Máte
otázku?

Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Trnava

Otázka: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa

Dobrý deň prajem, ráda by som Vás poprosila o radu, ako postupovať, keď mi prišlo predvolanie na súd z dôvodu návrhu na zrušenie vyživovacej povinnosti zo strany môjho otca voči mne.

Čo si mám pripraviť k súdnemu pojednávaniu a s čím musím počítať? Nakoľko som stále študentkou vysokej školy a pracujem na polovičný úväzok, aby som si vedela lepšie zabezpečiť svoje výdavky a potreby.

Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa

Dobrý deň. V rámci súdneho konania, ktorého predmetom je zrušenie výživného voči plnoletému dieťaťu, sa skúma predovšetkým to, či je dieťa schopné samé sa živiť alebo nie. Podľa nálezu Ústavného súdu ČR sp.zn. II. ÚS 3113/10 zo dňa 21.04.2011: „Schopnosť samostatne sa živiť znamená, že dieťa je schopné samostatne uspokojovať všetky svoje potreby, a to hmotné, kultúrne a ďalšie vrátane bytových. Inými slovami to znamená, že dieťa má určitý trvalý príjem finančných prostriedkov, z ktorého uhrádza svoje potreby.“ Pokiaľ bude mať súd na základe vykonaného dokazovania za preukázané, že ste objektívne schopná sama sa živiť, potom zruší povinnému rodičovi jeho povinnosť platiť Vám výživné. Na druhej strane podľa môjho názoru samotná skutočnosť, že si popri štúdiu privyrábate, nie je dôvodom na zrušenie vyživovacej povinnosti.

Trápi vás "Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj syn vyštudoval bakalárske štúdium a neplánuje pokračovať v štúdiu. Jeho mama zomrela približne pred rokom. V súčasnosti žije s priateľkou v jeho byte. Môžem požiadať súd o zrušenie vyživovacej povinnosti? Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 09.10.2023)

Dobrý deň,
v prípade, ak sa rozhodol syn ďalej neštudovať a našiel si prácu, tak by súd návrhu na zrušenie vyživovacej povinnosti mohol vyhovieť, nakoľko vyživovacia povinnosť zaniká v momente, keď je dieťa schopné samé sa živiť, a tento moment podľa môjho názoru v tomto prípade už nastal. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, moja dcéra ukončila strednú školu a začala pracovať. Do kedy musím na ňu platiť výživné?

Odpoveď: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 01.08.2023)

Dobrý deň,
vyživovacia povinnosť trvá do kým dieťa nie je schopné samé sa živiť. Ak sa Vaša dcéra rozhodla po strednej škole už ďalej nepracovať a zamestnala sa, pričom nejde len o nejakú brigádu či dočasnú prácu, tak vyživovacia povinnosť mohla zaniknúť. Ak máte výživné určené súdnym rozhodnutím, tak môžete podať návrh na jeho zrušenie. V konaní potom bude súd skúmať či ide o prípad, kedy je dieťa schopné samé sa živiť, a ak bude odpoveď na túto otázku kladná, tak potom súd rozhodnutí zruší Vašu povinnosť platiť výživné


Podotázka: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako mám postupovať. Môj syn bude mať 18 rokov. Býval u svojho otca, no odišiel odtiaľ a teraz býva so mnou, jeho matkou. Mám mu platiť výživné? Nie som si istá, čo mám urobiť. Mám podať na súd žiadosť o zrušenie povinnosti platiť výživné na neho? Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 07.04.2023)

Dobrý deň, v takomto prípade by sa malo postupovať tak, že by ste mali podať návrh na zmenu úpravy práv a povinností k mal. dieťaťu, nakoľko sa zmenili pomery. Súd by mal rozhodnúť o zverení dieťaťa do vašej výlučnej starostlivosti a výživné určiť otcovi dieťaťa Pokiaľ však váš syn bude mať 18 rokov už každú chvíľu, potom by sme odporúčali počkať s takýmto návrhom a po nadobudnutí synovej plnoletosti podať návrh na zrušenie výživného. V tomto by ste mali súdu odôvodniť, že došlo k zmene pomerov, že syn toho času býva s vami a výživné mu preukazujete v naturálnej forme. Súčasne by mal váš syn po nadobudnutí plnoletosti podať návrh na určenie výživného vo vzťahu k jeho otcovi, nakoľko už s týmto bývať nebude, avšak jeho vyživovacia povinnosť ešte nezanikla.

Uvedené platí za predpokladu, ak váš syn naďalej nie je schopný sám sa živiť, napr. ešte študuje na strednej škole alebo ide študovať na vysokú školu, t.j. ešte sa nezamestnal a nedokáže si z vlastného príjmu zabezpečiť všetky svoje potreby náklady na život. 


Trápi vás "Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či v prípade zrušenia výživného stačí, keď to podpíšeme spolu s otcom a dáme to overiť notárom. Náš vzťah nie je konfliktný, preto by som nerada sťahovala túto záležitosť na súd. Ďakujem. S pozdravom, G.

Odpoveď: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 28.09.2022)

Dobrý deň, riešenie vami uvedenej situácie je jednoduché :Je potrebné ste spísali dohodu o zrušení výživného, a túto dali na schválenie na súd. K samotnému návrhu predložíte dohodu, ktorú podpíšete vy a aj otec, pripojíte k návrhu aj vašu pracovnú zmluvu reps. potvrdenie o zamestnaní.  Súčasne môžete žiadať súd, aby rozhodol bez nariadenia pojednávania v súlade s ust. § 132 Civil. mimosporového poriadku.

Na spísanie dohody, ako aj návrhu na súd môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, kam mám poslať žiadosť o zrušenie výživného na môjho plnoletého syna, ktorý už má prácu. Na ktorú adresu to mám poslať? Zmenil som si trvalý pobyt, rovnako ako moja bývalá partnerka. Mám to poslať na adresu, kde bol vydán prvé rozhodnutie, na adresu bývalej partnerky alebo na moju adresu? Ďakujem vám.

Odpoveď: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 10.08.2022)

Dobrý deň,
uvedené upravuje § 154 Civilného mimosporového poriadku, podľa ktorého:

Na konanie vo veciach výživného plnoletých osôb a iných obdobných nárokov je miestne príslušný všeobecný súd navrhovateľa.

Návrh teda podávate na okresný súd, v obvode ktorého máte Vy trvalý pobyt. To je totiž Váš všeobecný súd.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, dcéra môjho manžela ukončila vzdelanie a už nemá záujem pokračovať v štúdiu. Naopak, zamestnala sa cez agentúru a odcestovala do zahraničia. Chystáme sa podať návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti. Moja otázka znie: keďže nemáme žiadne dokumenty o jej ukončení vzdelania, ani o jej práci, je možné, že si to súd overí sám? Je nutné sa zúčastniť na konaní, alebo nám príde len rozsudok? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 26.07.2022)

Dobrý deň,
áno v takom prípade v návrhu napíšte, že bez svojej viny neviete preukázať danú skutočnosť a navrhujete, aby súd uložil informačnú povinnosť dcére. Súd si to vie zistiť. Nakoľko ide o mimosporové konanie, je potrebné sa na pojednávanie dostaviť. Ale pokiaľ máte právneho zástupcu alebo vážny dôvod, môžete sa z neho ospravedlniť. V záujme rýchlejšieho vyriešenia veci by som na pojednávanie skôr išiel.


Trápi vás "Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Moja dcéra skončila školu v máji a ďalej neplánuje študovať. Neviem, ako mám postupovať. Neviem, či je potrebné aj počas prázdnin posielať výživné. Neviem, či to musí prejsť súdnym procesom, keďže predtým to išlo cez súd. Ak v júli nepošle výživné, neviem, ako mám postupovať. Až do augusta je ešte považovaná za študentku. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 29.06.2021)

Dobrý deň,
ak máte výživné určené súdom, musíte výživné platiť, kým ho nezruší súd. Bez toho, aby ste zrušili súdne rozhodnutie o výživnom, nemôžete prestať platiť výživné, hoci nastali reálne také pomery, ktoré odôvodňujú zrušenie výživného. Ak by matka s dieťaťom chceli, vedeli by Vám kvôli tomu spraviť problémy.


Podotázka: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Je možné po súdnom odobratí rodičovských práv otcovi pristúpiť k zrušeniu výživného?

Odpoveď: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 28.03.2019)

Dobrý deň, zasielame Vám nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 39 ods.4 zákona o rodine platí :

"Vyživovacia povinnosť rodičov voči maloletému dieťaťu rozhodnutím súdu o obmedzení alebo pozbavení výkonu rodičovských práv a povinností, alebo o pozastavení ich výkonu nezaniká."

Odpoveď je nie. 


Podotázka: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na problém môjho priateľa. Jeho syn je už 21-ročný a pracuje. Po rozvode syn podal žiadosť o výživné, ktoré môj priateľ nedokázal platiť, pretože sám saťažko uživí. Na výživnom ma môj priateľ dlh, ktorý by som mu rada chcela splatiť. No syn je zárobkovo schopný a nechce výživné zrušiť, v čom ho podporuje aj jeho matka, bývalá manželka môjho priateľa. Rada by som sa informovala, ako by som mala postupovať, aby som výživné na syna zrušila a ako mám zaobchádzať s rôznymi potvrdeniami o ňom. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 16.01.2019)

Dobrý deň, 
pri riešení Vašej otázky treba vychádzať z ust. zákona o rodine.
Pokiaľ syn Vášho priateľa je plnoletý a je riadne zamestnaný, je potrebné, aby otec plnoletého syna  sa so synom buď písomne dohodol na zrušení vyživovacej povinnosti k stanovenému dátumu začatia pracovného pomeru a vyporiadali si neuhradené výživné. Následne je treba dať predmetnú dohodu na schválenie na príslušný súd.

V prípade, že by syn Vášho priateľa s uvedenou formou riešenia nesúhlasil, bude musieť Váš priateľ podať návrh na súd na zrušenie vyživovacej povinnosti z dôvodu, že syn je schopný sám sa živiť a uviesť dátum skončenia vyživovacej povinnosti /dátum vzniku pracovného pomeru/.
Ak súd návrhu vyhovie, otec bude môcť požadovať na základe súdneho rozhodnutia vrátenie vyplateného výživného, pokiaľ nejaký preplatok vznikne. 

V prípade, že by došlo k vzniku preplatku na strane Vášho priateľa, potom podľa ust. §  76 zákona o rodine započítanie by bolo možné len na základe dohody.
K návrhu na súd treba uviesť , že syn je schopný sám sa živiť, prípadne uviesť aj zamestnávateľa. Je vecou súdu overenie predmetnej okolnosti u zamestnávateľa syna. 

Miestne príslušný súd je všeobecný súd navrhovateľa /t.j. : trvalý pobyt manžela/(§ 154 Civil. mimosporového poriadku).

 


Trápi vás "Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, prajem. Chcel by som podať návrh na zrušenie výživného, keďže môj syn ukončil školu. Avšak neviem, koho mám uviesť ako odporcu - či bývalú manželku, ktorej platím výživné, alebo syna, ktorý je už dospelý. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 10.06.2018)

Dobrý deň,

výživné je nárok priamo dieťaťa, skutočnosť, že bolo vyplácané matke je odôvodnená tým, že bola jeho zákonnou zástupkyňou do času kým dosiahne plnoletosť. Ak dieťa dosiahlo schopnosť samo sa živiť, teda schopnosť vlastnou prácou a úsilím uhrádzať svoje náklady na život, potom jeho nárok na výživné zanikol. Ak bolo výživné určené súdom, je potrebné, aby o jeho prípadnom zrušení rozhodol súd, preto je podať návrh na zrušenie výživného na plnoletú osobu, pričom ako odporcu je potrebné označiť syna a nie matku.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zrušenie výživného pre plnoleté dieťa" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.