Máte
otázku?

Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislava

Otázka: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície

Dobrý deň, po rozvode s manželom mi zostal byt, ktorý som nadobudla ešte pred manželstvom a teda nie je súčasťou BSM. Avšak môj manžel do neho na začiatku (pred 6 rokmi) investoval nejaké peniaze (na prerábku, zariadenie). Chcela by som vedieť, akým spôsobom sa vypočíta výška sumy, ktorú mu mám vrátiť. Predpokladám, že sa tu uplatňuje nejaká amortizácia a nebudem mu musieť vyplatiť plnú sumu investície. Ďalšia vec je auto, ktoré mi kúpil (daroval) počas manželstva... Je toto auto tiež súčasťou BSM? Ďakujem za odpoveď, s pozdravom, Zuzana.

Odpoveď: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície

Dobrý deň, pokiaľ ide o byt nadobudnutý pred manželstvo a investície do bytu, tak najskôr je potrebné vyriešiť, z akých prostriedkov boli peniaze investované. Ak boli počas manželstva z prostriedkov patriacich do BSM (teda aj zarobených jedným z manželov počas manželstva), tak potom platí, že de iure ste aj Vy platili investície a to sa musí pri vyporiadaní zohľadniť. 

Dôležitý je aj charakter investícií do bytu, t.j. či boli zabudované a stali sa súčasťou bytu alebo šlo o hnuteľné veci. Zariadenie sa vyporiada inak ako prerobenie bytu. Ak kúpil napríklad stavebný materiál, cena sa podstatne nemení. Zariadenie môže byť predmetom vyporiadania a tam sa zohľadňuje amortizácia dokonca aj to, kto užíval veci.

Pokiaľ ide o motorové vozidlo, ak bolo kúpené počas manželstva z prostriedkov z BSM, tak potom patrí do BSM a bude sa vyporiadavať. Darovanie medzi manželmi z BSM nie je možné.

Trápi vás "Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Pred sobášom som kúpil starý dom a na jeho zakúpenie som vzal hypotéku. Po sobáši som na manželku preniesol polovicu vlastníctva domu. Na jeho obnovu som používal len peniaze z vlastnej výplaty, keďže moja manželka nebola zamestnaná. Všetky investície do domu boli financované z mojich peňazí. Po uplynutí siedmich rokov manželstva sme sa rozviedli. Chcel by som vedieť, či moja bývalá manželka môže uplatňovať nárok na polovicu domu. Tiež chcem vedieť, ak by som kvôli svojej diagnóze rakoviny nevládal pracovať a platiť hypotéku, či by tieto platby mala prevziať ona, keďže dom je spoločným majetkom. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície

(odpoveď odoslaná: 15.10.2023)

Dobrý deň, vo všeobecnosti, majetok nadobudnutý počas manželstva sa po rozvode delí rovnako. Ale dom nebude vo vašom prípade v BSM. Lebo počas manželstva sa nedá previesť dom z manžela na manželku tak, aby sa stal súčasťou BSM, skôr to bude v podielovom spoluvlastníctve. 

Ak je dom spoločným majetkom a ona má polovicu na katastri, tak bývalá manželka môže mať nárok na polovicu domu. 

Ak chcete bližšie prediskutovať vaše možnosti, môžete si cez našu stránku www.ficek.sk objednať konzultáciu a pozrieme sa na to bližšie. 


Podotázka: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako sa vysporiada byt po rozvode manželstva, ak sme ho nadobudli ešte pred manželstvom a to podielovo. To znamená, že v liste vlastníctva som uvedená ako majiteľka 2/3 bytu a môj exmanžel vlastní 1/3 bytu. Byt zostáva mne a exmanžela budem vyplácať. Môže mi byť byt predaný klasickou kúpno-predajnou zmluvou, alebo musí byť tento byt zahrnutý vo vysporiadaní BSM? Ďakujem.

Odpoveď: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície

(odpoveď odoslaná: 21.04.2023)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že byt je v podielovom spoluvlastníctve manželov a teda nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Keďže byt je v podielovom spoluvlastníctve vyporiadava sa dohodou o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Odporúčam na spísanie predmetnej dohody, ako aj otázku vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov riešiť s advokátom, aby ste mali právnu istotu, že listiny budú právne perfektné. Advokát súčasne zabezpečí podanie návrhu na vklad elektronickou formou.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

Môžete sa stať aj odberateľom našich videí na youtube, kde sa tejto problematike tiež venujeme, prípadne nás sledovať na FB.

 

 


Podotázka: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Moja mama sa pred 15 rokmi vydala za svojho terajšieho manžela, ktorý už v tej dobe vlastnil byt, v ktorom bývajú. Mama do bytu veľa investovala a stále investuje, avšak účtenky ani nič podobné si neodkladá, pretože tvrdí, že po uplynutí 7 rokov manželstva automaticky zdedí polovicu. Je to tak? Je možné to nejak ošetriť, aby mala aj ona podiel na dedičstve, ak by sa jemu niečo stalo? Alebo budú dediť len jeho deti? Ďakujem.

Odpoveď: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície

(odpoveď odoslaná: 03.10.2022)

Dobrý deň, domnienka vašej matky, že po 7 rokoch manželstva zdedí jednu polovicu bytu sa nezakladá na pravde.

Z otázky vyplýva, že manžel vašej matky je výlučným vlastníkom bytu, ktorý nadobudol pred uzatvorením manželstva, pričom vaša mama počas trvania manželstva investovala peniaze. Manžel vašej matky má z predchádzajúceho vzťahu resp. manželstva deti.

Uvádzame, že ak by došlo k úmrtiu manželom vašej matky, dedičom bude vaša mama a deti jej manžela, všetci rovnakým dielom k celku, čo vyplýva z ust. § 473 Obč. zákonníka.

Možnosťou na strane vašej matky vzhľadom na realizované investície by bolo, aby jej manžel daroval podiel na byte, byt tak následne bude v ich podielovom spoluvlastníctve a následne v prípade úmrtia manžela vašej matky predmetom dedenia by bol len podiel manžela vašej matky na byte, kde ak by sa dedilo zo zákona, dedičia /matka a deti manžela vašej matky/ by dedili rovnakým pomerom k celku. Pravda v dedičskom konaní je možná aj iná dohoda dedičov o vyporiadaní dedičstva.

 


Trápi vás "Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície" a chcete pomôcť?

Podotázka: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Môj manžel si vzal hypotéku, keď bol ešte slobodný. Po troch rokoch bola hypotéka refinancovaná a ja som teraz uvedená ako spoludlžníčka - ako jeho manželka. Rada by som sa dozvedela, či by som mala v prípade rozvodu nejaký nárok. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície

(odpoveď odoslaná: 16.03.2022)

Dobrý deň,
ak sa refinancovaným úverom (spoločným) vyplatila jeho vlastná hypotéka (výlučný dlžník manžel), tak budete mať právo žiadať náhradu za takto vynaložené spoločné prostriedky, nakoľko ste zo spoločných prostriedkov investovali na jeho výlučný dlh. Vo vzťahu k nehnuteľnosti, ak je stále v jeho výlučnom vlastníctve Vám však žiadne nároky nevznikajú.


Podotázka: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ohľadom spotrebného úveru, ktorý momentálne splácam. Ak sa s priateľom vezmeme, ako to bude s týmto úverom po uzatvorení manželstva? Úver je výlučne na moje meno? On teda nemusí riešiť nič súvisiace s týmto úverom? Ďakujem!

Odpoveď: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície

(odpoveď odoslaná: 02.02.2022)

Dobrý deň,
áno. Úver bude naďalej iba na Vás a v prípade, že ho nebudete platiť, bude ho veriteľ od Vás vymáhať.

Váš priateľ, budúcnosti ako manžel, nebude mať s úverom nič spoločné.


Podotázka: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, ako sa rieši delenie majetku pri rozvode. Nadobudla som nehnuteľnosť - rodinný dom, v ktorom bývame, už ako slobodná a aj po svadbe zostávam jedinou vlastníčkou podľa listu vlastníctva. No už ako vydatá sme ho prerábali s pomocou hypotekárneho úveru, ktorý bol najprv na manžela a po refinancii na mňa. Druhý rodinný dom som dostala darovacou zmluvou od rodičov už ako vydatá. Ak by som tento rodinný dom predala, delili by sa tieto peniaze medzi oboma manželmi? Ďakujem.

Odpoveď: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície

(odpoveď odoslaná: 11.03.2021)

Dobrý deň,
nie, ani v jednom prípade by Váš manžel nemal nárok na 1/2 hodnoty nehnuteľnosti. Tie ste vzhľadom na popis vo Vašej otázke nadobudli do svojho výlučného vlastníctva. Jedine, čo by mohol žiadať (po rozvode manželstva) sú možno peniaze z úveru. Tam však bude potrebné skúmať, kto získal úver, aký bol úmysel oboch manželov, kto platil splátky...


Trápi vás "Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície" a chcete pomôcť?

Podotázka: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosím o radu. Pred manželstvom som nadobudla byt na hypotéku, ktorý prenajímam. S manželom sa chystáme rozviesť. Ak tento byt predám ešte pred rozvodom za vyššiu sumu, než za akú som ho kúpila, má manžel nárok na časť týchto peňazí? Do bytu sme spoločne neinvestovali. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície

(odpoveď odoslaná: 11.01.2021)

Dobrý deň,
v zmysle ust. § 143 Obč. zákonníka platí, že pokiaľ je byt vo Vašom výlučnom vlastníctve a tento chcete predať, príjem z predaja predmetného bytu nepatrí do BSM, a teda manžel nemá právny nárok na podiel na predajnej cene.


Podotázka: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať.

Na začiatku tohto roku som požiadala banku o úver na bývanie, ktorý je vedený na moje meno. Momentálne som stále slobodná a byt, na ktorý som si požiadala o úver, je stále vo fáze výstavby, čiže ešte nie je skolaudovaný.

Podľa plánu by malo dôjsť k kolaudácii v budúcom roku v septembri. Zápis do katastra nehnuteľností by mal prebehnúť až po zaplatení 50% splátky z celkovej sumy bytu.

S priateľom uvažujeme o uzavretí manželstva pred kolaudáciou bytu. Rada by som sa informovala, či bude môj partner mať nárok na byt v prípade rozvodového konania, ak byt nebude ešte skolaudovaný, ale bude zapísaný na moje meno v katastri ešte pred naším sobášom.

Zaujíma ma, či sa nemusím obávať, že si môj partner bude môcť v budúcnosti nárokovať byt. Ďakujem.

Odpoveď: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície

(odpoveď odoslaná: 04.06.2020)

Dobrý deň. Rozhodujúci je deň zápisu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností (t.j. okamih nadobudnutia vlastníckeho práva), ktorý v danom prípade predchádza deň uzavretia manželstva.

Nakoľko je byt vo výstavbe a vzhľadom na to, že zápis do katastra má byť v marci (pred svadbou), možno predpokladať, že byt už má tzv. prvky dlhodobej životnosti (obvodové múry, steny, priečelia a pod.).

Preto, ak by aj bol predmetný byt skolaudovaný po uzavretí manželstva (hoci už bol v podstate postavený pred jeho uzatvorením), výlučným vlastníkom bytu budete Vy.

V prípade rozvodu by preto byt nebol predmetom vysporiadavania bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Pozor však na hypotéku, ak si platíte hypotéku počas manželstva, manžel by mohol požadovať nahradiť polovicu každej jednej splátky. Dá sa to ošetriť, napíšte mi a aj vám poradím ako.


Podotázka: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala na otázku vydelenia BSM. Môj manžel si pred manželstvom kúpil dom, na ktorý si vzal hypotéku, taktiež pred našim sobášom, a tak na tejto hypotéke nikdy nebola som vedená ako spoludlžník či ručiteľ. Po uzavretí manželstva sme ale uvedenú hypotéku splácali z prostriedkov BSM. Preto by som sa chcela spýtať, či si môžem nejako uplatniť nárok na peniaze, ktoré sme na hypotéku a dom platili z BSM, pričom dom je vo výlučnom vlastníctve manžela. Tiež by ma zaujímalo, či existuje nejaká premlčacia lehota pre tento typ nároku. Ďakujem.

Odpoveď: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície

(odpoveď odoslaná: 17.02.2020)

Dobrý deň prajem,

áno, môžete si uplatniť to, čo sa zo spoločných prostriedkov použilo na jeho výlučný majetok. Počas trvania manželstva a BSM premlčacia doba neplynie. V konaní o vyporiadanie BSM je potrebné vzniesť daný nárok, presne vypočítať, koľko peňazí z BSM sa použilo na dom a hypotéku. Na polovicu z nich máte nárok.


Trápi vás "Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície" a chcete pomôcť?

Podotázka: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, rád by som Vás poprosil o radu ohľadom bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Minulý rok sme spolu s mojou vtedajšou snúbenicou kúpili byt, ktorý bol v podielovom spoluvlastníctve a každému z nás patrila polovica. Medzitým sme sa oženili a chcel by som sa spýtať, či náš byt automaticky prešiel do bezpodielového spoluvlastníctva po svadbe, alebo zostáva v podielovom spoluvlastníctve. Neviem, či zákon definuje niečo ako podielové spoluvlastníctvo manželov. Na záver by som dodal, že od podpisu kúpnej zmluvy, keď sme ešte neboli manželia, sme požiadali len o zmenu trvalého pobytu a zapísanie tejto zmeny do katastra. Moja manželka tiež požiadala o zmenu priezviska. Inak sme s bytom po právnej stránke nič iné nerobili. Odpoveď potrebujem kvôli podaniu daňového priznania za kúpu nehnuteľnosti v roku 2019. Ďakujem Vám za odpoveď.

Odpoveď: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície

(odpoveď odoslaná: 21.01.2020)

Dobrý deň, 

samotné uzatvorenie manželstva nemá vplyv na právny režim nehnuteľnosti, ktorú ste nadobudli pred uzatvorením manželstva a táto aj naďalej patrí do podielového spoluvlastníctva manželov v podiele ako uvádzate v otázke.

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava