Vyživovacia povinnosť medzi manželmi


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Žilinský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Vyživovacia povinnosť medzi manželmi

Dobry den, chcem sa opytat, sme manzelia, ale nezdielame spolocnu domacnost. Manzel mi plati vyzivne na dieta urcene sudom, mam narok aj ja na nejaku sumu kedze nezijem s nim a stale som jeho manzelka? Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Vyživovacia povinnosť medzi manželmi

Dobrý deň,

pokiaľ ide o Vašu otázku týkajúcu sa Vášho nároku na určitú sumu od manžela v prípade, že nežijete v spoločnej domácnosti, je nutné vychádzať z § 71 zákona o rodine, v ktorom je upravená vzájomná vyživovacia povinnosť medzi manželmi. 

V prvom rade je nutné uviesť, že žiadny z manželov (bez ohľadu na skutočnosť, či žijú v spoločnej domácnosti) sa nemôže obrátiť na súd s návrhom, aby súd určil druhému manželovi povinnosť prispievať určitou sumou k uspokojovaniu potrieb rodiny.

Vo vzťahu medzi manželmi však existuje vzájomná vyživovacia povinnosť, ktorá vzniká uzavretím manželstva a zaniká smrťou jedného z manželov alebo rozvodom. Zásadne teda trvá počas celého manželstva a bez ohľadu na to, či manželia spolu žijú, alebo nie, vyžaduje sa, aby mali rovnakú životnú úroveň. Ak manželia neplnia svoju vzájomnú vyživovaciu povinnosť dobrovoľne, manžel/ka sa môže domáhať návrhom na súd určenia vyživovacej povinnosti voči manželovi. Tento návrh ale možno podať jednak vtedy, ak na strane jedného z manželov existuje sociálna odkázanosť, ale aj vtedy, ak je spravodlivé dorovnať ich rozdielnu životnú úroveň. Prejavuje sa tu teda zásada solidarity, ktorá nepripúšťa, aby sa jeden z manželov dostal do nevýhodnejšieho postavenia napríklad v dôsledku starostlivosti o domácnosť alebo deti.

Na základe uvedeného možno na Vašu otázku odpovedať tak, že len z dôvodu, že s manželom spolu nežijete, nemáte bez ďalšieho nárok na určité výživné. Ak je však medzi Vami a Vaším manželom rozdielna životná úroveň, môžete sa v prípade nedobrovoľného plnenia vyživovacej povinnosti domáhať na súde určenia výživného na Vás, a to v takej výške, aby bola Vaša životná úroveň približne rovnaká. Dôležitá je teda pri rozhodovaní o výživnom životná úroveň oboch manželov.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Vyživovacia povinnosť medzi manželmi (Rodinné právo)

Dobrý deň, som študent dennej formy štúdia na vysokej škole, rovnako moja snúbenica, s ktorou chceme budúci rok uzatvoriť manželstvo. Potom si plánujeme uplatniť nárok na pomoc v hmotnej núdzi. Na úrade práce mi bolo povedané, že ešte pred podaním žiadosti o pomoc v hmotnej núdzi sme povinní riešiť súdnou cestou výživné od rodičov. Ja mám 25 rokov, snúbenica 21. V prípade, keď sú manželia študenti, neplatí pre nich vzájomná vyživovacia povinnosť ? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Vyživovacia povinnosť medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.10.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku zasielame nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 71 zákona o rodine platí, že "manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká. Pri rozhodovaní o určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliadne na starostlivosť o domácnosť."

 

Ďalej platí v zmysle ust. § 62 zákona o rodine, že "plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona." 

T.j. : V prípade uzatvorenia manželstva budete mať voči sebe vzájomnú vyživovaciu povinnosť ako manželia. Povinnosť rodičov voči Vám ako deťom, ktoré nie sú schopné sa samé živiť /napr. riadne štúdium na vysokej škole v dennej forme/  je stanovená vyživovacia povinnosť, ktorá je však až následná, keďže ako manželia ste zo zákona povinný plniť voči sebe vyživ. povinnosť, povinnosť rodičov voči Vám je až následná.

Na úrade práce Vám podali správnu informáciu, musíte vyriešiť najprv vyživovaciu povinnosť rodičov voči Vám  prípadne aj teraz ak voči Vám túto povinnosť rodičia, alebo jeden z nich neplnia, resp. využiť možnosti sociálneho štipendia. 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyživovacia povinnosť medzi manželmi (Rodinné právo)

Dakujem za vasu odpoved, no chcela by som sa este raz utvrdit ci mam pravo ziadat o urcenie vyzivovacej povinnosti voci mne, kedze rozdieli su velke. On vlastni 2 byty, dom, auto, 2 garaze a ja byvam s dietatkom u rodicov kde nemame vytvorene vhodne podmienky pre zitie v zavislosti od manzela. Mam sa ho opytat ci bude platit aj na mna alebo to poslat rovno na sud? Mam vobec pravo ziadat od neho nejake financie pre mna ako manzelku? Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Vyživovacia povinnosť medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.07.2016)

Dobrý deň,

ak je vaša životná úroveň nižšia, než životná úroveň druhého manžela, resp. ak Vám manžel neprispieva na výživu tak, že životná úroveň Vás oboch je v zásade rovnaká, máte právo podať na súd návrh na určenie výšky vyživovacej povinnosti na Vás ako manželku odporcu.

Na Vašu otázku teda jednoznačne možno odpovedať, že áno, Zákon o rodine výslovne takýto nárok manžela na výživné od druhého manžela upravuje a za splnenia uvedených podmienok má druhý manžel právo na jeho určenie súdom. Týmito podmienkami je, že manžel neplní túto základnú povinnosť vyplývajúcu z manželského zväzku vôbec alebo ju plní len čiastočne, v dôsledku čoho Vaša životná úroveň nie je v zásade rovnaká. Čím väčšie majetkové rozdiely sú v životnej úrovni medzi manželmi, tým bude v zásade priznané druhému manželovi vyššie výživné, keďže cieľom výživného je v tomto prípade vyrovnanie žitovnej úrovne oboch manželov, ktorá má byť v zásade rovnaká. Z procesnoprávneho hľadiska je nutné uviesť, že súd nemôže prekročiť navrhovateľom navrhovanú výšku výživného, môže ju len znížiť. Preto je už pri podávaní návrhu potrebné objektívne posúdiť majetkové pomery oboch účastníkov tohto konania a od toho odvodiť aj výšku požadovaného mesačného výživného, ktorá sa uvádza už v návrhu na začatie konania.

Samozrejme možno Vám odporučiť, aby ste sa najskôr pokúsili s manželom dohodnúť na určitej výške vyživovacej povinnosti na Vás. Bolo by to vhodné najmä z toho hľadiska, že súdne konanie môže trvať aj dlhší čas. Ak by s Vašim návrhom ale nesúhlasil, prípadne by jeho výška bola taká, že napriek jeho poskytnutiu Vaša životná úroveň nebude v zásade rovnaká, jednoznačne Vám možno odporučiť podať na súd návrh na určenie výšky vyživovacej povinnosti na Vás ako manželku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyživovacia povinnosť medzi manželmi (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ohľadne vyživovacej povinnosti manželov voči sebe. Je možné si ju uplatniť aj spätne? Počas manželstva, od septembra 2015, prestal platiť manžel na nájom, hypotéku... - jeho dôvod bol, že sa odsťahoval, pretože bol podaný návrh na rozvod, a nemal dôvod sa už o mňa starať (v konečnom dôsledku ani o deti - keďže ho netrápilo, že nemám príjem).......ja som v byte (založený hypotékou) žila sama s 2 maloletými synmi a musela som platiť všetky výdavky z rodičovského príspevku a z pôžičiek od príbuzných. Momentálne som rozvedená od 23.3.2016, teraz (od apríla 2016) je ex manžel na ÚPSVaR vedený ako nezamestnaný. Momentálne som podala návrh na zameškané výživne, pretože mi mesiac a pol nezaplatil, ani výživné na deti (140 eur stanovené rozsudkom). Ďakujem za Vašu radu.

Odpoveď: Vyživovacia povinnosť medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.06.2016)

Dobrý deň,

zákon o rodine upravuje vyživovaciu povinnosť medzi manželmi v § 71. Podľa uvedeného ustanovenia majú manželia vzájomnú vyživovaciu povinnosť a ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká. Návrh na určenie vyživovacej povinnosti ale nemožno podať, ak manželstvo už zaniklo. Z Vašej otázky nevyplýva, či Vášmu bývalému manželovi bola ešte v čase trvania Vášho manželstva určená takáto vyživovacia povinnosť voči Vám. Ak nebola, nie je možné podať spätne návrh na jej určenie, pretože manželstvo už zaniklo a súčasne zákon o rodine ustanovuje v § 77 ods. 1 že výživné na plnoletú osobu možno priznať len odo dňa začatia súdneho konania. Ak Vášmu manželovi bola určená vyživovacia povinnosť súdnym rozhodnutím počas trvania manželstva na Vás a počas trvania manželstva ju neplnil (po zániku manželstva ju už nebol povinný plniť), môžete sa domáhať jej splnenia v exekučnom konaní. Ak by aj bola súdom určená vyživovacia povinnosť na Vás ako manželku počas trvania manželstva a Váš bývalý manžel ju neplnil až po zániku manželstva, bola by ste v konaní o vymoženie tejto sumy neúspešná, lebo vyživovacia povinnosť medzi manželmi zánikom manželstva zaniká.

Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť sa podľa zákona o rodine môže od bývalého manžela žiadať iba to, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov (§ 72 Zákona o rodine). Základnou podmienkou pre priznanie takéhoto výživného na rozvedeného manžela je skutočnosť, že nie je schopný sám sa živiť. Posúdenie tejto skutočnosti by záviselo od toho, koľko finančných prostriedkov mesačne bývalý manžel potrebuje na zabezpečenie svojej primeranej výživy a či je v jeho schopnostiach, resp. možnostiach si samostatne takéto množstvo finančných prostriedkov zabezpečiť. Ani určenia tejto vyživovacej povinnosti sa však nemožno domáhať spätne, len odo dňa podania návrhu na súd na určenie vyživovacej povinnosti na rozvedeného manžela.

Vo vzťahu k Vašim deťom bola Vášmu bývalému manželovi súdom určená povinnosť prispievať na ich výživu a v prípade jej neplnenia sa môžete domáhať splnenia tejto povinnosti v exekučnom konaní.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyživovacia povinnosť medzi manželmi (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či je otec povinný platiť mi výživné, ak sa vydám a po svadbe budem naďalej študovať dennou formou. Vopred ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Vyživovacia povinnosť medzi manželmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.09.2015)

Dobrý deň. Pre trvanie vyživovacej povinnosti rodičov voči deťom je prvoradé to, či je dieťa schopné samé sa živiť alebo nie. Pokiaľ študujete dennou formou na VŠ, ide o sústavnú prípravu na budúce povolanie, pričom v takýchto prípadoch spravidla platí, že dieťa ešte nie je schopné samé sa živiť. Na druhej strane ak sa vydáte, vzniká tým ďalšia vyživovacia povinnosť, a to vyživovacia povinnosť medzi manželmi. V zásade platí, že vyživovacia povinnosť medzi manželmi predchádza vyživovaciu povinnosť rodičov voči deťom. Po tom, ako dieťa uzavrie manželstvo, trvá vyživovacia povinnosť rodičov voči dieťaťu iba podporne vo vzťahu k vyživovacej povinnosti medzi manželmi. Prvoradá je preto v tomto prípade vyživovacia povinnosť medzi manželmi a až za predpokladu, že Váš manžel nebude vzhľadom na jeho schopnosti, možnosti a majetkové pomery objektívne schopný zabezpečiť Vám výživu, potom bude Váš otec naďalej povinný plniť si vyživovaciu povinnosť voči Vám.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku