Máte
otázku?

Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Trnava

Otázka: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa

Dobrý deň prajem, chcela by som Vás poprosiť o radu, ako postupovať, keď mi prišlo predvolanie na súd z dôvodu návrhu na zrušenie vyživovacej povinnosti zo strany môjho otca voči mojej osobe.

Čo si k súdnemu pojednávaniu treba pripraviť, s čím treba rátať, nakoľko som stále študentkou vysokej školy a popri štúdiu som si privyrábala prácou na polovičný úväzok, aby som si vedela lepšie zabezpečiť svoje výdavky a potreby.

Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa

Dobrý deň. V rámci súdneho konania, ktorého predmetom je zrušenie výživného voči plnoletému dieťaťu, sa skúma predovšetkým to, či je dieťa schopné samé sa živiť alebo nie. Podľa nálezu Ústavného súdu ČR sp.zn. II. ÚS 3113/10 zo dňa 21.04.2011: „Schopnosť samostatne sa živiť znamená, že dieťa je schopné samostatne uspokojovať všetky svoje potreby, a to hmotné, kultúrne a ďalšie vrátane bytových. Inými slovami to znamená, že dieťa má určitý trvalý príjem finančných prostriedkov, z ktorého uhrádza svoje potreby.“ Pokiaľ bude mať súd na základe vykonaného dokazovania za preukázané, že ste objektívne schopná sama sa živiť, potom zruší povinnému rodičovi jeho povinnosť platiť Vám výživné. Na druhej strane podľa môjho názoru samotná skutočnosť, že si popri štúdiu privyrábate, nie je dôvodom na zrušenie vyživovacej povinnosti.

Trápi vás "Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň,
v prípade zrušenia výživného bude stačiť, ak to spolu s otcom podpíšeme a dáme overiť notárom? Nemáme medzi sebou zle vzťahy, a preto nemám potrebu to ťahať na súd. Ďakujem.
Ďakujem, G.

Odpoveď: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 28.09.2022)

Dobrý deň, riešenie vami uvedenej situácie je jednoduché :Je potrebné ste spísali dohodu o zrušení výživného, a túto dali na schválenie na súd. K samotnému návrhu predložíte dohodu, ktorú podpíšete vy a aj otec, pripojíte k návrhu aj vašu pracovnú zmluvu reps. potvrdenie o zamestnaní.  Súčasne môžete žiadať súd, aby rozhodol bez nariadenia pojednávania v súlade s ust. § 132 Civil. mimosporového poriadku.

Na spísanie dohody, ako aj návrhu na súd môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať kde mám poslať žiadosť na zrušenie výživného na plnoletého syna, ktorý už má prácu. Na akú adresu? Ja som si zmenil trvalý pobyt ako aj bývala partnerka. Či na adresu, kde bolo prvé rozhodnutie alebo adresu bývalej partnerky alebo na moju adresu. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 10.08.2022)

Dobrý deň,
uvedené upravuje § 154 Civilného mimosporového poriadku, podľa ktorého:

Na konanie vo veciach výživného plnoletých osôb a iných obdobných nárokov je miestne príslušný všeobecný súd navrhovateľa.

Návrh teda podávate na okresný súd, v obvode ktorého máte Vy trvalý pobyt. To je totiž Váš všeobecný súd.


Podotázka: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Môjho manžela dcéra ukončila vzdelanie a už nemá záujem sa ďalej vzdelávať ba naopak sa zamestnala cez agentúru a odcestovala do zahraničia. Ideme podať návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti. Moja otázka znie, keďže nemáme žiadne papiere o jej ukončení vzdelania a ani o jej práci môže si to Súd vyzistit sám? Je potrebné, aby sa človek zúčastnil toho pojdenavia alebo príde len rozsudok? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 26.07.2022)

Dobrý deň,
áno v takom prípade v návrhu napíšte, že bez svojej viny neviete preukázať danú skutočnosť a navrhujete, aby súd uložil informačnú povinnosť dcére. Súd si to vie zistiť. Nakoľko ide o mimosporové konanie, je potrebné sa na pojednávanie dostaviť. Ale pokiaľ máte právneho zástupcu alebo vážny dôvod, môžete sa z neho ospravedlniť. V záujme rýchlejšieho vyriešenia veci by som na pojednávanie skôr išiel.


Trápi vás "Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Dcéra skončila školu máji. Ďalej nejde študovať. Neviem ako postupovať, či bude ešte ex posielať aj cez prázdniny výživné. Či to musí ísť súdom, keďže to išlo cez súd. Ak teda júli nepošle ako mám postupovať. Keďže je do augusta ako študent. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 29.06.2021)

Dobrý deň,
ak máte výživné určené súdom, musíte výživné platiť, kým ho nezruší súd. Bez toho, aby ste zrušili súdne rozhodnutie o výživnom, nemôžete prestať platiť výživné, hoci nastali reálne také pomery, ktoré odôvodňujú zrušenie výživného. Ak by matka s dieťaťom chceli, vedeli by Vám kvôli tomu spraviť problémy.


Podotázka: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Je možné pristúpiť k zrušeniu výživného po súdnom odobratí rodičovských práv otcovi ?

Odpoveď: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 28.03.2019)

Dobrý deň, zasielame Vám nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 39 ods.4 zákona o rodine platí :

"Vyživovacia povinnosť rodičov voči maloletému dieťaťu rozhodnutím súdu o obmedzení alebo pozbavení výkonu rodičovských práv a povinností, alebo o pozastavení ich výkonu nezaniká."

Odpoveď je nie. 


Podotázka: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na problém môjho priateľa. Syn ma 21 rokov a pracuje. Po rozvode syn podal žiadosť o výživné, ktoré priateľ nezvládal platiť, lebo ani on nemal z čoho poriadne vyžiť. Má dlh na výživnom, ktorý mu chcem splatiť. Syn je zárobkovo činný a nechce zrušiť výživné v čom ho podporuje bývalá manželka. Ako má postupovať, aby som zrušil výživné na syna a rôznych potvrdení o ňom. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 16.01.2019)

Dobrý deň, 
pri riešení Vašej otázky treba vychádzať z ust. zákona o rodine.
Pokiaľ syn Vášho priateľa je plnoletý a je riadne zamestnaný, je potrebné, aby otec plnoletého syna  sa so synom buď písomne dohodol na zrušení vyživovacej povinnosti k stanovenému dátumu začatia pracovného pomeru a vyporiadali si neuhradené výživné. Následne je treba dať predmetnú dohodu na schválenie na príslušný súd.

V prípade, že by syn Vášho priateľa s uvedenou formou riešenia nesúhlasil, bude musieť Váš priateľ podať návrh na súd na zrušenie vyživovacej povinnosti z dôvodu, že syn je schopný sám sa živiť a uviesť dátum skončenia vyživovacej povinnosti /dátum vzniku pracovného pomeru/.
Ak súd návrhu vyhovie, otec bude môcť požadovať na základe súdneho rozhodnutia vrátenie vyplateného výživného, pokiaľ nejaký preplatok vznikne. 

V prípade, že by došlo k vzniku preplatku na strane Vášho priateľa, potom podľa ust. §  76 zákona o rodine započítanie by bolo možné len na základe dohody.
K návrhu na súd treba uviesť , že syn je schopný sám sa živiť, prípadne uviesť aj zamestnávateľa. Je vecou súdu overenie predmetnej okolnosti u zamestnávateľa syna. 

Miestne príslušný súd je všeobecný súd navrhovateľa /t.j. : trvalý pobyt manžela/(§ 154 Civil. mimosporového poriadku).

 


Trápi vás "Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, prajem, chcel by som podať návrh na zrušenie výživného, keďže syn ukončil školu, ale neviem koho mám udať ako odporcu, či bývalú manželku, ktorej platím výživné alebo syna, ktorý už je dospelý. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 10.06.2018)

Dobrý deň,

výživné je nárok priamo dieťaťa, skutočnosť, že bolo vyplácané matke je odôvodnená tým, že bola jeho zákonnou zástupkyňou do času kým dosiahne plnoletosť. Ak dieťa dosiahlo schopnosť samo sa živiť, teda schopnosť vlastnou prácou a úsilím uhrádzať svoje náklady na život, potom jeho nárok na výživné zanikol. Ak bolo výživné určené súdom, je potrebné, aby o jeho prípadnom zrušení rozhodol súd, preto je podať návrh na zrušenie výživného na plnoletú osobu, pričom ako odporcu je potrebné označiť syna a nie matku.


Podotázka: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Som už rok rozvedený, mám 2 dcérky (12 a 13 ročne ). Žijú s bývalou manželkou, ktorá sa opäť vydala. Hucka ich neustále proti mne, . A tým vlastne zabraňuje styku so mnou. Môžem požiadať o zrušenie otcovstva a neplatenie výživného? Príjem 840 eur v čistom. Platím 120 na jedno 120 na druhé. Nie je to trochu veľa? Poznám ľudí z väčšími príjmami a platia o dosť menej. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 12.05.2017)

Dobrý deň,

v prvom rade zaprieť otcovstvo kvôli vysokému výživnému, či kvôli tomu, že "hucká deti proti Vám" nie je možné. Pokiaľ ste biologickým otcom detí, otcovstvo by sa Vám nepdoarilo úspešne zaprieť. Okrem toho Vám už uplynula lehota na podanie návrhu na zrušenie otcovstva. Ak sa domnievate, že výživné je neprimerane vysoké, môžete podať návrh na jeho zníženie, avšak museli by ste preukázať, že od poslednej úpravy došlo k podstatnej zmene pomerov, ktorá odôvodňuje Váš návrh (napríklad nižší príjem a pod.). Pokúsil by som sa dohovoriť bývalej manželke, aby nenarušovala Váš vzťah s deťmi. Podľa § 25 ods. 4 ZR Ak jeden z rodičov opakovane bezdôvodne a zámerne neumožňuje druhému rodičovi styk s maloletým dieťaťom upravený podľa odseku 1 alebo 2, súd môže na návrh niektorého z rodičov zmeniť rozhodnutie o osobnej starostlivosti.


Podotázka: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, platím na dcéru vyzivne. Nekonalo sa normálne súdne konanie, ale len pojednávanie dohodou. Dcéra skončila gymnázium a študuje na vysokej škole, ale len bakalárske štúdium čiže externe a teraz sa zamestnala na dohodu robí brigadnicky. Som stále povinná platiť jej výživné? Dakujem.

Odpoveď: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 08.01.2017)

Dobrý deň,

povinnosť rodiča platiť na dieťa výživné trvá do času, kým dieťa nenadobudne schopnosť samo sa živiť, teda vlastnou prácou a úsilím (stačí aj schopnosť pracovať) uhrádzať svoje náklady na život. Pokiaľ študuje externe domnievam sa, že má možnosť sa zamestnať a poberať riadny príjem avšak to je individuálne. Odporúčam Vám podať na súd návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti. Súd posúdi, či dcéra skutočne nadobudla schopnosť sama sa živiť a ak áno, potom Vašu vyživovaciu povinnosť zruší.


Trápi vás "Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, od otca mi prišla žiadosť na zrušenie výživného. Na návrh som nereagoval (súhlasil som s ním). Prišla mi žiadosť na predvolanie od súdu z Veľkého Krtíša (žijem a pracujem v Trenčíne). Je nutné aby som sa zúčastnil výsluchu? V liste bolo, že súd by ma rád vo veci vypočul a pokiaľ sa nezúčastním môže byť rozhodnuté bezo mňa a tak isto mi môžu byť pridelená úhrada súdnych trov. Stačilo by ak by som napísal vyrozumenie, že súhlasím so zrušením výživného?

Odpoveď: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 28.11.2016)

V danom prípade máte možnosť na súde uplatniť námietku miestnej nepríslušnosti a žiadať, aby vec bola prejednávaná okresným súdom príslušným podľa miesta Vášho bydliska. Ak však s návrhom otca súhlasíte, efektívnejšie pre Vás bude, ak súdu do termínu pojednávania písomne oznámite, že súhlasíte so zrušením výživného a teda s návrhom navrhovateľa v celom rozsahu súhlasíte. Zároveň v liste uvediete, že sa ospravedlňujete z účasti na pojednávaní s ohľadom na pracovné povinnosti a hospodárnosť súdneho konania a žiadate, aby súd rozhodol vo Vašej neprítomnosti.   


Podotázka: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. chcel by som vedieť v akom predstihu treba podať návrh na súd na zrušenie výživného určeného súdom, keď môj syn v júni skončí VŠ a je predpoklad, že sa zamestná a tým by mala zaniknúť moja povinnosť platiť výživné. Predpokladám, že súdu bude trvať nejaký čas, aby o tom rozhodol. ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 05.11.2016)

Dobrý deň, ak v čase podania návrhu na zrušenie výživného bude syn stále študovať resp. nebude mať možnosť sa zamestnať, potom môže byť žaloba zamietnutá ako predčasná. 

Okamihom, ako sa dozviete, že syn je schopný sa sám živiť (nie je to to isté, ako to, že si našiel prácu), tak môžete podať návrh na súd. Súd Vám zruší výživné spätne ku dňu podania návrhu. V návrhu to ale musíte uviesť (t.j. k akému dňu ma súd zrušiť vyživovaciu povinnosť).

Ešte sa vrátim k tomu zániku povinnosti platiť výživné. Ak syn skončí vysokú školu a nezamestná sa, hoci má možnosť sa zamestnať a zarábať, potom Vaša vyživovacia povinnosť skončila bez ohľadu na to, či má prácu. 

Vo Vašom prípade je najlepšie podať návrh hneď ako skončí VŠ.


Podotázka: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Na plnoletú dcéru som platil výživné dané súdom počas piatich rokov. Teraz som dal návrh na zrušenie, na súde som sa dozvedel, že dcéru zo štúdií vyhodili po troch rokoch. Teraz navštevuje tretí ročník inej vysokej školy, ale externou formou. Dožaduje sa platiť výživné aj naďalej. Popritom sa zamestnala a má riadnu pracovnú zmluvu. Má nárok na výživné? Ak nie, mám nárok na vrátenie prostriedkov ktoré som platil po dva roky ktoré neštudovala? Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 21.10.2016)

Dobrý deň. Vyživovacia povinnosť rodičov voči dieťaťu trvá do času, kým dieťa nie je objektívne schopné samé sa živiť. Vzhľadom na to, že Vaša dcéra pracuje na riadnu pracovnú zmluvu a popritom študuje externou formou na vysokej škole, domnievam sa, že sú splnené zákonné predpoklady na zrušenie výživného. Zrušenia výživného by ste sa mali domáhať spätne ku dňu, kedy sa zmenili pomery a ona sa stala schopnou živiť sa sama. Pokiaľ súd rozhodne o zrušení výživného aj spätne, potom je plnoleté dieťa povinné vrátiť výživné, ktoré jej bolo poskytnuté od spätného dátumu zrušenia výživného.


Trápi vás "Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobry den, musi sa zucastnit pojednavania o zruseni vyzivneho moj plnolety syn, ktory oznamil otcovi skutocnost, ze ukoncil studium na VS a zacal pracovat ? Doklad o ukonceni studia a potvrdenie od zamest.poslal otcovi. Dakujem

Odpoveď: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 14.10.2016)

Dobry den, nie nemusi sa zucastnit pojednavania. Staci, ak napise sudu, ze suhlasi so zrusenim vyzivovacej povinnosti a zaroven ospravedlni svoju neucast.


Podotázka: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Priatelov syn, ktory v maji dosiahol 18 rokov, ukoncil strednu skolu a od augusta pracuje. Ako postupovať, ak chce zrusit vyzivne, ktore bolo nariadene súdom.

Odpoveď: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 15.08.2016)

Dobrý deň. Pokiaľ bolo výživné nariadené súdom, zrušiť ho možno zase len súdnym rozhodnutím. Z uvedeného dôvodu je potrebné podať návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti na plnoleté dieťa. V predmetnom súdnom konaní sa bude následne skúmať to, či je dieťa objektívne schopné samé sa živiť. Pokiaľ súd bude mať za preukázané, že dieťa je schopné samé sa živiť, zruší vyživovaciu povinnosť.

 


Podotázka: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobry den, este by ma zaujimalo, kedze syn dokoncil skolu a cez prazdniny brigaduje a potom od septembra bude na urade prace, pretoze trvalu pracu si nehlada (presnejsie nechce hladat), aku mam sancu, ze mi sud zrusi vyzivivaciu povinnost. Oplati sa mi vobec podat ten navrh na sud?

Odpoveď: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 12.07.2016)

Dobrý deň. Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom je konštruovaná tak, aby trvala od okamihu nadobudnutia schopnosti dieťaťa samé sa živiť. Inak povedané vyživovacia povinnosť trvá dovtedy, kým dieťa nemá svoje príjmové pomery objektívne vo svojich rukách. Zmyslom tohto inštitútu je teda to, že pokiaľ je už dieťa objektívne schopné uspokojovať si svoje potreby samé, nie je na mieste pričítať jeho pasivitu (prípadne až lenivosť) na ťarchu jeho rodičov v tom zmysle, že by rodičia boli naďalej povinní svoje dieťa živiť. Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom nemá suplovať bezdôvodnú pasivitu dieťaťa v čase, keď je už objektívne schopné živiť sa samé (najmä ak dosiahlo určité vzdelanie, je v produktívnom veku, nemá dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav a pod.). Preto záleží spravidla len na ňom, v akých majetkových pomeroch bude žiť. Ak bude v tomto smere pasívne, negatívne dôsledky by malo znášať samé. Pokiaľ ide o odhad prípadnej úspešnosti v súdnom konaní, tento nemožno robiť pokiaľ nepoznáme všetky podstatné skutkové okolnosti veci.


Trápi vás "Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Platim na 20 rocneho syna sudom urcene vyzivne, teraz uspesne dokoncil hotelovu akademiu a dalej v studiu nebude pokracovat. Od jula 2016 nastupuje na brigadu do jednej firmy a bude tam brigadovat cca do konca augusta 2016. Kedy mozem podat navrh na sud o zrusenie vyzivneho?

Odpoveď: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 08.07.2016)

Dobrý deň. V zásade platí, že rodičia majú voči deťom vyživovaciu povinnosť do času, kým dieťa nie je objektívne schopné samé sa živiť. Ak je teda Váš plnoletý syn schopný živiť sa sám, môžete podať na súd návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti.


Podotázka: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, priateľ platí výživné stanovené súdom na syna, ktorý študuje na VŠ. Syn už dovŕšil 25 rokov, tento rok by mal ukončiť štúdium, pričom sme náhodou (www.zrsr.sk) zistili, že od februára podniká. Otázka znie, či môže jeho otec (platiteľ výživného) požiadať súd o zrušenie vyživovacej povinnosti ešte pred skončením štúdia na VŠ a k akému dátumu môže žiadať o zrušenie? Syn vo februári začal prevádzkovať živnosť, v júni bude mať štátnu skúšku, v júli promócie a v auguste bude oficiálny koniec akademického roka. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 20.05.2016)

Dobrý deň. V zásade platí, že rodičia majú voči deťom vyživovaciu povinnosť do času, kým dieťa nie je objektívne schopné samé sa živiť. Štúdium na VŠ, resp. jeho skončenie teda nie je v zmysle zákona určujúcim kritériom, na ktorý by sa viazal zánik vyživovacej povinnosti. Z procesného hľadiska je pre zrušenie vyživovacej povinnosti potrebné preukázať podstatnú zmenu pomerov, ktorá by zrušenie vyživovacej povinnosti odôvodňovala, vo Vašom prípade pôjde zrejme o začatie podnikateľskej činnosti oprávneného dieťaťa. Pokiaľ ide o dátum, odkedy by bolo vhodné požiadať o zrušenie vyživovacej povinnosti, aj v tomto smere by mal byť rozhodujúci dátum začatia podnikateľskej činnosti.


Podotázka: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, Moj dlhoročný životný partner má syna, ktorý už má 25 rokov a pracuje už od ukončenie strednej školy a dcéru, ktorá v júni tohoto roku ukončila tiež strednú školu a podľa soc.sieťe/Fc/ pracuje. Priateľ až doteraz platil výživné vo výške stanovenú pri rozvodu na dve deti. Chcel by teraz požiadať o zrušenie povinnosti platiť výživné, ale nevie či stačí jedno podanie, kde sú uvedené obe deti, alebo treba požiadať na každé dieťa zvlášť? Ďeti nekominukuju s otcom a i keď 24.ho 8. 2015 prevzali doporučený list s žiadosťou o zaslanie potvrdenie o zamestnanie a kopiu mat. vysvedčenia, do dnešného dňa neposlali. Podať žiadosť na súd je možné po akom čase? Koľko je lehota na čas odpovedi od prevzatie dop.listu? Predom ďakujem za odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 08.09.2015)

Dobrý deň, návrh na zrušenie môže podať len jeden s tým, že odporcami budú obe plnoleté deti. Potom je ale potrebné správne uviesť petit (záverečný návrh) v žalobe. 

Návrh na súd môže podať už teraz.

Deti nie sú povinné reagovať na list rodičov (a ani naopak). 


Trápi vás "Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý den, podal som návrh na zrušenie výživného. Sud sa koná ale v termíne, kedy som na dovolenke. Je potrebné to oznamit sudu? Môže sa pojednávať aj bezomna? Otec so zrušením výživného určite súhlasiť nebude. Ďakujem

Odpoveď: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 30.07.2015)

Dobrý deň, ak ste v čase súdneho pojednávania na dovolenke je to potrebné súdu oznámiť a požiadať o odročenie pojednávania. Súdu predložte aj doklad o dovolenke.


Podotázka: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Priatelova dcerka ma promocie 24.6.2015 a chceli by sme vediet,ako mame postupovat pri zruseni vyzivneho. Vyzivne bolo stanovene sudom pri rozvode manzelstva. Vieme, ze to musi rozhodnut sud, ale ak by si nenasla pracu, dokedy je priatel povinny platit vyzivne? 

Je možné zrušenie výživného hneď po vysokej škole alebo je to obmedzené vekom?

Odpoveď: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 25.06.2015)

Dobrý deň. Zrušenie výživného po vysokej škole je bežnou praxou, avšak je potrebné brať do úvahy § 62 ods. 1 Zákona o rodine. V zmysle ustanovenia § 62 ods. 1 zákona o rodine „plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť“. Pre zánik vyživovacej povinnosti je preto dôležitá skutočnosť, či je dieťa (objektívne) schopné živiť sa samé alebo nie. Z uvedeného dôvodu samotná skutočnosť, že dcéra Vášho priateľa ukončila vysokoškolské štúdium ešte nemusí automaticky znamenať aj splnenie podmienok pre zánik vyživovacej povinnosti. Na druhej strane ak bude mať súd za to, že v tomto konkrétnom prípade neexistujú objektívne podmienky brániace dcére Vášho priateľa, aby sa živila sama, súd pravdepodobne rozhodne o zrušení vyživovacej povinnosti.

Ak by dcéra po vysokej škole nepracovala pretože sa jej nechce, súd by zrušil výživné aj napriek tomu, že by nepracovala. Ak by však mala napríklad zdravotné problémy, ktoré by jej bránili pracovať (čo i len čiastočne), potom vyživovaciu povinnosť zrušiť nemusí.

Dôležité je správne sformulovať návrh na súd na zrušenie výživného. 

Je dokonca možné spísať dohodu s dcérou a túto dať schváliť na súde. Dohoda aj návrh na zrušenie výživného musia byť úplne a správne vyhotovené, aby zrušenie výživného po vysokej škole prebehlo bez problémov.


Podotázka: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, platím výživné na svoju dcéru, ktorú mám so svojou bývalou manželkou. Dopočul som sa, že manželka dostala lepšiu pracovnú pozíciu a tiež to, že moja dcéra je už riadne zamestnaná. Chcel by som preto požiadať súd o zrušenie vyživovacej povinnosti, avšak nemám príliš voľného času, nakoľko často cestujem vrámci pracovných povinností do zahraničia. Chcel by som sa informovať, či je možné, aby na miesto mňa podala žalobu moja terajšia manželka alebo nie. Viem, že manželka môže zastupovať svojho manžela v bežných veciach bez splnomocnenia. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 29.10.2014)

Dobrý deň,

na Vašu otázku dáva jednoznačnú odpoveď priložený judikát, ktorý jasne určuje, že v takejto veci Vás Vaša manželka zastúpiť nemôže, keďže nejde o bežnú vec.

R 73/1965

Žaloba o zrušenie vyživovacej povinnosti nie je bežnou vecou v zmysle § 20 ods. 1 ZR.

 

Dá sa to vyriešiť tak, že žalobu podáte vo svojom mene a s manželkou spíšete splnomocnenie na zastupovanie v súdnom konaní. Manželka Vás bude zastupovať v súdnom konaní na základe splnomocnenia. Súd takýto postup bude akceptovať.


Trápi vás "Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím o radu. Syn 13.12.2013 dovŕšil 20 rokov, stále študuje na strednej škole, tento rok maturuje. Jeho otec podal napriek tomu žiadosť o zrušenie výživného z dôvodu plnoletosti vyživovaného. Syn pošle súdu potvrdenie školy o stále pretrvávajúcej školskej dochádzke, nechce sa však s otcom na súde stretnúť. Je nutné, aby sa napriek jasnej situácii dostavil na pojednávanie? Ďakujem veľmi pekne

Odpoveď: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 04.01.2014)

Dobrý deň,

 

pokiaľ ide o zrušenie výživného z dôvodu plnoletosti Vášho syna, k tomu je potrebné uviesť, že zákon ako dôvod zrušenia výživného (respektíve zániku povinnosti rodiča prispievať na výživu dieťaťa) neuvádza vek dieťaťa.  

 

Zákon o rodine uvádza, že rodič je povinný si plniť svoju vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu do času, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť. Vyživovacia povinnosť teda nie je limitovaná vekom.  

 

Pokial sa Váš syn nechce stretnúť s otcom, môžete si zvoliť na zastupovanie advokáta. Potvrdenie o návšteve školy bude dostatočným dôkazom k tomu, že vyživovacia povinnosť otca trvá.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku