POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Výživné na dieťa počas manželstva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banská Bystrica

Otázka: Výživné na dieťa počas manželstva

Dobrý večer. Rada by som sa informovala, či môže manželka žiadať výživné na dieťa, ak ešte nie je rozvedená a poberá rodičovský príspevok. Ide o situáciu, v ktorej môj zať pracuje ako kamionista a odmieta prispievať na domácnosť. Tvrdí, že keď má manželka rodičovský príspevok, mala by sa postarať o všetko. Stále ju vyhádza z bytu, hoci ona nemá kam ísť. Byt patrí jeho rodičom. Má na to právo? Čo má moja dcéra vlastne robiť? Aké sú jej práva v tejto situácii? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výživné na dieťa počas manželstva

Dobrý deň,

výživné na dieťa počas manželstva môže jeden z manželov požadovať, pokiaľ si druhý z manželov neplní vyživovaciu povinnosť k dieťaťu. Výživné na dieťa nie je spojené iba s rozvodom. Obyčajne súd určí výživné na dieťa počas manželstva vtedy, ak rodičia (stále nerozvedení) spolu nežijú. Nie je však vylúčené, že by súd určil výživne na dieťa aj v prípade manželov, ktorí spolu bývajú, podmienkou je, že jeden z nich neprispieva na výživu dieťaťa.

 

Pokiaľ Vaša dcéra býva v byte so súhlasom vlastníkov, potom sa nebude musieť z bytu odsťahovať. Vaša dcéra ma právo okrem výživného na dieťa aj na tzv. manželské výživné. Manželia sú povinní sa navzájom vyživovať. 

 

Výživné na manželku je však potrebné požadovať osobitným návrhom na súd. Toto konanie nie je spojené s konaním o určenie výživného na dieťa počas manželstva.

Trápi vás "Výživné na dieťa počas manželstva" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Výživné na dieťa počas manželstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, ako napísať žiadosť o výživné, keď môj manžel si neplní vyživovaciu povinnosť. Ďakujem.

Odpoveď: Výživné na dieťa počas manželstva

(odpoveď odoslaná: 29.01.2024)

Dobrý deň,
v prípade, ak nemáte vyživovaciu povinnosť určenú súdnym rozhodnutím, tak potom je potrebné podať návrh na súd, aby vyživovaciu povinnosť určil. Návrh sa podáva na súd v obvode, ktorého má dieťa bydlisko. V návrhu rozpíšte Vaše príjmy a výdavky a priložte k nim aj doklady (napr. zmluva o úvere, potvrdenie o príjme, náklady na energie a pod.) Tiež popíšte aj výdavky na dieťa. 

Ak už súdnym rozhodnutím disponujete, avšak otec Vám neplatí, tak potom je možné celú vec rovno postúpiť na exekúciu. Ak by ste potrebovali s vypracovaním návrhu pomôcť, môžete nás kontaktovať, avšak v takom prípade by už išlo o spoplatnenú službu. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Výživné na dieťa počas manželstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, nie som rozvedená. So svojím manželom žijeme v jednej domácnosti, no odmieta prispievať na výživu nášho dieťaťa. Všetky jeho financie pokrývam ja. Obaja pracujeme. Mám právo žiadať o výživné? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výživné na dieťa počas manželstva

(odpoveď odoslaná: 11.10.2022)

Dobrý deň,
vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu majú obaja rodičia. V prípade, že všetko Vášmu dieťaťu financujete Vy a otec dieťaťa neprispieva žiadnym spôsobom, tak potom môžete podať návrh na súd, aby výživné určil, pretože vyživovaciu povinnosť majú obaja rodičia podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Podľa § 62 ods. 2 a ods. 4 Zákona o rodine:

2/ Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.

4/ Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne súd aj na starostlivosť rodičov o domácnosť.

Situácia by bola iná, ak by Váš manžel nebol zároveň otcom dieťaťa. V takom prípade by vyživovaciu povinnosť nemal.  


Podotázka: Výživné na dieťa počas manželstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem poprosiť o radu. Pred mesiacom a pol odišla moja manželka s našou trojročnou dcérkou k rodičom na "prázdniny" na dva týždne. Bol som tam už dvakrát na návšteve. Pri prvej návšteve som bol veľmi nepekne skonfrontovaný s jej rodičmi a manželkou. Pri druhej návšteve, ktorá bola neočakávaná, som prišiel len za dcérkou. Keď mi svokor povedal, že si neželá riešiť naše problémy, odpovedal som mu, že som prišiel za dcérou. Po tejto návšteve mi manželka zakázala stretnúť sa s dcérou z dôvodu údajného agresívneho tónu môjho hlasu a pre potrebu chrániť dcérku predomnou. Mám pocit, že sa domov tak skoro nevráti, ak vôbec niekedy sa vráti - som skeptický. Cítim zodpovednosť za dcérku a preto som uvažoval, že jej od septembra začnem posielať peniaze. Na druhej strane však mám pochybnosti, či je to správne, keďže manželka so mnou emocionálne manipuluje a vydiera. Mohli by ste mi prosím poradiť, čo je správne a zákonné? Veľmi pekne ďakujem za radu.

Odpoveď: Výživné na dieťa počas manželstva

(odpoveď odoslaná: 14.08.2020)

Dobrý deň,
odpoveď na otázku, čo je zákonné je, že ak nežijete s maloletým dieťaťom v spoločnej domácnosti a neplníte svoju vyživovaciu povinnosť osobnou starostlivosťou, bežnými nákupmi a hradením výdavkov dieťaťa, má rodič zo zákona plniť svoju povinnosť finančne. V tomto prípade platbami matke, ktorá následne z týchto prostriedkov bude hradiť výdavky dieťaťa.

Čo je správne nie je právna otázka a hlavne sa dá na ňu nahliadať z rôznych hľadísk. Správne a vhodné z pohľadu dieťaťa je vždy, aby vyrastalo v úplnej rodine, a teda spraviť všetko pre obnovu manželského spolužitia.


Trápi vás "Výživné na dieťa počas manželstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné na dieťa počas manželstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, žijem v manželstve a máme 4 maloleté deti vo veku 3-9 rokov. Som zamestnaná na plný pracovný úväzok a môj manžel je živnostník. Avšak manželovi sa nedarí a už dlhší čas neprispieva do rodinného rozpočtu. Aj napriek tomu, že nemá zdravotné ani iné objektívne prekážky, nesnaží sa zabezpečiť si príjem napríklad hľadaním zaměstnání. Chcela by som sa spýtať, či by som v tomto prípade mohla súdnou cestou požadovať výživné. Aplikovalo by sa to aj v prípade, keby sme neboli rozvedení? Vopred ďakujem za radu.

Odpoveď: Výživné na dieťa počas manželstva

(odpoveď odoslaná: 26.09.2019)

Dobrý deň, 

v súlade s ust. § 71 zákona o rodine manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť, ktorá trvá počas celého manželstva. Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká. Pri rozhodovaní o určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliadne na starostlivosť o domácnosť.

Tiež platí, že ak rodičia maloletého dieťaťa spolu nežijú, súd upraví rozsah ich vyživovacej povinnosti alebo schváli ich dohodu o výške výživného.

Rovnako súd postupuje aj v prípade, ak rodičia síce spolu žijú, ale jeden z nich svoju vyživovaciu povinnosť voči maloletému dieťaťu dobrovoľne neplní.  Výživné plnoletých detí upraví súd len na návrh.

Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona,  čo v súčasnosti predstavuje sumu 95,96 €, z toho 30 % je  28.79 € na jedno nezaopatrené dieťa.

Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne súd aj na starostlivosť rodičov o domácnosť.€ .

Môžete využiť aj formuláre na podanie návrhu na súd, ktoré sú zverejnené na stránke Ministerstva spravodlivosti SR - link : https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Vyzivne.aspx, prípadne využiť služby našej kancelárie.


Podotázka: Výživné na dieťa počas manželstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som vás o niečo požiadala. Nedávno som zistila, že môj manžel má aféru, a tak som s deťmi (vo veku 5 rokov a 1 rok 9 mesiacov) odišla k mame. Predtým sme bývali v blízkosti mojich svokrovov, pričom každý z nás mal svoj dom. Zmluvne sme sa dohodli, že mi každý mesiac bude platiť 800 eur nájom a 1000 eur na účel podpory detí a mňa. Aj on si našiel svoj nájomný byt. Po presťahovaní a zaplatení zálohy a dvoch nájomov ma však všade zablokoval a oznámil, že mi už nič nezaplatí, nič mi nedá a ani sa o deti postarať neplánuje. Proste mi napísal, že sa lúči. Rozvádzať sa však nechce. Je síce dobre zabezpečený, ale na papieri nemá nič, pretože je dobrovoľne nezamestnaný. Platí si len zdravotné poistenie. Chcela by som sa vás spýtať, či mám nárok na výživné pre deti a seba. Ďakujem.

Odpoveď: Výživné na dieťa počas manželstva

(odpoveď odoslaná: 05.09.2019)

Dobrý deň,

podľa ust. § 65 Zákona o rodine je potrebné, aby ste podali návrh na určenie výživného počas manželstva a zverenie Vašich maloletých detí do Vašej osobnej starostlivosti (citujeme) :
"(1) Ak rodičia maloletého dieťaťa spolu nežijú, súd upraví rozsah ich vyživovacej povinnosti alebo schváli ich dohodu o výške výživného.
(2) Súd postupuje rovnako aj v prípade, ak rodičia spolu žijú, ale jeden z nich svoju vyživovaciu povinnosť voči maloletému dieťaťu dobrovoľne neplní.
(3) Výživné plnoletých detí upraví súd len na návrh."

Ohľadom výživného na Vás ako manželku platí ust. § 71 Zákona o rodine, z ktorého vyplýva, že  manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká. Pri rozhodovaní o určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliadne na starostlivosť o domácnosť.

Citujeme z rozsudku Krajského súdu Trnava, sp. zn. : 24CoP/40/2017 z 26. 4. 2017 :

"Uplatňovanie výživného medzi manželmi je preto možné aj v prípadoch, keď sú napríklad obaja manželia zárobkovo činní, schopní zabezpečiť svoje osobné potreby, v dôsledku oddeleného hospodárenia však vznikol rozdiel v ich životnej úrovni. Pokiaľ ide o rozsah vyživovacej povinnosti, výživné na manželku (manžela) sa týka osobných potrieb: stravy, ošatenia, bývania, kultúrneho vyžitia a prípadne iné. Východiskom je v zásade rovnaká životná úroveň manželov. Súd prihliada však aj na osobnú starostlivosť o domácnosť, či manželia žijú spolu, prípadne aj na skutočnosti týkajúce sa rozporu s dobrými mravmi."

V otázke neuvádzate koho vlastníctvom je dom, v ktorom ste žili spoločne. Pokiaľ bol vlastníctvom manžela, nevieme či ste urobili správne, že ste sa odsťahovali aj s deťmi, keďže Vám ako manželke vzniklo odvodené právo bývania v tomto rodinnom dome a manžel by Vás nemohol z domu vysťahovať vrátane detí.  Mohlo by sa tak stať len v prípade právoplatného skončenia konania o rozvod manželstva a len na základe súdneho rozhodnutia, pričom by súd rozhodol o bytovej náhrade, ktorú by bol povinný Vám zabezpečiť manžel.

Pokiaľ rodinný dom nie je Vašim vlastníctvom, ani vlastníctvom manžela, boli by ste povinná sa z domu vysťahovať len na základe rozhodnutia súdu.

Vo veci podania návrhov na súd ohľadom výživného na deti, ako aj na Vás, môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu, prípadne môžete využiť formuláre návrhov na súd, ktoré sú zverejnené na stránke Ministerstva spravodlivosti SR - link : https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Vyzivne.aspx.
 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Výživné na dieťa počas manželstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj manžel sa nedávno odsťahoval a chcela by som podať žiadosť o manželské a detské výživné, hoci ešte nie sme rozvedení. Pracuje ako vodič kamióna a rada by som vedela, či sa diéty počítajú ako jeho príjem. Počula som, že vraj nie. Ďakujem.

Odpoveď: Výživné na dieťa počas manželstva

(odpoveď odoslaná: 21.02.2018)

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku, ku ktorej uvádzame, že predmetné náhrady sa započítavajú do príjmu, čo je podporené aj judikatúrou. K tomu citujeme z rozsudku KS Prešov č.j. : 3CoP/1/2017 : 


"Správne postupoval súd prvej inštancie, ak pri určení výšky výživného do príjmu otca zohľadnil aj benefity z pracovného pomeru ako sú cestovné náhrady. Otec argumentuje tým, že cestovné náhrady sa do čistého priemerného mesačného príjmu nezapočítavajú. S týmto tvrdením otca však nie je možné súhlasiť, pretože v zmysle Zákonníka práce sa cestovné náklady síce nepovažujú za súčasť mzdy, no v zmysle koncepcie Zákona o rodine sa na strane povinného rodiča skúmajú jeho celkové zárobkové a majetkové pomery.

Do príjmu otca zo zamestnania správne započítal súd prvej inštancie diéty a poskytnuté finančné náhrady, lebo ide o faktory, ktoré určujú životnú úroveň povinného rodiča. K odvolacej námietke otca, že cestovné náhrady sú jeho príjmom, ktorý slúži na zabezpečenie jeho výdavkov a reprodukciu jeho pracovnej sily, a preto ich nemožno považovať za zložku mzdy, s týmto názorom odvolací súd nesúhlasí. Pokiaľ by otec pri vedomí, že má vyživovaciu povinnosť voči maloletej dcére a plnoletému synovi a pri reálnej výške minimálnej mzdy vyplácané cestovné náhrady plne spotreboval, takýto postup otca by bolo nutné v zmysle § 75 ods. 1 veta druhá Zákona o rodine vyhodnotiť tak, že otec sa bez dôležitého dôvodu vzdal majetkového prospechu."

 

Dúfame, že naša právna rada Vám pomôže.


Trápi vás "Výživné na dieťa počas manželstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné na dieťa počas manželstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, žijem s manželom a dvoma deťmi. Manžel je alkoholik, prejavuje agresivitu a niekoľkokrát ma už napadol. Odmietá mi dávať peniaze a tvrdí, že všetko ideme napoly, hoci spolu splácame hypotéku a spotrebný úver. Moje príjmy sú 400 eur a jeho 900 eur. Presne s tým v zmysle financií aj musím zvládať starostlivosť o deti. Chcem sa opýtať, či mám nárok na výživné pre deti od neho, keď žijeme spolu v jednom byte.

Odpoveď: Výživné na dieťa počas manželstva

(odpoveď odoslaná: 13.02.2018)

Dobrý deň, 

ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

 

1./ Podľa ust. § 62 a nasl. zákona o rodine platí :

"Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.

Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.

Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona.

Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne súd aj na starostlivosť rodičov o domácnosť.

Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť."

 

2./ Podľa ust. § 65 zákona o rodine platí :

"Ak rodičia maloletého dieťaťa spolu nežijú, súd upraví rozsah ich vyživovacej povinnosti alebo schváli ich dohodu o výške výživného.

Súd postupuje rovnako aj v prípade, ak rodičia spolu žijú, ale jeden z nich svoju vyživovaciu povinnosť voči maloletému dieťaťu dobrovoľne neplní.

Výživné plnoletých detí upraví súd len na návrh."

 

3./ Chceme ešte uviesť, že zákon o rodine pozná aj tzv. vyživovaciu povinnosť medzi manželmi, kde platí, že manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká. Pri rozhodovaní o určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliadne na starostlivosť o domácnosť (§ 71).

 

4./ Vo veci odporúčame kontaktovať advokáta.


Podotázka: Výživné na dieťa počas manželstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám 55 rokov a som na výsluhovom dôchodku. Mám rakovinu a liečim sa. Žijem s manželkou a pätnásťročným synom v spoločnej domácnosti. Moja manželka sa snaží súdnou cestou vymôcť od mňa výživné - 200 € (100 € na syna a 100 € na domácnosť). Dôchodok, ktorý pobieram, je vo výške 600 €. Z týchto peňazí robím nákupy a nechávam ich k dispozícii pre celú rodinu, keďže sme manželia. Čo mám robiť? Ďakujem.

Odpoveď: Výživné na dieťa počas manželstva

(odpoveď odoslaná: 09.09.2017)

Dobrý deň, v prípade, že Vašej manželke dobrovoľne neprispievate na výživu Vášho dieťaťa, môže podať na súd návrh na určenie výživného na maloleté dieťa. To, v akej výške by určil súd výživné na maloleté dieťa závisí na výške odôvodnených potrieb maloletého dieťaťa a na Vašich schopnostiach, možnostiach a majetkových pomeroch. Po zohľadnení týchto skutočností by súd určil výživné, ktoré by ste museli na Vášho syna platiť. Až po právoplatnom súdnom rozhodnutí o výživnom a jeho neplnení by mohla Vaša manželka voči Vám začať exekúciu. Bez súdneho rozhodnutia nie je možné začať exekúciu. Vami spomínaných 100 € na domácnosť však neviem na akom právnom základe chce od Vás vymáhať. Tým, že robíte bežné nákupy, podieľate sa na spoločných nákladoch v domácnosti. V žiadnom zákone nenájdete ustanovenie, na základe ktorého by Vás súd mohol zaviazať na pravidelné prispievanie na domácnosť sumou určenou súdom. Jediný inštitút, ktorý je tomu podobný by mohla byť vyživovacia povinnosť medzi manželmi. Z Vašej otázky a dostupných informácií však nie je možné povedať, či sú splnené podmienky na určenie tohto druhu výživného.


Podotázka: Výživné na dieťa počas manželstva (Rodinné právo)

Dobrý deň. Môj manžel je už tretí rok nezamestnaný. Naposledy mu bola vyplatená podpora v nezamestnanosti vo februári 2015 a odvtedy prispel na domácnosť aj posledný krát. Po materskej dovolenke som musela nastúpiť do práce, pretože sme nemali žiaden príjem. Môj muž doteraz nepracuje a nie je evidovaný ani na úrade práce. Niekedy vezme nášho 4-ročného syna k svojim rodičom na východ bez môjho vedomia a povie, že nevie, kedy sa vráti. Chcem sa opýtať, či je možné, aj napriek tomu, že sme manželia, dostať do starostlivosti dieťa tak, aby ho nemohol bez môjho súhlasu len tak vziať. Ďakujem.

Odpoveď: Výživné na dieťa počas manželstva

(odpoveď odoslaná: 03.03.2017)

Dobrý deň, pokiaľ sa rodičia nevedia dohodnúť počas trvania manželstva na starostlivosti o dieťa, ktorýkoľvek z nich môže podať návrh na súd. Dokonca je možné počas manželstva žiadať aj výživné a to aj keď nemá žiaden príjem.

Súd rozhoduje o úprave práv a povinnosti na čas do rozvodu najčastejšie v situáciách, kedy rodičia nežijú v spoločne v jednej domácnosti.


Trápi vás "Výživné na dieťa počas manželstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné na dieťa počas manželstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať na nasledujúci problém. Som vydatá a zamestnaná od 20. 1. 2017 ako matka troch školopovinných detí. Môj manžel je momentálne na úrade práce ako nezamestnaný, ale napriek tomu pracuje a neprispieva na domácnosť, na deti ani na spoločné výdavky (hypotéka, pôžička, elektrina). Môžem požiadať o výživné na deti a o príspevok na bývanie? Ak áno, chcela by som vedieť, kde o to môžem požiadať a aký dlhý je približne proces, kým sa dostanem k nejakým peniazom. Momentálne nemám dostatok prostriedkov na pokrytie všetkých výdavkov spojených s domácnosťou. Ďakujem.

Odpoveď: Výživné na dieťa počas manželstva

(odpoveď odoslaná: 01.03.2017)

Dobrý deň, v tomto prípade by ste mohli na súd podať návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností na čas do rozvodu s tým, že by ste zároveň podali návrh na nariadenie neodkladného opatrenia. Neodkladným opatrením by ste požadovali, aby Váš manžel začal platiť výživné na maloleté deti. Súd musí o neodkladnom opatrení rozhodnúť do 7 dní a zároveň sú tieto neodkladné opatrenia predbežne vykonateľné (t.j. aj keby sa odvolal, musel by platiť). Otáznym zostáva, či by mal reálne z čoho platiť ak uvádzate, že je vedený ako nezamestnaný na úrade práce. Rovnako je otázne v akej výške by súd určil jeho vyživovaciu povinnosť, ak evidentne nemá preukázateľný príjem (každý rodič je povinný platiť tzv. minimálne výživné vo výške 27,13 €. Takýto návrh sa podáva na okresný súd podľa miesta bydliska maloletých detí. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Výživné na dieťa počas manželstva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.