'

Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 30. 10. 2013

Otázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

Nastala situacia, ze zamestnavatel na zaklade urcitych okolnosti mi dal podpisat list - porusenie pracovnej discipliny , ze som na dokumente o Prace neschopnosti - PNke nepripisala cislo uctu. Toto bolo povazovane za porusenie pracovnej discipliny.
Bohuzial som bola pod tlakom a neuvedomila som si zavaznost tohto dokumentu a preto som ho podpisala, ale v nasej firme sa zacali diat veci ako prepustanie s cim samozrejme nie je problem ked by ma prepustili formou dohody + odstupne, ale ja som vo firme uz 7 rokov a myslim, ze tymto sposobom ma chce firma vyhodit aby nemusela platit odstupne.
Chcela by som sa informovat, ake riziko mi hrozi, resp. ake mam moznosti,  kedze som tento dokument podpisala, ale nie som si vedoma, ze toto je dovod na porusenie pracovnej discipliny, nakolko pri navsteve lekara vyplnate na PNku datum a podpis a podla zakona musi byt dorucena do 3 prac. dni, co samozrejme splnene bolo. Skor myslim, ze je to len prostriedok ako ma potom prepustit bez odstupneho. Dakujem za skoru odpoved.

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

Čo je porušenie pracovnej disciplíny alebo čo je závažné porušenie pracovnej disciplíny definujú interné predpisy zamestnávateľa (pokiaľ by neuvedenie čísla účtu na PK-ke bolo uvedené ako porušenie pracovnej disciplíny, situáciu by to mierne skomplikovalo, avšak pokiaľ by to v interných predpisoch zamestnávateľa ako porušenie pracovnej disciplíny uvedené nebolo, samotné podpísanie tohto dokumentu ešte nič neznamená).

 

Podľa môjho názoru by absencia tohto údaja nemala kvalifikovať ako porušenie pracovnej disciplíny, nakoľko pracovná neschopnosť sa preukazuje potvrdením ošetrujúceho lekára, viď. http://www.socpoist.sk/dokladovanie-pracovnej-neschopnosti/48763s#Dokladovanie PN

 

Nenapadá ma žiadny rozumný dôvod (ibaže by to ustanovoval nejaký osobitný alebo podzákonný predpis), pre ktorý by na dokumente preukazujúcom dočasnú pracovnú neschopnosť malo byť uvedené číslo účtu. V prípade, že ste dočasne pracovne neschopná, príslušné sociálne dávky Vám vypláca prvých 10 dní zamestnávateľ a potom sociálna poisťovňa, pričom úhrada týchto dávok by sa logicky mala poukazovať na číslo účtu, ktoré máte uvedené v pracovnej zmluve.

 

Rovnako tiež samotné podpísanie nemusí byť právne relevantné, nakoľko podľa občianskeho zákonníka právny úkon sa musí urobiť slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, inak je neplatný (§ 37). Tieto skutočnosti sa však ťažko preukazujú.

 

Podľa § 63 ods. 1 pís. e), ods. 4 a ods. 6 zákonníka práce:

(1) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak

e) sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.

(4) Pre porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer, môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode výpovede dozvedel, a pre porušenie pracovnej disciplíny v cudzine aj do dvoch mesiacov po jeho návrate z cudziny, najneskôr vždy do jedného roka odo dňa, keď dôvod výpovede vznikol.

(6) Ak zamestnávateľ chce dať zamestnancovi výpoveď pre porušenie pracovnej disciplíny, je povinný oboznámiť zamestnanca s dôvodom výpovede a umožniť mu vyjadriť sa k nemu.

V prípade, že by Vám dal zamestnávateľ výpoveď podľa § 63 ods. 1 pís. e) výpoveď, nevznikol by Vám nárok na odstupné. Vyvstala by však otázka, či Vám je v tomto prípade dal zamestnávateľ v súlade so zákonom.

 

Ako je uvedené v citovanom ustanovení, na možnosť výpovede pre porušenie pracovnej disciplíny musíte byť v posledných šiestich mesiacoch písomne upozornená a taktiež Vám zamestnávateľ musí dať možnosť vyjadriť sa k dôvodom výpovede pre porušenie pracovnej disciplíny. Rovnako tak je zamestnávateľ povinný dodržať lehotu dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode výpovede dozvedel. Na všetky uvedené skutočnosti si treba dávať pozor a sledovať uvedené lehoty, nakoľko nedodržanie týchto podmienok by spôsobilo neplatnosť výpovede.

 

V prípade, že Vám bolo doručené takéto upozornenie, je to dôvod na obavu z výpovede zo strany zamestnávateľa. Potom ba bolo vhodné premyslieť si prípadné právne kroky a možnosť podania návrhu na súd na určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru. Osobne si nemyslím, že v súdnom konaní by argumentácia zamestnávateľa podpísaným porušením pracovnej disciplíny obstála, skôr naopak. Je to veľmi málo na to, aby to bolo považované za porušenie pracovnej disciplíny.

 

 

Navrhujem Vám, aby ste zamestnávateľovi napísali list, v ktorom ho upovedomíte o tom, že ste neporušili nič a nepovažujete to za porušenie pracovnej disciplíny. Predtým si však pozrite predpisy zamestnávateľa, ak nejaké zamestnávateľ má.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň, rada by som sa spýtala, mame situáciu vo firme, keď zamestnanec hoci žiadal 3 dni voľna, no nebolo mu schválené neprišiel do práce. Keď mu dáme absenciu znamená to, že automaticky si zdravotnú poisťovňu platí sám? Pracovný pomer za takýchto podmienok ukončíme podľa §68 alebo §60? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.06.2019)

Dobrý deň prajem

v prípade, ak zamestnanec bez riadneho ospravedlnenia a súhlasu zamestnávateľa nenastúpi na svoju zmenu, jedná s o tzv. absenciu, pričom pokiaľ ide o opakovanú absenciu, je to dôvod na uplatnenie okamžitého skončenia prac. pomeru podľa § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce (závažné porušenie prac. disciplíny). Pokiaľ ide o zdravotné poistenie, k tomu si Vás dovoľujem odkázať priamo na konkrétnu zdravotnú poisťovňu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň, počas dovolenky som bol na pracovisku, odkiaľ som si z firemnej garáže (t. J. Z budovy, ktorej majiteľ prenajíma môjmu zamestnávateľovi kancelárie + garážové státia) zobral auto v mojom osobnom vlastníctve. Počas vychádzania z garážových priestorov som si všimol zvláštne zvuky vychádzajúce od kolies resp. brzdového systému môjho auta. Pred budovou, v ktorej sídli môj zamestnávateľ som teda na 4 minuty zastavil auto. Okamžite, ako som vystúpil, ma od chrbta oslovovala osoba, ktorá nemala zákonný identifikačný preukaz (zákon o SBS). Jeho výzvy som ignoroval, nakoľko sa nepredstavil a ani neuviedol dôvod svojich výziev. Situácia sa vyhrotila do vulgarizmov, ktoré som oplacal rovnakou mincou. Nedávno, asi 2 týždne po incidente, som dotyčnú osobu stretol v priestoroch budovy, kde sídli môj zamestnávateľ, a tentokrát som ho upozornil, že nemá zákonný identifikačný preukaz. Situácia sa obišla bez vyhrotenia. To najlepšie ale prichádza až teraz. Dotyčný sa bol sťažovať u môjho zamestnávateľa, že som ho urážal a používal vulgarizmy. A samozrejme pridal aj fabulácie typu vyhrážky o ublížení na zdraví. Ako sa mám brániť, keďže sa zjavne jedna o ohováranie mojej osoby, prosím? Môže mi dať zamestnávateľ výpoveď pre hrubé porušenie pracovnej disciplíny, aj keď sa celá vec odohrala počas mojej dovolenky a mimo pracoviska (mimo budovy) ?

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.05.2019)

Dobrý deň,

z Vašej strany nedošlo k porušeniu pracovnej disciplíny vo vzťahu k zamestnávateľovi, preto zamestnávateľ nemôže na základe tohto oznámenia zamestnanca SBS vyvodzovať voči Vám právne dôsledky v zmysle ust. Zákonníka práce. 

Ak bolo na Vás dané oznámenie zo strany zamestnanca SBS písomne, predpokladáme, že Vás zamestnávateľ bude kontaktovať resp. Vás o uvedenej skutočnosti oboznámi. Nie je v kompetencii zamestnávateľa riešiť tento incident z parkoviska so zamestnancom SBS.

Ak by by ste boli o tomto postupe zamestnanca SBS oboznámený zamestnávateľom, budete sa môcť brániť súdnou cestou prípadne kontaktovať zamestnávateľa zamestnanca SBS.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či ma zamestnávateľ právo dať mi papier na možnosť výpovede z dôvodu skorého odchodu z pracoviska, keď som predtým nebol za to pokutovaný a ani upozornený, že týmto porušujem vnútorný predpis, A ako mám postupovať ak som už musel podpísať papier na možnosť výpovede, či sa s tým dá niečo ešte robiť ďakujem,.

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.05.2019)

Dobrý deň,

neskorý príchod na pracovisko, či skorší odchod z pracoviska je v zmysle zákona považované za menej závažné porušenie prac. disciplíny. Ak sa o ňom zamestnávateľ dozvie, má právo dať zamestnancovi takéto upozornenie. Ak bolo odôvodnené, potom sa voči nemu nemožno nijako brániť. Takéto upozornenie je predpokladom platnosti výpovede. Pri najbližšom menej závažnom porušení disciplíny Vám môže dať zamestnávateľ výpoveď.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (Pracovné právo)

Pracujem na poste, pri kontrole mi zistili schodok, na ktorý som pred kontrolou upozornila a ihneď uhradila. Mala som kuriéra a pozabudla som sa. Nikdy som nemala žiadne takéto priestupky, každá iná kontrola mi dopadla bez akéhokoľvek schodku. Zamestnávateľ mi navrhoval dať výpoveď dohodou, bez akéhokoľvek vysvetlenia, vypočutia. Mám to prijať alebo dať výpoveď ja, alebo bojovať hoc by to bolo potom peklo.

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď : 
V otázke uvádzate všeobecnú informáciu, že v zamestnaní ste mali kontrolu, bol zistený schodok, ktorý ste hneď aj uhradili, že ste mali kuriéra a pozabudli ste sa. 
Zrejme v súvislosti s preberaním zásielok od kuriéra /náš dohad/ ste zrejme urobili nejakú chybu, následkom čoho vznikol schodok.  Len nevieme súvislosti, takže sa môžeme pri našej odpovedi len domnievať k čomu a na základe čoho vznikol schodok.
Pokiaľ ste na základe konania kuriéra, resp. v tejto súvislosti, dopustili nejakej chyby, zrejme nesprávne odovzdanie peňazí, prípadne chybu urobil kuriér, na čo Vás on neupozornil, a následne chybu - schodok ste uhradili /nepíšete výšku schodku/, sme názoru, že chybu resp. pochybenie Vás mal upozorniť j kuriér, lebo niekde musel vzniknúť preplatok.  Riešením by preto bolo aj kontaktovanie na kuriérsku spoločnosť a prešetrenie schodku resp. postupu celej veci, kedy schodok vznikol.

Pokiaľ ste schodok uhradili a jedná sa vo Vašom prípade o ojedinelú chybu, ktorá zrejme nebola spôsobená výlučne len Vašou vinou, nie je podľa nášho názoru dôvod na to,aby ste, ako píšete v otázke, dostali výpoveď dohodou. Nevieme z Vami uvedených údajov posúdiť okolnosť tú, aby na základe tejto kontroly ste mali dostať výpoveď z prac. pomeru.
Sme názoru, že by s návrhom zo strany zamestnávateľa nemali súhlasiť, teda aby došlo k ukončeniu prac. pomeru dohodou bez uvedenia dôvodov. Zamestnávateľ Vám predmetný návrh zrejme predložil z toho dôvodu, že tento schodok a okolnosti s tým súvisiace v prípade súdneho sporu by neobstáli a súd by určil, že výpoveď prípadne okamžité skončenie prac. pomeru sú neplatné a teda že Váš pracovný pomer trvá.

Súd si o porušení prac. disciplíny urobí svoj právny názor, ktorý môže byť odlišný od názoru zamestnávateľa.
Pokiaľ by Vám zo strany zamestnávateĺa bola daná výpoveď  alebo okamžité skončenie prac. pomeru, podľa Zákonníka práce máte možnosť podať žalobu na súd o neplatnosť skončenia pracovného pomeru a to v lehote do 2 mesiacov od dňa keď sa mal pracovný pomer skončiť.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (Pracovné právo)

Zdravím prosím som vo firme od júna minulého roka k dnešnému dňu ma vyhodili z dôvodu, že si mením harmonogram ako sa mi chce. Mám nárok na odstupné? Ďakujem.

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.02.2019)

Dobrý deň, v tomto prípade nárok na odstupné nemáte. Odstupné patrí iba zamestnancovi, ktorý pracoval u zamestnávateľa najmenej 2 roky a dostal výpoveď z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) Zákonníka práce alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu.

§ 63 Zákonníka práce "Výpoveď daná zamestnávateľom
(1) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak
a) sa zamestnávateľ alebo jeho časť
1. zrušuje alebo
2. premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,

b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu,"

 

Ak ste dostali okamžité skončenie pracovného pomeru, tiež nemáte nárok na odstupné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň. Zamestnávateľ v rámci ročného hodnotenia napísal “Neuspokojivé” hodnotenie v rámci hodnotenia kritérií ako hodnoty skupiny, budovanie medziľudských vzťahov, komunikácia, atď. Núti ma hodnotenie podpísať s tým, že môžem do kolonky komentár zamestnanec uviesť s čím nesúhlasím. Mám pocit, že ide o hľadanie dôvodov na nepridelenie ročných odmien a možno ako podklad pre výpoveď. V súvislosti s tým mailom žiadal “Očakávam od Teba komentár s čím nesúhlasíš, keďže si sa vyjadrila, že to nemusíš podpísať. Komentár by mal obsahovať veci, s, ktorými nesúhlasíš, tak, aby si hodnotenie vedela podpísať. Zároveň očakávam Tvoj návrh na zlepšenie. ” Nátlakovo žiadal po mne odpoveď do 1-1, 5 hod. Po predložení hodnotenia alebo najneskôr nasledujúce ráno. Ako by som mala postupovať? Aké sú moje možnosti? Mám žiadať konkretizáciu/uvedenie dôvodov do hodnotenia k položkám, ktoré zadefinoval ako nevyhovujúci? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.02.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Zákonník práce systém hodnotenia zamestnancov  neupravuje.

Je to vec pracovného poriadku alebo nejakej smernice o hodnotení zamestnancov o postupe a systéme ich hodnotenia, pokiaľ sa však na Vás nevzťahuje osobitný predpis - napr. zákona o štátnej službe. V otázke neuvádzate oblasť, v ktorej pracujete.
Pokiaľ  ste zamestnancom štátnej správy, potom tu platí osobitný zákon o štátnej službe a vyhláška č. 136/2017 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o služobnom hodnotení.

Z ustanovení zákona o štátnej službe /§ 123 ods. 7/ vyplýva, že zamestnanec má oprávnenie sa vyjadriť k jeho pracovnému hodnoteniu do troch pracovných dní.

Ak by sa predmetná špeciálna úprava na Vás nevzťahovala, zamestnávateľ, túto použil pre svoje účely.

Sme názoru, že nepovažujeme za celkom adekvátne resp. nie celkom vhodné, vhodné, aby zamestnávateľ Vás požiadal o vyjadrenie súhlasu s hodnotením, tykal Vám a žiadal o podpísanie hodnotenia do 1 až 1,5 hodiny. 

Sme názoru, že pokiaľ Vám bolo predložené pracovné hodnotenie s výsledkom "neuspokojivé", zamestnávateľ mal špecifikovať, na základe akých skutočností dospel k tomuto výsledku, a nielen použiť všeobecné slová " hodnoty skupiny, budovanie medziľudských vzťahov, komunikácia". 

Samotná vyhláška vo svojej prílohe  vzoru služobného hodnotenia poskytuje dostatok priestoru na vyjadrenie konkrétnych dôvodov slovne, nielen uvedením slova "neuspokojivé".
Sme názoru, že máte oprávnenie uviesť námietky voči hodnoteniu a požiadať hodnotiaceho resp. zamestnávateľa, aby konkretizoval dôvody, ktoré ho viedli k tomu, že Vaše hodnotenie je neuspokojivé resp. nevyhovujúce. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (Pracovné právo)

Prosím Vás akú mám šancu uspieť na súde, keď mi zamestnávateľ dal výpoveď z dôvodu porušenie pracovnej disciplíny § 63 ods. 1 písm. e)  ZP - dôvod chyby vo faktúre. V čase kedy som bola na to upozornená som zastupovala kolegyňu. K žiadnej škode nedošlo. Ďakujem.

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.09.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď : 

Podľa ust. § 63 ods. 1 písm e/ ZP "zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak /okrem iných/ sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede."

Podľa ust. § 77 Zákonníka práce platí, že "neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť."

Súdy posudzujú samotný dôvod na výpoveď /chyby vo faktúre/ samostatne bez ohľadu na to, ako túto skutočnosť posúdil Váš zamestnávateľ. 

Pre posúdenie samotného dokladu výpovede by sme túto potrebovali vidieť, aby sme sa k nej mohli vyjadriť.

Môžete preto podať žalobu o neplatnosť skončenia prac. pomeru a zamestnávateľovi oznámiť, že trváte na ďalšom zamestnávaní. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (Pracovné právo)

Môže dať zamestnávateľ počas celozavodnej dovolenky absenciu na 5 dni v čase dovolenky? CZD bola od 13. 8 do 27. 8 cez dovolenku som mal úraz tak od 20. 8 som bol na PN do 3. 9 po príchode do práce som si všimol na dochádzke, že mám absencie od 13. 8 do 17. 8.

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.09.2018)

Dobrý deň,

pokiaľ bola v danom čase celozávodná dovolenka, ktorá sa vzťahovala aj na Vás, tak potom ide o ospravedlnenú neúčasť v práci. Nevidím preto dôvod, prečo by zamestnávateľ mal riadne čerpanie dovolenky považovať za absenciu. Okrem toho, ak ste nahlásili zamestnávateľovi PN, platí rovnako vyššie uvedené, a síce, že ide o ospravedlnenú neúčasť v práci, pričom čas strávený na PN sa neodpočítava z dovolenkových dní. Odporúčam žiadať zamestnávateľa o vysvetlenie. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (Pracovné právo)

Veľmi pekne ďakujem za rýchlu odpoveď som veľmi spokojný a doplnil by som, že firma potrebuje znížiť stav zamestnancov a ponúka výpoveď s odstupným a ja som sa prihlásil, že by som to zobral len nechcel by som prísť o odstupné. Ja tam pracujem 10 rokov.

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.08.2018)

Dobrý deň, 

pre posúdenie výšky odstupného je dôležité to ako dlho trval prac. pomer ku dňu doručenia výpovede.

Ak trval najmenej 5 rokov a menej ako 10 rokov, potom odstupné je vo výške dvojnásobku priemerného mesačného zárobku. 

Ak trval viac ako 10 rokov a menej ako 20 rokov, potom je odstupné vo výške trojnásobku priemerného mesačného zárobku.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď (Pracovné právo)

Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať, keď som dostal za absenciu písomné napomenutie a firma dáva možnosť výpovede z odstupným pre znižovanie zamestnancov zaniká mi nárok na odstupné, keď mám to napomenutie? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.08.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Napomenutie za porušenie prac. disciplíny : Zákonník práce nerieši ako postupovať ak došlo k písomnému napomenutiu pre porušenie prac. disciplíny na strane zamestnanca a možnosť brániť sa na súde, aby zamestnávateľ uvedené napomenutie zrušil nie je. Je len cesta vyporiadania resp. vysvetlenia uvedeného konania - absencie - medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

2./ Podľa § 63 ods. 1 písm. e/ Zákonníka práce zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď okrem iných aj z dôvodu  "ak sú sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede."

Podľa ZP "zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne a to iba vtedy, ak zamestnanec a) bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin, b) porušil závažne pracovnú disciplínu.

3./ Sme názoru, že absencia jeden deň nie je dôvodom teraz dôvodom na výpoveď, to by ste sa museli dopustiť ďalšieho porušenia prac. disciplíny.

Naviac podľa § 63 ods. 4 a 6 ZP "pre porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer, môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode výpovede dozvedel, a pre porušenie pracovnej disciplíny v cudzine aj do dvoch mesiacov po jeho návrate z cudziny, najneskôr vždy do jedného roka odo dňa, keď dôvod výpovede vznikol. Ak zamestnávateľ chce dať zamestnancovi výpoveď pre porušenie pracovnej disciplíny, je povinný oboznámiť zamestnanca s dôvodom výpovede a umožniť mu vyjadriť sa k nemu."

Podľa ZP § 61 zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov uvedených v ZP, pričom dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť, t.j. pozorne preštuduje samotnú výpoveď, aby bol v tejto uvedený dôvod podľa ust. §  63 ods. 1 písm. a alebo b/ ZP, aby ste sa nepripravili o odstupné.

4./ V otázke uvádzate, že u zamestnávateľa dochádza k znižovaniu počtu zamestnancov s možnosťou výpovede a odstupného. Sme názoru, že pokiaľ je toto rozhodnutie zamestnávateľa oficiálne a Vy by ste s uvedeným spôsobom skončenia prac. pomeru súhlasili  resp. obdržali výpoveď, nie je dôvod, aby Vám odstupné vyplatené nebolo.

Len upriamujeme Vašu pozornosť na to, aby v prípadnej výpovedi bol uvedený dôvod výpovede podľa ust. § 63 ods.1 písm.b/ ZP /citujeme/ :

"Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak /okrem iných/  

a) sa zamestnávateľ alebo jeho časť

1. zrušuje alebo

2. premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,

b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu."

5./ Podľa ust. § 76 ZP  "zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov."


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk