'

Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné)?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Prešovský
Odpovedá: advokát Prešov
Odpovedané dňa: 12. 8. 2015

Otázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné)?

Dobry den, chcem sa spytat, ci ma narok na odstupne dochodca (dochodkovy vek dosiahol v r. 2014), kt. je stale v pracovnom pomere - zmluvu ma na dobu neurcitu. Zamestnavatel ho ustne oboznamil, ze po dosiahnuti dôchodkoveho veku, moze odpracovat este 1 rok, kt. vyprsi teraz v auguste. Zamestnanec neinicioval svoj odchod, avsak zamestnavatel chce so zamestnancom rozviazat pracovny pomer. Zdoraznujem, ze zamestnanec ma zmluvu na dobu neurcitu a doteraz nepodpisal ziadnu dohodu o skonceni pracovného pomeru. Dakujem.

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné)?

Dobrý deň, v zmysle ustanovenia § 76 Zákonníka práce, patri odstupné zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 pís. a) alebo pís. b) Zákonníka práce alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. Zamestnancovi patrí odstupné aj v prípade, ak s ním zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, okrem prípadu ak si zamestnanec spôsobil pracovný úraz porušením predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci alebo pod vplyvom omamných látok. Dodávam však, že dosiahnutie dôchodkového veku alebo vznik nároku na dôchodok nie je výpovedným dôvodom, ak zamestnanec naďalej spĺňa predpoklady výkonu práce podľa osobitných právnych predpisov alebo vnútorných predpisov zamestnávateľa. Na záver dopĺňam, že zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné)? (Pracovné právo)

Dobrý deň. Firma mení adresu dna 2. 1. 2020 s čím nesúhlasím na základe čoho som dostal výpoveď s tým, že mám nárok na 3. mesačne odstupné, keďže som zamestnaný 12 rokov. Ešte pred plynutím výpovednej lehoty som odovzdal zamestnávateľovi žiadosť o skončení prac. pomeru dohodou k dňu 31. 10. 2019 s tých istých dôvodov spomenutých vyššie.
Zamestnávateľ mi nevyhovel. Podľa paragrafu 76 ods. 2 mi však vyhovieť musí. Ako to vidíte?

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné)?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.10.2019)

Dobrý deň prajem,

rozumiem otázke. Uviedli ste, že zamestnávateľ mení adresu, teda sa premiestňuje a Vy nesúhlasíte so zmenou miesta výkonu práce. V takom prípade je zamestnávateľ oprávnený dať Vám výpoveď a máte nárok na odstupné. Uviedli ste, že ste počas plynutia výpovednej doby predložili zamestnávateľovi žiadosť o skončenie pracovného pomeru dohodou. Na to, aby sa pracovný pomer mohol skončiť dohodou, musia súhlasiť obidve strany. Ak jedna nesúhlasí, tak nie je možné skončiť pracovný pomer týmto spôsobom. Preto zamestnávateľ nemusí vyhovieť Vašej žiadosti a neukladá mu to ani predmetné ustanovenie § 76 ods.2. To totiž hovorí len o tom, na aké vysoké odstupné má zamestnanec nárok, ak sa pre určité dôvody končí pracovný pomer dohodou. Vy však skončíte výpoveďou, takže na Vás sa vzťahuje § 76 ods. 1 Zákonníka práce a máte nárok na odstupné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné)? (Pracovné právo)

Zamestnávateľ nám povedal. Keďže je dohoda o skončení pracovného pomeru podľa paragraf 63 ods 1. Písm. b) z nadbytočnosti. A dáva nám 2 mesačnú výpovednú dobu, že tým pádom sa nám odstupné kráti na 1 násobok priemerného mesačného zárobku. Mame odpracované viac ako 2 a menej ako 5 rokov.

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné)?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.10.2019)

Dobrý deň prajem,

nerozumiem celkom, ako to zamestnávateľ myslí. Ja síce rozumiem, že keďže sa na skončení pracovného pomeru dohodnete a skončíte reálne až o 2 mesiace (na takomto skončení ste sa dohodli v dohode), tak že to vníma ako výpovednú dobu, ale to nie je výpovedná doba. Ak už s Vami raz skončil pracovný pomer dohodou podľa § 60 s odkazom na § 63 Zákonníka práce, tak Vám musí dať odstupné za 2 mesiace bez ohľadu na to, či tam ešte budete 2 mesiace pracovať, alebo nie. Ak by to neurobil dobrovoľne, môžete od neho vymáhať túto sumu aj na súde.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné)? (Pracovné právo)

Dobrý deň.
Zamestnávateľ mi dal podpísať dohodu o skončení pracovného pomeru podľa paragraf 63 ods. 1 písm. B) ZP z nadbytočnosti.
Pracujem viac ako 2 a menej ako 5 rokov.
Výpovedná doba je 2 mesiace a odstupné jedennásobok priemerného mesačného platu.
Môžem dostať vyššie odstupné namiesto výpovednej doby?
Uspejem s tým u zamestnávateľa?
Ďakujem.

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné)?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.10.2019)

Dobrý deň prajem,

ak ste uzavreli dohodu o skončení prac. pomeru, tak pracovný pomer sa skončí k dohodnutému dňu, teda žiadna výpovedná doba neplynie. Zamestnávateľ má povinnosť dať odstupné minimálne v takej výške, akú ustanovuje zákon. Viac dať nemusí. Ak by však bolo ochotný dať viac a dohodli by ste sa na tom, tak tomu nič nebráni. Musel by však súhlasiť. Podľa zákon, ak končíte dohodou o skončení pracovného pomeru tak máte nárok na dvojnásobok priemerného mesačného zárobku (§ 76 ods. 2 písm. b) Zákonníka práce).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné)? (Pracovné právo)

Dobrý deň. Prosím o radu, keby dostanem výpoveď, pre zníženie stavu na danom pracovisku, ale ponúknu mi iné pracovné miesto, ktoré nepríjmem, mám aj tak nárok na odstupné? Pracovný pomer mám vyše 3r. Za radu Vám ďakujem.

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné)?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.07.2019)

Dobrý deň prajem,

v zmysle Zákonníka práce máte podľa môjho právneho názoru aj v takom prípade nárok na odstupné. Zákon to nevylučuje. Zákon totiž odstupné viaže na výpoveď, alebo dohodu o skončení prac. pomeru z dôvodu nadbytočnosti (§ 63 ods. 1 písm. b.)


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné)? (Pracovné právo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, či mám nárok na odstupné ak dostanem výpoveď od zamestnávateľa, ako je to s dovolenkou, a či mi náleží aj náhrady mzdy alebo nejaká iná náhrada, keď nechodím do zamestnania pre jeho prevádzkové problémy.

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné)?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.06.2019)

Dobrý deň,

nárok na odstupné nevzniká pri každej výpovedi zo strany zamestnávateľa, ale len v troch prípadoch (zrušenie zamestnávateľa, nadbytočnosť zamestnanca a zdravotné dôvody). Podľa § 76 Zákonníka práce 

Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

Ak spĺňate jeden z daných dôvodov, máte nárok na odstupné (podľa dĺžky trvania prac. pomeru).

Čo sa týka dovolenky, pokiaľ si ju nevyčerpáte z dôvodu skončenia prac. pomeru, musí Vám ju zamestnávateľ preplatiť.  Ak nechodíte do zamestnania z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa, máte nárok na náhradu mzdy, pretože zamestnávateľ je povinný Vám prideľovať prácu.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné)? (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracujem u jedného zamestnávateľa 8 mesiacov a končím dohodou z dôvodu zrušenia časti zamestnávateľa. Mám nárok na mesačne odstupné? Niekde som našla, že keď nemám viac ako 1 rok odpracovaný nemám nárok, ale v zákonníku je uvedené, v prípade dohody a odpracovania menej ako dvoch rokov je odstupné mesačne. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné)?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.06.2019)

Dobrý deň,

podľa § 76 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce 

Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky.

Vo Vašom prípade tak podľa môjho právneho názoru máte nárok na mesačné odstupné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné)? (Pracovné právo)

Keď ma firma prepúšťa lebo nemá pre mňa prácu, mám nárok na odstupné? A koľko, keď mám odpracovaných uňho 20 rokov.

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné)?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.05.2019)

Dobrý deň,

ak je s Vami ukončovaný prac. pomer z dôvodu nadbytočnosti, v takom prípade máte nárok na odstupné. Výška závisí od toho, či s Vami bude skončený prac. pomer výpoveďou alebo dohodou. Ak by išlo o výpoveď mali by ste nárok na 4 násobok priemerného mesačného zárobku. V prípade ak by ste skončili dohodou, tak by išlo o 5 násobok priemerného mesačného zárobku. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné)? (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám otázku, môžeme žiadať odstupný plat, keď vedúci ruší prevádzku a my sme mu podpísali výpoveď dohodou, kde bol odstupný plat "-" (len pomlčka). Robíme viac ako 3 roky, sme na invalidnom dôchodku, ale nie v chránenej dielni. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné)?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.03.2019)

Dobrý deň, v prípade, ak sa pracovný pomer končí z toho dôvodu, že sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje, máte vo Vašom prípade nárok na odstupné. Vyžiadajte si však, aby zamestnávateľ uviedol tento dôvod do dohody o skončí pracovného pomeru. V zmysle § 76 ods. 2 písm. b) Zákonníka práce:"dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,". Odporúčame podmieniť si podpis dohody tým, aby bolo v dohode uvedené, koľko je odstupné a že naň máte nárok. Keďže ste však dohodu už podpísali, museli by ste urobiť dodatok. Asi je však málo pravdepodobné, že bude zamestnávateľ súhlasiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné)? (Pracovné právo)

Dobrý deň, v práci som dala po vyše 4 rokoch výpoveď. V pracovnej zmluve mám doslova uvedené, že bez ohľadu na to, či k ukončeniu pracovného pomeru príde zo strany zamestnanca alebo zamestnávateľa, mám dostať odstupné vo výške dvanástich mesačných platov. Viem, že je to pomerne nadštandard, a preto sa chcem informovať, či je možnosť, že by mi to zamestnávateľ odmietol vyplatiť, resp. na čo si dať pozor, aby sa tak nestalo.

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné)?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.03.2019)

Dobrý deň, podľa ust. § 75 ods. 7 Zákonníka práce "zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi odstupné aj v iných prípadoch ako podľa odsekov 1 a 2.", teda aj v iných prípadoch ako organizačných dôvodoch podľa cit. ust. § 75 ZP.

Pokiaľ máte výslovne určenú takúto dohodu vo Vašej pracovnej zmluve, odstupné Vám  má byť vyplatené  lebo bolo individuálne dojednané.

Ak ste už dali výpoveď z prac. pomeru, v podstate teraz už nemôžete nič urobiť, resp. nepodpisovať dodatok k prac. zmluve, ktorou by sa zmenilo pôvodné ustanovenie prac. zmluvy o odstupnom.

Podľa ust. § 75 ods. 6 ZP "odstupné vypláca zamestnávateľ po skončení pracovného pomeru v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak."; t.j. po skončení prac. pomeru v najbližšom výplatnom termíne Vám má byť vyplatené odstupné.

Ak odstupné vyplatené nebude, budete musieť žiadať zamestnávateľa jeho vyplatenie, v prípade, že ani na základe výzvy vyplatené nebude, budete musieť toto odstupné vymáhať cestou súdu.

V prípade problémov nás kontaktujte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné)? (Pracovné právo)

Dobrý deň! Náš zamestnávateľ sa rozhodol ukončiť podnikanie (mala SRO-čka s 5 zamestnancami). Ako zamestnanci sme tu niektorí dosť dlhý čas (niektorí cca 20 rokov). Všetci mame zmluvy na dobu neurčitú. Mame nárok na odstupné? Ak áno, tak v akej výške? Môže sa zamestnávateľ nejakým spôsobom vyhnúť vyplateniu odstupného? Ďakujem.

Odpoveď: Kedy má zamestnanec nárok na odstupné (odchodné)?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.02.2019)

Dobrý deň,

ak ukončuje zamestnávateľ podnikanie tak zvyčajne so zamestnancami ukončí pracovný pomer buď dohodou, alebo im dá výpoveď, a to z dôvodu podľa § 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce. V takom prípade prináleží zamestnancom odstupné, ktorého výška sa odvíja od počtu odpracovaných rokov a tiež závisí od toho, či prac. pomer končí výpoveďou alebo dohodou (pri dohode je vyššie). Pri odpracovaných 20 rokoch je to pri výpovedi 4 násobok priemerného zárobku a pri dohode 5 násobok. Presne si to však môžete pozrieť na tomto odkaze - § 76 Zákonníka práce https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/311/20190101#paragraf-76.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk