Máte
otázku?

Vysťahovanie z domu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilina

Otázka: Vysťahovanie z domu

Dobrý deň, obraciam sa na vás s prosbou o radu. Žijeme v rodinnom dome spoločne so svojou sestrou. Pred dvomi rokmi si sem bez oznámenia nasťahovala svojho syna s tromi deťmi. Môj manžel je spoluvlastníkom domu. Problém spočíva v tom, že jej syn je závislý na alkohole. Neustále je opitý a robí hluk aj počas noci. Rozhovory s ním neprinášajú žiaden výsledok a nezodpovedne sa správa k svojim deťom. Finančne neprispieva na spoločné náklady. Už sme túto situáciu nahlásili na polícii a sociálnemu odboru, ale bez výsledku. Máme školopovinné dieťa, na ktoré tieto okolnosti negatívne vplývajú. Rád by som ešte dodal, že syn mojej sestry nemá manželku, keďže zomrela ako alkoholicka. Jeho najmladšie, sedemročné dieťa je postihnuté, neustále kričí a potrebuje plienky. Táto situácia nás veľmi vyčerpáva a nevieme, kde hľadať pomoc. Mohli by ste nám prosím poradiť, koho by sme mali kontaktovať a ako by sme mali postupovať, aby sa náš problém vyriešil? Veľmi vám za to vopred ďakujem. Ak by bolo potrebné, som pripravený poskytnúť ďalšie podrobnosti.

Odpoveď: Vysťahovanie z domu

Dobrý deň, každá osoba, ktorá nemá vlastnícke právo alebo iné užívacie právo k nehnuteľnosti, musí túto nehnuteľnosť na výzvu jeho vlastníka opustiť a vypratať od svojich vecí. Ak dotyčná osoba tak nespraví dobrovoľne, je možné podať na súd žalobu o vypratanie nehnuteľnosti. Vo Vašom prípade nastáva problém v tom, že on užíva nehnuteľnosť spolu so svojimi maloletými deťmi. V zmysle ustálenej judikatúry totiž nie je možné z nehnuteľnosti vysťahovať rodinu s maloletými deťmi, ak si oni sami nedokážu nájsť náhradné bývanie. Súd by v tomto konaní skúmal, či by neboli maloleté deti ohrozené vysťahovaním z nehnuteľnosti, či by sa z nich a ich otca nestali bezdomovci. Ak by totiž hrozilo ohrozenie ich základných ľudských práv, súd by žalobu o vypratanie nehnuteľnosti s veľkou pravdepodobnosťou zamietol. Bez ohľadu na to, však majú vlastníci nehnuteľnosti právo požadovať od osoby, ktorá nehnuteľnosť obýva bez akéhokoľvek právneho dôvodu vydanie bezdôvodného obohatenia. Bezdôvodné obohatenie sa v takýchto prípadoch pohybuje vo výške bežného nájomného za podobné nehnuteľnosti. Ak by bezdôvodné obohatenie nevydal dobrovoľne, mohli by si vlastníci nehnuteľnosti uplatniť svoje právo na súde.

Trápi vás "Vysťahovanie z domu" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vysťahovanie z domu (Občianske právo)

Dobrý deň, dom, v ktorom žijeme, vlastnila moja už zosnulá babka. Za svojho života ho prepísala na mňa darovacou zmluvou, pričom všetci moji súrodenci podpísali súhlas. Moja sestra aj s rodinou ostali bývať v spomínanom dome a hoci za seba niečo platia, veľa vecí už poškodili, nedokážu udržiavať poriadok a sú hluční a nevychovaní. Chcem sa preto spýtať, či je možné ich z tohto domu vysťahovať, ak je sestra pracujúca osoba, ich tri deti už majú nad pätnásť rokov, jedno dieťa má rok a jej priateľ sa stará o toto malé dieťa? Ďakujem.

Odpoveď: Vysťahovanie z domu

(odpoveď odoslaná: 26.06.2024)

Dobrý deň,

keďže ste oficiálnym vlastníkom domu na základe darovacej zmluvy, máte právo rozhodovať o tom, kto bude v dome bývať. Vaša sestra a jej rodina, napriek tomu, že v dome bývajú a prispievajú na náklady, nemajú automaticky nárok zostávať v dome bez vášho súhlasu. Podľa občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb.) vlastnícke právo vám umožňuje dom užívať a vylúčiť ostatné osoby z jeho užívania, ak neexistuje iná právna dohoda, ktorá by stanovovala iné povinnosti alebo práva.

V prípade, že chcete vašu sestru a jej rodinu vysťahovať, odporúčam vám začať s písomnou výzvou na opustenie nehnuteľnosti. Ak nevyhovejú, môžete podať žalobu na vypratanie nehnuteľnosti na súd. Proces môže byť zložitejší, ak vaša sestra a jej rodina namietajú alebo sa bránia vysťahovanie.

To, že má dieťa, môže chcieť využiť ale ak doteraz nič neplatila, tak mala veľkú výhodu, ktorú ste jej poskytli. Súd Vás nemôže nútiť, aby v dome mohla bývať bez náhrady, to sa nestane. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vysťahovanie z domu (Občianske právo)

Dobrý deň, nedávno mi zomrela babička, ktorá nám - mne, môjmu bratovi a otcovi - pred smrťou darovala nehnuteľnosť. Môj otec je závislý na alkohole a žije v tomto byte aj so svojim bratom. Po pohrebe sme im povedali, že chceme byt predať a že majú dva týždne na odstahovanie. Samozrejme, nič sa nedeje podľa našich predstáv. Stále tam sú, ale neplatia žiadne náklady na byt. Všetko platíme ja a môj brat. Môžeme ich vystahovať, hoci otec (ako spoluvlastník) tam má vlastnícke právo? Ako by sme mali postupovať? Mali by sme kontaktovať políciu? Alebo by sme sa mali radšej obrátiť na právnika? Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Vysťahovanie z domu

(odpoveď odoslaná: 15.10.2023)

Dobrý deň, rozumiem, že súčasná situácia je pre Vás ťažká. V tomto prípade otca z bytu nemôžete vysťahovať a byt predať, pretože otec tam má vlastnícke právo. 

Rieši sa to tak, že otca vyzvete na zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva. Súd to dokáže vysporiadať buď tak, že nehnuteľnosť prisúdi Vám alebo dokonca nariadi predaj. Postup je trochu komplikovanejší, preto Vám odporúčam obrátiť sa na advokáta, pretože ak je advokát skúsený, ušetrí Vám možno aj roky naťahovania na súde. 


Podotázka: Vysťahovanie z domu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či môžem ako vlastník bytu vysťahovať svojho brata, ktorý u mňa občas býva, hoci má u mňa nahlásený trvalý pobyt, pretože prevažne pracuje v zahraničí. Ďakujem. Peter

Odpoveď: Vysťahovanie z domu

(odpoveď odoslaná: 19.06.2022)

Dobrý deň, z vami položenej otázky predpokladáme, že ste výlučným vlastníkom bytu, v ktorom má hlásený trvalý pobyt váš brat a občas býva u vás vzhľadom na okolnosť, že pracuje v zahraničí. Ide teda aj o obydlie brata, ktoré je v zmysle Ústavy SR nedotknuteľné.

Ak nechcete, aby brat u vás býval v čase jeho prítomnosti na Slovensku, treba mu túto skutočnosť oznámiť a požiadať ho, aby sa z vášho bytu odsťahoval, našiel si iné bývanie /byt do nájmu/, k čomu mu je potrebné poskytnúť primeranú lehotu. Ak jeho vysťahovaniu z Vášho bytu nedôjde, budete musieť podať návrh na súd na vypratanie nehnuteľnosti. Uvádzame, že aj keď brat má u vás hlásený trvalý pobyt, ptihlásenie na trvalý pobyt nezakladá vlastnícke ani iné právo k nehnuteľnosti.

Vo veci vám odporúčame zvoliť nás postup a to aj vzhľadom na dobré mravy a rodinné vzťahy. Vy brata z bytu vysťahovať nemôžete, keďže ide o jeho obydlie. Prípadne odporúčam s bratom dohodnúť, aby sa podieľal na úhradách spojených s užívaném bytu aj ním, a teda spísať zmluvu nájme bytu a riešiť jeho odsťahovanie, s tým, že toto si musí nájsť on.


Trápi vás "Vysťahovanie z domu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vysťahovanie z domu (Občianske právo)

Dobrý deň, môj manžel kúpil dom na hypotéku ešte pred našim manželstvom, a preto je jeho jediným vlastníkom. Mám právo na nejakú čiastku z tohto domu po určitých rokoch? Ako by som mala postupovať, ak by ma chcel z domu vyhodiť? Helena

Odpoveď: Vysťahovanie z domu

(odpoveď odoslaná: 22.03.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že manžel je výlučným vlastníkom domu, ktorý kúpil pred uzatvorením manželstva na hypotéku, ktorú usudzujeme, že platil aj počas trvania manželstva. Vy ako manželka nie ste podielovým spoluvlastníkom domu.

V otázky vyplýva, že nedošlo k rozvodu a pýtate sa , či Vás manžel môže z domu vyhodiť. Uvádzame, že ak aj keď je dom vo výlučnom vlastníctve manžela, Vám ako manželke vzniklo odvodené právo bývania v tomto dome v zmysle ust. § 18 zákona o rodine, v zmysle ktorého povinnosťou manželov je žiť spolu.

Predpokladáme, že hypotéka bola platená aj počas trvania manželstva zo mzdy, ktorá Vaša ako aj manželova patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Ak by malo dôjsť k rozvodu, potom Vy v rámci vyporidania BSM by ste mali nárok na vrátenie jednej polovice uhradených splátok hypotéky počas trvania manželstva v zmysle ust. § 150 Obč. zákonníka.

Aj keby došlo k rozvodu, manžel potom už bývalý Vás z domu vyhodiť nemôže. Musel by podať návrh na súd na vypratanie nehnuteľnosti ak by ste sa nedohodli na Vašom dobrovoľnom odsťahovaní z domu.  Súd by rozhodol o povinnosti manžela zabezpečiť Vám náhradné bývanie /napr. zmluva o nájme, nie zabezpečenie resp. kúpa iného bytu/. Ak po zabzepečení náhradného bývania by ste sa neodsťahovali, manžel by mohol podať návrh na vykonanie exekpcie na vypratanie nehnuteľnosti.

Odporúčam v prípade problémov kontaktobvať advokáta. Môžete kontaktobvať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Vysťahovanie z domu (Občianske právo)

Dobrý deň,
potreboval by som poradiť, ako postupovať v mojej situácii. Som vlastníkom dvoch rodinných domov. V jednom z nich, ktorý som zdedil, dočasne býva moja dcéra spolu s ex-manželkou. Avšak ani jedna z nich nemá záujem sa vysťahovať, a to napriek tomu, že som im to oznámil ústne aj písomne. Následne som ich odhlásil z trvalého pobytu. Môžete mi poradiť, ako mám postupovať ďalej, aby sa vysťahovali? Ďakujem, Ondrej.

Odpoveď: Vysťahovanie z domu

(odpoveď odoslaná: 16.02.2022)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že ste rozvedený, máte dva rodinné domy, pričom v jednom z nich býva bývalá manželka a dcéra, ktorým ste zrušili trvalý pobyt.

Uvádzate, že dcéra býva u Vás v nájme v rodinnom dome, ktorý ste zdedili /zrejme máte aj uzatvorenú nájomnú zmluvu/.

Riešením Vami uvedeného problému pokiaľ ide o dcéru, je danie písomnej výpovede z nájmu,ktorý nájom končí uplynutím výpovednej lehoty a nájomca je povinný sa z nehnuteľnosti vysťahovať. Ak k vysťahovaniu nedôjde, budete musieť podať návrh na súd na vypratanie nehnuteľnosti.

Pokiaľ ide o manželku, tu uvádzame, že keďže došlo k rozvodu / nepíšete kedy/, Vašej už teraz bývalej manželkde zaniklo právo bývania vo Vašej nehnuteľnosti. Otázkou tiež je, či ste vyporiadali bezdpodielové spoluvlastníctvo manželov po rozvode v lehote do 3 rokov či už dohodou alebo podaním návrhu na súd v rovnakej lehote 3 rokov.

Ak sa s manželkou nedohodnetenapr. na uzatvrení zmluvy o nájme /o čozrejme nemáte záujem/, resp. na jej vysťahovaní, potom rovnako ako v prípade dcéry budete musieť podať návrh na súd na vypratanie nehnuteľnosti. Súd v uvedenej veci môže rozvodnúť aj tak, že ste povinný manželke zabezpečiť, teda nie platiť, náhradné bývanie /napr. zabezpečiť možnosť uzatvorenia zmluvy o nájme bytu v zmysle ust. Obč. zákonníka/.

Odporúčam kontaktovať advokáta.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vysťahovanie z domu (Občianske právo)

Dobrý deň, bývam u priateľa spolu s mojimi deťmi vo veku 13 a 21 rokov. Už dva roky žijeme v dome, v ktorom priateľ býva a kde je aj jeho bývala manželka. Hoci je rozvedený už 5 rokov, nemá vyriešenú otázku bytového majetkového spoločenstva (BMS). Jeho bývala manželka má stále trvalý pobyt na tomto dome. Chcem sa opýtať, či má jeho bývala manželka právo vyhodiť mňa a moje deti z domu, hoci tam nemáme trvalý pobyt. S pozdravom, Iveta

Odpoveď: Vysťahovanie z domu

(odpoveď odoslaná: 23.08.2021)

Dobrý deň,
z otázky predpokladáme, že dom bol v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Vzhľadom na okolnosť, že nedošlo k vyporiadaniu zaniknutého BSM po rozvode v lehote do 3 rokov a ani nebol podaný návrh na súd na vyporiadanie BSM, potom zo zákona /§ 149 ods. 4 Obč. zákonníka/ platí, že  dom je v podielovom spoluvlastníctve bývalých manželov.

Aj keď bývate v dome, kde nemáte nahlásený trvalý ani prechodný pobyt, bývalá manželka Vás z domu nemôže vysťahovať - vyhodiť, lebo je to Vaše obydlie, ktoré je chránené Ústavou SR a v dome bývate so súhlasom priateľa ako podiel. spoluvlastníka. Vysťahovanie z domu by to možné len na základe súdneho rozhodnutia. Teoreticky by mohla od Vás požadovať nájomné. Keďže nájomná zmluva spísaná nie je, tak len vydanie bezdôvodného obohatenia v zmysle ust. Obč. zákonníka, lebo užívate aj podiel bývalej manželky priateľa na dome.

Vo veci odporúčame, aby Váš priateľ sa dohodol s bývalou manželkou na zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva. Nie je zo zákona vylúčené, aby podiel na rodinnom dome v rámci tejto dohody o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva ste kúpili aj Vy. Je len potrebný súhlas a dohoda všetkých zúčastnených. Zákonný nárok na kúpu podielu na dome však nemáte.


Trápi vás "Vysťahovanie z domu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vysťahovanie z domu (Občianske právo)

Dobrý deň, moja mama darovala svoj byt vnučke a pre nezhody odhlásila syna, ktorý v byte s ňou býva, z trvalého pobytu. Napriek viacerým upozorneniam sa však odmieta vysťahovať. Nepomohla ani privolaná hliadka. Ako by sme mali postupovať ďalej? Karin

Odpoveď: Vysťahovanie z domu

(odpoveď odoslaná: 11.08.2021)

Dobrý deň,
k Vašej otázke uvádzame, že prihlásenie na trvalý pobyt má len evidenčný charakter a nezakladá vlastnícke právo k nehnuteľnosti, čo vyplýva z ustanovení zákona o hlásení pobytu občanov SR.

Ak stará mama darovala byt vnučke a v tomto byte býva aj syn, ten nie je povinný sa z bytu na základe darovacej zmluvy vysťahovať, rovnako ani vnučka ho nemôže vyhodiť na ulicu.

Riešením vo veci je, ak sa syn z bytu dobrovoľne neodsťahuje, aby podal návrh na súd o vypratanie nehnuteľnosti. Až na základe súdneho rozhodnutia bude syn povinný sa z bytu vysťahovať. Ak sa tak nestane dobrovoľne, potom vnučka ako vlastník nehnuteľnosti bude oprávnená podať návrh na vykonanie exekúcie vyprataním nehnuteľnosti. Byt ako taký aj keď nie je vo vlastníctve syna, predstavuje jeho obydlie a toto je chránené Ústavou SR.


Podotázka: Vysťahovanie z domu (Občianske právo)

Dobrý deň, vlastním rodinný dom, v ktorom momentálne býva môj brat. Ja osobne žijem v byte. Pred rokom sme sa dohodli, že dom odo mňa odkúpi, no zatiaľ tak neurobil a aj napriek tomu v ňom stále býva. Nechce zo môjho domu odísť. Prosím Vás, aké kroky by som mal podniknúť, aby sa vysťahoval? Ďakujem. S pozdravom, Sl.

Odpoveď: Vysťahovanie z domu

(odpoveď odoslaná: 01.07.2021)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že ste výlučným vlastníkom rodinného domu, dom obýva brat, pričom ste sa dohodli, zrejme len ústne, že dom od Vás odkúpi.

Pokiaľ brat dom odkúpiť nechce, potom riešením je len podanie návrhu na súd na vypratanie nehnuteľnosti. V otázke neuvádzate, či brat uhradzuje poplatky spojené s bývaním /voda, elektrina, plyn a pod./, potom môžete od neho požadovať úhradu predmetných nákladov, ako aj vydanie bezdôvodného obohatenia, ktoré vzniklo na jeho strane, keďže Vám nič neplatil za užívanie domu. Možnosťou je tiež spísanie zmluvy o nájme teraz a to s tým, že v tejto zmluve o nájme vyporiadate aj bezplatné užívanie domu bratom za predchádzajúce obdobie.

Za účelom vyporiadania veci odporúčam kontaktovať advokáta. Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 


Podotázka: Vysťahovanie z domu (Občianske právo)

Dobrý deň, Rada by som sa spýtala, ako postupovať v prípade, že si chceme kúpiť nehnuteľnosť v ktorej momentálne býva v podnájme rodina s malými deťmi. Naša snaha je sa do domu nasťahovať. Ako by sme sa mali zachovať, pokiaľ predchádzajúci majiteľ má s nimi zmluvu na dobu neurčitú? Aký by mohol byť najlepší postupový plán v tejto problematike? Ďakujem.

Odpoveď: Vysťahovanie z domu

(odpoveď odoslaná: 31.05.2021)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že chete kúpi nehnuteľnosť, v ktorej teraz býva rodina s malými deťmi.

Podstatné v tomto prípade je to, ako je formulovaná zmluva o nájme, či je táto platná, či je uzatvorená podľa ust. Obč. zákonníka alebo podľa ust. zákona o krátkodobom nájme bytu. Odporúčame vo veci žiadať vlastníka nehnuteľnosti, aby Vám tento doklad - zmluvu o nájme - predložil.

Uvádzame pre Vašu informáciu, že ak je zmluva o nájme uzatvorená na dobu neurčitú, výpovedná lehota je 3 mesiace aa výpoveď je možná len z dôvodov uvedených v ust. § 711 Obč. zákonníka :

"Prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu, ak
a) prenajímateľ potrebuje byt pre seba, manžela, pre svoje deti, vnukov, zaťa alebo nevestu, svojich rodičov alebo súrodencov,
b) nájomca prestal vykonávať prácu, na ktorú je nájom služobného bytu viazaný,
c) nájomca alebo ten, kto je členom jeho domácnosti, hrubo poškodzuje prenajatý byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia v dome alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome,
d) nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace, alebo tým, že prenechal byt alebo jeho časť inému do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa,
e) je potrebné z dôvodu verejného záujmu s bytom alebo s domom naložiť tak, že byt nemožno užívať, alebo ak byt alebo dom vyžaduje opravy, pri ktorých vykonávaní nemožno byt alebo dom najmenej počas šiestich mesiacov užívať,
f( nájomca prestal spĺňať predpoklady užívania bytu osobitného určenia5c) alebo predpoklady užívania bytu vyplývajúce z osobitného určenia domu,5d)
g) nájomca využíva byt bez súhlasu prenajímateľa na iné účely ako na bývanie."

V niektorých prípadocha zákonných dôvodoch môpže vzniknúť na strane nájomcu nárok an náhradný byt alebo ubytovanie.

Ak je zmluva uzatvorená podľa ust. zákona o krátkodobom nájme bytu, potom podľa § 3 platí, že krátkodobý  nájom bytu vzniká uzavretím nájomnej zmluvy, ktorou prenajímateľ prenecháva nájomcovi za nájomné byt alebo jeho časť do užívania, a to na dobu určitú, najdlhšie na dva roky, pričom na základe dohody zmluvných strán za rovnakých podmienok možno nájom predĺžiť najviac na ďalšie dva roky, a to dvakrát. Krátkodobý nájom bytu môže vypovedať prenajímateľ, ako aj nájomca. V prípade, že je zmluva platne uzatvorená, nárok na náhradý byt alebo ubytovanie v zmysle cit. zákona nevzniká /§ 10 ods. 2 cit. zákona o krátkodobom nájem bytu/.

Odporúčame obozretnosť pri uzatvorení kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť, keďže súčasne platí, že ak by ste nehnuteľnosť kúpili v čase, kedy by nehnuteľnosť bola v nájme, potom z ust. § 680 Obč. zákonníka vyplýva, že "ak dôjde k zmene vlastníctva k prenajatej veci, vstupuje nadobúdateľ do právneho postavenia prenajímateľ", t. j. Vy ako kupujúci by ste sa dostali do právneho postavenia prenajímateľa a Vy by ste museli riešiť nájomcov.

Vo veci uzatvorenia kúpnej zmluvy a vyporiadania zmluvy o nájme odporúčame kontaktovať advokáta.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Vysťahovanie z domu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vysťahovanie z domu (Občianske právo)

Dobrý deň, v minulosti som bola majiteľkou polovice rodinného domu, ktorý som vlastnila spoločne s mojím synom z prvého manželstva. Tento dom sme nadobudli ešte s mojím prvým manželom. Pred dvadsiatimi piatimi rokmi sme k pôvodnému domu s mojím súčasným manželom pristavili dve izby a kúpeľňu. Táto stavba bola realizovaná bez stavebného povolenia a prístup do nej je možný iba cez priestory starého domu. Ešte pred podaním rozvodu som svoju časť domu darovala synovi, a teda v súčasnosti je on vlastníkom celého domu vrátane pozemku, na ktorom dom stojí. Môj syn si neželá, aby môj súčasný manžel ďalej býval v jeho dome, a k 7. 5. 2021 mu zrušil trvalý pobyt. Manžel dostal výzvu, aby do 30. 5. 2021 dom opustil, čo však nerešpektuje. Mohol by môj manžel naďalej bývať v tomto dome? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vysťahovanie z domu

(odpoveď odoslaná: 29.05.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že ste boli podielovou spoluvlastníčkou RD, pričom následne ste svoj podiel na RD darovali svojmu synovi z prvého manželstva. V otázke neuvádzate, či súčasťou darovacej zmluvy bolo aj zriadenie vecného bremena vo Váš prospech spočívajúce v práve doživotného užívania a bývania v nehnuteľnosti. Táto informácia v otázke chýba.
Z otázky vyplýva, že  v RD žijete so svojim manželom, ktorému syn zrušil trvalý pobyt.
Podľa ust. § 3 ods. 3 zákona o hlásení pobytu občanov SR platí, že prihlásenie na trvalý pobyt má len evidenčný charakter a nezakladá vlastnícke právo k k budove a ani k jej vlastníkovi.

Ak aj syn odhlásil manžela z trvalého pobytu, manžel nie je povinný sa z domu vysťahovať a syn ho nemôže vypratať resp. vyhodiť na ulicu. Dom, ktorý aj keď je vlastníctvom syna, pre Vášho manžela predstavuje obydlie, ktoré je chránení Ústavou SR a z domu by sa musel vysťahovať len ak by o tom rozhodol súd. Ak by súd rozhodol o vysťahovaní, a manžel by sa z domu neodsťahoval, vec by zrejme skončila u súdneho exekútora.

V otázke uvádzate, že ste podiel na dome synovi darovali. Potom platí v nadväznosti na uvedené ust. §  630 Obč. zákonníka :

"Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

 

 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vysťahovanie z domu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.