Čo robiť, ak otec neplatí výživné


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, 0
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 4. 11. 2014

Otázka: Čo robiť, ak otec neplatí výživné

Dobrý deň, s mojím manželom som sa rozviedla pred 4 rokmi. Súd zveril nášho maloletého syna do mojej starostlivosti a zaviazal jeho otca prispievať na výživu vo výške 170 eur mesačne. Bývalý manžel si povinnosť plnil, ale posledné 2 mesiace už výživné neposlal.Čo môžem v takomto prípade robiť? Ďakujem.

Odpoveď: Čo robiť, ak otec neplatí výživné

Dobrý deň, 

pokiaľ ide o odpoveď na otázku, čo robiť, ak otec neplatí výživné, je potrebné podať návrh na exekúciu.

 

Dôležitou otázkou však je, kto je oprávnený podať návrh na exekúciu, či dieťa (hoci maloleté) zastúpené matkou alebo priamo matia.

 

Týmto problémom sa zaoberal aj slovenský Najvyšší súd, ktorý v uznesení  sp. zn. 6 Cdo 61/2011, jasne uviedol, že v prípade ak rodič, ktorý je povinný dieťaťu platiť mesačne výživné si túto povinnosť neplní, dieťa má právo podať návrh na výkon exekúcie. Za dieťa, ktoré je oprávnenou stranou môže návrh podať aj Vy (ale ako zákonný zástupca, nie sama pre seba). Je dôležité poznamenať, že nie Vy máte právo na výživné ale Vaše dieťa je oprávneným subjektom. Tento názor ako aj vyššie uvedené skutočnosti sú uvedené v rozsudku, ktorý pripájam k odpovedi.

 

Uznesenie NS SR sp. zn. 6 Cdo 61/2011

Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom je zákonnou povinnosťou, ktorá v sebe zahŕňa právo dieťaťa na výživu a s tým spojenú korešpondujúcu povinnosť obidvoch rodičov dieťa vyživovať. Z povahy výživného vyplýva, že právo na výživné je osobným právom dieťaťa, a nie rodiča, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti. Ak si vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu určenú právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou povinný rodič neplní, dieťa má právo domáhať sa splnenia tejto povinnosti jej núteným výkonom.

 

Pri vymáhaní pohľadávok výživného je teda oprávneným dieťa, v prospech ktorého je výživné priznané a povinným je rodič, ktorému bola uložená povinnosť platiť výživné. Pri zastupovaní maloletého dieťaťa v exekučnom konaní na vymoženie výživného od povinného rodiča sa pripúšťa, aby pri podaní návrhu na exekúciu dieťa zastupoval druhý rodič.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Čo robiť, ak otec neplatí výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň
Rozvedená som už vyše 2 rokov exmanžel zaplatil pár krát býval u otca no stal sa drogovo zavysli a bez domova. Chcem sa opýtať čo v takomto prípade ďakujem.

Odpoveď: Čo robiť, ak otec neplatí výživné

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.01.2020)

Dobrý deň, otázke vymáhania výživného sa venujeme v mnohých našich odpovediach, ktoré môžu byť pre Vás nápomocné.

Vo veci je potrebné podať návrh na vykonanie exekúcie a následne podať žiadosť na prísl. úrad práce o náhradné výživné. 
Poznamenávame, ktorá skutočnosť je Vám určite známa, že neplatenie výživného predstavuje osobitnú skutkovú podstatu trestného činu podľa ust. § 207 Trestného zákona. Preto odporúčame súčasne podať aj trestné oznámenie.
Podľa  ust. § 207 Trestného zákona platí :
"Zanedbanie povinnej výživy
(1) Kto najmenej dva mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk