Máte
otázku?

Výživné a úvery, exekúcie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Trenčín
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Výživné a úvery, exekúcie

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať otázku ohľadom výživného. Dcéra bude mať pol roka a expriateľ neplatí na ňu žiadne výživné. Dokonca jej ani poriadne nič nekúpil a o detskej výbave ani nehovorím. Stále sa ohrádza tým, že nemá peniaze, má kopec exekúcii, aj úverov a vraj mu dali aj plombu na majetok, kvôli dlhom. Už má z manželstva jednu dcéru, súdom má stanovené výživné, ale neviem, či ho platí. Podotýkam, že pracuje vo verejnej sfére. Chcela by som vedieť, či má význam dať ho na súd, aby som od neho dostala výživné na dcéru. Neviem či sa pri vymáhaní výživného berie ohľad aj na jeho exekúcie, úvery a už existujúce výživné. V takom prípade by mu asi platenie ďalšieho výživného nepriznali. Neviem ako postupovať. Ja ešte stále dostávam materskú od sociálnej poisťovne. Čiastočne aj kvôli tomu váham so žiadostou o výživné, lebo neviem, či sa zohľadňuje aj moja materská pri stanovovaní výšky výživného.

Odpoveď: Výživné a úvery, exekúcie

Dobrý deň. V zmysle Zákona o rodine platí, že bez ohľadu na schopnosti, možnosti a majetkové pomery rodičov, je každý rodič povinný prispievať na výživu svojich detí aspoň minimálne výživné. Spomenuté exekúcie a nepriaznivá finančná situácia otca preto nemôže byť dôvodom na neplatenie žiadneho výživného. Z tohto dôvodu sa môžete obrátiť na súd s návrhom na určenie výživného. Pritom minimálna výška výživného v súčasnosti predstavuje sumu 27,13 €. Navyše v prípade exekučného vymáhania výživného ide o tzv. prednostnú pohľadávku.

Pri výživnom sa neposudzujú len úvery a exekúcie, pozerá sa na schopnosti a možnosti povinného rodiča ale aj oprávneného rodiča. 

Určite Vám odporúčam podať návrh na určenie výživného ešte v čase, keď sa o dieťa osobne staráte a ste na materskej dovolenke. Sud bude okrem výživného rozhodovať aj o zverení dieťaťa a o prípadnom styku otca s dieťaťom, ak to otec bude požadovať. Kým je dieťa malé, obyčajne súdy určia styk (ak ho otec požaduje) za prítomnosti matky. Keď už dieťa bude väčšie, bude to zložitejšie pre Vás.

4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Výživné a úvery, exekúcie (Rodinné právo)

Dobrý deň. Dcéra si podala zvýšenie výživného nakoľko dovršila 18 rokov platil som 100 a teraz chce 250. Ja nevlastním nič ešte mám aj exekútorov. Môže mi súd zvýšiť výživné. Som SZČO raz mám zákazky raz nie.

Odpoveď: Výživné a úvery, exekúcie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.11.2019)

Dobrý deň. Pokiaľ ide o zmenu výšky výživného, tak základným predpokladom je preukázanie podstatnej zmeny pomerov, ktorá by odôvodňovala navrhované zvýšenie výživného. Pritom môže ísť aj o rast životných nákladov s pribúdajúcim vekom dieťaťa, najmä ak od poslednej úpravy výživného uplynul dlhší čas.

Pri určovaní výživného sa bude na jednej strane prihliadať na Vaše objektívne schopnosti, možnosti a majetkové pomery a na strane druhej na odôvodnené potreby dieťaťa.

Navrhované zvýšenie výživného zo 100 na 250 € je pri danej sume pomerne výrazné a nie je vylúčené, že súd takému návrhu nevyhovie vôbec, alebo ak áno, tak sa zvýši výživné len o menšiu, než navrhovanú, sumu. Kľúčové bude najmä to, ako dcéra odôvodní navrhované zvýšenie a tiež to, koľko zarobíte (v tomto smere budete predkladať zrejme daňové priznanie).

Čo sa týka exekúcií, tak výživné má primárne prednosť pred inými výdavkami povinného rodiča.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné a úvery, exekúcie (Rodinné právo)

Dobrý deň, potrebujem radu som pracujúca matka s dvojičkami a mám exekúciu na výživné viete mi povedať koľko mi zostane presne eur ďakujem.

Odpoveď: Výživné a úvery, exekúcie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.07.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ exekútor určil ako spôsob vymáhania pohľadávky zrážky zo mzdy, musí vám ponechať minimálne životné minimum. Exekútor pri výživnom môže určiť i spôsob vymáhania príkazom na zadržanie vodičského preukazu

Zrážky zo mzdy ako spôsob vykonania exekúcie  vykonáva súdny exekútor na základe poverenia vydaného súdom. Exekútor poverený vykonaním exekúcie upovedomuje  o začatí exekúcie zrážkami zo mzdy oprávneného a povinného, a prikáže platiteľovi mzdy, aby odo dňa doručenia príkazu na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy povinného vykonával zo mzdy povinného určené zrážky a nevyplácal zrazené sumy povinnému. Príkaz sa doručuje do vlastných rúk. 
Povinný stráca dňom, keď sa platiteľovi mzdy doručí príkaz na začatie exekúcie, právo na vyplatenie tej časti mzdy, ktorá zodpovedá určenej výške zrážok.

Následne exekútor vydá exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zrážkami zo mzdy a to po márnom uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má odkladný účinok, alebo po tom, keď sa mu doručí rozhodnutie súdu, ktorým sa takýto návrh zamietol.

Zrážky zo mzdy a z iných príjmov možno vykonávať len do výšky rozhodnutím priznanej pohľadávky a jej príslušenstva, vykonávajú  sa z čistej mzdy povinného, ktorá sa vypočíta tak, že od mzdy sa odpočíta preddavok na daň alebo daň z príjmov fyzických osôb a poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, príspevok na starobné dôchodkové sporenie a poistné na sociálne zabezpečenie (viď vyššie ustanovenia ZP). 
 

Povinnému sa nesmie zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov základná suma, ktorá  v číslach  aktuálne predstavuje :

na povinného   210,20 Eur (100 % životného minima)
na vyživovanú osobu    52,55 Eur (25 % životného minima)

Pri zrážke výživného na maloleté dieťa:
na povinného:  126,12 Eur (60 % životného minima)
na vyživovanú osobu: 52,55 Eur (25 % životného minima)

Z čistej mzdy, ktorá zostáva po odpočítaní základnej sumy možno zraziť na vymoženie pohľadávky oprávneného len jednu tretinu. Na prednostné pohľadávky uvedené v EP sa zrážajú dve tretiny. Tretia tretina ostáva dlžníkovi. Tretinový systém sa uplatňuje len do sumy 150 % sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu v posudzovanom mesiaci, nad uvedenú sumu sa zo zvyšku mzdy zráža bez obmedzení (bez využitia tretinového systému).

Prednostnými pohľadávkami sú pohľadávky výživného, pohľadávky náhrady škody spôsobenej poškodenému ublížením na zdraví, daní, poplatkov a ciel, pohľadávky na poistnom voči osobám, ktoré sú povinné platiť poistné na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie voči osobám, súdne pohľadávky  a ost. 

Presný výpočet by bolo možné stanoviť až potom, čo by sme mali k dispozícii všetky Vaše príjmy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné a úvery, exekúcie (Rodinné právo)

Známa má exekúciu a ex manžel na jej účet posiela výživné, môže jej to výživné exekútor zobrať? Ďakujem.

Odpoveď: Výživné a úvery, exekúcie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.09.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme odpoveď :

Pri zablokovaní účtu exekútorom tento nerozlišuje účel platby na účte, teda že sa jedná o zasielanie výživného zo strany jej bývalého manžela. 

Pre zjednodušenie veci odporúčame, aby požiadala manžela, aby jej výživné pre deti posielal poštovou poukážkou.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Výživné a úvery, exekúcie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné a úvery, exekúcie (Rodinné právo)

V predbežnom opatrení priateľka žiadala výživné, ktoré jej súd zamietol až do rozhodnutia súdu udala ma na polícii za neplatenie výživného polícia mi určila výživné 27. 10 eura. Mal som súd a všetko som uhradil priateľka na súde prehlásila, že už som jej neni na výživnom dlžný nič. Môže teraz sudca, keď budeme mať pojednávanie, ešte žiadať spatne doplatiť výživné nejake. Keď to čo mi určila polícia mám komplet uhradené? Ďakujem.

Odpoveď: Výživné a úvery, exekúcie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.05.2017)

Dobrý deň,

áno, súd Vám môže určiť doplatiť výživné aj spätne, a to odo dňa začatia súdneho konania. Ak existujú dôvody hodné osobitného zreteľa, ktoré by matke dieťaťa bránili podať návrh na určenie výživného skôr, mohol by súd priznať výživné aj spätne pred začatím súdneho konania, a to najdlhšie na dobu troch rokov. Uvedená úprava vychádza z § 77 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v účinnom znení. 

Na uvedené súdne konanie nebude mať vplyv to, že to výživné, ktoré určila polícia ako rozhodujúce kritérium pri posudzovaní či boli naplnené znaky skutkovej podstaty trestného činu zanedbania povinnej výživy. Súd nie je týmto posúdením nijakým spôsobom viazaný a rozhodne samostatne. Samozrejme o tú časť, ktorú ste za dané obdobie uhradili, zníži Váš prípadný nedoplatok na určenom výživnom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné a úvery, exekúcie (Rodinné právo)

Dobry, prosim Vas chcela by som sa spytat moj byvaly priatel ma exekuciu na maleho mi stale posielal 100 €, to sme mali dohodu medzi sebou. Teraz mi zacal posielat 50 €, lebo ze ma dalsiu exekuciu a s malym nebol uz tristvrte roka a maly ho nazval ujom a nie otcom. Nechodi za nim vobec a ani sa na neho nepyta. Ma jeho priezvisko, ale akokeby nemal zaujem alebo uz si to neviem vysvetlit co sa s nim deje... Ma minimalnu mzdu viete mi povedal asi cca kolko by mi sud vymeral vyzivne na maleho... a maly bude mat teraz 20.6. 3 roky... A ze ci sud pozera na to, ze ci ma exekuciu alebo nie...

Odpoveď: Výživné a úvery, exekúcie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.06.2016)

Dobrý deň, na základe Vami uvedených skutočností nie je možné odpovedať na otázku v akej výške by súd určil výživné. Súd výšku výživného určuje na základe odôvodnených potrieb maloletého dieťaťa (v súdnom konaní musíte odôvodnené potreby maloletého dieťaťa preukázať) a na základe schopností, možností a majetkových pomerov povinného (t.j. otca maloletého). Súd pri posudzovaní jeho majetkových pomerov neprihliada na tie výdavky, ktoré nie sú nevyhnutné. Na základe takto zisteného skutkového stavu následne súd rozhoduje o výške výživného. Z toho dôvodu nie je možné ani odhadnúť v akej výške by Vám súd určil výživné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Výživné a úvery, exekúcie" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku