'

Zamestnávateľ odmieta vyplatiť mzdu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košický
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 27. 1. 2017

Otázka: Zamestnávateľ odmieta vyplatiť mzdu

Dobrý deň, pán advokát obraciam sa na Vás s problematikou odmietnutia vyplatenia mzdy. U zamestnávateľa som pracoval na dohodu približne mesiac s tým, že som odpracoval iba jeden deň, nakoľko som bol potom pn a keď som už mal nastúpiť, zamestnávateľom nám bolo oznámené, že už nemá pre nás prácu. Zaplatil som si na vlastné náklady vyšetrenie u lekára vstupné na danú prácu. Ošetrenie mi malo byť preplatené zamestnávateľom, no ten mi to odmieta zaplatiť a taktiež aj mzdu za ten jeden deň. Jeho argumentom je to, že mi poskytol obuv. Tú obuv som mal 1x a kľudne mu ju vrátim. Jedná sa o špeciálnu obuv s ochrannou špičkou. Preto sa chcem spýtať ako postupovať? Chcem sa opýtať, či nie je povinný mi zo zákona poskytnúť takúto špeciálnu obuv bezplatne? Ďakujem

Odpoveď: Zamestnávateľ odmieta vyplatiť mzdu

Dobrý deň,

ak Vám zamestnávateľ odmieta vyplatiť mzdu, môžete ho žalovať na súde, pretože máte zákonný nárok na vyplatenie odmeny za vykonanú prácu a rovnako aj nárok na vyplatenie náhrady mzdy. Tvrdenia zamestnávateľa o tom, že Vám poskytol obuv, sú právne bezvýznamné, keďže, ako uvádzate, je povinný poskytnúť Vám obuv bezplatne. Táto povinnosť mu vyplýva zo zákona 124/2006 o o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Zamestnávateľ odmieta vyplatiť mzdu (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať môže mi zamestnávateľ nevyplatiť mzdu na základe toho, že ma obvinil z krádeže v hodnote do 10 €, čo samozrejme je krivé obvinenie a nemá dôkaz o krádeži? Ide o úmyselne obvinenie, aby ma mohol vyhodiť a nevyplatiť mi mzdu. Ďakujem.

Odpoveď: Zamestnávateľ odmieta vyplatiť mzdu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.05.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Podľa ust. § 179 Zákonníka práce platí, že "zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Zamestnávateľ je povinný preukázať zamestnancovo zavinenie okrem prípadov uvedených v § 182 a 185 /t.j. : zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a zodpovednosť za stratu zverených predmetov/. Zamestnanec zodpovedá aj za škodu, ktorú spôsobil úmyselným konaním proti dobrým mravom."

2./ Z uvedeného vyplýva, že zamestnávateľ je povinný preukázať zodpovednosť zamestnanca a túto zodpovednosť aj preukázať - dokázať. 

3./ Pre prípad, že by toto nepravdivé obvinenie u Vás malo ten dôsledok, že by chcel s Vami rozviazať pracovný pomer musia byť splnené zákonom stanovené podmienky. 

4./ V prípade dania výpovede alebo okamžitého skončenia prac. pomeru zo strany zamestnávateľa je možné brániť sa na súde podaním žaloby o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, ktorá žaloba musí byť podaná na súde v lehote do 2 mesiacov odo dňa keď sa mal pracovný pomer skončiť. 

5./ Vami uvedený prípad nie je dôvodom na nevyplatenie mzdy. Zrážku zo mzdy môže vykonávať len podľa zákona na základe súdneho rozhodnutia alebo rozhodnutia iného orgánu. Iné zrážky zo mzdy než tie ktoré uvádza Zákonník práce môže zamestnávateľ vykonávať len na základe písomnej dohody so zamestnancom o zrážkach zo mzdy, alebo ak povinnosť zamestnávateľa vykonávať zrážky zo mzdy a iných príjmov zamestnanca vyplýva z osobitného predpisu. Nevyplatenie mzdy zakladá tiež trestnú zodpovednosť podľa ust. § 214 Trestného zákona.

6./ V prípade problémov so zamestnávateľom nám dajte vedieť najlepšie do podotázok, na ktoré zodpovedáme prednostne, aby sme Vám mohli pomôcť.

©


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zamestnávateľ odmieta vyplatiť mzdu (Pracovné právo)

Dobrý deň. Rád by som sa Vás opýtal, čo mám robiť preto, aby mi predošlý zamestnávateľ vyplatil mzdu cca za 14 dní. Už tretí deň sa snažím s ním nejakým spôsobom dohodnúť, ale bez úspechu. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Zamestnávateľ odmieta vyplatiť mzdu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.05.2018)

Dobrý deň, v takýchto prípadoch je možné postupovať dvoma spôsobmi. V Občiansko-právnej rovine sa môžete obrátiť na všeobecný súd so žalobou o zaplatenie dlžnej sumy zo mzdy. Musíte preukázať, že Vám nárok na vyplatenie mzdy za určité obdobie vzniklo. Rovnako je možné Vášho bývalého zamestnávateľa vyzvať prostredníctvom advokátskej kancelárie na zaplatenie dlžnej sumy pod hrozbou začatia súdneho konania, s čím by mal zamestnávateľ spojené zvýšené náklady. Jeho konanie má aj trestno-právnu rovinu. Za určitých okolností sa totiž mohol dopustiť spáchania trestného činu nevyplatenia mzdy a odstupného. Vzhľadom na to, že ide o čisto občianskoprávny vzťah, je vhodnejšie takéto veci riešiť najprv súdnou cestou a až potom prostredníctvom polície. Prostriedky trestného práva majú byť vždy uplatňované ako posledná možnosť nápravy protiprávneho stavu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zamestnávateľ odmieta vyplatiť mzdu (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o radu. V období mesiaca september 2016 do mája 2017 som pracoval v Anglicku u slovenského zamestnávateľa. Opakovane som žiadal svoju pracovnú zmluvu a výplatné pásky. Dodnes som sa nedočkal. Taktiež som nedostal poslednú výplatu za máj 2017. Nezaplatil mi ani deň platenej dovolenky. Snažím sa s ním kontaktovať, zakaždým ma odbije, väčšinou ignoruje moje správy. Vopred ďakujem za odpoveď. S pozdravom Milan.

Odpoveď: Zamestnávateľ odmieta vyplatiť mzdu

Odpovedá: Advokát (odpoveď odoslaná: 02.08.2017)

Dobrý deň, 

ak Vám zamestnávateľ  nevyplatil odmenu za vykonanú prácu hrubo porušuje Zákonník práce. Mzdy sa môžete domáhať prostredníctvom súdu, a to podaním žaloby. Ak by Vám zamestnávateľ nevyplatil mzdu ani po právoplatnom a vykonateľnom súdnom rozhodnutí, môžete podať návrh na vykonanie exekúcie. Zamestnávateľ sa rovnako mohol dopustiť aj spáchania trestného činu podľa § 214 Trestného zákona, podľa ktorého 

Kto ako štatutárny orgán právnickej osoby alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnávateľom, alebo ich prokurista nevyplatí svojmu zamestnancovi mzdu, plat alebo inú odmenu za prácu, náhradu mzdy alebo odstupné, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, v deň ich splatnosti, hoci v tento deň mal peňažné prostriedky na ich výplatu, ktoré nevyhnutne nepotreboval na zabezpečenie činnosti právnickej osoby alebo činnosti zamestnávateľa, ktorý je fyzickou osobou, alebo vykoná opatrenia smerujúce k zmareniu vyplatenia týchto peňažných prostriedkov, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk