Postup policajta - nedoplatky mzdy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Postup policajta - nedoplatky mzdy

Dobrý deň, bývalá zamestnankyňa 3 mesiace po skončení pracovného pomeru podala trestné oznámenie na konateľa o nevyplatenie mzdy. Firma sa nachádza v zlej finančnej situácii, ale postupne spláca všetky svoje záväzky voči zamestnancom. V čase podania oznámenia, zostávalo doplatiť 103 Eur, ktoré už boli uhradené. Dotyčná zamestnankyňa ale žiada vyšší doplatok - za prácu cez víkendy, na čo nemá nárok, nakoľko bola prijatá na prácu, ktorá ma krátky a dlhy týždeň. Policajt, ktorý vedie konanie, vec prijal, vypočul obe strany a nakoľko ho tlačil čas, vec posunul na trestné stíhanie, v rámci, ktorého žiada doložiť celé účtovníctvo firmy, čo nerieši situáciu, len naťahuje čas. Moja otázka: Bol postup policajta adekvátny, mohol zastaviť trestné stíhanie, nakoľko uvedený nárok navrhovateľky je neopodstatnený a mzda bola v čase začatia trestného stíhania už niekoľko týždňov doplatená? Dá sa stíhanie zastaviť?

Odpoveď: Postup policajta - nedoplatky mzdy

Dobrý deň, v prvom rade mal policajt zistiť, či vznikol alebo nevznikol nárok na mzdu zamestnankyni, ktorú požaduje.

To by zistil priamo z pracovnej zmluvy, prípadne dodatkov, ktoré sa so zamestnankyňou uzatvorili.

Nie je mi zrejmé, z akého dôvodu žiadal o účtovníctvo, pretože toto nepomôže k objasneniu tejto základnej obrázky.

Pokiaľ chcete, môžete podať podnet na postup policajta, nadriadenému prokurátorovi.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk