POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Nevyplatenie výplaty. Čo mám robiť?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Trnava

Otázka: Nevyplatenie výplaty. Čo mám robiť?

Dobrý deň, pracujem v jednej nemenovanej firme, od ktorej už tri mesiace nedostávam výplatu. Viac ako päť rokov som nedostal žiadnu výplatnú pásku ani stravné lístky. Čo môžem robiť a aký je postup? Ďakujem.

Odpoveď: Nevyplatenie výplaty. Čo mám robiť?

Dobrý deň. Vzhľadom na Vašu situáciu Vám primárne odporúčam riešiť nevyplatenú mzdu nasledovným spôsobom: Skúste najskôr písomne vyzvať zamestnávateľa na vyplatenie mzdy. V uvedenej výzve môžete zamestnávateľovi „pohroziť“ tým, že jeho konanie môže mať aj trestnoprávne dôsledky, konkrétne môže naplniť znaky skutkovej podstaty trestného činu nevyplatenia mzdy a odstupného podľa ustanovenia § 214 Trestného zákona. Ak by však takáto výzva zostala bezúspešná, situáciu môžete riešiť aj súdnou cestou.

Trápi vás "Nevyplatenie výplaty. Čo mám robiť?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Nevyplatenie výplaty. Čo mám robiť? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som Vás požiadať o radu, ako postupovať v danej veci. Pracoval som v jednej spoločnosti na štvorzmennej prevádzke a môj plat bol vyplácaný formou mesačnej tarify. Každý kvartál mi mali byť doplatené a doúčtované hodiny, ktoré som odpracoval nad rámec mesačného pracovného fondu. Bohužiaľ, nebolo mi to počas posledných troch rokov kvartálne zúčtovávané. Aktuálne už tri mesiace v danej spoločnosti nepracujem. Spoločnosť si uvedomila svoju chybu a aktívnym zamestnancom doplatila rozdiel a donútila ich podpísať dokument o mlčanlivosti. Keď sme sa ja a niekoľko ďalších bývalých kolegov na to opýtali, bolo nám zo strany personálneho oddelenia povedané, že nám nič doplácať nebudú, keďže náš pracovný pomer je ukončený. Zdá sa, že sa spoliehajú na tvrdenie, že nič také sa nevyplácalo a všetko je v poriadku. Požadovali sme dochádzkové listy pod hrozbou ohlásenia danej veci na Inšpektorát práce. Odpovedali nám, že nám podľa interných predpisov pošlú výplatné pásky, ale dochádzkové listy patria spoločnosti a nie sú povinní nám ich vydať. Ako by ste v takejto situácii postupovali, prosím? Máme podať námietku na Inšpektorát práce? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nevyplatenie výplaty. Čo mám robiť?

(odpoveď odoslaná: 31.08.2022)

Dobrý deň,
vzhľadom na okolnosť, že vo veci nemáte všetky podklady, na základe ktorých by ste mohli spoločnosť žalovať priamo na súde, odporúčam vám, ako aj vašim kolegom, ktorých sa vec týka, aby ste podali podnet na inšpektorát práce podľa sídla zamestnávateľa a to v čo najkratšom čase.

Pokiaľ ide o samotného zamestnávateľa, žiadajte o preplatenie nadčasových hodín za vami uvedené obdobie, a v prípade, že tak neurobí,  súčasne oznámte, že vec dávate na inšpektorát práce, ako aj na súd. Uvádzame tiež, že inšpektorát práce peniaze vám nevymôže a preto zrejme vec skončí na súde. Uvedený postup sa týka aj ostatných vašich kolegov. Uvádzame tiež, že aj keď sa váš pracovný pomer skončil, neznamená to, že váš nárok voči zamestnávateľovi zanikol a to z jednoduchého dôvodu, že neuplynula premlčacia doba, ktorá je 3 roky /§ 101 Obč. zákonníka/.

V prípade problémov s vymáhaním dlžných súm kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Nevyplatenie výplaty. Čo mám robiť? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý večer, potrebovala by som radu. Pracovala som v reštaurácii na dohodu, kde som mala odrobiť približne 20 hodín týždenne. Avšak, počas jedného mesiaca som odrobila až 217 hodín za 3,50 € na hodinu. Zamestnávateľ mi však nevyplatil moju mzdu a mesiac od ukončenia práce sa nič nezmenilo. Napriek mnohým pokusom dohodnúť sa s ním na vyplatení, stále tvrdí, že nemá peniaze. Zostáva mi teda otázka, ako mám v tejto situácii pokračovať. Celkovo mi dlhuje 760 € a chcela by som dostať svoje odpracované peniaze. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Nevyplatenie výplaty. Čo mám robiť?

(odpoveď odoslaná: 28.10.2020)

Dobrý deň,
v tomto prípade Vám ostáva jedine podať žalobu. Predtým však môžete ešte skúsiť zamestnávateľa vyzvať posledný krát s tým, že ak Vám ju nevyplatí napr. do 10 dní, podáte na neho žalobu a trestné oznámenie pre nevyplatenie mzdy a odstupného. Ak ani potom nevyplatí mzdu, potom odporúčam podať žalobu, pretože len súd Vám môže pomôcť dopracovať sa k peniazom za Vami odpracované hodiny.


Podotázka: Nevyplatenie výplaty. Čo mám robiť? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, čo mám robiť v situácii, keď pracujem na dobu neurčitú od 1. 11. 2017, dostávam výplatnú pásku každý mesiac, no moja výplata mi neprichádza. Rovnako sa to deje aj mojej kolegyni. Ďakujem.

Odpoveď: Nevyplatenie výplaty. Čo mám robiť?

(odpoveď odoslaná: 22.07.2019)

Dobrý deň,

ide o jednoznačné porušenie povinnosti zamestnávateľa. Môžete od neho vymáhať splnenie povinnosti - doplatenie dlžnej (splatnej) mzdy, a to naraz. V zásade ho môžete najskôr mimosúdne vyzvať, aby Vám vyplatil mzdu, prípadne môžete podať rovno aj žalobu a okrem mzdy žiadať aj úroky z omeškania. Rovnako môžete podať aj trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu nevyplatenia mzdy a odstupného. Dovoľujem si uviesť, že v trestnom konaní sa priamo nedomôžete vyplatenia dlžnej mzdy, pretože trestný súd o tomto rozhodovať nebude. Trestné konanie ho však môže prinútiť, aby si splnil svoju povinnosť, čím by zanikla jeho trestnosť. 


Trápi vás "Nevyplatenie výplaty. Čo mám robiť?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nevyplatenie výplaty. Čo mám robiť? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, ako máme postupovať, ak nám zamestnávateľ ešte nevyplatil mzdu za december. Vieme, že nám ju môže uhradiť do 15. dňa nasledujúceho mesiaca, avšak sme presvedčené, že to neuhná. Pracujeme v nákupnom centre a sme rozhodnuté prevádzku neotvoriť. Môže zamestnávateľ takéto naše konanie považovať za hrubé porušenie pracovnej disciplíny? V prípade, že by nás nákupné centrum pokutovalo, môže zamestnávateľ od nás žiadať uhradenie pokuty?

Odpoveď: Nevyplatenie výplaty. Čo mám robiť?

(odpoveď odoslaná: 05.02.2019)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Neotvorenie prevádzky z dôvodu nevyplatenia mzdy nie je riešením, keďže zamestnávateľovi môže byť uložená pokuta napr. zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie, ktorú by zamestnávateľ vymáhal od Vás´, ako aj postih vo forme okamžitého skončenia pracovného pomeru.

2./ Odporúčame vyzvať zamestnávateľa na úhradu mzdy, oznámiť nevyplatenie mzdy príslušnému inšpektorátu práce podľa sídla zamestnávateľa.

V prípade, že splatná mzda uhradená nebude v najbližších dňoch, treba podať trestné oznámenie.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nevyplatenie výplaty. Čo mám robiť?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.