Máte
otázku?

Výpoveď z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Bratislava

Otázka: Výpoveď z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca

Dobrý deň, potreboval by som poradiť v tejto veci: Počas dlhodobého PN (4 mesiace) vykonal zamestnávateľ organizačné zmeny a zrušil moju pozíciu. Nevie mi ponúknuť inú vhodnú pozíciu, a tak som sa stal nadbytočným. Pracoval som tam šesť rokov. Podľa zákonníka mám teda právo na trojmesačnú výpovednú lehotu a dvojmesačné odstupné. Zamestnávateľ ma zastrašoval návrhom, že mi počas výpovednej doby prideliť úlohu na metanie chodníkov za minimálnu mzdu a v prípade, že prídem do práce o minútu neskôr, poskytne mi okamžitú výpoveď. Môže zamestnávateľ prideliť prácu, keď je moje pracovné miesto zrušené? Je možné túto situáciu považovať za prekážku v práci zo strany zamestnávateľa? Momentálne som na dovolenke. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca

Dobrý deň, Vy máte povinnosť robiť iba to, čo máte v pracovnej zmluve. Ak bolo Vaše miesto zrušené s okamžitou účinnosťou, potom ide o prekážku na strane zamestnávateľa. Zamestnávateľ Vám nemôže dať zametať chodníky, ak ste to dovtedy nerobili. 

 

Trápi vás "Výpoveď z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Výpoveď z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, dostala som výpoveď z práce, ktorú citujem: "Zamestnávateľ rozhodol o organizačnej zmene spočívajúcej v zrušení jedného pracovného miesta - inžinier vývoja. Vzhľadom na túto skutočnosť bolo Váše pracovné miesto ku dňu zrušené." Na rovnakej pozícii však pracujeme s viacerými kolegami. Ja som v tejto firme zamestnaná od roku 2010 a za celé roky som nikdy nemala výtku k svojej práci. Práve naopak, nadriadení boli so mnou spokojní. Môj súčasný šéf sa však rozhodol prepustiť práve mňa, zatiaľ čo zamestnaní zostali jeho kolegovia, s ktorými má priateľské vzťahy už od minulosti. So všetkými nimi podniká mimopracovné aktivity a takmer všetci začali pracovať vo firme až po jeho príchode. Moja otázka teda znie: Môžem nejako napadnúť šéfovo rozhodnutie o zrušení práve môjho pracovného miesta? Má môj nadriadený právo požadovať po mne vytvorenie pracovnej inštrukcie s mojím know-how a s využitím mojich vedomostí, ktoré som nadobudla počas 13 rokov? Ďakujem za odpoveď. I.

Odpoveď: Výpoveď z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca

(odpoveď odoslaná: 18.01.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že je na rozhodnuté zamestnávateľa ohľadom ktorého zamestnanca dôjde ku skončeniu prac. pomeru z dôvodu nadbytočnosti, aj keď chápeme Vaše rozčarovanie z tohto postupu zamestnávateľa po 20 rokoch vykonávania práce, s ktorou bol zamestnávateľ spokojný. Sme názoru, že s týmto dôvodom ako dôvodom na podanie žaloby o neplatnosť výpovede na súd vy ste neuspeli. Ak máte však záujem, môžeme prekontrolovať samotnú listinu, ktorou Vám bola daná výpoveď z prac. pomeru.

Pokiaľ ide o prípadný príkaz zamestnávateľa, aby ste vytvorili pracovnú inštrukciu know-how Vašej práce, sme názoru, že na toto nemá oprávnenie, lebo v podstate by ho on mal aj vedieť, keďže Vás za prácu platil. Uvádzame tiež, že keďže Vám dal výpoveď z dôvodu nadbytočnosti resp. zrušenia pracovného miesta, potom zrejme Vaše know-how, s ktorým je spojený výkon Vašej práce, zamestnávateľ nepotrebuje.

Ak by Vám bol uvedený príkaz daný v písomnej forme, listinu treba prevziať.

V prípade záujmu kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Výpoveď z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý večer. Dostala som výpoveď z nadbytočnosti s trojmesačnou výpovednou dobou. Zamestnávateľ mi hrozí, že nájde nejaký dôvod na ukončenie pracovného pomeru bez odstupného, pretože som odmietla podpísať dohodu o ukončení pracovného pomeru. Mám otázku: Ak by nemal pre mňa počas výpovednej doby prácu, môže mi skrátiť pracovnú dobu na polovicu a za tie mesiace mi vyplatiť len polovičnú mzdu? Ak by prácu pre mňa počas tejto doby nemal, musí mi to oznámiť písomne, alebo postačuje ústne oznámenie? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca

(odpoveď odoslaná: 06.08.2019)

Dobrý deň prajem,

ak by Vás chcel prepustiť tým, že bude vyhľadávať porušenia prac. disciplíny, v takom prípade porušuje § 13 ods. 3 Zákonníka práce nakoľko koná tak, že zneužíva svoje práva. Ďalej ako v prípade výpovede, pre porušenie prac. disciplíny, tak aj pri okamžitom skončení prac. pomeru sa nemôže jednať len o "maličkosť" ale musí sa skutočne jednať o porušenie povinností zamestnanca. Ak by s Vami takto úmyselne skončil prac. pomer, môžete sa domáhať určenia jeho neplatnosti na súde, s tým, že predtým mu je potrebné napísať aj list, v ktorom budete trvať na tom, aby Vás ďalej zamestnával (aby ste mohli žiadať náhradu mzdy).

Pokiaľ ide o skrátenie prac. času, zákon je v tomto jednoznačný. Podľa § 49 ods. 2 Zákonníka práce Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť zmenu ustanoveného týždenného pracovného času na kratší týždenný pracovný čas a zmenu kratšieho týždenného pracovného času na ustanovený týždenný pracovný čas.

Ak by to urobil jednostranne, porušil by zákon a Vy máte aj tak nárok na to, aby Vám prideľoval prácu na "plný pracovný čas". Ak by ste boli pripravení na výkon práce a on by Vám prácu nepridelil, máte nárok na náhradu mzdy de facto vo výške mzdy.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Výpoveď z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava