Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 29. 7. 2014

Otázka: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície

Dobry den, po rozvode s manzelom mi ostal byt, ktory som nadobudla este pred manzelstvom a teda nie je sucastou BSM avsak manzel do neho investoval na zaciatku (pred 6 rokmi) nejake peniaze (na prerabku, zariadenie). Chcela by som vediet, akym sposobom sa vyrata vyska sumy, ktoru mu mam vratit, predpokladam ze tu sa uplatnuje nejaka amortizacia, a nebudem mu musiet vyplatit plnu sumu investicii. Dalsia vec je auto, ktore mi kupil (daroval) pocas manzelstva... je toto auto tiez sucastou BSM? Dakujem, s pozdravom, Zuzana.

Odpoveď: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície

Dobrý deň, pokiaľ ide o byt nadobudnutý pred manželstvo a investície do bytu, tak najskôr je potrebné vyriešiť, z akých prostriedkov boli peniaze investované. Ak boli počas manželstva z prostriedkov patriacich do BSM (teda aj zarobených jedným z manželov počas manželstva), tak potom platí, že de iure ste aj Vy platili investície a to sa musí pri vyporiadaní zohľadniť. 

Dôležitý je aj charakter investícií do bytu, t.j. či boli zabudované a stali sa súčasťou bytu alebo šlo o hnuteľné veci. Zariadenie sa vyporiada inak ako prerobenie bytu. Ak kúpil napríklad stavebný materiál, cena sa podstatne nemení. Zariadenie môže byť predmetom vyporiadania a tam sa zohľadňuje amortizácia dokonca aj to, kto užíval veci.

Pokiaľ ide o motorové vozidlo, ak bolo kúpené počas manželstva z prostriedkov z BSM, tak potom patrí do BSM a bude sa vyporiadavať. Darovanie medzi manželmi z BSM nie je možné.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať na otázku vyporiadania BSM. Manžel nadobudol dom pred manželstvom, na ktorý si vzal hypotéku, taktiež ešte pred manželstvom, teda na uvedenej hypotéke som niky nebola vedená ako spoludlžník alebo ručiteľ. Po uzatvorení manželstva sme však uvedenú hypotéku splácali z prostriedkov BSM, preto sa chcem spýtať, či si môžem, akokoľvek nárokovať na peniaze, ktoré sme platili z BSM na hypotéku a dom, vo výlučnom vlastníctve manžela? A, či je tam nejaká premlčacia lehota na vymáhanie si takéhoto nároku?
ďakujem.

Odpoveď: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.02.2020)

Dobrý deň prajem,

áno, môžete si uplatniť to, čo sa zo spoločných prostriedkov použilo na jeho výlučný majetok. Počas trvania manželstva a BSM premlčacia doba neplynie. V konaní o vyporiadanie BSM je potrebné vzniesť daný nárok, presne vypočítať, koľko peňazí z BSM sa použilo na dom a hypotéku. Na polovicu z nich máte nárok.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o radu ohľadom bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Minulý rok sme spolu s vtedajšou snúbenicou kúpili byt. Tento byt bol vtedy v podielovom spoluvlastníctve, každému patrila 1/2. Medzičasom sme sa so snúbenicou vzali a chcel by som sa Vás spýtať, či po našej svadbe prešiel tento byt automaticky do bezpodielového spoluvlastníctva, alebo je stále v podielovom spoluvlastníctve (neviem, či zákon pozná niečo také ako podielové spoluvlastníctvo manželov). Na záver ešte uvediem, že od podpísania kúpnej zmluvy (ešte sme neboli manželia) sme požiadali len o zmenu trvalého pobytu a zapísanie tejto zmeny do katastra (manželka požiadala aj o zmenu priezviska). Inak sme s bytom po právnej stránke nič nerobili. Odpoveď na moju otázku potrebujem kvôli podaniu daňového priznania za kúpu nehnuteľnosti v roku 2019.
Ďakujem Vám za odpoveď.

Odpoveď: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.01.2020)

Dobrý deň, 

samotné uzatvorenie manželstva nemá vplyv na právny režim nehnuteľnosti, ktorú ste nadobudli pred uzatvorením manželstva a táto aj naďalej patrí do podielového spoluvlastníctva manželov v podiele ako uvádzate v otázke.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície (Spoluvlastníctvo)

Prosím Vás o radu: Počas manželstva (BSM) som dostala darom starú chalupu v cene 2000e. S manželom sme ju rekonštruovali a všetok potrebný materiál som nakupovala z mojich peňazí, ktoré som zarobila počas trvania BSM. Manžel živil rodinu. Teraz ma chalupa hodnotu 40000e. Rozviedli sme sa a delíme si majetok. Ako sa bude deliť tu uvedená chalupa?

Odpoveď: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.06.2019)

Dobrý deň,

do BSM patrí aj mzda toho, ktorého manžela, takže aj peniaze z Vašej výplaty sú spoločné. Manžel môže pri vyporiadaní BSM žiadať nahradiť polovicu z toho, čo zo spoločného majetku patriaceho do BSM vynaložilo na Váš výlučný majetok. Nemôže žiadať nahradiť všetko. Chalupa bude stále Vašim výlučným majetkom, no pri vyporiadaní sa bude zohľadňovať to, že sa na jeho zhodnotenie použili spoločné prostriedky.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, zdvorilo sa opýtam. Pred uzavretím manželstva mám byt výlučne v mojom 1/1 vlastníctve, auto, nasporené aj investované peniaze. Po "prípadnom" rozvode alebo /nerozvode/, či smrti ma manželka nárok na moje tieto aktíva nárok ! Ďakujem za jasne vysvetlenie. S pozdravom a úctou Marián

Odpoveď: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.12.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

I./ Majetok, ktorý ste nadobudli pred uzatvorením manželstva nepatrí do BSM, ktoré vzniká až uzatvorením manželstva.
Podľa ust.§ 143 Obč. zák. platí :

"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

II./ V prípade uzatvorenia manželstva máte možnosť spísať dohodu o tom, že si vyhradíte vznik BSM ku dňu zániku manželstva. Táto dohoda vyžaduje formu notárskej zápisnice, teda spísať ju musí notár;  počas manželstva budete veci nadobúdať do výlučného vlastníctva Vy a aj Vaša manželka.

III./ V prípade, že by ste sa rozviedli a to bez toho, aby ste spísali dohodu podľa bodu II./, potom by ste sa mohli dohodnúť  na vyporiadaní BSM dohodou.

IV./ V prípade, že by ste sa nedohodli a nebola by spísaná dohoda o vzniku BSM ku dňu jeho zániku, museli by ste podať návrh na súd v lehote do 3 rokov od zániku BSM, teda od rozvodu. Súd  pri vyporiadaní vychádza z ust. § 150 Obč. zákonníka :
" Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."
 

T.j. : Ak by ste investovali počas manželstva do bytu vo Vašom výlučnom vlastníctve z prostriedkov patriacich do BSM, museli by ste uhradiť manželke v zásade jednu polovicu investícií do Vašej nehnuteľnosti - bytu.

V./ Vec môžete riešiť aj tak, že spíšete závet a odkážete majetok Vami určenej osobe. Neopomenuteľným dedičom je zo zákona len Váš potomok, kde platí, že pokiaľ nedošlo k vydedeniu, maloletým sa musí dostať toľko koľko činí ich zákonný podiel a plnoletým potomkom jedna polovica ich zákonného podielu, pokiaľ by závet tomu odporoval bol by v tejto časti neplatný. 

VI./  V prípade úmrtia bez potomkov a bez spísania závetu : Ak nededia poručiteľovi potomci, platí, že v druhej skupine dedí manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva. 

T.j. : Predmetom dedenia je majetok existujúci ku dňu úmrtia poručiteľa, teda aj Váš súčasný majetok, ktorý ak bude existovať v čase úmrtia môže zdediť Vaša manželka.
 


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Byt som nadobudol ešte pred manželstvom. Prerobil a zariadil som ho  za svoje peniaze, hypo a účty platím ja z môjho účtu. Byt ideme predávať už počas manželstva o cca 30% viac ako som ho nadobudol (zmluvy sú už podpísané). Avšak s manželkou sa ideme rozvádzať. Ma nejaký nárok na peniaze z predaja môjho bytu počas manželstva po rozvode?

Odpoveď: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.08.2018)

Dobrý deň,

súdna prax zastáva v prípadoch podobných tomu Vášmu názor, že ak dôjde k predaju veci, ktorá patrí len jednému manželovi (nepatrí do BSM) počas manželstva, tak prostriedky za predaj tejto veci získané, hoci aj za trvania manželstva nie sú súčasťou BSM, ale patria výlučne manželovi, ktorému patrila vec. Dôvodom je, že ide o transformáciu majetku. Diskutabilné je, či to platí aj v prípade zvýšenia hodnoty nehnuteľnosti. Zastávam názor, že to platí aj v tomto prípade, avšak záleží na tom, ako by sa k tomu postavil súd. Pri vyporiadaní BSM by manželka mohla žiadať, aby sa jej nahradilo to, čo sa zo spoločného majetku použilo na výlučný majetok jedného z manželov. Aj príjem napr. z výplaty patrí do BSM a nie výlučne danému manželovi.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať priateľ berie hypotéku sám, keďže nemám príjem iba rodičovský príspevok na spoločné dieťa. A dajú mu väčšiu hypotéku bezomna. Mne poskytli bezúčelový úver vo výške 12 000 €  a ja doplatím hypotéku. Tých 20 % čo mu budú chýbať. Mojou otázkou je, či môžem byt spoluvlastník bytu, aj keď neberiem hypotéku s mojim priateľom. A ako by to bolo v prípade, že by sme sa vzali a potom rozviedli. Ďakujem.

Odpoveď: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.07.2018)

Dobrý deň,

otázka  prevodu časti nehnuteľnosti na Vás je vecou Vašej dohody, avšak vzhľadom na okolnosť, že bol poskytnutý úver, je potrebné splniť podmienky dané bankou v úverovej zmluve. Právny nárok na podiel z nehnuteľnosti nemáte.

Otázka bezúčelového úveru vo výške 12 000 € : Pozreli sme si niekoľko bankových domov ohľadom úveru v takejto výške a splátka úveru bude v podstate predstavovať Váš rodičovský príspevok.

Odporúčame prípadný Váš vklad na financovanie nehnuteľnosti podložiť písomnou zmluvou, nakoľko ak by ste v súčasnosti bez dokladu realizovali platbu, na strane Vášho priateľa by sa jednalo o bezdôvodné obohatenie, ktoré je povinný vydať.  Spísanie zmluvy odporúčame hlavne z dôvodu Vašej istoty a istoty Vášho vzťahu. 

Pýtate sa ďalej, čo v prípade ak by ste sa uzatvorili manželstvo a prípadne rozviedli. Z príslušnej judikatúry vzniká Vám odvodené právo na bývanie z dôvodu rodinnoprávneho vzťahu - uzatvorenie manželstva a v prípade rozvodu nie ste povinná sa z bytu vysťahovať dokiaľ Vám nebude zabezpečená primeraná bytová náhrada podľa ust. Obč. zákonníka.

Odporúčame kontaktovať advokáta.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, Nadobudol som byt pred manželstvom, Byt je na hypo, ja som zaplatil okolo 10 000 € zálohu, zvyšok 80 percent je hypotéka. Byt bol neprerobený, tak som ho prerobil, to ma stálo okolo 20 000 €. Byt splácam už rok a pol a teraz sa budem ženiť. Moja otázka je, po uzavretí manželstva má nárok na polovicu bytu manželka, aj keď neprispela žiadnymi financiami.

Odpoveď: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.07.2018)

Dobrý deň, 

pri zodpovedaní otázky treba vychádzať z ust. Občianskeho zákonníka.

Podľa ust. § 143 OZ  "v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

 

Z uvedeného vyplýva, že byt nadobudnutý pred manželstvom nepatrí do BSM, VAša budúca manželka nemá právny nárok na predmetný byt.

Otázkou je, že hypotekárny úver bude hradený aj po uzatvorení manželstva  už zo spoločných peňazí, nakoľko mzda vyplatená počas trvania manželstva patrí do BSM.  
Uvádzame súčasne, že v prípade rozvodu by mohla Vaša manželka požadovať, aby sa jej nahradilo to, čo počas trvania bezpodielového spoluvlastníctva išlo na Váš výlučný majetok - teda na Váš byt. Odporúčame z dôvodu právnej istoty v prípade možných budúcich rozporov dokumentovať ako stav bytu, tak aj jeho splácanie pred uzatvorením manželstva, ako aj po jeho uzatvorení.

 

©

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, zo ženou sme nadobudli byt pred manželstvom, obidvaja sme majiteľmi bytu a spoludlžníci v banke. Ideme sa rozvádzať. Aký vplyv to bude mať na rozvod? Byt nebude súčasťou súdneho sporu? A ako je to s peniazmi, ktoré sme doňho investovali ? Myslím to tak, že keď sme pred uzatvorením manželstva investovali ja doňho o 5 tisíc € viac ako žena,  mám nárok na tých 5000  € spať, aj keď sme hypotéku brali spoločne na tu istú sumu ? Ďakujem.

Odpoveď: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.04.2018)

Dobrý večer,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

Rozvodové konanie sa týka Vás len manželstva, nie majetkového vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva. Súčasne s rozvodovým konaním teda neriešia aj otázky aktív a pasív vzniknutých počas manželstva.

Pokiaľ sa jedná o byt nadobudnutý pred uzatvorením manželstva, o tomto byte sa môžete dohodnúť bez ohľadu na rozvod manželstva, t.j. zrušiť podielové spoluvlastníctvo, previesť svoj podiel na druhého z manželov, prípadne na tretiu osobu v súlade s ust. Obč. zákonníka. Pokiaľ sa jedná o investície do bytu pred manželstvom tieto môžete vymáhať až po zániku podielového spoluvlastníctva, pretože sa zhodnotil ako Váš majetok, aj majetok druhého manžela. Investície do bytu počas manželstva sa vyporiadajú v rámci vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva, ktoré zanikne rozvodom.

Byt nadobudnutý pred manželstvom odporúčame však riešiť súčasne s vyporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva, teda vyporiadať všetok majetok naraz, vrátane Vašej investície doň.

Ak máte nejakú otázku v súvislosti s majetkom,  môžete to uviesť do podotázok. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosím Vás o radu. Manžel nadobudol byt ešte pred manželstvom, ale ja som bola ako spolužiadateľ o hypotéku. Žili sme tam spolu 13 rokov, účet, z ktorého sa splácala hypotéka bol spoločný. Mám nárok pri rozvode na nejaký podiel? Ďakujem.

Odpoveď: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.11.2017)

Dobrý deň, nemáte nárok na nehnuteľnosť, tiež nemáte nárok na polovicu splátok hypotéky, pretože ste boli spoludlžníci. 

Vo svojej otázke nepíšete, na čo bola použitá hypotéka, pokiaľ to však bolo na kúpu jeho nehnuteľnosti, budete mať nárok na polovicu kúpnej ceny (resp. časti kúpnej ceny, ktorá bola platená z hypotéky). Bude to nárok z titulu bezdôvodného obohatenia. Pozor však na premlčaciu lehotu, Dajte si svoj nárok čo najskôr posúdiť advokátovi.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície (Spoluvlastníctvo)

Poprosím poradiť priateľ kúpil byt ešte pred našim manželstvom a chceme sa zosobášiť, či potom budem mať naň nárok aj ja, keď nebol kúpený počas manželstva. Ďakujem 

Odpoveď: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície

Odpovedá: Advokát (odpoveď odoslaná: 12.09.2017)

Dobrý deň,

ak nemáte vlastnícke právo k predmetnému bytu v súčasnosti, nenadobudnete ho ani uzavretím manželstva. Jedine, ak by sa Váš partner, resp. neskôr manžel rozhodol, že na Vás prevedie časť bytu. V opačnom prípade nebudete mať nárok na podiel z bytu. Ak by náhodou došlo k rozvodu, mohli by ste požadovať náhradu za to, čo sa zo spoločného majetku patriaceho do BSM investovalo do bytu Vášho partnera. Rovnako máte a mali by ste právo žiadať aj to, čo ste vynaložili zo svojho majetku na jeho majetok.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk