Máte
otázku?

Späťvzatie návrhu na rozvod


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Trenčín
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Späťvzatie návrhu na rozvod

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako by som mala postupovať pri stiahnutí žiadosti o rozvod, ktorú som podala pred mesiacom a ;ako je to s poplatkami za túto žiadosť. Prvé pojednávanie sa vlastne ani neuskutočnilo (bola som tam len sama pre podanie informácie), keďže manžel bol v tom čase hospitalizovaný a nové pojednávanie by sa ešte len malo vytýčiť, keď oznámim súdu ukončenie hospitalizácie. Ďakujem

Odpoveď: Späťvzatie návrhu na rozvod

Dobrý deň.

Ak ste podali návrh na rozvod, na ktorom už ale netrváte, môžete pristúpiť k späťvzatiu návrhu.

Ak dôjde k späťvzatiu návrhu na rozvod, súd konanie zastaví.

Pritom však platí, že ak vzal navrhovateľ návrh späť, súd konanie nezastaví, pokiaľ druhý manžel so späťvzatím návrhu nesúhlasí; súhlas druhého manžela sa nevyžaduje, kým mu návrh na rozvod manželstva nebol doručený.

Čo sa týka zaplateného súdneho poplatku, ak sa návrh na začatie konania o rozvod manželstva vzal späť pred prvým pojednávaním, vráti sa polovica všetkých zaplatených poplatkov.

Ak sa však návrh na začatie konania o rozvod manželstva vzal späť po prvom pojednávaní, vráti sa iba polovica všetkých zaplatených poplatkov.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Späťvzatie návrhu na rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, chcel by som od Vás poradiť. Rozvádzam sa s manželkou manželka ma opustila podala o rozvod mali sme už dva krát pojednávanie a dva krát na pojednávaní súhlasila s rozvodom a ja tak isto som syhlasil na pojednávaní som si žiadal deti do svojej opateru tak nám rozvod odrocili a nariadili sudnoznalecke posudky. Už rok s ňou nežijem v spoločnej domácnosti nás vzťah a manželstvo je tak narušenie, že stačí škrtnúť zapkou a vybuchne. Mám už priateľku vyše pol roka už žijem v jej domácnosti. A môj problém je teraz ten, že manželka si zmyslela, že ma chce naspäť, a že vraj podala návrh na súd, že sa už nechce rozviesť je možné, že by nás nerozviedli alebo biele prijali o spetvzatie návrhu mal by som šancu sa k tomu vyjadriť alebo ako by to bolo ako by ďalej to pokračovalo. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Späťvzatie návrhu na rozvod

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.03.2017)

Dobrý deň, 

podľa ust. Civil. sporového poriadku / § 144 a nasl./ platí :

"Žalobca môže vziať žalobu späť.  Ak je žaloba vzatá späť celkom, súd konanie zastaví.

Ak je žaloba vzatá späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví. O čiastočnom späťvzatí žaloby rozhodne súd v rozhodnutí vo veci samej.  Ak je žaloba vzatá späť sčasti pred jej doručením žalovanému, koná súd o zvyšku nároku bez rozhodovania o zastavení konania v tejto časti.  Súd konanie nezastaví, ak žalovaný so späťvzatím žaloby z vážnych dôvodov nesúhlasí. Na nesúhlas žalovaného so späťvzatím žaloby sa neprihliada, ak dôjde k späťvzatiu žaloby skôr, než sa začalo predbežné prejednanie sporu podľa § 168 alebo pojednávanie."

Z vyššie uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že aj keby Vaša manželka zobrala návrh zo súdu späť vzhľadom na okolnosť, že už bolo pojednávanie /dokonca dve/, súd konanie nezastaví ak Vy sám nebudete s uvedeným späťvzatím súhlasiť. Vážnosť dôvodov už zrejme vyplýva z Vašich vyjadrení na pojednávaní.  Dôvody rozvodu manželstva uvádza aj ust. § 22  a nasl.  Zákona o rodine :

Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.  Súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi, a pri rozhodovaní o rozvode na ne prihliada. Súd pri rozhodovaní o rozvode vždy prihliadne na záujem maloletých detí.

Súd pri posudzovaní miery rozvratu vzťahov medzi manželmi prihliada na porušenie povinností manželov podľa § 18 a 19 /dôstojnosť,  vzájomná pomoc, spoločná starostlivosť o deti, zdravé rodinné prostredie, osobná starostlivosť o deti a domácnosť, atď./.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Späťvzatie návrhu na rozvod" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku