Máte
otázku?

Čo robiť, ak otec neplatí výživné


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo,
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Čo robiť, ak otec neplatí výživné

Dobrý deň, s mojím manželom som sa rozviedla pred 4 rokmi. Súd zveril nášho maloletého syna do mojej starostlivosti a zaviazal jeho otca prispievať na výživu vo výške 170 eur mesačne. Bývalý manžel si povinnosť plnil, ale posledné 2 mesiace už výživné neposlal.Čo môžem v takomto prípade robiť? Ďakujem.

Odpoveď: Čo robiť, ak otec neplatí výživné

Dobrý deň, 

pokiaľ ide o odpoveď na otázku, čo robiť, ak otec neplatí výživné, je potrebné podať návrh na exekúciu.

 

Dôležitou otázkou však je, kto je oprávnený podať návrh na exekúciu, či dieťa (hoci maloleté) zastúpené matkou alebo priamo matia.

 

Týmto problémom sa zaoberal aj slovenský Najvyšší súd, ktorý v uznesení  sp. zn. 6 Cdo 61/2011, jasne uviedol, že v prípade ak rodič, ktorý je povinný dieťaťu platiť mesačne výživné si túto povinnosť neplní, dieťa má právo podať návrh na výkon exekúcie. Za dieťa, ktoré je oprávnenou stranou môže návrh podať aj Vy (ale ako zákonný zástupca, nie sama pre seba). Je dôležité poznamenať, že nie Vy máte právo na výživné ale Vaše dieťa je oprávneným subjektom. Tento názor ako aj vyššie uvedené skutočnosti sú uvedené v rozsudku, ktorý pripájam k odpovedi.

 

Uznesenie NS SR sp. zn. 6 Cdo 61/2011

Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom je zákonnou povinnosťou, ktorá v sebe zahŕňa právo dieťaťa na výživu a s tým spojenú korešpondujúcu povinnosť obidvoch rodičov dieťa vyživovať. Z povahy výživného vyplýva, že právo na výživné je osobným právom dieťaťa, a nie rodiča, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti. Ak si vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu určenú právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou povinný rodič neplní, dieťa má právo domáhať sa splnenia tejto povinnosti jej núteným výkonom.

 

Pri vymáhaní pohľadávok výživného je teda oprávneným dieťa, v prospech ktorého je výživné priznané a povinným je rodič, ktorému bola uložená povinnosť platiť výživné. Pri zastupovaní maloletého dieťaťa v exekučnom konaní na vymoženie výživného od povinného rodiča sa pripúšťa, aby pri podaní návrhu na exekúciu dieťa zastupoval druhý rodič.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Čo robiť, ak otec neplatí výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň, prajem.
Chcela by som sa informovať o tom, ako funguje celý exekučný systém. Ide o to, že môj otec mi dlží sumu takmer 5000 € za nezaplatené výživné, keďže neplatil počas jeho vyživovacej povinnosti. Kontaktovala som už viac krát jeho advokátku, kde som sa chcela dohodnúť na nejakom splátkovom kalendári, no žiaľ mi prišla odpoveď, že sa so svojim klientom nevedela spojiť (po dobu asi 2 mesiacov). Každopádne, už pohár trpezlivosti pretiekol, a aj keď mi to nie je najpríjemnejšie, zvažujem exekúciu. Vedeli by ste mi prosím poradiť aký je postup, prípadne čo by to mňa, ako žiadateľa stalo ?
Ďakujem pekne za odpoveď a prajem príjemný zvyšok dňa. M.

Odpoveď: Čo robiť, ak otec neplatí výživné

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.11.2020)

Dobrý deň,
vo veci je potrebné obrátiť sa na ktoréhokoľvek súdneho exekútora, ktorý spíše návrh na vykonanie exekúcie. Návrh an vykonanie exekúcie je spoplatnený súdnym poplatkom v zmysle zákona o súdnych poplatkoch vo výške 16,50 € plus DPH, ktorú sumu v konečenom dôsledku bude musieť uhradiť Váš otec.

Pokiaľ je Váš otec držiteľom vodič. preukazu v súlade s ust. § 179a/ exekučného poriadku platí, že mu môže byť zadržaný vodič. preukaz :

"(1) Exekútor môže vydať príkaz na zadržanie vodičského preukazu tomu, kto nesplní výživné stanovené rozhodnutím súdu.
(2) Exekučný príkaz na zadržanie vodičského preukazu exekútor doručí orgánu Policajného zboru, príslušnému podľa miesta pobytu povinného.
(3) Exekútor exekučný príkaz doručí aj oprávnenému a povinnému. Povinnému sa príkaz doručí do vlastných rúk.
(4) Ak pominú dôvody exekúcie, exekútor bezodkladne vydá príkaz na vrátenie vodičského preukazu. Príkaz doručí orgánu Policajného zboru, príslušnému podľa miesta pobytu povinného, a upovedomí o tom povinného."

Z otázky súčasne usudzujeme, že ide o výživné za pomerne dlhé obdobie, preto upriamujeme pozornosť aj na ust. § 110 Obč. zákonníka o premlčacej dobe 10 rokov :

"Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Ak právo dlžník písomne uznal čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo; ak bola však v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Čo robiť, ak otec neplatí výživné (Rodinné právo)Ďakujem veľmi pekne. 10 rokov ešte neprešlo. Výška výživného bola 300 eur a platil tak maximálne 2 - 4x do roka, takže sa to nazbieralo od posledného súdu kedy sa zvyšovalo výživné.
A ak by som mohla ešte otázku, tak súdneho exekútora si sama vyhľadám a s ním sa už dohodnem ? Ponúkate aj vy takéto služby ?Odpoveď: Čo robiť, ak otec neplatí výživné

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.11.2020)

Dobrý deň,
môžete osloviť ktoréhokoľvek súdneho exekútora, ktorý je pre Vás najbližšie z hľadiska bydliska alebo zamestnania, a ktorý Vám  predmetný návrh spíše. Návrh musí byť podaný elektronicky. Tento exekútor len spíše návrh a exekučný súd, ktorým je Okresný súd Banská Bystrica cez svoj elektronický systém pridelí spis exekútorovi, takže z hľadiska toho, ktorý exekútor bude v konečnom dôsledku Váš prípad riešiť, ovplyvniť nemôžete. Až následne, ak by exekútor nekonal, môžete požiadať o zmenu exekútora.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu podľa inštrukcií na úvodnej stránke - časť kontakty.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Čo robiť, ak otec neplatí výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, že čo môžem robiť, keď môj ex manžel už 8 mesiacov neplatí výživné pre 2 deti mesačne 400 eur, ale ne platí len 70 eur a povedal, že nevie platiť lebo nemá robotu. Ja ale nedostanem nič, ani sociálku a už ani materskú ani detské prídavky.

Odpoveď: Čo robiť, ak otec neplatí výživné

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.10.2020)

Dobrý deň,

 

výživné má prednosť pre inými výdavkami povinného rodiča. Ak exmanžel ako povinný neplatí výživné v súdom určenej výške, môžete na neho podať exekučný návrh. Okrem toho je aj možnosť podať na neho trestné oznámenie pre zanedbanie povinnej výživy (§ 207 Trestného zákona).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Čo robiť, ak otec neplatí výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň
Rozvedená som už vyše 2 rokov exmanžel zaplatil pár krát býval u otca no stal sa drogovo zavysli a bez domova. Chcem sa opýtať čo v takomto prípade ďakujem.

Odpoveď: Čo robiť, ak otec neplatí výživné

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.01.2020)

Dobrý deň, otázke vymáhania výživného sa venujeme v mnohých našich odpovediach, ktoré môžu byť pre Vás nápomocné.

Vo veci je potrebné podať návrh na vykonanie exekúcie a následne podať žiadosť na prísl. úrad práce o náhradné výživné. 
Poznamenávame, ktorá skutočnosť je Vám určite známa, že neplatenie výživného predstavuje osobitnú skutkovú podstatu trestného činu podľa ust. § 207 Trestného zákona. Preto odporúčame súčasne podať aj trestné oznámenie.
Podľa  ust. § 207 Trestného zákona platí :
"Zanedbanie povinnej výživy
(1) Kto najmenej dva mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Čo robiť, ak otec neplatí výživné" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čo robiť, ak otec neplatí výživné (Rodinné právo)

Dobry den, moja svagrina ma problem so svojim, este stale, manzelom pretoze jej neplati na deti. Neziju spolu uz dva roky a za ten cas jej nedal ani euro. Mozete jej poradit co ma robit a ako ma postupovat? Dakujem.

Odpoveď: Čo robiť, ak otec neplatí výživné

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.08.2016)

Dobrý deň, v takýchto prípadoch je možné postupovať dvoma spôsobmi. Prvou možnosťou je podať návrh na rozvod manželstva. S konaním o návrhu na rozvod manželstva je zo zákona spojené aj konanie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode. V súdnom rozhodnutí o rozvode súd rozhoduje aj o spôsobe starostlivosti o maloleté deti, určení výživného a tiež úprave styku. Takéto konanie však môže trvať aj 1-1,5 roka, ak sa rodičia nedokážu dohodnúť (súd rozhodne o zročnom výživnom v rozsudku). Druhou možnosťou (ak je vo veľmi zlej finančnej situácii) je podať návrh na rozvod a tiež návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností na čas do rozvodu. Spolu s návrhom na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností na čas do rozvode je možné podať návrh na nariadenie neodkladného opatrenia (platenie výživného v nevyhnutnej miere). O návrhoch na nariadenie neodkladného opatrenia musí súd rozhodnúť v skrátenej lehote. Ak súd nariadi neodkladné opatrenie na platenie výživného v nevyhnutnej miere, toto súdne rozhodnutie je predbežne vykonateľné (vykonateľné, aj keby podal otec detí odvolanie). Ak by neplatil dobrovoľne, mohla by začať v tejto veci exekučné konanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Čo robiť, ak otec neplatí výživné" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku