POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Čo mám robiť ak mi zamestnávateľ nevyplatil mzdu ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Nitra

Otázka: Čo mám robiť ak mi zamestnávateľ nevyplatil mzdu ?

Dobrý deň. Mám taký problém, že zamestnávateľ mi už dva mesiace nevyplatil mzdu. Stále iba sľubuje a dáva stále iný termín. Nevie, čo mám robiť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Čo mám robiť ak mi zamestnávateľ nevyplatil mzdu ?

Dobrý deň. Pokiaľ Vám zamestnávateľ nevyplatil mzdu, je vhodné písomne ho vyzvať na zaplatenie mzdy. Takúto výzvu mu zašlite doporučenou poštou, prípadne mu ju odovzdajte na pracovisku a nechajte si potvrdiť jej prevzatie zamestnávateľom. Ak bude táto výzva bezúspešná, môžete sa obrátiť na civilný súd. Zamestnávateľa môžete tiež upozorniť na to, že jeho konanie môže napĺňať znaky skutkovej podstaty trestného činu nevyplatenie mzdy a odstupného podľa ustanovenia § 214 Trestného zákona.

Trápi vás "Čo mám robiť ak mi zamestnávateľ nevyplatil mzdu ?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Čo mám robiť ak mi zamestnávateľ nevyplatil mzdu ? (Pracovné právo)

Dobrý deň. Môžem sa opýtať, ako postupovať, keď mi zamestnávateľ nezaplatil nariadený nadčas? Okrem toho, podľa mojej pozície mi platí oveľa menej.

Odpoveď: Čo mám robiť ak mi zamestnávateľ nevyplatil mzdu ?

(odpoveď odoslaná: 21.10.2022)

Dobrý deň,
v prvom rade odporúčam poslať mu výzvu, kde ho vyzvete k tomu, aby Vám doplatil časť mzdy, ktorá Vám na základe odpracovaného nadčasu a Vašej priemernej mzdy patrí. Treba mu uviesť kde presne a ako zle určil Vašu mzdu. Ak nebude reagovať alebo nebude chcieť nadčas doplatiť, je možné podať na neho žalobu o zaplatenie dlžnej sumy zo mzdy.
4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Čo mám robiť ak mi zamestnávateľ nevyplatil mzdu ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, môžem napísať predžalobnú upomienku e-mailom? Čo v prípade, ak ju pošlem doporučene a zamestnávateľ si ju neprevezme? Ďakujem.

Odpoveď: Čo mám robiť ak mi zamestnávateľ nevyplatil mzdu ?

(odpoveď odoslaná: 07.05.2021)

Dobrý deň,
predpokladám, že sa jedná o nejaký peňažný nárok, ktorý Vám zamestnávateľ nevyplatil. Upomienku, či výzvu na zaplatenie môžete poslať aj emailom. Ak mu v ňom uvediete lehotu na zaplatenie, počkal by som do jej uplynutia a ak by peniaze nevrátil a máte za to, že máte nárok na ich zaplatenie, podal žalobu. Ak pošlete výzvu poštou a on si ju neprevezme, nebráni to ďalšiemu riešeniu sporu.


Podotázka: Čo mám robiť ak mi zamestnávateľ nevyplatil mzdu ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám problém s nevyplatenou mzdou, keďže som pracoval v jednej firme, a to dva a pol mesiaca. Následne sa mi stal pracovný úraz. Tým pádom som mal, podľa zákona, nárok na predĺženie skúšobnej doby o dva týždne, keďže som dva týždne bol na maródke. Teraz mi zamestnávateľ nechce vyplatiť mzdu a neprijal ani moju výpoveď, aj keď som ho upozornil, že ukončujem pracovný pomer a že mu posielam oznámenie o ukončení pracovného pomeru poštou s 7-dňovým predstihom. Chcem sa opýtať, ako mám postupovať ďalej. Ďakujem.

Odpoveď: Čo mám robiť ak mi zamestnávateľ nevyplatil mzdu ?

(odpoveď odoslaná: 15.08.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že ste zamestnávateľovi v súlade s ust. § 72 ZP poslali oznámenie o skončení prac. pomeru v skúšobnej dobe :

"(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.
(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."

Zo ZP vyplýva, že na skončenie prac. pomeru nepotrebujete súhlas zamestnávateľa. Ak ste poslali oznámenie o skončení rpac. pomeru k určitému dňu v rámci skúšobnej doby, prac. pomer sa skončí uuvedeným dňom. Nepíšete v otázke, či ste PP ukončili počas trvania PN alebo po skončení PN došlo ku skončeniu prac. pomeru. To však z hľadiska nároku na vyplatenie mzdy nie je podstatné.

Odporúčame zamestnávateľa písomne vyzvať, aby Vám vyplatil splatnú mzdu vo Vami uvedenej lehote s tým upozornením, že ak mzda nebude vyplatená na Vami uvedený účet vo Vami uvedenej lehote, vec postúpite na súd, čím mu vzniknú náklady spojené so súdnym konaním (súdny poplatok, trovy právneho zastupovania).

Ak k úhrade nedôjde, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu za účelom podania žaloby na súd (so súdmi komunikujeme elektronicky a preto platobný rozkaz po splnení zákonom stanovených podmienok bude vydaný v lehote do 10 prac. dní).


Trápi vás "Čo mám robiť ak mi zamestnávateľ nevyplatil mzdu ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čo mám robiť ak mi zamestnávateľ nevyplatil mzdu ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa mzdy. S mojím zamestnávateľom mám dohodnutú fixnú mzdu, ktorá sa skladá z pevnej čiastky a z pohyblivej zložky. Táto pohyblivá zložka nie je bližšie špecifikovaná a ani nie sú určené kritériá pre jej vyplácanie. Po viac ako roku vyplácania celej mzdy sa zamestnávateľ rozhodol nevyplácať pohyblivú zložku, a to bez objektívnej príčiny a napriek dobrým výsledkom. Má na to zamestnávateľ právo aj bez písomného alebo iného zdôvodnenia? Navyše, charakter mojej práce si vyžaduje pracovať nadčas a sezónne aj cez víkendy, v priemere približne 25 hodín mesačne. Táto nadčasová práca nie je nijako kompenzovaná, ani platením nadčasov, ani náhradným voľnom. Má zamestnávateľ právo napriek tomu vyžadovať nadčasovú prácu? Kým bola vyplácaná celá dohodnutá mzda, nemal som dôvod riešiť kompenzáciu nadčasov. Bral som ich ako súčasť práce. Aké možnosti mám na obranu, prosím? Vopred ďakujem za odpoveď. PH

Odpoveď: Čo mám robiť ak mi zamestnávateľ nevyplatil mzdu ?

(odpoveď odoslaná: 10.07.2015)

Dobrý deň, za prácu nadčas máte právo dostať mzdu, takže túto časť mzdy Vám musí vyplatiť. Pokiaľ ide však o pohyblivú časť mzdy (napríklad odmeny), tak na túto nie je nárok a zamestnávateľ Vám ju nemusí vyplácať, aj keby ste dosahovali veľmi dobré výsledky. 

Pokiaľ Vám zamestnávateľ nevyplatí prácu nadčas, potom mu presne napíšte, kedy ste robili prácu nadčas a pošlite mu žiadosť po neúspešnom ústnom pokuse písomne.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Čo mám robiť ak mi zamestnávateľ nevyplatil mzdu ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.