Máte
otázku?

Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Žilina

Otázka: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby

Dobrý deň, rád by som sa informoval, či vyhlásenie o odopretí mimoriadnej služby treba podávať každý rok v januári alebo ho stačí podať jednorázovo a platí po celú dobu brannej povinnosti. Ďakujem

Odpoveď: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby

Dobrý deň, odopretie výkonu mimoriadnej služby stačí podať raz a platí pre celé obdobie brannej povinnosti, až kým ho nevezmete späť. Dovoľujem si Vás upozorniť, že od 01.01.2016 nastala zmena pri podpise osoby, ktorá podanie robí. V zmysle novely je potrebné mať na podaní úradne overený podpis. Podpis si môžete dať overiť u notára alebo na matrike. Bez úradne overeného podpisu bude Vaše podanie neúplné a príslušný úrad (okresný úrad v sídle kraja) na toto podanie nebude prihliadať.

Trápi vás "Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
je potrebné podať vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby aj osobe nad 55 rokov?

Odpoveď: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby

(odpoveď odoslaná: 04.02.2023)

Dobrý deň,
nie, nie je to potrebné. V zmysle zákona o brannej povinnosti, táto zaniká dňa 31. decembra kalendárneho roka v ktorom osoba dovŕšila 55 rokov. Ak teda má osoba 56 rokov a viac, takéto vyhlásenie podávať nemusí. 


Podotázka: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcem sa spýtať otázku ohľadom žiadosti o odopretie výkonu mimoriadnej služby. Bývam v meste Hlohovec. Na ktorý Okresný úrad mám poslať žiadosť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby

(odpoveď odoslaná: 02.02.2023)

Dobrý deň,
príslušným na podanie vyhlásenia je v takom prípade Okresný úrad Trnava. Náležitosti vyhlásenia nájdete v ust. § 4 Zákona o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu. 


Podotázka: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby. Môj syn bude mať 19rokov v septembri. Môže si podať vyhlásenie o odopretí mimoriadnej služby kedykoľvek v roku 2023, alebo až po dovŕšení 19rokov Ďakujem.

Odpoveď: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby

(odpoveď odoslaná: 01.02.2023)

Dobrý deň,
vo Vami uvádzanom prípade bude Váš syn môcť podať vyhlásenie o odoprení výkonu mimoriadnej služby po celý kalendárny rok 2023, keďže dovŕši v roku 2023 vek 19 rokov. 


Trápi vás "Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby" a chcete pomôcť?

Podotázka: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
vyhlásenie o odopretí mimoriadnej vojenskej služby podávam na okresnom úrade v Revúcej, ak som z Revúcej? Alebo v BB. Ďakujem.

Odpoveď: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby

(odpoveď odoslaná: 01.02.2023)

Dobrý deň,
príslušným na podanie vyhlásenia o odopretí výkonu mimoriadnej služby je Okresným úrad Banská Bystrica.


Podotázka: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
keď tlačivo ohľadom odopretia brannej povinnosti odošlem v posledný januárový deň poštou, tak sa už považuje za neplatné? Keďže sa na daný úrad dostane až vo februári? Alebo sa berie do úvahy deň odoslania na pošte? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby

(odpoveď odoslaná: 01.02.2023)

Dobrý deň,
v tomto prípade ide o hmotnoprávnu lehotu a tlačivo musí do konca januára prísť na príslušný Okresný úrad. Ak by ste vyhlásenie posledný januárový deň iba podali na poštu, tak potom s najväčšou pravdepodobnosťou by sa na Okresný úrad dostalo až vo februári a na takéto vyhlásenie by sa neprihliadalo. 


Podotázka: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
ak si podám vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby, budú ma i tak môcť predsa len za nejakých podmienok povolať?

Odpoveď: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby

(odpoveď odoslaná: 31.01.2023)

Dobrý deň,
nie, v takom prípade nebudete povinný vykonať mimoriadnu službu, nebudete teda musieť ísť bojovať. Budete však povinný vykonať alternatívnu službu, teda napr. poskytovať zdravotnícku, sociálnu alebo inú pomoc v zmysle príslušných ustanovení zákona o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu. 


Trápi vás "Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby" a chcete pomôcť?

Podotázka: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
rad by som sa informoval, či vyhlásenie o odopretí mimoriadnej služby, ak je podané cez Slovensko.sk, cez všeobecnú agendu, cez e-schránku na príslušný okresný úrad a podanie je podpísané elektronickým podpisom resp zaručeným elektronickým podpisom (ZEPom), je toto vyhlásenie úplne a platné?
Ďakujem.

Odpoveď: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby

(odpoveď odoslaná: 29.01.2023)

Dobrý deň, urobte to doporučene poštou. Podpis je potrebné totiž úradne svedčiť. 


Podotázka: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
chcel by som sa spýtať, ak už mám vyplnené tlačivo na odopretie brannej povinosti overené notárom kde a ako ho mám odovzdať? Ďakujem.

Odpoveď: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby

(odpoveď odoslaná: 26.01.2023)

Dobrý deň,
vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby podajte na Okresný úrad v sídle kraja v ktorom máte trvalý pobyt. Náležitosti vyhlásenia nájdete v ust. § 4 Zákona o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu.  


Podotázka: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
mám otázku ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby. Ak býva syn v Brezne, kde má podať žiadosť o odopretie výkonu mimoriadnej služby? Ďakujem.

Odpoveď: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby

(odpoveď odoslaná: 26.01.2023)

Dobrý deň,
príslušným je okresný úrad v sídle Vášho kraja. Vo Vašom prípade je to Okresný úrad Banská Bystrica a vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby bude potrebné podať tam. Náležitosti, ktoré musí vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby obsahovať, nájdete v zákone o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu. Ak chcete môžeme Vám takú žiadosť vypracovať. Ak by neuviedol všetky náležitosti, tak žiadosť odmietnu.


Trápi vás "Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby" a chcete pomôcť?

Podotázka: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
mimoriadnu brannú povinnosť som odoprel ešte v čase, kedy nebolo povinné podpis overovať a mám aj spätné rozhodnutie. Je toto rozhodnutie platné, aj keď môj podpis v tom čase nebol overený?
Ďakujem.

Odpoveď: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby

(odpoveď odoslaná: 26.01.2023)

Dobrý deň,
áno, v takomto prípade bude rozhodnutie platné.


Podotázka: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
v § 4 ods. 2 je napísané, že pokiaľ bolo napísané opätovné vyhlásenie sebavzatia. Tak nie je možné už podať žiadosť o odopretí vojenskej služby? Aký je spôsob, aby žiadosť nadobudla váhu alebo platnosť. Poprípade aký je iný spôsob?

Odpoveď: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby

(odpoveď odoslaná: 26.01.2023)

Dobrý deň,
spôsobom akým sa vyhnúť výkonu mimoriadnej služby je vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby. Vo Vašej otázke spomínate ust. § 4 ods. 2 zákona o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v ktorom je uvedené:

Na vyhlásenie podané po lehote uvedenej v odseku 1 a na vyhlásenie podané v období krízovej situácie sa neprihliada.    Toto ustanovenia znamená, že ak je vyhlásenie podané po lehote uvedenej v odseku jedna alebo počas krízovej situácie (to boli u nás roky v janurári 2020 a janurári 2021), tak sa naň neprihliada. Aby bolo takéto vyhlásenie účinné je potrebné, aby bolo doručené príslušnému okresnému úradu do konca januára každého roku, prípadne do konca roku v ktorom osoba dovŕši 19. rokov. Náležitosti aké musí dané vyhlásenie spĺňať nájdete v ust. § 4 zákona o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu.   Vo Vašej otázke zrejme narážate aj na ust. § 4 ods. 7:   Po späťvzatí vyhlásenia sa na opätovne podané vyhlásenie neprihliada.   Tento prípad rieši situáciu, keď osoba podala vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby, avšak toto vyhlásenie vzala späť. Zákon takéto späťvzatie umožňuje a v prípade, že ho osoba vykonala, tak už opätovne nemôže účinne podať vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby. 

Podotázka: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať, či môžem vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby poslať poštou alebo ho treba podať osobne na okresný úrad. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby

(odpoveď odoslaná: 18.01.2023)

Dobrý deň,
vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby môžete poslať pokojne aj poštou, je však potrebné, aby bolo vyhlásenie príslušnému okresnému úradu doručené do konca mesiaca január. Náležitosti, ktoré musí dané vyhlásenie obsahovať upravuje § 4 Zákona o alternatívnej službe.


Trápi vás "Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby" a chcete pomôcť?

Podotázka: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby. Bývam v Novom Mesto nad Váhom. Kde mám poslať tlačivo, keď zrušili vojenskú správu v Trenčíne. Môžem to zaslať do Žiliny alebo do Trnavy. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby

(odpoveď odoslaná: 17.01.2023)

Dobrý deň,
na Vašu otázku odpovedá zákon o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v ust. § 4 ods. 4:

Vyhlásenie s osvedčeným podpisom podáva občan na príslušný okresný úrad v sídle kraja podľa miesta trvalého pobytu (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“) písomným podaním.   Vyhlásenie teda podajte na Okresný úrad v sídle kraja podľa miesta Vašeho trvalého pobytu. Ak je miestom Vašeho trvalého pobytu Nové mesto nad Váhom, tak vyhlásenie treba podať na Okresný úrad v meste Trenčín. Náležitosti, ktoré musí dané vyhlásenie spĺňať nájdete taktiež v ust. § 4 uvedeného zákona. 

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku