Máte
otázku?

Vysporiadanie BSM - ako prebieha


VYSPORIADANIE BSM - bezpodielového spoluvlastníctva manželov / majetkové vysporiadanie manželov po rozvode

Otázka vysporiadania BSM - bezpodielového spoluvlastníctva manželov je mnohokrát zložitá a nevyhne sa problémom. Pri vysporiadaní BSM je potrebné myslieť na veľa aspektov, ktoré môžu spôsobiť niekedy dokonca i neplatnosť dohody o vysporiadaní BSM - bezpodielového spoluvlastníctva. Z tohto dôvodu je výhodné byť v súdnom konaní zastúpený advokátom, s ktorého pomocou dosiahnete rozhodnutie o vysporiadaní BSM podľa svojich požiadaviek a predstáv. Z gramatického hľadiska zákon hovorí o "vyporiadaní" bezpodielového spoluvlastníctva a nie "vysporiadaní". Pokiaľ účastníci dohody nazvú dohodu ako zmluva o vysporiadaní resp. podajú žalobu na súd, ktorú nazvú žaloba o vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva nespôsobuje to neplatnosť dohody alebo skutočnosť, že bude potrebné opraviť žalobu. Nie je podstatné, či budete používať pojem "vysporiadanie" alebo "vyporiadanie" bezpodielového spoluvlastníctva. Pozor však na pojem "zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov". V súdnom konaní sa nemôžete po rozvode domáhať zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva ale iba jeho vyporiadania. Žaloba o zrušenie a vyporiadanie bezpodieloveho spoluvlastníctva by bola v časti jeho zrušenia súdom zamietnutá z dôvodu, že bezpodielové spoluvlastníctvo bolo zrušené - zaniklo rozvodom.

Vysporiadanie BSM - bezpodielového spoluvlastníctva manželov je možné dohodou. Pokiaľ sa nedohodnú bývalí manželia na vysporiadaní BSM, bude potrebné vysporiadať BSM súdnou cestou.

(späť)

Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.