Máte
otázku?

Môžem dostať výpoveď počas PN?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Prešov

Otázka: Môžem dostať výpoveď počas PN?

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o pomoc. Pracujem v špeciálnej škole ako nekvalifikovaný pedagogický zamestnanec - vychovávateľka v školskom klube a momentálne som na PN z dôvodu, že mám rizikové tehotenstvo. Pracovnú zmluvu mám na dobu neurčitú. Dnes mi z práce volali, že prišiel nejaký nový prípis a že nesmiem pracovať ďalej bez kvalifikácie. Z tohto dôvodu vraj so mnou musia ukončiť pracovný pomer. Moja otázka teda je, či ma môžu preto, že nesplňam kvalifikačné predpoklady, prepustiť aj počas PN? Na PN by som mala byť až do nástupu na materskú dovolenku. Mám nárok aj na nejaké odstupné? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môžem dostať výpoveď počas PN?

Dobrý deň, podľa § 63 ods. 1 pís. d) Zákonníka práce, zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď z dôvodov, ak zamestnanec nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce alebo tiež ak nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise. Zároveň platí, že zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to v dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz alebo v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná, keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke, keď je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej dovolenke alebo keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky. Ak Váš zamestnávateľ pre výpoveď postupom podľa zákona dôvodne využije niektorú z podmienok podľa § 63 ods. 1 pís. d) Zákonníka práce, odstupné Vám nepatrí. 

Trápi vás "Môžem dostať výpoveď počas PN?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Môžem dostať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň, dnes mi z práce volali, keďže som na pracovnej neschopnosti, a bolo mi povedané, že mám podať výpoveď, aby mohli zamestnať niekoho iného. Chcel by som vedieť, či môžem počas trvania PN podať výpoveď bez jej ukončenia. Ďakujem, S.

Odpoveď: Môžem dostať výpoveď počas PN?

(odpoveď odoslaná: 31.10.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že na základe telef. hovoru od zamestnávateľa vôbec nie ste povinný podať výpoveď z pracovného pomeru a zamestnávateľ vás k tomu nemôže prinútiť ani právnou cestou. Vzhľadom na okolnosť, že ste PN, zamestnávateľ vám nemôže dať výpoveď z pracovného pomeru.

Uvádzame, že zamestnávateľ ak chce niekoho zamestnať na vaše pracovné miesto z dôvodu vašej PN, môže tak urobiť uzatvorením pracovnej zmluvy na zastupovanie počas trvania PN. Predpokladáme, že vy si plníte povinnosti voči zamestnávateľovi o trvaní vašej PN resp. predpoklade jej ukončenia.

Ak by ste boli vy sám rozhodnutý skončiť pracovný pomer, potom výpovedná doba je jeden mesiac ak pracovný pomer ku dňu doručenia výpovede bude trvať menej ako jeden rok. Ak pracovný pomer trvá viac ako jeden rok, potom výpovedná doba je dva mesiace. Dôvod výpovede môžete, ale nemusíte uviesť. Výpovedná doba plynie od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a pracovný pomer končí uplynutím výpovednej doby.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Môžem dostať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň, v práci pracujem od 1.11.2022. Pred týždňom mi začal opúchať kotník na nohe, a preto som momentálne na PN. Z práce mi napísali, že mi bude domov doručený papier, v ktorom mne oznámia, že mi nebude predĺžená zmluva. Môžem pokračovať v PN? Ako to je? Ďakujem.

Odpoveď: Môžem dostať výpoveď počas PN?

(odpoveď odoslaná: 19.10.2023)

Dobrý deň,
môžete pokračovať v PN, ale Váš pracovný pomer sa skončí. 

Máte pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú a zamestnávateľ Vám oznámil, že pracovný pomer Vám nepredĺži. Aby ste s tým rátali a hľadali si iné zamestnanie. 

Skutočnosť, že ste teraz PN, neovplyvňuje skončenie Vášho pracovného pomeru na dobu určitú. Aj po skončení pracovného pomeru môžete pokračovať v PN.

Ak by zamestnávateľ chcel s Vami v pracovnom pomere pokračovať, tak by postupoval podľa § 48 ods. 2 ZP a pracovný pomer by Vám predĺžil. Čo sa však zrejme nestane. 

Podľa § 48 ods. 2 Zákonníka práce, "Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát."


Podotázka: Môžem dostať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ohľadne výpovede. Momentálne som tehotná a pracujem v MŠ ako pedagogická asistentka. Mám pracovnú zmluvu na dobu určitú na jeden rok. Neustále som chorá kvôli deťom a lekár ma chce vypísať na rizikové tehotenstvo. Môže ma zamestnávateľ vyhodiť počas PN? Ďakujem.

Odpoveď: Môžem dostať výpoveď počas PN?

(odpoveď odoslaná: 10.10.2023)

Dobrý deň,
ako tehotná zamestnankyňa ste v ochrannej lehote a teda zamestnávateľ Vám nemôže dať výpoveď. Musíte však svoj stav oficiálne zamestnávateľovi oznámiť, aby ste bola chránená.

Rovnako aj to, ak by ste boli PN, má zamestnávateľ zákaz výpovede. 

Podľa § 40 ods. 6 Zákonníka práce, "Tehotná zamestnankyňa na účely tohto zákona je zamestnankyňa, ktorá svojho zamestnávateľa písomne informovala o svojom stave a predložila o tom lekárske potvrdenie."

Pokiaľ ste svoj stav takto zamestnávateľovi oznámili, tak sa nemusíte obávať ani výpovede ani PN.

Podľa § 64 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná, keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke, v dobe od oznámenia predpokladaného dňa nástupu na otcovskú dovolenku podľa § 166 ods. 3 zamestnancom, najskôr však šesť týždňov predchádzajúcich očakávanému dňu pôrodu, do skončenia otcovskej dovolenky, v dobe keď je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej dovolenke alebo keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky."

Podľa § 64 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to v dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia."

Ak však máte pracovnú zmluvu na dobu určitú, teda do konkrétneho dátumu, tak pracovný pomer Vám k tomuto dátumu skončí, bez ohľadu na Vašu tehotnosť, či PN. 

Podľa § 71 ods. 1 Zákonníka práce, "Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby."

Uvedené neznamená, že Vám zamestnávateľ nemôže Vašu pracovnú zmluvu zmeniť a pracovný pomer predĺžiť. 

Podľa § 48 ods. 2 Zákonníka práce, "Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát."

 


Trápi vás "Môžem dostať výpoveď počas PN?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môžem dostať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň, utrpela som úraz a momentálne som na pracovnej neschopnosti. Moja pracovná zmluva má koniec platnosti 30.11.2023. Budú mi predĺžiť pracovnú zmluvu, alebo dostanem výpoveď? Ďakujem.

Odpoveď: Môžem dostať výpoveď počas PN?

(odpoveď odoslaná: 23.09.2023)

Dobrý deň,
v prípade, ak sa blíži koniec Vašej pracovnej zmluvy, je potrebné sa informovať u zamestnávateľa, či Vám zmluvu predĺži alebo nie.

Skutočnosť, že ste aktuálne PN neznamená, že Vám zamestnávateľ nemôže zmluvu predĺžiť (§ 48 ods. 2 ZP). Aj keď dlhšie trvanie Vašej PN. môže ovplyvniť rozhodnutie Vášho zamestnávateľa. 

Ak Vám pracovná zmluva nebude predlžená, tak Vám dňa 30.11.2023 skoční pracovný pomer, bez ohľadu na trvanie Vašej PN, a bez nutnosti podania samostatnej výpovede.  

Ak Vám pracovná zmluva bude predĺžená, tak aj počas PN môžete prísť podpísať dodatok k pracovnej zmluve, a po skončení PN znovu nastúpite do práce. 

Počas trvania PN do 30.11.2023 ste v ochrannej dobe, kedy Vám zamestnávateľ nesmie dať výpoveď.

Podľa § 48 ods. 2 Zákonníka práce, "Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát."

Podľa § 64 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to v dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia."

Podľa § 71 ods. 1 Zákonníka práce, "Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby."


Podotázka: Môžem dostať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň, môže mi zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer, keď som ešte na PN a mám pracovnú zmluvu na dobu určitú? Ďakujem.

Odpoveď: Môžem dostať výpoveď počas PN?

(odpoveď odoslaná: 27.08.2023)

Dobrý deň,

počas Vašej práce-neschopnosti (PN), Vám zamestnávateľ nemôže dať výpoveď.

Podľa § 64 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to v dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia."   Avšak, keďže máte pracovnú zmluvu na dobu určitú, tak keby ste boli PN stále ešte v deň, kedy Vám má pracovný pomer skončiť, tak tento by Vám skončil bez ohľadu na trvanie PN.  Uplynutie doby pri pracovnom pomere na dobu určitú, je jedným zo spôsobov skončenia pracovného pomeru.    Podľa § 71 ods. 1 Zákonníka práce, "Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby."   Výpoveď zamestnávateľa je ďalším spôsobom skončenia pracovného pomeru, pri ktorej platí zákaz výpovede počas PN. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Môžem dostať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň, firma, v ktorej som zamestnaná, ide do konkurzu. Zamestnancov prepúšťa, čiže aj mňa, ale momentálne som na rizikovej PN a potom pôjdem na materskú. Ako mám postupovať ďalej? Čo to pre mňa znamená?

Odpoveď: Môžem dostať výpoveď počas PN?

(odpoveď odoslaná: 16.08.2023)

Dobrý deň,

počas Vašej práceneschopnosti Vám zamestnávateľ nesmie dať výpoveď.

Podľa § 64 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to a) v dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia."

Ak Vám zamestnávateľ už doručil výpoveď pred nástupom na PN, tak platí postup podľa § 64 ods. 2 Zákonníka práce, teda, že pracovný pomer Vám skončí uplynutím ochrannej doby, pričom ochranná doba je vlastne doba, kedy ste na PN. 

Podľa § 64 ods. 2 Zákonníka práce, "Ak je zamestnancovi daná výpoveď pred začiatkom ochrannej doby tak, že by výpovedná doba mala uplynúť v ochrannej dobe, pracovný pomer sa skončí uplynutím posledného dňa ochrannej doby okrem prípadov, keď zamestnanec oznámi, že na predĺžení pracovného pomeru netrvá."

Ak Vám zamestnávateľ ešte výpoveď nedoručil výpoveď, tak Vám ju doručí po skončení PN, pred začiatkom materskej. Keďže zamestnávateľ prepúšťa svojich zamestnancov, tak zrejme aj Vás prepustí.

Dôsledok konkurzu môže byť, že Váš zamestnávateľ zanikne ako právnická osoba, a preto by Vás nemal kto zamestnávať.

Zamestnanci u zamestnávateľa v takejto situácii, majú nárok na dávku z garančného poistenia a v prípade nevyplatenia mzdy, nárok prihlásiť svoju pohľadávku (vo výške mzdy) do konkurzu. 

Podľa § 21 Zákonníka práce, "Ak sa zamestnávateľ stane platobne neschopným a nemôže uspokojiť nároky zamestnancov z pracovnoprávnych vzťahov, tieto nároky sa uspokoja dávkou garančného poistenia podľa osobitného predpisu."

Po zániku Vášho pracovného pomeru, nebudete zamestnaná, prihlásite sa na úrade práce, nárok na materskú Vám zostane, ak ste pred nástupom na materskú bola nemocensky poistená (že zamestnávateľ odvádzal za Vás odvody) za posledné dva roky aspoň 270 dní.


Trápi vás "Môžem dostať výpoveď počas PN?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môžem dostať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Som na PN od februára, keďže som rizikovo tehotná, avšak do práce som neposlala potvrdenie o tom. Dnes mi poslali doporučený list s oznámením o organizačnej zmene, ktorá zahŕňa zníženie počtu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce od augusta. Mala by som podľa Vás poslať budúci týždeň potvrdenie o tehotenstve? A aké práva mi vyplývajú z toho dopisu, ktorý som od nich dostala? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môžem dostať výpoveď počas PN?

(odpoveď odoslaná: 22.07.2023)

Dobrý deň,

áno, určite čo najskôr doručte zamestnávateľovi potvrdenie o Vašom tehotenstve a tým sa dostanete do ochrannej doby, kedy Vám zamestnávateľ nemôže dať výpoveď. Váš nárok je nedostať výpoveď a zostať naďalej zamestnaná.

Ako tehotná zamestnankyňa budete oficiálne, až oznámením zamestnávateľovi že ste tehotná spolu s potvrdením od lekára. Týmto oznámením sa dostanete do ochrannej doby, kedy má zamestnávateľ zákaz dať Vám výpoveď. 

Podľa § 40 ods. 6 Zákonníka práce, "Tehotná zamestnankyňa na účely tohto zákona je zamestnankyňa, ktorá svojho zamestnávateľa písomne informovala o svojom stave a predložila o tom lekárske potvrdenie."

Podľa § 64 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná, keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke, v dobe od oznámenia predpokladaného dňa nástupu na otcovskú dovolenku podľa § 166 ods. 3 zamestnancom, najskôr však šesť týždňov predchádzajúcich očakávanému dňu pôrodu, do skončenia otcovskej dovolenky, v dobe keď je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej dovolenke alebo keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky."

Zároveň aj skutočnosť, že ste momentálne práceneschopnou, aj to je prípad, kedy má zamestnávateľ zákaz dať Vám výpoveď.

Podľa § 64 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to v dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia."

Ak čo najskôr doručíte zamestnávateľovi oznámenie o tehotenstve a vrátite sa z PN, tak Vám zamestnávateľ nemôže dať výpoveď pretože ste tehotná. A to aj napriek jeho organizačným zmenám.


Podotázka: Môžem dostať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň, od 1. septembra 2020 som pracovala na čiastočný úväzok, tri hodiny denne, ako zubný technik na pomocné práce. Dňa 5. decembra 2022 som nastúpila na pracovné neschopnosti z dôvodu choroby, ktorá následne vyvolala zhoršenie môjho zdravotného stavu v dôsledku existujúcich chorôb. Zo strany zamestnávateľa nebol záujem o môj zdravotný stav. Naopak, dostávala som len správy s náznakom, aby som zostala na pracovnej neschopnosti čo najdlhšie a ušetrila mu tak peniaze. Poslednú kontrolu mám naplánovanú na 5. mája 2023 a pravdepodobne, vzhľadom na zlepšenie môjho zdravotného stavu, bude moja pracovná neschopnosť ukončená. Minulý týždeň som dostala správu, že sa so mnou zamestnávateľ chce stretnúť ohľadom práce. Stretnutie je naplánované na zajtra poobede. Podozrievam, že dostanem výpoveď. Toto podozrenie vyplýva aj z jeho reakcie, keď som navrhla stretnutie v prvý májový týždeň. Reagoval, že to musí byť čo najskôr, najpravdepodobne, aby mi mohol výpoveď osobne doručiť ešte pred koncom mesiaca a začiatkom výpovednej lehoty. Zamestnávateľ neprestáva s prevádzkou, nesťahuje sa, ja som nespáchala trestný čin, neporušila som prevádzkové predpisy ani pracovnú disciplínu. Mám zmluvu na dobu neurčitú, nie som v skúšobnej lehote a po 36 rokoch praxe som schopná na 100% vykonávať svoju prácu. Mohli by ste mi prosím poradiť, z akého ďalšieho dôvodu by som mohla počas pracovnej neschopnosti dostať výpoveď? Ďakujem.

Odpoveď: Môžem dostať výpoveď počas PN?

(odpoveď odoslaná: 26.04.2023)

Dobrý deň,
zamestnávateľ Vám nemôže počas plynutia práceneschopnosti dať výpoveď zo zamestnania. Počas PN ste vy v ochrannej lehote a teda priamo Zákonník práce zakazuje zamestnávateľovi dať zamestnancovi výpoveď podľa § 64 ods. 1 písm. a) ZP - Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to

a) v dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia,

Po ukončení PN Vám môže dať zamestnávateľ výpoveď len z dôvodov uvedených v § 63 Zákonníka práce :

Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak

a) sa zamestnávateľ alebo jeho časť 1. zrušuje alebo 2. premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce, b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu, c) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, d) zamestnanec 1. nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce, 2. prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 2, 3. nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise alebo 4. neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil, e) sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.   Je možné, že zamestnávateľ s Vami namiesto výpovede bude chcieť podpísať Dohodu o skončení pracovného pomeru. V tom prípade by sme Vám odporučili si ju pred podpisom dobre prečítať, najmú čo sa týka dôvodu, dátumu skončenia a vyporiadania všetkých Vašich finančných nárokov. Pracovať v zamestnaní kde Vás nechcú nie je tiež úplne dobrý nápad. Možno sa chce s vami len porozprávať, čo ďalej a navrhnúť Vám riešenia.   

Podotázka: Môžem dostať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň, je možné, že zamestnanec dostane skončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby a zároveň počas nemocenskej dovolenky?

Odpoveď: Môžem dostať výpoveď počas PN?

(odpoveď odoslaná: 25.04.2023)

Dobrý deň, áno môže.

Počas plynutia skúšobnej doby, môže zamestnávateľ skončiť pracovný pomer so zamestnancom bez uvedenia dôvodu, a to písomne, s oznámením aspoň 3 dni vopred (podľa § 72 Zákonníka práce)

Počas skúšobnej doby sa nezohľadňuje, či je zamestnanec v tom čase PN, ako pri je to pri výpovedi. Počas práceneschopnosti nemôže zamestnávateľ skončiť pracovný pomer so zamestnancom výpoveďou, pretože zamestnanec je v tom čase v ochrannej dobe (§ 64 Zákonníka práce).

Podľa § 64 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce: Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to a) v dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia,

Podľa § 72 ods. 1 a 2 Zákonníka práce:

1. V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacou ženou a mužom na otcovskej dovolenke len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s tehotenstvom, materstvom alebo so starostlivosťou o narodené dieťa, a musí skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

2. Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.

 


Trápi vás "Môžem dostať výpoveď počas PN?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môžem dostať výpoveď počas PN? (Pracovné právo)

Dobrý deň, môžem dostať výpoveď počas PN? Alebo po PN? Ďakujem. Nie som v skúšobnej dobe. Mám pracovnú zmluvu.

Odpoveď: Môžem dostať výpoveď počas PN?

(odpoveď odoslaná: 27.01.2023)

Dobrý deň, počas trvanie dočasnej pracovnej neschopnosti (PN) vám zamestnávateľ nemôže dať výpoveď ani s vami skončiť pracovný pomer iným spôsobom, nakoľko v tomto čase ste tzv. ochrannej dobe, kedy platí zákaz výpovede zo strany zamestnávateľa vo vzťahu k zamestnancovi. Na toto je váš zamestnávateľ oprávnený až po skončení vašej PN, avšak iba za predpokladu, že by boli splnené predpoklady na danie výpovede, ktoré sú stanovené zákonom taxatívne.

Uvedené znamená, že zamestnávateľ nemôže len tak bezdôvodne skončiť so svojim zamestnancom pracovný pomer. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Môžem dostať výpoveď počas PN?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava