POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Má obec povinnosť vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Správne právo, Prešov

Otázka: Má obec povinnosť vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu?

Dobrý deň. V skratke opíšem náš problém. Začali sme stavať rodinný dom v dedine so platným stavebným povolením. Prístupová cesta k nášmu pozemku je vo vlastníctve obce, ale nie je ešte vôbec upravená ani spevnená. Jednoducho povedané, keď prší, je tam blato a cesta je veľmi ťažko zjazdná. Fakt, že finišujeme so stavbou, nás motivoval podať žiadosť na obecný úrad o vybudovanie, resp. minimálne zhutnenie cesty kameňom. Naša žiadosť však bola zamietnutá s odôvodnením, že obec na to nemá peniaze a kvôli jednému domu takú investíciu nechystá. Zaujíma ma, či existuje nejaký zákon resp. povinnosť obce na vybudovanie tejto cesty, keďže nám udelené stavebné povolenie implikuje jedinú prístupovú cestu, ktorá je obecná. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Má obec povinnosť vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu?

Dobrý deň, v zmysle § 4 ods. 3 zákona o obecnom zriadení síce obec v rámci úloh samosprávy zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, avšak nemá povinnosť tak konať v prípade rodinného domu, k stavbe ktorého vydala stavebné povolenie.  Ani zo žiadneho iného právneho predpisu obci nevyplýva povinnosť zriadiť novú komunikáciu. Ak aj teda pozemok, ktorý vedie k Vášmu domu je vo vlastníctve obce, nie je táto povinná k výstavbe novej prístupovej cesty, resp. k jej úprave.

Trápi vás "Má obec povinnosť vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Má obec povinnosť vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu? (Správne právo)

Dobrý deň, kúpili sme stavebný pozemok, ktorý sa nachádza za potokom. Chceme cez tento potok vybudovať most, avšak pozemok z druhej strany potoka je vo vlastníctve obce a je na ňom umiestnená autobusová zastávka. Medzi zastávkou a susedovým pozemkom je približne 3 metre, ale na príjazdovú cestu potrebujeme aspoň 3,5 metra. Chcel by som sa opýtať, či je obec povinná posunúť zastávku, prípadne povoliť jej presunutie, ktoré by sme my hradili? Ďakujem za odpoveď. Treba podotknúť, že daná prístupová cesta cez potok je jediná možná. S pozdravom, Jakub

Odpoveď: Má obec povinnosť vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu?

(odpoveď odoslaná: 12.10.2021)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade uvádzame, že obec zo zákona nie je povinná vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu. Pokiaľ ide o premostenie potoka, ktorý by slúžil na príjazd na Váš pozemok, ako aj na posunutie autobusovej zastávky, toto odporúčame kontaktovať priamo obec, vysvetliť situáciu a žiadať o povolenie na premostenie, k čomu budete potrebovať minimálne ohlásenie drobnej stavby.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Má obec povinnosť vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu? (Správne právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, či je obec povinná vystaviť prístupový chodník. Sme nová ulica na konci obce, z ktorej vedie cesta iba na ľavú stranu. Bez auta sa odtiaľ nedostaneme nikam, iba cez zatiaľ nezastavané pozemky. Existuje nejaký zákon, ktorý by obec nútil vystaviť chodník, keď všetky služby ako pošta, obchod či úrad sa nachádzajú v strede obce? Ďakujem vám za odpoveď.

Odpoveď: Má obec povinnosť vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu?

(odpoveď odoslaná: 18.02.2021)

Dobrý deň,
vo veci je treba kontaktovať priamo obec, resp. zistiť na internetovej stránke obce ako je schválený územný plán.

Ak obec nemá v pláne výstavbu prístup. cesty, nemôže jej to nariadiť ani súd svojim rozhodnutím.


Podotázka: Má obec povinnosť vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu? (Správne právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať, ako riešiť nasledovnú situáciu. Plánujeme kúpiť pozemok na výstavbu domu. Elektrinu má pozemok už zavedenú, avšak vznikli problémy s dotiahnutím vody a vytvorením prístupovej cesty. Prístupová cesta k pozemku pripadá všetkým vlastníkom pozemkov - určitá časť by teda patrila aj nám. No jeden z vlastníkov, ktorý vlastní štvrtinu cesty, odmieta dať súhlas na dotiahnutie vody či na výstavbu cesty. S ním nie je možné sa dohodnúť a jeho podiel na ceste tiež nechce predať. Je to človek, s ktorým sa pokúšali všetci vlastníci pozemku dohodnúť, no s ničím nesúhlasil. Nechceme mať postavený dom, ku ktorému nevedie cesta, a chodiť k nemu 60 metrov doslova po blate. Ako by sme to mohli vyriešiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Má obec povinnosť vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu?

(odpoveď odoslaná: 17.08.2020)

Dobrý deň,
vyriešiť sa to dá zrejme až dvoma spôsobmi, pričom voľba medzi nimi závisí od možností a cieľa, ktorý chcete dosiahnuť.

Jednak môžete spolu s ostatnými podielovými spoluvlastníkmi podať žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a to takým spôsobom, že jeden z ostatných podielových spoluvlastníkov alebo všetci traja pomerne odkúpia jeho podiel. Tento spôsob vyporiadania môže naraziť na prekážku v podobe prístupu k jeho pozemku. Ak totiž ide o jedinú cestu ako sa tento podielový spoluvlastník môže dostať na svoj pozemok, potrebovali by ste mu zriadiť vecné bremeno práva prechodu a prejazdu.

Druhou možnosťou je, že zvoláte schôdzu spoluvlastníkov, kde sa bude rozhodovať, hlasovať o tom, či sa zriadi vodovodná prípojka, upraví cesta, vybuduje riadna cesta... Nakoľko traja súhlasia, viete ho prehlasovať. Následne budete môcť vybudovať prípojku.


Trápi vás "Má obec povinnosť vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Má obec povinnosť vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu? (Správne právo)

Dobrý deň, pozemkové úpravy preniesli vlastníctvo ciest (poľných, účelových) na obec. V rámci týchto úprav som získal pozemok (záhradu). Prístup k nemu je možný po poľnej ceste, ktorá je v majetku obce. Ak však cesta nie je väčšinu roka schodná, chcel by som ju na vlastné náklady spevniť pomocou makadamu alebo štrku. Mohli by ste mi, prosím, poradiť ako mám postupovať právne správne? Stačí ohláška na stavebný úrad? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Má obec povinnosť vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu?

(odpoveď odoslaná: 03.02.2020)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku uvádzame, že keďže ide o miestu komunikáciu, je potrebné obci oznámiť Váš plán spevnenia cesty na vlastné náklady, vrátane použitia materiálov a miesta spevnenia cesty /jednoduchý situačný plán/ a uviesť dôvody nedobrého prístupu k Vášmu pozemku.

Poznamenávame, že ak by ste žiadali obec o spevnenie cesty, ktorá je zrejme v dezolátnom stave, nie je právny prostriedok, aby obec bola prípadne aj súdnym rozhodnutím zaviazaná k oprave cesty.

 


Podotázka: Má obec povinnosť vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu? (Správne právo)

Dobrý deň, rada by som Vás poprosila o radu. Žijeme na dedine, kde sme si pred 10 rokmi kúpili rodinný dom. Postupne sa snažíme dom prestavovať. Pred troma rokmi sme na dome urobili vonkajšiu fasádu. Avšak zistili sme, že pri prívalových dažďoch nám až k domu tečie voda do dvora. A teraz prichádzam k hlavnej otázke. Chcela by som sa spýtať, či mám nárok aspoň na časť preplatenia mojich nákladov spojených s opravou príjazdovej cesty k dvoru. Dôvodom opravy bolo to, že sme museli namontovať novú rúru a potom sme cestu vybetónovali. Cesta je verejné vlastníctvo a preto sme, aby sme predišli zatopeniu nášho dvora a poškodeniu základov domu, opravu vykonali sami. Moja otázka teda znie: Mám u starostu žiadať o vrátenie mojich nákladov? Ďakujem.

Odpoveď: Má obec povinnosť vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu?

(odpoveď odoslaná: 27.10.2019)

Dobrý deň,  
sme názoru, že právny nárok na finančný príspevok od obce nemáte, keďže aj keď ste na príjazd do domu použili obecný pozemok,  táto príjazdová  cesta resp. chodník k Vášmu domu a na Váš pozemok slúži výlučne Vám ako vlastníkom RD.

Predpokladáme, že ak ste prístupový chodník resp. vjazd k domu z cesty stavali, podali ste ohlásenie stav. úradu v zmysle ust. stav. poriadku. Obec zrejme nemala žiadne námietky voči ohlásenej stavbe a preto ste prístup chodník resp. vjazd na pozemok aj realizovali. 

 


 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Má obec povinnosť vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu? (Správne právo)

Dobrý deň. V októbri 2018 sme s manželom predali dom, ktorý ešte nebol skolaudovaný. Dohodli sme sa, že noví majitelia si ho budú kolaudovať na svoje meno a my im poskytneme všetky potrebné dokumenty vrátane revíznych správ a ďalších potrebných na kolaudáciu. Tak sa aj stalo, avšak teraz sa dom nedá skolaudovať kvôli prístupovej ceste, ktorá tiež nie je skolaudovaná. Noví majitelia nás teraz žalujú o náhradu škody. Rád by som sa opýtal, či na to majú nárok a či sme my zodpovední za túto situáciu, alebo môže byť za to zodpovedná realitná kancelária, cez ktorú sme dom predávali. Kupujúcich sme totiž videli len raz pri obhliadke a potom v banke pri podpise zmluvy. Realitnej kancelárii sme hovorili, že sú nejaké problémy s cestou, ale z jej strany sme dostali odpoveď, že to nebude problém a dá sa to vybaviť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Má obec povinnosť vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu?

(odpoveď odoslaná: 14.08.2019)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že kúpnu zmluvu zrejme vyhotovovala realitná kancelária. 
Podľa ust. § 596 a nasl.  Občianskeho zákonníka platí, že "ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť."

Predpokladáme, že v samotnej kúpnej zmluve je uvedené, že kupujúci sa so stavom nehnuteľnosti oboznámil, že  ste kupujúcemu odovzdali aj príslušné doklady k realizácii stavby, čo bolo aj podchytené v kúpnej zmluve, prípadne bol vypracovaný znalecký posudok, ďalej doklady a podklady potrebné na pre budúce kolaudačné konanie podľa stupňa rozostavanosti, vrátane stav. povolenia, kde stav. úrad určil podmienky stavby.

Je chybou kupujúceho, že si neoveril stav nehnuteľnosti, nakoľko všeobecne podľa ust. § 81b/ stav. poriadku platí, že  kolaudačné rozhodnutie stavebný úrad nevydá, ak /okrem iných/ nie je zaistený bezpečný prístup a príchod k stavbám. Zákon nehovorí o skolaudovanej prístupovej ceste. Pokiaľ však cesta nie je skolaudovaná, túto povinnosť nemôže stavebný úrad uložiť stavebníkovi, teda ani Vám ju určiť nemohol.

Poznamenávame, že Vy ste nepredávali prístupovú cestu, ale rozostavanú nehnuteľnosť a pozemok, a zrejme aj táto okolnosť - neskolaudovaná prístup. cesta - mala vplyv na určenie ceny rozostavanej stavby. Táto skutočnosť musí vyplývať zo znaleckého posudku ak bol vôbec vyhotovený.

Za účelom vyjadrenia k žalobe odporúčame kontaktovať advokáta.


Trápi vás "Má obec povinnosť vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Má obec povinnosť vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu? (Správne právo)

Dobrý deň, pán Ficek, Čo sa týka situácie, keď už prebehla kolaudácia nášho rodinného domu a všetko bolo v poriadku až na to, že prístupová cesta nie je skolaudovaná. Cesta je obecná, pokrytá asfaltovou drťou a zhutaná. Keďže sme prvý dom na tejto slepej ulici a v blízkej dobe obec neplánuje cestu postaviť a skolaudovať. Stavebný úrad po novom požaduje aj 6 m širokú cestu, 1,5 m široký chodník a 0,5 m zelený pas. Je možné vyžiadať od obecného úradu nejaké vyhlásenie o dočasnom užívaní cesty, aby nám bola vydána kolaudačná súhlas pre náš rodinný dom?

Odpoveď: Má obec povinnosť vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu?

(odpoveď odoslaná: 06.08.2019)

Dobrý deň,

pri zodpovedaní Vašej otázky je treba vychádzať zo stav. povolenia či v záväzných podmienkach uskutočňovania stavby bola určená podmienka týkajúca sa prístupovej cesty (§ 66 ods. 4 stav. poriadku).

Stavebný úrad Vám ako stavebníkovi stavby RD nemôže uložiť povinnosť vybudovať prístupovú cestu a už tobôž nie podmienku, aby bola cesta skolaudovaná v čase kolaudačného konania. Platí tiež, že ani súd nemôže uložiť obci, aby vybudovala prístupovú cestu k Vášmu domu.

V otázke uvádzate, že prístupová cesta existuje, ale nie je skolaudovaná.  
Ak prístupová cesta k stavbe existuje, ale nie je skolaudovaná, nie je to prekážkou vydania kolaudačného rozhodnutia.

Podľa ust. § 7 ods. 4 vyhl. č. 532/2002 Z.z.  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, platí, že "prístupové cesty k stavbe musia byť zhotovené do začatia užívania stavby."


 


Podotázka: Má obec povinnosť vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu? (Správne právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, koľko ľudí musí podať žiadosť o výstavbu rodinných domov, aby obec súhlasila s prístupom cesty k budúcemu rodinnému domu. Ďakujem.

Odpoveď: Má obec povinnosť vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu?

(odpoveď odoslaná: 29.12.2018)

Dobrý deň, 

nevieme, či sme správne pochopili Vašu otázku.

Z otázky usudzujeme, že sa pýtate, koľko musí byť žiadostí o stavebné povolenie na výstavbu rodinných domov, aby obec vystala prístupovú cestu.

Pokiaľ je takýto obsah Vašej otázky, uvádzame, že zo žiadneho právneho predpisu nevyplýva povinnosť obce vystavať prístupovú cestu k plánovanej  výstavbe hoci aj viacerých rodinných domov.

Bude Vašou vecou ako vlastníkov pozemku akú časť vyčleníte na prístupovú cestu z pozemkov, ktoré sú vo Vašom vlastníctve, prípadne túto otázku budete riešiť zmluvou o nájme, zriadením vecného bremena spočívajúce v práve prechodu a prejazdu cez cudzie  pozemky.

Podľa stavebného poriadku stavby sa musia navrhovať tak, aby boli po celý čas životnosti v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so zastavovacími podmienkami a aby boli zhotovené z vhodných stavebných výrobkov a pritom aby stavba bola prístupná z cesty, miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie.

Ustanovenie § 47 písm. d) stav. poriadku zakotvuje povinnosť, aby k navrhovanej stavbe viedla prístupová cesta. Stavebný zákon výslovne neustanovuje, či musí prístupová cesta viesť k pozemku, na ktorom majú stavebníci záujem stavbu postaviť, už v čase územného a stavebného konania o umiestnení a povolení stavby, alebo až neskôr. Prax je taká, že prístupová cesta nemusí k pozemku, na ktorom má byť stavba postavená, viesť už v čase územného či stavebného konania.


Podotázka: Má obec povinnosť vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu? (Správne právo)

Takto, obec už má tam cestu, len nie je spevnená a na stavebnom úrade sa ma pýtajú na súhlas od obce k prístupu k výstavbe rodinného domu. Už mám aj povolenie od obce, že môžem stavať. Obec mi však nechce udeliť tento súhlas k prístupu cesty k výstavbe, uvádzajúc, že na to nemajú financie. Preto by som sa chcel opýtať, koľko ľudí musí žiadať, aby obec toto povolenie vydala? Ďakujem.

Odpoveď: Má obec povinnosť vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu?

(odpoveď odoslaná: 29.12.2018)

Dobrý deň,

žiaden právny predpis nestanovuje, že obec je povinná cestu spevniť, dokonca obci nemôže byť ani súdnym rozhodnutím uložená povinnosť spevniť cestu prípadne postaviť cestu.  Aj keby obec mala dostatok fin. prostriedkov takáto povinnosť jej nemôže byť uložená rozhodnutím súdu. Nie je podstatné koľko ľudí by žiadala vystavanie prípadne spevnenie cesty. Súd nemá oprávnenie takúto povinnosť uložiť obci. 

Pokiaľ máte právoplatné stavebné povolenie, môžete stavať. 

Otázka prístupu k stavbe :

Podľa ust. § 135 stavebného poriadku platí :

"Opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe

(1) Na uskutočnenie stavby alebo jej zmeny a na uskutočnenie nevyhnutných úprav udržiavacich alebo zabezpečovacích prác a na odstránenie stavby môže stavebný úrad uložiť tým, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom alebo stavbám, aby trpeli vykonanie prác zo svojich pozemkov alebo stavieb.

(2) Ten, v prospech ktorého uložil stavebný úrad opatrenie podľa odseku 1, je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť; po skončení je povinný uviesť susedný pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody."

T.j. : Samotný stavebný úrad môže nariadiť, aby obec strpela prechod cez jej pozemok na Váš pozemok za účelom výstavby, ale  stavebný úrad nie je oprávnený uložiť obci povinnosť spevniť cestu.

 


Trápi vás "Má obec povinnosť vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Má obec povinnosť vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu? (Správne právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, ako máme postupovať, ak máme pozemok, na ktorom by sme chceli postaviť dom. Pozemok sa nachádza v lokalite, kde ešte nie je postavený žiaden dom, sú tam len záhrady. K nášmu pozemku vedie poľná cesta, ktorú vlastní obec. Ako teda máme postupovať, keď chceme z tejto cesty zrealizovať príjazd k nášmu pozemku? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Má obec povinnosť vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu?

(odpoveď odoslaná: 28.10.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku uvádzame, že zo žiadneho právneho predpisu nevyplýva, aby obec mala povinnosť vybudovať prístupovú cestu k Vami plánovanej nehnuteľnosti.

Pokiaľ na Váš pozemok v súčasnosti vedie iba poľná cesta môžete túto využívať podľa svojich potrieb.

Z ustanovení stavebného poriadku vyplýva, že k žiadosti o stavebné povolenie nie je potrebné  preukázať, aby bola vybudovaná prístupová cesta k Vášmu pozemku.
Bezpečný prístup a príchod k stavbe musí byť zabezpečený až pri kolaudačnom konaní, čo vyplýva z ust. § 81b/ stavebného poriadku /citujeme/ :

"Kolaudačné rozhodnutie sa nevydá, ak nie je zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia ľudí a životného prostredia, ako aj riadne užívanie stavby na určený účel, najmä ak

a) nie je podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní zabezpečené vykurovanie stavby a pripojenie na rozvod vody, elektriny a na kanalizačnú sieť,

b) nie je zaistená bezpečná a plynulá prevádzka výťahov podľa overenej dokumentácie,

c) nie je zaistený bezpečný prístup a príchod k stavbám,

d) nie sú splnené podmienky stavebného povolenia na nevyhnutnú komplexnosť výstavby a na vylúčenie negatívnych účinkov stavby na okolité životné prostredie, prípadne ich obmedzenie na prípustnú mieru,

e) nie sú predložené doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a vyhlásenia výrobcu o zhode stavebných výrobkov, 

f) nie je predložený energetický certifikát a ide o bytovú budovu podliehajúcu povinnej energetickej certifikácii."

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Má obec povinnosť vybudovať prístupovú cestu k rodinnému domu?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.