Máte
otázku?

Zrušenie vyživovacej povinnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Trenčín

Otázka: Zrušenie vyživovacej povinnosti

Dobrý deň potrebovala by som informáciu ohľadom zrušenia vyživovacej povinnosti. Dcéra ukončí strednú školu v máji a v štúdiu nebude pokračovať tak by som chcela vedieť kedy mám podať na zrušenie výživného a kto sa má súdu zúčastniť.

Odpoveď: Zrušenie vyživovacej povinnosti

dobrý deň,

 

 pokiaľ ide o zrušenie vyživovacej povinnosti k plnoletému dieťaťu, je najmä v záujme otca, aby takýto návrh na súd podal. Nakoľko je Vaša dcéra už plnoletá, účastníčkou takéhoto konania bude iba ona a to aj napriek tomu, že v konaní o určenie výživného ste ju v minulosti ako maloletú zastupovali Vy ako matka. Dcéra nemusí takýto návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti podávať pokiaľ nechce. Nikto ju za nečinnosť nemôže sankcionovať.  V záujme zachovania dobrých vzťahov s otcom (ak existujú) odporúčam sa sním dohodnúť mimosúdne a na súd poslať schválenú dohodu.

Trápi vás "Zrušenie vyživovacej povinnosti" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Zrušenie vyživovacej povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať, chcela by som zrušiť vyživovaciu povinnosť, ktorú má môj druh voči nášmu spoločnému synovčekovi. Druh je vo výkone trestu, no viem, že nespravodlivo. Je možnosť zrušiť výživné na syna?

Odpoveď: Zrušenie vyživovacej povinnosti

(odpoveď odoslaná: 13.10.2022)

Dobrý deň, vyživovacia povinnosť nezaniká ani v prípade, že rodič sa dostane do výkonu trestu odňatia slobody, či už spravodlivo alebo nespravodlivo. Naopak táto trvá až do času, kým dieťa nie je schopné samo sa živiť. Návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti je preto možné podať až potom, čo nastali skutočnosti osvedčujúce, že dieťa nadobudlo schopnosť postarať sa o seba samo. Ak tomu tak nie je, vyživovacia povinnosť trvá naďalej. Je to zákonná povinnosť, ktorú si musí plniť každý jeden rodič aspoň v minimálnom rozsahu, toho času aspoň v sume 32,11 EUR. 


Podotázka: Zrušenie vyživovacej povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň,
ako a čo ma obsahovať vyjadrenie pre súd, že nesúhlasím/súhlasím s daným návrhom na zrušenie výživného na plnoletú dcéru? Ako začať .

Odpoveď: Zrušenie vyživovacej povinnosti

(odpoveď odoslaná: 13.10.2022)

Dobrý deň,
mali by ste opísať predmet konania, že vo veci zrušenia výživného medzi účastníkmi (uvediete údaje) Vám prišiel návrh na zrušenie a k nemu sa vyjadrujete tak že...Tam následne uvediete svoj postoj, či súhlasíte, alebo nie a z akých dôvodov a pokiaľ máte k tvrdeniam a dôvodom aj dôkazy, priložte ich a označte ich vo vyjadrení. Na záver napíšte čo žiadate, či zamietnuť, alebo súhlasíte. Napokon vyjadrenie datujte a podpíšte a dvojmo podajte na súd. 

Podotázka: Zrušenie vyživovacej povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať ohľadom vyživovacej povinnosti. Syn skončil štúdium pred rokom, začal pracovať od ukončenia školy a platím výživné stále na dieťa ako mám postupovať, keď chcem zrušiť výživné.

Odpoveď: Zrušenie vyživovacej povinnosti

(odpoveď odoslaná: 14.09.2022)

Dobrý deň,
ak syn začal pracovať a teda je schopný sám sa živiť, potom je potrebné podať návrh na súd o zrušenie vyživovacej povinnosti. Možnosťou je aj spísať dohodu o zrušení vyživného a túto dať na schválenie na súd. 

Možnosťou resp. oprávnením na vašej strane je aj to, aby ste výživné, ktoré ste synovi uhradili za čas už trvania pracovného pomeru resp. obdobia, kedy bol schopný sám sa živiť, žiadať od neho vrátiť v zmysle ust. § 78 ods. 2 zákona o rodine.


Trápi vás "Zrušenie vyživovacej povinnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie vyživovacej povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň, prajem. Ja by som len mala otázočku. Dcéra mi ukončila štúdium a chcem sa opýtať, či musím podať na súd o ukončenie výživného? Či nestačí, že sa dohodneme my rodičia. Nechce sa nám moc ťahať po súdoch . Ďakujem pekne za odpoveď. Š.

Odpoveď: Zrušenie vyživovacej povinnosti

(odpoveď odoslaná: 03.09.2022)

Dobrý deň, podstatné vo vami uvedenom prípade je to, či dcéra už pracuje a teda je schopná sa sama živiť.
Riešenie celkového problému je jednoduché : treba spísať dohodu o zrušení vyživovacej povinnosti k určitému dátumu, v ktorej uvediete aj dôvody, a spolu s návrhom na zrušenie vyživovacej povinnosti podáte na súd. Účastníkmi tejto dohody o zrušení vyživovacej povinnosti budú dcéra ako oprávnená na výživné a osoba povinná na platenie výživného /zrejme otec/, ktorú aj podpíšete a pripojíte k návrhu na súd.

V prípade, že by ste potrebovali pomoc so spísaním predmetnej dohody a návrhu na súd, môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 


Podotázka: Zrušenie vyživovacej povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň,
som po ukončený VŠ a mám sa zúčastniť súdneho pojednávania o ukončení výživného. S ukončeným súhlasím, ale nechcem sa zúčastniť pojednávania. Chcem sa opýtať, či sa môžem ospravedlniť, aby pojednávanie bolo v mojej neprítomnosti. Ďakujem za odpoveď. Pekný zvyšok dna prajem.

Odpoveď: Zrušenie vyživovacej povinnosti

(odpoveď odoslaná: 16.08.2022)

Dobrý deň, riešenie vami uvedeného problému je jednoduché : treba napísať k číslu konania na súd ospravedlnenie, že pojednávania sa nezúčastníte, súhlasíte s rozhodnutím vo vašej neprítomnosti, s návrhom žalobcu na zrušenie výživného súhlasíte v celom rozsahu a pripojte aj doklad o tom, že ste zamestnaná.


Podotázka: Zrušenie vyživovacej povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či môžem sama napísať žiadosť o zrušenie vyživovacej povinnosti alebo potrebujem k tomu právnika, aby mi to napísal. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie vyživovacej povinnosti

(odpoveď odoslaná: 14.08.2022)

Dobrý deň,
žiadosť o zrušenie vyživovacej povinnosti môžete napísať aj sama, nepotrebujete k tomu právnika.

V žiadosti je potrebné označiť rozhodnutie, na základe ktorého sa vyživovacia povinnosť plní.

Súčasne je potrebné, aby ste odôvodnili, že vyživovacia povinnosť vo vzťahu k dieťaťu zanikla, nakoľko toto nadobudlo už schopnosť samé sa živiť, napr. že už dieťa doštudovalo a že sa už riadne zamestnalo a je schopné si všetky potreby zabezpečiť samo.

Pokiaľ ste sa s dieťaťom dohodli na zrušení vyživovacej povinnosti, tak aj túto dohodu môžete súdu predložiť spolu s návrhom. V petite návrhu uveďte, že navrhujete zrušiť vyživovaciu povinnosti odo dňa podania návrhu. 


Trápi vás "Zrušenie vyživovacej povinnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie vyživovacej povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň,
manžel platí výživné na 2 deti z prvého manželstva, starší syn mal už 25 rokov, mladší už mal skončiť stednú a mal by poberať aj plat podľa našich vedomosti. Momentálne je manžel, teda ich otec je onkologický pacient a práceneschopný, posielal synom smsky, že je ťažko chorý a nemá momentálne na platenie výživného, Neskôr im volal, aby sa s nimi stretol alebo aspoň telefonicky dohodol ale neúspešne, keďže sa odmietajú s ním stýkať, akokoľvek kontaktovať. Neskôr to začali jeho synovia/ respektívne ich matka/ riešiť so svojou známou advokátkou pre neplatenie výživného, žiadali sme potvrdenie o návšteve alebo ukončení školy, odpísala advokátka, že to nie je povinná posielať, pýtal otec od synov ale neposlali to, čo mali aj ako mali ale poslali iba mobilom potvrdenie staré aj to ohľadom rodinných prídavkov, manžel nemá ako získať presne informácie ohľadom svojich synov, preto kvôli ochrane údajov, to nikto neposkytne, iba s povolením svojich synov ako ma postupovať? Ďakujem veľmi pekne za opoveď. Martin

Odpoveď: Zrušenie vyživovacej povinnosti

(odpoveď odoslaná: 14.07.2022)

Dobrý deň,
vzhľadom na manželov stav a jeho príjem, ktorý bude zrejme podstatne nižší ako keď riadne pracoval, odporúčam vo veci podať návrh na zníženie výživného resp. na zrušenie vyživ. povinnosti. Potvrdenie o návšteve školy vám syn zo zákona nie je povinný poskytnúť.


Podotázka: Zrušenie vyživovacej povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa opýtať. Dcéra ukončila vysokú školu 16. 5. 2022. Otec jej platil súdom určené výživné. Po štátniciach jej zavolal, že jej už nebude posielať výživné. Ona mu na to odpísala, že ešte nepracuje. Ale výživné jej neposlal. Dcéra je na úrade práce, prácu ešte nemá. Ako mame postupovať.
Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie vyživovacej povinnosti

(odpoveď odoslaná: 23.06.2022)

Dobrý deň,
ak má vyživovaciu povinnosť určenú súdom, tak odporúčam čo najskôr podať návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti k plnoletému dieťaťu. Súdom stanovené výživné totiž môže prestať platiť, až keď je zrušené rozhodnutie o výživnom. To platí aj v prípade, že bola škola skončená a ešte nepracuje.

To, že nepracuje (či už dobrovoľne alebo pre to, lebo si nevie prácu nájsť) nemá vplyv na vyživovaciu povinnosť. Tá zanikla ukončením školy. Výživné však môže prestať platiť až keď ho zruší súd.


Podotázka: Zrušenie vyživovacej povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň,
som rozvedený, dcéra bude mať 26. 6. 19-násť rokov. Súdom bolo rozhodnuté, že bývalá manželka je povinná ma pravidelne informovať o zdravotnom stave, ako aj širšej situácii ohľadom dcéry/napr. navštevovanie školy a pod./ Tieto informácie mi posielala zhruba rok, ale potom sa odmlčala a trvá to už 7 rokov. O dcére tým pádom neviem absolútne nič. Bolo jej diagnostnikovane ľahké mentálne postihnutie, čo som sa dozvedel z iných zdrojov. Mala navštevovať 3-ročne učilište, ale, či ho už ukončila neviem. Chcem sa spýtať, aký postup mám zvoliť? Neviem, či mám ešte povinnosť platiť výživné. Mám nárok na vrátenie peňazí, ktoré som možno platil navyše? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Zrušenie vyživovacej povinnosti

(odpoveď odoslaná: 14.06.2022)

Dobrý deň, rodič je povinný vyživovať svoje dieťa až do času, kým toto nie je schopné samo sa živiť. To znamená, že zákon neohraničuje plnenie si vyživovacej povinnosti napr. len do času nadobudnutia dospelosti dieťaťom. Preto aj vo Vašom prípade by bolo nutné skúmať, či vaša vyživovacia povinnosť voči vašej dcére stále trvá alebo už skončila. Závisí to predovšetkým od toho, či je vaša dcéra už schopná sa o seba sama postarať, resp. či si dokáže na seba sama zarobiť a z takto zarobených peňažných prostriedkov pokryť svoje potreby. Ak by tomu tak bolo, potom by ste mohli podať návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti rodiča voči plnoletému dieťaťu. V návrhu by bolo potrebné uviesť, že vaša dcéra už nadobudla schopnosť sama sa živiť, napr. tým, že sa zamestnala a preto už nie je dôvod na úhradu výživného. V opačnom prípade, ak vaša dcéra naďalej nie je schopná sa sama živiť, ste stále povinný výživné platiť.

Čo sa týka vrátenia výživného, v prípade ak dôjde k zrušeniu výživného pre maloleté dieťa za uplynulý čas, spotrebované výživné nevracia. V prípade plnoletých detí, vrátenie výživného by prichádzalo do úvahy v niektorých prípadoch. Ak však vaša vyživovacia povinnosť bola určená rozhodnutím súdu, potom táto zanikne až potom, keď súd rozhodne o jej zrušení. V prípade, ak by súd právoplatne rozhodol o jej zrušení, avšak vy by ste naďalej uhrádzali vašej dcére výživné, potom by na jej strane dochádzalo k bezdôvodnému obohateniu na váš úkor, ktoré by táto bola povinná vydať.


Trápi vás "Zrušenie vyživovacej povinnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie vyživovacej povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela som sa opýtať, platím na syna, ktorý je plnoletý, ale už nechodí do školy a som mimo trvalého bydliska pracovne. Môžem návrh na súd podať i na inom súde? Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie vyživovacej povinnosti

(odpoveď odoslaná: 02.06.2022)

Dobrý deň,
v zmysle Civilného mimosporového poriadku je na konanie vo veciach výživného na plnoleté osoby a iných obdobných nárokov miestne príslušný všeobecný súd navrhovateľa. Všeobecným súdom sa rozumie súd, v obvode ktorého má FO (ten kto podáva návrh) adresu trvalého pobytu. To znamená, že pokiaľ by ste chceli ako rodič začať konanie vo veci výživného na vášho plnoletého syna, návrh je nutné podať na okresnom súde príslušnom podľa vášho trvalého pobytu. Nemožno ho podať na inom súde, jedine že by išlo o súd, v obvode ktorého máte miesto výkonu práce podľa pracovnej zmluvy. V takomto prípade ste však potom povinný určenie príslušnosti v návrhu odôvodniť. V opačnom prípade, ak by išlo o iné súdy ako je vyššie uvedené, resp. ak by ste návrh podali na nepríslušnom súde, súd potom ako zistí, že nie je miestne príslušný vo veci konať, bezodkladne postúpi vec príslušnému súdu bez rozhodnutia a upovedomí o tom účastníkov.

To znamená, že de facto by sa to aj tak dostalo na súd príslušný podľa miesta vášho trvalého pobytu.

Čo by ste však mohli urobiť je, že by ste spolu s návrhom podali na príslušnom súde (t.j. súde podľa miesta vášho trvalého pobytu alebo na súde podľa miesta výkonu práce podľa pracovnej zmluvy)  aj návrh na prikázanie veci inému súdu z dôvodu vhodnosti.

Takýto návrh je potrebné odôvodniť tým, prečo je pre Vás lepšie, aby vo veci rozhodoval iný súd, pričom Váš plnoletý syn ako účastník konania sa bude mať právo k takémuto vášmu návrhu vyjadriť.

 

Súd však nie je povinný vášmu návrhu vyhovieť, nakoľko zákon hovorí, že súd môže prikázať vec inému súdu, t.j. neukladá mu to za povinnosť. 

 


Podotázka: Zrušenie vyživovacej povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Syn ukončil SS a jeho otec chce, aby som podala návrh na zrušenie výživného. Syn ešte nikde nepracuje, chce si užiť ešte prázdniny. Chcem sa spýtať, či som povinná podať návrh. Podľa mňa by ho mal podať ON. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie vyživovacej povinnosti

(odpoveď odoslaná: 01.06.2022)

Dobrý deň,
Vy, ako matka plnoletého dieťaťa, návrh podať neviete. Návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti na plnoleté dieťa vie podať otec ako povinný z výživného alebo dieťa ako oprávnený z výživného. Tzn. že ak syn zatiaľ návrh podávať nechce, bude ho musieť podať otec dieťaťa.


Podotázka: Zrušenie vyživovacej povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň, mala by som otázku platím výživné na svoje dieťa, ale chcel by som sa voči tomu odvolať, keďže viem, že moje dieťa nechodí do školy a pracuje a sám si zarába. Potrebovalal by som poradiť ako správne napísať žiadosť o zrušenie výživného. Ďakujem. Miroslav

Odpoveď: Zrušenie vyživovacej povinnosti

(odpoveď odoslaná: 18.02.2022)

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame, že ak syn je plnoletý a zamestnaný, zrušenie vyživovacej povinnosti je najlepšie  a najjednoduchšie riešiť písomnou dohodou o zrušení výživného z dôvodu zamestnania syna a teda schopnosti sa samostatne živiť. Následne túto dohodu  by ste dali na súd na schválenie. Dohodu podpíšete Vy ako povinný a syn ako oprávnený.

Ak by k dohode nedošlo, budete musieť podať jednoduchý návrh na súd na zrušenie vyživovacej povinnosti voči synovi a to z dôvodu, že syn je schopný sa samostne živiť. Návrh napíšete s odkazom na pôvodné číslo konania, ktorým bolo výživné určené rozsudkom súdu.

V prípade záujmu môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Zrušenie vyživovacej povinnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie vyživovacej povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Môžem podať návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti na plnoleté dieťa, aj keď presne nevie, či už ukončilo vzdelanie?
Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie vyživovacej povinnosti

(odpoveď odoslaná: 22.09.2021)

Dobrý deň,
áno. Často to tak s klientmi riešime, lebo sú prípady, kedy dieťa vôbec nekomunikuje s rodičom. Sú prípady, kedy sa podá návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti a následne sa v konaní čaká, či dieťa predloží potvrdenie o návšteve školy alebo nie. Treba však v takom prípade počítať s tým, že ak študuje, súd návrh zamietne. Ak však dieťa s rodičom nekomunikuje, nie je iná možnosť ako zistiť, či ešte študuje.


Podotázka: Zrušenie vyživovacej povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň, manžel ma vyživovaciu povinnosť a chce podať o ukončenie. Musí to podať na súd? Alebo môže prestať platiť sám od seba.

Odpoveď: Zrušenie vyživovacej povinnosti

(odpoveď odoslaná: 03.09.2021)

Dobrý deň,
ak jeho vyživovacia povinnosť bola určená súdom, zrušiť ju môže iba súd na základe jeho návrhu na zrušenie vyživovacej povinnosti. Ak by prestal sám od seba platiť, vystavil by sa riziku exekučného konania. Ak dieťa prestalo študovať, odporúčam čo najskôr podať návrh na zrušenie výživného.


Podotázka: Zrušenie vyživovacej povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň,
plnoletá dcéra začala študovať na 3ročnom pomaturitnom štúdiu platím 300eur a požiadal som ju písomne aby mi každý polrok poskytla doklad o pokračovaní štúdia, nakoľko ma ignoruje neviem čo mám robiť. Staršia dcéra tak isto študovala akože papier si zadovážila, ale neštudovala a platiť som musel ani neukončila štúdium ma klamala neustále nemám nárok na vrátenie peňazí. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie vyživovacej povinnosti

(odpoveď odoslaná: 08.02.2021)

Dobrý deň,
v našom právnom poriadku neexistuje možnosť ako si overiť štúdium dieťaťa, hoci ste jej otcom. Ju k tomu donútiť nemôžete a škola Vám údaje neposkytne z dôvodu ochrany osobných údajov. Väčšina klientov, ktorí sa ocitnú v takejto situácii, sa rozhodnú podať na súd návrh na zrušenie výživného. Ak dieťa predloží v konaní potvrdenie o návšteve školy, návrh sa vezme späť, ak nepredloží, súd rozhodne o zrušení vyživovacej povinnosti.


Trápi vás "Zrušenie vyživovacej povinnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie vyživovacej povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať mám 21 ročnú dcéru a je už vydatá, či ešte musím platiť na ňu výživné v sume 300 €. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Zrušenie vyživovacej povinnosti

(odpoveď odoslaná: 16.08.2020)

Dobrý deň, podľa ust. zákona o rodine platí, že manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť a povinnosť rodiča plniť si vyživovaciu povinnosť je len podporná. V otázke neuvádzate, či dcéra ešte študuje resp. či študuje aj jej manžel a či doterajším štúdium nadobudla schopnosť samostatne sa živiť.

Uzavretím manželstva však vyživovacia povinnosť rodičov k dieťaťu, ktoré uzavrelo manželstvo zaniká len relatívne. Znamená to, že vyživovacia povinnosť rodičov k takémuto dieťaťu trvá podporne popri vyživovacej povinnosti medzi manželmi (judikát R 4/1972: Vyživovacia povinnosť rodičov k dieťaťu, ktoré uzavrelo manželstvo, trvá ako podporná vo vzťahu k vzájomnej vyživovacej povinnosti manželov. Rodičia plnia vyživovaciu povinnosť k svojmu dieťaťu len vtedy, ak ju manžel nie je schopný plniť vôbec, alebo nie v plnej miere.)

T.j. : Pokiaľ dcéra je schopná sa sama živiť, je treba podať návrh na súd na zrušenie výživného.


Podotázka: Zrušenie vyživovacej povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň, môžete mi prosím poslať vzor "Dohody o zrušení vyživovacej povinnosti k plnoletému dieťaťu "? Syn ma 25 rokov, je zamestnaný, finančne nezávislý. Mame so synom dobrý vzťah, a preto by sme chceli túto záležitosť vyriešiť mimosúdnou cestou, t. J. písomnou dohodou. Obidvoma stranami podpísaný originál by sme zaslali na súd. Ešte mi prosím napíšte, čo všetko bude treba k dohode priložiť. Vopred Vám ďakujem. S pozdravom.

Odpoveď: Zrušenie vyživovacej povinnosti

(odpoveď odoslaná: 08.02.2019)

Dobrý deň, každá dohoda, resp. žiadosť sa musí písať individuálne, pretože v tej treba zohľadniť osobitosti každého prípadu. V tomto prípade by bolo najlepšie, aby Váš syn podal na súd Žiadosť o zrušenie vyživovacej povinnosti, v ktorej uvedie, že sú splnené podmienky na jej zrušenie a že ste na takomto postupe dohodnutí. Po podaní žiadosti Vašim synom si môžete zistiť spisovú značku konania  a podať Vaše vyjadrenie, v ktorom uvediete, že ste dohodnutí a že súhlasíte so zrušením vyživovacej povinnosti. Dohodu spisovať nemusíte, stačí na súde vyhlásiť, že ste sa dohodli na zrušení výživného. 


Podotázka: Zrušenie vyživovacej povinnosti (Rodinné právo)

Dobre ráno. Potrebovala by som poradiť v oblasti výživného. Dcéra si pri rozvode vybrala život pri otcovi. Ja pravidelne platím výživné. Najskôr jej otcovi, po dokončení jej 18.ky platím dcére na účet. Môj problém spočíva v tom, že v piatok som sa dozvedela, že dcéra už 2 roky do školy nechodí. Ukončenú povinnú dochádzku má a má aj prácu na TPP. Lenže nechceme, aby sa o tom dozvedela rodina. Viem o tom teraz aj ja. Vie o tom len jej otec, ktorý to celé dva roky tajil. Preto sa chcem spýtať ako ukončiť vyplatenie výživného tak, aby sa to ešte štyri mesiace utajilo. Nestačilo by nejaké prehlásenie s notársky overenými podpismi? Nakoľko mám rodičov zo starej školy a oni všetko kopírujú a doklady tak sú založené 2x. Ak áno, poprosila by som Vás o nejaký vzor. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie vyživovacej povinnosti

(odpoveď odoslaná: 21.02.2017)

Dobrý deň. Pokiaľ už Vaša dcéra neštuduje, ale pracuje na trvalý pracovný pomer, vo všeobecnosti platí, že už je objektívne schopná sama sa živiť. Zákonná podmienka na zrušenie vyživovacej povinnosti je teda splnená. Pokiaľ však bolo výživné určené súdom, resp. ak bola rodičovská dohoda schválená súdnym rozhodnutím, je potrebné vyživovaciu povinnosť zrušiť súdnym rozhodnutím. Ak podáte návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti, nie je mi zrejmé, prečo by sa o tom mala dozvedieť aj širšia rodina.
Čo sa týka vzoru návrhu na zrušenie výživného, vzory takýchto dokladov nevytvárame, nakoľko podania na súd by mali byť individualizované a zohľadňujúce konkrétne okolnosti každého jedného prípadu.


Trápi vás "Zrušenie vyživovacej povinnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie vyživovacej povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť ohľadom alimentov na syna, nakoľko som nezamestnaná a som tehotná a poberám iba rodičovský príspevok. Chcem sa spýtať, či je možné napísať si žiadosť na zrušenie alimentov na súd. Ďakujem za odpoveď vopred.

Odpoveď: Zrušenie vyživovacej povinnosti

(odpoveď odoslaná: 21.02.2017)

Dobrý deň. Podanie návrhu na zrušenie vyživovacej povinnosti je na mieste iba vtedy, pokiaľ je dieťa už objektívne schopné samé sa živiť. Pokiaľ táto podmienka nie je splnená, nie je dôvod na to, aby súd návrhu na zrušenie vyživovacej povinnosti vyhovel. Ak aj je povinný rodič v zlej finančnej situácii, je povinný prispievať aspoň zákonné minimálne výživné vo výške 27,13 €.


Podotázka: Zrušenie vyživovacej povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom zrušenia výživovacej povinnosti. Manžel má dceru z prvého manželstva. Dcera bude v máji 2017 končiť vysokú školu. Platí výživné priamo dcere na účet o niečo viac ako bolo stanovené súdom. My máme spolu 13 ročného syna, ktorý navštevuje ZŠ, ale o rok pôjde na gymnázium. Moja otázka znie, či môže po jej ukončení štátnic, prestať platiť výživné, alebo treba podať návrh na súd o zrušenie? Ak treba podať návrh o kolko mesiacov ho treba podať skôr a pokiaľ nebude vytýčené pojednávanie treba platiť ďalej aj po skončení VŠ? Ak bude pojednávanie neskôr, môže žiadať o vrátenie peňazí od dcery, ktoré jej budú vyplatené navyše? Ďakujem

Odpoveď: Zrušenie vyživovacej povinnosti

(odpoveď odoslaná: 18.02.2016)

Dobrý deň, 

manžel je povinný na dcéru prispievať až kým dcéra nie je schopná sama sa živiť. Štátnice neznamenajú automaticky koniec povinnosti platiť výživné. Rovnako ani vek. Dôležité je či dcéra bude objektívne schopná uplatniť sa trhu práce, či bude schopná vlastnou prácou a úsilím zarábať a uhrádzať svoje náklady. Pokiaľ výživné určil súd, tak platí, že len súd môže rozhodnúť či je dieťa schopné samo sa živiť, a teda rozhodnúť o tom, či je alebo nie je rodič povinný ešte platiť výživné. Je teda potrebné podať návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti na plnoleté dieťa. V návrhu bude treba uviesť dôvody, pre ktoré sa domnievate, že je schopná sama sa živiť a pod. Čo sa týka toho, kedy podať návrh, tak platí, že na to, aby súd mohol rozhodovať o tej istej veci, musí nastať zmena pomerov. Zmena pomerov však nastane reálne až po štátniciach, resp. prípadnej evidencii na úrade práce alebo uzatvorení pracovnej zmluvy. Od dcéry je možné žiadať výživné späť, no musíte o to požiadať súd. Ak ten určí, že je schopná sama sa živiť, určí aj odkedy nastala zmena pomerov (nadobudla schopnosť sama sa živiť) a od toho času je možné žiadať vrátiť výživné.


Podotázka: Zrušenie vyživovacej povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň p. JUDr. Ficek, ja som sa zabudla opýtať ešte na jednu dôležitú vec. Dcerá byva v Kežmarku a manžel v Bratislave. Kde treba podavať navrh na zrušenie vyživovacej povinnosti? V bydlisku dcery, alebo v bydlisku otca? Ďakujem

Odpoveď: Zrušenie vyživovacej povinnosti

(odpoveď odoslaná: 18.02.2016)

Dobrý deň, 

pokiaľ je dcéra plnoletá návrh sa podáva na súde podľa miesta bydliska odporcu, čiže ak bude odporcom dcéra tak, na Okresnom súde Kežmarok.

 


Trápi vás "Zrušenie vyživovacej povinnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie vyživovacej povinnosti (Rodinné právo)

Pekny vecer, uz 10 rokov som rozvedeny. Moj syn je v opatere byvalych svokrovcov, pricom na neho platim vyzivne. Moji byvali svokrovci zmenili mojmu synovi priezvisko bez mojho vedomia a nepraju si osobny kontakt, v dosledku coho ho nekontaktujem. Mozem podat ziadost na zrusenie vyzivneho, kedze nema moje meno? Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Zrušenie vyživovacej povinnosti

(odpoveď odoslaná: 28.09.2015)

Dobrý deň, v zmysle ustanovenia § 62 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine, plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Zmena priezviska Vášho dieťaťa na existenciu tohto práva, resp. Vašej povinnosti, nemá vplyv. Aj napriek zmene priezviska ste stále jeho rodičom, preto až do času, kedy nebude schopné samostatne hradiť svoje životné potreby, ste stále povinný platiť mu výživné. 


Podotázka: Zrušenie vyživovacej povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň. S bývalou priateľkou sme sa dohodli na výške výživného, ktoré jej platím na naše dieťa. Pár mesiacov po tom, čo súd túto zmluvu potvrdil už chce odo mňa viac. Na oči mi neustále vyhadzuje, že pred súdom to zahrá tak, že súd dohodu zruší, a že budem aj tak musieť platiť viac. Môže vôbec k niečomu takému dôjsť? Môže súd zrušiť schválenú dohodu o výživé dieťaťa? Veď predsa tú dohodu už raz súd potvrdil a navyše zvýšenie je len jej výmysel, ak by to naša dcéra potrebovala, tak by som jej prispel viac. Obávam sa ale, že moja bývalá si myslí, že tie peniaze nepatria našej dcére ale jej...

Odpoveď: Zrušenie vyživovacej povinnosti

(odpoveď odoslaná: 11.11.2013)

Dobrý deň, ak by sa Vaša priateľka domáhala zrušenia súdom schválenej dohody o výžive dieťaťa, s poukazom na nasledujúci judikát by nebola úspešná:

 

R 3/1966

Dohoda podľa § 26 ods. 2 ZR (teraz § 24 ods. 2 –pozn. autora) nemá povahu súdneho zmieru, preto sa nemožno domáhať zrušenia rozhodnutia o schválení tejto dohody podľa § 99 ods. 3 OSP.

 

V prípade, že by sa však  zmenili pomery, je možné obrátiť sa na súd, ktorý by upravil vyživovaciu povinnosť s ohľadom na túto zmenu pomerov. Nedôjde teda k zrušeniu súdom schválenej dohody o výžive dieťaťa. Pokiaľ má súd zmeniť určené výživné na dieťa, ktoré bolo či už schválené dohodou alebo priamo určené súdom, je potrebné, aby došlo k zmene pomerov. Nemôže ísť iba o malú zmenu, zmena pomerov musí býť vážna.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zrušenie vyživovacej povinnosti" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku