Máte
otázku?

Vydanie bezdôvodného obohatenia


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Nitra

Otázka: Vydanie bezdôvodného obohatenia

Dobrý deň, už 12 rokov bývam u sestry v rodinnej vile, ktorá má 8 izieb a 3 bytové jednotky. Ona dom postavila a teraz žije v zahraničí. Ústne mi dala na doživotie 2+1 izbu, o čom vie celá rodina. Predstavovala ma ako kontaktnú osobu v plynárni, elektrárni a všade inde, uviedla moje telefónne číslo. Hradím náklady na celý osemizbový dom (mám všetky účty), hoci využívam len dve izby. Starám sa o všetko, čo sa týka domu, dokonca mi na jeden rok dala platiť nájom bez nájomnej zmluvy. Teraz je dom na predaj, ale nechala ma v ňom bývať, aby nebol vykradený a aby som ho udržiavala. Keď sa predá, nemám kam ísť. Preto by som sa chcela spýtať, či môžem súdnou cestou žiadať o vrátenie peňazí za 12-ročné platby. Ďakujem.

Odpoveď: Vydanie bezdôvodného obohatenia

Dobrý deň. Vždy, keď sa uvažuje nad uplatnením práva na vydanie bezdôvodného obohatenia súdnou cestou, základom je v prvom rade preskúmať premlčaciu lehotu. Pri bezdôvodnom obohatení totiž platí kratšia, iba dvojročná premlčacia lehota. Preto vo všeobecnosti platí, že nároky vyplývajúce z bezdôvodného obohatenia môžete žiadať iba dva roky spätne. V opačnom prípade by ste sa vystavili riziku, že druhá strana by vzniesla námietku premlčania.

Nad rámec Vašej otázky je nutné zdôrazniť, že aj na Vašej strane sa dá uvažovať nad bezdôvodným obohatením. Aj Vaša sestra by si totiž voči Vám mohla nárokovať vydanie bezdôvodného obohatenia spočívajúce v bežnom nájomnom za Vami užívané priestory. Aj v tomto prípade platí, že takéto nároky si môže uplatniť iba dva roky spätne, pretože aj Vy by ste sa inak mohli brániť na súde námietkou premlčania.

Trápi vás "Vydanie bezdôvodného obohatenia" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vydanie bezdôvodného obohatenia (Občianske právo)

Dobrý deň, môj priateľ mal pred piatimi rokmi inú priateľku. Jej rodičia si chceli zlepšiť domov, a tak si vzal úver na bývanie na ich dom. On bol hlavný dlžník. Na záložnej zmluve k nehnuteľnosti bol uvedený bývalej priateľky otec. No po krátkom čase sa s ním rozišla a ďalších 5 rokov tento úver platil môj priateľ, nie oni. Teraz však nastali okolnosti, ktoré si vyžadujú, aby sa ten úver prepísal na našu spoločnú chalupu (mňa a môjho priateľa), ale peniaze z úveru boli použité na bývalú chalupu jej rodičov. Je možné podať nejaké papiere na súd ohľadom nesprávneho obohatenia? Ďakujem.

Odpoveď: Vydanie bezdôvodného obohatenia

(odpoveď odoslaná: 10.07.2024)

Dobrý deň,

Váš priateľ môže podať žalobu na vydanie bezdôvodného obohatenia voči bývalej priateľke a jej rodičom, keďže investoval financie do ich nehnuteľnosti prostredníctvom úveru, ktorý sám splácal. Podľa Občianskeho zákonníka (§ 451 a nasl. OZ), kdo sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať.

Dôležité je podanie mimosúdnej výzvy na vydanie bezdôvodného obohatenia, aby ste preukázali snahu o mimosúdne vyriešenie sporu a mohli uplatniť nárok na úroky z omeškania. Pozor ale, nárok sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa dozvedela, kto sa na jeho úkor obohatil. Tu je dôležité posúdiť, čo spôsobilo, že sa to 5 rokov neriešilo.

Čo sa týka prepisu úveru na Vašu spoločnú chalupu, vlastníci nehnuteľnosti musia súhlasiť s takýmto krokom. 

Skôr by bolo lepšie, ak by si prevzali úvere na seba, keďže investície išli do ich domu. To sa ale nedá vysúdiť 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vydanie bezdôvodného obohatenia (Občianske právo)

Dobrý deň, bol som obžalovaný z bezdôvodného obohatenia, kde vlastník domu vymáhal nedoplatky nájmu za obdobie, počas ktorého som v jeho dome už roky nebýval. Napriek tomu som mal na miestnom obecní úrade stále zaregistrovaný trvalý pobyt. Súdu som predložil oficiálne dokumenty (pracovné zmluvy, daňové výkazy, nájomné zmluvy a pod.) z Anglicka, kam som emigroval tri roky pred sporným obdobím. Súd ma však naďalej označil za vinného. V uznesení sa neuviedli všetky doklady, ktoré som na pojednávanie predložil, s výnimkou pracovných zmlúv. Rozhodnutie odôvodnili tým, že trvalý pobyt na danej adrese naznačuje, že som dom užíval a že nie je podstatné, kto kedy dom reálne užíval. Tvrdili, že fakt, že niekto pracoval v danom čase v Anglicku, neznamená, že je oslobodený od povinnosti vrátiť bezdôvodné obohatenie. Má podľa vás zmysel odvolať sa?

Odpoveď: Vydanie bezdôvodného obohatenia

(odpoveď odoslaná: 20.04.2023)

Dobrý deň,
na komplexnejšiu odpoveď by bolo potrebné pozrieť si jednotlivé dokumenty, ktoré spomínate. Ak však nájom k danému domu zanikol napríklad výpoveďou alebo dohodou o skončení nájmu, prípadne iným spôsobom, tak potom ďalej už nemáte povinnosť platiť nájomné po uplynutí výpovednej doby alebo prípadne po mesiaci na akom sa dohodnete v dohode o skončení a prenajímateľ potom nemá nárok na peniaze po danom období ak ste tam nebyvali.

Ak ste však uzatvorenú nájomnú zmluvu riadne neukončili, tak potom Vaša povinnosť platiť nájomné trvá aj naďalej ak nájomná zmluva platila, a to aj v prípade, že ste užívali aj iný byt.

Zákonodarca tu vychádza z toho, že ak nájomný vzťah trvá, tak nájomca má stále možnosť byt užívať a fakt, že túto možnosť nevyužíva a je na jeho ťarchu.

Ak by šlo o bezdôvodné obohatenie, musí vlastník nehnuteľnosti preukázať, že ste tam bývali, ak to nijako nepreukázal, tak sa oplatí odvolať.

O akú sumu ide? 


Podotázka: Vydanie bezdôvodného obohatenia (Občianske právo)

Dobrý deň, Spoločne s bývalým manželom máme v podielovom spoluvlastníctve byt, v ktorom už dva roky s deťmi nebývam. Môžem si od neho uplatniť nájomné za môj podiel? Ráda by som sa dozvedela, ako sa určuje prípadná výška nájomného, ak nájomné nebolo dohodnuté. Môžem žiadať nájomné za môj podiel aj od jeho novej priateľky so synom, ktorí sa do bytu nasťahovali? Ďakujem.

Odpoveď: Vydanie bezdôvodného obohatenia

(odpoveď odoslaná: 06.09.2022)

Dobrý deň,
môžete od neho žiadať náhradu za to, že užíva nehnuteľnosť nad rámec svojho podielu. Náhrada sa určuje podľa výšky tzv. bežného nájomného na trhu pri podobnej nehnuteľnosti. Tú Vám vie povedať realitná kancelária alebo znalec. Z nej vypočítate sumu pripadajúcu na Váš podiel a môžete žiadať náhradu 2 roky spätne (kvôli premlčaniu). Náhradu môžete podľa môjho názoru žiadať len od neho. Nie od nej. 


Trápi vás "Vydanie bezdôvodného obohatenia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vydanie bezdôvodného obohatenia (Občianske právo)

Dobrý deň, pred jedenástimi rokmi som kúpila nehnuteľnosť, ktorá je zapísaná iba na moje meno. Šlo o novostavbu, ktorú bolo potrebné vyplatiť v troch splátkach. Keďže som vtedy pracovala v zahraničí a nemohla som dochádzať v určených termínoch, moja mama za mňa vložila moje peniaze na účet. Nezostavili sme žiadnu dohodu ani splnomocnenie. Teraz sa situácia zmenila a mama mi vyhráža, tvrdiac, že peniaze boli jej. Hoci som ja vlastníčkou nehnuteľnosti, hovorí, že mi peniaze darovala a teraz ich chce späť. Nič také však nikdy nebolo. Môže mi to narobiť problémy, resp. uspieť so svojou požiadavkou na súde? Ďakujem.

Odpoveď: Vydanie bezdôvodného obohatenia

(odpoveď odoslaná: 30.06.2021)

Dobrý deň,
v otázke uvádzate, že ste pred 11 rokmi kúpili nehnuteľnosť - byt. Splátky, ktoré ste mali uhradiť, uhradila Vaša mama, pričom peniaze boli Vaše a Vaša mama teraz tvrdí, že peniaze boli jej a žiada ich vrátiť.

V otázke neuvádzate, kedy boli splátky kúpnej ceny uhradené. Pokiaľ Vaša mama tvrdí, že peniaze na úhradu splátok boli jej, potom /teoreticky/ vzniklo na Vašej strane bezdôvodné obohatenie. Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia sa v zmysle ust. § 107  Obč. zákonníka premlčí za dva, maximálne za tri roky. V tomto prípade premlčacia doba začala plynúť prvým dňom po úhrade "splátok" zo strany Vašej matky a odvtedy začala plynúť premlčacia doba. 

Vzhľadom na okolnosť, že dnes máme 30.6.2021 a vychádzajúc z predpokladu, že "splátky" zo strany matky boli uhradené pred viac ako 3 rokmi, potom je nárok premlčaný. V prípade, že by došlo k súdnemu konaniu, matka by musela vedieť preukázať, že peniaze, ktoré uhradila na splátky kúpnej ceny, boli jej.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Vydanie bezdôvodného obohatenia (Občianske právo)

Dobrý deň, posielal som svojej priateľke do zahraničia každý mesiac peniaze po dobu troch rokov. Teraz sme sa rozišli a chcem peniaze späť. No účet, na ktorý som posielal peniaze, banka zrušila. Čo môžem urobiť pre vrátenie týchto peňazí, keď ona žije v Česku? Ďakujem.

Odpoveď: Vydanie bezdôvodného obohatenia

(odpoveď odoslaná: 04.05.2021)

Dobrý deň,
v tomto prípade je potrebné v prvom rade posúdiť na základe akého (ak vôbec) právneho titulu ste jej peniaze posielali. Či išlo o dary, aby mala z čoho žiť, alebo Vás ona žiadala o zasielanie peňazí. V takom prípade by sa mohlo jednať o bezdôvodné obohatenie. Rovnako je potrebné (vzhľadom na to, že je v zahraničí) ustáliť, súdy ktorého členského štátu budú mať právomoc konať vo veci.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vydanie bezdôvodného obohatenia (Občianske právo)

Dobrý deň,
Zaplatil som za ubytovanie v meste xyz 7 dni 212 e cez booking. Hneď po zaplateniu kartou majitelia apartmánu žiadali 500 e depozit a vyhrážali sa mi pokiaľ nezaplatím zrušia mi ubytovanie bez možnosti vrátenia peniazi. Musel som im zaslať depozit. Po príchode do apartmánu (spolu s priateľkou sme pricestovali z zahraničia) nám pán povedal musíme podpísať protokol o prevzatí izby (aj keď cez Booking nič také nebolo povedané) a do tohto protokolu zapísať aj číslo bankovej karty. Ja som nechcel nič také podpisovať, na čo sa nám pán znovu vyhrážal, že nás neubytuje a nevráti nám peniaze. Musel som podpísať.
Po 7 dňoch dni, keď skončilo naše ubytovanie, pýtal som sa ho, aký je protokol pri odovzdaní izby, on povedal, že stačí kľúče nechať na recepcii, čo sme aj spravili. Rovnaký deň cez booking chat nám zaslal účet vo výške 650 e, čo bolo odôvodnené tým, že sme pri odchode nenechali aj test, že sme negatívny na Covid-19, a preto sme boli považovaní ako Covid 19 pozitívny, a bola spravená dezifekcia izby vo výške 650 e. 500e zobral z depozitu, a 150eur zobral z platobnej karty. Následne mi zaslal scen obrazovky s dokladom na 650 €.
Nikto nám nepovedal, že mám odovzdať test, že sme negatívny na covid 19, a on mi povedal, že som to mal prečítať vo všeobecných obchodných podmienkach čo sú na internete.
Prosím Vás, tento podvod je legálny alebo nie ?

Odpoveď: Vydanie bezdôvodného obohatenia

(odpoveď odoslaná: 10.09.2020)

Dobrý deň,
prečítali sme si Vašu otázku, ako aj doplnenie informácií na jej zodpovedanie, ku ktorej uvádzame :

Účtovanie negat. testu Covid a tzv. dekontaminácie vo výške 650 € je viac ako pochybné, zaslanie scenu dokladu cez obrazovku PC je viac ako pochybné.

Možnosti riešenia :

1./ Žiadať od ubytovateľa vrátenie 650 € s odvolaním sa na ust. § 52a nasl. Obč. zákonníka. Ak k vráteniu peňazí 650 ; € nedôjde, nahlásiť uvedené konanie na Finančné riaditeľstvo SR, ako aj Slov. obchodnú inšpekciu. Podľa ust. § 53 ods. 4 Obč. zákonníka platí :


"Za neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmä ustanovenia, ktoré
a) má spotrebiteľ plniť a s ktorými sa nemal možnosť oboznámiť pred uzavretím zmluvy,
b) dovoľujú dodávateľovi previesť práva a povinnosti zo zmluvy na iného dodávateľa bez súhlasu spotrebiteľa, ak by prevodom došlo k zhoršeniu vymožiteľnosti alebo zabezpečenia pohľadávky spotrebiteľa,
c) vylučujú alebo obmedzujú zodpovednosť dodávateľa za konanie alebo opomenutie, ktorým sa spotrebiteľovi spôsobila smrť alebo ujma na zdraví,
d) vylučujú alebo obmedzujú práva spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti za vady alebo zodpovednosti za škodu,
e) umožňujú dodávateľovi, aby spotrebiteľovi nevydal ním poskytnuté plnenie aj v prípade, ak spotrebiteľ neuzavrie s dodávateľom zmluvu alebo od nej odstúpi,
f) umožňujú dodávateľovi odstúpiť od zmluvy bez zmluvného alebo zákonného dôvodu a spotrebiteľovi to neumožňujú,
g) oprávňujú dodávateľa, aby bez dôvodov hodných osobitného zreteľa vypovedal zmluvu uzavretú na dobu neurčitú bez primeranej výpovednej lehoty,
h) prikazujú spotrebiteľovi, aby splnil všetky záväzky aj vtedy, ak dodávateľ nesplnil záväzky, ktoré vznikli,
i) umožňujú dodávateľovi jednostranne zmeniť zmluvné podmienky bez dôvodu dohodnutého v zmluve,
j) určujú, že cena tovaru alebo služieb bude určená v čase ich splnenia, alebo dodávateľa oprávňujú na zvýšenie ceny tovaru alebo služieb bez toho, aby spotrebiteľ mal právo odstúpiť od zmluvy, ak cena dohodnutá v čase uzavretia zmluvy je podstatne prekročená v čase splnenia,
k) požadujú od spotrebiteľa, ktorý nesplnil svoj záväzok, aby zaplatil neprimerane vysokú sumu ako sankciu spojenú s nesplnením jeho záväzku,
l) obmedzujú prístup k dôkazom alebo ukladajú spotrebiteľovi povinnosti niesť dôkazné bremeno, ktoré by podľa práva, ktorým sa riadi zmluvný vzťah, mala niesť iná zmluvná strana,
m) v prípade čiastočného alebo úplného nesplnenia záväzku zo strany dodávateľa neprimerane obmedzujú alebo vylučujú možnosť spotrebiteľa domáhať sa svojich práv voči dodávateľovi vrátane práva spotrebiteľa započítať pohľadávku voči dodávateľovi,
n) spôsobujú, že platnosť zmluvy uzatvorenej na dobu určitú sa po uplynutí obdobia, na ktorú bola zmluva uzavretá, predĺži, pričom spotrebiteľovi priznávajú neprimerane krátke obdobie na prejavenie súhlasu s predĺžením platnosti zmluvy,
o) oprávňujú dodávateľa rozhodnúť o tom, že jeho plnenie je v súlade so zmluvou, alebo ktoré priznávajú právo zmluvu vykladať iba dodávateľovi,
p) obmedzujú zodpovednosť dodávateľa, ak bola zmluva uzavretá sprostredkovateľom, alebo vyžadujú uzavretie zmluvy prostredníctvom sprostredkovateľa v osobitnej forme,
r) umožňujú, aby bol spor medzi stranami riešený v rozhodcovskom konaní bez splnenia podmienok ustanovených osobitným zákonom,
s) požadujú, aby spotrebiteľ poskytol zabezpečenie splnenia svojho záväzku v hodnote neprimerane vyššej, ako je výška jeho záväzku vyplývajúca zo spotrebiteľskej zmluvy v čase uzavretia dohody o zabezpečení splnenia záväzku spotrebiteľa,
t) požadujú od spotrebiteľa plnenie za službu, ktorej poskytnutie dodávateľom v prevažnej miere nesleduje záujmy spotrebiteľa,
u) požadujú od spotrebiteľa, aby bol neprimerane dlho viazaný zmluvou aj keď pri uzavieraní zmluvy bolo zrejmé, že predmet zmluvy možno dosiahnuť v podstatne kratšom čase,
v) požadujú od spotrebiteľa uhradenie plnení, o ktorých spotrebiteľ nebol pred uzavretím zmluvy preukázateľne informovaný, ktorých úhrada nebola upravená v zmluve alebo za ktoré spotrebiteľ nedostáva dohodnuté protiplnenie,
w) požadujú, aby spotrebiteľ poskytoval alebo poukazoval tretej osobe alebo v prospech tretej osoby akékoľvek plnenie plynúce zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou, ktoré v prevažnej miere nesleduje jeho záujmy, alebo aby plnil v súvislosti s týmto plnením akékoľvek záväzky tretej osobe.
(5) Neprijateľné podmienky upravené v spotrebiteľských zmluvách sú neplatné."

2./ Druhou možnosťou je kontaktovať Vašu banku, aby ubytovateľa žiadala vrátenie peňazí, keďže boli neoprávnene stiahnuté z platobnej karty. Služba je v banke spoplatnená. Ak k vráteniu nedôjde, budete musieť peniaze vymáhať cestou súdu.

 


Trápi vás "Vydanie bezdôvodného obohatenia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vydanie bezdôvodného obohatenia (Občianske právo)

Dobrý deň, nás prípad bude zrejme nejaký mix zo všetkými. Bývame v byte dvaja. Mali sme uzavretú zmluvu na môjho partnera, ja som mala čestné vyhlásenie na bývanie v tomto byte. Máme nájomnú zmluvu, v ktorej máme uvedené, že v nájomnom sú už zahrnuté aj platby za spotrebované energie na na 2 osoby (elektrická energia 20 eur/mes), a náklady spojené s užívaním bytu za 1 osobu (platby správcovi domu za služby spojené s bytom vo výške 120 eur/mes), ktoré bude platiť nájomca ako zálohové platby. Nájomné spolu so zálohovými platbami za energie vo výške 420 eur. Len:
1) prenajímateľka platila iba 65 eur/mes zálohových platieb, čo je vidieť z ročného vyúčtovania
2) prenajímateľka nepodala na nás údaje správcovi doma, t.j.nenahlásila 2 osoby. A tak vznikol veľký nedoplatok tým, že neboli hradené zálohové platby tak ako ukázané v zmluve vo výške 120 eur. A teraz nás vydiera, aby sme ho uhradili, a posiela sa na propísané v zmluve, že zmluvne strany sa dohodli, že po doručení pravidelných vyúčtovacích faktúr za skutočnú spotrebu energií (elektrickej energie) resp. vyúčtovania od správcu BD sa prenajímateľ s nájomcom bezodkladne vysporiadajú. V prípade preplatku z vyúčtovania bude príslušná suma bezodkladne vrátená nájomcovi v hotovosti, v prípade nedoplatku uhradí nájomca prenajímateľovi príslušnú sumu. Či je oprávnené, že ona chce ešte ďalšie peniaze od nás, keď sme riadne uhrádzali nájomné v sume 420 eur.

Odpoveď: Vydanie bezdôvodného obohatenia

(odpoveď odoslaná: 30.06.2020)

Dobrý deň,
pre právny vzťah prenajímateľa a nájomcu platia ustanovenia Vašej zmluvy o nájme bytu. Predpokladáme, že zmluva bola uzatvorená podľa ust. Obč. zákonníka.
Podľa ust. § 686 Obč. zákonníka platí :
"(1) Nájomná zmluva musí obsahovať označenie predmetu a rozsahu užívania, výšku nájomného a výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu alebo spôsob ich výpočtu. Mala by tiež obsahovať aj opis príslušenstva a opis stavu bytu. Ak sa nájomná zmluva neuzavrela písomne, vyhotoví sa o jej obsahu zápisnica."

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že má byť oddelene určená platba nájomného /t.j. čisté nájomné ako možnosť byt užívať/ a výška úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu. Z otázky vyplýva, že ste mali dohodnuté nájomné, v ktorom bola dohodnutá platba 20 € za el. energiu a ostatok 120 € ako náklady spojené s užívaním bytu.

Sme názoru, že "(platby správcovi domu za služby spojené s bytom vo výške 120 € je platba malo konkretizovaná a nepostačujúca na to, aby penajímateľka teraz od Vás žiadala uhradiť nedoplatok, ktorý vyplýva z vyúčtovania. 
Pre presné posúdenie zmluvy by sme potrebovali túto vidieť.

To, že prenajímateľka nenahlásila správcovi byt. domu zmenu v počte užívateľov bytu, je z jej strany porušením ust. § 11 ods. 9  zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov :
"Vlastník bytu je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu správcovi alebo spoločenstvu zmeny v počte osôb, ktoré užívajú byt súvisle minimálne počas dvoch mesiacov. Ak vlastník byt neužíva, je povinný oznámiť správcovi alebo spoločenstvu svoju adresu a každú jej zmenu."


Formulácia zmluvy podľa znenia otázky pripúšťa  zrejme nejednoznačný výklad o obsahu práv a povinností zmluvných strán.

Základom vo Vašom prípade  je to, či pri prevzaí bytu bol vykonaný odpočet jednotlivých médií /voda, el., plyn, kúrenie/, ako aj to, či pri odovzdaní bytu prenajímateľke bol vykonaný odpočet médií, alebo ste sa dohodli v zmluve o nájme na síce zálohových platbách ale bez ohľadu na spotrebu jednotlivých médií.
Pokiaľ ste v zmluve mali dohodnuté nájomné a zálohové platby bez ohľadu na spotrebu /nebol vykonaný odpočet médií/ potom sme názoru, že nie ste poviná platiť nedoplatok.


 


Podotázka: Vydanie bezdôvodného obohatenia (Občianske právo)

Dobrý deň. V jednej nemenovanej predajni som si objednala tovar v hodnote 80 eur. Po osobnom prevzatí tovaru a následnom rozbalení prišiel šok - v krabici sa nachádzal tovar v hodnote viac ako 1700 eur. Tovar som teda nechala odložený v krabici, ako sa neozve niekto od predajne. Dnes sa mi ozvala pani, ktorá chce, aby som tovar doviezla na ich pobočku. Som povinná tento tovar vrátiť? Na pokladničnom bloku je uvedené, že za rozdiely zistené mimo pokladne podnik neručí.

Odpoveď: Vydanie bezdôvodného obohatenia

(odpoveď odoslaná: 23.05.2020)

Dobrý deň,
áno, ste povinná tovar vrátiť, keďže Vy ste si objednali a zaplatili za tovar v hodnote  80 €.

Pri odovzdaní tovaru v predajni žiadajte spísať písomný záznam o vrátení tovaru s jeho podrobnou špecifikáciou a cenou za jednotlivé položky,  aby ste  mali doklad o jeho vrátení.

Veta na pokl. doklade sa netýka Vášho prípadu. 


Podotázka: Vydanie bezdôvodného obohatenia (Občianske právo)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal, ako postupovať pri odcudzení peňazí internetovými podvodníkmi. Išlo o osobu, ktorá predávala športové tipy, a ktorej som, žiaľ, dobrovoľne poslal peniaze v hodnote 140 eur. Osoba sľúbila, že mi peniaze zdvojnásobí a 15% z výhry si ponechá. Ak by stavka nevyšla podľa plánu, vklad mal byť vrátený v priebehu 24 hodín. Na druhý deň po zaslaní peňazí začal tento človek klamať. Tvrdil, že peniaze poslal a že mi prídu do hodiny alebo maximálne do jedného dňa. Keď peniaze ani po dni neprišli, oznámil mi, že mi ich možno pošle až o mesiac. Samozrejme, tomu neverím. Obrátil som sa na svoju banku a podal som tam reklamáciu, no tam mi povedali, že vrátenie peňazí z jeho účtu musí on sám potvrdiť. Keď som mu oznámil, že som podal reklamáciu v banke, vyjadril sa, že ju nepotvrdí. Odvtedy ma začal ignorovať. Na políciu som sa ešte zatiaľ neobrátil, lebo internetový podvod sa nepovažuje za trestný čin. Mám však meno a priezvisko tohto muža, predtým mi totiž poslal fotografiu svojho občianskeho preukazu.

Odpoveď: Vydanie bezdôvodného obohatenia

(odpoveď odoslaná: 24.04.2020)

Dobrý deň,

záleží, ako presne znela dohoda medzi Vami. Pokiaľ suma neprekročila 266 eur, tak skutočne nejde ešte o trestný čin podvodu, avšak mohlo sa stať, že dotyčný takto mohol oklamať viacerých ľudí a tým by sa škoda pre účely trestného konania zvýšila a už by to mohla riešiť aj polícia, ako trestný čin. Muselo by sa tiež preukátať, že od začiatku vedel, že od Vás len chce vylákať peniaze a nevrátiť ich. Odporúčam skúsiť zistiť, či takto neoklamal aj niekoho iného a ak áno prípadne podať trestné oznámenie.


Podotázka: Vydanie bezdôvodného obohatenia (Občianske právo)Dotyčný ešte nikoho neoklamal, suma bola 140€, dohoda bola že zašlem 140€ zarobí niečo na viac a 15% je jeho, deň nato povedal že zarobil 400€ a že mi ich poslal na účet ale neposlal, potom zrazu tvrdil že to nevyšlo tým pádom si na mne zarobil a moje peniaze nechce vrátiť, tak som mu napísal že kontaktujem banku o návrat peňazí, nato odpísal že nebude súhlasiť a že ako živnostník má právo 31dní na vrátenie mojej sumy, čo nikde neni uvedené, ani keď som povedal že kontaktujem políciu tak nepomohlo.

Odpoveď: Vydanie bezdôvodného obohatenia

(odpoveď odoslaná: 24.04.2020)

Ak Vaša dohoda bola v znení, že Vám má vrátiť peniaze, ak ten tip nevyjde, tak Vám peniaze musí vrátiť. Tých 31 dní si vymyslel, iba ak by to bolo medzi Vami dohodnuté. Ak ich nezaplatí dobrovoľne, nezostane iné riešenie ako to riešiť súdnou cestou.


Trápi vás "Vydanie bezdôvodného obohatenia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vydanie bezdôvodného obohatenia (Občianske právo)

Dobrý deň, dnes ma zavolali z banky s tým, že by som mala vrátiť peniaze, ktoré mi od roku 2016 posiela neznámy človek. Suma 700 € bola rozdelená do malých platieb, a preto som si to ani nevšimla. Musím vrátiť celú sumu alebo existuje nejaké riešenie tejto situácie? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vydanie bezdôvodného obohatenia

(odpoveď odoslaná: 23.02.2019)

Dobrý deň, 

pokiaľ Vás banka kontaktovala telefonicky, požiadajte banku, aby banka svoju žiadosť voči Vám vzniesla v písomnej forme vrátane uvedenia dôvodov predmetnej požiadavky. Telefonická žiadosť nie je dostatočná.

Vy sama musíte vedieť, či tieto platby na Váš účet boli oprávnene alebo bez právneho dôvodu, napr. osoba, ktorá platbu na Váš účet zrealizovala sa len pomýlila v čísle účtu a z tohto dôvodu boli peniaze pripísané na Váš účet. 

Pokiaľ platbu neviete identifikovať, teda peniaze boli pripísané na Váš účet omylom, musíte peniaze vrátiť. 

Ak by v súvislosti s vrátením peňazí Vám vznikli nejaké bankové poplatky, túto sumu poplatkov odrátajte z vrátených peňazí.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vydanie bezdôvodného obohatenia" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.