Máte
otázku?

Vyporiadanie BSM dom s úverom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Nitra

Otázka: Vyporiadanie BSM dom s úverom

Dobrý deň, rád by som sa opýtal na nasledujúcu situáciu: Rozvádzame sa s manželkou, vlastníme spoločný dom, ktorý sme kúpili na hypotéku, a k tomu máme ešte niektoré úvery. Posledný rok a pol som všetky náklady na hypotéku, úvery, údržbu a domácnosť platil ja, keďže manželka nemala dlhodobo zamestnanie. Teraz sa zamestnala a má príjem, ktorý je veľmi dobrý. Predložila mi návrh vyrovnanie takýmto spôsobom: Chce, aby som svoju časť domu prepsal na ňu s tým, že ona bude splácať hypotéku, a požiadala, aby som sa vystahoval bez nároku na vysporiadanie. Prosím o radu, pretože takáto verzia sa mi zdá trochu neprijateľná. Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM dom s úverom

Dobrý deň, ako uvádza § 150 Občianskeho zákonníka, pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Z toho vyplýva, že vy máte nárok na úhradu 1/2 všetkých nákladov (platieb), ale až po rozvode, ktoré ste platili sám (splátka úveru, náklady na dom...). Pri platení úveru počas manželstva len jedným z manželov zo svojho príjmu (ktorý patrí do BSM) sa má za to, že sa platil úver spoločne. Nárok na vrátenie 1/2 úhrad teraz nemáte, okrem prípadu, ak by ste preukázali, že ste to platili zo svojho majetku (nie spoločného).

Čo sa týka samotného vyporiadania BSM po rozvode, tak sa môžete s manželkou dohodnúť akokoľvek. Samozrejme vo Vašom prípade jej návrh je pre Vás neakceptovateľný ak by bola výška úveru nižšia ako hodnota nehnuteľnosti. Vo väčšine takýchto prípadov sa manželia dohodnú tak, že ten kto v poslednom období splácal úver si nechá nehnuteľnosť, bude jej výlučným vlastníkom a druhému manželovi buď vyplatí jeho časť alebo sa dohodnú, že neplatí vôbec nič. Závisí to od výšky hodnoty úveru a hodnoty domu. 

Určite si hodnotu nehnuteľnosti a iných vecí patricich do BSM (vybavenie nehnuteľnosti), spýtajte sa v banke na hodnotu úveru a podľa toho zistíte, ci by ste mohli od nej niečo požadovať. Pozor však na to, aby sa nestalo, že zostanene dlžníkom na úvere a ona bude mať dom. To by nebolo dobre. V zmluve je potrebné ošetriť aj tento problém.

Trápi vás "Vyporiadanie BSM dom s úverom" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vyporiadanie BSM dom s úverom (Rozvod)

Dobrý deň, po troch rokoch manželstva sa s manželom chystáme rozviesť. Poznáme sa už 10 rokov, no rozdiely medzi nami sa začali prejavovať až nedávno. Tento rok sme spolu dokončili stavbu nového domu. Dohodli sme sa, že manžel mi vyplatí z domu investovanú čiastku a časť splatenej hypotéky, ktorú predstavuje suma približne 10000 eur (hypotéku máme iba 2 roky). Zároveň by som bola vymazaná z hypotéky ako spoluďžníčka a on by sa stal jediným vlastníkom domu aj dlhu. Ja mám k dispozícii rodičovský byt, takže nemám problém s bývaním. Na druhej strane, manžel by mal problém s bývaním. Predaj domu, úplné splatenie hypotéky a rozdelenie peňazí by nám ani jednému nezabezpečilo bývanie, iba by som bola v značnej výhode. Myslíte si, že je takéto delenie majetku vhodné? Nerozvádzame sa v zlom a nechceme si komplikovať život. Ďakujem za odpoveď. Silvia.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM dom s úverom

(odpoveď odoslaná: 09.11.2020)

Dobrý deň,
v zmysle ust. § 149 a nasl. Obč. zákonníka až po právoplatnom skončení konania o rozvode manželstva môže dôjsť k vyporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva (pravda okrem výnimiek uvedenýc v Obč. zákonníku - živnosť. podnikanie, rozpor s dobrými mravmi).

V otázke uvádzate, že na vyporiadaní BSM sa viete dohodnúť. Zo zákona platí, že dohodu o vypoiriadaní treba spísať v lehote do 3 rokov. Vzhľadom na okolnosť, že ide o nehnuteľnosti, dohoda o vyporiadaní BSM musí byť písomná a účinnosť nadobúda až vkladom do katastra nehnuteľností (§ 149a/ Obč. zákonníka).

Uvádzame tiež, že ak na nehnuteľnosti viazne hypotéka, dohoda o vyporiadaní BSM nie je pre banku právne záväzná a preto odporúčame otázku vymazania spoludlžníka vopred informačne prejednať s bankou.

Vami uvádzané riešenie z hľadiska predchádzania dlhým súdnym sporom je správne.

 

 

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vyporiadanie BSM dom s úverom (Rozvod)

Dobrý deň, som rozvedený od 2/2020 a manželka teraz požiadala cez svoju advokatku o vysporiadanie BSM. Majú záujem o dohodu, teda mimosúdne, ja taktiež. Nás majetok pozostáva z RD, ktorý sme kúpili cca pred 4 rokmi. Cena bola 133 000 e. Počas manželstva sme garáž prerobili na spálňu, čo mohlo navýšiť hodnotu domu, a vymenili okná v celom dome. V dome som zostal bývať ja. Manželka s deťmi sa odsťahovala. V návrhu žiada odo mňa vyplatiť jej čiastku v sume 135 000 e, pokiaľ chcem zostať v dome naďalej bývať. Momentálne máme ešte zostatok hypotéky cca 35 000e a spotrebný úver zo zostatkom cca 2 000e, ktoré splácam ja. Jeden spotrebný úver spláca exmanželka, ktorý ma zostatok cca 3 000e. Iný majetok v BSM nemáme, samozrejme len bežne veci ako zariadenie domu, nábytok atď. Auto je písané na exmanželku, ale to bolo ešte pred sobášom, ktoré som síce vo väčšej miere zaplatil ja - asi 80%. V návrhu ešte píše, že zohľadňuje aj vnesené finančne prostriedky do BSM vo výške 20 000e z jej výlučných prostriedkov, ktoré jej darovali rodičia. Ja som si týchto prostriedkov neni vedomí. Ako ich musí preukázať? Podľa akého zákona, paragrafu?
Píšu, že v prípade súdneho konania bude musieť každý z nás zaplatiť súdny poplatok 3 % z podielu BSM, čo pri našich aktívach BSM po odrátaní záväzkov predstavuje pre každého cca sumu 3 900 e. Až som to správne pochopil tak naše spoločne BSM je v hodnote 260 000e? Potom nerozumiem ale ako sa k tekejto cene dopracovali a čo tam započítali?
Vôbec nerozpísali ako sa k sume 135 000 e dopracovali, je nejaká
ako mám reagovať na ich návrh a pokračovať momentálne nemám financie advokáta, je možnosť bezplatného advokáta, od štátu alebo podobne. Veľmi pekne vopred ďakujem.
S pozdravom Jozef

Odpoveď: Vyporiadanie BSM dom s úverom

(odpoveď odoslaná: 28.04.2020)

Dobrý deň,
Pokiaľ ide o predložený návrh dohody na vyporiadanie BSM odporúčame podľa otázky reagovať nasledovne :
1./ Nech manželka resp. jej advokátka predloží doklady o tom na základe čoho došla k sume 135 000 €. Prerobenie garáže na spálňu nemohlo zvýšiť hodnotu domu podstatným spôsobom, keď naviac garáž ubudla, čo mohlo v konečnom dôsledku hodnotu domu znížiť, ak už nie je priestor na vybudovanie novej garáže.
2./ Žiadajte o predloženie dokladu o poskytnutí daru Vašej bývalej manželke jej rodičmi. Advokát má vedieť ako preukázať vnesenie výlučných fin. prostriedkov (darovacia zmluva, vklad peňazí na bankový účet).
3./ V rámci vyporiadania ak chcete, mali by ste vyporiadať finančne aj hodnotu motorové vozidlo aj keď bolo kúpené pred manželstvom a splácané počas manželstva.
4./ Hodnota BSM :
Nehnuteľnosť 133 000 € plus prestavba garáže : Ak sa nedohodnete na cene, v prípadnom súdnom konaní bude musieť znalec vyhotoviť znalecký posudok.
Ak by nehnuteľnosť v celosti v rámci vyporiadania BSM mala pripadnúť Vám, ako aj hypotekárny úver, potom od hodnoty nehnuteľnosti je treba odpočítať aj zostatok úveru, a Vaša manželka by mala nárok len na polovicu zostatku predmetnej sumy.
Uvádzame súčasne, že ak ste hypotekárny úver podpísali obaja, pre banku nie je dohoda o vyporiadaní BSM záväzná. Odporúčame kontaktovať z vašej strany aj banku pre informáciu o zostatku úveru.
5./ Predmetom vyporiadania má byť všetok majetok, teda aj hnuteľné veci.

V prípade potreby nás kontaktujte, rovnako nás môžete kontaktovať aj pre odpoveď advokátke.


Podotázka: Vyporiadanie BSM dom s úverom (Rozvod)

Chcem si zobrať úver na rodičovský dom. Rodičia sa rozvádzajú a matka musí vyplatiť otca z domu. Je potrebný súhlas otca? Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM dom s úverom

(odpoveď odoslaná: 08.06.2019)

Dobrý deň,

v otázke uvádzate, že Vaši rodičia sú v rozvodovom konaní a teda k zániku BSM dôjde až právoplatnosťou rozsudku o rozvode manželstva, čo z časového hľadiska môže trvať určitú dobu.

Riešením Vami uvedenej situácie je, aby rodičia počas trvania manželstva predali dom Vám a na základe predmetnej zmluvy Vám banka poskytne úver, z ktorého vyplatíte otca. 

Je však potrebné zmluvne - osobitnou zmluvou vyporiadať aj to, že Váš otec sa z domu odsťahuje v stanovenej dobe a vyporiadať aj ostatné súvisiace otázky v súvislosti s BSM v prípade rozvodu manželstva. 

Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom spísania zmlúv.


Trápi vás "Vyporiadanie BSM dom s úverom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie BSM dom s úverom (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa vás opýtať na môj problém. Spolu so manželom sme žili 26 rokov. Aktuálne sa rozvádzame a bývame v dome jeho rodičov. Keď som sa sem prisťahovala, dom ešte nebol dokončený. Vykonali sme niekoľko úprav a následne sme chceli dom prepísať. Manželovi rodičia však súhlasili len s darovacou zmluvou a to len na meno manžela, pod podmienkou, že vyplatíme jeho súrodencov. Každému sme dali podpísať dokument, v ktorom súhlasil, že prijal dohodnutú sumu a zároveň sa vzdáva nároku na dedičstvo. Tieto podpisy sme dali overiť. Odvtedy sme do domu investovali už veľa peňazí a teraz sa potrebujem spýtať, na čo mám nárok? Neviem, ako začať odznova po toľkých rokoch. Navyše, dala som v práci výpoveď a starala som sa o manželovu matku. Teraz som bez príjmu, práce a aj bez strechy nad hlavou. Potrebovala by som radu, ako postupovať ďalej. Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM dom s úverom

(odpoveď odoslaná: 10.07.2015)

Dobrý deň, pokiaľ ide o investície do domu, tak pokiaľ ste peniaze do domu  manžela investovali zo spoločných peňazí patriacich do BSM (t.j. napríklad zarobené počas manželstva), tak budete mať nárok na náhradu peňazí, ktoré boli do domu investované.

Pokiaľ ide o vyplatenie súrodencov, ak ste to urobili tak ako píšete, t.j. dom dostal manžel darovacou zmluvou a vyplatil súrodencom peniaze bez právneho dôvodu, potom ste postupovali veľmi zle, pretože podľa práva nemali súrodenci nárok na žiadne peniaze a bezdôvodne sa obohatili. Išlo o plnenie bez právneho dôvodu. Viem, ako ste to mysleli, ale mohli ste to urobiť úplne inak. Nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia sa premčí za 2 roky, takže k týmto peniazom sa už pravdepodobne nedostanete, pretože súrodenci tieto peniaze nebudú chcieť vrátiť. Môžete sa pokúsiť tento nárok (na vydanie BSM) prisúdiť manželovi s tým, že on Vás vyplatí z tohto nároku. Pri premlčaných dlhoch však súd rozhoduje o tom, že sa tento nárok rozdelí v pomere 50:50 medzi bývalých manželov.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vyporiadanie BSM dom s úverom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.