Máte
otázku?

Prerušenie alebo zastavenie konania o rozvod


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Nitra
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Prerušenie alebo zastavenie konania o rozvod

Dobrý deň, podala som návrh na rozvod (čiže som navrhovateľka), manžel s celým návrhom súhlasí. Ale naša situácia sa dosť výrazne zmenila k dobrému. Snažíme sa znovu spolu vychádzať a zatiaľ je to na dobrej ceste. Preto by ma zaujímalo, či sa dá rozvod pozastaviť, alebo zrušiť. Termín konania mame o 2 týždne (26. 6. 2017). Stačí ak doručím súdu písomnú žiadosť iba ja ako navrhovateľka? Alebo písomne požiadam o pozastavenie konania napr. na 1 rok? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Prerušenie alebo zastavenie konania o rozvod

Dobrý deň. V rámci konania o rozvod manželstva sa súdy vo všeobecnosti snažia manželstvo skôr zachovať a odstrániť príčiny rozvratu. Aj z tohto dôvodu zákon umožňuje späťvzatie návrhu na rozvod manželstva, resp. zastavenie alebo prerušenie konania o rozvod.

Ak navrhovateľ vzal návrh späť, súd konanie nezastaví vtedy, ak by druhý manžel so späťvzatím návrhu nesúhlasil. Súhlas druhého manžela sa však nevyžaduje vtedy, ak mu návrh na rozvod manželstva zatiaľ nebol doručený.

Zákon tiež umožňuje prerušenie konania o rozvod, a to za predpokladu, že to obaja účastníci konania (manželia) zhodne navrhnú. Pri takomto prerušení súd v konaní pokračuje na návrh po uplynutí troch mesiacov. Pritom ak sa návrh na pokračovanie v konaní nepodá do jedného roka, súd konanie zastaví.

K zastaveniu konania o rozvod manželstva môže dôjsť aj vtedy, ak sa navrhovateľ nedostaví na pojednávanie a svoju neúčasť neospravedlní včas a vážnymi dôvodmi. Uvedené však neplatí vtedy, ak by sa druhý z manželov na pojednávanie dostavil a vyhlásil, že na prejednaní veci trvá.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Prerušenie alebo zastavenie konania o rozvod (Rozvod)

Dobrý deň. Prosím Vás o radu. Podala som žiadosť o rozvod a po mesiaci som požiadala o prerušenie. Po 1 roku a 3 mesiacoch som v hneve požiadala o obnovenie prerušenia. Prvé pojednávanie už prebehlo ale nás nerozviedli. S rozvodom nesúhlasím( reagovala som naozaj prudko a skutočne som rozvod nikdy nechcela). Manžel je nahnevaný a chce sa rozviezť on( po týchto mojich výstupoch). Otázka znie: nedá sa ti nejakým spôsobom napadnúť? Že som žiadala o obnovu až po roku? Do roka to mal súd zastaviť a ja kebyže chcem tak by som mala podať nový návrh a zaplatiť znova poplatok. Ďakujem.

Odpoveď: Prerušenie alebo zastavenie konania o rozvod

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.09.2020)

Dobrý deň,
po právnej stránke mal súd po roku od prerušenia konania súdne konanie zastaviť. V tomto prípade sa mohlo stať to, že uznesenie o prerušení konania nadobudlo právoplatnosť neskôr, a preto nedošlo k zastaveniu konania podľa Vášho predpokladu výpočtu času.

Ak však súd ďalej koná, má za to, že sú splnené podmienky konania. To, že súd po roku nezastavil súdne konanie budete môcť napadnúť v odvolaní proti rozhodnutiu o rozvode, nakoľko striktne podľa zákona nie sú splnené podmienky konania (ak je správny Váš predpoklad počítania času).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prerušenie alebo zastavenie konania o rozvod (Rozvod)

Dobrý deň
Chcela by som sa opýtať, či potrebujem súhlas od manžela na prerušenie alebo zastavenie konania o rozvod návrhu, ktorý som podala ja a on do 15 dni od doručenie návrhu odpovedal písomne, že s podaným návrhom súhlasí. V podstate, či je potrebný jeho podpis na to prerušenie.
 

Odpoveď: Prerušenie alebo zastavenie konania o rozvod

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.02.2020)

Dobrý deň, podľa ust. § 98 Civil. mimosporového poriadku platí  :

"(1) Ak to účastníci zhodne navrhnú, súd konanie preruší.

(2) Súd v konaní pokračuje na návrh po uplynutí troch mesiacov; ak sa návrh na pokračovanie v konaní nepodá do jedného roka, súd konanie zastaví."

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že môžete podať návrh na prerušenie konanie a to buď samostatne v písomnej forme Vy a samostatne Váš manžel, alebo prerušenie konania môžete žiadať na samotnom prvom pojednávaní vo veci, na ktorom súd rozhodne oo jeho prerušení za podmienky súhlasu manžela

Následne platí, že ak súd konanie preruší, pokračuje v konaní po uplynutí troch mesiacov na základe návrhu; ak návrh na pokračovanie v konaní nebude podaný do jedného roka, súd konanie zastaví.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prerušenie alebo zastavenie konania o rozvod (Rozvod)

Ďakujem za predošlú odpoveď. Chcem sa ešte opýtať. Moje späťvzatie návrhu spočívalo v tom, že som sa mala vyjadriť k manželovmu odvolaniu, kde nesúhlasil s rozvodom a ja som len odpovedala, že teda súhlasím ( vzhľadom na spomínanú situáciu, čo sa v rodine udiala ). Bolo to už pred cca dvomi mesiacmi, ale stále nemám žiadny verdikt zo súdu. Malo by mi prísť nejaké vyjadrenie zo súdu? Respektíve nejaký oznam o zastavení konania? Lebo stále neviem na čom oficiálne som. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Prerušenie alebo zastavenie konania o rozvod

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.08.2019)

Dobrý deň,

v danom prípade nemusíte čakať na rozhodnutie súdu vo veci, ale môžete sa o stave konania informovať na infolinke príslušného súdu alebo poprípade i osobne. Na vyjadreniach alebo listinách, ktoré vám zasielal súd je uvedená sp. zn., ktorú keď nadiktujete na súde, poskytnú vám informáciu ohľadom aktuálneho stavu konania. 

Avšak samozrejme, že vaše konanie súd ukončí rozhodnutím, a to buď o zastavení alebo o zamietnutí. Podľa zákonnej úpravy by súd mal vydať rozhodnutie o zamietnutí, keďže sa zmenili okolnosti konania a teda skutočnosti, ktoré boli prítomné pri podaní návrhu na rozvod. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Prerušenie alebo zastavenie konania o rozvod" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prerušenie alebo zastavenie konania o rozvod (Rozvod)

Dobrý deň.

V decembri 2018 som podala návrh na rozvod.
V marci 2019 sme mal už aj pojednávanie, kde sudkyňa rozhodla o rozvode, s tým, že manžel mal 15 dni na odvolanie. Odvolal sa lebo nesúhlasil.
Neskôr sa nám udiali určite veci v rodine, pre ktoré som pôvodný návrh na rozvod stiahla. Nakoľko sa však nejednalo o zlepšenie nášho vzťahu ale bolo to kvôli iným problémom, zvažujem sa k podaniu návrhu vrátiť. Chcem sa opýtať, za akú dobu od prerušnie rozvodového konania môžem znova podať návrh na rozvod? Je tam nejaká lehota? Musím podať novú žiadosť aj znovu zaplatiť poplatok?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Prerušenie alebo zastavenie konania o rozvod

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.07.2019)

Dobrý deň,

ak navrhovateľ vzal návrh späť, súd konanie nezastaví vtedy, ak by druhý manžel so späťvzatím návrhu nesúhlasil. Súhlas druhého manžela sa však nevyžaduje vtedy, ak mu návrh na rozvod manželstva zatiaľ nebol doručený.

V tejto súvislosti si dovoľujeme uviesť, že späťvzatím návrhu ste ukončili prebiehajúce konanie a v prípade, ak by ste v budúcnosti mala záujem na prejednaní veci, budete musieť podať nový návrh a znova zaplatiť súdny poplatok v plnej výške. Zákon nedáva lehotu kedy najskôr môžete podať nový návrh na rozvod

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prerušenie alebo zastavenie konania o rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, podala som pred 3 mesiacmi žiadosť o rozvod, s ktorým manžel nesúhlasí. V snahe o záchranu rodiny (mame dve malé deti) ma manžel žiada o stiahnutie návrhu o rozvod spať. Nie som presvedčená, že manželstvo bude fungovať ale zmenili sa nám isté skutočnosti (konečne spoločne bývanie a iné). Chcela by som požiadať súd o predĺženie termínu prvého pojednávania o rok (zatiaľ nie je určený) no kolízna opatrovníčka vraví, že sa to nedá. Viete mi poradiť ako môžem postupovať ? Nechcem návrh sťahovať, a keď vzťah nevyjde, znova čakať kým súd bude činiť. Som na rodičovskom príspevku, už si nemôžem dovoliť ostať sama s deťmi bez peňazí a čakať mesiace, kým súd určí platenie výživného (to je môj dôvod, prečo nechcem sťahovať návrh). Dá sa nejako rozvod pozastaviť, alebo ozaj môžem požiadať o predĺženie termínu prvého pojednávania? S tým, že ak za rok by manželstvo fungovalo, stiahla by som návrh. Ak by nefungovalo, prišli by sme na pojednávanie. Ďakujem Vám krásne za odpoveď.

Odpoveď: Prerušenie alebo zastavenie konania o rozvod

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.11.2018)

Dobrý deň,
na Vašu otázku uvádzame odpoveď :

Podľa ust. § 98 Civilného mimosporového poriadku platí (citujeme) :
"(1) Ak to účastníci zhodne navrhnú, súd konanie preruší.
(2) Súd v konaní pokračuje na návrh po uplynutí troch mesiacov; ak sa návrh na pokračovanie v konaní nepodá do jedného roka, súd konanie zastaví."

T.j. : Je potrebné podať spoločný návrh na súd, Vy a aj Váš manžel, kde požiadate konajúci súd, aby prerušil konanie o rozvod manželstva.
Následne súd bude v konaní pokračovať na Váš návrh po uplynutí troch mesiacov; ak návrh na pokračovanie v konaní nepodáte do jedného roka, súd konanie zastaví.

V návrhu na prerušenie konania treba uviesť, že ste podali dňa xyz návrh na rozvod manželstva a v súlade s ust. § 98 Civil. mimosporového poriadku žiadate o prerušenie konania. Návrh podpíšete Vy ako aj Váš manžel.


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prerušenie alebo zastavenie konania o rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, prajem. Chcela by som Vás pekne poprosiť o pomoc. Podala som žiadosť o rozvod, ale chcela by som konanie prerušiť. Ešte nebol vytýčený termín pojednávania. Akou formou, alebo je na to nejaký vzor čo treba napísať na súd? Ďakujem krásne za odpoveď.

Odpoveď: Prerušenie alebo zastavenie konania o rozvod

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.10.2018)

Dobrý deň, podľa Civilného mimosporového poriadku súd rozvodové konanie preruší iba v tom prípade, ak to zhodne navrhnú obaja účastníci konania. Ak však návrh na rozvod manželstva ešte nebol doručený Vášmu manželovi môže sa stať, že súd by konanie na 3 mesiace prerušil aj na základe Vašej žiadosti. Vychádzame pritom z toho, že podľa zákona i Ústavy SR má súd poskytnúť ochranu každému manželstvu (najmä ak z neho pochádzajú maloleté deti). V prípade, že žiadosť o prerušenie súdneho konania odôvodníte snahou o záchranu manželstva, návštevou manželskej poradne... je veľká pravdepodobnosť, že súd tejto žiadosti vyhovie. V žiadosti o prerušenie konania identifikujte prebiehajúce súdne konanie spisovou značkou konania a zároveň súdu odôvodnite Vašu žiadosť o prerušenie konania. Ako sme uviedli, ak bude dôvod prerušenia konania smerovať k záchrane, je vyššia pravdepodobnosť, že súd konanie preruší.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Prerušenie alebo zastavenie konania o rozvod" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prerušenie alebo zastavenie konania o rozvod (Rozvod)

Dobrý deň! Chcela by som sa opýtať k danej téme. 5. júna máme pojednávanie. Spolu s manželom by sme mali záujem prerušiť konanie. Chcem sa opýtať, či to môžme urobiť písomnou formou alebo je potrebné sa dostaviť na pojednávanie? Ak je možnosť písomnou formou, potrebujeme odoslať žiadosť na prerušenie konanie zvlášť alebo je možná jedna žiadosť s podpisom navrhovateľa a odporcu? Za odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Prerušenie alebo zastavenie konania o rozvod

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.05.2018)

Dobrý deň. Prerušenie súdneho konania v rámci konania o rozvod manželstva je osobitne upravené v ustanovení § 98 Civilného mimosporového poriadku, ktorý určuje, že: "(1) Ak to účastníci zhodne navrhnú, súd konanie preruší. (2) Súd v konaní pokračuje na návrh po uplynutí troch mesiacov; ak sa návrh na pokračovanie v konaní nepodá do jedného roka, súd konanie zastaví."

Z citovaného ustanovenia je zrejmé, že zákon pre návrh na prerušenie konania neurčuje konkrétnu formu. Nakoľko ide o štandardný procesný úkon, nie je vylúčené, aby bol realizovaný písomne. Preto ak obaja manželia navrhnete písomným podaním prerušenie konania a súčasne sa z tohto dôvodu vzhľadom na hospodárnosť konania ospravedlníte z neúčasti na nariadenom pojednávaní, som toho názoru, že takýto postup by mal súd akceptovať. Pre úplnosť ešte dodávam, že ako vhodnejšie sa mi javí, zrealizovanie spomenutého návrhu každým manželom zvlášť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prerušenie alebo zastavenie konania o rozvod (Rozvod)

Ďakujem za odpoveď. Ešte by ma zaujímalo, či sa dá rozvod prerušiť na prvom pojednávaní, kde obaja (navrhovateľka aj odporca) vyslovíme a dáme súhlas na prerušenie. Či to bude súd brat ako dostačujúce, alebo treba to aj písomne? Ďakujem.

Odpoveď: Prerušenie alebo zastavenie konania o rozvod

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.06.2017)

Dobrý deň. Ak na pojednávaní účastníci zhodne navrhnú, že chcú konanie prerušiť, súd je povinný konanie o rozvod manželstva prerušiť. Spomenutý zhodný návrh na prerušenie konania postačí predniesť ústne na pojednávaní, nie je potrebná písomná forma. Samotný súd si tento procesný úkon poznamená do zápisnice.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Prerušenie alebo zastavenie konania o rozvod" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku