Máte
otázku?

Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Žilina

Otázka: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby

Dobrý deň, rád by som sa informoval, či je potrebné vyhlásenie o odopretí mimoriadnej služby podávať každý rok v januári, alebo je dostatočné podať ho jednorázovo a platí po celú dobu brannej povinnosti. Ďakujem.

Odpoveď: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby

Dobrý deň, odopretie výkonu mimoriadnej služby stačí podať raz a platí pre celé obdobie brannej povinnosti, až kým ho nevezmete späť. Dovoľujem si Vás upozorniť, že od 01.01.2016 nastala zmena pri podpise osoby, ktorá podanie robí. V zmysle novely je potrebné mať na podaní úradne overený podpis. Podpis si môžete dať overiť u notára alebo na matrike. Bez úradne overeného podpisu bude Vaše podanie neúplné a príslušný úrad (okresný úrad v sídle kraja) na toto podanie nebude prihliadať.

Trápi vás "Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, rád by som sa informoval, ako môžem zrušiť odopretie výkonu mimoriadnej služby?

Odpoveď: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby

(odpoveď odoslaná: 22.05.2024)

Dobrý deň,

v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 569/2005 Z. z. môže evidovaný občan až do doručenia povolávacieho rozkazu vziať späť vyhlásenie, a to písomným podaním s osvedčeným podpisom na okresný úrad v sídle kraja.  Podanie o späťvzatí vyhlásenia musí obsahovať údaje: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, adresu trvalého a prechodného pobytu a dôvod späťvzatia vyhlásenia.  Po späťvzatí vyhlásenia sa však už na opätovne podané vyhlásenie neprihliada. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, môj syn bude mať tento rok 19 rokov a žije v Bratislave, v časti Petržalka. Na ktorý okresný úrad má odoslať tlačivo o odopretí výkonu mimoriadnej služby? Ďakujem. S pozdravom, IP

Odpoveď: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby

(odpoveď odoslaná: 20.05.2024)

Dobrý deň,
žiadosť sa podáva na okresný úrad v sídle kraja. V Bratislave ide o:

Klientske centrum Bratislava
Tomášikova 46,
832 05 Bratislava


Podotázka: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, v roku 2015 môj syn podal vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby. Okresný úrad v Žiline, konkrétne Odbor krízového riadenia, vydal rozhodnutie, ktorým mu v tejto veci bolo v plnom rozsahu vyhoveno. Syn bol následne zaradený do evidencie občanov, ktorí sú povinní vykonávať alternatívnu službu. Chcel by som vedieť, či je potrebné podať toto vyhlásenie znova, keďže v roku 2015 ešte nebol požadovaný úradný overený podpis môjho syna. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby

(odpoveď odoslaná: 31.01.2024)

Dobrý deň,
nie, Váš syn nemusí opätovne podávať vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby, nakoľko sa riadil účinnou verziou zákona v čase, keď vyhlásenie podával. Je to uvedené aj v prechodných ustanoveniach zákona č. 569/2005 Z. z. ust. § 16 ods. 1:

Odopretie výkonu povinnej vojenskej služby podľa doterajších právnych predpisov sa považuje za odopretie výkonu mimoriadnej služby podľa tohto zákona.


Trápi vás "Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby" a chcete pomôcť?

Podotázka: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať, či je pri zmene trvalého bydliska potrebné podať vyhlásenie o odopretí mimoriadnej služby, keďže sa zmena týka v rámci toho istého mesta a mestskej časti (Bratislava - Ružinov) a menila sa iba ulica. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby

(odpoveď odoslaná: 12.01.2024)

Dobrý deň,
nie, ak ste už v zmysle zákona č. 569/2005 raz na Okresný úrad v sídle kraja odoslali vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby, tak toto nie je potrebné opätovne podávať po zmene trvalého bydliska.  


Podotázka: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, je možné podať vyhlásenie o odopretí mimoriadnej služby kedykoľvek počas roka, alebo len v januári? Ďakujem.

Odpoveď: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby

(odpoveď odoslaná: 08.08.2023)

Dobrý deň,
v zmysle zákona o alternatívnej službe ust. § 4:

(1) Občan môže v stave bezpečnosti odoprieť výkon mimoriadnej služby vyhlásením a) v roku, v ktorom mu vznikla branná povinnosť, alebo b) v januári každého nasledujúceho roka až do zániku brannej povinnosti podľa osobitného predpisu.   Branná povinnosť vzniká rok v ktorom osoba dovŕši 19 rokov, pričom s výnimkou tejto možnosti je ďalej možné podať odoprenie výkonu mimoriadnej služby iba v januári nasledujúcich rokov. 
Dajte si pozor, aby to bolo správne spracované, aby to bolo akceptované.

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, je potrebné podať vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby aj osobám nad 55 rokov?

Odpoveď: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby

(odpoveď odoslaná: 04.02.2023)

Dobrý deň,
nie, nie je to potrebné. V zmysle zákona o brannej povinnosti, táto zaniká dňa 31. decembra kalendárneho roka v ktorom osoba dovŕšila 55 rokov. Ak teda má osoba 56 rokov a viac, takéto vyhlásenie podávať nemusí. 


Trápi vás "Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby" a chcete pomôcť?

Podotázka: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na otázku týkajúcu sa žiadosti o odopretie výkonu mimoriadnej služby. Žijem v meste Hlohovec. Na ktorý okresný úrad by som mal poslať žiadosť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby

(odpoveď odoslaná: 02.02.2023)

Dobrý deň,
príslušným na podanie vyhlásenia je v takom prípade Okresný úrad Trnava. Náležitosti vyhlásenia nájdete v ust. § 4 Zákona o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu. 


Podotázka: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcem sa opýtať ohľadom odmietnutia výkonu mimoriadnej služby. Môj syn dovŕši 19 rokov v septembri. Môže si podať vyhlásenie o odmietnutí mimoriadnej služby kedykoľvek v roku 2023, alebo až po dovŕšení 19 rokov? Ďakujem.

Odpoveď: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby

(odpoveď odoslaná: 01.02.2023)

Dobrý deň,
vo Vami uvádzanom prípade bude Váš syn môcť podať vyhlásenie o odoprení výkonu mimoriadnej služby po celý kalendárny rok 2023, keďže dovŕši v roku 2023 vek 19 rokov. 


Podotázka: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, kde podávam vyhlásenie o odopretí mimoriadnej vojenskej služby? Je to na okresnom úrade v Revúcej, ak som odtiaľ? Alebo to môžem urobiť v Banskej Bystrici? Ďakujem.

Odpoveď: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby

(odpoveď odoslaná: 01.02.2023)

Dobrý deň,
príslušným na podanie vyhlásenia o odopretí výkonu mimoriadnej služby je Okresným úrad Banská Bystrica.


Trápi vás "Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby" a chcete pomôcť?

Podotázka: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, Chcem sa spýtať, či je tlačivo ohľadom odopretia brannej povinnosti, ktoré som odoslal poštou v posledný januárový deň, považované za neplatné, keďže sa na daný úrad dostane až vo februári. Berie sa do úvahy deň odoslania na pošte? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby

(odpoveď odoslaná: 01.02.2023)

Dobrý deň,
v tomto prípade ide o hmotnoprávnu lehotu a tlačivo musí do konca januára prísť na príslušný Okresný úrad. Ak by ste vyhlásenie posledný januárový deň iba podali na poštu, tak potom s najväčšou pravdepodobnosťou by sa na Okresný úrad dostalo až vo februári a na takéto vyhlásenie by sa neprihliadalo. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.