Máte
otázku?

Výpoveď v práci po ukončení rodičovskej dovolenky


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košice

Otázka: Výpoveď v práci po ukončení rodičovskej dovolenky

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať: v júni mi končí rodičovská dovolenka. Počas mojej rodičovskej dovolenky zamestnávateľ zrušil moje pracovné miesto. Keď som teda zamestnávateľovi oznámila ukončenie rodičovskej dovolenky, poslal mi poštou výpoveď. Mám otázku, či mi nemal ponúknuť náhradné miesto a či mi mohol dať výpoveď na základe zrušenej pozície. Musím podpísať výpoveď, ktorú mi zamestnávateľ poslal, aby bola platná, alebo nemusím nič podpisovať? Koľko mesačné odstupné mám nárok na to, ak som pred nástupom na materskú dovolenku vo firme pracovala 7 rokov a s rodičovskou dovolenkou to je spolu 10 rokov?

Odpoveď: Výpoveď v práci po ukončení rodičovskej dovolenky

Dobrý deň,

predpokladám, že ide o výpovedný dôvod podľa § 63 ods. 1 písm. b), podľa ktorého Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu.

Ako uvádza toto ustanovenie, samotnému rozhodnutiu o skončení pracovného pomeru s konkrétnym zamestnancom musí predchádzať písomné rozhodnutie zamestnávateľa o organizačných zmenách, ktoré sa musia týkať Vášho pracovného miesta. V opačnom prípade by sa mohlo jednať o neplatnú výpoveď.

Keďže ste ešte stále v ochrannej dobe, vzťahuje sa na Vás zákaz výpovede, a preto je výpoveď, ktorú Vám zamestnávateľ doručil neplatná. 

Pokiaľ ide o to, či je potrebné výpoveď podpísať alebo nie, pokiaľ hovoríme o skončení pracovného pomeru výpoveďou, podľa § 61 a nasl., ide o jednostranný právny úkon, a preto nie je potrebný súhlas druhej strany. Ak išlo o návrh na uzavretie dohody o skončení pracovného pomeru, potom sa na platnosť takéhoto úkonu vyžaduje Váš súhlas.

Povinnosť ponúknuť Vám inú vhodnú prácu zamestnávateľovi vo Vašom prípade vznikne, pretože podľa  § 63 ods. 2 Zákonníka práce Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď, ak nejde o výpoveď z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu, o výpoveď pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh, pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer, iba vtedy, ak

a) zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, a to ani na kratší pracovný čas v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce,

b)zamestnanec nie je ochotný prejsť na inú pre neho vhodnú prácu, ktorú mu zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo sa podrobiť predchádzajúcej príprave na túto inú prácu.

Keďže sa na Vás nevzťahujú výnimky uvedené § 63 ods. 2 ZP, je povinný Vám poskytnúť inú vhodnú prácu.

Pokiaľ ide o odstupné, domnievam sa, že Vám vzhľadom na to, že ste zamestnancom 10 rokov, nárok na trojnásobok priemerného mesačného zárobku.

Trápi vás "Výpoveď v práci po ukončení rodičovskej dovolenky" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Výpoveď v práci po ukončení rodičovskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň, za mesiac sa mi končí rodičovská dovolenka. Pozícia, na ktorej som pracovala pred odchodom na materskú dovolenku, bola spolu s celým oddelením zrušená. V tomto zamestnaní som už šiesty rok vrátane obdobia rodičovskej dovolenky. Chcela by som vedieť, či som povinná prijať iné pracovné miesto, ak mi ho môj zamestnávateľ ponúkne, aj keď je to na inom oddelení (napríklad práca podobného charakteru na rovnakom poschodí). Ak by som ponuku odmietla, mám nárok na odstupné? Či je moja povinnosť absolvovať pohovor na dané miesto, alebo by mi mali novú pozíciu jednoducho prideliť? Ďalej by ma zaujímalo, či keď som mala fixný plat a príplatky za poobedné služby (len 3 dni v týždni), musí mi zamestnávateľ ponúknuť minimálne základný pôvodný plat, alebo má nárok ponúknuť mi nižší plat? Ďakujem za vaše odpovede.

Odpoveď: Výpoveď v práci po ukončení rodičovskej dovolenky

(odpoveď odoslaná: 21.04.2024)

Dobrý deň,
po vrátení z rodičovskej dovolenky nemusíte prijať inú prácu, ako ste vykonávali predtým. Ak ju nepríjmete, tak zamestnávateľ by Vám mal dať výpoveď z dôvodu nadbytočnosti s nárokom na odstupné vo výške dvoch platov. 

 Podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu."

Podľa § 76 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, "Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov."

Okrem vyššie uvedených možností, môže zamestnvávateľ s Vami uzatvoriť dohodu o skončení pracovného pomeru. Ak by išlo o takú dohodu, že by v nej bol uvedený ako dôvod skončenia Vaša nadbytočnosť, tak potom by ste mali nárok na odstupné podľa odseku 2 § 76 Zákonníka práce.

Podľa § 76 ods. 2 písm. c) Zákonníka práce, "Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov."

Ak by ste chceli prijať inú pozíciu, tak k otázkam pohovoru a platu s príplatkami, sa musíte informovať u Vášho zamestnávateľa. Zrejme bude záležať, či nová pozícia bude úplne odlišná alebo máte z tej oblasti nejaké skúsenosti. Každopádne, ak v tom čase uvidíte inzerát na pozíciu, ktorú Vám budú ponúkať, tak je viac než pravdepodobné, že asi budete musieť absolvovať pohovor. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Výpoveď v práci po ukončení rodičovskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracovala som na trvalý pracovný pomer (TPP) v obchodnom reťazci. Následne som nastúpila na materskú dovolenku a momentálne som na rodičovskej dovolenke. Zamestnávateľ mi oznámil, že po skončení rodičovskej dovolenky pre mňa nemá voľné pracovné miesto, keďže majú plný stav zamestnancov. Ponúka mi prácu v inom meste alebo výpoveď. Prosím o radu, má zamestnávateľ na takéto konanie právo? Mám nárok aspoň na nejaké odstupné? V práci by som mala odpracovaných 10 rokov po skončení rodičovskej dovolenky. Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď v práci po ukončení rodičovskej dovolenky

(odpoveď odoslaná: 11.12.2023)

Dobrý deň,

mali by ste sa vrátiť na Vaše pôvodné miesto, na ktorom ste boli pred odchodom na materskú.

Zamestnávateľ Vám však ponúkol inú prácu za iných podmienok. Ak nebudete súhlasiť so zmenou Vašich pracovných podmienok, tak potom Vám zamestnávateľ dá výpoveď pre nadbytočnosť.

Pri výpovedi z dôvodu nadbytočnosti (§ 63 ods. 1 písm. b) ZP), Vám vzniká nárok na odstupné vo výške troch platov, podľa  Vašich odpracovaných 10-tich rokov u daného zamestnávateľa.

Podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu."

Podľa § 76 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce, "Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a), b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov."

Je teda lepšie prijať výpoveď od zamestnávateľa spolu s odstupným a počas výpovednej doby, si môžete hľadať iné zamestnanie. Nakoľko, ak by ste výpoveď dali Vy, tak by ste nemali nárok na odstupné.


Podotázka: Výpoveď v práci po ukončení rodičovskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň, keď som sa vrátila do práce po rodičovskej dovolenke a chcem ukončiť pracovný pomer v práci, kde som zamestnaná už 10 rokov, a nedohodneme sa na ukončení, ako dlho tam musím ešte zostať? Ako je to s nevyčerpanou dovolenkou? Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď v práci po ukončení rodičovskej dovolenky

(odpoveď odoslaná: 14.10.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že ak sa so zamestnávateľom nedohodnete na skončení pracovného pomeru dohodou k určitému dátumu, potom budete musieť podať výpoveď z pracovného pomeru. Výpovedná doba je vo vašom prípade dva mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Dôvod výpovede môžete, ale nemusíte uviesť. Výpoveď treba zaslať zamestnávateľovi doporučeným listom alebo ju doručiť osobne proti podpisu.

Pokiaľ ide o nevyčerpanú dovolenku, tu platí ust. § 116 ods. 2 Zákonníka práce :

"(1) Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. (2) Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. (3) Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."


Trápi vás "Výpoveď v práci po ukončení rodičovskej dovolenky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď v práci po ukončení rodičovskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Moja rodičovská dovolenka končí 28.11. Som zamestnaná vo firme od roku 2018. Môžem odísť hneď alebo mi zamestnávateľ dá trojmesačnú výpovednú lehotu? Do novej práce by som mala nastúpiť 16.12.23. Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď v práci po ukončení rodičovskej dovolenky

(odpoveď odoslaná: 11.09.2023)

Dobrý deň, pokiaľ sa po rodičovskej dovolenke chcete rozhodnúť viac u zamestnávateľa nepracovať, potom by bolo namieste, dať výpoveď hneď, nakoľko v prípade výpovede pracovný pomer končí až uplynutím výpovednej doby, ktorá je min. dvojmesačná v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru. Preto, ak by ste výpoveď doručili zamestnávateľovi až v novembri, výpovedná doba by začala plynúť až  v decembri. Vedeli by ste odísť aj počas jej plynutia, avšak nemuseli by to byť bez sankcie zo strany zamestnávateľa. Nakoľko, ak ste si v zmluve dojednali peňažnú sankciu v prípade nezotrvania v pracovnom pomere počas plynutia výpovednej doby, potom by túto od vás zamestnávateľ v takomto prípade mohol oprávnene vymáhať. Ak ste si takúto sankciu písomne v pracovnej zmluve nedohodli, potom môžete odísť aj počas plynutia výpovednej doby bez toho, aby vás za to mohol váš zamestnávateľ nejako sankcionovať. 

Súčasne však platí, že aj keby doručíte výpoveď Vášmu zamestnávateľovi do konca septembra, aby výpovedná doba mohla začať plynúť od 01.10 s tým, tak táto by uplynula až 31.12, nakoľko je vo vašom prípade trojmesačná. Výpovedná doba totiž začne vždy plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zamestnanec doručil výpoveď zamestnávateľovi. Pričom nestačí v septembri podať výpoveď na pošte. Táto musí byť riadne doručená v tomto mesiaci do rúk zamestnávateľa, v opačnom prípade, ak by bola doručená až v októbri, výpovedná doba by začala plynúť až v novembri a váš pracovný pomer by skončil až posledným  januárovým dňom.  Avšak aj v takomto prípade v čase vášho plánovaného nástupu do novej práce by ste ešte boli v pracovnom pomere u vášho zamestnávateľa.

Existuje však ešte jedna možnosť, avšak na tú váš zamestnávateľ nemusí pristúpiť, a  síce, že by ste po skončení rodičovskej dovolenky navrhli vášmu zamestnávateľovi skončenie vášho pracovného pomeru dohodou ku konkrétnemu dňu, ktorý by ste si dohodli. V takomto prípade neplynie žiadna výpovedná doba. S týmto by však musel váš zamestnávateľ súhlasiť. Ak by nesúhlasil, nemáte inú možnosť než skončiť váš pracovný pomer výpoveďou. 


Podotázka: Výpoveď v práci po ukončení rodičovskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň, obraciam sa na vás s prosbou o radu. Moja rodičovská dovolenka končí 25. 7. 2023, avšak v medzidobe došlo k zrušeniu prevádzky, v ktorej som bola zamestnaná. Hľadám odporúčanie, ako mám postupovať. Môj zamestnávateľ mi nedokáže ponúknuť pracovné miesto zodpovedajúce mojej pracovnej zmluve, ale zatiaľ mi neposkytol ani inú konkrétnu odpoveď. Predpokladám, že by mi mal dať výpoveď s nárokom na odstupné. Ďakujem vámpevne za odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Výpoveď v práci po ukončení rodičovskej dovolenky

(odpoveď odoslaná: 12.06.2023)

Dobrý deň,
áno, pokiaľ Vás už váš zamestnávateľ nedokáže ďalej zamestnávať z dôvodu, že došlo k zrušeniu prevádzky, a z tohto dôvodu Vám dá výpoveď, potom máte nárok na odstupné najmenej najmenej v sume

a) vášho priemerného mesačného zárobku, ak váš pracovný pomer trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

b) dvojnásobku vášho priemerného mesačného zárobku, ak váš  pracovný pomer trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

c) trojnásobku vášho priemerného mesačného zárobku, ak váš pracovný pomer trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

d) štvornásobku vášho priemerného mesačného zárobku, ak váš pracovný pomer trval najmenej dvadsať rokov.

Bolo by však pre vás výhodnejšie, ak by s Vami uzavrel dohodu o skončení pracovného pomeru práve z tohto dôvodu. Dôvod skončenia uveďte do dohody. Vtedy by st mali nárok na odstupné vo vyššej sume, a síce najmenej v sume 

a) vášho priemerného mesačného zárobku, ak váš pracovný pomer trval menej ako dva roky,

b) dvojnásobku vášho priemerného mesačného zárobku, ak váš pracovný pomer trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

c) trojnásobku vášho priemerného mesačného zárobku, ak váš pracovný pomer trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

d) štvornásobku vášho priemerného mesačného zárobku, ak váš pracovný pomer trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

e) päťnásobku vášho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer trval najmenej dvadsať rokov.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Výpoveď v práci po ukončení rodičovskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať - v októbri mi končí rodičovská dovolenka a vedúca chce ukončiť môj pracovný pomer. Má na to nárok?

Odpoveď: Výpoveď v práci po ukončení rodičovskej dovolenky

(odpoveď odoslaná: 20.09.2022)

Dobrý deň,
po skončení rodičovskej dovolenky s Vami môže skončiť pracovný pomer, avšak len podľa zákona a z dôvodov tam uvedených. Napr. Vám môže dať výpoveď, ale tá musí byť písomná, odôvodnená a doručená. Ak s ňou súhlasiť nebudete a máte za to, že nie je daný dôvod výpovede, potom môžete do 2 mesiacov od kedy mal prac. pomer skončiť podať žalobu na určenie neplatnosti výpovede. Zákon ale nezakazuje skončiť prac. pomer potom, keď sa vrátite z rodič. dovolenky. 


Trápi vás "Výpoveď v práci po ukončení rodičovskej dovolenky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď v práci po ukončení rodičovskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň, Nedávno som ukončila rodičovskú dovolenku a mala by som nastúpiť do práce. Mám však problém. Môjho syna neprijali do škôlky, a preto musím podať výpoveď. Mám nárok na odstupné?

Odpoveď: Výpoveď v práci po ukončení rodičovskej dovolenky

(odpoveď odoslaná: 09.01.2022)

Dobrý deň,
vznik nároku na odstupné je naviazaný na skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa. Toto upravuje ust. § 76 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ZP). Pokiaľ ukončí pracovný pomer zamestnanec výpoveďou, ako je to vo Vašom prípade, nárok na odstupné podľa ZP nevznikne a to bez ohľadu na dôvod, pre ktorý zamestnanec skončí takýto pracovný pomer so svojím zamestnávateľom. 


Podotázka: Výpoveď v práci po ukončení rodičovskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím Vás, 17.1.2022 mi končí rodičovský a plánujem na 3.1.2022 oznámiť zamestnávateľovi, že by som chcela predčasne ukončiť rodičovský o jeden deň a tiež si zobrať jednodňovú dovolenku, aby som mohla podať výpoveď 18.1. Je to možné aj keď tento krok nebol oznámený mesiac dopredu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď v práci po ukončení rodičovskej dovolenky

(odpoveď odoslaná: 04.01.2022)

Dobrý deň,

Zákonník práce určuje povinnosť zamestnávateľa na žiadosť zamestnanca poskytnúť zamestnancovi rodičovskú dovolenku na prehĺbenie starostlivosti o dieťa, a to až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku. Zákon tiež ukladá povinnosť zamestnancovi, ktorý je na rodičovskej dovolenke, písomne oznámiť zamestnávateľovi najmenej jeden mesiac vopred predpokladaný deň nástupu na materskú alebo rodičovskú dovolenku, ako aj predpokladaný deň ich prerušenia, skončenia či inej zmeny. Zákon však nedodržanie tejto oznamovacej povinnosti  v lehote jedného mesiaca vopred zo strany zamestnanca osobitne nesankcionuje, avšak je možné, že zamestnávateľ sa na nedodržanie tejto lehoty môže odvolávať, čo môže konieckoncov skomplikovať predčasný návrat do zamestnania. Ak však chcete skončiť pracovný pomer, môžete tak urobiť aj počas Vašej rodičovskej dovolenky, eventuálne po jej skončení. Zákaz výpovede sa totiž nevzťahuje na situáciu, keď končí pracovný pomer zamestnanec. Účelom tejto ochrannej doby je totiž ochrana zamestnanca pred jednostranným skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa. Výpoveď môžete dať  preto kedykoľvek aj bez udania dôvodu. Dbajte však na to, aby bola písomná a doručená zamestnávateľovi, inak by bola výpoveď neplatná.


Podotázka: Výpoveď v práci po ukončení rodičovskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcem sa, prosím, opýtať: Dňa 20.9.2021 mi končí rodičovská dovolenka a chcela by som podať výpoveď, pretože už neplánujem nastúpiť do zamestnania. Môžete mi, prosím, poradiť, ako mám postupovať?
Ďakujem. Mária

Odpoveď: Výpoveď v práci po ukončení rodičovskej dovolenky

(odpoveď odoslaná: 09.09.2021)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade platí okrem iných aj ust. § 166 ods. 3 Zákonníka práce, v zmysle ktorého "žena a muž písomne oznámia zamestnávateľovi najmenej jeden mesiac vopred predpokladaný deň nástupu na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku, predpokladaný deň ich prerušenia, skončenia a zmeny týkajúce sa nástupu, prerušenia a skončenia materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky."

Nevieme z otázky, či ste skutočnosť, že Vám končí rodičovská dovolenka  oznámili aj zamestnávateľovi. Uvádzame, že ide o to, aby aj zamestnávateľ sa vedel zariadiť pri plnení jeho povinností ako zamestnávateľa a vedel zariadiť pracovný proces.

Odporúčame zamestnávateľovi napísať, že Vám končí rodičovská dovolenka, ale chcete ukončiť pracovný pomer dohodou k Vami uvedenému dňu a to dohodou v zmysle ust. § 60 Zákonníka práce a to s uvedením alebo aj bez uvedenia dôvodov z Vašej strany :

"Dohoda o skončení pracovného pomeru

(1)Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.
(2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c).
(3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi."
 
 
V prípade, že by zamestnávateľ nesúhlasil so skončením prac. pomeru dohodou, potom budete musieť podať výpoveď z prac. pomeru. Výpovedná doba v zmysle ust. § 62 Zákonníka práce je dva mesiace ak pracovný pomer ku dňu doručenia výpovede trval viac ako jeden  rok a plynie od prvého dňa mesiaca nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede. Pracovný pomer skončí uplynutím výpovednej doby.

 
Trápi vás "Výpoveď v práci po ukončení rodičovskej dovolenky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď v práci po ukončení rodičovskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či mi po skončení materskej dovolenky vzniká nárok na odstupné, ak mi zamestnávateľ neposkytne moje pôvodné pracovné miesto, ale nejakú inú pozíciu, ktorú odmietnem. Vo firme pracujem od roku 2014. Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď v práci po ukončení rodičovskej dovolenky

(odpoveď odoslaná: 25.06.2021)

Dobrý deň,
posúdenie vzniku nároku na odstupné závisí od dôvodu výpovede. T.j. či Vám dá výpoveď z dôvodu nadbytočnosti alebo Vám dá výpoveď z iného dôvodu. Až na základe konkrétneho výpovedného dôvodu alebo dôvodu skončenia pracovného pomeru dohodou je možné posudzovať vznik nároku na odstupné.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Výpoveď v práci po ukončení rodičovskej dovolenky" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.