Máte
otázku?

Vyživovacia povinnosť medzi manželmi


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Žilina

Otázka: Vyživovacia povinnosť medzi manželmi

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Sme manželia, ale nezdieľame spoločnú domácnosť. Manžel mi platí výživné na dieťa určené súdom. Mám nárok aj ja na nejakú sumu, keďže s ním nežijem a stále som jeho manželka? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyživovacia povinnosť medzi manželmi

Dobrý deň,

pokiaľ ide o Vašu otázku týkajúcu sa Vášho nároku na určitú sumu od manžela v prípade, že nežijete v spoločnej domácnosti, je nutné vychádzať z § 71 zákona o rodine, v ktorom je upravená vzájomná vyživovacia povinnosť medzi manželmi. 

V prvom rade je nutné uviesť, že žiadny z manželov (bez ohľadu na skutočnosť, či žijú v spoločnej domácnosti) sa nemôže obrátiť na súd s návrhom, aby súd určil druhému manželovi povinnosť prispievať určitou sumou k uspokojovaniu potrieb rodiny.

Vo vzťahu medzi manželmi však existuje vzájomná vyživovacia povinnosť, ktorá vzniká uzavretím manželstva a zaniká smrťou jedného z manželov alebo rozvodom. Zásadne teda trvá počas celého manželstva a bez ohľadu na to, či manželia spolu žijú, alebo nie, vyžaduje sa, aby mali rovnakú životnú úroveň. Ak manželia neplnia svoju vzájomnú vyživovaciu povinnosť dobrovoľne, manžel/ka sa môže domáhať návrhom na súd určenia vyživovacej povinnosti voči manželovi. Tento návrh ale možno podať jednak vtedy, ak na strane jedného z manželov existuje sociálna odkázanosť, ale aj vtedy, ak je spravodlivé dorovnať ich rozdielnu životnú úroveň. Prejavuje sa tu teda zásada solidarity, ktorá nepripúšťa, aby sa jeden z manželov dostal do nevýhodnejšieho postavenia napríklad v dôsledku starostlivosti o domácnosť alebo deti.

Na základe uvedeného možno na Vašu otázku odpovedať tak, že len z dôvodu, že s manželom spolu nežijete, nemáte bez ďalšieho nárok na určité výživné. Ak je však medzi Vami a Vaším manželom rozdielna životná úroveň, môžete sa v prípade nedobrovoľného plnenia vyživovacej povinnosti domáhať na súde určenia výživného na Vás, a to v takej výške, aby bola Vaša životná úroveň približne rovnaká. Dôležitá je teda pri rozhodovaní o výživnom životná úroveň oboch manželov.

Trápi vás "Vyživovacia povinnosť medzi manželmi" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vyživovacia povinnosť medzi manželmi (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či moja manželka má povinnosť živiť ma, keď som už dva roky nezamestnaný a nehladám si prácu.

Odpoveď: Vyživovacia povinnosť medzi manželmi

(odpoveď odoslaná: 07.03.2024)

Dobrý deň,
manželia majú medzi sebou vzájomnú vyživovaciu povinnosť, teda rovnakú vyživovaciu povinnosť máte Vy a aj manželka. V prípade, ak si jeden z manželov vyživovaciu povinnosť neplní, tak potom druhý manžel môže podať návrh na súd, aby súd určil takúto vyživovaciu povinnosť. V prípade, ak by jeden z manželov nepracoval, hoci by to na jeho strane jeho pomery umožňovali, tak tento manžel by sa podľa nášho názoru nemohol úspešne domáhať určenia výživného, nakoľko aj tento manžel má vyživovaciu povinnosť vo vzťahu k druhému manželovi. Ide o to či má možnosti a schopnosti pracovať. Ak áno, ale sa mu nechce, tak súd neurčí výživné. Ak ale nemôže pracovať, súd určí výživné. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vyživovacia povinnosť medzi manželmi (Rodinné právo)

Dobrý deň, môže súd spätne určiť manželské výživné, ak uplynul rok od podania návrhu na manželské výživné až do súdneho konania? Ďakujem.

Odpoveď: Vyživovacia povinnosť medzi manželmi

(odpoveď odoslaná: 26.12.2020)

Dobrý deň,
odpoveď na Vami uvedenú otázku dáva ust. § 77 zákona o rodine :

"(1) Právo na výživné sa nepremlčuje. Možno ho však priznať len odo dňa začatia súdneho konania. Výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa."

Podľa ust. § 156 Civil. spor. poriadku platí, že "konanie sa začína doručením žaloby alebo doručením návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia alebo zabezpečovacieho opatrenia súdu."

 


Podotázka: Vyživovacia povinnosť medzi manželmi (Rodinné právo)

Dobrý deň, potrebujem radu. Môj brat je v rozvodovom konaní - práve podal žiadosť o rozvod. Jeho manželka je nezamestnaná, nepracuje, pretože nemá zmluvu na dobu určitú, nie je chorá ani invalidná, len jej nevyhovujú pracovné ponuky. Majú troje deti - 15-ročnú stredoškoláčku a 13-ročné dvojčatá, ktoré chodia do základnej školy. Brat pracuje a všetko zvláda sám. Jeho manželka žiada, aby jej mesačne dával približne 400 eur. Do práce dochádza každý deň, cestuje 30 km tam a naspäť. Bol ochotný jej dať polovicu sumy, ktorá mu zostane po zaplatení a nakúpení všetkých nevyhnutných vecí v domácnosti a pre deti, po započítaní nákladov na jeho dochádzku do práce a odložení rezervy na nepredvídané udalosti. Túto ponuku však odmietla. Keď jej poskytoval peniaze a žiadal od nej doklady o tom, na čo boli použité, odmietla mu ich ukázať. Sú manželmi už 16 rokov. Obvinila ho, že ju po celé roky týral telesne aj psychicky. Brat zistil, že manželka mala milenca, možno aj viacerých, a chodila za nimi autom aj 120 km mimo bydliska. Stále spolu žijú v jednej domácnosti. Má právo žiadať 400 eur mesačne len pre seba? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyživovacia povinnosť medzi manželmi

(odpoveď odoslaná: 05.11.2020)

Dobrý deň,
podľa ust. § 71 zákona o rodine platí :

" (1) Manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká. Pri rozhodovaní o určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliadne na starostlivosť o domácnosť."

Z uvedneého ustanovenia vyplýva, že ak sa manželia nedohodnú, rozhodne na návrh niektorého z manželov súd. K samotnej požadovanej sume 400 € výlučne pre manželku uvádzame, že živ. minimum pre plnoletú fyzickú osobu od 1.7.2020 je 214,83 €.  Ak by Váš brat hradil uvedenú sumu, odporúčame sumu posielať bankovým prevodom.

 

 


Trápi vás "Vyživovacia povinnosť medzi manželmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyživovacia povinnosť medzi manželmi (Rodinné právo)

Dobrý deň, Som študent dennej formy štúdia na vysokej škole a moja snúbenica je v rovnakej situácii. Plánujeme uzavrieť manželstvo budúci rok a potom uplatniť nárok na pomoc v hmotnej núdzi. Na Úrade práce mi bolo povedané, že ešte pred podaním žiadosti o takúto pomoc sme povinní riešiť výživné od rodičov súdnou cestou. Mám 25 rokov a moja snúbenica má 21 rokov. Chcel by som sa opýtať, či v prípade, keď sú obidvaja manželia študenti, pre nich neplatí vzájomná vyživovacia povinnosť? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Vyživovacia povinnosť medzi manželmi

(odpoveď odoslaná: 13.10.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku zasielame nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 71 zákona o rodine platí, že "manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká. Pri rozhodovaní o určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliadne na starostlivosť o domácnosť."

 

Ďalej platí v zmysle ust. § 62 zákona o rodine, že "plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona." 

T.j. : V prípade uzatvorenia manželstva budete mať voči sebe vzájomnú vyživovaciu povinnosť ako manželia. Povinnosť rodičov voči Vám ako deťom, ktoré nie sú schopné sa samé živiť /napr. riadne štúdium na vysokej škole v dennej forme/  je stanovená vyživovacia povinnosť, ktorá je však až následná, keďže ako manželia ste zo zákona povinný plniť voči sebe vyživ. povinnosť, povinnosť rodičov voči Vám je až následná.

Na úrade práce Vám podali správnu informáciu, musíte vyriešiť najprv vyživovaciu povinnosť rodičov voči Vám  prípadne aj teraz ak voči Vám túto povinnosť rodičia, alebo jeden z nich neplnia, resp. využiť možnosti sociálneho štipendia. 

 

 

 

 


Podotázka: Vyživovacia povinnosť medzi manželmi (Rodinné právo)

Dobry den, obraciam sa na Vas o radu a prosbou o pomoc,  ako by sa dala riesit moja situacia v manzelstve, budem sa snazit Vam ju strucne a jasne opisat. Manzelia sme od roku 2008 a pred tym se zili v spolocnej domacnosti od roku 2005. Najskor v podnajme a potom sme svojpomocne zacali prerabat nehnutelnost, ktoru manzel zdedil po svojich starych rodicoch. K urychleniu prac a koli skorsiemu nastahovaniu sme boli nuteni si pomoct primeranym uverom v hodnote 300000 SK. V tej dobe ked sa uver bral sme boli obaja zamestnani (inak by nam uver neschvalili). Pracovali sme v jednej firme, kde ja pracujem dodnes uz 11sty rok ale manzel po case odisiel, vymenil par zamestnani prevazne dost neuspesne a viac casu bol na urade prace. Jeho pracovny pomer trval vsade asi 3-5 mesiacov v priemere. Tohto casu je na urade prace nepretrzite od roku 2012. Od zaciatku nasho spolubyvania platim ucty ja, tato zodpovednost presla na manzela v case, ked som bola od roku 2012 na materskej a on bol nuteny platit inkaso a ja som platila uver a vydavky na dieta a domacnost. Ked to teraz takto pisem ani neviem, ako sa to dalo v tej dobe zvladnut. V tej dobe bol nas vztah aj dost nastrbeny, kedze som nevedela prispievat financne viac a financnu zataz musil riesit on. Ked som sa po materskej vratila do prace situacia sa opakuje az trva do dnes. On je stale nezamestnany, ale kedze sa venuje svojej zalube autam vie si, co to privyrobit ale do spolocnych uctov neprispieva. Platim inkaso, uver (ktory som casom prefinancovala a dala v dome vymenit okna, prerobit kuchynu a prispela pri stavne altanku) dalej vsetky vydavky spojene s dcerou a samozrejme strava a domacnost je tiez v mojom rozpocte. Ak sa mi peniaze minu, tak si poziciam od manzela a pri dalsej vyplate mu peniaze vratim. Je pravda, ze ak sa vyskytne nejaka neocakavana udalost alebo sa nieco v dome alebo na aute pokaz,i tak na tie uhrady ja uz peniaze nemam, ale zaplati to manzel.To sa vsak stava raz za cas nieje to pravidelne a nieje to pre mna odbremenenie od mesacnych vydavkov, ktore su casto na doraz mojho platu. Zarobim v priemere 750-850 eur, ked je obdobie odmien je to aj 900 eur. Stale je nejaka okolnost na to aby sa moj plat jednoducho minul a on si svoje zarobene peniaze odklada. Velmi by mi pomohlo, ak by som od neho dostala aspon 150-200 eur k uctom a tu domacnost by som uz nejako utiahla ale komunikacia s nim v tomto smere je velmi tazka lebo si pripisuje vsetky zasluhy. Vobec si neprizna, ze je malo to co raz za cas zainvestuje a ze ja jeho pomoc potrebujem pravidelne kazdy mesiac a aby sme spolocne riesili veci. Stale pocuvam dookola ze dom je jeho, ze ja nemam nic, ako sa mi musi starat o udrzbu auta a nic mu za to neplatim, zeby som mala byt spokojna. Je velmi majetnicky a obcas aroganty. Necitim sa spokojna a vela krat ani stastna. Jedina moja utecha je dcerka ktora bola neraz pritomna pri hadkach, a to ma najviac mrzi. Co sa tyka starostlivosti o dceru je to tiez zvlastne, lebo ked som v praci stale mi vyhadzuje na oci ze musi byt doma a nevie si robit svoje veci. Ak sa da radsej ju cez vikendy, ked pracujem nesiem k svkokrovcom alebo k mojej mame, inak by bol podrazdeny alebo by som si nemohla po 12kovej nocnej zmene lahnut, ale musela by som venovat svoj cas a starostlivost malickej. Co mne na obtiaz nieje, ale vela krat som uz taka unavena ked idem po 2-3 hodinovom spanku vecer zas do prace ze dalsie rano riskujem svoj zivot pri soferovani domov. Mam pocit, ze som uz dala zo seba uplne vsetko a stale je to malo. Neviem co este zvladnem a slovo rozvod ja u nas tabu. Bojim sa ako zareaguje, bojim sa ze nas vyhodi, bojim sa ze mi zoberie malu, bojim sa ze to nezvladnem Stale vsetko mu odpustim len, aby bol pokoj, ak sekam dobrotu je spokojny aj on a zije sa lahsie, ale tak strasne tazko. Nepoznam vychodisko z tejto situacie a ci vobec je nejake riesenie pre nas. Dakujem za Vasu pozornost a pomoc a mozno sa najde nejaka cesta pre nas.

Odpoveď: Vyživovacia povinnosť medzi manželmi

(odpoveď odoslaná: 22.12.2016)

Dobrý deň,

rozumiem Vašej zložitej situácii. Podľa § 19 ods. 1 Zákona o rodine O uspokojovanie potrieb rodiny založenej manželstvom sú povinní starať sa obidvaja manželia podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Uspokojovaním potrieb rodiny je aj osobná starostlivosť o deti a domácnosť. Pokiaľ máte pocit, že vzťahy medzi Vami a manželom ochladli a sú narušené tak vážne, že manželstvo už neplní svoj účel a nie je nádej na obnovu manželstva, potom do úvahy prichádza jedine rozvod. Pokiaľ ide o Vaše obavy, že prídete o dcérku, súd by pri rozvode určil komu bude dcérka zverená, pričom dbá na najlepší záujem dieťaťa. Tvrdíte, že o dcéru sa v prevažnej miere staráte len Vy a otec si svoje povinnosti riadne neplní. Je teda veľmi málo pravdepodobné, aby súd zveril dcérku Vášmu manželovi. Čo sa týka Vašej obavy, že Vás manžel vyhodí, dovoľujem si uviesť, že kým ste manželia, nie je oprávnený Vás z domu vyhodiť, pretože ako manželka máte právo užívať jeho nehnuteľnosť. Až po rozvode by ste sa museli odsťahovať. Záleží však na Vás, či sa chcete rozviesť alebo nie. Ak sa obávate priebehu rozvodu bude možno lepšie ak sa necháte zastúpiť advokátom. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vyživovacia povinnosť medzi manželmi (Rodinné právo)

Ďakujem za vašu odpoveď, no rada by som sa ešte raz ubezpečila, či mám právo žiadať o určenie výživovacej povinnosti voči mne, keďže naše finančné rozdiely sú významné. Môj manžel vlastní dva byty, dom, auto a dve garáže, zatiaľ čo ja bývam s dieťaťom u rodičov, kde nemáme vytvorené vhodné podmienky pre život v závislosti od manžela. Mám sa ho opýtať, či bude prispievať aj na moje potreby, alebo mám tento prípad rovno poslať na súd? Mám vôbec právo žiadať od neho nejaké finančné prostriedky pre mňa ako manželku? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyživovacia povinnosť medzi manželmi

(odpoveď odoslaná: 07.07.2016)

Dobrý deň,

ak je vaša životná úroveň nižšia, než životná úroveň druhého manžela, resp. ak Vám manžel neprispieva na výživu tak, že životná úroveň Vás oboch je v zásade rovnaká, máte právo podať na súd návrh na určenie výšky vyživovacej povinnosti na Vás ako manželku odporcu.

Na Vašu otázku teda jednoznačne možno odpovedať, že áno, Zákon o rodine výslovne takýto nárok manžela na výživné od druhého manžela upravuje a za splnenia uvedených podmienok má druhý manžel právo na jeho určenie súdom. Týmito podmienkami je, že manžel neplní túto základnú povinnosť vyplývajúcu z manželského zväzku vôbec alebo ju plní len čiastočne, v dôsledku čoho Vaša životná úroveň nie je v zásade rovnaká. Čím väčšie majetkové rozdiely sú v životnej úrovni medzi manželmi, tým bude v zásade priznané druhému manželovi vyššie výživné, keďže cieľom výživného je v tomto prípade vyrovnanie žitovnej úrovne oboch manželov, ktorá má byť v zásade rovnaká. Z procesnoprávneho hľadiska je nutné uviesť, že súd nemôže prekročiť navrhovateľom navrhovanú výšku výživného, môže ju len znížiť. Preto je už pri podávaní návrhu potrebné objektívne posúdiť majetkové pomery oboch účastníkov tohto konania a od toho odvodiť aj výšku požadovaného mesačného výživného, ktorá sa uvádza už v návrhu na začatie konania.

Samozrejme možno Vám odporučiť, aby ste sa najskôr pokúsili s manželom dohodnúť na určitej výške vyživovacej povinnosti na Vás. Bolo by to vhodné najmä z toho hľadiska, že súdne konanie môže trvať aj dlhší čas. Ak by s Vašim návrhom ale nesúhlasil, prípadne by jeho výška bola taká, že napriek jeho poskytnutiu Vaša životná úroveň nebude v zásade rovnaká, jednoznačne Vám možno odporučiť podať na súd návrh na určenie výšky vyživovacej povinnosti na Vás ako manželku.


Trápi vás "Vyživovacia povinnosť medzi manželmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyživovacia povinnosť medzi manželmi (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala ohľadne vyživovacej povinnosti manželov voči sebe. Je možné ju uplatniť aj spätne? Počas manželstva, konkrétne od septembra 2015, môj manžel prestal platiť nájom, hypotéku atď. Jeho argumentácia bola, že sa odsťahoval, pretože bol podaný návrh na rozvod a už nemal dôvod sa o mňa starať. Nakoniec sa nestaral ani o deti, keďže ho netrápila skutočnosť, že nemám príjem. Vo vlastnom bývaní, ku ktorému sme mali hypotéku, som ostala sama s dvoma maloletými synmi a musela som pokrývať všetky výdavky z rodičovského príspevku a pôžičiek od príbuzných. Rozvod bol uskutočnený 23. marca 2016. Od apríla 2016 je môj exmanžel registrovaný ako nezamestnaný na úrade práce. Nedávno som podala návrh na doriešenie nezaplatených výživných, keďže mi po dobu mesiaca a pol nezaplatil stanovené výživné na deti, ktoré bolo stanovené na sumu 140 eur. Ďakujem za Vašu radu.

Odpoveď: Vyživovacia povinnosť medzi manželmi

(odpoveď odoslaná: 27.06.2016)

Dobrý deň,

zákon o rodine upravuje vyživovaciu povinnosť medzi manželmi v § 71. Podľa uvedeného ustanovenia majú manželia vzájomnú vyživovaciu povinnosť a ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká. Návrh na určenie vyživovacej povinnosti ale nemožno podať, ak manželstvo už zaniklo. Z Vašej otázky nevyplýva, či Vášmu bývalému manželovi bola ešte v čase trvania Vášho manželstva určená takáto vyživovacia povinnosť voči Vám. Ak nebola, nie je možné podať spätne návrh na jej určenie, pretože manželstvo už zaniklo a súčasne zákon o rodine ustanovuje v § 77 ods. 1 že výživné na plnoletú osobu možno priznať len odo dňa začatia súdneho konania. Ak Vášmu manželovi bola určená vyživovacia povinnosť súdnym rozhodnutím počas trvania manželstva na Vás a počas trvania manželstva ju neplnil (po zániku manželstva ju už nebol povinný plniť), môžete sa domáhať jej splnenia v exekučnom konaní. Ak by aj bola súdom určená vyživovacia povinnosť na Vás ako manželku počas trvania manželstva a Váš bývalý manžel ju neplnil až po zániku manželstva, bola by ste v konaní o vymoženie tejto sumy neúspešná, lebo vyživovacia povinnosť medzi manželmi zánikom manželstva zaniká.

Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť sa podľa zákona o rodine môže od bývalého manžela žiadať iba to, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov (§ 72 Zákona o rodine). Základnou podmienkou pre priznanie takéhoto výživného na rozvedeného manžela je skutočnosť, že nie je schopný sám sa živiť. Posúdenie tejto skutočnosti by záviselo od toho, koľko finančných prostriedkov mesačne bývalý manžel potrebuje na zabezpečenie svojej primeranej výživy a či je v jeho schopnostiach, resp. možnostiach si samostatne takéto množstvo finančných prostriedkov zabezpečiť. Ani určenia tejto vyživovacej povinnosti sa však nemožno domáhať spätne, len odo dňa podania návrhu na súd na určenie vyživovacej povinnosti na rozvedeného manžela.

Vo vzťahu k Vašim deťom bola Vášmu bývalému manželovi súdom určená povinnosť prispievať na ich výživu a v prípade jej neplnenia sa môžete domáhať splnenia tejto povinnosti v exekučnom konaní.


Podotázka: Vyživovacia povinnosť medzi manželmi (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či je otec povinný platiť mi výživné, ak sa vydám a po svadbe budem naďalej študovať v dennom študijnom režime. Vopred ďakujem za rýchlu odpoveď.

Odpoveď: Vyživovacia povinnosť medzi manželmi

(odpoveď odoslaná: 10.09.2015)

Dobrý deň. Pre trvanie vyživovacej povinnosti rodičov voči deťom je prvoradé to, či je dieťa schopné samé sa živiť alebo nie. Pokiaľ študujete dennou formou na VŠ, ide o sústavnú prípravu na budúce povolanie, pričom v takýchto prípadoch spravidla platí, že dieťa ešte nie je schopné samé sa živiť. Na druhej strane ak sa vydáte, vzniká tým ďalšia vyživovacia povinnosť, a to vyživovacia povinnosť medzi manželmi. V zásade platí, že vyživovacia povinnosť medzi manželmi predchádza vyživovaciu povinnosť rodičov voči deťom. Po tom, ako dieťa uzavrie manželstvo, trvá vyživovacia povinnosť rodičov voči dieťaťu iba podporne vo vzťahu k vyživovacej povinnosti medzi manželmi. Prvoradá je preto v tomto prípade vyživovacia povinnosť medzi manželmi a až za predpokladu, že Váš manžel nebude vzhľadom na jeho schopnosti, možnosti a majetkové pomery objektívne schopný zabezpečiť Vám výživu, potom bude Váš otec naďalej povinný plniť si vyživovaciu povinnosť voči Vám.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vyživovacia povinnosť medzi manželmi" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.