Máte
otázku?

Vyporiadanie majetku po rozvode


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislava

Otázka: Vyporiadanie majetku po rozvode

Prosím Vás, chcela by som som sa spýtať, ako mám postupovať s vysporiadaním majetku po rozvode.

 

Bývam stále v spoločnej domácnosti s bývalým manželom a plnoletým synom. Manžel nechce byt predať. Ja psychicky nezvládam spoločné bývanie a neviem ako postupovať.

 

Dohodnúť sa s ním nedá, lebo nepristúpil na návrh byt predať a z predaja si každý zaobstará nové - skromnejšie bývanie.

 

Byt, v ktorom momentálne bývame je nadobudnutý počas manželstva a ako majitelia sme v zmluve uvedení obaja. Byt je trojizbový. Ex manžel ešte pred rozvodom sám užíval a aj doteraz užíva bývalú spálňu, čiže má samostatnú izbu-súkromie. Ja spávam na gauči v obývacej izbe. Občas idem k rodičom prespať, lebo začínam mať zdravotné problémy s chrbticou. Rozviedli sme sa kvoli manželovej nevere.

 

Prosím Vás poraďte mi, ako postupovať, ak chcem riešiť daný problém súdnou cestou. Ako je to s vysporiadaním majetku. A ak Vás môžem poprosiť ešte o jednu radu..

Pred rozvodom sme si nadobudli spoločne nie malé úspory, ktoré ex manžel pred rozvodom vybral z účtu, lebo si bol vedomý, že by som mala nárok na spoločné úspory.

 

Takže zo spoločného finančného majetku mi nebolo nič prisúdené a ex manžel chce aj tento byt len pre seba aj so zariadením, o ktorom mi tvrdí, že je iba jeho... Viem, že nemá pravdu, ale nemám veľkú rodinu , neviem kto by mi rozumne poradil...Neviem ako a kde začať. Prosím Vás, skúste mi poradiť. Bola by som Vám nesmierne vďačná. Alebo to mám riešiť cez mediátora? Ďakujem. Martinková

Odpoveď: Vyporiadanie majetku po rozvode

Dobrý deň,

pokúsim sa zodpovedať všetky vaše otázky, ak by ste mali ďalšie otázky, tak mi ich potom napíšte.

 

Vôbec to vaše vysporiadanie spoluvlastníctva manželov nemusí byť komplikované a môže to prebehnúť hladko. Niekedy zdanlivo neriešiteľné prípady sa dajú rýchlo uzavrieť. Protistrana musí pochopiť, že nám proti Vám šancu, vtedy sa jednoduchšie dohodnete. Ak budete chcieť pomôcť, môžete sa na nás obrátiť. 

 

Určite Vám neodporúčam riešiť delenie u to riešiť cez mediátora. Mediátor je vhodný napríklad, ak sa majetkrodičia nevedia dohodnúť na výživnom. Tiež by som však bol opatrný, akého mediátora si vyberiete. Preto v rodičovských veciach by som sa skôr obrátil na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny a požiadal ich, aby rodičom pomohli cez ich psychológa.

 

Vyporiadaniu majektu predchádza zánik bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) - najčastejšie rozvod manželstva. Vysporiadanie BSM nie je možné riešiť pri rozvode alebo počas rozvodu. Právomoc je zákonom daná vždy okresnému súdu.

 

Vysporiadanie majetku po rozvode sa rieši súdnou cestou, pokiaľ nie je možné sa na vyporiadaní dohodnúť mimosúdne a uzavrieť dohodu. Z toho, čo ste napísali je zrejmé, že manžel sa nemá záujem vysporiadať s majetkom po rozvode mimosúdne.

 

Najskôr by ste mali exmanželovi poslať list (výzvu na vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva (BSM) po rozvode). Viem, že bývate v spoločnej domácnosti a zdá sa Vám to neprirodzené, aby ste mu písali list. Je to však nevyhnutné pre súdne konanie. Prípadne, ak chcete, môžete splnomocniť advokáta na zastupovanie. 


Advokát v súdnom konaní Vám môže pomôcť nielen v tom, že prinúti exmanžela k vysporiadaniu majetku po rozvode ale aj bude požadovať, aby odmenu za zastupovanie zaplatil práve on, ako náhradu trov konania. Na to, aby súd priznal náhradu trov zastupovania advokátom, je práve dôležitá výzva na vysporiadanie majetku po rozvode. Z nej totiž súd pri určovaní náhrady trovy vychádza a pozerá sa na úspech v konaní.

 

Vo výzve je potrebné exmanžela vyzvať na vysporiadanie majetku po rozvode a navrhnúť mu spôsob vysporiadania majetku. Je potrebné si uvedomiť, že v súdnom konaní o vysporiadanie majetku (BSM) nie je možné, aby súd nariadil predaj majetku. Súd rozhodne len o tom, ze zverí nehnuteľnosť jednému alebo druhému účastníkovi alebo rozhodne, že nehnuteľnosť prejde do podielového spoluvlastníctva. Často sa stáva, že súdne konanie donúti druhého manžela súhlasiť s predajom nehnuteľnosti tretej osobe, následne by sa podal návrh na zastavenie konania. 

 

Pokiaľ ide o spoločné úspory, ktoré ste mali ešte pred manželstvom, tak tieto by sa neriešili v rámci konania o vysporiadanie BSM ale v osobitnom konaní o vysporiadanie podielového spoluvlastníctva. Je potrebné preukázať, že peniaze boli spoločné. Pre úplnosť dodávam, že pokiaľ ste peniaze investovali alebo mali na termínovaných vkladoch, tak úroky z nich patria do BSM a budú sa vysporiadavať v konaní o vysporiadaní majetku po rozvode (BSM).

 

Pokiaľ ide o hnuteľné veci v nehnuteľnosti, pokiaľ boli nadobudnuté počas manželstva, tak potom patria do BSM a budú sa vysporiadavať po rozvode. hmg Komlikovanejšie sú prípady s cudzím prvkom (napríklad ak je majetkov v zahraničí).

 

Obyčajne máme skúsenosti, že po podaní návrhu na súd si druhý manžel, ktorý sa nechce dohodnúť, uvedomí, že predaj nehnuteľnosti bude jediné riešenie.  Nikto Vás nemôže nútiť, aby ste zotrvali s exmanželom po rozvode v jednej domácnosti. 

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

Trápi vás "Vyporiadanie majetku po rozvode" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vyporiadanie majetku po rozvode (Občianske právo)

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou o právnu radu. Som slobodný a svojpomocne som si s pomocou rodičov postavil rodinný dom, ktorý bol skolaudovaný ešte pred uzavretím môjho manželstva, a som jeho jediný vlastník. S bývalou manželkou sme spolu žili 20 rokov a máme spolu dve deti. Rozvod som inicioval z dôvodu manželkinej nevery a nehospodárneho nakladania s financiami. Rozviedli sme sa v decembri 2023 a súhlasil som, aby bývalá manželka mohla zostať bývať v dome najviac päť mesiacov, než si nájde podnájom. Naše dospelé deti zostávajú bývať so mnou – syn pracuje a dcéra študuje. Žiadne úspory nemáme, auto si požičiavam od rodičov a jediný spoločný majetok, ktorý sme nadobudli počas manželstva, je zariadenie štvorizbového rodinného domu, ktoré má už dvadsať rokov. Chcem sa opýtať, na čo všetko má nárok moja bývalá manželka. Rovnako by som sa chcel spýtať, či je možné, aby som počas tohto roka zateplil dom a opravil strechu, aj keď ešte nebudeme majetkovo vysporiadaní – na rekonštrukciu si plánujem vziať pôžičku. Ďakujem za Vašu radu.

Odpoveď: Vyporiadanie majetku po rozvode

(odpoveď odoslaná: 13.02.2024)

Dobrý deň, vo veci uvádzame, že z dôvodu, že dom je vo vašom výlučnom vlastníctve, dom nebude predmetnom vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, lebo doň nepatrí, čo vyplýva z ust. § 143 Občianskeho zákonníka.

Predmetom vyporiadania bude jedine zariadenie domu, na ktorom by ste sa mohli dohodnúť.

Ak bývalá manželka v dome býva aj teraz, potom ju treba požiadať, aby sa z domu vysťahovala vo vami uvedenom termíne. Ak k tomu nedôjde, budete musieť podať návrh na súd o vypratanie nehnuteľnosti. Uvádzame však, že vzhľadom na skutočnosť, že manželke vzniklo v zmysle ust. zákona o rodine odvodené právo bývania vo vašom dome z dôvodu uzatvorenia manželstva a jeho ustanovení, že povinnosťou manželov je žiť spolu, súd vás môže zaviazať, aby ste jej našli náhradné bývanie. Náhradné bývanie však neznamená, aby ste jej kúpili byt, ale len zabezpečili možnosť uzatvorenia nájomnej zmluvy na byt pre jej účely, pričom nájom si ona bude musieť platiť sama.

Odporúčam von veci kontaktovať advokáta.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vyporiadanie majetku po rozvode (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či má môj bývalý manžel nárok na nejakú časť nehnuteľnosti, na ktorú mi rodičia darovali peniaze prostredníctvom darovacej zmluvy. V tejto zmluve je jasne definované, že ide o finančný dar na kúpu nehnuteľnosti. Bývalý manžel nie je zaznamenaný na liste vlastníctva, a ja som jedinou vlastníčkou. Môj právny zástupca ma informoval, že žalobca má nárok na 1/2 trhovej hodnoty nehnuteľnosti ku dátumu právoplatnosti rozvodu. Avšak v neprospech bývalého manžela je potrebné započítať darovanú sumu ako finančný dar, ktorý moji rodičia poskytli na kúpu bytu. Ako dôvod uviedol, že som bývalému manželovi nedala podpísať zmluvu, ktorá by vylučovala túto nehnuteľnosť z majetku spoločného manželov. Avšak vo vašej poradni máte iný názor, kde citujem: "Existuje judikát, ktorý uvádza, že ak za darované peniaze kúpite vec počas manželstva a nepoužijete ani časť majetku patriaceho do spoločného majetku manželov (BSM), tak kúpená vec nebude patriť do BSM, pretože ide len o transformáciu peňazí (ktoré sú výlučne vaše) na inú vec." Prosím o radu, ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie majetku po rozvode

(odpoveď odoslaná: 14.01.2024)

Dobrý deň,
máte pravdu. Ak ste nehnuteľnosť nadobudli výlučne za Vaše finančné prostriedky, tak potom táto nehnuteľnosť patrí výlučne Vám a nebude v BSM. V súdnom konaní toto musíte preukázať Vy. Na daný účel môže poslúžiť darovacia zmluva, ktorou Vám rodičia darovali financie a ktorú spomínate. V podstate musíte preukázať to, že ste v danom čase, keď ste nehnuteľnosť kupovali, mali toľko peňazí vo výlučnom vlastníctve, koľko bolo potrebných na nadobudnutie danej nehnuteľnosti. Ak však bola na kúpu nehnuteľnosti použitá čo i len malá časť z prostriedkov BSM, tak potom bude nehnuteľnosť v BSM a manžel bude mať nárok na určitú časť. Môžete si potom ale započítať to, čo ste dostali od rodičov. Je to teda potrebné hlbšie pozrieť. 


Podotázka: Vyporiadanie majetku po rozvode (Občianske právo)

Dobrý deň, s manželom vlastníme byt v spoluvlastníctve a nedávno sme doplatili hypotéku. Naše deti sú už dospelé. Kvôli manželovej závislosti na alkohole sa situácia stala neudržateľnou a rozhodla som sa po 28 rokoch manželstva požiadať o rozvod. Moja otázka znie: Je možné dosiahnuť prostredníctvom súdu predaj bytu a následné rozdelenie výnosu z predaja medzi manželov? Alebo existuje iný právny postup, ako vyriešiť rozdelenie majetku? Ďakujem za Vašu radu.

Odpoveď: Vyporiadanie majetku po rozvode

(odpoveď odoslaná: 10.01.2024)

Dobrý deň,
bezpodielové spoluvlastníctvo zaniká právoplatným rozhodnutím o rozvode manželstva.  Následne je možné počas trojročnej lehoty toto zaniknuté spoluvlastníctvo vyporiadať buď dohodou alebo podať v rovnakej dobe návrh na súd. Čo sa týka dohody, tak táto v podstate môže byť akákoľvek. V prípade, ak by vyporiadanie vykonával súd, tak by predmetný byt prikázal do vlastníctva jednému z manželov, pričom ten by bol povinný zaplatiť hodnotu podielu druhému manželovi, ktorý by byt nedostal. Súd pri vyporiadaní BSM, teda nemôže rozhodnúť tak, že nariadi, aby sa byt v spoluvlastníctve predal. V súdnom konaní by sa vyporiadavalo spoluvlastníctvo k tým veciam, ktoré by ste Vy a Váš manžel urobili predmetom konania.

Nedá sa v BSM žiadať to, aby sa nehnuteľnosť predala. To je možné iba v podielovom spoluvlastníctve.

Ak by ste počas danej trojročnej lehoty BSM nevyporiadali ani dohodou a ani súdnou cestou, tak potom platí ust. § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka:

Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.  


Trápi vás "Vyporiadanie majetku po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie majetku po rozvode (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ako sa vypořiáda majetok, ak som kúpil byt ešte pred manželstvom a je písaný len na mňa. Sme spolu rok a rozvádzame sa.

Odpoveď: Vyporiadanie majetku po rozvode

(odpoveď odoslaná: 30.12.2023)

Dobrý deň, ak je byt vo vašom výlučnom vlastníctve, potom predmetný byt nebude predmetom vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, lebo tento byt do BSM nepatrí.
Vaša manželka nemá právny nárok na byt a ani na podiel z bytu len z dôvodu, že ste manželia.


Podotázka: Vyporiadanie majetku po rozvode (Občianske právo)

Dobrý deň, potrebujem informáciu. Môj partner sa rozviedol a oni spolu vlastnia auto, ktoré bolo rozdelené po rozvode. Jeho bývalá manželka auto v súčasnosti používa a je registrované na jej meno, ale úver na jeho kúpu je stále na meno môjho partnera a on ho aj spláca. Môj partner by chcel auto predať, ale jeho bývalá manželka s predajom nesúhlasí. Ako by sme mohli postupovať právne, prosím?

Odpoveď: Vyporiadanie majetku po rozvode

(odpoveď odoslaná: 01.12.2023)

Dobrý deň,
ak majú iba ako spoločný majetok nadobudnutý počas manželstva auto, potom bude predmetom vyporiadania BSM iba toto. Podľa zákona platí, že na vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa majú manželia dohodnúť. Ak sa nedohodnú, môžu sa žalobou obrátiť na súd, aby o vyporiadaní rozhodol on.

Ak by sa ale vec riešila súdnou cestou, súd by postupoval tak, že pokiaľ chce manželka auto užívať, toto auto by súd prikázal jej do vlastníctva s tým, že by bola povinná exmanželovi vyplatiť vyrovnací podiel a súčasne uhradiť zvyšok pôžičky. Ak by zvyšok pôžičky uhradil teraz po rozvode váš partner, o to väčší vyrovnací podiel by mu exmanželka bola povinná vyplatiť. V rámci súdneho vyporiadania BSM totiž ani nie je možné, aby súd rozhodol tak, že auto sa predá a výťažok z jeho predaja sa rozdelí medzi exmanželov. Takýto spôsob vyporiadania BSM totiž zákon nepozná. Na tomto sa môžu manželia jedine dohodnúť v dohode o vyporiadaní BSM, nakoľko zákon to nezakazuje. Súd to však aplikovať nemôže, nakoľko súd môže postupvať len v medziach vymedzených zákonom, môže konať len tak, ako mu to zákonná norma dovoľuje. Ak sa exmanželia nedohodnú, potom je jedinou cestou súdne vyporiadanie, tak ako sme uviedli vyššie. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vyporiadanie majetku po rozvode (Občianske právo)

Dobrý deň, ako by mal môj manžel postupovať v situácii, keď sa jeho bývalá manželka 1,5 roka po rozvode snaží predávať ich spoločný dom za extrémne vysokú cenu, čo vedie k tomu, že dom je nepredajný? Ako môže môj manžel zasiahnuť a presvedčiť ju o znížení predajnej ceny na realistickú úroveň? Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie majetku po rozvode

(odpoveď odoslaná: 17.11.2023)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že dom patril do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, pričom k rozvodu došlo pred cca 1,5 roka.

Ak je náš predpoklad správny a  vyporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo ani dohodou a nateraz ani nebol podaný návrh na súd, odporúčam vášmu manželovi, aby predostrel bývalej manželke návrh dohody na vyporiadanie BSM. Ak táto nebude akceptovaná, pričom bude spĺňať všetky náležitosti v zmysle ust. Obč. zákonníka, je potrebné, aby bývalý manžel podal návrh na súd a to v lehote do 3 rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, pričom poukazujeme na ust. § 150 Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."   Odporúčam kontaktovať advokáta na vyporiadanie BSM či už dohodou alebo podaním návrhu na súd. Pozor však na to, aby žaloba bola v uvedenej lehote 3 rokov doručená súdu.


Trápi vás "Vyporiadanie majetku po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie majetku po rozvode (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať o rozdelení majetku po rozvode. Pred uzavretím manželstva som vlastnil dvojizbový byt, ktorý som dostal darom od otca. Po štyroch rokoch manželstva a užívania spomínaného bytu sme ho predali. Celý čas som však ostal jeho jediným vlastníkom. Výťažok z predaja bytu som investoval do kúpy väčšieho, trojizbového bytu. Ďalšiu časť sumy sme prispeli s manželkou spoločne, čím sa stala spoluvlastníčkou nového bytu. Bohužiaľ, po niekoľkých rokoch naše manželstvo nefunguje, a preto by som sa rád rozviedol. Moja otázka znie: Aký nárok mám pri rozdelení majetku, či môžem uplatniť nárok na hodnotu dvojizbového bytu, ktorý som do manželstva vložil ako samostatný majiteľ, a na vyrovnanie rozdielu, ktorý bol doplatený spoločne? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyporiadanie majetku po rozvode

(odpoveď odoslaná: 08.11.2023)

Dobrý deň,
váš nárok na vyporiadanie majetku bude závisieť od mnohých faktorov vrátane toho, ako bol nový byt financovaný a aké dohody ste s manželkou urobili. Ak ste do nového bytu investovali peniaze z predaja pôvodného bytu, ktorý bol váš súkromný majetok, toto sa zohľadní a máte nárok na to, aby ste dostali pri vysporiadaní o túto sumu navyše.


Podotázka: Vyporiadanie majetku po rozvode (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, ako je to pri rozvode v súvislosti s majetkom. 12 rokov sme bývali v byte, ktorý financovali moji rodičia. Dostala som ho ešte ako slobodná žena a bola som jeho jedinou vlastníčkou. Po 12 rokoch som byt predala a 60 000 eur som investovala do prerábky domu svojich svokrovcov, ktorí nám darovali polovicu domu a druhú polovicu sme od nich kúpili. Mám teda na seba napísanú polovicu domu - štvrtinu ako dar a štvrtinu na základe kúpno-predajnej zmluvy. Rada by som vedela, ako to bude v prípade delenia majetku, či sa manželov podiel zníži o 60 000 eur. Moja druhá otázka je nasledovná: moji rodičia mi na účet poslali napríklad 25 000 eur už počas manželstva. Tieto peniaze sa, samozrejme, taktiež použili na prerábky a budovanie spoločného majetku s manželom. Ako to bude v tomto prípade pri rozvode? Znížia tieto peniažne prostriedky manželov podiel pri delení majetku? Moja tretia otázka znie: chcela by som napísať závet a v prípade môjho úmrtia, ak by som nestihla rozvod, chcem odkázať svoj majetok deťom. Dve z nich sú dospelé, dve sú ešte maloleté. Rovnako by ma zaujímalo, či moje investované prostriedky 25 000 + 60 000 eur znížia manželov podiel a či ich získajú deti? Manžela chcem závetom vylúčiť z môjho dedičstva. Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Vyporiadanie majetku po rozvode

(odpoveď odoslaná: 19.10.2023)

Dobrý deň,
pokiaľ ide o vyporiadanie BSM po rozvode vášho manželstva, samozrejme, ak ste do spoločnej nehnuteľnosti investovali vaše výlučné peňažné prostriedky (60.000,- EUR) a peňažné prostriedky, ktoré ste dostali počas manželstva darom iba vy od vašich rodičov (25.000,- EUR), potom máte žiadať pri vyporiadaní na to prihliadať. Uvedené upravuje ust. § 150 Občianskeho zákonníka: "Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok,"

Pokiaľ však váš manžel bude namietať, budete ich musieť vedieť preukázať. Vzhľadom na to, potom váš podiel na vyporiadní BSM by bol väčší ako podiel manžela. 

Čo sa týka závetu, tento môžete spísať tak ako uvádzate, že z dedenia po vás vylúčite vášho manžela. V rámci dedičského konania by potom najprv došlo k vyporiadaniu BSM, ak by toto v čase vašej smrti ešte vyporiadané nebolo. Tu je potrebné poučiť deti, aby tieto mali vedomosť o tom, aké finančné prostriedky ste zo svojich výlučných investovali do spoločnej veci, aby sa to započítalo na vyrovnacie podiely v rámci dedičského konania. 


Podotázka: Vyporiadanie majetku po rozvode (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je normálne, ak sme sa po rozvode dohodli o rozdelení BSM a môj ex-muž ma vyplatil. Prešlo pol roka a teraz cez dospelé deti odkazuje, že chce peniaze späť a že to dá na súd. Môže to urobiť?

Odpoveď: Vyporiadanie majetku po rozvode

(odpoveď odoslaná: 28.09.2023)

Dobrý deň,
ak ste s vašim exmanželom uzavreli riadnu dohodu o vyporiadaní BSM, ktorú ste obaja podpísali pri plnom vedomí a nenastal žiadny prípad, pre ktorý môže v zmysle takejto dohody váš exmanžel od nej odstúpiť, potom na vrátenie vyrovnacieho podielu, ktorý vám vyplatil, nemá žiadne právo. Aj keby sa za takýchto okolností domáhal jeho vrátenia súdnou cestou, súd by žalobu zamietol. V súdnom konaní treba totiž preukázať vznik nároku na vrátenie poskytnutých peňazí. Tu podľa toho čo uvádzate takýto nárok vášmu exmanželovi nevznikol. Avšak pre bližšie posúdenie by sme potrebovali vidieť dohodu o vyporiadaní BSM. Ak chcete, aby sme sa na to bližšie pozreli a určili ďalšie kroky, objednajte si telefonickú konzultáciu s našim advokátom. 


Trápi vás "Vyporiadanie majetku po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie majetku po rozvode (Občianske právo)

Dobrý deň, zdedila som dom po otcovi. Po niekoľkých rokoch som sa vydala. Spolu s manželom sme si kúpili väčší dom. Do tohto domu som investovala peniaze, ktoré som dostala za predaj zdedeného domu. Môj manžel investoval menšiu sumu, ktorú získal ako úver z banky. Ako sa v takomto prípade delí majetok? Ešte by ma zaujímalo jedno. Od matky som dostala finančný dar, ktorý som tiež investovala do spoločného bývania. Chcem vedieť, či sa takýto dar delí rovnako, alebo je na tom nejaké zvýhodnenie. Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie majetku po rozvode

(odpoveď odoslaná: 01.08.2023)

Dobrý deň, pri vyporiadaní bezdpodielového spoluvlastníctva manželov platí, že každý z manželov má právo požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. 

Vzhľadom na uvedenú zásadu, ak ste do spoločného bývania investovali vaše zdedené peniaze, ktoré ste teda mali vo výlučnom vlastníctve, potom máte právo na to, aby sa vám toto započítalo pri vyporiadaní BSM. Rovnako tak, ak ste dostali od matky finančný dar (matka ho darovala iba vám a nie aj vášmu manželovi), a vy ste aj takéto prostriedky investovali do spoločnej nehnuteľnosti, rovnako platí vyššie uvedené, že máte nárok, aby sa vám to započítalo pri vyporiadaní BSM.  Z uvedeného vyplýva, že o čo viac ste vy investovali, do spoločného majetku, o to väčší vyrovnávací podiel na vás pripadne  v rámci vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vyporiadanie majetku po rozvode" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.