Máte
otázku?

Výpoveď v práci po ukončení rodičovskej dovolenky


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košice
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Výpoveď v práci po ukončení rodičovskej dovolenky

Dobrý deň, Chcela by som sa spýtať, v júni mi konci rodičovská dovolenka, počas mojej RD zamestnávateľ zrušil moje pracovné miesto, a tak po oznámení o ukončení RD, ktoré som zaslala zamestnávateľovi mi posielajú poštou výpoveď. Moja otázka je, či mi nemusí ponúknuť náhradné miesto a môže mi dať výpoveď na základe zrušenej pozície? Výpoveď, ktorú mi zasiela musím podpísať až tak je platná, alebo nemusím nič podpisovať? Koľko mesačne odstupné mám nárok ak som pred nástupom na materskú vo firme pracovala 7 rokov, s rodičovskou dovolenkou je 10 rokov?

Odpoveď: Výpoveď v práci po ukončení rodičovskej dovolenky

Dobrý deň,

predpokladám, že ide o výpovedný dôvod podľa § 63 ods. 1 písm. b), podľa ktorého Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu.

Ako uvádza toto ustanovenie, samotnému rozhodnutiu o skončení pracovného pomeru s konkrétnym zamestnancom musí predchádzať písomné rozhodnutie zamestnávateľa o organizačných zmenách, ktoré sa musia týkať Vášho pracovného miesta. V opačnom prípade by sa mohlo jednať o neplatnú výpoveď.

Keďže ste ešte stále v ochrannej dobe, vzťahuje sa na Vás zákaz výpovede, a preto je výpoveď, ktorú Vám zamestnávateľ doručil neplatná. 

Pokiaľ ide o to, či je potrebné výpoveď podpísať alebo nie, pokiaľ hovoríme o skončení pracovného pomeru výpoveďou, podľa § 61 a nasl., ide o jednostranný právny úkon, a preto nie je potrebný súhlas druhej strany. Ak išlo o návrh na uzavretie dohody o skončení pracovného pomeru, potom sa na platnosť takéhoto úkonu vyžaduje Váš súhlas.

Povinnosť ponúknuť Vám inú vhodnú prácu zamestnávateľovi vo Vašom prípade vznikne, pretože podľa  § 63 ods. 2 Zákonníka práce Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď, ak nejde o výpoveď z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu, o výpoveď pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh, pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer, iba vtedy, ak

a) zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, a to ani na kratší pracovný čas v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce,

b)zamestnanec nie je ochotný prejsť na inú pre neho vhodnú prácu, ktorú mu zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo sa podrobiť predchádzajúcej príprave na túto inú prácu.

Keďže sa na Vás nevzťahujú výnimky uvedené § 63 ods. 2 ZP, je povinný Vám poskytnúť inú vhodnú prácu.

Pokiaľ ide o odstupné, domnievam sa, že Vám vzhľadom na to, že ste zamestnancom 10 rokov, nárok na trojnásobok priemerného mesačného zárobku.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Výpoveď v práci po ukončení rodičovskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň, nastúpila som do práce po rodičovskej dovolenke. Zamestnávateľ mi oznámil, že moje pracovné miesto je zrušené. Keďže som chcela k tomu vidieť papiere kým podpíšem nové ponúkané miesto, mesiac ich nemohol nájsť a potom zrazu vznikol dokument podpísaný 1. 1. 2019, s tým, že vtedy bola štatutárka zariadenia dlhodobo PN. Zároveň bolo toto miesto ponúkané 19. 2. 2019 mojej zastupujúcej kolegyni. Mám nejakú možnosť im toto klamstvo dokázať?

Odpoveď: Výpoveď v práci po ukončení rodičovskej dovolenky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.08.2019)

Dobrý deň,

vo vašom prípade ide o výpovedný dôvod podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, podľa ktorého Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu.

Ustanovenie Zákonníka práce však hovorí, že rozhodnutiu o skončení pracovného pomeru s konkrétnym zamestnancom musí predchádzať písomné rozhodnutie zamestnávateľa o organizačných zmenách, ktoré sa musia týkať Vášho pracovného miesta. V opačnom prípade by sa mohlo jednať o neplatnú výpoveď. Ak si nie ste istá, či takýto dokument existuje, prípadne či ten, ktorý vám zamestnávateľ ukázal je pravý, môžete ho nechať preskúmať.

Keď ste boli na rodičovskej dovolenke, boli ste v ochrannej dobe, vzťahoval sa na vás zákaz výpovede, a preto výpoveď, ktorú by vám zamestnávateľ doručil v tomto čase, by bola neplatná. 

Povinnosť zamestnávateľa ponúknuť vám inú vhodnú prácu jednoznačne vznikla, pretože podľa  § 63 ods. 2 Zákonníka práce Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď, ak nejde o výpoveď z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu, o výpoveď pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh, pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer, iba vtedy, ak

a) zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, a to ani na kratší pracovný čas v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce,

b)zamestnanec nie je ochotný prejsť na inú pre neho vhodnú prácu, ktorú mu zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo sa podrobiť predchádzajúcej príprave na túto inú prácu.

Keďže predpokladám, že sa na vás nevzťahujú výnimky uvedené § 63 ods. 2 ZP, je povinný vám poskytnúť inú vhodnú prácu.

Vašim právom je podať podnet na príslušnom orgáne inšpekcie práce, ktorý následne vykoná u vášho zamestnávateľa inšpekciu. Ďalšou možnosťou je žaloba o určenie neplatnosti výpovede, avšak táto sa používa už pri doručenej výpovedi.Z uvedeného vyplýva, že ak vám ešte nedoručil výpoveď a zrušil pracovné miesto, mal by vám ponúknuť iné vhodné pracovné miesto. Zároveň môžete podať podnet na inšpektorát práce. Ak ste už výpoveď obdržali, môžete ju nechať preskúmať prostredníctvom žaloby na súd, avšak je potrebné si uvedomiť, že súdne konanie je spojené s rôznymi nákladmi a poplatkami. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď v práci po ukončení rodičovskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň, 24. 9. 2019 mi končí rodičovská dovolenka. Zamestnávateľovi som oznámila nástup do práce. Ponúkli mi inú pozíciu, o, ktorú však nemám záujem. Do telefónu mi bolo povedané, že pracovný pomer tak skončí dohodou ku dňu skončenia rodičovskej dovolenky bez nároku na odstupné. Vo firme som pracovala necelých 9 rokov (5 rokov som bola doma s deťmi - reťazový pôrod). Nemám vôbec právo na odstupné?

Odpoveď: Výpoveď v práci po ukončení rodičovskej dovolenky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.07.2019)

Dobrý deň,

podľa § 157 ods. 2 Zákonníka práce ak sa zamestnankyňa vráti do práce po skončení rodičovskej dovolenky je zamestnávateľ povinný zaradiť ju na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je povinný ju zaradiť na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve. Vy máte právo po skončení rodičovskej dovolenky na zachovanie všetkých práv, ktoré máte alebo ktoré vám vznikali v čase nástupu na túto rodičovskú dovolenku v pôvodnom rozsahu; tieto práva sa uplatnia vrátane zmien, ktoré vyplývajú z právnych predpisov, kolektívnej zmluvy.

Z uvedeného vyplýva, že zamestnávateľ teda nemá na výber, v prvom rade je povinný zamestnankyňu po návrate z RD zaradiť na pôvodnú prácu a pracovisko, a v prípade až ak to nie je možné, zamestnávateľ je povinný ju zaradiť na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve aj keď to môže byť organizačne na inej pozícii. Teda neponúka jej inú prácu, lebo bude vykonávať tú istú, no napr. na inej pozícii.  

 

Zamestnávateľ musí dodržať všetky náležitosti uvedené v pracovnej zmluve (druh práce, miesto výkonu práce, mzda, prac. čas a pod.) a navyše všetky benefity (nielen finančného charakteru), ktoré mala zamestnankyňa pred nástupom na RD jej zostávajú zachované.

 

Ak nastane situácia, že zamestnávateľ nemá pre zamestnankyňu žiadne miesto zodpovedajúce pracovnej zmluve, môže sa s ňou dohodnúť na zmene pracovnej zmluvy tak, že ju zaradí na inú pozíciu, ktorú má voľnú, prípadne sa dohodne na skončení pracovného pomeru (zamestnankyňa má nárok na odstupné).

 

Ak však k dohode nedôjde, zamestnávateľ bude mať aj naďalej povinnosť prideľovať zamestnankyni prácu podľa pôvodnej pracovnej zmluvy. Ak by pridelenie takejto práce nebolo možné, pôjde o prekážku na strane zamestnávateľa, za čo zamestnankyni prináleží náhrada mzdy v sume jej priemerného zárobku.

 

Ak zamestnávateľ nemá voľnú žiadnu inú pozíciu (vôbec), môže s ňou skončiť pracovný pomer výpoveďou z organizačných zmien § 63 ods. 1 písm. b) ZP (ale až po návrate z RD). Aj v tomto prípade má zamestnankyňa nárok na odstupné a aj na výpovednú dobu. Zdôrazňujem, že organizačná zmena musí byť vyhotovená písomne a v priamej súvislosti s miestom dotknutej zamestnankyne.

 

Tiež upozorňujem, aby bola výpoveď platná, zamestnávateľ musí riadne vykonať ponukovú povinnosť (§ 63 ods. 2 ZP), čiže zamestnávateľ vám môže výpoveď, iba vtedy, ak:

 

a) zamestnávateľ nemá možnosť zamestnankyňu ďalej zamestnávať, a to ani na kratší pracovný čas v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce,

b) zamestnankyňa nie je ochotná prejsť na inú pre ňu vhodnú prácu, ktorú jej zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo sa podrobiť predchádzajúcej príprave na túto inú prácu.

 

Vhodná práca je práca, ktorá zodpovedá zdravotnému stavu zamestnankyni, pričom však zamestnávateľ je povinný prihliadnuť aj na jej kvalifikáciu a prax (§ 55 ZP.)

 

V zmysle ustanovenia § 76 Zákonníka práce, patri odstupné zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 pís. a) alebo pís. b) Zákonníka práce.

 

Pokiaľ ide o odstupné, tak Vám vzhľadom na to, že ste zamestnancom 9 rokov, máte nárok na dvojnásobok priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď v práci po ukončení rodičovskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň, som na rodičovskej dovolenke a zamestnávateľ mi oznámil, že firma sa ruší. Chce so mnou uzavrieť dohodu o skončení pracovného pomeru. Vo firme som zamestnaná od 1. 2. 2013, takže by som mala mať nárok na 3-mes. Odstupné. Avšak v dohode, ktorú mi predložil, je uvedené skončenie prac.pomeru dohodou na žiadosť zamestnanca s nárokom na 2-mesačne odstupné podľa paragrafu 76 ods 7. Nie je tam ani uvedený dôvod ukončenia pracovného pomeru. Dohodu som nepodpísala, chcela by som požiadať o uvedenie dôvodu a 3-mes. Odstupné+preplatenie nevyčerpanej dovolenky. Je takýto postup správny? A čo v prípade ak sa nedohodneme? Musí mi dať výpoveď podľa paragrafu 63 s nárokom na odstupné 2 mesiace? Zdá sa mi, že to chcú urýchliť. Najprv som mala skončiť prac.pomer dohodou k 31. 8. 2018, a keď som povedala, že si to chcem premyslieť, tak už k 27. 8. 2018. Odstupné bude vyplatené kedy ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď v práci po ukončení rodičovskej dovolenky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.08.2018)

Dobrý deň,

predkladáme Vám nasledovnú odpoveď : 

Môžete sa so zamestnávateľom dohodnúť na skončení PP dohodou k dohodnutému dňu z dôvodu zrušenie organizácie a potom platí podľa Zákonníka práce nasledovné : 

"§ 60  : Dohoda o skončení pracovného pomeru 
(1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom. 
(2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c). 
(3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi."

 

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak dochádza ku skončeniu prac. pomeru dohodou z dôvodu zrušenia organizácie podľa § 63 ods. 1 písm. a) alebo b) ZP dôvod  skončenia prac. pomeru v dohode musí byť tento dôvod zrušenia organizácie uvedený.

Odstupné pri skončení prac. pomeru dohodou z dôvodu § 63 ods.1 písm. a) ZP je vo Vašom prípade vo výške štvornásobku priemerného mesačného zárobku/§ 76 ods. 2 písm. d/ ZP/.

Podľa § 76 ods. 6 ZP odstupné vypláca zamestnávateľ po skončení pracovného pomeru v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak. 

Keďže ste si nemohli vyčerpať dovolenku, podľa § 116 ZP je zamestnávateľ poskytnúť náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku.

Budeme radi ak nám dáte vedieť ako ste dopadli.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Výpoveď v práci po ukončení rodičovskej dovolenky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výpoveď v práci po ukončení rodičovskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň, v septembri syn dovŕši 3 rok a ja som zamestnávateľovi oznámila svoj nástup do práce. Na osobnom stretnutí mi navrhli odstupné a ukončenie pracovného pomeru z dôvodu, vraj svojim príchodom naruším fungovanie predajne. Keďže o svoje miesto nechcem prísť, pretože som bola na svojej pozícii 10 rokov a vždy som mala veľmi dobre výsledky, tak nadriadená reagovala asi takto: tak nech počítam s tým, že ma budú veľmi prísne kontrolovať a hlavne porovnávať s terajšou mňa zastupujúcou vedúcou. Som z toho dosť prekvapená. Majú na takéto niečo právo? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď v práci po ukončení rodičovskej dovolenky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.07.2018)

Dobrý deň, v zmysle Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný umožniť Vám nástup na pracovnú pozíciu spred rodičovskej/materskej dovolenky. To neplatí iba v prípade, ak toto miesto zaniklo. Ale i v tomto prípade Vám musí zamestnávateľ ponúknuť pracovné miesto, ktoré sa svojimi podmienkami (nielen mzdou) podobá na pracovnú pozíciu, na ktorom ste pracovali. Vo vzťahu ku kontrole a hľadaniu možností dať Vám výpoveď si dovoľujeme uviesť, že v tomto smere je zamestnávateľ obmedzovaný zákonom. Na jednej strane musí dodržať zákonný postup, ak by Vám chcel dať výpoveď kvôli nedostatočnému plneniu pracovných povinností (musí Vás vopred upozorniť na nedostatočné plnenie a nemôže Vám hneď dať výpoveď). Na druhej strane je každý šikanózny postup zamestnávateľa alebo jeho konanie v rozpore s dobrými mravmi zakázaný. Ak si budete riadne plniť svoje pracovné povinnosti, zamestnávateľ si nemôže vymýšľať výpovedné dôvody alebo porušenia pracovnej disciplíny.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď v práci po ukončení rodičovskej dovolenky (Pracovné právo)

Dobrý deň, ďakujem za predchádzajúcu odpoveď. Čiže rozumiem tomu tak, že ak mi zamestnávateľ neoznámil písomne organizačné zmeny, ktoré sa týkajú môjho pracovného miesta tak výpoveď je neplatná, aj keď vo výpovedi uviedol dôvod zrušenie pracovnej pozície? Aké kroky môžem v takomto prípade podniknúť?

Odpoveď: Výpoveď v práci po ukončení rodičovskej dovolenky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.04.2017)

Dobrý deň,

zamestnávateľ Vám predmetné zmeny písomne oznamovať nemusí. V prípade súdneho sporu by však musel preukázať, že Vašej výpovedi predchádzali takéto zmeny a bude musieť doložiť rozhodnutie v písomnej forme, podľa ktorého sa Vaša pozícia ruší a Vy ste sa stali nadbytočným zamestnancom. Výpoveď, ktorú Vám teraz zaslal (ak ide o výpoveď v zmysle § 61 a nasl., teda nie návrh dohody o skončení pracovného pomeru), je podľa toho, čo ste uviedli neplatná, pretože Vám ju doručil v ochrannej dobe. Pokiaľ ide o Vašu obranu, môžete trvať na tom, aby Vás ďalej zamestnával, resp. Vám ponúkol inú vhodnú prácu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Výpoveď v práci po ukončení rodičovskej dovolenky" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku