Výživné na dieťa počas manželstva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banskobystrický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Výživné na dieťa počas manželstva

Dobrý večer.Rada by som vedela, či môže manželka žiadat výživné na dieta, ak ešte nieje rozvedená a poberá rodičovský prispevok. Ide o to že môj zať pracuje ako kamionista a nechce jej davat peniaze do domacnosti, povedal jej, že ma rod.prispevok tak nech sa stará. Stale ju vyhadzuje z bytu hoci ona nemá kde ist.Byt patri jeho rodičom, Má na to právo? Načo má moja dcéra vlastne právo čo má robiť? Vopred Vám Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Výživné na dieťa počas manželstva

Dobrý deň,

výživné na dieťa počas manželstva môže jeden z manželov požadovať, pokiaľ si druhý z manželov neplní vyživovaciu povinnosť k dieťaťu. Výživné na dieťa nie je spojené iba s rozvodom. Obyčajne súd určí výživné na dieťa počas manželstva vtedy, ak rodičia (stále nerozvedení) spolu nežijú. Nie je však vylúčené, že by súd určil výživne na dieťa aj v prípade manželov, ktorí spolu bývajú, podmienkou je, že jeden z nich neprispieva na výživu dieťaťa.

 

Pokiaľ Vaša dcéra býva v byte so súhlasom vlastníkov, potom sa nebude musieť z bytu odsťahovať. Vaša dcéra ma právo okrem výživného na dieťa aj na tzv. manželské výživné. Manželia sú povinní sa navzájom vyživovať. 

 

Výživné na manželku je však potrebné požadovať osobitným návrhom na súd. Toto konanie nie je spojené s konaním o určenie výživného na dieťa počas manželstva.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Výživné na dieťa počas manželstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem poprosiť o radu. Manželka pred mesiacom a pol odišla s 3 ročnou dcérkou k rodičom na “prázdniny” na 2 týždne. Bol som tam 2x na návšteve. Pri prvej návšteve som bol konfrontovaný s jej rodičmi+ manželkou veľmi nepekným spôsobom. Druhýkrát som prišiel neohlásene čisto pozrieť len dcérku. Keď mi svokor povedal, že on nejde riešiť naše problémy, povedal som mu, že ja som prišiel za dcérou. Po tejto návšteve mi manželka bráni stretnúť sa s dcérou pre údajný agresívny ton môjho hlasu, že musí dcérku chrániť predo mnou. Vyzerá, že sa domov tak skoro nevráti, ak sa vráti vôbec niekedy- pochybujem. Cítim v sebe zodpovednosť za dcérku a napadlo mi už začať jej posielať peniaze od septembra, avšak na druhej strane mám v sebe pochybnosť, či je to správne, keďže ona so mnou citovo manipuluje a vydiera. Vedeli by ste mi prosím Vás poradiť, čo je správne a zákonné? Veľmi pekne ďakujem za radu.

Odpoveď: Výživné na dieťa počas manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.08.2020)

Dobrý deň,
odpoveď na otázku, čo je zákonné je, že ak nežijete s maloletým dieťaťom v spoločnej domácnosti a neplníte svoju vyživovaciu povinnosť osobnou starostlivosťou, bežnými nákupmi a hradením výdavkov dieťaťa, má rodič zo zákona plniť svoju povinnosť finančne. V tomto prípade platbami matke, ktorá následne z týchto prostriedkov bude hradiť výdavky dieťaťa.

Čo je správne nie je právna otázka a hlavne sa dá na ňu nahliadať z rôznych hľadísk. Správne a vhodné z pohľadu dieťaťa je vždy, aby vyrastalo v úplnej rodine, a teda spraviť všetko pre obnovu manželského spolužitia.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na dieťa počas manželstva (Rodinné právo)

Dobrý deň,

žijem v manželstve, mame 4 maloleté deti vo veku 3-9 rokov. Som zamestnaná na plný pracovný úväzok, manžel je živnostník. Manželovi sa však veľmi nedarí a už dlhšiu dobu neprispieva do rodinného rozpočtu. Napriek tomu, že nemá zdravotné ani iné objektívne prekážky, nesnaží sa zabezpečiť si príjem napr. hľadaním zamestnania.Mohla by som v tomto prípade požadovať súdnou cestou o výživné ? Alebo sa to vzťahuje iba na prípad rozvodu ? Vopred ďakujem za radu.

Odpoveď: Výživné na dieťa počas manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.09.2019)

Dobrý deň, 

v súlade s ust. § 71 zákona o rodine manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť, ktorá trvá počas celého manželstva. Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká. Pri rozhodovaní o určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliadne na starostlivosť o domácnosť.

Tiež platí, že ak rodičia maloletého dieťaťa spolu nežijú, súd upraví rozsah ich vyživovacej povinnosti alebo schváli ich dohodu o výške výživného.

Rovnako súd postupuje aj v prípade, ak rodičia síce spolu žijú, ale jeden z nich svoju vyživovaciu povinnosť voči maloletému dieťaťu dobrovoľne neplní.  Výživné plnoletých detí upraví súd len na návrh.

Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona,  čo v súčasnosti predstavuje sumu 95,96 €, z toho 30 % je  28.79 € na jedno nezaopatrené dieťa.

Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne súd aj na starostlivosť rodičov o domácnosť.€ .

Môžete využiť aj formuláre na podanie návrhu na súd, ktoré sú zverejnené na stránke Ministerstva spravodlivosti SR - link : https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Vyzivne.aspx, prípadne využiť služby našej kancelárie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na dieťa počas manželstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa Vás spýtať. Zistila som manželovi neveru, odišla som s deťmi (5 rokov a 1rok 9m) k mame. Bývali sme u svokrovcov na jednom dvore, len každý mal svoj domček. Dohodli sme sa, že mi bude platiť podnájom 800e + dávať na deti a mňa 1000e mesačne. On si taktiež vybavil niekde podnájom. Presťahovala som sa s deťmi, zaplatila depozit a dva nájmy a on si ma zrazu všade zablokoval a napísal, že mi nič platiť nebude, nič mi nedá a o deti sa starať nebude. Proste zbohom. Ale rozvádzať sa nechce. Zarobí dosť, len nič nemá na papieri, pretože je dobrovoľne nezamestnaný. Platí si zdravotku, to je všetko. Chcem sa spýtať, či mám nárok na výživné pre deti a seba. Ďakujem.

Odpoveď: Výživné na dieťa počas manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.09.2019)

Dobrý deň,

podľa ust. § 65 Zákona o rodine je potrebné, aby ste podali návrh na určenie výživného počas manželstva a zverenie Vašich maloletých detí do Vašej osobnej starostlivosti (citujeme) :
"(1) Ak rodičia maloletého dieťaťa spolu nežijú, súd upraví rozsah ich vyživovacej povinnosti alebo schváli ich dohodu o výške výživného.
(2) Súd postupuje rovnako aj v prípade, ak rodičia spolu žijú, ale jeden z nich svoju vyživovaciu povinnosť voči maloletému dieťaťu dobrovoľne neplní.
(3) Výživné plnoletých detí upraví súd len na návrh."

Ohľadom výživného na Vás ako manželku platí ust. § 71 Zákona o rodine, z ktorého vyplýva, že  manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká. Pri rozhodovaní o určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliadne na starostlivosť o domácnosť.

Citujeme z rozsudku Krajského súdu Trnava, sp. zn. : 24CoP/40/2017 z 26. 4. 2017 :

"Uplatňovanie výživného medzi manželmi je preto možné aj v prípadoch, keď sú napríklad obaja manželia zárobkovo činní, schopní zabezpečiť svoje osobné potreby, v dôsledku oddeleného hospodárenia však vznikol rozdiel v ich životnej úrovni. Pokiaľ ide o rozsah vyživovacej povinnosti, výživné na manželku (manžela) sa týka osobných potrieb: stravy, ošatenia, bývania, kultúrneho vyžitia a prípadne iné. Východiskom je v zásade rovnaká životná úroveň manželov. Súd prihliada však aj na osobnú starostlivosť o domácnosť, či manželia žijú spolu, prípadne aj na skutočnosti týkajúce sa rozporu s dobrými mravmi."

V otázke neuvádzate koho vlastníctvom je dom, v ktorom ste žili spoločne. Pokiaľ bol vlastníctvom manžela, nevieme či ste urobili správne, že ste sa odsťahovali aj s deťmi, keďže Vám ako manželke vzniklo odvodené právo bývania v tomto rodinnom dome a manžel by Vás nemohol z domu vysťahovať vrátane detí.  Mohlo by sa tak stať len v prípade právoplatného skončenia konania o rozvod manželstva a len na základe súdneho rozhodnutia, pričom by súd rozhodol o bytovej náhrade, ktorú by bol povinný Vám zabezpečiť manžel.

Pokiaľ rodinný dom nie je Vašim vlastníctvom, ani vlastníctvom manžela, boli by ste povinná sa z domu vysťahovať len na základe rozhodnutia súdu.

Vo veci podania návrhov na súd ohľadom výživného na deti, ako aj na Vás, môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu, prípadne môžete využiť formuláre návrhov na súd, ktoré sú zverejnené na stránke Ministerstva spravodlivosti SR - link : https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Vyzivne.aspx.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na dieťa počas manželstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, manžel sa nedávno odsťahoval, a chcela by som podať žiadosť o manželské výživné a výživné na deti, rozvedený ešte niesme. Pracuje ako vodič kamióna, chcela by som vedieť, či diéty sa zaratávajú ako jeho príjem, pretože som počula, že vraj nie, ďakujem.

Odpoveď: Výživné na dieťa počas manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.02.2018)

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku, ku ktorej uvádzame, že predmetné náhrady sa započítavajú do príjmu, čo je podporené aj judikatúrou. K tomu citujeme z rozsudku KS Prešov č.j. : 3CoP/1/2017 : 


"Správne postupoval súd prvej inštancie, ak pri určení výšky výživného do príjmu otca zohľadnil aj benefity z pracovného pomeru ako sú cestovné náhrady. Otec argumentuje tým, že cestovné náhrady sa do čistého priemerného mesačného príjmu nezapočítavajú. S týmto tvrdením otca však nie je možné súhlasiť, pretože v zmysle Zákonníka práce sa cestovné náklady síce nepovažujú za súčasť mzdy, no v zmysle koncepcie Zákona o rodine sa na strane povinného rodiča skúmajú jeho celkové zárobkové a majetkové pomery.

Do príjmu otca zo zamestnania správne započítal súd prvej inštancie diéty a poskytnuté finančné náhrady, lebo ide o faktory, ktoré určujú životnú úroveň povinného rodiča. K odvolacej námietke otca, že cestovné náhrady sú jeho príjmom, ktorý slúži na zabezpečenie jeho výdavkov a reprodukciu jeho pracovnej sily, a preto ich nemožno považovať za zložku mzdy, s týmto názorom odvolací súd nesúhlasí. Pokiaľ by otec pri vedomí, že má vyživovaciu povinnosť voči maloletej dcére a plnoletému synovi a pri reálnej výške minimálnej mzdy vyplácané cestovné náhrady plne spotreboval, takýto postup otca by bolo nutné v zmysle § 75 ods. 1 veta druhá Zákona o rodine vyhodnotiť tak, že otec sa bez dôležitého dôvodu vzdal majetkového prospechu."

 

Dúfame, že naša právna rada Vám pomôže.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na dieťa počas manželstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, žijem s manželom u domácnosti aj s našimi 2 deťmi. On pije, je agresívny už ma aj napadol. Peniaze mi nechce dávať a vykrikuje, že ideme zo všetkým na polovicu, máme hypotéku aj spotrebný úver.  Ja zarábam 400 eur a on 900 eur  a mám sa starať o deti aj keď nemám peniaze. Mám nárok na od neho na deti výživné, keď sme v jednom byte.

 

Odpoveď: Výživné na dieťa počas manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.02.2018)

Dobrý deň, 

ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

 

1./ Podľa ust. § 62 a nasl. zákona o rodine platí :

"Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.

Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.

Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona.

Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne súd aj na starostlivosť rodičov o domácnosť.

Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť."

 

2./ Podľa ust. § 65 zákona o rodine platí :

"Ak rodičia maloletého dieťaťa spolu nežijú, súd upraví rozsah ich vyživovacej povinnosti alebo schváli ich dohodu o výške výživného.

Súd postupuje rovnako aj v prípade, ak rodičia spolu žijú, ale jeden z nich svoju vyživovaciu povinnosť voči maloletému dieťaťu dobrovoľne neplní.

Výživné plnoletých detí upraví súd len na návrh."

 

3./ Chceme ešte uviesť, že zákon o rodine pozná aj tzv. vyživovaciu povinnosť medzi manželmi, kde platí, že manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká. Pri rozhodovaní o určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliadne na starostlivosť o domácnosť (§ 71).

 

4./ Vo veci odporúčame kontaktovať advokáta.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na dieťa počas manželstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám 55 rokov som na výsluhovom dôchodku mám rakovinu/liečim sa/a žijem s manželku v spoločnej domácnosti s 15 ročným synom. Manželka chce odo mňa vymáhať súdnou cestou výživné. 200 € /100 na syna a 100 na domácnosť. Dôchodok mám 600 €. Pritom z týchto peňazí robím nákupy. Môj dôchodok si nenechávam je k dispozícii, keďže sme manželia. Tak neviem čo mám robiť. Ďakujem.

Odpoveď: Výživné na dieťa počas manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.09.2017)

Dobrý deň, v prípade, že Vašej manželke dobrovoľne neprispievate na výživu Vášho dieťaťa, môže podať na súd návrh na určenie výživného na maloleté dieťa. To, v akej výške by určil súd výživné na maloleté dieťa závisí na výške odôvodnených potrieb maloletého dieťaťa a na Vašich schopnostiach, možnostiach a majetkových pomeroch. Po zohľadnení týchto skutočností by súd určil výživné, ktoré by ste museli na Vášho syna platiť. Až po právoplatnom súdnom rozhodnutí o výživnom a jeho neplnení by mohla Vaša manželka voči Vám začať exekúciu. Bez súdneho rozhodnutia nie je možné začať exekúciu. Vami spomínaných 100 € na domácnosť však neviem na akom právnom základe chce od Vás vymáhať. Tým, že robíte bežné nákupy, podieľate sa na spoločných nákladoch v domácnosti. V žiadnom zákone nenájdete ustanovenie, na základe ktorého by Vás súd mohol zaviazať na pravidelné prispievanie na domácnosť sumou určenou súdom. Jediný inštitút, ktorý je tomu podobný by mohla byť vyživovacia povinnosť medzi manželmi. Z Vašej otázky a dostupných informácií však nie je možné povedať, či sú splnené podmienky na určenie tohto druhu výživného.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na dieťa počas manželstva (Rodinné právo)

Dobrý deň. Manžel je už tretí rok nezamestnaný. Naposledy mu bola vyplatená podpora v nezamestnanosti vo februári 2015 kedy prispel aj posledný krát na domácnosť. Ja som musela po rodičovskej nastúpiť do práce lebo sme nemali žiaden príjem. Doteraz muž nepracuje, nie je evidovaný ani na úrade práce. Stáva sa, že vezme 4-ročného syna bez môjho vedomia k rodičom na východ a povie, že nevie, kedy sa vráti. Je možné, aj keď sme manželia, dostať do starostlivosti dieťa? Aby mi ho nemohol bez môjho súhlasu len tak vziať. Ďakujem.

Odpoveď: Výživné na dieťa počas manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.03.2017)

Dobrý deň, pokiaľ sa rodičia nevedia dohodnúť počas trvania manželstva na starostlivosti o dieťa, ktorýkoľvek z nich môže podať návrh na súd. Dokonca je možné počas manželstva žiadať aj výživné a to aj keď nemá žiaden príjem.

Súd rozhoduje o úprave práv a povinnosti na čas do rozvodu najčastejšie v situáciách, kedy rodičia nežijú v spoločne v jednej domácnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na dieťa počas manželstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím Vás chcem sa spýtať, som vydatá, zamestnaná od 20. 01. 2017 matka troch školopovinných deti. Manžel momentálne na Úrade práce ako nezamestnaný, ale pracuje a neprispieva na domácnosť na deti a ani na spoločne šeky (hypotéka, pôžička, elektrina. ). Môžem požiadať o výživné na deti a o platby na bývanie? Ak áno tak kde o to môžem požiadať a ako dlho to asi trvá kým sa dostanem k nejakým peniazom, pretože nemám na platby ohľadom domácnosti. Ďakujem.

Odpoveď: Výživné na dieťa počas manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.03.2017)

Dobrý deň, v tomto prípade by ste mohli na súd podať návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností na čas do rozvodu s tým, že by ste zároveň podali návrh na nariadenie neodkladného opatrenia. Neodkladným opatrením by ste požadovali, aby Váš manžel začal platiť výživné na maloleté deti. Súd musí o neodkladnom opatrení rozhodnúť do 7 dní a zároveň sú tieto neodkladné opatrenia predbežne vykonateľné (t.j. aj keby sa odvolal, musel by platiť). Otáznym zostáva, či by mal reálne z čoho platiť ak uvádzate, že je vedený ako nezamestnaný na úrade práce. Rovnako je otázne v akej výške by súd určil jeho vyživovaciu povinnosť, ak evidentne nemá preukázateľný príjem (každý rodič je povinný platiť tzv. minimálne výživné vo výške 27,13 €. Takýto návrh sa podáva na okresný súd podľa miesta bydliska maloletých detí. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na dieťa počas manželstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať. Nie som zatiaľ rozvedená a s manželom nežijeme už dva mesiace v spoločnej domácnosti no on mi nedáva žiadne peniaze na nášho 8 ročného syna. Je možné nejako požiadať o výživné na syna za toto obdobie aj napriek tomu, že nie sme ešte rozvedení? Ďakujem.

Odpoveď: Výživné na dieťa počas manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.02.2017)

Dobrý deň, áno je možné požiadať o určenie výživného aj napriek tomu, že s Vaším manželom zatiaľ nie ste rozvedení. V takýchto prípadoch sa podáva návrh na úpravu práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas do rozvodu. V tomto návrhu jednak súd rozhodne o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti niektorého rodiča a zároveň druhému určí vyživovaciu povinnosť. Výživné sa v takýchto prípadoch určuje odo dňa podania návrhu na úpravu práv a povinností. Spätne je možné výživné na maloleté dieťa určiť iba vo výnimočných prípadoch, ktoré musia byť v návrhu relevantným spôsobom popísané a preukázané. Dôvodmi na spätné priznanie výživného sú najmä okolnosti, ktoré Vám znemožňovali podať návrh na úpravu práv a povinností na čas do rozvodu skôr. Zväčša sa za také okolnosti považujú zlý zdravotný stav, ktorý neumožňoval skoršie podanie návrhu na súd.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na dieťa počas manželstva (Rodinné právo)

Dobry den, manzelka odo mna vymaha vyzivne na deti, prisla mi predzalobna vyzva od advokata. Byvame spolu v dome, platim 50% hypo, 50% energii, skolska strava detom, cestovne vydavky, nakupujem stravu, atd atd... dalej sme predali byt, garaz, auto, dve tretiny penazi ma na ucte ona...ako mam postupovat na obranu, mozem to napadnut ako krive obvinenie mojej osoby? dakujem za rychlu pomoc.

Odpoveď: Výživné na dieťa počas manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.12.2016)

Dobrý deň, pokiaľ ste stále manželia, tak jej príjem je i Vašim príjmom a naopak Váš príjem je aj jej príjmom. To znamená, že ak ona platí na deti peniazmi, ktoré zarobila počas manželstva, ako by ste platili deťom aj Vy.

Pokiaľ ide o výživné, toto platí v prípade, ak žijete v spoločnej domácnosti. Ak by ste žili oddelene, mohla by si žiadať od Vás výživné na deti. Vy sa však podieľate na výžive detí a preto výzva od advokáta nie je na mieste. Odkladajte si všetky bloky za veci, ktoré zaplatíte deťom pre prípad súdneho konania, aby ste nemuseli poto. platiť výživné dvakrát.

Jej konanie nenapĺňa znaky trestného činu krivého obvinenia.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na dieťa počas manželstva (Rodinné právo)

dobrý den... chela by som sa spýtat ako sa postupuje ked chcem poziadat o vyzivne pre dve deti 5 rocne ... manzel mi nic neprispieva aj ked robim neda sa to vsetko samej tahat..a on si tu zije ako kral..... dakujem

Odpoveď: Výživné na dieťa počas manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.11.2016)

Dobrý deň,

v danom prípade je potrebné podať na súd návrh na určenie výživného na obidve maloleté deti, v ktorom je dôležité uviesť všetky relevantné skutočnosti - teda že ste manželia (je potrebné priložiť sobášny list ako aj rodné listy oboch maloletých detí), avšak manžel na deti vôbec neprispieva. Rovnako je vhodné preukázať súdu Vaše príjmy a výdavky na maloleté deti. Skutočnosť, že ste manželmi nebráni tomu, aby mu súd určil výživné na obidve maloleté deti. 

Naviac, ak je výrazný nepomer medzi Vašou životnou úrovňou (ako manželky) a úrovňou Vášho manžela, môžete rovnako voči svojmu manželovi podať na súd návrh na určenie výživného na Vás ako manželku, keďže podľa § 71 Zákona o rodine: Manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká. Pri rozhodovaní o určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliadne na starostlivosť o domácnosť.

V tomto konaní je taktiež dôležité preukázať Vaše príjmy, výdavky, starostlivosť o domácnosť a poukázať (a ak disponujete určitými dôkazmi tak aj preukázať) na vyššiu životnú úroveň Vášho manžela v porovnaní s Vašou.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na dieťa počas manželstva (Rodinné právo)

Dobry den, chcem sa spytat na vyzivne. Ked zijem s manzelom, mame spolocny dom, spolocne dlhy a 3 deti. Chcem si podat o vyzivne a chcem sa s nim rozviest, lebo je mu prednejsi alkohol, kamarati, nepomaha mi s detmi ani nema zaujem. Da sa najprv podat o vyzivne a potom o rozvod? Alebo co je najlepsie? Manzel sa nechce odstahovat. Ja pracujem, chcem si nechat vsetky dlhy a uvery co mame spolocne a ja to budem vsetko splacat on bude cisty nic nebude splacat len chcem nech sa odstahuje a plati mi vyzivne na 3 deti. Dskujem.

Odpoveď: Výživné na dieťa počas manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.10.2016)

Dobrý deň. Za daných okolností môžete postupovať tak, že na súd podáte dva návrhy. Prvým návrhom bude návrh na rozvod manželstva, pričom v rámci tohto konania sa bude rozhodovať aj o úprave pomerov k maloletým deťom na čas po rozvode. Druhým návrhom bude návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým budú upravené pomery k maloletým deťom na čas do rozvodu.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na dieťa počas manželstva (Rodinné právo)

dobry den chcela by som sa opytat ci moj manzel moze platit na deti este pred rozvodom, ja som zamestnana a pracujem.dakujem

Odpoveď: Výživné na dieťa počas manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.02.2016)

Dobrý deň, ak spolu nežijete, resp. manžel neprispieva na deti, potom máte právo požadovať od neho výživné na  deti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na dieťa počas manželstva (Rodinné právo)

Dobry vecer, je mozne vyuzit institut suhlasneho vyhlasenia rodicov v pripade, ak je otcom dietata iny muz ako sucasny manzel matky? T. j. matka dietata je v sucasnosti vydata, caka dieta s muzom, ktory nie je jej manzel a jej manzel otcovstvo nezaprel. Ako ma postupovat otec dietata aby mal vsetky rodicovske prava? Je potrebne, aby poziadal sud o urcenie otcovstva alebo staci, ak spolocne s matkou dietata urobia pred matricnym uradom suhlasne vyhasenie rodicov? Dakujem velmi pekne za odpoved.

Odpoveď: Výživné na dieťa počas manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.12.2015)

Dobrý deň, ak ste zosobášení, potom vám matrika nezapíše do rodného listu dieťaťa inú osobu ako manžela matky. To znamená, že je potrebné najskôr zaprieť otcovstvo a až potom zapísať do rodného listu skutočného otca. 

S týmto typom konaní pracujeme bežne. V prípade, ak máte záujem, môžeme Vám s tým pomôcť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku