Máte
otázku?

Kde podať návrh na rozvod manželstva?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Prešov

Otázka: Kde podať návrh na rozvod manželstva?

Dobrý večer, rada by som vás požiadala o radu. Bývalý svokor môjho manžela a jeho exmanželka pracujú na súde v našom mieste trvalého pobytu. Problém spočíva v tom, že si nerozumieme a chceme sa rozviesť. Kde mám podať žiadosť o rozvod tak, aby sa oni o tom nedozvedeli, pretože vždy zneužívali svoju právomoc a robili nám problémy? Chceli by sme sa rozviesť mimo miesta našeho trvalého pobytu. Je to možné? Ďakujem.

Odpoveď: Kde podať návrh na rozvod manželstva?

Dobrý deň, v zmysle § 88 ods. 1 pís. a) Občianskeho súdneho poriadku, je na konanie o rozvod manželstva miestne príslušný súd, v obvode ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak býva v obvode tohto súdu aspoň jeden z manželov; ak nie je takýto súd, je príslušný všeobecný súd odporcu, a ak nie je ani taký súd, všeobecný súd navrhovateľa. Jedná sa o výlučnú miestnu príslušnosť, preto ju nemožno meniť. Vo svojom príspevku ste neuviedli, na akých pozíciach na súde pracujú Váš bývalý svokor a bývala manželka, napriek tomu považujem za vysoko nepravdepodobné, aby Vám mohli sťažiť alebo inak znemožniť postup v konaní o rozvod manželstva. Za určitých podmienok však vždy máte v prípade nesprávneho postupu súdu tento namietať osobitnými právnymi prostriedkami nápravy.

Trápi vás "Kde podať návrh na rozvod manželstva?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Kde podať návrh na rozvod manželstva? (Rozvod)

Dobrý deň, rada by som vedela, kam mám odovzdať žiadosť o rozvod, keď pochádzam z Gbeliec. Mám ju odovzdať v Senici alebo v Skalici? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Kde podať návrh na rozvod manželstva?

(odpoveď odoslaná: 08.01.2024)

Dobrý deň,

v prípade návrhu na rozvod manželstva je mieste príslušný súd podľa posledného spoločného bydliska manželov, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich. Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa. Uvedené ustanovuje § 92 Civilného mimosporového poriadku. 

Preto, ak vzhľadom na uvedené bolo vašim spoločným bydliskom mesto Gbely, pričom v ňom ešte jeden z vás naďalej žije, potom miestne príslušným na konanie o vašom rozvode bude Okresný súd Senica. Ak by to však bolo iné miesto, potom si príslušnosť súdu viete zistiť cez nižšie uvedený link. 

https://www.justice.gov.sk/sudy-a-rozhodnutia/prislusnost-sudov-sr/?filter.TypKonaniaKod=1&filter.ObecKod=SK0216504351 

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Kde podať návrh na rozvod manželstva? (Rozvod)

Dobrý deň, chcel by som požiadať o radu, pretože už roky máme s manželkou problémy vo vzťahu. Dôvodom sú moje zdravotné problémy, no napriek tomu som funkčný. Obávam sa však, že moja manželka je neustále nespokojná a nervózna. Rozhodol som sa požiadať o rozvod, hoci mi je ťažké o tom hovoriť. Mám ju stále rád, ale cítim, že mi to ubližuje. Máme spolu deti - syn má 25 rokov, naša dcéra je 20-ročná študentka vysokej školy a druhá dcéra má 18 rokov a tiež študuje. Potreboval by som vedieť, ako mám postupovať ďalej, pretože sa mi nedarí urobiť prvé kroky. Vopred ďakujem za akúkoľvek pomoc alebo usmernenie a prajem pekný deň. S pozdravom, B.

Odpoveď: Kde podať návrh na rozvod manželstva?

(odpoveď odoslaná: 24.11.2023)

Dobrý deň,
na vami položenú otázku uvádzame, že vzor návrhu na rozvod manželstva nájdete aj na našej stránke, ktorý môžete využiť a aplikovať na vaše podmienky a okolnosti rozvodu.

Návrh na rozvod pred podaním na súd odporúčam konzultovať s advokátom.

Nevieme však určite, či chcete vaše manželstvo riešiť rozvodom, keďže sme názoru, že okolnosti, ktoré uvádzate v otázke by bolo zrejme lepšie konzultovať s odborníkom na vzťahové otázky resp. s advokátom, aby ste rozpadu manželstva predišli. S rozvodom následne po právoplatnosti rozsudku je spojené aj vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a prípadné riešenie aj bytovej otázky medzi manželmi s deťmi.


Podotázka: Kde podať návrh na rozvod manželstva? (Rozvod)

Dobrý deň, aj ja aj môj manžel máme trvalé bydlisko v okolí Košíc, ale žijeme v Košiciach. Kam by sme mali podať návrh na rozvod a ako celý proces prebieha? Aký je poplatok za podanie návrhu na rozvod?

Odpoveď: Kde podať návrh na rozvod manželstva?

(odpoveď odoslaná: 18.11.2023)

Dobrý deň,
§ 92 Civilného sporového poriadku upravuje, ktorý súd je miestne príslušný na konanie o rozvode:

Na konanie o rozvod manželstva je miestne príslušný súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich. Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa.

Návrh podajte na Mestský súd v Košiciach. Čo sa týka súdneho poplatku, aby mohlo byť konanie začaté, tak ten predstavuje sumu 66 eur.


Trápi vás "Kde podať návrh na rozvod manželstva?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kde podať návrh na rozvod manželstva? (Rozvod)

Dobrý deň, chcem sa rozviesť. Ako mám postupovať? Dieťa je už dospelé.

Odpoveď: Kde podať návrh na rozvod manželstva?

(odpoveď odoslaná: 27.09.2021)

Dobrý deň,
na súd, v obvode ktorého ste mali naposledy spoločný pobyt s manželom je potrebné podať návrh na rozvod manželstva. Ako prílohu je nutné poslať súdu sobášny list. V návrhu na rozvod manželstva je potrebné popísať dôvody rozvodu manželstva. Súd totiž môže manželstvo rozviesť, iba ak bude mať za preukázané, že vzťahy sú medzi Vami vážne narušené a trvalo rozvrátené a nie je možné očakávať obnovu manželského spolužitia. Napomáha tomu napríklad aj to, že už dlhšiu dobu nežijete v spoločnej domácnosti.


Podotázka: Kde podať návrh na rozvod manželstva? (Rozvod)

Dobrý deň, s manželom žijeme oddelene už viac než 3 roky. Starostlivosť o našu maloletú dcéru zastávam výhradne ja; žije so mnou v mojej domácnosti. Manžel žije so svojou novou partnerkou a ich spoločným synom a na našu dcéru finančne neprispieva. V súčasnosti žijeme v Spojenom kráľovstve, ale naše trvalé bydlisko je v Košiciach. Som rodáčka z Košíc, zatiaľ čo manžel pochádza z okresu Sobrance. Rozvodový návrh som podala pred rokom v Košiciach, avšak bol zamietnutý s odôvodnením, že žijeme v zahraničí. Manžel teraz plánuje podať návrh v Michalovciach, aj keď tam ani nežije, ani tam nemá trvalý pobyt. Chcem sa opýtať, či je to možné. Oba s manželom s návrhom súhlasíme. Veľmi pekne Vám ďakujem a prajem pekný deň.

Odpoveď: Kde podať návrh na rozvod manželstva?

(odpoveď odoslaná: 08.07.2020)

Dobrý deň,
uvedená situácia je trochu zložitejšia. Pretože ak máte maloleté dieťa, konať o ňom môže len súd toho štátu, kde má dieťa obvyklý pobyt (niečo ako bydlisko). Je jedno, kde máte trvalý pobyt. Existujú rozhodnutia, podľa ktorých môže súd konať osobitne o dieťati a osobitne o rozvode. Napr. slovenský súd by mohol konať len o rozvode a o dieťati by konal súd v UK.

 

Slovenský súd teda rozhodne iba o rozvode. Ak ste obaja Slováci, tak súd musí rozhodnúť o rozvode a musí Vás rozviesť na Slovensku. Ak by to neurobil, tak je potrebné proti tomu podať odvolanie.

 

Ak to ale chcete riešiť komplexne, potom podajte návrh v UK. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Kde podať návrh na rozvod manželstva? (Rozvod)

Dobrý deň, na začiatku sa chcem s Vami poradiť. So svojou manželkou sme vydatí 14 rokov. Manželstvo sme uzavreli na Slovensku, konkrétne na úrade v Nitre. Oba sme občania Slovenskej republiky, ale žijeme približne 15 rokov v Prahe na základe trvalého bydliska. Takže moja otázka znie: Kde mám požiadať o rozvod, v ČR alebo na SR? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Kde podať návrh na rozvod manželstva?

(odpoveď odoslaná: 04.05.2019)

Dobrý deň,

miestne príslušným súdom vo Vami uvedenom prípade bude súd v Česku.


Trápi vás "Kde podať návrh na rozvod manželstva?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kde podať návrh na rozvod manželstva? (Rozvod)

Dobrý deň, zaujímalo by ma, kam mám podať žiadosť o rozvod. Ja aj môj manžel s tým súhlasíme. Ako som sa ale dočítala, žiadosť treba podať v okrese posledného spoločného bývania. Neviem však, čo znamená označenie BA-Petržalka. Už asi pol roka mám trvalé bydlisko v inom meste, nebude to problém? Niekto tvrdí jedno, niekto niečo iné. Poprosila by som Vás o odpoveď, aby som nemusela behať po úradoch. Mám maloleté deti a nie je jednoduché vybavovať veci s nimi. Ďakujem a prajem pekný deň.

Odpoveď: Kde podať návrh na rozvod manželstva?

(odpoveď odoslaná: 25.03.2019)

Dobrý deň, podľa ust. § 92 Civilného mimosporového poriadku platí :

"Miestna príslušnosť súdu

Na konanie o rozvod manželstva je miestne príslušný súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich. Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa."

 T.j.: Pokiaľ Vaše posledné spoločné trvalé bydlisko bolo Bratislava - Petržalka a v tomto má V8š manžel stále trvalé bydlisko, potom miestne príslušným súdom je Okresný súd Bratislava V. 

/link : https://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudy/Sudy/SudPrislusnost.aspx/.


Podotázka: Kde podať návrh na rozvod manželstva? (Rozvod)

Zdravím, chcel by som sa opýtať. S manželkou sme sa vzali na Slovensku, konkrétne v Liptovskom Mikuláši. Už vyše 2 rokov však žijeme v UK a chceli by sme sa rozviesť. Chcem sa opýtať, koho môžem kontaktovať alebo kde môžem podať návrh na rozvod. Ja som z Liptovského Mikuláša, manželka je z Košíc. Ďakujem.

Odpoveď: Kde podať návrh na rozvod manželstva?

(odpoveď odoslaná: 10.04.2018)

Dobrý deň, predtým než je možné pristúpiť k tomu, aby sme Vám poradili v miestnej príslušnosti slovenských súdov je potrebné v prvom rade posúdiť právomoc súdov členských štátov EÚ. Právomoc sa v tomto prípade riadi nariadením Brusel II, pričom rozhodujúcou okolnosťou určujúcou právomoc súdov je obvyklý pobyt manželov/manžela. Ak obaja už 2 roky žijete v Londýne nie je možné bez simulovania určitých skutočností založiť právomoc slovenských súdov. Vychádzajúc z článku 3 nariadenia je Vám najbližšie možnosť podľa posledného bodu odseku 1. písm. a). Podľa tohto ustanovenia majú súdy členského štátu právomoc konať o rozvode manželstva, ak jeden z manželov má obvyklý pobyt v štáte, ktorého je občanom a žil tu bezprostredne pred podaním návrhu na rozvod manželstva najmenej 6 mesiacov. Ak ste však obaja občanmi SR, majú naše súdy právomoc rozhodovať o rozvode manželstva bez ohľadu na Váš obvyklý pobyt. Pre ďalší postup a pomoc k rýchlemu rozvodu nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu na advokat@ficek.sk.


Podotázka: Kde podať návrh na rozvod manželstva? (Rozvod)

Má môj manžel nárok na polovicu domu, ak som ho zrenovovala za svoje peniaze ešte dva roky predtým, ako som sa s ním zoznámila? Teraz, keď je už môj manžel, tvrdí, že ako manželia máme po rozvode právo na polovicu domčeka. Je to tak? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Kde podať návrh na rozvod manželstva?

(odpoveď odoslaná: 15.09.2017)

Dobrý deň, ak ste sa stali vlastníčkou nehnuteľnosti pred uzavretím manželstva, patrí táto nehnuteľnosť do Vášho výlučného vlastníctva. To, kto a koľko investoval do rekonštrukcie nehnuteľnosti, hoci i počas trvania manželstva nemení na tejto skutočnosti nič. Podstatné je, kedy ste uzatvorili kúpnu zmluvu o nadobudnutí nehnuteľnosti. Právny status nehnuteľnosti nadobudnutej pred uzavretím manželstva sa uzavretím manželstva nemení. I po uzavretí manželstva máte nehnuteľnosť vo svojom výlučnom vlastníctve. V prípade rozvodu manželstva nebude mať nárok na 1/2 domu (ani na žiadnu inú časť). Jediné, čo by si mohol uplatniť po rozvode manželstva je náhrada za investície do Vašej nehnuteľnosti. Musel by však preukázať akú sumu investoval do Vašej nehnuteľnosti.


Trápi vás "Kde podať návrh na rozvod manželstva?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kde podať návrh na rozvod manželstva? (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či môžem podať žiadosť o rozvod na Okresnom súde Bratislava IV, ak obaja máme trvalý pobyt v tomto obvode, ale bývame v dome v Lozorne, ktoré patrí do okresu Malacky. Ďakujem.

Odpoveď: Kde podať návrh na rozvod manželstva?

(odpoveď odoslaná: 09.05.2016)

Dobrý deň, miestna príslušnosť všeobecných súdov vo veciach rozvodu sa určuje podľa ustanovenia § 88 ods. 1 písm. a) Občiansko-súdneho poriadku. Miestne príslušným v prvom rade je okresný súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak niektorý z manželov býva v obvode tohto súdu. Miestna príslušnosť sa určuje podľa bydliska a nie podľa trvalého pobytu. Často sa stáva, že majú manželia nahlásený trvalý pobyt inde, než reálne bývajú s úmyslom trvalého bývania (napr. ako vo Vašom prípade). V návrhu na rozvod manželstva môžete uviesť, že obaja máte TP v Bratislave, ale je rovnako dôležité uviesť, kde máte bydlisko, nakoľko podľa tohto bydliska sa bude určovať miestna príslušnosť okresného súdu. Vo Vašom prípade bude miestne príslušným na rozhodovanie o rozvode Okresný súd Malacky.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Kde podať návrh na rozvod manželstva?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.