Ako postupovať pri podaní žiadosti o rozvod?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Nitriansky
Odpovedá: Advokát Nitra
Odpovedané dňa: 3. 4. 2016

Otázka: Ako postupovať pri podaní žiadosti o rozvod?

Dobry den. Chcela by som opytat ako mam postupovat, ked chcem podat ziadost o rozvod. S manzelom uz nezijeme spolu 5 rokov, mame 20 a 14 rocneho syna, na mensieho plati vyzivne len cez exekutorku. Spolocny majetok nemame, len uver co sme este spolocne zobrali na byt. Ja pracujem len na polovicny uvazok, mam zaplatit aj poplatok? Dakujem za odpoved

Odpoveď: Ako postupovať pri podaní žiadosti o rozvod?

Dobrý deň, vzhľadom na Vašu finančnú situáciu je možné požiadať o oslobodenie od súdnych poplatkov (súdny poplatok predstavuje sumu vo výške 66,- €). Pre účely zdokladovania Vašich pomerov je potrebné súdu spolu s návrhom, alebo až keď Vám bude doručená výzva na zaplatenie súdneho poplatku, zaslať tlačivo pre zdokladovanie pomerov účastníka konania. Tlačivo sa nachádza na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR. V samotnom návrhu na rozvod manželstva je potrebné uviesť všetky skutočnosti nasvedčujúce tomu, že vzťahy medzi manželmi sú vážne narušené a trvalo rozvrátené. Konanie o rozvode manželstva je zo zákona spojené s konaním o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode. V návrhu je potrebné uviesť, ako si želáte aby boli práva k maloletému dieťaťu upravené (komu má byť zverené do starostlivosti, styk ako navrhujete upraviť, výška výživného).

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Ako postupovať pri podaní žiadosti o rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň, s mojim manželom sme sa vzali minulý rok. Celkovo žijeme spolu v jednej domácnosti 3 roky. Žiaľ po roku manželstva zisťujem, že žijem s niekým iným. Nikde nepracuje a celkovo so všetkým to vzdal. Sama som na všetko čo sa týka domácnosti aj financií. Ja už nedokážem ďalej pokračovať v tomto manželstve. Ako mám postupovať pri rozvode? Pre súd to bude dostatočný dôvod na rozvod?

Odpoveď: Ako postupovať pri podaní žiadosti o rozvod?

Odpovedá: Advokátka (odpoveď odoslaná: 28.07.2017)

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

 

1./ Podľa ustanovení zákona o rodine  / §§ 22 a nasl./ " k zrušeniu manželstva rozvodom možno pristúpiť len v odôvodnených prípadoch.  Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi, a pri rozhodovaní o rozvode na ne prihliada. Súd pri rozhodovaní o rozvode vždy prihliadne na záujem maloletých detí. Súd pri posudzovaní miery rozvratu vzťahov medzi manželmi prihliada na porušenie povinností manželov podľa § 18 a 19."

 

2./ Ďalej platí, že "manželia sú si v manželstve rovní v právach a povinnostiach. Sú povinní žiť spolu, byť si verní, vzájomne rešpektovať svoju dôstojnosť, pomáhať si, starať sa spoločne o deti a vytvárať zdravé rodinné prostredie. O uspokojovanie potrieb rodiny založenej manželstvom sú povinní starať sa obidvaja manželia podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Uspokojovaním potrieb rodiny je aj osobná starostlivosť o deti a domácnosť."

Z citácie zákona, že na   výkon povolania a na pracovné uplatnenie nepotrebuje žiadny z manželov súhlas druhého manžela", však neznamená, že výkon povolania a pracovné uplatnenie znamená aj nepracovať.

 

3./ Je na Vašom zvážení, ako sama pristúpite k uvedenej situácii a aj to, či zvážite dôvody nepracovania Vášho manžela ako dôvodu na rozvod manželstva.  Súd sa bude rovnako zaujímať o tento dôvod na rozvod manželstva.

 

4./ Na stránke  pán JUDr. Ficek má množstvo článkov ako napísať návrh na rozvod. Jedným z mnohých je článok uverejnený  napríklad na tomto linku : https://ficek.sk/pravna-poradna/podanie-ziadosti-o-rozvod-elektronickou-formou-10588

 

5./  S návrhom na rozvod preto Vám môžeme pomôcť, bude však potrebné, ak by ste mala záujem o zastupovanie v uvedenej veci, aby ste zaslala potrebné doklady  priamo na adresu hlavného emailu.

 

6./ Na  zváženie z Vašej strany je aj nasledovné :  Nepoznáme Vaše majetkové pomery, čo všetko ste nadobudli počas trvania manželstva. Teda či by nepostačovalo aj zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva počas trvania manželstva. Podľa ust. § 148  Obč. zákonníka   súd "o závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže  na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva."  

 

7./  Za závažný dôvod sa považuje napríklad nehospodárne nakladanie jedného z manželov so spoločným majetkom, skutočnosť, že jeden z manželov sa zámerne nepričiňuje o vytváranie a rozmnožovanie spoločného majetku alebo z príčin tkvejúcich v jeho osobe sa nestará o potreby rodiny a spoločnej domácnosti (napr. alkoholizmus).  Na zrušenie BSM - bezpodielového spoluvlastníctva je pre súd potrebný relevantný dôvod.

 

8./ Odporúčame Vám obrátiť sa na advokáta.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk