'

Neplatenie výživného a trestné oznámenie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Trnavský
Odpovedá: Mgr. Boris Gál
Odpovedané dňa: 1. 4. 2015

Otázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Dobrý deň, chcela som sa informovať: Môj priateľ má súdom určené výživné na našu dcéru 80€ mesačne. Platí mi síce pravidelne, každý mesiac, ale len 30€. Môžem na neho podať trestné oznámenie? Ak áno, ako by som mala postupovať. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Dobrý deň. Pokiaľ otec dieťaťa nerešpektuje súdom určenú výšku výživného, a teda platí nižšie výživné, porušuje tým súdom uloženú povinnosť. V takomto prípade Vám odporúčam podať najskôr návrh na vykonanie exekúcie. Ak by výživné priznané súdom neplatil, môžete podať na príslušný orgán činný v trestnom konaní podnet s podozrením na spáchanie trestného činu (trestné oznámenie). 
 

Podmienkou trestnosti je nezaplatenie 3 mesiacov v priebehu 2 rokov (mesiace nemusia byť za sebou).

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať na výživné pre dcéru. Otec je vo výkone trestu odtiaľ mi posielali výživné. Bola podaná exekúcia pred nástupom do výkonu trestu. Peniaze najprv chodili mne na účet, teraz chodia exekútorke a ona mi pozastavila vyplácanie výživného. Má na toto právo exekútor neposlať výživné ? Za nevyplatenie troch mesiacov výživného môžem podať trestne oznámenie na exekútora? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.07.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :
Je možné, že Váš otec ako povinný vo VTOS pracuje, ale jeho zárobkové pomery sú značne obmedzené.
Ak otec vo VTOS pracuje z pracovnej odmeny sa robia ešte zrážky na soc. a zdrav.poistenie; priemerná prac. odmena za rok 2018 bola cca 128 €.
Podľa ust. § 60 exekučného poriadku platí :
"Priorita uspokojenia vymáhaných nárokov
(1) Plnenia prijaté alebo vymožené z majetku povinného sa na úhradu vymáhanej povinnosti použijú v tomto poradí:
a) trovy exekútora, a to vrátane prislúchajúcej dane z pridanej hodnoty,
b) istina vymáhanej pohľadávky,
c) príslušenstvo vymáhanej pohľadávky priznané exekučným titulom,
d) trovy oprávneného.
(2) Z prijatého plnenia sa na nárok podľa odseku 1 písm. a) použije vždy najviac 24 % plnenia, zvyšok prijatého plnenia sa použije na nárok podľa odseku 1 písm. b); na nárok podľa odseku 1 písm. c) a d) sa prijaté plnenia použijú až po zániku pohľadávky podľa odseku 1 písm. b). Ak niektorý z nárokov podľa odseku 1 už skôr zanikol, použije sa prijaté plnenie v pomere podľa predchádzajúcej vety na nároky, ktoré v čase prijatia plnenia nie sú uspokojené. Ak nie je možné uplatniť pomer podľa prvej vety z dôvodu, že ostatné nároky zanikli, použije sa celé prijaté plnenie na v poradí posledný neuspokojený nárok, a to až do okamihu jeho zániku.
(3) Ak ide o exekúciu na vymoženie pohľadávky na výživnom, postupuje exekútor v súlade s odsekmi 1 a 2 tak, že prijaté plnenia použije vždy najskôr na bežné výživné."

Z uvedeného dôvodu treba kontaktovať súdneho exekútora a opýtať sa aká bola zrážka zo mzdy o Vášho otca vykonaná súčasne navrhnúť vykonanie exekúcie z jeho hnuteľného prípadne aj nehnuteľného majetku.
Ak odpoveď zo stany exekútora nebude v súlade s vyššie uvedeným zákonným ustanovením /ods. § § 60/, môžete na súdneho exekútora podať sťažnosť na Slovenskú komoru exekútorov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, . Prosím Vás o radu. Už som zúfalá a neviem ako ďalej. Bývalému partnerovi som postupne požičala cez 30000eur. Mame to aj spísané a podpísané Prvá pôžička bola v roku 2016. Šlo to na jeho dlhy a posledné peniaze šli na jeho alimenty. Odvtedy stále počúvam ako mi to vráti no doteraz nesplatil ani cent. Je to Čech, v CZ je už v insolvencii lebo tam mal veľa exekúcii tak stým vlastne takto vybabral. Potom čo od neho insolvenčný správca chcel mesačne splácať 600eur, cielene zrušil živnosť, dal sa na úrad práce a robí na Sk na čierno(nemá tu trvalý ani prechodný pobyt ). Nemá nič, býva v podnájme a tým je v pohode lebo naňho nikto nijak nemôže. Neprispieva ani na dcéru. Len dokola prázdne sľuby a nič neplatí. Čo s tým môžem urobiť?
Tiež sa chcem opýtať, či môžem žiadať od jeho bývalej vrátiť peniaze. On jej mal vyplatiť výživné na 5 rokov dopredu(čo odklepol súd v Cz). Požičala som mu 21tis. Eur. Mame to takto podpísané na papieri kde je konkrétne uvedené, že mu požičiavam túto sumu na vyplatenie výživného a on mi mal mesačne splácať. No doteraz nič.

Veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď Veronika

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.07.2019)

Dobrý deň, od bývalej manželky priateľa nemôžete uplatňovať žiadne nároky.

Odporúčame kontaktovať advokáta a podať trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu.

Čiernu prácu môžete oznámiť na príslušný Národný inšpektorát práce.

Ohľadom neplatenia výživného na dcéru pokiaľ máte súdne rozhodnutie je tiež treba podať trestné oznámenie pre neplnenie vyživovacej povinnosti. Ak súdom upravené výživné nie je, musíte podať návrh na súd na určenie výživného pre maloletého.

Pômockou sú návrhy zverejnené na stránke Ministerstva spravodlivosti SR - link : https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Vyzivne.aspx.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, bývalý manžel mi neplatil na dieťa, dala som trestné oznámenie dostal ročnú podmienku. Ročná podmienka mu už vypršala a nevyplatí mi nič. Potom mi volal, a že mal zas súd a dostal ďalšiu podmienku ročnú, aby mi vyplatil výživné. Teraz neviem, či mám čakať ďalší rok alebo to mám nejako riešiť lebo zo súdu teraz som nedostala žiadne rozhodnutie, že prebiehalo. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.07.2019)

Dobrý deň,

nie je potrebné na nič čakať, ale podať návrh na exekučné konania.

Návrh na vykonanie exekúcie Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor, keďže návrh musí byť podaný elektronicky.

Po 3 mesiacoch od začatia exekúcie následne podáte návrh náhradné výživné na príslušný úrad práce - link : ww.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/hmotna-nudza/nahradne-vyzivne.html?page_id=227/.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň. Môj partner žil so mnou v spoločnej domácnosti ale mi neplatil výživné na dieťa, ktoré mu stanovil súd a neviem ako mám konať v súčastnosti už so mnou nežije, a keď som mu povedala, že to budem riešiť tak mi povedal, že ako dokážem, že mi nedával peniaze, keď všetci vedia, že žil so mnou.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.04.2019)

Dobrý deň, keďže máte výživné určené súdnym rozhodnutím, ktoré ale musí byť doručené obom stranám, môžete vymáhať splnenie tejto povinnosti prostredníctvom súdneho exekútora. V tomto prípade musí dokazovať práve povinný z výživného, že Vám výživné platil. 

V prípade, ak neplatil výživné v období 2 rokov najmenej 3 mesiace, mohol sa svojim konaním dopustiť aj trestného činu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý večer, chcem sa Vás opýtať z mojim bývalým priateľom mame 2a pol ročného syna. Niesme už spolu pol roka a za ten čas poslal len dva krát peniaze. Čo robiť, aby posielal peniaze na malého? Ďakujem.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.03.2019)

Dobrý deň, ak ešte nie je určené platenie výživného súdom, je potrebné v prvom rade podať na súd návrh na určenie vyživovacej povinnosti. Súd určí výšku sumy aj splatnosť výživného a zaviaže otca, aby toto výživné platil. Ak však už je výživné určené súdom, môžete podať návrh na vykonanie exekúcie. Exekútor bude potom vymáhať splatné výživné od otca.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, prajem čo je potrebné, keď o 3 rokov som v náhradnej starostlivosti a moja matka mi neplatí doteraz výživné a už mám 19 rokov.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.09.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme odpoveď :

Je potrebné vychádzať zo samotného rozsudku príslušného súdu o zverení do náhradnej starostlivosti a určení vyživovacej povinnosti matky voči Vám. Poznamenávame, že dovŕšením plnoletosti mala Vaša matka platiť výživné priamo Vám.

Ak výživné uhradzované nebolo, potom je potrebné podať návrh na súdny výkon rozhodnutia o hociktorého súdneho exekútora. Poplatok za spísanie návrhu je suma 16,50 €, ktorú si tiež uplatníte voči matke v exekučnom konaní. Pre výživné splatné pred dovŕšením 19 roku veku budete potrebovať splnomocnenie od osoby, ktorej malo byť výživné hradené Vašou matkou.

Pre spísanie návrhu budete potrebovať rozsudok súdu s doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti. Predmetnú právoplatnosť a vykonateľnosť Vám vyznačí informačná kancelária okresného súdu.

Poznamenávame, že podľa ust. § 110 Obč. zákonníka platí :

"Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Ak právo dlžník písomne uznal čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo; ak bola však v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty."

Z uvedeného vyplýva, že časť Vášho nároku už bude premlčaná, a to tá časť, ktorá bola splatná pred viac ako 10 rokmi.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, s mojim bývalom druhom mame 6 mesačného synčeka. Rozišli sme sa pred dvoma mesiacmi. Za tu dobu mi nedal na dieťa žiadne peniaze iba mu raz kúpil detské plienky a 3 ks detských vyživiek. Chcem sa opýtať, či bez súdneho rozhodnutia nemá žiadnu vyživovaciu povinnosť ? Ak nie bude mi to musieť preplatiť spätne za obdobie čo neplatil? Alebo súd bude prihliadať na tie jedny plienky a detské výživy? Bývalý tvrdí, že mi žiadne peniaze na dieťa nedá, ale kúpi mu čo bude potrebovať. Zatiaľ okrem tých plienok mu nekúpil nič. Potom by ma ešte zaujímalo, či som povinná mu dávať dieťa kedy to jemu príde vhod, nemám s tým problém, aby bol s dieťaťom ale cez víkendy ho nechce a cez týždeň je v práci do 18:00 a vtedy chce vidieť syna čo mne príde už dosť neskoro. Keď mu ho cez prác. týždeň nedám, môže na mňa dať trestné oznámenie, že mu zamedzujem styku s dieťaťom? Súd ešte nebol a nemáme ešte ani termín súdneho pojednávania. Ďakujem veľmi pekne za Vašu odpoveď. Pekný deň.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.07.2018)

Dobrý deň,

vo veci odporúčame podať návrh na súd na určenie vyživovacej povinnosti k maloletému.

Úpravu styku s maloletým môžete upraviť aj dohodou, ktorú by ste dali na schválenie na súd. Trestné oznámenie podať môže, v tom mu nemôžete zabrániť, ale nemá rozhodnutie súdu, takže tým nič nedosiahne.

Sme názoru, že súd nebude brať ohľad na kúpu detských plienok a 3 ks detskej výživy, nakoľko z toho sa nedá nie že vyžiť, ale ani prežiť. 

 

Súčasne odporúčame v zmysle ust. § 74 zákona o rodine podať návrh na súd na príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke /citujeme/ :

" (1) Otec dieťaťa, za ktorého matka dieťaťa nie je vydatá, je povinný najdlhšie po dobu dvoch rokov, najneskôr odo dňa pôrodu prispievať matke primerane na úhradu jej výživy a poskytnúť jej príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom.

(2) Súd môže na návrh tehotnej ženy uložiť mužovi, ktorého otcovstvo je pravdepodobné, aby poskytol vopred sumu potrebnú na zabezpečenie jej výživy podľa odseku 1, príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom a sumu potrebnú na zabezpečenie výživy dieťaťa po dobu, počas ktorej by žene patrila materská dovolenka podľa osobitného predpisu.

(3) Právo žiadať príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa pôrodu."

 

Náklady spojené s tehotenstvom a pôrodom by ste museli vedieť preukázať - pokladničné doklady.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela som sa informovať ako a kde môžem podať exekučné papiere, ak môj exmanžel je momentálne vo vyšetrovacej väzbe a a nevedno aký dlhy trest a kedy ho dostane. Rada by som požiadala o náhradné výživné, no bez exekúcie nemám nárok si ho podať.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.07.2018)

Dobrý deň, 

návrh na vykonanie exekúcie Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor alebo advokát, nakoľko tento sa v súčasnosti musí podať elektronicky výlučne Okresnému súdu v Banskej Bystrici.

Poplatok, ktorý bude platiť za spísanie predmetného návrhu je 16,50 €, ktorý si uplatnite súčasne v exek. konaní proti povinnému.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, ! Som 17 ročný chlapec, ktorý žije sám s matkou. Od narodenia sa o mňa biologický otec nezaujímal, neplatil výživné, keď som mal okolo 11 rokov, moja matka si vyhľadala otcovu adresu a dala ho na súd ohľadom výživného. Súd mu určil vyživovaciu povinnosť vo výške 135e a to 85e výživné a 50e splácanie dlžného výživného k danému dňu. Otec poslal presne 3 šeky na výživné a odvtedy neposlal ani cent. Chcel by som sa Vás opýtať, či je možné otca exekvovať za celkové dlžné výživné, lenže on ma všetok majetok napísaný na príbuzných čiže sa tvári ako nemajetný, poprípade, či by sa nedal súdne trestať, pretože takýto ľudia by nemali ostať nepovšimnutí, ja by som to nechal tak, ale súčasne zarobiť ako brigádnik popri škole na štúdium je dosť ťažké, matka tiež nemá moc peňazí navyše a nemôže si znova dovoliť právnika, preto sa obraciam na Vás, Za odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.07.2018)

Dobrý deň,

pokiaľ disponujete súdnym rozhodnutím, ktoré Vám priznáva výživné a otec neplatí, mohli by ste sa obrátiť na exekútora. Exekútor disponuje zákonnými prostriedkami na to, aby dokázal zistiť majetok povinného. 

Samozrejme môžete podať aj trestné oznámenie, pre podozrenie zo spáchania trestného činu Zanedbania povinnej výživy, podľa § 207 Trestného zákona: 

Kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Kto sa najmenej tri mesiace v období dvoch rokov úmyselne vyhýba plneniu svojej zákonnej povinnosti vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

a) a vydá oprávnenú osobu do nebezpečenstva núdze,

b) závažnejším spôsobom konania, alebo

c) hoci bol v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch za taký čin odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin prepustený.,

Dovoľujem si však poukázať na skutočnosť, že aj keby ste podali trestné oznámenie a viedlo by sa voči nemu trestné stíhanie, v tomto konaní by ste nemohli požadovať zaplatenie dlžného výživného, pretože tento trestný čin nepatrí do kategórie majetkových, a preto si nemôžete uplatňovať škodu. Zákon však upravil tzv. účinnú ľutosť pre prípadného páchateľa, ktorej podstata je nasledovná: 

Trestnosť trestného činu zaniká aj vtedy, ak ide o trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 207, ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky a páchateľ svoju povinnosť dodatočne splnil skôr, než sa súd odobral na záverečnú poradu.

Týmto chce zákon docieliť vyplatenie výživného, pretože to má prednosť pred samotným trestom. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, ex manžel má omeškané výživné 8 mesiacov, podala som na trestné oznámenie. Prišlo mi, že má trest a 5 mesiacov plus ročná podmienka. Keď podám na neho exekúciu, tak exekútor mi môže vymáhať od ex aj dlžné výživné?

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.05.2018)

Dobrý deň, povinnosť Vášho bývalého manžela platiť výživné a v prípade omeškania aj dlžné výživné vyplýva priamo zo zákona o rodine od narodenia dieťaťa. Jeho povinnosť nie je viazaná na súdne rozhodnutie o uznaní viny a uložení trestu. Ak Vám výživné stále neplatí, môžete zároveň voči nemu viesť aj exekučné konanie. Exekučné konanie je v niektorých prípadoch dokonca účinné ako trestné konanie (najmä ak podáte súdnemu exekútorovi návrh na zadržanie jeho vodičského preukazu). Súdny exekútor môže zároveň pre Vás vymáhať aj bežné výživné, nielen dlžné, aby bolo zabezpečené riadne a včasné splácanie jeho dlhu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk