Máte
otázku?

Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Žilina

Otázka: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby

Dobrý deň, rád by som sa informoval, či je potrebné vyhlásenie o odopretí mimoriadnej služby podávať každý rok v januári, alebo je dostatočné podať ho jednorázovo a platí po celú dobu brannej povinnosti. Ďakujem.

Odpoveď: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby

Dobrý deň, odopretie výkonu mimoriadnej služby stačí podať raz a platí pre celé obdobie brannej povinnosti, až kým ho nevezmete späť. Dovoľujem si Vás upozorniť, že od 01.01.2016 nastala zmena pri podpise osoby, ktorá podanie robí. V zmysle novely je potrebné mať na podaní úradne overený podpis. Podpis si môžete dať overiť u notára alebo na matrike. Bez úradne overeného podpisu bude Vaše podanie neúplné a príslušný úrad (okresný úrad v sídle kraja) na toto podanie nebude prihliadať.

Trápi vás "Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, je možné podať vyhlásenie o odopretí mimoriadnej služby kedykoľvek počas roka, alebo len v januári? Ďakujem.

Odpoveď: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby

(odpoveď odoslaná: 08.08.2023)

Dobrý deň,
v zmysle zákona o alternatívnej službe ust. § 4:

(1) Občan môže v stave bezpečnosti odoprieť výkon mimoriadnej služby vyhlásením a) v roku, v ktorom mu vznikla branná povinnosť, alebo b) v januári každého nasledujúceho roka až do zániku brannej povinnosti podľa osobitného predpisu.   Branná povinnosť vzniká rok v ktorom osoba dovŕši 19 rokov, pričom s výnimkou tejto možnosti je ďalej možné podať odoprenie výkonu mimoriadnej služby iba v januári nasledujúcich rokov. 
Dajte si pozor, aby to bolo správne spracované, aby to bolo akceptované.

Podotázka: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, je potrebné podať vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby aj osobám nad 55 rokov?

Odpoveď: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby

(odpoveď odoslaná: 04.02.2023)

Dobrý deň,
nie, nie je to potrebné. V zmysle zákona o brannej povinnosti, táto zaniká dňa 31. decembra kalendárneho roka v ktorom osoba dovŕšila 55 rokov. Ak teda má osoba 56 rokov a viac, takéto vyhlásenie podávať nemusí. 


Podotázka: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na otázku týkajúcu sa žiadosti o odopretie výkonu mimoriadnej služby. Žijem v meste Hlohovec. Na ktorý okresný úrad by som mal poslať žiadosť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby

(odpoveď odoslaná: 02.02.2023)

Dobrý deň,
príslušným na podanie vyhlásenia je v takom prípade Okresný úrad Trnava. Náležitosti vyhlásenia nájdete v ust. § 4 Zákona o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu. 


Trápi vás "Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby" a chcete pomôcť?

Podotázka: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcem sa opýtať ohľadom odmietnutia výkonu mimoriadnej služby. Môj syn dovŕši 19 rokov v septembri. Môže si podať vyhlásenie o odmietnutí mimoriadnej služby kedykoľvek v roku 2023, alebo až po dovŕšení 19 rokov? Ďakujem.

Odpoveď: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby

(odpoveď odoslaná: 01.02.2023)

Dobrý deň,
vo Vami uvádzanom prípade bude Váš syn môcť podať vyhlásenie o odoprení výkonu mimoriadnej služby po celý kalendárny rok 2023, keďže dovŕši v roku 2023 vek 19 rokov. 


Podotázka: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, kde podávam vyhlásenie o odopretí mimoriadnej vojenskej služby? Je to na okresnom úrade v Revúcej, ak som odtiaľ? Alebo to môžem urobiť v Banskej Bystrici? Ďakujem.

Odpoveď: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby

(odpoveď odoslaná: 01.02.2023)

Dobrý deň,
príslušným na podanie vyhlásenia o odopretí výkonu mimoriadnej služby je Okresným úrad Banská Bystrica.


Podotázka: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, Chcem sa spýtať, či je tlačivo ohľadom odopretia brannej povinnosti, ktoré som odoslal poštou v posledný januárový deň, považované za neplatné, keďže sa na daný úrad dostane až vo februári. Berie sa do úvahy deň odoslania na pošte? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby

(odpoveď odoslaná: 01.02.2023)

Dobrý deň,
v tomto prípade ide o hmotnoprávnu lehotu a tlačivo musí do konca januára prísť na príslušný Okresný úrad. Ak by ste vyhlásenie posledný januárový deň iba podali na poštu, tak potom s najväčšou pravdepodobnosťou by sa na Okresný úrad dostalo až vo februári a na takéto vyhlásenie by sa neprihliadalo. 


Trápi vás "Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby" a chcete pomôcť?

Podotázka: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, ak podám vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby, budú ma aj napriek tomu môcť za určitých podmienok povolať?

Odpoveď: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby

(odpoveď odoslaná: 31.01.2023)

Dobrý deň,
nie, v takom prípade nebudete povinný vykonať mimoriadnu službu, nebudete teda musieť ísť bojovať. Budete však povinný vykonať alternatívnu službu, teda napr. poskytovať zdravotnícku, sociálnu alebo inú pomoc v zmysle príslušných ustanovení zákona o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu. 


Podotázka: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, rád by som sa informoval, či je vyhlásenie o odopretí mimoriadnej služby úplné a platné, ak je podané prostredníctvom stránky Slovensko.sk, v rámci všeobecnej agendy a cez e-schránku na príslušný okresný úrad. Je súčasťou podania aj elektronický podpis, resp. zaručený elektronický podpis (ZEP). Ďakujem.

Odpoveď: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby

(odpoveď odoslaná: 29.01.2023)

Dobrý deň, urobte to doporučene poštou. Podpis je potrebné totiž úradne svedčiť. 


Podotázka: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať: Kde a ako mám odovzdať tlačivo na odopretie brannej povinnosti, ktoré je už vyplnené a overené notárom? Ďakujem.

Odpoveď: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby

(odpoveď odoslaná: 26.01.2023)

Dobrý deň,
vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby podajte na Okresný úrad v sídle kraja v ktorom máte trvalý pobyt. Náležitosti vyhlásenia nájdete v ust. § 4 Zákona o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu.  


Trápi vás "Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby" a chcete pomôcť?

Podotázka: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, mám otázku ohľadom odmietnutia výkonu mimoriadnej služby. Ak syn býva v Brezne, kde by mal podať žiadosť o odmietnutie výkonu mimoriadnej služby? Ďakujem.

Odpoveď: Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby

(odpoveď odoslaná: 26.01.2023)

Dobrý deň,
príslušným je okresný úrad v sídle Vášho kraja. Vo Vašom prípade je to Okresný úrad Banská Bystrica a vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby bude potrebné podať tam. Náležitosti, ktoré musí vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby obsahovať, nájdete v zákone o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu. Ak chcete môžeme Vám takú žiadosť vypracovať. Ak by neuviedol všetky náležitosti, tak žiadosť odmietnu.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Otázka ohľadom odopretia výkonu mimoriadnej služby" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava