Máte
otázku?

Neplatenie výživného a trestné oznámenie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Trnava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Dobrý deň, chcela som sa informovať: Môj priateľ má súdom určené výživné na našu dcéru 80€ mesačne. Platí mi síce pravidelne, každý mesiac, ale len 30€. Môžem na neho podať trestné oznámenie? Ak áno, ako by som mala postupovať. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Dobrý deň. Pokiaľ otec dieťaťa nerešpektuje súdom určenú výšku výživného, a teda platí nižšie výživné, porušuje tým súdom uloženú povinnosť. V takomto prípade Vám odporúčam podať najskôr návrh na vykonanie exekúcie. Ak by výživné priznané súdom neplatil, môžete podať na príslušný orgán činný v trestnom konaní podnet s podozrením na spáchanie trestného činu (trestné oznámenie). 
 

Podmienkou trestnosti je nezaplatenie 3 mesiacov v priebehu 2 rokov (mesiace nemusia byť za sebou).

4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň,
prajem. Chcel by som sa opýtať do kedy je možné podať trestne oznámenie na rodiča, ktorý v detsve neplatil výživné ostal dlžný vysokú čiastku a do dnes nijako nejaví záujem o vyrovnanie? Je možné ešte aj po rokoch niečo vyriešiť? Ďakujem vemi pekne za odpoveď. Príjemný večer.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.02.2021)

Dobrý deň,
premlčanie trestného stíhania závisí od toho o aký trestný čin sa jedná a aká je tam zákonom stanovená trestná sadzba. Nakoľko zrejme ide o dlhé roky neplatené výživné, sadzby by mohla byť vo Vašom prípade vyššia.

Trestnosť činu zaniká uplynutím premlčacej doby, ktorá je
a) tridsať rokov, ak ide o zločin, za ktorý tento zákon dovoľuje uložiť trest odňatia slobody na doživotie,
b) dvadsať rokov, ak ide o zločin, za ktorý tento zákon v osobitnej časti dovoľuje uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej desať rokov,
c) desať rokov, ak ide o ostatné zločiny,
d) päť rokov, ak ide o prečin, za ktorý tento zákon v osobitnej časti dovoľuje uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej tri roky,
e) tri roky pri ostatných prečinoch.

JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň,
prosím Vás o radu. Z ex manželom sme boli rozvedený máme spolu dve deti. Súd mu určil aby, platil 60 eur naobe deti. Ku dňu 24. v mesiaci k rukám matky. Urobil to zákerne, on neposlal vôbec za december a január a vo februári poslal 60 e. Naschvál len ten tretí aby, som to nemohla riešiť. Moja dávka s dvoma deťmi bola 163 e. On to robí naschvál, nepošle a pošle ten tretí mesiac. Prosím o radu.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.02.2021)

Dobrý deň,
riešenie je jednoduché : treba  podať návrh na vykonanie exekúcie. Návrh Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor - poplatok za spísanie návrhu je 16,50 eur plus DPH, ktorú sumu budete vymáhať v exek. konaní.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, bývalý manžel mi nezaplatil 2 mesiace výživné na deti, beží na neho aj exekúcia od roku 2018. Chcem sa opýtať ako postupovať v tomto prípade keď je covid a na úrad sa nedostanem. Podať si elektronicky o náhradné výživné, či to riešiť cez políciu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.02.2021)

Dobrý deň,
ak spĺňate zákonné podmienky pre priznanie náhradného výživné, o toto môžete požiadať aj na diaľku elektronicky. To, či už teraz podať trestné oznámenie závisí od rôznych skutočností, ktoré je potrebné bližšie poznať. Trestné oznámenie by však malo byť vždy poslednou možnosťou riešenia tejto situácie.

V ostatnom období sa oveľa efektívnejšie ukázali exekučné konania, v ktorých má súdny exekútor oprávnenie zadržať vodičský preukaz povinného rodiča.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Neplatenie výživného a trestné oznámenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň,
prosím Vás snúbenec platí jeho expartnerke 150e výživné, ale má platiť 280e. No nemá z čoho nakoľko je covid a bol prepustený. Ona podala trestne oznámenie.
Prosím Vás čo mu hrozí. Môže si podať žiadosť o zníženie výživného? Od decembra je nezamestnaný a nemá žiadny príjem
Ďakujem.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.01.2021)

Dobrý deň,
áno, ak sa zmenili pomery, z ktorých súd vychádzal pri určení výšky výživného, môže otec dieťaťa podať návrh na zníženie výživného. Súd vykoná dokazovanie smerujúce k zisteniu skutočného stavu veci a následne rozhodne o tom, o akú sumu zníži výživné.

Vo vzťahu k trestnému konaniu je potrebné uviesť, že orgány činné v trestnom konaní nie sú viazané civilným súdnym rozhodnutím o výške výživného. Je dobré v takýchto situáciách platiť výživné ďalej vo výške, ktorú umožňujú pomery povinného rodiča. Často trestné oznámenia policajti odmietajú s odôvodnením "platí koľko dokáže".


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Prosím Vás o radu. Bývalý manžel má súdom určené výživné na deti. Momentálne je vo väzbe, ako postupovať? Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 20. 11. 2020.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.01.2021)

Dobrý deň,
to, že je vo väzbe nemá vplyv na vykonateľnosť alebo právoplatnosť súdneho rozhodnutia, prípadne jeho povinnosť platiť výživné. Bude to však mať vplyv na reálnu možnosť vymoženia dlžného výživného. Ak totiž nemá majetok, ktorý by podliehal exekúcii (napríklad peniaze na bankovom účte), ťažko sa bude dlh cez exekútora vymáhať.

Ak by ste aj v budúcnosti chceli požiadať o náhradné výživné, je potrebné, aby bolo vedené (hoci aj neúspešne) exekučné konanie. Preto Vám odporúčam začať voči nemu exekučné konanie. Buď dôjde k vymoženiu výživného alebo budú pre istotu do budúcna splnené časti podmienok pre poskytnutie náhradného výživného od štátu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím chcem sa opýtať. Syn má podmienku jazdil bez VP, ale bohužiaľ neplatí výživné kvôli tomu, že reštaurácie sú zatvorené. Bývala priateľka podala trestné oznámenie kvôli výživnému. Ako ďalej. Ďakujem.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.12.2020)

Dobrý deň,
v tomto prípade, ak nechce Váš syn, aby mu bola premenená podmienka, je potrebné aby dlžné výživné čo najskôr vyplatil. Vyplatením výživného dôjde k uplatneniu tzv. účinnej ľútosti, čo je jedným z druhov zániku trestnosti činu. Trestné stíhanie bude voči nemu následne zastavené.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Neplatenie výživného a trestné oznámenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, s priateľom spolu nežijeme v spoločnej domácnosti, máme spolu 3 r. syna, o ktorého sa starám ja so svojim súčasným priateľom, otec dieťaťa mi neposiela už 3 mesiac peniaze na dieťa, nakoľko bola u mňa socialka asi cca 2 roky dozadu a podpisovali sme papier, kde uviedol, že bude posielať 50 € na dieťa, tak som to súdnou cestou neriešila peniaze posielal 50 €, od októbra mi neposiela na dieťa nič, môžem podať trestné oznámenie aj keď nemáme výživné súdnou cestou,len tak ako som napísala ? Prosím Vás poraďte mi.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.12.2020)

Dobrý deň,
úvodom poznamenávame, že podanie trestného oznámenia je v danom štádiu bezpredmetné a to z dôvodu, že nemáte súdne rozhodnutie, ktoré by určilo vyživovaciu povinnosť pre otca dieťaťa voči maloletému.

Možnosťou vo Vašom prípade je, aby ste s otcom dieťaťa spísali dohodu o zverení maloletého do Vašej starostlivosti a určení výživného, a túto dali na schválenie na súd. Príslušným vo veci je okresný súd maloletého.

Ak nedôjde k dohode s otcom dieťaťa, budete musieť podať návrh na súd o zverenie maloletého do starostlivosti matky a určenie vyživ. povinnosti otca. Na tento účel môžete využiť informácie zverejnené na našej stránke (po zadaní slov. spojenia do vyhľadávacieho poľa na úvodnej stránke - "výživné na maloletého" alebo využiť tlačivo, ktoré je zverejnené na stránke Ministerstva spravodlivosti SR - https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Vyzivne.aspx.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, na otca mojej dcéry som podala trestné oznámenie za neplatenie výživného. Súdom bolo rozhodnuté, že dostal 30 mesiacov výkonu trestu, ale s 3 ročnou podmienkou a dovtedy musí zaplatiť aj dlžné výživné. On však aj napriek tomuto výživné stále neplatí. Ako mám postupovať ďalej?

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.02.2020)

Dobrý deň. Prostriedky trestného práva budú vždy skôr v rovine hrozby pre povinného rodiča neplatiaceho určené výživné (ak výživné nezaplatí a v skúšobnej dobe sa neosvedčí, tak pôjde do výkonu trestu). Na efektívne vymáhanie výživného slúži skôr exekúcia. Pritom ak táto nie je efektívna, tak potom je zákonná možnosť požiadať o náhradné výživné. V tomto smere Vám odporúčam obrátiť sa na najbližší úrad práce sociálnych vecí a rodiny.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý večer. Chcela by som sa opýtať. Som v podmienke. A bývalý priateľ podal na mňa trestne oznámenie za to, že som mu neplatila výživné. Je na dve dcéry, ktoré sú zverené jemu. Len už tretí mesiac žije staršia dcéra u mňa. Nechce sa k nemu vrátiť, pretože používa alkohol. Už som si podala návrh na súd o zverenie maloletých tak by som sa chcela opýtať, či mi hrozí väzenie, keď som v podmienke alebo ako sa to bude ďalej riešiť? Ďakujem.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.02.2020)

Dobrý deň, samotná skutočnosť, že ste porušili podmienku nemusí automaticky znamenať, že budete musieť uložený trest vykonať nepodmienečne. V prvom rade je možné skúšobnú dobu v prípade jej porušenia predĺžiť a uložiť iné vhodné opatrenia. Na druhej strane je potrebné skúmať aj to, či vôbec došlo k spáchaniu trestného činu. Ak totiž dcéra býva u Vás, tak sa zmenili pomery, z ktorých vychádza určenie výživného a voči nej Vám už nevzniká vyživovacia povinnosť. Rovnako sa bude prihliadať na to, že ste podali návrh na zverenie maloletých detí do Vašej osobnej starostlivosti, nakoľko zrejme nie je o ich výchovu riadne u otca postarané. Vzhľadom na skutočnosť, že nemáte príjem, resp. peniaze na odmenu pre advokáta, odporúčame Vám v tejto veci kontaktovať najbližšiu kanceláriu centra právnej pomoci a požiadať o pridelenie advokáta.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Neplatenie výživného a trestné oznámenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, Na otca maloletého som podala exekúciu za neplnenie si vyživovacej povinnosti takmer 2 a pol roka. Celková čiastka k 15 dňu v mesiaci bude 3800 eur. V októbri 2019 mi povinný dal do rúk 500 eur po vyzve policajného príslušníka, keďže mu hrozilo odňatie vodičského oprávnenia, taktiež s prísľubom, že od daného dna bude na účet exekútora pravidelne uhrádzať určitú čiastku, teda aj ja budem súhlasiť so splátkami. Nestalo sa tak a dlžník, neuhradil odvtedy nič. V súčasnosti žiada exekútora a čiastočne zastavenie exekúcie, a teda môj súhlas, taktiež dohodu o splátkach. Ja trvám na prebiehajúcej exekúcii, a teda vymáhania zvyšnej dlžnej čiastky, len s odrátaním o sumu, ktorú jednorozovo uhradil, no neviem, či je možné, aby exekúcia i naďalej trvala. Taktiež nesúhlasím so splátkami 100 eur, ktoré oprávnený navrhol, nakoľko nedosahujú ani výšku súdom stanoveného výživného, ktoré je 150 eur. Týmto sa obraciam na Vás, aby ste ma oboznámili, ako mám vo veci ďalej postupovať, keďže mám na vyjadrenie sa k návrhom 10 dni. Vopred vďaka.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.02.2020)

Dobrý deň, 

exekútor postupoval v súlade s ust. § 61g/  exek. poriadku, keď Vám poslal žiadosť či súhlasíte so splátkami (citujeme) :

"Žiadosť povinného o splátky

(1) Povinný môže exekútora žiadať, aby mu bolo povolené splniť vymáhaný nárok na peňažné plnenie v splátkach.

(2) Exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí vždy, ak

a) povinný je fyzickou osobou,

b) povinný vymáhaný nárok nespochybňuje,

c) nejde o opakovanú žiadosť povinného v exekučnom konaní,

d) vymáhaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje 2 000 eur,

e) povinný vyhlási, že vymáhaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach, ktoré s výnimkou prvej a poslednej splátky budú rovnomerne rozvrhnuté,

f) povinný zaplatí prvú splátku najmenej vo výške 50 eur do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a vyhlási, že ďalšie splátky bude platiť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.

(3) So súhlasom oprávneného exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí aj bez splnenia podmienok podľa odseku 2."

Odpoveď je jednoduchá.

Je potrebné napísať súdnemu exekútorovi, že nesúhlasíte so splátkami navrhovanými povinným a žiadate o pokračovanie v exekúcii.

Súčasne môžete žiadať aj zadržanie vodič. oprávnenia podľa § 179a exekučného poriadku :

"(1) Exekútor môže vydať príkaz na zadržanie vodičského preukazu tomu, kto nesplní výživné stanovené rozhodnutím súdu.

(2) Exekučný príkaz na zadržanie vodičského preukazu exekútor doručí orgánu Policajného zboru, príslušnému podľa miesta pobytu povinného.

(3) Exekútor exekučný príkaz doručí aj oprávnenému a povinnému. Povinnému sa príkaz doručí do vlastných rúk.

(4) Ak pominú dôvody exekúcie, exekútor bezodkladne vydá príkaz na vrátenie vodičského preukazu. Príkaz doručí orgánu Policajného zboru, príslušnému podľa miesta pobytu povinného, a upovedomí o tom povinného."

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň. Bývalý partner otec môjho syna v súčasnej dobe mi už tri mesiace nezaplatil výživné. Následne si dal žiadosť na zníženie výživného, súd bude až o mesiac. Podala som na neho exekúciu, bola mi pridelená exekútorka s iného mesta. Volala som jej, či už je začatá exekúcia ona mi nevedela k tomu nič povedať, že mám čakať pokiaľ mi príde nejaký papier o začatí exekúcie. Môžem na bývalého partnera podať trestné oznámenie? Či musím čakať až, keď mi príde papier o začatí exekúcie? Ďakujem.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.01.2020)

Dobrý deň, v prípade, že by ste chceli podať na neho aj trestné oznámenie, môžete tak spraviť bez ohľadu na to v akom štádiu je exekučné konanie alebo či Vám už bolo doručené upovedomenie o začatí exekúcie. Poverený príslušník PZ SR preverí Vami uvedené skutočnosti a tiež dôvody, pre ktoré tri mesiace vôbec neplatil výživné. Následne buď bude voči nemu začaté trestné stíhanie alebo bude Vaše podanie odmietnuté ako nedôvodné. V takýchto prípadoch zvyknú príslušníci PZ SR preverovať skutočnosti, ktoré viedli k tomu, že vôbec neplatí výživné. Stretávame sa aj s takými prípadmi, že hoci platí povinný rodič iba minimálne výživné (ale súdom je mu uložená vyššia suma), príslušníci PZ SR posúdia túto situáciu spôsobom "platí koľko môže" a trestné stíhanie voči nemu nezačnú.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať ako konať v tejto veci. Môjmu bývalému som dala papier na 3 roky o zaplateni výživného lebo si chodil syn sám pre to. Na papieri je tabuľka dátum suma 100e a môj podpis. Teraz už 3 mesiace nedava a povedal, však doklad mám tak ty nemôžeš nič. Oslovila som mediátorov. Môžem poprosiť ešte o Vašu radu? Ďakujem.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.01.2020)

Dobrý deň, 

ak tomu správne rozumiem, Vy ste otcovi dieťaťa podpísali papier, ktorý by mal potvrdzovať zaplatenie výživného a pre výživné si dieťa chodilo samo. Neuvádzate, či máte aj súdne rozhodnutie, pretože ak áno a dieťa je maloleté, tak výživné sa platí k rukám druhého rodiča, nie priamo dieťaťu. Skutočnosť, že ste mu podpísali "doklad" o zaplatení, ešte neznamená, že výživné zaplatené bolo. Tento doklad trocha komplikuje situáciu, avšak pokiaľ výživné nezaplatil, tak ho môžete vymáhať exekučne (ak ho máte priznané súdom), prípadne podať trestné oznámenie, alebo ak nemáte výživné určené súdom, môžete podať návrh na súd. Ak si dieťa chodilo pre výživné samo, aj ono môže potvrdiť, či, kedy a v akej výške peniaze dostalo.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Neplatenie výživného a trestné oznámenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, mohla by som Vás poprosiť o radu? Som mama 4 a pol ročnej dcéry a jej otec jej neplatí výživné. Súdom máme určené, že jej ma posielať 150eur mesačne a už jej je dlžný 900eur. Peniaze mi dával na ruku a ja som mu na papier napísala dátum kedy mi ich dal, sumu a môj podpis. Raz mi dal 50eur raz za tri týždne potom 20eur no proste nejako to lepil, ale už je toho veľmi veľa, naposledy dal malej pred mesiacom a pol 50eur a odvtedy nič len naťahuje a sľubuje. S malou sa nestretáva, naposledy ju videl pred mesiacom a pol zhruba. Chcela by som požiadať o náhradné výživné a chcela som sa spýtať, či musím ísť k exekútorovi alebo ho môžem ísť udať na políciu a potom na sociálnu poisťovňu. On pracuje a zarába cca 1000eur mesačne, ale má veľa exekúcii a pracuje na oko na papieri na dohodu a vedený je ako bezdomovec a pritom jeho priateľka býva u neho a viem, že platí nájom 350eur takže, keď ma na život musí prispievať na svoju dcéru. Je to jeho povinnosť.
Ďakujem za každú radu.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.09.2019)

Dobrý deň,

v danom prípade vám odporúčam podať najskôr návrh na vykonanie exekúcie. Ak by výživné priznané súdom i napriek tomu neplatil, môžete podať na príslušný orgán činný v trestnom konaní (polícia alebo prokuratúra) podnet s podozrením na spáchanie trestného činu (trestné oznámenie). 

Podmienkou trestnosti je však nezaplatenie 3 mesiacov v priebehu 2 rokov (mesiace nemusia byť za sebou). Uvedené kritérium otec vašej dcéry napĺňa, keďže z vami uvedeného vyplýva, že ide už o väčšiu sumu, ktorú dlží na výživnom. 

Na priznanie nároku na náhradné výživné je potrebné rovnako tak splniť určité podmienky a jednou z nich je napríklad i neplnenie vyživovacej povinnosti otcom v plnej výške, v lehote a spôsobom určených právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou najmenej tri po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného a ak exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie na exekučný súd.

Všetky potrebné informácie o tom ako môžete požiadať o náhradné výživné, a čo je k žiadosti potrebné doložiť nájdete na https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/hmotna-nudza/nahradne-vyzivne.html?page_id=227.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať bývalý mi dlží na výživnom 510e mesačne mi ma dávať 270e ba polícii mi povedali, že nemôžem s tým nič robiť pokiaľ mi nebude dlžiť 3x výšku výživného čiže 810e naozaj sa s tým nedá nič robiť len takto čakať? Veď mám 2deti nájom a som na rodičovskej ďakujem.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.09.2019)

Dobrý deň, vo veci je treba podať návrh na vykonanie exekúcie.
Návrh Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor alebo advokát. Návrh musí byť podaný elektronickej forme.
Následne po uplynutí troch mesiacov môžete požiadať prísl. úrad práce o náhradné výživné.
Podanie trestného oznámenia a následné prípadné stíhanie je až poslednou možnosťou, pred podaním trestného oznámenia je treba využiť ostatné právne prostriedky na vymáhanie dlžnej sumy

Podľa ust. § 207 Trestného zákona platí :
"Zanedbanie povinnej výživy 
(1)  Kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. 
(2) Kto sa najmenej tri mesiace v období dvoch rokov úmyselne vyhýba plneniu svojej zákonnej povinnosti vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. 
(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 
a) a vydá oprávnenú osobu do nebezpečenstva núdze, 
b) závažnejším spôsobom konania, alebo 
c) hoci bol v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch za taký čin odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin prepustený."

Otázkam vymáhania výživného sa venujeme v mnohých našich odpovediach, ktoré môžu byť pre vás nápomocné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať na výživné pre dcéru. Otec je vo výkone trestu odtiaľ mi posielali výživné. Bola podaná exekúcia pred nástupom do výkonu trestu. Peniaze najprv chodili mne na účet, teraz chodia exekútorke a ona mi pozastavila vyplácanie výživného. Má na toto právo exekútor neposlať výživné ? Za nevyplatenie troch mesiacov výživného môžem podať trestne oznámenie na exekútora? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.07.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :
Je možné, že Váš otec ako povinný vo VTOS pracuje, ale jeho zárobkové pomery sú značne obmedzené.
Ak otec vo VTOS pracuje z pracovnej odmeny sa robia ešte zrážky na soc. a zdrav.poistenie; priemerná prac. odmena za rok 2018 bola cca 128 €.
Podľa ust. § 60 exekučného poriadku platí :
"Priorita uspokojenia vymáhaných nárokov
(1) Plnenia prijaté alebo vymožené z majetku povinného sa na úhradu vymáhanej povinnosti použijú v tomto poradí:
a) trovy exekútora, a to vrátane prislúchajúcej dane z pridanej hodnoty,
b) istina vymáhanej pohľadávky,
c) príslušenstvo vymáhanej pohľadávky priznané exekučným titulom,
d) trovy oprávneného.
(2) Z prijatého plnenia sa na nárok podľa odseku 1 písm. a) použije vždy najviac 24 % plnenia, zvyšok prijatého plnenia sa použije na nárok podľa odseku 1 písm. b); na nárok podľa odseku 1 písm. c) a d) sa prijaté plnenia použijú až po zániku pohľadávky podľa odseku 1 písm. b). Ak niektorý z nárokov podľa odseku 1 už skôr zanikol, použije sa prijaté plnenie v pomere podľa predchádzajúcej vety na nároky, ktoré v čase prijatia plnenia nie sú uspokojené. Ak nie je možné uplatniť pomer podľa prvej vety z dôvodu, že ostatné nároky zanikli, použije sa celé prijaté plnenie na v poradí posledný neuspokojený nárok, a to až do okamihu jeho zániku.
(3) Ak ide o exekúciu na vymoženie pohľadávky na výživnom, postupuje exekútor v súlade s odsekmi 1 a 2 tak, že prijaté plnenia použije vždy najskôr na bežné výživné."

Z uvedeného dôvodu treba kontaktovať súdneho exekútora a opýtať sa aká bola zrážka zo mzdy o Vášho otca vykonaná súčasne navrhnúť vykonanie exekúcie z jeho hnuteľného prípadne aj nehnuteľného majetku.
Ak odpoveď zo stany exekútora nebude v súlade s vyššie uvedeným zákonným ustanovením /ods. § § 60/, môžete na súdneho exekútora podať sťažnosť na Slovenskú komoru exekútorov.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Neplatenie výživného a trestné oznámenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, . Prosím Vás o radu. Už som zúfalá a neviem ako ďalej. Bývalému partnerovi som postupne požičala cez 30000eur. Mame to aj spísané a podpísané Prvá pôžička bola v roku 2016. Šlo to na jeho dlhy a posledné peniaze šli na jeho alimenty. Odvtedy stále počúvam ako mi to vráti no doteraz nesplatil ani cent. Je to Čech, v CZ je už v insolvencii lebo tam mal veľa exekúcii tak stým vlastne takto vybabral. Potom čo od neho insolvenčný správca chcel mesačne splácať 600eur, cielene zrušil živnosť, dal sa na úrad práce a robí na Sk na čierno(nemá tu trvalý ani prechodný pobyt ). Nemá nič, býva v podnájme a tým je v pohode lebo naňho nikto nijak nemôže. Neprispieva ani na dcéru. Len dokola prázdne sľuby a nič neplatí. Čo s tým môžem urobiť?
Tiež sa chcem opýtať, či môžem žiadať od jeho bývalej vrátiť peniaze. On jej mal vyplatiť výživné na 5 rokov dopredu(čo odklepol súd v Cz). Požičala som mu 21tis. Eur. Mame to takto podpísané na papieri kde je konkrétne uvedené, že mu požičiavam túto sumu na vyplatenie výživného a on mi mal mesačne splácať. No doteraz nič.

Veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď Veronika

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.07.2019)

Dobrý deň, od bývalej manželky priateľa nemôžete uplatňovať žiadne nároky.

Odporúčame kontaktovať advokáta a podať trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu.

Čiernu prácu môžete oznámiť na príslušný Národný inšpektorát práce.

Ohľadom neplatenia výživného na dcéru pokiaľ máte súdne rozhodnutie je tiež treba podať trestné oznámenie pre neplnenie vyživovacej povinnosti. Ak súdom upravené výživné nie je, musíte podať návrh na súd na určenie výživného pre maloletého.

Pômockou sú návrhy zverejnené na stránke Ministerstva spravodlivosti SR - link : https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Vyzivne.aspx.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, bývalý manžel mi neplatil na dieťa, dala som trestné oznámenie dostal ročnú podmienku. Ročná podmienka mu už vypršala a nevyplatí mi nič. Potom mi volal, a že mal zas súd a dostal ďalšiu podmienku ročnú, aby mi vyplatil výživné. Teraz neviem, či mám čakať ďalší rok alebo to mám nejako riešiť lebo zo súdu teraz som nedostala žiadne rozhodnutie, že prebiehalo. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.07.2019)

Dobrý deň,

nie je potrebné na nič čakať, ale podať návrh na exekučné konania.

Návrh na vykonanie exekúcie Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor, keďže návrh musí byť podaný elektronicky.

Po 3 mesiacoch od začatia exekúcie následne podáte návrh náhradné výživné na príslušný úrad práce - link : ww.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/hmotna-nudza/nahradne-vyzivne.html?page_id=227/.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň. Môj partner žil so mnou v spoločnej domácnosti ale mi neplatil výživné na dieťa, ktoré mu stanovil súd a neviem ako mám konať v súčastnosti už so mnou nežije, a keď som mu povedala, že to budem riešiť tak mi povedal, že ako dokážem, že mi nedával peniaze, keď všetci vedia, že žil so mnou.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.04.2019)

Dobrý deň, keďže máte výživné určené súdnym rozhodnutím, ktoré ale musí byť doručené obom stranám, môžete vymáhať splnenie tejto povinnosti prostredníctvom súdneho exekútora. V tomto prípade musí dokazovať práve povinný z výživného, že Vám výživné platil. 

V prípade, ak neplatil výživné v období 2 rokov najmenej 3 mesiace, mohol sa svojim konaním dopustiť aj trestného činu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Neplatenie výživného a trestné oznámenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý večer, chcem sa Vás opýtať z mojim bývalým priateľom mame 2a pol ročného syna. Niesme už spolu pol roka a za ten čas poslal len dva krát peniaze. Čo robiť, aby posielal peniaze na malého? Ďakujem.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.03.2019)

Dobrý deň, ak ešte nie je určené platenie výživného súdom, je potrebné v prvom rade podať na súd návrh na určenie vyživovacej povinnosti. Súd určí výšku sumy aj splatnosť výživného a zaviaže otca, aby toto výživné platil. Ak však už je výživné určené súdom, môžete podať návrh na vykonanie exekúcie. Exekútor bude potom vymáhať splatné výživné od otca.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, prajem čo je potrebné, keď o 3 rokov som v náhradnej starostlivosti a moja matka mi neplatí doteraz výživné a už mám 19 rokov.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.09.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme odpoveď :

Je potrebné vychádzať zo samotného rozsudku príslušného súdu o zverení do náhradnej starostlivosti a určení vyživovacej povinnosti matky voči Vám. Poznamenávame, že dovŕšením plnoletosti mala Vaša matka platiť výživné priamo Vám.

Ak výživné uhradzované nebolo, potom je potrebné podať návrh na súdny výkon rozhodnutia o hociktorého súdneho exekútora. Poplatok za spísanie návrhu je suma 16,50 €, ktorú si tiež uplatníte voči matke v exekučnom konaní. Pre výživné splatné pred dovŕšením 19 roku veku budete potrebovať splnomocnenie od osoby, ktorej malo byť výživné hradené Vašou matkou.

Pre spísanie návrhu budete potrebovať rozsudok súdu s doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti. Predmetnú právoplatnosť a vykonateľnosť Vám vyznačí informačná kancelária okresného súdu.

Poznamenávame, že podľa ust. § 110 Obč. zákonníka platí :

"Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Ak právo dlžník písomne uznal čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo; ak bola však v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty."

Z uvedeného vyplýva, že časť Vášho nároku už bude premlčaná, a to tá časť, ktorá bola splatná pred viac ako 10 rokmi.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, s mojim bývalom druhom mame 6 mesačného synčeka. Rozišli sme sa pred dvoma mesiacmi. Za tu dobu mi nedal na dieťa žiadne peniaze iba mu raz kúpil detské plienky a 3 ks detských vyživiek. Chcem sa opýtať, či bez súdneho rozhodnutia nemá žiadnu vyživovaciu povinnosť ? Ak nie bude mi to musieť preplatiť spätne za obdobie čo neplatil? Alebo súd bude prihliadať na tie jedny plienky a detské výživy? Bývalý tvrdí, že mi žiadne peniaze na dieťa nedá, ale kúpi mu čo bude potrebovať. Zatiaľ okrem tých plienok mu nekúpil nič. Potom by ma ešte zaujímalo, či som povinná mu dávať dieťa kedy to jemu príde vhod, nemám s tým problém, aby bol s dieťaťom ale cez víkendy ho nechce a cez týždeň je v práci do 18:00 a vtedy chce vidieť syna čo mne príde už dosť neskoro. Keď mu ho cez prác. týždeň nedám, môže na mňa dať trestné oznámenie, že mu zamedzujem styku s dieťaťom? Súd ešte nebol a nemáme ešte ani termín súdneho pojednávania. Ďakujem veľmi pekne za Vašu odpoveď. Pekný deň.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.07.2018)

Dobrý deň,

vo veci odporúčame podať návrh na súd na určenie vyživovacej povinnosti k maloletému.

Úpravu styku s maloletým môžete upraviť aj dohodou, ktorú by ste dali na schválenie na súd. Trestné oznámenie podať môže, v tom mu nemôžete zabrániť, ale nemá rozhodnutie súdu, takže tým nič nedosiahne.

Sme názoru, že súd nebude brať ohľad na kúpu detských plienok a 3 ks detskej výživy, nakoľko z toho sa nedá nie že vyžiť, ale ani prežiť. 

 

Súčasne odporúčame v zmysle ust. § 74 zákona o rodine podať návrh na súd na príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke /citujeme/ :

" (1) Otec dieťaťa, za ktorého matka dieťaťa nie je vydatá, je povinný najdlhšie po dobu dvoch rokov, najneskôr odo dňa pôrodu prispievať matke primerane na úhradu jej výživy a poskytnúť jej príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom.

(2) Súd môže na návrh tehotnej ženy uložiť mužovi, ktorého otcovstvo je pravdepodobné, aby poskytol vopred sumu potrebnú na zabezpečenie jej výživy podľa odseku 1, príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom a sumu potrebnú na zabezpečenie výživy dieťaťa po dobu, počas ktorej by žene patrila materská dovolenka podľa osobitného predpisu.

(3) Právo žiadať príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa pôrodu."

 

Náklady spojené s tehotenstvom a pôrodom by ste museli vedieť preukázať - pokladničné doklady.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Neplatenie výživného a trestné oznámenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela som sa informovať ako a kde môžem podať exekučné papiere, ak môj exmanžel je momentálne vo vyšetrovacej väzbe a a nevedno aký dlhy trest a kedy ho dostane. Rada by som požiadala o náhradné výživné, no bez exekúcie nemám nárok si ho podať.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.07.2018)

Dobrý deň, 

návrh na vykonanie exekúcie Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor alebo advokát, nakoľko tento sa v súčasnosti musí podať elektronicky výlučne Okresnému súdu v Banskej Bystrici.

Poplatok, ktorý bude platiť za spísanie predmetného návrhu je 16,50 €, ktorý si uplatnite súčasne v exek. konaní proti povinnému.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, ! Som 17 ročný chlapec, ktorý žije sám s matkou. Od narodenia sa o mňa biologický otec nezaujímal, neplatil výživné, keď som mal okolo 11 rokov, moja matka si vyhľadala otcovu adresu a dala ho na súd ohľadom výživného. Súd mu určil vyživovaciu povinnosť vo výške 135e a to 85e výživné a 50e splácanie dlžného výživného k danému dňu. Otec poslal presne 3 šeky na výživné a odvtedy neposlal ani cent. Chcel by som sa Vás opýtať, či je možné otca exekvovať za celkové dlžné výživné, lenže on ma všetok majetok napísaný na príbuzných čiže sa tvári ako nemajetný, poprípade, či by sa nedal súdne trestať, pretože takýto ľudia by nemali ostať nepovšimnutí, ja by som to nechal tak, ale súčasne zarobiť ako brigádnik popri škole na štúdium je dosť ťažké, matka tiež nemá moc peňazí navyše a nemôže si znova dovoliť právnika, preto sa obraciam na Vás, Za odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.07.2018)

Dobrý deň,

pokiaľ disponujete súdnym rozhodnutím, ktoré Vám priznáva výživné a otec neplatí, mohli by ste sa obrátiť na exekútora. Exekútor disponuje zákonnými prostriedkami na to, aby dokázal zistiť majetok povinného. 

Samozrejme môžete podať aj trestné oznámenie, pre podozrenie zo spáchania trestného činu Zanedbania povinnej výživy, podľa § 207 Trestného zákona: 

Kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Kto sa najmenej tri mesiace v období dvoch rokov úmyselne vyhýba plneniu svojej zákonnej povinnosti vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

a) a vydá oprávnenú osobu do nebezpečenstva núdze,

b) závažnejším spôsobom konania, alebo

c) hoci bol v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch za taký čin odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin prepustený.,

Dovoľujem si však poukázať na skutočnosť, že aj keby ste podali trestné oznámenie a viedlo by sa voči nemu trestné stíhanie, v tomto konaní by ste nemohli požadovať zaplatenie dlžného výživného, pretože tento trestný čin nepatrí do kategórie majetkových, a preto si nemôžete uplatňovať škodu. Zákon však upravil tzv. účinnú ľutosť pre prípadného páchateľa, ktorej podstata je nasledovná: 

Trestnosť trestného činu zaniká aj vtedy, ak ide o trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 207, ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky a páchateľ svoju povinnosť dodatočne splnil skôr, než sa súd odobral na záverečnú poradu.

Týmto chce zákon docieliť vyplatenie výživného, pretože to má prednosť pred samotným trestom. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, ex manžel má omeškané výživné 8 mesiacov, podala som na trestné oznámenie. Prišlo mi, že má trest a 5 mesiacov plus ročná podmienka. Keď podám na neho exekúciu, tak exekútor mi môže vymáhať od ex aj dlžné výživné?

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.05.2018)

Dobrý deň, povinnosť Vášho bývalého manžela platiť výživné a v prípade omeškania aj dlžné výživné vyplýva priamo zo zákona o rodine od narodenia dieťaťa. Jeho povinnosť nie je viazaná na súdne rozhodnutie o uznaní viny a uložení trestu. Ak Vám výživné stále neplatí, môžete zároveň voči nemu viesť aj exekučné konanie. Exekučné konanie je v niektorých prípadoch dokonca účinné ako trestné konanie (najmä ak podáte súdnemu exekútorovi návrh na zadržanie jeho vodičského preukazu). Súdny exekútor môže zároveň pre Vás vymáhať aj bežné výživné, nielen dlžné, aby bolo zabezpečené riadne a včasné splácanie jeho dlhu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Neplatenie výživného a trestné oznámenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, prednedávnom som mala pojednávanie so svojim otcom. Súd mu zvýšil výživné na 200 e, nakoľko som odišla do zahraničia študovať na vysokú školu. Ešte k tomu mu súd určil, že ma doplatiť 180 e, kým prebehlo pojednávanie od podania môjho návrhu. Otec prestal mať o mňa záujem po rozvode a vždy len autom "preletel" okolo mňa, ako keby nič. Ide o to, že mi má posielať výživné vždy k 15. dňu v mesiaci. Nikdy som k 15. dňu výživné nevidela a tento mesiac detto, už je 28. 4. A ja som ešte nevidela, ani výživné a ani doplatok. Písala som mu predvčerom SMS správu, pričom komunikácia neprebehla zrovna pokojne z jeho strany, čiže mám pocit, že momentálne bude platenie ešte zámerne odďaľovať. Môžem aj v takomto prípade podať návrh na vykonanie exekúcie, ako ste spomínali v predošlých komentároch? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.05.2018)

Dobrý deň, návrh na vykonanie exekúcie je možné podať aj v tomto prípade, nakoľko účelom exekúcie výživného nie je iba zabezpečenie splatenie dlžného výživného, ale aj zabezpečenie riadneho a včasného platenia výživného. Exekúcia nemusí smerovať iba proti dlžnému výživnému, ale môže smerovať aj proti tzv. bežnému výživnému splatnému vždy do 15. dňa v mesiaci do budúcna. Exekúciu bude možné následne zastaviť a považovať za ukončená, ak sa rodič "naučí" riadne a včas platiť výživné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, exmanžel si neplní vyživovaciu povinnosť od roku 2010, Podala som trestné oznámenie aj exekúciu. Doteraz nezaplatil určenú sumu súdom. V marci 2018 sme mali súdne pojednávanie, Podala som návrh na zvýšenie výživného na maloletého syna. Exmanžel sa dostavil na pojednávanie až na druhú výzvu sudcu. Na pojednávaní otec maloletého so všetkým súhlasil a nie je pre neho problém, aby platil na syna výživné. Tak sudca vydal rozsudok o zvýšenom výživnom. Rozsudok som zaslala exekútorovi. A do dnešného dňa som nedostala ani cent a exmanžel si behá po meste, ako keby sa nechumelilo. Neexistuje spravodlivosť na takéhoto človeka? Bola by som rada, keby ste mi keby  ste mi poradili.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.05.2018)

Dobrý deň, ak si neplní svoju vyživovaciu povinnosť už od roku 2010, Potom jeho výška výživného musela poriadne narásť. Ak ste podali trestné oznámenie, musel byť aj odsúdený, ak nemá výživné stále zaplatené. Podávajte trestné oznámenia opakovane za každé 3 mesiace. Obyčajne na tretí a štvrtý krát pôjde osoba (páchateľ) do výkonu trestu odňatia slobody. 

Takisto tlačte na exekútora, aby mu dal zablokovať vodičský preukaz. Ak jazdí motorovým vozidlom, tak to je častokrát silný dôvod na to, aby začal platiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý večer. Som 5 rokov rozvedený. Z manželstva ostala dcérka, ktorá bola zverená do striedavej starostlivosti. Parný týždeň u mňa a nepárny u ex. manželky. Dnešným dňom má dcérka už skoro 19 rokov. Navštevuje strednú školu tretím rokom. Ex manželka býva s priateľom mimo územia SR už vyše 2 roky, ale na dcérku mi nijako neprispieva. Podotýkam, že dcérka žije so mnou a všetky náklady na jej potreby a školu hradím len ja. Chcel by som Vás touto cestou poprosiť o radu, ako postupovať a dožiadať sa výšky výživného, pretože dcérka má v pláne ísť študovať VŠ a tam budú náklady podstatne vyššie. Vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.04.2018)

Dobrý deň, výživné na plnoleté osoby môže súd určovať iba na základe návrhu oprávnenej osoby. Tzn. že ak chce Vaša dcéra (resp. Vy) túto situáciu riešiť, ona bude musieť podať návrh na určenie výživného. Pri plnoletých osobách už nemôže návrh na určenie výživného podávať rodič namiesto dieťaťa. Súd následne v rámci súdneho konania bude zisťovať schopnosti, možnosti a majetkové pomery matky a tiež odôvodnené potreby Vašej dcéry. Na základe nich ustáli výšku výživného. V dôsledku toho, že žije v zahraničí, môže súdne konanie trvať viac než je bežné. Druhou možnosťou ako riešiť takéto situácie je prostredníctvom trestnoprávnej roviny neplatenia výživného. Ak totiž rodič neplní svoju zákonnú vyživovaciu povinnosť počas najmenej troch mesiacov v období dvoch rokov, ide o trestný čin zanedbania povinnej výživy. Pri tomto trestnom čine sa nevyžaduje, aby bola súdom určená výška výživného (vyživovacia povinnosť matky totiž vyplýva priamo zo zákona o rodine). Aj podaním trestného oznámenia (nemusí skončiť odsúdením) môžete matku primäť k tomu, aby aspoň v určitej výške začala platiť výživné na svoju dcéru.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Neplatenie výživného a trestné oznámenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať: môj ex neplatí výživné od doby, čo sme sa rozviedli. Požiadala som si o náhradné výživné. Bolo mi schválené a on bol za neplatenie vo výkone trestu. Teraz mi kvôli zvýšeniu platu výživné odobrali, presahovalo mi o 20 eur. On mi však stále neplatí a od novembra 2017 som nedostala už ani od štátu. Môžem na neho opätovne podať trestné oznámenie? Ani zameškané výživné nie je schopný zaplatiť. Je proti nemu vedená aj exekúcia, ale nič nemá. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.03.2018)

Dobrý deň. V zásade platí, že nikoho nemožno potrestať za ten istý skutok dvakrát (zásada ne bis in idem). Na druhej strane, ak by ste podali trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy (ustanovenie § 207 Trestného zákona) za iné obdobie, než za aké bol Vášmu bývalému partnerovi uložený trest, výsledkom takéto trestného oznámenia by mohlo byť trestné stíhanie a následne aj ďalší trest.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj otec je vo väzení asi 8 mesiacov, ale neplatil na mňa výživné nikdy, už vlastne 9 rokov. Chcela by som sa spýtať, že ak naňho podám návrh exekútorovi a ten nemá od neho čo vymôcť (žiadny príjem, žiadne majetky, veľa exekúcii) tak, či mi štát bude dávať to tzv. náhradné výživné a aký vplyv to bude mať na otca. Nechcem, aby mu predĺžili trest, exekúcia nevadí. Viem, že od otca môžem žiadať výživné za 3 roky spätne, ale dostanem niečo naspäť od štátu a bude si to štát vymáhať od neho alebo nič z toho už neuvidím? Najmä ma zaujíma, či dostane nejaký trest. Ďakujem.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.11.2017)

Dobrý deň. Inštitút náhradného výživného upravuje osobitný právny predpis, ktorým je zákon č. 201/2008 Z.z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z.

Podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) tohto zákona platí, že: „Oprávnená osoba má nárok na náhradné výživné, ak rodič oprávnenej osoby alebo iná fyzická osoba, ktorej bola právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou uložená povinnosť platiť výživné oprávnenej osobe (ďalej len „povinná osoba“), neplní vyživovaciu povinnosť v plnej výške, v lehote a spôsobom určených právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou najmenej tri po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného a ak exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi a povinná osoba nezačala platiť výživné.

Pri žiadosti o náhradné výživné treba postupovať podľa spomenutého zákona, pričom bližšie informácie Vám poskytne aj príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Z hľadiska praxe sa pravidla stáva, že príslušný orgán po priznaní nároku na náhradný výživné podá na povinného rodiča aj trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Trestného zákona.

Hoci v zadanej otázke neuvádzate dôvod, pre ktorý je Váš otec vo výkone trestu odňatia slobody, nie je vylúčené, že pokiaľ prebehne trestné konanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Trestného zákona, na konci tohto trestného konania mu bude uložený trest.

Záverom si dovoľujem uviesť, že povinný rodič by mal nahradiť štátu výživné, ktoré bolo namiesto neho poskytované oprávnenému dieťaťu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň! Mám takú otázku: môj bývalý mi síce platí výživné, ale nie celú sumu. Môžem podať trestne oznámenie, ak má zameškané splátky 3 mesiace, ale nie celou sumou ale namiesto 100 eur poslal buď 30 alebo 50 eur? Ďakujem!

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.10.2017)

Dobrý deň, trestné oznámenie na otca maloletého dieťaťa môžete podať, avšak vzhľadom na to, že platí aspoň časť výživného (môže sa vyhovoriť na to, že nemá prostriedky na to, aby platil viac) nepredpokladám, že policajti začnú voči nemu trestné stíhanie. Účinnejším prostriedkom nápravy v takýchto prípadoch je podať návrh na vykonanie exekúcie na základe právoplatného a vykonateľného súdneho rozhodnutia. Súdny exekútor vykoná exekúciu v súlade s Exekučným poriadkom a buď mu siahne na príjem a bude vykonávať z neho zrážky alebo mu zablokuje bankový účet a stiahne dlžné výživné z neho. Presný postup exekúcie stanovuje súdny exekútor aj s ohľadom na to, že akým majetkom disponuje otec dieťaťa. V takýchto prípadoch, keď otec dieťaťa platí aspoň časť výživného je efektívnejším prostriedkom nápravy nezákonného stavu podanie návrhu na vykonanie exekúcie.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Neplatenie výživného a trestné oznámenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý večer. Mám otázku k neplateniu výživného Otec mojej maloletej dcéry je Poliak žije a pracuje v ČR už 10 rokov. Už rok neplatí výživné. Podala som trestne oznámenie, ktoré vyšetrovateľ pozastavil preto, že ho nemôžu nájsť aj napriek tomu, že som im dala všetky informácie zamestnávateľa aj adresu kde býva. Exekútor mi odpísal, že nemôže vymáhať za hranicami Slovenská a mám si nájsť českého alebo poľského exekútora. Chcela by som vedieť na koho sa obrátiť v takom prípade. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.10.2017)

 

 

Dobrý večer, ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

1./ Odporúčame vo veci obrátiť na na Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, kde poskytnete všetky potrebné údaje a Centrum bude Vás vo veci vymáhania výživného zastupovať . Link na centrum : http://cipc.sk/vyzivne/? - viď informácie na uvedenej stránke, ako aj text žiadosti.

2./ Píšete, že máte adresu otca dieťaťa, ako aj jeho zamestnávateľa, tieto údaje poskytnite samozrejme tiež. 

3./ Nevieme, aká je situácia celková vo Vašom prípade, ale dobré by dobré, keby ste otcovi dieťaťa zaslala výzvu k úhrade platenia výživného, vrátane zameškaných platieb na Vami uvedený bankový účet.

Dúfame, že sme Vám pomohli.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom výšky nezaplateneho výživného. Mám 22 rokov s otcom nie sme v žiadnom kontakte on však nepravidelne a nie vždy posiela sumu, ktorú ma určenú súdom ako výživné niekedy viac niekedy menej a niekedy vôbec nič. Ale zaujíma ma to v prípade ak pošle v daný mesiac viac, mysli si, že aj za uplynulé mesiace, ktoré neplatil počíta sa mu to ako splatenie dlhu za minulé mesiace alebo nie? Pretože na jednom úrade tvrdia, že áno a na druhom nie. Ďakujem.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.09.2017)

Dobrý deň, nie, nepočíta, ak to priamo neuviedol pri platbe. Na polícii ssa často stretávame s tým, že policajti spočítajú koľko zaplatil povinný rodič doteraz a koľko má zaplatiť za celé obdobie a tým pádom akoby mu započítavali preplatky na ďalšie mesiace.  


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobre deň, bývalá manželka dostala rozhodnutie v mojej neprítomnosti 200 eur mesačne pre jedného syna. Ja som zahraničný občan. Mám dlh už 15000 eur, možno ho splatiť? Bude vymazané trestné oznámenie? S úctou.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.08.2017)

Dobrý deň pokiaľ podala matka na vás trestné oznámenie za neplatenie výživného a vedie sa voči vám trestné stíhanie, potom je možné požiadať o uplatnenie takzvanej účinnej ľútosti. Trestné stíhanie sa zastaví, ak doplatíte dlžné výživné. Nájdite si advokáta, ktorý Vám s tým pomôže. Nie je to komplikované ale základná podmienka je uhradiť dlžné výživné.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Neplatenie výživného a trestné oznámenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám 23 rokov a moji rodičia sa rozviedli pred 6 rokmi. Otec nám ubližoval veľmi dlhý čas, alkohol zohral veľmi veľkú úlohu. Po šiestich rokoch však nemáme stále pokoj. Opitý nám chodí vykrikovať pod okná zhruba dvakrát za mesiac, sestru čakáva pri škole, musí sa snažiť vždy nejako vyhnúť. Vždy zavoláme políciu, no ta s tým nevie nič spraviť, vždy to riešia maximálne dohovorom, pretože on nemá peniaze a pozná ho už asi každý za jeho správanie. Neviem na koho sa mám obrátiť, prosím o radu. Už 6 rokov na nás so sestrou neposlal ani korunu. Má platiť minimálne výživné. Môžem naňho ako dcéra podať trestne oznámenie? Chcela by som vedieť ako sa postupuje po podaní oznámenia. Musím sa s ním stretnúť na súde? My už z neho máme panický strach. Plus by som sa chcela spýtať aj na súdny zákaz priblíženia sa pre sestru. Tiež postup ako sa to rieši. Ja som sa presťahovala už do BA kvôli škole a práci, no ona ho tu musí neustále znášať. Ďakujem za info.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.06.2017)

Dobrý deň. Pri neplnení vyživovacej povinnosti by malo trestnému oznámeniu predchádzať podanie návrhu na vykonanie exekúcie. Vo všeobecnosti totiž platí, že prostriedky trestného práva by sa mali používať v najkrajnejšom prípade, t.j. vtedy, keď napr. nestačia prostriedky civilného práva. Najskôr by ste teda mali podať návrh na vykonanie exekúcie a až následne trestné oznámenie.

Pokiaľ by ste podali trestné oznámenie, na podklade ktorého by sa začalo trestné stíhanie, nemožno vylúčiť to, že skôr či neskôr (či už pred orgánmi činnými v trestnom konaní alebo neskôr na súde) sa s otcom stretnete. Po podaní trestného oznámenia sú skutočnosti v ňom uvedené prešetrené orgánmi činnými v trestnom konaní, a pokiaľ sa preukáže podozrenie zo spáchania trestného činu, začne sa trestné konanie. Ak je z trestného činu podozrivá konkrétna osoba, vznesie sa voči nej obvinenie, vykoná sa vyšetrovanie a pokiaľ to výsledky vyšetrovania odôvodňujú, vyšetrovací spis sa postúpi prokurátorovi spolu s návrhom na podanie obžaloby. Prokurátor následne vec preverí a buď podá, alebo nepodá obžalobu. Ak žalobu podá, celé trestné konanie sa presúva do fázy konania pred súdom, kde súd rozhoduje o vine a treste obžalovaného.

Vo vzťahu k prípadnému zákazu priblíženia si Vám dovoľujem uviesť, že toto môžete docieliť napr. podaním návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia v zmysle § 325 ods. 2 písm. h) Civilného sporového poriadku. Spomenuté zákonné ustanovenie hovorí: „Neodkladným opatrením možno strane uložiť najmä, aby sa na určenú vzdialenosť nepribližovala alebo iba obmedzene približovala k osobe, ktorej telesná integrita alebo duševná integrita môže byť jej konaním ohrozená.“


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela som sa opýtať, či sa dá niečo robiť, keď mi ex neposielala pravidelne každý mesiac výživné na 3 deti vo výške 400 euro. Minulý rok v júni vyšiel z basy za neplatenie predchádzajúcich 5 rokov, potom platil do februára 2017. V marci nezaplatil vôbec nič, v apríli zaplatil 726,- eur t.j. 313 euro za predchádzajúci mesiac. Teraz v máji zase vôbec nič. Ja som pn a neviem čo mám robiť. Ako mám postupovať. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.06.2017)

Dobrý deň, ak Vám neplatí výživné pravidelne, tak okrem opätovného podania trestného oznámenia na jeho osobu je najefektívnejším riešením začatie exekučného konania. Súdny exekútor by okrem dlžného výživného od neho vymáhal i bežné výživné (t.j. výživné za každý bežný mesiac). Úspešnosť exekučného konania však závisí na tom, či disponuje majetkom podliehajúcim exekúcii.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať teda by som mala na Vás takúto otázku. V októbri som mala stanovené výživné na moje maloleté dieťa v sume 67 €. Bývalý priateľ mi ani raz nezaplatil od októbra výživné. Chcela by som sa opýtať, či musím ísť podať trestné oznámenie alebo môžem ísť priamo za exekútorom, aby mi výživné začal strhávať? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.02.2017)

Dobrý deň, v takýchto prípadoch môžete postupovať dvoma spôsobmi. Jeden ani druhý spôsob nie je podmienený využitím toho druhého. Prvým je podanie trestného oznámenia na Vášho bývalého priateľa na neplatenie výživného. Druhým je začatie exekučného konania na základe právoplatného a vykonateľného súdneho rozhodnutia. Výber z týchto možností je výlučne na Vás. V oboch prípadoch sa príslušné orgány snažia dosiahnuť vymoženie dlžného výživného, pričom v oboch prípadoch postupujú odlišne. Exekučné konanie však nebude mať žiadny účinok, ak Váš bývalý priateľ nevlastní žiadny majetok podliehajúci exekúcii.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Neplatenie výživného a trestné oznámenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať ako postupovať, keď otec neplatí výživné už 12rokov na 3 deti a pracuje. Dajú sa peniaze vymôcť aj spätne? Ďakujem.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.02.2017)

Dobrý deň,

áno, peniaze sa dajú vymôcť aj spätne - za predpokladu, že jednotlivé splátky ešte nie sú premlčané - tie totiž môže povinný namietať.

Výživné sa vymáha prostredníctvom súdnych exekútorov v exekučnom konaní, ktoré začína na návrh oprávnenej osoby na vykonanie exekúcie. Tá je povinná s účinnosťou od 01.04.2017 adresovať svoj návrh na začatie exekučného konania vo veci vymáhania výživného na exekučný súd, ktorým je Okresný súd Banská Bystrica. Okresný súd Banská Bystrica následne vydá poverenie súdnemu exekútorovi na vykonanie exekúcie - vymoženie výživného.

Ďalej je potrebné súčasne uviesť aj to, že neplatenie výživného môže mať aj trestnoprávne následky. Podľa § 207 ods. 1 Trestného zákona sa totiž dopustí trestného činu zanedbania povinnej výživy ten, kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného. Za spáchania tohto trestného činu sa páchateľ potrestá odňatím slobody až na dva roky.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dakujem za odpoved.Prosim,kto v tomto pripade podava trestne oznamenie?Dospely syn,alebo ja -matka?

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.10.2016)

Dobrý deň,

v zásade je jedno, kto podá trestné oznámenie, ale keďže je syn plnoletý, bude lepšie ak trestné oznámenie podá on sám, nakoľko výživné je nárok, ktorý patrí dieťaťu. Orgány činné v trestnom konaní by však vec prešetrili aj keby ste oznámenie podali Vy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobry den, zijem so svojim synom v Ceskej republike, mame Sk obcianstvo a trv.pobyt v CR, syn ma necelych 21r a zacal studovat na VS, byvaly manzel /obcan SR/ synovi nezaplatil 2 mesiace vyzivne a posledny rok plati iba ciastocne, uz vyse 10 rokov mam podanu exekuciu, roky dozadu neplatil. bohuzial sa to premietlo iba v tom, ze byv.manzel nema majetok, ucet v banke, ani ofic.pracu, aby mu nesiahli na plat, syn z minulych rokov nevidel ani korunu. Ako prosim v tomto pripade postupovat? Splna syn podmienky pre nahradne vyzivne? Dakujem.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.10.2016)

Dobry den, podajte na otca trestne oznamenie ak nema zaplatene vyzivne za obdobie 3 mesiacov v priebehu 2 rokov. Trestnym konanim ho donutite platit. Exekutor mu moze dat zablokovat vodicske opravnenie.

Pokial ide o nahradne vyzivne, tak, ak uz zijete v Cechach, tak sa na Vas budu vztahovat predpisy Ceskej republiky. Kontaktujte preto urady v Cechach.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Neplatenie výživného a trestné oznámenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobry den, mam otazku k neplateniu vyzivneho. Zijem v USA a byvaly manzel neplati vyzivne od juna tohto roku. Je mozne podat trestne oznamenie zo zahranicia a ak ano, tak aky sposob je najefektivnejsi? V juli, ked som bola doma, som podala navrh na vykonanie exekucie, ale tam sa stale caka na dorucenie poverenia na vykonanie exekucie z Okresneho sudu. Vopred dakujem za odpoved.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.10.2016)

Dobrý deň, oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu (trestné oznámenie) je možné na príslušnom orgáne podať aj písomne. Tzn. že v USA môžete spísať oznámenie o skutku a zaslať ho poštou na okresné riaditeľstvo PZ, v obvode ktorého podozrivá osoba býva. Na základe Vášho oznámenia budú orgány činné v trestnom konaní postupovať z úradnej povinnosti, bez nutnosti robenia ďalších návrhov. Môže sa však stať, že Vás ako oznamovateľku predvolajú na políciu za účelom upresnenia niektorých informácií vyplývajúcich z Vášho oznámenia.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie výživného a trestné oznámenie (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadne výživného. Ak môj exmanžel nezaplatí výživné a peniaze, ktoré zarobí vo firme, kde je v pracovnom pomere si nechal posielať na účet svojej terajšej manželky, ako môžem ďalej postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestné oznámenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.01.2016)

Dobrý deň, podajte návrh na exekúciu, exekútor pošle výzvu priamo zamestnávateľovi, takže nie je dôležité, kam si posiela peniaze.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Neplatenie výživného a trestné oznámenie" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku