Rozvod a alimenty na manželku


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 21. 2. 2017

Otázka: Rozvod a alimenty na manželku

Dobrý deň, chcela by som sa informovať v prípade rozvodu, existuje niečo také, že manžel musí platiť manželke výživné po rozvode, pretože by prišla o nejaký životný standard? Ak áno, za akých okolností, by to mohlo byt naplnené? S pozdravom.

Odpoveď: Rozvod a alimenty na manželku

Dobrý deň, áno, po rozvode má manželka nárok na príspevok rozvedenej manželky. Nejde ani tak o vyrovnanie životnej úrovne ako o príspevok ani výživu. Podmienkou je, že manžel nie je schopný sa sám živiť.

Príspevok na výživu manžela je v menšej výške ako výživné na manželku počas trvania manželstva.

Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.

Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi.

Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Rozvod a alimenty na manželku (Rozvod)

Dobrý deň, prosím Vás podala som návrh na rozvod zo spetnou platnosťou výživného od podania návrhu rozvodu. Chcem sa spýtať nakoľko manžel nás opustil a odsťahoval sa k svojej priateľke a mi neplatí, či mám nárok na spetne výživné od podania návrhu na rozvod po rozvode.

Odpoveď: Rozvod a alimenty na manželku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.12.2019)

Dobrý deň, z otázky sme pochopili, že ste podali návrh na rozvod a súčasne ste v návrhu uplatnili nárok na výživné medzi manželmi v súlade s ust. § 71 Zákona o rodine :
"(1) Manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká. Pri rozhodovaní o určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliadne na starostlivosť o domácnosť.
(2) Vyživovacia povinnosť medzi manželmi predchádza vyživovaciu povinnosť detí voči rodičom."

Pokiaľ je návrh formulovaný v tomto smere, súd bude povinný sa ním zaoberať.
Otázke výživného medzi manželmi sa venujeme v mnohých našich odpovediach, vrátane otázky výživného medzi manželmi, ktoré odpovede by Vám mohli byť nápomocné.
Poznamenávame, že toto výživné Vám môže byť priznané len za čas do právoplatného skončenia konania o rozvod manželstva.

Po právoplatnosti rozsudku o rozvode v závislosti od Vašej situácie by ste mohli požiadať za splnenia zákonom stanovených podmienok o príspevok na výživu rozvedeného manžela podľa § 72 a nasl. zákona o rodine :
"Príspevok na výživu rozvedeného manžela
§ 72 
(1) Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.
(2) Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi.
(3) Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru.
§ 73 : Právo na príspevok na výživu zanikne, ak oprávnený manžel uzavrie nové manželstvo alebo ak povinný manžel zomrie."

V prípade problémov nás kontaktujte, prípadne môžete  s nami konzultovať už podaný návrh na rozvod a určenie výživného na čas do rozvodu.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozvod a alimenty na manželku (Rozvod)

Dobrý deň, má nárok na príspevok na rozvedeného manžela 69 ročná dôchodkyňa, ZŤP, keď jej dôchodok je 350 €? Je po operácií bedrového kĺbu. Jej exmanžel má dôchodok 1000 €, nakoľko poberá dva dôchodky. Musí si platiť podnájom, nakoľko exmanžel je agresívny a nemôžu spolu bývať. Zatiaľ ešte nie sú majetkovo vysporiadaní. Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod a alimenty na manželku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.04.2018)

Dobrý deň. Úvodom si dovoľujem uviesť, že príspevok na výživu rozvedeného manžela je takpovediac časovo ohraničený, nakoľko ho možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode (výnimočne je možné danú dobu aj predĺžiť). Z Vašej otázky však nie je zrejmé, kedy došlo k rozvodu manželstva.

Ak už od rozvodu uplynulo viac než päť rokov, nad príspevkom na výživu rozvedeného manžela už ani nemožno uvažovať. Na druhej strane ak spomenutá doba ešte neuplynula, pre prípadný nárok na príspevok na výživu rozvedeného manžela je dôležité, aby boli splnené predpoklady určené v ustanovení § 72 ods. 1 zákona o rodine. Podľa tohto ustanovenia platí, že: "Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov."

Z citovanej normy pritom vyplýva, že rozvedený manžel (oprávnený) nemôže byť schopný sám sa živiť. Na posúdenie daného predpokladu by bolo potrebné poznať aj ďalšie skutkové okolnosti okrem tých, ktoré ste uviedli v zadanej otázke. Z uvedeného dôvodu nie je jednoznačne možné posúdiť oprávnenosť prípadného nároku na príspevok na výživu rozvedeného manžela. Osobne sa však prikláňam skôr k tomu, že priznanie príspevku v danom prípade nemusi súd priznať. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozvod a alimenty na manželku (Rozvod)

Dobrý deň, 15. 6. 2016 som na Okresnom súde podala návrh na rozvod, UPP na čas po rozvode a návrh na výživné na manželku. Dňa 14. 2. 2017 sa konalo pojednávanie v prvých dvoch veciach - som teda rozvedená a syn je v mojej opatere s určeným výživným. Pojednávanie vo veci výživného na manželku zatiaľ nebolo vytýčené. Uvažujem o tom, že podám žiadosť o vytýčenie pojednávania v tejto veci. Obávam sa komplikácií zo strany bývalého manžela, ktorý si najal právnickú. Dva roky pred rozvodom sa odsťahoval z našej domácnosti k svojej "priateľke" a o peniaze som ho musela prosiť. Boli to sumy na nevyhnutný chod domácnosti. Som invalidná dôchodkyňa, ZŤP, mám dlhodobé zdravotné problémy, som evidovaná na ÚP a do budúcna plánujem pracovať z domu (chránená dielňa). Mám aj dospelú dcéru, ktorá študuje na VŠ. Prosím Vás, aké sú moje šance na pojednávaní v mojej veci?

Odpoveď: Rozvod a alimenty na manželku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.02.2017)

Dobrý deň, v prvom rade by ste mali vedieť, že výživné na manželku sa platí iba do času rozvodu. Právoplatne rozvedení budete vtedy, keď už nebude možné voči rozhodnutiu o rozvode podať odvolanie. Pokiaľ Vám rozsudok o rozvode nebol ešte doručený, považujete sa za zosobášených.

Po rozvode máte právo žiadať príspevok na rozvedeného manžela. V tomto prípade však už ide len o príspevok na výživu a nie o štandardné výživné. Príspevok na výživu manžela je vždy nižší ako výživné počas manželstva.

Súd nepriznáva príspevok na výživu rozvedenému manželovi za rovnakých podmienok ako výživné počas manželstva.

Nakoľko nepoznám Váš prípad, nedokážem odhadnúť Váš uspech vo veci.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk