Máte
otázku?

Skúšobná doba a nevyplatenie mzdy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košice

Otázka: Skúšobná doba a nevyplatenie mzdy

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na jednu otázku v kontexte nevyplatenej mzdy za uplynulý mesiac počas skúšobnej doby. Proste mi nedošla výplata. Opäť som si prečítal zmluvu a je tam uvedené, že ak zamestnanec nezostane u zamestnávateľa počas výpovednej doby, má právo na peňažnú náhradu vo výške priemerného mesačného zárobku. Nástup som mal 7.7.16 na dobu určitú do 31.12.16, avšak odišiel som už po dvoch mesiacoch. Ďakujem.

Odpoveď: Skúšobná doba a nevyplatenie mzdy

Dobrý deň,

zamestnanec má nárok na vyplatenie mzdy za odpracovanú prácu. Uvádzate ustanovenie z pracovnej zmluvy o nezotrvaní v práci počas plynutia výpovednej doby. Toto ustanovenie vyplýva zo Zákonníka práce a to, či zamestnávateľ má nárok od Vás požadovať túto náhradu závisí od toho, či ste podali výpoveď podľa § 67 Zákonníka práce alebo ste skončili pracovný pomer v skúšobnej dobe oznámením zamestnávateľovi podľa § 72 Zákonníka práce. Ak by ste podali výpoveď tak sa pracovný pomer končí až uplynutím výpovednej doby a v zmysle Vami uvedeného ustanovenia pracovnej zmluvy by mal zamestnávateľ nárok na náhradu. Ak ste však pracovný pomer skončili len oznámením v skúšobnej dobe, tak pracovný pomer skončil dňom uvedeným v tomto oznámení, resp. dňom doručenia (ak nebol uvedený iný deň). Ako zamestnanec máte nárok na vyplatenie mzdy za Vami odpracovanú prácu. Odporúčam zamestnávateľa písomne vyzvať na úhradu mzdy. Ak nebude reagovať, alebo odmietne, potom sa zrejme budete musieť obrátiť na súd a žiadať vyplatenie mzdy. 

Trápi vás "Skúšobná doba a nevyplatenie mzdy" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Skúšobná doba a nevyplatenie mzdy (Pracovné právo)

Dobrý deň, nastúpila som do práce 5. januára 2024 a zmluva bola uzatvorená s týmto dátumom. Zamestnávateľ mi oznámil, že prvých desať pracovných dní mi nebude platené, pretože budem v zaúčacom období. Je to vôbec legálne? Ďakujem.

Odpoveď: Skúšobná doba a nevyplatenie mzdy

(odpoveď odoslaná: 16.01.2024)

Dobrý deň, nie je právny dôvod, aby vám za prvých 10 dní zamestnávateľ nevyplatil mzdu. Odporúčam ak mzda vyplatená nebude, vyzvať zamestnávateľa k úhrade mzdy a ak k úhrade nedôjde, potom podať podnet na Národný inšpektorát práce podľa sídla zamestnávateľa, keďže je predpoklad, že tak koná aj s inými novými zamestnancami.

Možnosťou aj aj skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe, ktorá je 3 mesiace ak ste sa na skúšobnej dobe písomne dohodli. Oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe treba poslať zamestnávateľovi písomne spravidla 3 dni pred skončením prac. pomeru. Súhlas zamestnávateľa na skončenie pracovného pomeru nepotrebujete.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Skúšobná doba a nevyplatenie mzdy (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať na jednu vec. Bol som zamestnaný vo firme od 1. 8. 2023. Počas skúšobnej doby mi zamestnávateľ dal výpoveď k 14. 9. 2023. Za mesiac august mi vyplata prišla, ale za september ešte nie. Chcel by som sa opýtať, či má zamestnávateľ určený termín, do ktorého mi musí peniaze vyplatiť. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Skúšobná doba a nevyplatenie mzdy

(odpoveď odoslaná: 04.10.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že ak pracovný pomer bol ukončený v skúšobnej dobe ku dňu 14.9.2023, splatnosť výplaty mzdy ešte nenastala, ak v samotnej pracovnej zmluve nemáte dohodnuté inak.

Podľa ust § 129 ods. 1 Zákonníka práce platí :

"Splatnosť mzdy

(1) Mzda je splatná pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve nedohodlo inak. (2) Na žiadosť zamestnanca musí mu byť mzda splatná počas dovolenky vyplatená pred nastúpením dovolenky. (3) Pri skončení pracovného pomeru vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi mzdu splatnú za mesačné obdobie v deň skončenia pracovného pomeru, ak sa nedohodli inak, najneskôr však v najbližšom výplatnom termíne nasledujúcom po dni skončenia pracovného pomeru."     Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak ste sa so zamestnávateľom nedohodli inak, výplata mzdy za mesiac september 2023 bude v najbližšom výplatnom termíne na výplatu mzdy u zamestnávateľa v mesiaci október 2023, čo by malo vyplývať z vašej pracovnej zmluvy.

Podotázka: Skúšobná doba a nevyplatenie mzdy (Pracovné právo)

Dobrý deň, Moja kamoška sa chystá nastúpiť do novej práce (predajňa športových potrieb), kde jej oznámili, že zaškolenie bude trvať jeden mesiac a počas tejto doby nebude mať nárok na mzdu ani na žiadnu odmenu. Prosím o vyjadrenie, či je takýto prístup v súlade so zákonom. Ďakujem.

Odpoveď: Skúšobná doba a nevyplatenie mzdy

(odpoveď odoslaná: 11.01.2023)

Dobrý deň,
v žiadnom prípade to nie je v poriadku. Na preskúšanie zamestnanca, ako aj zamestnávateľa je skúšobná doba, kedy je zamestnávateľ za vykonanú prácu povinný platiť mzdu. Odporúčam buď nepodpísať pracovnú zmluvu alebo kontaktovať prísl. inšpektorát práce v prípade nevyplatenia mzdy.


Trápi vás "Skúšobná doba a nevyplatenie mzdy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skúšobná doba a nevyplatenie mzdy (Pracovné právo)

Dobrý deň, pred pár dňami som podal výpoveď v práci počas skúšobnej doby a zamestnávateľ mi pri podpisovaniu zmluvy povedal - teraz citujem - "teraz sa ja zachovám nepekne." Zamestnanie som opustil kvôli nedostatkom, ktoré mi bránili naplno vykonávať moju funkciu. Keď som na tieto problémy upozornil zamestnávateľa, ten ma klamal a len povedal, že ich napraví.

Odpoveď: Skúšobná doba a nevyplatenie mzdy

(odpoveď odoslaná: 16.11.2022)

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame, že ak ste skončili pracovný pomer v skúšobnej dobe v zmysle ust. § 72 Zákonníka práce písomným oznámením zamestnávateľovi, že ukončujete pracovný pomer, je to Vaše oprávnenie a súhlas zamestnávateľa na skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe nepotrebujete. Rovnako to platí aj pre skončenie pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnanca.

Jedine ako Vám zamestnávateľ môže uškodiť je to, že Vám nevyplatí mzdu v zmysle pracovnej zmluvy a v lehote podľa pracovnej zmluvy /§ 130 Zákonníka práce : mzda sa vypláca vo výplatných termínoch určených zamestnávateľom/.

V prípade problémov následne kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Skúšobná doba a nevyplatenie mzdy (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či je možné požiadať o zálohu v práci po skúšobnej dobe, aj keď to nemám uvedené v pracovnej zmluve. Dotýkał nebol s tým problém až do tohto mesiaca. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Skúšobná doba a nevyplatenie mzdy

(odpoveď odoslaná: 28.08.2019)

Dobrý deň, 
podľa ust. § 43 Zákonníka práce platí, že v pracovnej zmluve zamestnávateľ je povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti, ktorými sú okrem iných aj mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve. Zamestnávateľ v pracovnej zmluve uvedie aj ďalšie pracovné podmienky, a to výplatné termíny, pracovný čas, výmeru dovolenky a dĺžku výpovednej doby.

Podľa  § 130  Zákonníka práce platí, že mzda sa vypláca vo výplatných termínoch dohodnutých v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve. Medzi výplatnými termínmi môže zamestnávateľ poskytovať preddavok na mzdu v dohodnutých termínoch. Na žiadosť zamestnanca môže zamestnávateľ poskytnúť preddavok na mzdu aj v inom termíne, na ktorom sa so zamestnancom dohodnú.
 

To, že ste v skúšobnej dobe nie je podstatné z hľadiska toho, aby Vám nemohla byť vyplatená záloha mzdy. Preto ak je ostatným zamestnancom vyplácaná záloha na mzdu podľa mzdového alebo pracovného poriadku zamestnávateľa, je toto oprávnenie na výplatu zálohy aj Vašim oprávnením bez ohľadu na to, že ste v skúšobnej dobe. 

Ak u zamestnávateľa takýto vnútorný predpis neexistuje, odporúčame Vám podať požiadať písomne zamestnávateľa o výplatenie zálohy na mzdu.
 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Skúšobná doba a nevyplatenie mzdy (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na nasledujúcu situáciu. Počas skúšobnej doby som bola na práceneschopnosti. Doktorka mi vystavila práceneschopnosť kvôli problémom s obličkou a vysokým tlakom. Zamestnávateľovi sa to nepáčilo a obvinil ma, že som si práceneschopnosť naschvál vybavila. Po skončení práceneschopnosti som nastúpila naspäť do práce, no včera som mala zdravotné problémy, pre ktoré som vôbec nevedela vstať z postele. Informovala som o tom zamestnávateľa, no ten mi oznámil, že ak sa nedostavím v určitej hodine do práce, bude to moja posledná práca no, keďže som nemala inú možnosť, nedorazila som. Teraz mi však nechce vyplatiť mzdu za odpracované hodiny. Chcela by som vedieť, či mám nárok na túto mzdu. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skúšobná doba a nevyplatenie mzdy

(odpoveď odoslaná: 05.08.2019)

Dobrý deň,

v čase, keď ste boli na PN, sa vám skúšobná doba predĺžila o dobu čerpania PN. V prípade, že ste už PN nečerpali a normálne ste nastúpili do práce, neprivolali ste si v daný deň sanitku, prípadne sa nezúčastnili akútneho vyšetrenia, ktoré by odôvodňovalo neprítomnosť v práci, musím vám oznámiť, že zamestnávateľ má nárok na to dať Vám skončenie prac. pomeru v skúšobnej dobe. 

V prípade mzdy si však zamestnávateľ nemôže dovoliť krátiť vám mzdu za odpracované dni v skúšobnej dobe. Mzdu vám vyplatiť musí. V prípade, ak by vám mzdu nechcel zamestnávateľ vyplatiť a ani sa dohodnúť, môžete podať žalobu na súd. Prostredníctvom súdnej cesty si môžete vymôcť vašu mzdu, ktorá vám prináleží, avšak s tým, že so súdnym konaním sú spojené rôzne náklady a poplatky. 


Trápi vás "Skúšobná doba a nevyplatenie mzdy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skúšobná doba a nevyplatenie mzdy (Pracovné právo)

Dobrý deň, momentálne som v skúšobnej dobe a plánujem zmeniť zamestnanie. Do nového zamestnania mám nastúpiť 1.4. Ktorý deň mám určiť ako koniec môjho súčasného pracovného pomeru? Je to 31.3. vrátane? Ďakujem za rýchlu odpoveď.

Odpoveď: Skúšobná doba a nevyplatenie mzdy

(odpoveď odoslaná: 26.03.2019)

Dobrý deň, z dôvodu, aby sa Vám nekryli pracovné pomery, by ste mali aktuálny pracovný pomer ukončiť najneskôr k 31.03. Podľa Zákonníka práce by ste mali dať zamestnávateľovi vedieť aspoň 3 dni vopred vedieť. Často sa však stretávame s tým, že sa pracovný pomer v skúšobnej dobe končí zo dňa na deň, kedy zamestnanec iba oznámi zamestnávateľovi "zajtra už neprídem". Ani takéto ukončenie pracovného pomeru však nie je možné vnímať ako neplatné, nakoľko sám Zákonník práce pri stanovení lehoty na oznámenie skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe uvádza "spravidla aspoň". Z takejto formulácie je nutné vyvodiť, že dodržanie trojdňovej lehoty nie je podmienky pre platnosť skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe.


Podotázka: Skúšobná doba a nevyplatenie mzdy (Pracovné právo)

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s požiadavkou o poradenstvo. Momentálne som v skúšobnej dobe a z mojej strany som ústne oznámila ukončenie pracovného pomeru. Zamestnávateľ mi pripravil potrebné dokumenty a nalieha na ich podpísanie. Rada by som sa spýtala, či je lepšie podpísať tieto papiere, alebo by som mala sama podať písomnú výpoveď. Chcem predísť situácii, že mi zamestnávateľ nevyplatí mzdu za odpracované dni, keďže je tu možné všetko. S pozdravom, Iveta.

Odpoveď: Skúšobná doba a nevyplatenie mzdy

(odpoveď odoslaná: 27.06.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Podľa ust. § 72 Zákonníka práce platí :

"Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."

 

2./ Z uvedeného vyplýva, že je potrebné spísať len doklad o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe k určenému dňu medzi Vami ako zamestnankyňou a zamestnávateľom, kde bude uvedené, že pracovný pomer bol ukončený v skúšobnej dobe k určitému dňu, ktorý deň musí spadať ešte do Vašej skúšobnej doby. 

3./ Upriamujeme Vašu pozornosť aj an ust. § 75 Zákonníka práce, podľa ktorého pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä

a) dobu trvania pracovného pomeru,

b) druh vykonávaných prác,

c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,

d) údaj o záväzku zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky podľa § 53 ods. 2 vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí,

e) údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a; ak sa odchodné vyplatilo dodatočne, zamestnávateľ vydá zamestnancovi nové potvrdenie o zamestnaní.

Môžete súčasne požiadať o pracovný posudok, ktorý je zamestnávateľ povinný vydať do 15 dní od jeho požiadania. Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce. Zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie.

Ak by ste s obsahom pracovného posudku alebo potvrdenia o zamestnaní nesúhlasili a zamestnávateľ by na Vaše požiadanie pracovný posudok alebo potvrdenie o zamestnaní neupravil alebo nedoplnil, môžete sa domáhať v lehote troch mesiacov odo dňa, keď sa o ich obsahu dozviete, na súde, aby bol zamestnávateľ zaviazaný primerane ich upraviť.


Podotázka: Skúšobná doba a nevyplatenie mzdy (Pracovné právo)

Pracovný pomer som ukončila ku dňu 22. 6. 2018. Nemusela som podávať výpoveď, keďže zamestnávateľ mi sľúbil, že pripraví potrebné dokumenty. Momentálne sa nachádzam v skúšobnej dobe. Avšak, hoci som ešte nepodpísala žiadne dokumenty, dnes mi hrozili, že mi budú pripisovať absencie a neviem, čo ešte. Obrátila som sa na Vás s prosbou o radu, na čo si mám dávať pozor pri podpisovaní ich papierov, aby som neprerobila nárok na vyplatenie mzdy, keďže som odpracovala takmer celý mesiac. S pozdravom, I.

Odpoveď: Skúšobná doba a nevyplatenie mzdy

(odpoveď odoslaná: 27.06.2018)

Dobrý deň,

pokúsime sa zopakovať problém, na ktorý sa pýtate.

Z otázok usudzujeme, že ste v skúšobnej dobe. Zamestnávateľ ukončil prac. pomer ku dňu 22.6.2018 v skúšobnej dobe. Pokiaľ je tomu tak, že prac. pomer bol ukončený zo strany zamestnávateľa a toto máte aj uvedené písomne, potom sa jedná len o potvrdenie o zamestnaní a zamestnávateľ Vám nemôže písať absencie, keďže prac. pomer skončil, ani žiadne náhrady alebo pokuty. 

Takže nepodpisujte žiadne uznanie náhrady nejakej škody, resp. ak by toto bolo uvedené v dokladoch od zamestnávateľa, treba len uviesť, že s tým nesúhlasíte. Nedajte sa zavádzať zamestnávateľom rôznymi pokutami, náhradami škody a podobne. Mzdu Vám zamestnávateľ musí vyplatiť podľa Zákonníka práce a a pracovnej zmluvy.

Ako sme už uviedli, je potrebné len so zamestnávateľom papierovo vyporiadať ukončenie prac. pomeru, aby Vás mohol odhlásiť z poisťovní soc. a zdravotnej,  potvrdenie o zamestnaní a prípadný pracovný posudok, ak ste oň požiadali.


Trápi vás "Skúšobná doba a nevyplatenie mzdy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skúšobná doba a nevyplatenie mzdy (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som položiť otázku týkajúcu sa uzavretia zmluvy na skúšobné obdobie, konkrétne pre jeden mesiac. Je možné ukončiť prácu napríklad aj po dvoch týždňoch? Našiel som informáciu, že je to možné, avšak zaujímalo by ma, či mi zamestnávateľ musí vyplatiť aj za tieto dva týždne. Teda, či sa môže stať, že ma nevyplatia. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Skúšobná doba a nevyplatenie mzdy

(odpoveď odoslaná: 12.06.2018)

Dobrý deň,

zamestnávateľ je povinný zamestnancovi za vykonanú prácu vyplatiť mzdu. Ide o základné ústavné právo zamestnanca (právo na odmenu za vykonanú prácu). Ak uzavriete pracovnú zmluvu a dohodnete si skúšobnú dobu, potom počas nej môžete skončiť pracovný pomer bez prílišných formalít v podstate aj na druhy deň od vzniku pracovného pomeru. Nie je vylúčené ani uzavretie pracovnej zmluvy na určitý čas napr. na 1 mesiac. Ak by Vám zamestnávateľ mzdu hoci len za 1 deň nevyplatil, môžete ho žalovať.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Skúšobná doba a nevyplatenie mzdy" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.