Máte
otázku?

Ako napísať žiadosť o rozvod?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Bratislava

Otázka: Ako napísať žiadosť o rozvod?

Dobry deň, prosim Vas chcem sa rozviesť a neviem ako mam postupovať. S manželkou sme dohodnuti a nemame spolu žiadne deti. Potreboval by som napísať žiadosť o rozvod a nemam šajnu ako sa to robí. Vedeli by ste my v tom pomôcť? Dakujem s pozdravom

Odpoveď: Ako napísať žiadosť o rozvod?

Dobrý deň, návrh na rozvod manželstva musí okrem všeobecných náležitostí upravených v ustanovení § 42 ods. 3 Občiansko-súdneho poriadku obsahovať aj osobitné náležitosti. Jednou z hlavných náležitostí návrhu na rozvod manželstva je opis skutočností, ktoré spôsobili rozvrat vzťahov medzi manželmi, a ktoré vypovedajú o ich trvalom narušení. Súdu musí byť z návrhu zrejmé, že vzťahy medzi manželmi sú vážne narušené a trvalo rozvrátené a nie je možné očakávať ich obnovenie. Súd jedine v tom prípade môže manželstvo účastníkov rozviesť. V prípade, že ste s manželkou na rozvode dohodnutí, je možné rozvod vo výnimočných prípadoch dosiahnuť aj bez toho, aby ste boli volaní na pojednávanie na súd. Ide o prípady, kedy jeden z manželov podáva návrh na rozvod manželstva s popisom skutočností nasvedčujúcich rozvrat vzťahov a nemožnosť ich obnovenia a zároveň požiada o rozhodnutie bez nariadenie pojednávania. Následne druhý z manželov zašle súdu vyjadrenie k rozvodu manželstva s tým, že s rozvodom súhlasí a tiež požaduje rozhodnúť bez nariadenia pojednávania. Ďalším procesným úkonom súdu vo vzťahu k účastníkom konania bude doručenie rozsudku o rozvode manželstva. V prípade, že máte záujem o poskytnutie pomoci pri vypracovaní návrhu na rozvod manželstva a vyjadrenia Vašej manželky, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adrese uvedenej na našej stránke.

Trápi vás "Ako napísať žiadosť o rozvod?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ako napísať žiadosť o rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň,
chcela by som podať žiadosť o rozvod. Viete mi poradiť ako postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Ako napísať žiadosť o rozvod?

(odpoveď odoslaná: 19.07.2022)

Dobrý deň,

konanie o rozvod je mimosporovým konaním a teda v tomto prípade sa bude postupovať v zmysle príslušných ustanovení civilného mimosporového poriadku. Návrh na začatie konania je príslušný podať jeden z manželov a podáva sa na mieste príslušnom súde, ktorým je súd v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich. Ak nemožno určiť príslušnosť podľa prvého pravidla, miestne príslušným súdom je všeobecný súd manžela, ktorý návrh nepodal, a ak príslušnosť nemožno určiť ani týmto spôsobom, v tom prípade je miestne príslušným všeobecný súd navrhovateľa. Návrh musí obsahovať označenie účastníkov konania, teda manželov. Ďalej musí návrh obsahovať opis skutkových okolností, ktoré viedli k rozvodu manželstva a je potrebné označiť dôkazy na preukázanie daných skutočností a taktiež musí daný návrh obsahovať aj petit, teda výrok ktorý má byť súdom vydaný.

Na našej stránke www.ficek.sk si môžete nájsť vzorový návrh na rozvod. Nájdete ho tak, že do google zadáte "ficek návrh na rozvod vzor".


Podotázka: Ako napísať žiadosť o rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň, ako mám napísať žiadosť, keď s manželom mame dve deti ale jedno sa narodilo ešte pred manželstvom
A on ma ešte dieťa s predchádzajúceho manželstva.

Odpoveď: Ako napísať žiadosť o rozvod?

(odpoveď odoslaná: 25.02.2022)

Dobrý deň,
to, že sa jedno Vaše dieťa narodilo pred uzavretím manželstva nemá vplyv na to, že súd bude zároveň s rozvodom manželstva rozhodovať aj o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k tomuto dieťaťu. Tzn. že medzi deťmi narodenými pred alebo počas manželstva sa v tomto konaní nerobia žiadne rozdiely.

Rozvod sa nebude týkať jeho dieťaťa, ale iba spoločných detí.


Podotázka: Ako napísať žiadosť o rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň,
chcem Vás poprosiť o pomoc. Chcem sa rozviesť a neviem ako postupovať. S manželom už 6 rokov nežijeme v spoločnej domácnosti. Maloleté deti nemáme. Poprosím Vás o vzor ako rozvod napísať.

Odpoveď: Ako napísať žiadosť o rozvod?

(odpoveď odoslaná: 14.08.2021)

Dobrý deň,

univerzálne tlačivo návrhu na rozvod neexistuje. Vždy sa spisuje s ohľadom na individuálne okolnosti daného prípadu. Čo je však vždy pre účely rozvodu manželstva nutné preukázať, je trvalý a neobnoviteľný rozvrat manželov. Súd manželstvo rozvedie iba v prípade, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátená, že od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Návrh týmto spôsobom preto odôvodnite. Situácia je jednoduchšia, ak z manželstva maloleté deti nepochádzajú, priebeh konania bude jednoduchší.

Na našej stránke klientom poskytujeme vzor žiadosti o rozvod. Ten však treba skutkovo opísať tak, aby súd mal uvedený rozvrat Vášho manželstva za preukázaný. Link nájdete tak, že dáte do google "ficek.sk vzor návrhu na rozvod manželstva"


Trápi vás "Ako napísať žiadosť o rozvod?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako napísať žiadosť o rozvod? (Rozvod)

Dobrý večer,
chcela by som sa spýtať, hľadám nejaký vzor na rozvod manželstva, ale všade nájdem taký, kde je len jeden dôvod. V našom manželstve je toho bohužiaľ veľa a ja neviem, či sa úplne rozpísať, alebo čo s tým. Všade je to len tak jednoducho napísané / napr. našiel si milenku, navštevoval internetové kaviarne, neprispieval do domácnosti a pod./ a obávam sa, že keby som to napísala všetko, moja žiadosť bude mať mnoho strán.

Odpoveď: Ako napísať žiadosť o rozvod?

(odpoveď odoslaná: 20.04.2021)

Dobrý deň,

 

základom je to, aby bolo z návrhu na rozvod zrejmé, že manželský zväzok je trvalo a hlboko narušené s tým, že už nie je nádej na obnovu manželstva. Určite neodporúčam písať mnohostranový návrh na rozvod. Ak je dôvodov viac, stačí uviesť tie najzávažnejšie s tým, že z hľadiska rozsahu by som vám odporučil max 4 až 5 strán.

 

Čo sa týka vzoru, tak konkrétny odporúčaný vzor neexistuje. Návrh je najlepšie pripraviť individuálne s ohľadom na konkrétne okolnosti Vášho prípadu.

 

Na našej stránke ficek.sk si môžete nájsť osvedčený vzor rozvodu (bezdetného) manželstva, stačí dať do google "ficek.sk vzor návrhu na rozvod".


Podotázka: Ako napísať žiadosť o rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň prajem. Prosím o radu. Manželka podala žiadosť o rozvod, ale nepreberá si poštu zo súdu a ani po 2 a pol mesiaci nezaplatila súdny poplatok. Prosím o radu dokedy bude súd čakať na zaplatenie, ak nepreberá poštu a nereaguje na výzvy. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako napísať žiadosť o rozvod?

(odpoveď odoslaná: 18.10.2019)

Dobrý deň. Následky nezaplatenia súdneho poplatku upravuje primárne zákon o súdnych poplatkoch. Podstata je tá, že pokiaľ si poplatník nesplní svoju povinnosť zaplatiť súdny poplatok za podaný návrh/žalobu, následkom bude zastavenie konania; o následkoch nezaplatenia poplatku pritom musí byť poplatník vo výzve poučený.

Pokiaľ si navrhovateľa nesplnila svoju povinnosť zaplatiť súdny poplatok a súdne výzvy si nepreberá, po tom ako bude mať súd po procesnej stráne vykázané doručenie prostredníctvom fikcie doručenia, konanie zastaví.

Súd teda nebude takpovediac donekonečna čakať na zaplatenie. Ak bude mať v súlade s procesnými predpismi vykázané doručenie (hoci aj fikciou), a napriek tomu nebude poplatok zaplatený, konanie zastaví.

Konkrétny časový rámec však možno odhadnúť len ťažko. Ak už to je však viac než dva a pol mesiaca, dá sa očakávať, že konanie bude zastavené v najbližšom období.


Podotázka: Ako napísať žiadosť o rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň,

Chcem sa Vás len opýtať. Priateľ je ženatý, no s manželkou spolu nežijú v spoločnej domácnosti približne 2 roky. Už predtým nemali spoločné nažívanie, aj keď boli v spoločnej domácnosti. Majú 19 ročnú dcéru, ktorá žije s otcom matka neprispieva ničím na dcéru.

A nevieme ako spísať rozvodové papiere, a čo všetko k tomu potrebujeme. Viete nám prosím poradiť?

Ďakujem pekne.
 

Odpoveď: Ako napísať žiadosť o rozvod?

(odpoveď odoslaná: 12.08.2019)

Dobrý deň,

návrh na rozvod manželstva musí okrem všeobecných náležitostí (osobné údaje navrhovateľa a manželky, ktorými sú: meno, priezvisko, v prípade manželky aj rodné priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko a štátna príslušnosť – občianstvo SR) obsahovať aj osobitné náležitosti. Jednou z hlavných náležitostí návrhu na rozvod manželstva je opis skutočností, ktoré spôsobili rozvrat vzťahov medzi manželmi, a ktoré vypovedajú o ich trvalom rozvrate. Súdu musí byť z návrhu zrejmé, že vzťahy medzi manželmi sú vážne narušené a trvalo rozvrátené, a nie je možné očakávať ich obnovenie. Súd jedine v tom prípade môže manželstvo účastníkov rozviesť. Ďalšou náležitosťou je petit návrhu, t. j. čo sa návrhom sleduje. V petite návrhu musí byť uvedené, že navrhovateľ žiada, aby sa manželstvo rozviedlo.

V návrhu na rozvod sa musia označiť dôkazy na preukázanie tvrdení navrhovateľa. Medzi listiny, ktoré sa prikladajú k návrhu zaraďujeme najmä overená kópia sobášneho listu. Návrh na rozvod je potrebné podať v dvoch vyhotoveniach, a teda rovnako tak i každú prílohu, ktorá bude k návrhu priložená. 

Pokiaľ je v manželstve plnoleté dieťa (dospelý človek), dieťa voči rodičovi samo podáva návrh na určenie výživného. Súd konanie o rozvode v tomto prípade nespája s úpravou práv a povinností k dieťaťu, keďže je plnoleté. Návrh na určenie výživného na dieťa, sa podáva na miestne príslušnom súde, ktorým je okresný súd, v ktorého obvode má rodič (mama), proti ktorému návrh smeruje, svoj pobyt. 

V prípade návrhu na určenie výživného na plnoleté dieťa je potrebné doložiť:

1. Rodný list dieťaťa. 
2. Listinné a iné dôkazy preukazujúce, že dieťa nie je schopné sa samé živiť, napr. potvrdenie o návšteve školy. 
3. Listinné a iné dôkazy preukazujúce príjem spolužijúcich osôb, napr. rodiča, u ktorého plnoleté dieťa žije. Ide napríklad o nasledovné: a) potvrdenie zamestnávateľa o výške príjmu za posledných dvanásť mesiacov, ak je osoba v pracovnom pomere, b) daňové priznanie za posledný rok, ak je osoba živnostník alebo samostatne zárobkovo činná osoba, c) potvrdenie UPSVAR o evidencii uchádzačov o zamestnanie.
4. Listinné a iné dôkazy preukazujúce opodstatnené výdavky na vedenie domácnosti, v ktorej plnoleté dieťa žije. Ide napríklad o nasledovné: a) nájom, príp. služby spojené s užívaním bytu, b) elektrina, c) plyn, d) koncesionárske poplatky, e) káblová TV, f) pevná linka, príp. internet, g) smetné a daň z nehnuteľnosti, h) poistenie domácnosti, príp. nehnuteľnosti. Odhadom vyčíslite aj opodstatnené výdavky na stravu a domáce potreby, ktoré však nemusíte dokladovať. 
5. Listinné a iné dôkazy preukazujúce opodstatnené výdavky na plnoleté dieťa. Ide napríklad o nasledovné: a) stravné a iné poplatky súvisiace so štúdiom, b) poplatky za internát, c) životné poistky, príp. sporenia, d) lieky a zdravotné pomôcky, e) cestovné, príp. výdavky na pohonné hmoty, f) krúžky a záujmy, g) mobil. Odhadom vyčíslite aj opodstatnené výdavky na hygienické potreby, oblečenie a obuv, vreckové a pod., ktoré však nemusíte dokladovať.

Spolu s návrhom na rozvod manželstva je spojený súdny poplatok, ktorý predstavuje 66,- EUR. V prípade, že má priateľ záujem o poskytnutie pomoci pri vypracovaní návrhu na rozvod manželstva, môže nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adrese uvedenej na našej stránke.


Trápi vás "Ako napísať žiadosť o rozvod?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako napísať žiadosť o rozvod? (Rozvod)

Dobry vecer, mala by som otazku, chcem sa rozviest v zahranici. Uz som podala aj navrh o rozvod a uz mam aj termin len problem je ten, ze moj muz podal rozvod na Slovensku, ale neskor ako ja. Takze otazka znie, ci som v prave ja a rozvedu ma v zahranici alebo mi to tu stopnu a musim ist na Slovensko sa rozviest. Zijeme tu 7 rokou. Trvale bydlisko ja ani moje deti na Slovensku nemame. Mame ho v zahranici, kde momentalne zijeme, ale moj muz ma trvale bydlisko na Slovensku. Mohli by ste mi prosim povedat, ci ma rozvedu tu a som v prave ja alebo musim ist na Slovensko, aj ked moj muz podal neskor o rozvod ako ja. Dakujem za Vas cas a Vasu odpoved.

Odpoveď: Ako napísať žiadosť o rozvod?

(odpoveď odoslaná: 18.11.2016)

Dobrý deň, pokiaľ ide o Vašu otázku ohľadom rozvodu v zahraničí a na Slovensku, odpovedám nasledovne: Pokiaľ žijete v Európskej únii, tak je možný rozvod aj v krajine, kde žijete aspoň 1 rok pred podaním návrhu na rozvod manželstva. Keďže tam žijete už 7 rokov, potom ste splnili podmienku na to, aby bola daná právomoc štátu, v ktorom bývate. Ak ste stihli podať návrh skôr, tak potom rozvodové konanie manžela, ktoré inicioval na Slovensku bude zastavené. Rozvedú Vás teda v zahraničí.


Podotázka: Ako napísať žiadosť o rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň, prosím Vás ako správne napísať žiadosť o rozvod? Sme manželia 32 rokov, manžel mi skoro ničím neprispieva na domácnosť, stále je pod vplyvom alkoholu. Má pôžičku v banke, platí dlh do poisťovne za haváriu spôsobenú pod vplyvom alkoholu. Naše manželstvo je nefunkčné už dlhšiu dobu. Styka sa s bezdomovcami, nemôžem sa v ničom spoľahnúť na neho. Máme dvoch dospelých synov vo veku 29 a 28 rokov. Prosím pomôžte mi, už som zúfalá a neviem už ako ďalej. Ďakujem.

Odpoveď: Ako napísať žiadosť o rozvod?

(odpoveď odoslaná: 11.10.2016)

Dobrý deň, návrh na rozvod manželstva musí mať okrem zákonom predpísaných náležitostí aj opis rozhodujúcich skutočností, z ktorých vyplýva, že vzťahy manželov sú vážne narušené a trvalo rozvrátené. Z opisu skutočností uvedených vo Vašej otázke mám za to, že Vaše vzťahy sú naozaj vážne narušené. Na internete nájdete množstvo vzorov, ktoré stačí upraviť na Váš prípad a podať na miestne príslušnom okresnom súde. V prípade, že by ste mali záujem o poskytnutie právnej pomoci pri vypracovaní návrhu na rozvod manželstva, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu uvedeného na našej stránke.


Podotázka: Ako napísať žiadosť o rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň, neviem ako postupovať pri rozvode. Chcem sa rozviesť so svojim manželom a neviem ako mám urobiť žiadosť. Potrebovala by som sa čo najskôr rozviesť.

Odpoveď: Ako napísať žiadosť o rozvod?

(odpoveď odoslaná: 11.03.2016)

Dobrý deň, z návrhu na rozvod manželstva musí byť súdu zrejmé, že v manželstve došlo k vážnemu narušeniu vzťahov a k ich trvalému rozvratu. Súd bez preukázania týchto skutočností manželstvo nerozvedie. V prípade, že podáte návrh na rozvod manželstva, ktorý nebude dostatočne preukazovať rozvrat v manželstve a súd manželstvo nerozvedie, budete môcť podať opätovný návrh až po zmene skutočností, z ktorých vychádzal pôvodný návrh. Z toho dôvodu je potrebné, aby bol návrh dostatočne konkrétny a rozvrat vzťahov v manželstve bol v návrhu preukázaný. V prípade, že máte záujem o vypracovanie návrhu na rozvod manželstva, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese uvedenej na našej stránke. 


Trápi vás "Ako napísať žiadosť o rozvod?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako napísať žiadosť o rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či rodičia dospelej, už vydatej dcéry potrebujú pri návrhu na rozvod aj rodný list dieťaťa. Nakoľko ho otec odo mňa pýta s tým, že mu nejaká pani advokátka povedala, že potrebuje kópiu môjho rodného listu. Pokiaľ viem, keď už by takýto dokument potreboval, tak by mal byť úradne overený nie? A myslím, že by mu mal stačiť ich sobášny list, keďže som dospelá a mám vlastnú rodinu a ani s rodičmi nežijem v spoločnej domácnosti. Ďakujem vopred za skorú odpoveď.

Odpoveď: Ako napísať žiadosť o rozvod?

(odpoveď odoslaná: 07.02.2016)

Dobrý deň, v prípade návrhu na rozvod manželstva s dospelým dieťaťom je postačujúce, ak spolu s návrhom na rozvod manželstva priloží navrhovateľ sobášny list. Vzhľadom na to, že ste dospelá, súd nebude v konaní rozhodovať o výkone rodičovských práv a povinností vo vzťahu k Vám. Z toho dôvodu nie je ani potrebné prikladať Váš rodný list. V prípade, že mu Váš rodný list poskytnúť nechcete, nemusíte. Pre podanie jeho návrhu na rozvod manželstva to nie je potrebné. Z toho dôvodu mi nie je zrejmé, prečo tvrdila advokátka, že potrebuje aj Váš rodný list.


Podotázka: Ako napísať žiadosť o rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň, sme sociálne slabšia rodina a chcela by som podať žiadosť o rozvod, nakolko manžel je alkoholik, vyhraza sa mi...proste spolu uz vlastne ani nežijeme. Da sa podať aj bezplatná žiadosť o rozvod? Nakoľko nemám peniaze na takéto výdavky ale s ním už žiť nemôžem. Ďakujem Vám za odpoveď. S pozdravom

Odpoveď: Ako napísať žiadosť o rozvod?

(odpoveď odoslaná: 13.01.2016)

Dobrý deň, pokiaľ máte na mysli úhradu súdneho poplatku 66 eur, tak v tomto prípade sa dá žiadať o oslobodenie od platenia súdneho poplatku. Musíte to uviesť priamo do návrhu. Súd Vám potom zašle tlačivo na vyplnenie, ktoré vyplníte a pošlete späť súdu. Na základe toho potom súd rozhodne o tom, či Vás oslobodzuje od súdneho poplatku. 

Táto žiadosť predĺži konanie o zhruba 3-5 mesiacov.


Podotázka: Ako napísať žiadosť o rozvod? (Rozvod)

Dobry den, mam otazku. Priatelova manzelka podala ziadost o rozvod a odmietla mu poskytnut k nahliadnutiu kopiu ziadosti o rozvod. Ma na to pravo? Myslim, ze ma pravo vediet obsah jej ziadosti este pred tym nez mu sud doruci predvolanie na pojednavanie so ziadostou. dakujem pekne

Odpoveď: Ako napísať žiadosť o rozvod?

(odpoveď odoslaná: 01.02.2015)

Dobrý deň, 

Váš priateľ samozrejme má právo vidieť žiadosť o rozvode ešte pred pojednávaním. Jeho manželka však nemá povinnosť mu túto žiadosť ukázať pred tým, ako bude pojednávanie na súde.  Naopak súd má povinnosť doručiť Vášmu priateľovi (ako účastníkovi v konaní) žiadosť o rozvod aj s prílohami ešte pred pojednávaním. Ak by žiadosť nedostal a dostal by len predvolanie na pojednávanie, má právo na súde právo požiadať o odročenie pojednávania (nakoľko má právo minimálne 5 dní pred pojednávaním sa na súdne pojednávanie pripraviť). Súdy doručujú druhému manželovi žiadosť o rozvod na adresu uvedenú v samotnej žiadosti o rozvod.

 

Ak však Váš priateľ chce hneď vedieť, čo napísala do žiadosti o rozvod, stačí zavolať na súd a požiadať o nahliadnutie do spisu. Súd je povinný mu umožniť nahliadnuť do spisu (je to zdarma). Dokonca má právo žiadať urobiť si fotokópiu žiadosti o rozvod (to je ale už za poplatok - 20 centov za 1 stranu).V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako napísať žiadosť o rozvod?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku