Aké odsúdenie sa nachádza vo výpise a aké v odpise z registra trestov?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Prešovský
Odpovedá: advokát Prešov
Odpovedané dňa: 23. 4. 2017

Otázka: Aké odsúdenie sa nachádza vo výpise a aké v odpise z registra trestov?

Dobrý večer, touto cestou si Vás dovoľujem poprosiť o vysvetlenie, resp. objasnenie môjho problému. Syn ako mladistvý sa stal spolupáchateľom, kde spôsobil ublíženie na zdraví inej osobe. Ja ako jeho zástupca, keďže bol maloletý som sa zúčastnila na súde, kde došlo k zmieru. Teraz, keď si podával žiadosť do polície SR sme zistili, že tento trest má zapísaný v odpise. Sme z toho prekvapení, lebo nikto nás o tom neinformoval a ani žiadne rozhodnutie sme nedostali. Stalo sa to v roku 2013, keď mal syn 16 rokov. To je na to nejaká tabuľka, za aký trest zapisujú do odpisu, a za čo do výpisu? Srdečne Vám vopred ďakujem za vysvetlenie, lebo nikde sa to neviem dopátrať. S pozdravom

Odpoveď: Aké odsúdenie sa nachádza vo výpise a aké v odpise z registra trestov?

Dobrý deň, podľa zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov, je register trestov štátom vedená evidencia o

a) osobách, ktoré boli právoplatne odsúdené súdmi v trestnom konaní,

b) osobách, pri ktorých bolo právoplatne podmienečne zastavené trestné stíhanie súdom alebo prokurátorom,

c) osobách, pri ktorých bol v trestnom konaní schválený zmier a zastavené trestné stíhanie súdom alebo prokurátorom,

d) nadväzujúcich rozhodnutiach alebo opatreniach, ktoré súvisia s rozhodnutiami podľa písmen a) a b),

e) iných skutočnostiach významných pre trestné konanie, ak to ustanovuje zákon.

Výpis z registra trestov je verejná listina, ktorou sa preukazuje, či osoba bola alebo nebola právoplatne odsúdená. Vo výpise z registra trestov sa pritom uvedú nezahladené odsúdenia súdom Slovenskej republiky, ako aj súdom iného členského štátu Európskej únie a súdom iného štátu, ktorých rozhodnutia boli uznané súdom Slovenskej republiky, vrátane údajov o priebehu výkonu uložených trestov, ochranných opatrení a primeraných obmedzení alebo povinností, ak sa podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona nehľadí na páchateľa, ako keby nebol odsúdený. Naproti tomu je odpis z registra trestov detailnejší a obsahuje všetky odsúdenia, a to aj tie zahladené. Podľa § 13 citovaného zákona, odpis registra trestov je verejná listina, v ktorej sa uvádzajú údaje o

a) každom právoplatnom odsúdení a to aj súdom iného členského štátu Európskej únie alebo súdom iného štátu, ktorého rozhodnutie bolo uznané súdom Slovenskej republiky,

b) priebehu výkonu trestu a priebehu výkonu ochranného opatrenia,

c) odsúdeniach, hoci podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona boli zahladené.

Súčasťou odpisu registra trestov sú aj údaje o

a) právoplatnom rozhodnutí súdu alebo o právoplatnom rozhodnutí prokurátora o podmienečnom zastavení trestného stíhania,

b) právoplatnom rozhodnutí súdu alebo o právoplatnom rozhodnutí prokurátora o schválení zmieru a zastavení trestného stíhania,

c) právoplatnom odsúdení občana Slovenskej republiky alebo o právoplatnom odsúdení osoby, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, súdom iného štátu ako členského štátu Európskej únie, ktoré nebolo uznané súdom Slovenskej republiky, s uvedením, že toto rozhodnutie nemá právne účinky na území Slovenskej republiky a má len informatívny charakter.

Údaje nachádzajúce sa v odpise z registra trestov ma osoba do konca svojho života a nie je možné ich vymazať.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Aké odsúdenie sa nachádza vo výpise a aké v odpise z registra trestov? (Trestné právo)

Dobrý deň, v roku 2013 som ako 16 ročná ukradla v obchode vec v hodnote 15 eur. Bola mi uložená pokuta vo výške 30 eur. Chcem sa spýtať, či je takýto čin posudzovaný ako priestupok, alebo ide o trestný čin, a či sa záznam o tomto čine nachádza v odpise z registra trestov, ktorý vyžaduje zamestnávateľ. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Aké odsúdenie sa nachádza vo výpise a aké v odpise z registra trestov?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.11.2019)

Dobrý deň, 

z otázky usudzujeme, že Vám bola uložená bloková pokuta v priestupkovom konaní.

Uhradením pokuty v blokovom konaní  sa vec považuje vybavenú a o tejto nemáte záznam v registri trestov, ani vo výpise, ani odpise.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Aké odsúdenie sa nachádza vo výpise a aké v odpise z registra trestov? (Trestné právo)

Dobrý deň, mám len jednu otázku. Bolo voči mne podmienečne zastavené trestne stíhanie s podmienkou 2 roky. Chcem sa spýtať, či sa táto skutočnosť bude nachádzať vo výpise z registra trestov. Ďakujem.

Odpoveď: Aké odsúdenie sa nachádza vo výpise a aké v odpise z registra trestov?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.11.2018)

Dobrý deň, záznam o podmienečnom zastavení trestného stíhania sa nachádza vo výpise z registra trestov do doby, kým neuplynie skúšobná doba a nebude vo veci rozhodnuté, že ste sa v rámci skúšobnej doby osvedčil. Po rozhodnutí o tom, že ste sa v skúšobnej dobe osvedčili alebo po márnom uplynutí lehoty (tá je Trestným poriadkom stanovená na 2 roky) na vydanie takého rozhodnutia bude tento záznam z výpisu z registra trestov odstránený. Záznam však zostane už navždy uvedený v odpise z registra trestov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk