Máte
otázku?

Zrušenie vyživovacej povinnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Trenčín

Otázka: Zrušenie vyživovacej povinnosti

Dobrý deň, potrebovala by som informáciu ohľadom zrušenia vyživovacej povinnosti. Moja dcéra ukončí strednú školu v máji a v štúdiu nebude pokračovať. Rada by som vedela, kedy mám podať návrh na zrušenie výživného a kto by sa mal zúčastniť súdneho konania.

Odpoveď: Zrušenie vyživovacej povinnosti

dobrý deň,

 

 pokiaľ ide o zrušenie vyživovacej povinnosti k plnoletému dieťaťu, je najmä v záujme otca, aby takýto návrh na súd podal. Nakoľko je Vaša dcéra už plnoletá, účastníčkou takéhoto konania bude iba ona a to aj napriek tomu, že v konaní o určenie výživného ste ju v minulosti ako maloletú zastupovali Vy ako matka. Dcéra nemusí takýto návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti podávať pokiaľ nechce. Nikto ju za nečinnosť nemôže sankcionovať.  V záujme zachovania dobrých vzťahov s otcom (ak existujú) odporúčam sa sním dohodnúť mimosúdne a na súd poslať schválenú dohodu.

Trápi vás "Zrušenie vyživovacej povinnosti" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zrušenie vyživovacej povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň. Ak som sa s plnoletým synom dohodol na zrušení výživného, je potrebné žiadať súd o jeho zrušenie? Ako a kde môžem takúto dohodu napísať a potvrdiť?

Odpoveď: Zrušenie vyživovacej povinnosti

(odpoveď odoslaná: 13.09.2023)

Dobrý deň,
ak bolo výživné určené rozsudkom súdu, potom je nevyhnutné, aby aj o jeho zrušení rozhodol súd osobitným rozsudkom. V takomto prípade je potrebné podať návrh na zrušenie výživného na súde príslušnom podľa oprávneného z výživného, t.j. podľa bydliska vášho plnoletého syna. Návrh Vám vie spísať ktorýkoľvek advokát, prípadne ho viete spísať aj sám. V návrhu je predovšetkým potrebné odôvodniť, že váš syn už nadobudol schopnosť sám sa živiť (napr. preto lebo sa už zamestnal a má svoj príjem, z ktorého je schopný si zabezpečiť všetky svoje životné potreby), dôsledkom čoho už vaša vyživovacia povinnosť zanikla.

Pokiaľ ste však výživné plnili dobrovoľne a nikdy o ňom súd nerozhodoval, potom návrh na zrušenie výživného nie je nutné podávať. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Zrušenie vyživovacej povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň, potrebujem pomoc s návrhom na zrušenie výživného pre plnoleté dieťa. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie vyživovacej povinnosti

(odpoveď odoslaná: 11.07.2023)

Dobrý deň, v súlade s právom Slovenskej republiky, výživné pre plnoleté dieťa sa ruší iba v prípade, že plnoleté dieťa dokáže, že je schopné sa sám uživiť a má možnosti. Najprv by ste mali získať informácie o pomeroch vášho plnoletého dieťaťa. Ak výsledky naznačujú, že dieťa je schopné sa samo uživiť, je možné pripraviť návrh na zrušenie výživného a podať ho na príslušný súd. Návrh by mal obsahovať argumenty prečo požadujete zrušenie výživného. Avšak ak je dieťa stále v škole alebo nie je schopné sa postarať o svoje náklady, možnosti na zrušenie výživného sú limitované.


Podotázka: Zrušenie vyživovacej povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Moja dcéra končí vysokoškolské štúdium druhého stupňa a už 21 rokov nie je v kontakte so svojim otcom, ktorý riadne platí výživné určené obvodným súdom. Po ukončení štúdia sa plánuje hlásiť na Úrade práce, pretože zatiaľ nemá žiadnu prácu. Na leto má vyhliadnutú brigádu. Máme otca informovať o ukončení štúdia? Kedy slo končí jeho vyživovacia povinnosť a kto ju má podať na Obvodný súd?

Odpoveď: Zrušenie vyživovacej povinnosti

(odpoveď odoslaná: 08.06.2023)

Dobrý deň,

správne uvažujete, ak bolo rozhodnutie určené rozsudkom súdu, potom je nevyhnutné zrušiť vyživovaciu povinnosť taktiež súdnym rozhodnutím. Ak dcéra úspešne ukončí vysokoškolské vzdelanie a nemá žiadne zdravotné obmedzenia, ktoré by jej znemožňovali sa zamestnať v takej práci, ktorá by jej dokázala zabezpečiť jej životné potreby, potom vyživovacia povinnosť rodičov končí momentom, kedy túto schopnosť dcéra nadobudne. Dcéra by si mala nájsť prácu, nakoľko pokiaľ by návrh na zrušenie výživného podal aj otec ako povinný, súd by túto povinnosť zrušil, nakoľko by mal za to, že dcéra je schopná si zabezpečovať všetky svoje potreby sama. Súd by napríklad nezaujímalo, či sa vie alebo nevie oprávnený z výživného zamestnať v odbore, ktorý vyštudoval. 

Ukončenie štúdia môže oznámiť otcovi sama dcéra, pričom aj sama dcéra môže na súd podať návrh na zrušenie výživného, nakoľko príslušným na konanie bude súd podľa bydliska navrhovateľa. Takže by to bolo pre ňu v tomto smere výhodné, najmä ak by sa jednalo o taký prípad, že jej otec žije na opačnom konci republiky. 


Trápi vás "Zrušenie vyživovacej povinnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie vyživovacej povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň, platím výživné na nemanželské dieťa. Matka sa vydala a jej manžel si dieťa osvojil. Môže mi súd zrušiť vyživovaciu povinnosť? Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie vyživovacej povinnosti

(odpoveď odoslaná: 15.04.2023)

Dobrý deň, osvojením zanikajú všetky rodičovské práva a povinnosti. Vzhľadom na uvedené potom zaniká aj vyživovacia povinnosti rodiča, a to priamo rozsudkom o osvojení dieťaťa. Preto už súd nemusí osobitne rozhodovať o zrušení vyživovacej povinnosti. Ak ste si výživné plnili aj naďalej po právoplatnosti rozsudku o osvojení dieťaťa, potom toto môžete aj spolu s úrokmi žiadať späť, a to priamo od osvojiteľa dieťaťa.

Uvedené upravuje ust. § 79 Zákona o rodine: "Kto celkom alebo sčasti splnil za iného vyživovaciu povinnosť, je oprávnený od neho požadovať úhradu tohto plnenia a úroky z omeškania podľa predpisov občianskeho práva."

Toto právo sa však premlčuje vo všeobecnej trojročnej premlčacej dobe. 

 


Podotázka: Zrušenie vyživovacej povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či je možné zrušiť vyživovaciu povinnosť, ktorú má môj partner voči nášmu spoločnému synovi. Partner si práve odpykáva trest, no verím, že nespravodlivo. Máme možnosť zrušiť výživné na syna?

Odpoveď: Zrušenie vyživovacej povinnosti

(odpoveď odoslaná: 13.10.2022)

Dobrý deň, vyživovacia povinnosť nezaniká ani v prípade, že rodič sa dostane do výkonu trestu odňatia slobody, či už spravodlivo alebo nespravodlivo. Naopak táto trvá až do času, kým dieťa nie je schopné samo sa živiť. Návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti je preto možné podať až potom, čo nastali skutočnosti osvedčujúce, že dieťa nadobudlo schopnosť postarať sa o seba samo. Ak tomu tak nie je, vyživovacia povinnosť trvá naďalej. Je to zákonná povinnosť, ktorú si musí plniť každý jeden rodič aspoň v minimálnom rozsahu, toho času aspoň v sume 32,11 EUR. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Zrušenie vyživovacej povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň, Ako by malo vyzerať a čo by malo obsahovať vyjadrenie pre súd, v ktorom súhlasím, alebo nesúhlasím, s daným návrhom na zrušenie výživného pre dospelú dcéru? Ako by som mal začať?

Odpoveď: Zrušenie vyživovacej povinnosti

(odpoveď odoslaná: 13.10.2022)

Dobrý deň,
mali by ste opísať predmet konania, že vo veci zrušenia výživného medzi účastníkmi (uvediete údaje) Vám prišiel návrh na zrušenie a k nemu sa vyjadrujete tak že...Tam následne uvediete svoj postoj, či súhlasíte, alebo nie a z akých dôvodov a pokiaľ máte k tvrdeniam a dôvodom aj dôkazy, priložte ich a označte ich vo vyjadrení. Na záver napíšte čo žiadate, či zamietnuť, alebo súhlasíte. Napokon vyjadrenie datujte a podpíšte a dvojmo podajte na súd. 
Trápi vás "Zrušenie vyživovacej povinnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie vyživovacej povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať ohľadom vyživovacej povinnosti. Môj syn skončil štúdium pred rokom a od ukončenia školy začal pracovať. Napriek tomu stále platím výživné na dieťa. Ako mám postupovať, keď chcem zrušiť výživné?

Odpoveď: Zrušenie vyživovacej povinnosti

(odpoveď odoslaná: 14.09.2022)

Dobrý deň,
ak syn začal pracovať a teda je schopný sám sa živiť, potom je potrebné podať návrh na súd o zrušenie vyživovacej povinnosti. Možnosťou je aj spísať dohodu o zrušení vyživného a túto dať na schválenie na súd. 

Možnosťou resp. oprávnením na vašej strane je aj to, aby ste výživné, ktoré ste synovi uhradili za čas už trvania pracovného pomeru resp. obdobia, kedy bol schopný sám sa živiť, žiadať od neho vrátiť v zmysle ust. § 78 ods. 2 zákona o rodine.


Podotázka: Zrušenie vyživovacej povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň, prajem. Mala by som jednu otázku. Moja dcéra ukončila štúdium a chcela by som sa opýtať, či musím podať na súd o ukončenie výživného. Nie je možné sa jednoducho dohodnúť ako rodičia? Nechceme sa príliš zaoberať súdnym procesom. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie vyživovacej povinnosti

(odpoveď odoslaná: 03.09.2022)

Dobrý deň, podstatné vo vami uvedenom prípade je to, či dcéra už pracuje a teda je schopná sa sama živiť.
Riešenie celkového problému je jednoduché : treba spísať dohodu o zrušení vyživovacej povinnosti k určitému dátumu, v ktorej uvediete aj dôvody, a spolu s návrhom na zrušenie vyživovacej povinnosti podáte na súd. Účastníkmi tejto dohody o zrušení vyživovacej povinnosti budú dcéra ako oprávnená na výživné a osoba povinná na platenie výživného /zrejme otec/, ktorú aj podpíšete a pripojíte k návrhu na súd.

V prípade, že by ste potrebovali pomoc so spísaním predmetnej dohody a návrhu na súd, môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 


Podotázka: Zrušenie vyživovacej povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň, som po ukončení VŠ a mám sa zúčastniť súdneho pojednávania o ukončení výživného. S ukončením súhlasím, ale nechcem sa zúčastniť pojednávania. Chcem sa opýtať, či sa môžem ospravedlniť, aby pojednávanie prebehlo v mojej neprítomnosti. Ďakujem za odpoveď. Pekný zvyšok dňa prajem.

Odpoveď: Zrušenie vyživovacej povinnosti

(odpoveď odoslaná: 16.08.2022)

Dobrý deň, riešenie vami uvedeného problému je jednoduché : treba napísať k číslu konania na súd ospravedlnenie, že pojednávania sa nezúčastníte, súhlasíte s rozhodnutím vo vašej neprítomnosti, s návrhom žalobcu na zrušenie výživného súhlasíte v celom rozsahu a pripojte aj doklad o tom, že ste zamestnaná.


Trápi vás "Zrušenie vyživovacej povinnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie vyživovacej povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, či môžem sama napísať žiadosť o zrušenie vyživovacej povinnosti, alebo potrebujem k tomu právnika, aby mi to napísal. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie vyživovacej povinnosti

(odpoveď odoslaná: 14.08.2022)

Dobrý deň,
žiadosť o zrušenie vyživovacej povinnosti môžete napísať aj sama, nepotrebujete k tomu právnika.

V žiadosti je potrebné označiť rozhodnutie, na základe ktorého sa vyživovacia povinnosť plní.

Súčasne je potrebné, aby ste odôvodnili, že vyživovacia povinnosť vo vzťahu k dieťaťu zanikla, nakoľko toto nadobudlo už schopnosť samé sa živiť, napr. že už dieťa doštudovalo a že sa už riadne zamestnalo a je schopné si všetky potreby zabezpečiť samo.

Pokiaľ ste sa s dieťaťom dohodli na zrušení vyživovacej povinnosti, tak aj túto dohodu môžete súdu predložiť spolu s návrhom. V petite návrhu uveďte, že navrhujete zrušiť vyživovaciu povinnosti odo dňa podania návrhu. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zrušenie vyživovacej povinnosti" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.