Máte
otázku?

Vyporiadanie majetku po rozvode


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislava

Otázka: Vyporiadanie majetku po rozvode

Prosím Vás, chcela by som som sa spýtať, ako mám postupovať s vysporiadaním majetku po rozvode.

 

Bývam stále v spoločnej domácnosti s bývalým manželom a plnoletým synom. Manžel nechce byt predať. Ja psychicky nezvládam spoločné bývanie a neviem ako postupovať.

 

Dohodnúť sa s ním nedá, lebo nepristúpil na návrh byt predať a z predaja si každý zaobstará nové - skromnejšie bývanie.

 

Byt, v ktorom momentálne bývame je nadobudnutý počas manželstva a ako majitelia sme v zmluve uvedení obaja. Byt je trojizbový. Ex manžel ešte pred rozvodom sám užíval a aj doteraz užíva bývalú spálňu, čiže má samostatnú izbu-súkromie. Ja spávam na gauči v obývacej izbe. Občas idem k rodičom prespať, lebo začínam mať zdravotné problémy s chrbticou. Rozviedli sme sa kvoli manželovej nevere.

 

Prosím Vás poraďte mi, ako postupovať, ak chcem riešiť daný problém súdnou cestou. Ako je to s vysporiadaním majetku. A ak Vás môžem poprosiť ešte o jednu radu..

Pred rozvodom sme si nadobudli spoločne nie malé úspory, ktoré ex manžel pred rozvodom vybral z účtu, lebo si bol vedomý, že by som mala nárok na spoločné úspory.

 

Takže zo spoločného finančného majetku mi nebolo nič prisúdené a ex manžel chce aj tento byt len pre seba aj so zariadením, o ktorom mi tvrdí, že je iba jeho... Viem, že nemá pravdu, ale nemám veľkú rodinu , neviem kto by mi rozumne poradil...Neviem ako a kde začať. Prosím Vás, skúste mi poradiť. Bola by som Vám nesmierne vďačná. Alebo to mám riešiť cez mediátora? Ďakujem. Martinková

Odpoveď: Vyporiadanie majetku po rozvode

Dobrý deň,

pokúsim sa zodpovedať všetky vaše otázky, ak by ste mali ďalšie otázky, tak mi ich potom napíšte.

 

Vôbec to vaše vysporiadanie spoluvlastníctva manželov nemusí byť komplikované a môže to prebehnúť hladko. Niekedy zdanlivo neriešiteľné prípady sa dajú rýchlo uzavrieť. Protistrana musí pochopiť, že nám proti Vám šancu, vtedy sa jednoduchšie dohodnete. Ak budete chcieť pomôcť, môžete sa na nás obrátiť. 

 

Určite Vám neodporúčam riešiť delenie u to riešiť cez mediátora. Mediátor je vhodný napríklad, ak sa majetkrodičia nevedia dohodnúť na výživnom. Tiež by som však bol opatrný, akého mediátora si vyberiete. Preto v rodičovských veciach by som sa skôr obrátil na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny a požiadal ich, aby rodičom pomohli cez ich psychológa.

 

Vyporiadaniu majektu predchádza zánik bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) - najčastejšie rozvod manželstva. Vysporiadanie BSM nie je možné riešiť pri rozvode alebo počas rozvodu. Právomoc je zákonom daná vždy okresnému súdu.

 

Vysporiadanie majetku po rozvode sa rieši súdnou cestou, pokiaľ nie je možné sa na vyporiadaní dohodnúť mimosúdne a uzavrieť dohodu. Z toho, čo ste napísali je zrejmé, že manžel sa nemá záujem vysporiadať s majetkom po rozvode mimosúdne.

 

Najskôr by ste mali exmanželovi poslať list (výzvu na vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva (BSM) po rozvode). Viem, že bývate v spoločnej domácnosti a zdá sa Vám to neprirodzené, aby ste mu písali list. Je to však nevyhnutné pre súdne konanie. Prípadne, ak chcete, môžete splnomocniť advokáta na zastupovanie. 


Advokát v súdnom konaní Vám môže pomôcť nielen v tom, že prinúti exmanžela k vysporiadaniu majetku po rozvode ale aj bude požadovať, aby odmenu za zastupovanie zaplatil práve on, ako náhradu trov konania. Na to, aby súd priznal náhradu trov zastupovania advokátom, je práve dôležitá výzva na vysporiadanie majetku po rozvode. Z nej totiž súd pri určovaní náhrady trovy vychádza a pozerá sa na úspech v konaní.

 

Vo výzve je potrebné exmanžela vyzvať na vysporiadanie majetku po rozvode a navrhnúť mu spôsob vysporiadania majetku. Je potrebné si uvedomiť, že v súdnom konaní o vysporiadanie majetku (BSM) nie je možné, aby súd nariadil predaj majetku. Súd rozhodne len o tom, ze zverí nehnuteľnosť jednému alebo druhému účastníkovi alebo rozhodne, že nehnuteľnosť prejde do podielového spoluvlastníctva. Často sa stáva, že súdne konanie donúti druhého manžela súhlasiť s predajom nehnuteľnosti tretej osobe, následne by sa podal návrh na zastavenie konania. 

 

Pokiaľ ide o spoločné úspory, ktoré ste mali ešte pred manželstvom, tak tieto by sa neriešili v rámci konania o vysporiadanie BSM ale v osobitnom konaní o vysporiadanie podielového spoluvlastníctva. Je potrebné preukázať, že peniaze boli spoločné. Pre úplnosť dodávam, že pokiaľ ste peniaze investovali alebo mali na termínovaných vkladoch, tak úroky z nich patria do BSM a budú sa vysporiadavať v konaní o vysporiadaní majetku po rozvode (BSM).

 

Pokiaľ ide o hnuteľné veci v nehnuteľnosti, pokiaľ boli nadobudnuté počas manželstva, tak potom patria do BSM a budú sa vysporiadavať po rozvode. hmg Komlikovanejšie sú prípady s cudzím prvkom (napríklad ak je majetkov v zahraničí).

 

Obyčajne máme skúsenosti, že po podaní návrhu na súd si druhý manžel, ktorý sa nechce dohodnúť, uvedomí, že predaj nehnuteľnosti bude jediné riešenie.  Nikto Vás nemôže nútiť, aby ste zotrvali s exmanželom po rozvode v jednej domácnosti. 

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

Trápi vás "Vyporiadanie majetku po rozvode" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vyporiadanie majetku po rozvode (Občianske právo)

Dobrý deň, potrebujem informáciu. Môj partner sa rozviedol a oni spolu vlastnia auto, ktoré bolo rozdelené po rozvode. Jeho bývalá manželka auto v súčasnosti používa a je registrované na jej meno, ale úver na jeho kúpu je stále na meno môjho partnera a on ho aj spláca. Môj partner by chcel auto predať, ale jeho bývalá manželka s predajom nesúhlasí. Ako by sme mohli postupovať právne, prosím?

Odpoveď: Vyporiadanie majetku po rozvode

(odpoveď odoslaná: 01.12.2023)

Dobrý deň,
ak majú iba ako spoločný majetok nadobudnutý počas manželstva auto, potom bude predmetom vyporiadania BSM iba toto. Podľa zákona platí, že na vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa majú manželia dohodnúť. Ak sa nedohodnú, môžu sa žalobou obrátiť na súd, aby o vyporiadaní rozhodol on.

Ak by sa ale vec riešila súdnou cestou, súd by postupoval tak, že pokiaľ chce manželka auto užívať, toto auto by súd prikázal jej do vlastníctva s tým, že by bola povinná exmanželovi vyplatiť vyrovnací podiel a súčasne uhradiť zvyšok pôžičky. Ak by zvyšok pôžičky uhradil teraz po rozvode váš partner, o to väčší vyrovnací podiel by mu exmanželka bola povinná vyplatiť. V rámci súdneho vyporiadania BSM totiž ani nie je možné, aby súd rozhodol tak, že auto sa predá a výťažok z jeho predaja sa rozdelí medzi exmanželov. Takýto spôsob vyporiadania BSM totiž zákon nepozná. Na tomto sa môžu manželia jedine dohodnúť v dohode o vyporiadaní BSM, nakoľko zákon to nezakazuje. Súd to však aplikovať nemôže, nakoľko súd môže postupvať len v medziach vymedzených zákonom, môže konať len tak, ako mu to zákonná norma dovoľuje. Ak sa exmanželia nedohodnú, potom je jedinou cestou súdne vyporiadanie, tak ako sme uviedli vyššie. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vyporiadanie majetku po rozvode (Občianske právo)

Dobrý deň, ako by mal môj manžel postupovať v situácii, keď sa jeho bývalá manželka 1,5 roka po rozvode snaží predávať ich spoločný dom za extrémne vysokú cenu, čo vedie k tomu, že dom je nepredajný? Ako môže môj manžel zasiahnuť a presvedčiť ju o znížení predajnej ceny na realistickú úroveň? Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie majetku po rozvode

(odpoveď odoslaná: 17.11.2023)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že dom patril do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, pričom k rozvodu došlo pred cca 1,5 roka.

Ak je náš predpoklad správny a  vyporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo ani dohodou a nateraz ani nebol podaný návrh na súd, odporúčam vášmu manželovi, aby predostrel bývalej manželke návrh dohody na vyporiadanie BSM. Ak táto nebude akceptovaná, pričom bude spĺňať všetky náležitosti v zmysle ust. Obč. zákonníka, je potrebné, aby bývalý manžel podal návrh na súd a to v lehote do 3 rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, pričom poukazujeme na ust. § 150 Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."   Odporúčam kontaktovať advokáta na vyporiadanie BSM či už dohodou alebo podaním návrhu na súd. Pozor však na to, aby žaloba bola v uvedenej lehote 3 rokov doručená súdu.


Podotázka: Vyporiadanie majetku po rozvode (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať o rozdelení majetku po rozvode. Pred uzavretím manželstva som vlastnil dvojizbový byt, ktorý som dostal darom od otca. Po štyroch rokoch manželstva a užívania spomínaného bytu sme ho predali. Celý čas som však ostal jeho jediným vlastníkom. Výťažok z predaja bytu som investoval do kúpy väčšieho, trojizbového bytu. Ďalšiu časť sumy sme prispeli s manželkou spoločne, čím sa stala spoluvlastníčkou nového bytu. Bohužiaľ, po niekoľkých rokoch naše manželstvo nefunguje, a preto by som sa rád rozviedol. Moja otázka znie: Aký nárok mám pri rozdelení majetku, či môžem uplatniť nárok na hodnotu dvojizbového bytu, ktorý som do manželstva vložil ako samostatný majiteľ, a na vyrovnanie rozdielu, ktorý bol doplatený spoločne? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyporiadanie majetku po rozvode

(odpoveď odoslaná: 08.11.2023)

Dobrý deň,
váš nárok na vyporiadanie majetku bude závisieť od mnohých faktorov vrátane toho, ako bol nový byt financovaný a aké dohody ste s manželkou urobili. Ak ste do nového bytu investovali peniaze z predaja pôvodného bytu, ktorý bol váš súkromný majetok, toto sa zohľadní a máte nárok na to, aby ste dostali pri vysporiadaní o túto sumu navyše.


Trápi vás "Vyporiadanie majetku po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie majetku po rozvode (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, ako je to pri rozvode v súvislosti s majetkom. 12 rokov sme bývali v byte, ktorý financovali moji rodičia. Dostala som ho ešte ako slobodná žena a bola som jeho jedinou vlastníčkou. Po 12 rokoch som byt predala a 60 000 eur som investovala do prerábky domu svojich svokrovcov, ktorí nám darovali polovicu domu a druhú polovicu sme od nich kúpili. Mám teda na seba napísanú polovicu domu - štvrtinu ako dar a štvrtinu na základe kúpno-predajnej zmluvy. Rada by som vedela, ako to bude v prípade delenia majetku, či sa manželov podiel zníži o 60 000 eur. Moja druhá otázka je nasledovná: moji rodičia mi na účet poslali napríklad 25 000 eur už počas manželstva. Tieto peniaze sa, samozrejme, taktiež použili na prerábky a budovanie spoločného majetku s manželom. Ako to bude v tomto prípade pri rozvode? Znížia tieto peniažne prostriedky manželov podiel pri delení majetku? Moja tretia otázka znie: chcela by som napísať závet a v prípade môjho úmrtia, ak by som nestihla rozvod, chcem odkázať svoj majetok deťom. Dve z nich sú dospelé, dve sú ešte maloleté. Rovnako by ma zaujímalo, či moje investované prostriedky 25 000 + 60 000 eur znížia manželov podiel a či ich získajú deti? Manžela chcem závetom vylúčiť z môjho dedičstva. Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Vyporiadanie majetku po rozvode

(odpoveď odoslaná: 19.10.2023)

Dobrý deň,
pokiaľ ide o vyporiadanie BSM po rozvode vášho manželstva, samozrejme, ak ste do spoločnej nehnuteľnosti investovali vaše výlučné peňažné prostriedky (60.000,- EUR) a peňažné prostriedky, ktoré ste dostali počas manželstva darom iba vy od vašich rodičov (25.000,- EUR), potom máte žiadať pri vyporiadaní na to prihliadať. Uvedené upravuje ust. § 150 Občianskeho zákonníka: "Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok,"

Pokiaľ však váš manžel bude namietať, budete ich musieť vedieť preukázať. Vzhľadom na to, potom váš podiel na vyporiadní BSM by bol väčší ako podiel manžela. 

Čo sa týka závetu, tento môžete spísať tak ako uvádzate, že z dedenia po vás vylúčite vášho manžela. V rámci dedičského konania by potom najprv došlo k vyporiadaniu BSM, ak by toto v čase vašej smrti ešte vyporiadané nebolo. Tu je potrebné poučiť deti, aby tieto mali vedomosť o tom, aké finančné prostriedky ste zo svojich výlučných investovali do spoločnej veci, aby sa to započítalo na vyrovnacie podiely v rámci dedičského konania. 


Podotázka: Vyporiadanie majetku po rozvode (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je normálne, ak sme sa po rozvode dohodli o rozdelení BSM a môj ex-muž ma vyplatil. Prešlo pol roka a teraz cez dospelé deti odkazuje, že chce peniaze späť a že to dá na súd. Môže to urobiť?

Odpoveď: Vyporiadanie majetku po rozvode

(odpoveď odoslaná: 28.09.2023)

Dobrý deň,
ak ste s vašim exmanželom uzavreli riadnu dohodu o vyporiadaní BSM, ktorú ste obaja podpísali pri plnom vedomí a nenastal žiadny prípad, pre ktorý môže v zmysle takejto dohody váš exmanžel od nej odstúpiť, potom na vrátenie vyrovnacieho podielu, ktorý vám vyplatil, nemá žiadne právo. Aj keby sa za takýchto okolností domáhal jeho vrátenia súdnou cestou, súd by žalobu zamietol. V súdnom konaní treba totiž preukázať vznik nároku na vrátenie poskytnutých peňazí. Tu podľa toho čo uvádzate takýto nárok vášmu exmanželovi nevznikol. Avšak pre bližšie posúdenie by sme potrebovali vidieť dohodu o vyporiadaní BSM. Ak chcete, aby sme sa na to bližšie pozreli a určili ďalšie kroky, objednajte si telefonickú konzultáciu s našim advokátom. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vyporiadanie majetku po rozvode (Občianske právo)

Dobrý deň, zdedila som dom po otcovi. Po niekoľkých rokoch som sa vydala. Spolu s manželom sme si kúpili väčší dom. Do tohto domu som investovala peniaze, ktoré som dostala za predaj zdedeného domu. Môj manžel investoval menšiu sumu, ktorú získal ako úver z banky. Ako sa v takomto prípade delí majetok? Ešte by ma zaujímalo jedno. Od matky som dostala finančný dar, ktorý som tiež investovala do spoločného bývania. Chcem vedieť, či sa takýto dar delí rovnako, alebo je na tom nejaké zvýhodnenie. Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie majetku po rozvode

(odpoveď odoslaná: 01.08.2023)

Dobrý deň, pri vyporiadaní bezdpodielového spoluvlastníctva manželov platí, že každý z manželov má právo požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. 

Vzhľadom na uvedenú zásadu, ak ste do spoločného bývania investovali vaše zdedené peniaze, ktoré ste teda mali vo výlučnom vlastníctve, potom máte právo na to, aby sa vám toto započítalo pri vyporiadaní BSM. Rovnako tak, ak ste dostali od matky finančný dar (matka ho darovala iba vám a nie aj vášmu manželovi), a vy ste aj takéto prostriedky investovali do spoločnej nehnuteľnosti, rovnako platí vyššie uvedené, že máte nárok, aby sa vám to započítalo pri vyporiadaní BSM.  Z uvedeného vyplýva, že o čo viac ste vy investovali, do spoločného majetku, o to väčší vyrovnávací podiel na vás pripadne  v rámci vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva. 


Trápi vás "Vyporiadanie majetku po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie majetku po rozvode (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať: V prípade, že po rozvode chcem zostať bývať v nehnuteľnosti, kde je spoluvlastníkom aj spoludlžníkom moja manželka, sme povinní túto nehnuteľnosť prepiť na mňa a prevziať hypotéku, alebo môžeme nechať situáciu tak, ako je? Moja otázka je motivovaná tým, že momentálne by som nespĺňal podmienky pre tak vysokú hypotéku a moja manželka je ochotná počkať. Nehnuteľnosť sme nadobudli pred sobášom. Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie majetku po rozvode

(odpoveď odoslaná: 14.06.2023)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že nehnuteľnosť ste nadobudli spolu s manželkou pred uzatvorením manželstva a je teda v podielovom spoluvlastníctve manželov a teda nespadá do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
Z domu nie ste povinný sa vysťahovať Vy a ani manželka, lebo samotný rozvod neznamená zákonnú povinnosť opustiť spoločnú domácnosť a druhý z manželov Vás k tomu nemôže donútiť.

Je vecou Vašej dohody kedy sa vyporiadate ohľadom predmetnej nehnuteľnosti, neplatí tu 3 ročná lehota na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode v zmysle ust.Obč. zákonníka /3 roky/.

 


Podotázka: Vyporiadanie majetku po rozvode (Občianske právo)

Dobrý deň. Rozviedol som sa v roku 2015 a doposiaľ som nevysporiadal majetok, ktorý som mal už pred sobášom. Je možné tento majetok vysporiadať v roku 2023?

Odpoveď: Vyporiadanie majetku po rozvode

(odpoveď odoslaná: 16.05.2023)

Dobrý deň,
čo sa týka vyporiadania majetku po rozvode, tak sa vyporiadava len majetok, ktorý bol v čase zániku manželstva v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Váš majetok stále zostáva Vám aj počas manželstva aj po ňom.

Za spoločný majetok sa považuje v zmysle ust. § 143 Občianskeho zákonníka:

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

V prípade, že ste BSM nevyporiadali po rozvode do troch rokov od skončenia manželstva nastúpila zákonná domnienka vo vzťahu k majetku v BSM v zmysle ust. § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka:

Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

Podotázka: Vyporiadanie majetku po rozvode (Občianske právo)

Dobrý deň, ako môžem prepísať svoju polovicu majetku na svoju ex-manželku, tak aby vlastnila jeho celok, teda 100%? Sme úradne rozvedení, ale postup majetkových právnych vecí zatiaľ neprebehol. A ešte by som potrebovala vedieť, ako prepísať na ex-manželku pozemky, ktoré som zdedila po svojej mame a sú výlučne na moje meno.

Odpoveď: Vyporiadanie majetku po rozvode

(odpoveď odoslaná: 09.04.2023)

Dobrý deň, riešenie Vami uvedeného problému je jednoduché :

Ak od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva neuplynuli viac ako tri roky, potom v súlade s ust. § 149 Obč. zákonníka je potrebné spísať dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov a túto nechať zavkladovať do katastra nehnuteľností v súlade s ust. § 149a/ Obč. zákonníka. Ak od rozvodu uplynuli viac ako tri roky, potom sa musí spísať dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, keďže nehnuteľnosť, ktorá bola v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, po uplynutí troch rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode a nepodaní návrhu na súd o vyporiadanie BSM , je nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve manželov, čo vyplýva z ust. § 149 ods. 4 Obč. zákonnníka.

Pokiaľ ide o pozemky, ktoré ste nadobudli dedením, tieto pozemky nepatria do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a preto nie ste Vy viazaný žiadnou lehotou ako je to pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov. V tomto smere ohľadom pozemkov treba spísať darovaciu zmluvu.

Na spísanie vyššie uvedených listín odporúčam využiť služby advokáta.


Trápi vás "Vyporiadanie majetku po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie majetku po rozvode (Občianske právo)

Dobrý deň, s bývalým manželom sme už po rozvode, ale chceme ešte vyrovnať náš majetok dohodou. Ako máme postupovať, aby to stálo čo najmenej peňazí? Momentálne bývam v dome, ktorý sme získali spoločne počas manželstva. Navyše mi ponechal aj auto. Na dom a auto je jeden hypotekárny úver, v ktorom som však iba spolužiadateľkou a keďže som na materskej dovolenke a mám malý príjem, úver sa nedá prepísať na mňa. Momentálne to riešime tak, že ja posielam bývalému manželovi peniaze za hypotéku, a on ich následne posiela do banky. Deti máme v striedavej starostlivosti. Mohli by ste mi, prosím, poradiť, ako čo najjednoduchšie riešiť majetkové vyrovnanie a čo všetko je k tomu potrebné? Za odpoveď ďakujem vopred.

Odpoveď: Vyporiadanie majetku po rozvode

(odpoveď odoslaná: 14.11.2022)

Dobrý deň,
bežne sa postupuje tak, že ten z manželov, ktorý si nechá nehnuteľnosť zároveň prevezme na seba hypotéku. Je to z dôvodu, aby ten kto je vlastníkom nehnuteľnosti mal istotu, že sa s úverom nebude nič bez jeho vedomia robiť a zároveň, že sa bude platiť. Na druhej strane, druhý z manželov, ktorý nehnuteľnosť nebude vlastniť, nebude zaťažený spoločným úverom.

Vo Vašom prípade môže byť práve toto problém, pretože banka nebude takmer určite súhlasiť s tým, aby ste Vy prevzali úver ak ste na materskej. Jedine, že by ste mali ďalšieho spoludlžníka alebo ručiteľov, prípadne ak by hodnota nehnuteľnosti výrazne prevyšovala zostatok úveru. Kým tento problém (prevzatie úveru) v banke nevyriešite, bude ťažké hľadať možnosti vyporiadania majetku.

Ideálne riešenie je samozrejme vždy dohoda, nakoľko je najrýchlejšia a najhospodárnejšia.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vyporiadanie majetku po rozvode" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava