Máte
otázku?

Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislava

Otázka: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície

Dobrý deň, po rozvode s manželom mi zostal byt, ktorý som nadobudla ešte pred manželstvom a teda nie je súčasťou BSM. Avšak môj manžel do neho na začiatku (pred 6 rokmi) investoval nejaké peniaze (na prerábku, zariadenie). Chcela by som vedieť, akým spôsobom sa vypočíta výška sumy, ktorú mu mám vrátiť. Predpokladám, že sa tu uplatňuje nejaká amortizácia a nebudem mu musieť vyplatiť plnú sumu investície. Ďalšia vec je auto, ktoré mi kúpil (daroval) počas manželstva... Je toto auto tiež súčasťou BSM? Ďakujem za odpoveď, s pozdravom, Zuzana.

Odpoveď: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície

Dobrý deň, pokiaľ ide o byt nadobudnutý pred manželstvo a investície do bytu, tak najskôr je potrebné vyriešiť, z akých prostriedkov boli peniaze investované. Ak boli počas manželstva z prostriedkov patriacich do BSM (teda aj zarobených jedným z manželov počas manželstva), tak potom platí, že de iure ste aj Vy platili investície a to sa musí pri vyporiadaní zohľadniť. 

Dôležitý je aj charakter investícií do bytu, t.j. či boli zabudované a stali sa súčasťou bytu alebo šlo o hnuteľné veci. Zariadenie sa vyporiada inak ako prerobenie bytu. Ak kúpil napríklad stavebný materiál, cena sa podstatne nemení. Zariadenie môže byť predmetom vyporiadania a tam sa zohľadňuje amortizácia dokonca aj to, kto užíval veci.

Pokiaľ ide o motorové vozidlo, ak bolo kúpené počas manželstva z prostriedkov z BSM, tak potom patrí do BSM a bude sa vyporiadavať. Darovanie medzi manželmi z BSM nie je možné.

Trápi vás "Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať, ako by bolo vysporiadané majetkové právo po rozvode v prípade, že som byt získal ešte ako slobodný, pred našou svadbou. V liste vlastníctva som zapísaný ako jediný vlastník, a hypotéka na byt, ako aj nájomné, sa platili výhradne z môjho osobného účtu. Manželka prispievala na nájom tým, že mi peniaze posielala na môj účet. Počas manželstva sme prerobili jednu izbu pre dieťa a na túto rekonštrukciu manželka prispela. Čo sa týka auta, to som kúpil na lízing počas manželstva a v súčasnosti je splatené zhruba z polovice. Auto bolo schválené na lízing s ohľadom na naše spoločné finančné možnosti, avšak samotné splátky pochádzajú z môjho účtu. Manželka do auta nefinancovala žiadne prostriedky. Zaujímalo by ma, či by po rozvode mala manželka nárok na nejakú finančnú kompenzáciu a ako by mohlo byť takéto vysporiadanie zhruba realizované. Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície

(odpoveď odoslaná: 28.03.2024)

Dobrý deň, Vlv súvislosti s vysporiadaním majetku po rozvode, slovenské právo uznáva princípy, ktoré môžu ovplyvniť rozdelenie majetku medzi manželmi. Predovšetkým je dôležité rozlíšiť medzi majetkom nadobudnutým jednotlivými manželmi pred a počas manželstva. Dôležitým aspektom je, že súd pri rozdeľovaní majetku berie do úvahy okolnosti konkrétneho prípadu vrátane toho, akou mierou sa každý z manželov staral o rodinu, deti, spoločnú domácnosť, a ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie majetku patríacich do spoločného majetku. 
Váš prípad naznačuje dve hlavné oblasti: nehnuteľnosť a osobný majetok. S ohľadom na byt, ak ste ho nadobudli pred manželstvom a hypotéka bola platená z vášho osobného účtu, môže to hrať významnú rolu v rozhodovaní súdu. Avšak, fakt, že vaša manželka prispievala na nájom a prerábku izby, môže byť predmetom zohľadnenia, keďže tieto príspevky môžu byť vnímané ako finančný prínos do spoločného majetku v konaní o BSM. Pokiaľ ide o auto, keďže bolo kúpené počas manželstva a manželka bola iba spolužiadateľom, avšak finančne neprispievala na jeho splácanie, rozhodnutie o majetkovom vysporiadaní môže závisieť od zohľadnenia celkového finančného prínosu a záväzkov oboch manželov počas manželstva, ako aj od osobitných okolností a úvah súdu. Takéto auto ale bude patriť do bsm. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či by moja terajšia žena mala pri rozvode nárok na vyplatenie z bytu, ktorý som nadobudol ešte ako slobodný, ale beriem naň hypotéku, ktorú splácam výhradne ja, ako aj všetky ostatné účty spojené s bytom. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície

(odpoveď odoslaná: 26.02.2024)

Dobrý deň, ak ste byt nadobudli pred uzatvrením manželstva, byt nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a manželka nemá naň právny nárok. V prípade, že ste počas trvania manželstva paltili splátky hypotéky v celom rozsahu potom v zmysleust. § 150 Občiasnekho zákonníka platí, že predmetné splátky ste platili z príjmu, ktorý vám bol vyplatený počas trvania manželstva atento príjem patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Teraz už bývalá manželka má právny nárok na vrátenie jednej polovice uhradených splátok úveru, lebo v podstate išlo o vynaloženie fin. prostriedkov na nehnuteľnosť vo vašom výlučnom vlastníctve ako jej manžela. Uvedené vyplýva z ust. § 150 Obč. zákonníka :

" Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."


Podotázka: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Pred sobášom som kúpil starý dom a na jeho zakúpenie som vzal hypotéku. Po sobáši som na manželku preniesol polovicu vlastníctva domu. Na jeho obnovu som používal len peniaze z vlastnej výplaty, keďže moja manželka nebola zamestnaná. Všetky investície do domu boli financované z mojich peňazí. Po uplynutí siedmich rokov manželstva sme sa rozviedli. Chcel by som vedieť, či moja bývalá manželka môže uplatňovať nárok na polovicu domu. Tiež chcem vedieť, ak by som kvôli svojej diagnóze rakoviny nevládal pracovať a platiť hypotéku, či by tieto platby mala prevziať ona, keďže dom je spoločným majetkom. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície

(odpoveď odoslaná: 15.10.2023)

Dobrý deň, vo všeobecnosti, majetok nadobudnutý počas manželstva sa po rozvode delí rovnako. Ale dom nebude vo vašom prípade v BSM. Lebo počas manželstva sa nedá previesť dom z manžela na manželku tak, aby sa stal súčasťou BSM, skôr to bude v podielovom spoluvlastníctve. 

Ak je dom spoločným majetkom a ona má polovicu na katastri, tak bývalá manželka môže mať nárok na polovicu domu. 

Ak chcete bližšie prediskutovať vaše možnosti, môžete si cez našu stránku www.ficek.sk objednať konzultáciu a pozrieme sa na to bližšie. 


Trápi vás "Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície" a chcete pomôcť?

Podotázka: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako sa vysporiada byt po rozvode manželstva, ak sme ho nadobudli ešte pred manželstvom a to podielovo. To znamená, že v liste vlastníctva som uvedená ako majiteľka 2/3 bytu a môj exmanžel vlastní 1/3 bytu. Byt zostáva mne a exmanžela budem vyplácať. Môže mi byť byt predaný klasickou kúpno-predajnou zmluvou, alebo musí byť tento byt zahrnutý vo vysporiadaní BSM? Ďakujem.

Odpoveď: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície

(odpoveď odoslaná: 21.04.2023)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že byt je v podielovom spoluvlastníctve manželov a teda nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Keďže byt je v podielovom spoluvlastníctve vyporiadava sa dohodou o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Odporúčam na spísanie predmetnej dohody, ako aj otázku vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov riešiť s advokátom, aby ste mali právnu istotu, že listiny budú právne perfektné. Advokát súčasne zabezpečí podanie návrhu na vklad elektronickou formou.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

Môžete sa stať aj odberateľom našich videí na youtube, kde sa tejto problematike tiež venujeme, prípadne nás sledovať na FB.

 

 


Podotázka: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Moja mama sa pred 15 rokmi vydala za svojho terajšieho manžela, ktorý už v tej dobe vlastnil byt, v ktorom bývajú. Mama do bytu veľa investovala a stále investuje, avšak účtenky ani nič podobné si neodkladá, pretože tvrdí, že po uplynutí 7 rokov manželstva automaticky zdedí polovicu. Je to tak? Je možné to nejak ošetriť, aby mala aj ona podiel na dedičstve, ak by sa jemu niečo stalo? Alebo budú dediť len jeho deti? Ďakujem.

Odpoveď: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície

(odpoveď odoslaná: 03.10.2022)

Dobrý deň, domnienka vašej matky, že po 7 rokoch manželstva zdedí jednu polovicu bytu sa nezakladá na pravde.

Z otázky vyplýva, že manžel vašej matky je výlučným vlastníkom bytu, ktorý nadobudol pred uzatvorením manželstva, pričom vaša mama počas trvania manželstva investovala peniaze. Manžel vašej matky má z predchádzajúceho vzťahu resp. manželstva deti.

Uvádzame, že ak by došlo k úmrtiu manželom vašej matky, dedičom bude vaša mama a deti jej manžela, všetci rovnakým dielom k celku, čo vyplýva z ust. § 473 Obč. zákonníka.

Možnosťou na strane vašej matky vzhľadom na realizované investície by bolo, aby jej manžel daroval podiel na byte, byt tak následne bude v ich podielovom spoluvlastníctve a následne v prípade úmrtia manžela vašej matky predmetom dedenia by bol len podiel manžela vašej matky na byte, kde ak by sa dedilo zo zákona, dedičia /matka a deti manžela vašej matky/ by dedili rovnakým pomerom k celku. Pravda v dedičskom konaní je možná aj iná dohoda dedičov o vyporiadaní dedičstva.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Môj manžel si vzal hypotéku, keď bol ešte slobodný. Po troch rokoch bola hypotéka refinancovaná a ja som teraz uvedená ako spoludlžníčka - ako jeho manželka. Rada by som sa dozvedela, či by som mala v prípade rozvodu nejaký nárok. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície

(odpoveď odoslaná: 16.03.2022)

Dobrý deň,
ak sa refinancovaným úverom (spoločným) vyplatila jeho vlastná hypotéka (výlučný dlžník manžel), tak budete mať právo žiadať náhradu za takto vynaložené spoločné prostriedky, nakoľko ste zo spoločných prostriedkov investovali na jeho výlučný dlh. Vo vzťahu k nehnuteľnosti, ak je stále v jeho výlučnom vlastníctve Vám však žiadne nároky nevznikajú.


Trápi vás "Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície" a chcete pomôcť?

Podotázka: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ohľadom spotrebného úveru, ktorý momentálne splácam. Ak sa s priateľom vezmeme, ako to bude s týmto úverom po uzatvorení manželstva? Úver je výlučne na moje meno? On teda nemusí riešiť nič súvisiace s týmto úverom? Ďakujem!

Odpoveď: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície

(odpoveď odoslaná: 02.02.2022)

Dobrý deň,
áno. Úver bude naďalej iba na Vás a v prípade, že ho nebudete platiť, bude ho veriteľ od Vás vymáhať.

Váš priateľ, budúcnosti ako manžel, nebude mať s úverom nič spoločné.


Podotázka: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, ako sa rieši delenie majetku pri rozvode. Nadobudla som nehnuteľnosť - rodinný dom, v ktorom bývame, už ako slobodná a aj po svadbe zostávam jedinou vlastníčkou podľa listu vlastníctva. No už ako vydatá sme ho prerábali s pomocou hypotekárneho úveru, ktorý bol najprv na manžela a po refinancii na mňa. Druhý rodinný dom som dostala darovacou zmluvou od rodičov už ako vydatá. Ak by som tento rodinný dom predala, delili by sa tieto peniaze medzi oboma manželmi? Ďakujem.

Odpoveď: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície

(odpoveď odoslaná: 11.03.2021)

Dobrý deň,
nie, ani v jednom prípade by Váš manžel nemal nárok na 1/2 hodnoty nehnuteľnosti. Tie ste vzhľadom na popis vo Vašej otázke nadobudli do svojho výlučného vlastníctva. Jedine, čo by mohol žiadať (po rozvode manželstva) sú možno peniaze z úveru. Tam však bude potrebné skúmať, kto získal úver, aký bol úmysel oboch manželov, kto platil splátky...


Podotázka: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosím o radu. Pred manželstvom som nadobudla byt na hypotéku, ktorý prenajímam. S manželom sa chystáme rozviesť. Ak tento byt predám ešte pred rozvodom za vyššiu sumu, než za akú som ho kúpila, má manžel nárok na časť týchto peňazí? Do bytu sme spoločne neinvestovali. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície

(odpoveď odoslaná: 11.01.2021)

Dobrý deň,
v zmysle ust. § 143 Obč. zákonníka platí, že pokiaľ je byt vo Vašom výlučnom vlastníctve a tento chcete predať, príjem z predaja predmetného bytu nepatrí do BSM, a teda manžel nemá právny nárok na podiel na predajnej cene.


Trápi vás "Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície" a chcete pomôcť?

Podotázka: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať.

Na začiatku tohto roku som požiadala banku o úver na bývanie, ktorý je vedený na moje meno. Momentálne som stále slobodná a byt, na ktorý som si požiadala o úver, je stále vo fáze výstavby, čiže ešte nie je skolaudovaný.

Podľa plánu by malo dôjsť k kolaudácii v budúcom roku v septembri. Zápis do katastra nehnuteľností by mal prebehnúť až po zaplatení 50% splátky z celkovej sumy bytu.

S priateľom uvažujeme o uzavretí manželstva pred kolaudáciou bytu. Rada by som sa informovala, či bude môj partner mať nárok na byt v prípade rozvodového konania, ak byt nebude ešte skolaudovaný, ale bude zapísaný na moje meno v katastri ešte pred naším sobášom.

Zaujíma ma, či sa nemusím obávať, že si môj partner bude môcť v budúcnosti nárokovať byt. Ďakujem.

Odpoveď: Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície

(odpoveď odoslaná: 04.06.2020)

Dobrý deň. Rozhodujúci je deň zápisu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností (t.j. okamih nadobudnutia vlastníckeho práva), ktorý v danom prípade predchádza deň uzavretia manželstva.

Nakoľko je byt vo výstavbe a vzhľadom na to, že zápis do katastra má byť v marci (pred svadbou), možno predpokladať, že byt už má tzv. prvky dlhodobej životnosti (obvodové múry, steny, priečelia a pod.).

Preto, ak by aj bol predmetný byt skolaudovaný po uzavretí manželstva (hoci už bol v podstate postavený pred jeho uzatvorením), výlučným vlastníkom bytu budete Vy.

V prípade rozvodu by preto byt nebol predmetom vysporiadavania bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Pozor však na hypotéku, ak si platíte hypotéku počas manželstva, manžel by mohol požadovať nahradiť polovicu každej jednej splátky. Dá sa to ošetriť, napíšte mi a aj vám poradím ako.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Byt nadobudnutý pred manželstvom a investície" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.