Stravné pri zahr. ceste ako mzda ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Košický
Odpovedá: Advokát Košice
Odpovedané dňa: 5. 5. 2017

Otázka: Stravné pri zahr. ceste ako mzda ?

Dobrý večer, k tým diétam a výživnému sa chcem opýtať ak robím na turnusy štyri týždne v práci a dva týždne doma a počas tých dvoch týždňov nemám žiadne diéty ako môže súd brat do úvahy diéty a počítať z toho výšku výživného. Diéty niesu stály príjem každý mesiac.

Odpoveď: Stravné pri zahr. ceste ako mzda ?

 

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ Podľa ust. ZP  § 118  /predpokladáme, že ste v  pracovnom pomere/  platí : Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu. Mzda je peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu.  Za mzdu sa nepovažuje najmä náhrada mzdy, odstupné, odchodné, cestovné náhrady vrátane nenárokových cestovných náhrad, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevky na životné poistenie zamestnanca, výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií, daňový bonus, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, doplatky k nemocenským dávkam, náhrada za pracovnú pohotovosť, peňažná náhrada podľa § 83a ods. 4 a iné plnenie poskytované zamestnancovi v súvislosti so zamestnaním podľa tohto zákona, osobitných predpisov, kolektívnej zmluvy alebo pracovnej zmluvy, ktoré nemá charakter mzdy. Za mzdu sa tiež nepovažuje ďalšie plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi zo zisku po zdanení.

2./ Podľa zákona o cest. náhradách,  zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu patrí 

a)  náhrada preukázaných cestovných výdavkov,

b/ náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie,

c) stravné,

d/ náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov, atď.

3./ Na podporu vyššie uvedeného, resp. na Vašu podporu  súčasne uvádzame, že podľa ust. zákona o dani z príjmov / § 5  odst. 5 / okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 3 ods. 2, nie je predmetom dane ani  cestovná náhrada poskytovaná v súvislosti s výkonom závislej činnosti do výšky, na ktorú vznikne zamestnancovi nárok podľa osobitných predpisov,15) okrem vreckového poskytovaného pri zahraničnej pracovnej ceste, ako aj  hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov a finančný príspevok na stravovanie poskytovaný podľa osobitného predpisu,  ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom.  Stravné vo forme peňažného  príspevku je predmetom dane z príjmov, ale nie mzda.

4./ Zákon o rodine hovorí o príjme, nie o mzde, čo je rozdiel.

5./ Treba argumentovať, že aj Vaša bývalá  manželka má v zamestnaní uvedenú výhodu stravovania, resp. stravné lístky  a možnosti Vášho stravovania v rámci 24 hodín, ktoré  Vám poskytuje zamestnávateľ  vo forme stravného,  počas  Vašich ciest,  stravovanie predstavuje podstatne vyššie náklady.  Náklady na stravovanie  v súdnom konaní operuje aj Vaša bývalá manželka.

6./ Súčasne poukazujeme na  ust. § 62  zákona o rodine : Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.   Výdavky na stravu  podľa nás nie je možné považovať za výdavky, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť podľa cit. § 62.

 

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Stravné pri zahr. ceste ako mzda ? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám taký problém, že som pracoval v zahraničí a zamestnávateľ to neohlásil na sociálnu poisťovňu takže tým pádom som nevedomky pracoval na čierno a pritom nám neplatil ani diéty. Včera som dal výpoveď hneď ako som na to prišiel. Pracoval som vo Francúzsku a bol som tam takmer rok. Čo môžem stým spraviť, aby mi vyplatil spätne diéty, ktoré mi patria a vo francúzsku je to 45 e na deň. Pracovali sme na turnusy 6 týždňov v práci a dva týždne sme boli doma. Vopred Vám ďakujem za Vašu radu a pomoc.

Odpoveď: Stravné pri zahr. ceste ako mzda ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.02.2020)

Dobrý deň, 
ak ste mali podpísanú riadnu pracovnú zmluvu, nejedná sa o prácu na čierno v zmysle ust. zákona  č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.
Platenie odvodov na sociálne a zdravotné poistenie si môžete overiť na stránke soc. poisťovne /individ. účet poistenca/ a na stránke prísl. zdrav. poisťovne (epobočka/, prípadne skontrolovať zoznam dlžníkov prísl. poisťovne zamestnávateľa.

Vo veci odporúčame pokiaľ ide o úhradu mzdových nárokov za prácu nadčas, preplatenie nevyčerpanej dovolenky a stravného pri zahr. cestách, poslať zamestnávateľovi výzvu na doplatenie stravného a následne v prípade neuhradenia vec zrejme budete musieť vymáhať cestou súdu.

Podľa ust. § 116 Zákonníka práce platí :

"(1) Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(2) Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(3) Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."


Odporúčame konanie zamestnávateľa nahlásiť aj príslušnému inšpektorátu práce podľa sídla zamestnávateľa.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk