Máte
otázku?

Výpoveď z prac. pomeru


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Bratislava

Otázka: Výpoveď z prac. pomeru

Dobrý deň, chcel by som sa Vás poprosiť o radu. Aktuálne som na dočasnej pracovnej neschopnosti a môj zamestnávateľ mi poslal poštou výpoveď. Táto výpoveď ruší moje pracovné miesto. V texte výpovedi je uvedené, že výpovedná doba začína plynúť od 1. apríla 2023 a končí 30. apríla. Dátum odoslania na poštovej známke je 31. marec. Chcem sa opýtať, či je táto výpoveď platná, keďže mi bola doručená 3. apríla, a či mi už plynula výpovedná doba. Počas mojej pracovnej neschopnosti so mnou zamestnávateľ vôbec nekomunikoval. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď z prac. pomeru

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame, že aj vzhľadom na okolnosť, že ste práceneschopný a dôvod výpovede je zrušenie pracovného miesta, v zmysle ust. § 64 Zákonníka práce sa na Vás nevzťahuje ochranná doba /zákaz výpovede/ a preto zamestnávateľ bol oprávnený Vám dať výpoveď z pracovného pomeru. Výpoveď z pracovného pomeru ako forma skončenia pracovného pomeru musí byť konkretizovaná, nepostačuje citácia zákonného ustanovenia Zákonníka práce.

Výpoveď bola daná podľa znenia otázky v mesiaci marec 2023, ktorý ste prevzali dňa 3.4.2023 a preto výpovedná doba začne plynúť až dňom 1.5.2023 a pracovný pomer skončí uplynutím výpovednej doby, čo vyplýva z ust. § 62 ods. 7 Zákonníka práce.

Výpovedná doba v zmysle ust. § 62 ods. 3 písm. a/ Zákonníka práce je dva mesiace a to v prípade, že Váš pracovný pomer ku dňu doručenia výpovede trval jeden až 5 rokov. Ak pracovný pomer ku dňu doručenia výpovede trvá viac ako 5 rokov, potom je výpovedná doba 3 mesiace /§ 62 ods. 3 písm.b/ Zákonníka práce/.

Otázky ponuky prac. miesta je podstatná v tom prípade, či ku dňu doručenia výpovede mal pre Vás zamestnávateľ vhodné iné pracovné miesto, čo musí preukázať zamestnávateľ v prípadnom spore o neplatnosť výpovede v zmysle ust. §  77 Zákonníka práce. Žalobu o neplatnosť výpovede však musíte podať v lehote do 2 mesiacov odo dňa keď sa mal pracovný pomer skončiť.

Vzhľadom na okolnosť, že pracovný pomer končí zo strany zamestnávateľa z organizačných dôvodov, v súlade s ust. § 76 Zákonníka práce máte nárok na odstupné podľa dĺžky trvania pracovného pomeru. Netreba zabudnúť ani na povinnosť zamestnávateľa preplatiť Vám zostatok nevyčerpanej dovolenky v zmysle ust. § 116 ods. 3 Zákonníka práce :

"Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."

 

Trápi vás "Výpoveď z prac. pomeru" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Výpoveď z prac. pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať: ak som podal dvojmesačnú výpovednú lehotu ku dňu 30. 6. 2023, môžem nastúpiť do druhého zamestnania už 26. 6. 2023, ak si čerpám dovolenku v starom zamestnaní? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Výpoveď z prac. pomeru

(odpoveď odoslaná: 05.04.2023)

Dobrý deň, áno, môžete v čase dovolenky nastúpiť už do nového zamestnania. V čase dovolenky môžete pracivať podľa svojho rozhodnutia.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Výpoveď z prac. pomeru" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:
 • Výpoveď v práci zo strany zamestnanca

  Podľa § 61 Zákonníka práce Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná. Výpoveď ...

 • Môžem podať výpoveď počas PN?

  Môžem počas pracovnej neschopnosti doručiť poštou zamestnávateľovi list, v ktorom ho žiadam o rozviazanie pracovného pomeru s výpovednou lehotou dva ...

 • Výpoveď, zdravotné dôvody

  Výpoveď je jeden zo spôsobov skončenia pracovného pomeru. ... Zákonníka práce: (1) Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec.

 • Ako skončiť pracovný pomer ?

  Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu ... Ďalšou možnosťou na Vašej strane je podať výpoveď z pracovného pomeru a to ...

 • Výpoveď zo skráteného pracovného úväzku

  (6) Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva ...

 • Skončenie pracovného pomeru výpoveďou

  Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou. Dobrý deň,. podľa Zákonníka práce môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď iba z taxatívne vymedzených ...

 • Skončenie pracovného pomeru na základe ústnej dohody

  Dobrý deň,. ak zamestnávateľ nebude súhlasiť s dohodou, potom môžete pracovný pomer skončiť len výpoveďou, ktorá musí byť písomná a doručená, inak je neplatná.
najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.