POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Čo treba k žiadosti o rozvod


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Bratislava

Otázka: Čo treba k žiadosti o rozvod

Dobrý deň, chcela by som podať žiadosť o rozvod a potrebujem poradiť. Neviem, či prílohy, ako je rodný list, sobášny list atď., musia byť overené notárom. Máme spolu dieťa, no ohľadne výživného, staraostlivosti o dieťa a styku s ním sme sa vzájomne dohodli. Nakoľko to mám uviesť v návrhu (ako samostatnú prílohu vo forme dohody)? Ďalej by som chcela vedieť, ako je to s majetkovým vyrovnaním. Keďže sme sa s manželom tiež dohodli, chcem sa spýtať, či je to potrebné riešiť súdne alebo stačí naša vzájomná dohoda. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Čo treba k žiadosti o rozvod

Dobrý deň, pokiaľ ide o otázku, čo treba k žiadosti o rozvod, uvádzame nasledovné:

dokumenty k návrhu na rozvod manželstva nemusia byť overené notárom. Na súdne pojednávanie si ale potom zoberte so sebou originály týchto listín. 

Ak ste sa dohodli o dieťati, tak potom spíšte spolu dohodu o úprave práv a povinností k dieťaťu a túto dohodu priložte k návrhu na rozvod manželstva.

Pokiaľ ide o majetkové vysporiadanie, tak toto sa bude riešiť až po rozvode (právoplatnosti rozsudku o rozvod). Teraz to riešiť nemusíte. Po rozvode sa môžete dohodnúť a nechať si spísať dohodu advokátom (prípadne dohodu s advokátom konzultovať, avšak to nie je podmienka vysporiadania) - ak máte nejaký majetok, ktorý by ste chceli vysporiadať. Majetkové vysporiadanie sa nemusí riešiť cez súd. 

Trápi vás "Čo treba k žiadosti o rozvod" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Čo treba k žiadosti o rozvod (Rozvod)

Čo sa týka starostlivosti o dieťa - je lepšie žiadať striedavú starostlivosť alebo zveriť dieťa do opatery otca, keďže sa ja zdržiavam prevážnu časť času mimo Slovenskej republiky? Ako by to bolo s výživným, keďže naša rodina je v hmotnej núdzi? Ďakujem.

Odpoveď: Čo treba k žiadosti o rozvod

(odpoveď odoslaná: 06.12.2016)

Dobrý deň, odpoveď na otázku, či zveriť maloleté dieťa do striedavej osobnej starostlivosti alebo do osobnej starostlivosti otca viete najlepšie zodpovedať Vy sama, nakoľko nepoznám skutkový stav vo Vašej veci. Striedavá starostlivosť je vo väčšine prípadov postavená na striedaní každý týždeň alebo každé dva týždne. Ak v zahraničí pracujete nepretržite 2-3 mesiace, mám za to, že striedavá osobná starostlivosť vo Vašom prípade neprichádza do úvahy. O striedavej osobnej starostlivosti by bolo možné hovoriť iba v prípade, ak by ste do zahraničia chodili na týždeň a ďalší týždeň by ste sa vedeli starať o maloleté dieťa. Ak tomu tak nie je, tak bude v najlepšom záujme maloletého dieťaťa zverenie do osobnej starostlivosti otca. Čo sa týka výživného, súd ho určuje na základe odôvodnených potrieb maloletého dieťaťa a schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča. Ak by ste však aj boli v hmotnej núdzi, v zmysle zákona o rodine je povinný každý rodič plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené dieťa. Ak však pracujete v zahraničí, súd je povinný skúmať výšku Vášho príjmu a zohľadniť ho pri určovaní vyživovacej povinnosti.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Čo treba k žiadosti o rozvod (Rozvod)

Dobrý deň. Rada by som sa opýtala, či na takúto dohodu o úprave práv a povinností k dieťaťu existuje nejaký tlačivý formulár? Na internete som našla len formuláre určené pre rodičov, ktorí nie sú v manželskom zväzku. Platí to aj pre manželov, ktorí sa rozvádzajú? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Čo treba k žiadosti o rozvod

(odpoveď odoslaná: 04.12.2016)

Dobrý deň, môžete použiť aj taký vzor rodičovskej dohody. Jediný rozdiel medzi takými dohodami je, že v prípade rozvodu manželstva je v rodičovskej dohode uvedené kedy, kde uzavreli rodičia manželstvo a na ktorom matričnom úrade je tento sobáš zapísaný. Dohodu je potrebné v troch originálnych vyhotoveniach predložiť súdu, pričom súd túto dohodu založí do súdneho spisu a do svojho rozsudku prevezme znenie Vašej dohody. T.j. dohodu o zverení do osobnej starostlivosti, zastupovanie maloletého dieťaťa, spravovanie jeho majetku, určenie výživného a styku. Rodičovská dohoda nie je prílohou rozsudku, ale iba základom pre vydanie rozhodnutia.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Čo treba k žiadosti o rozvod" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.