POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Nárok na výživné pred rozvodom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Nárok na výživné pred rozvodom

Dobrý deň, rada by som požiadala o radu. Po dlhšom období psychického a neskôr aj fyzického napadnutia som bola nútená odísť zo spoločnej domácnosti s 8-ročným dieťaťom. Uchýlila som sa k rodičom, pretože som nemala inú možnosť, ani finančné prostriedky na podnájom. Syn situáciu veľmi zle znášal. V poslednom roku som finančne zabezpečovala celú domácnosť sama. Keď sa k tomu pridali ostatné problémy, neváhala som a odišla. Chcela by som sa rozviesť a potrebujem pomoc. Mám nárok na výživné na dieťa aj pred rozvodom? Ak je moja otázka považovaná za platenú, prosím, dajte mi vedieť. Ďakujem veľmi pekne. S pozdravom.

Odpoveď: Nárok na výživné pred rozvodom

Dobrý deň,

nárok na výživné pred rozvodom samozrejme máte. Toto výživné sa však nerieši v konaní o rozvod ale je potrebné podať osobitný  návrh, ktorý môže rozhodovať dokonca aj iný sudca, ako konanie o rozvod. Okrem výživného na dieťa pred rozvodom môžete požadovať aj výživné na manželku, ak spĺňate podmienky jeho priznania. 

Odporúčam Vám podať aj návrh na nariadenie predbežného opatrenia, ktorým budete požadovať určiť výživné ešte pred tým, ako súd rozhodne vo veci samej. Nebudete tak musieť čakať niekoľko mesiacov kým, súd rozhodne vo veci samej. 

V podstate máte nárok podať voči manželovi niekoľko návrhov. Pri rozhodovaní o výške výživného súd prihliada okrem Vašich príjmov aj na príjmy manžela a na oprávnené potreby dieťaťa.

Trápi vás "Nárok na výživné pred rozvodom" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Nárok na výživné pred rozvodom (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa len opýtať, respektíve poradiť čo mám robiť. Sme manželia, no žijeme oddelene - teda absolútne nič spolu nemáme ani po intímnej stránke, každý spí inde. Už to trvá 4- ty rok.
Toto nie je hlavný problém, ale manžel mi nedáva nič žiadne peniaze, teda okrem situácie, keď si ja doslovne hádkou vypýtam od neho. Som čiastočný invalid, mám zdravotné problémy, ktoré mi sťažujú ozaj nájsť si vhodnú prácu pre mňa.
Môj invalidný dôchodok je cca 150 € aj teraz po zvýšení. Starám sa o maminu, ktorá žije s nami v dome. Dom je ale na dcéru, ona je majiteľ domu. Mám tu trvalý pobyt aj maminka, teda všetci mame aj manžel.
Chcela by som sa opýtať - koľko môžem žiadať od neho, aby mi prispieval na výdavky?
Keby nebolo maminy tak nemám ozaj z čoho žiť, pretože veľa krát výdavky prekročia môj dôchodok. Chodím na kontroly k lekárom, ktorí sú v inom meste než u nás. Poviete si, však vlak mám zadarmo. Áno to je pravda. No aj tak tam vzniknú výdavky, mám aj iné diagnózy. Snažím sa s ním komunikovať no nezaberá to. Chcela som len aspoň 100 e mesačne, aby mi dával.
Je tiež čiastočný invalid, no aj pracuje popri tom. Invalidný má 308 e a minimálnu mzdu k tomu.
Ja mám len invalidný dôchodok. Maminka mi samozrejme prispieva, ale nemôžem donekonečna len z jej peňazí žiť. Ona má tiež výdavky lieky, či sanitku platiť, keď ideme na kontrolu.
Nakoľko sme manželia tak si myslím, že ako manželka mám právo žiadať od neho aspoň do životného minima peniaze. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Nárok na výživné pred rozvodom

(odpoveď odoslaná: 10.02.2023)

Dobrý deň, riešenie Vami uvedenej situácie ponúka ust. § 71 Zákona o rodine :

"(1) Manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká. Pri rozhodovaní o určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliadne na starostlivosť o domácnosť."   Odporúčam vo veci podať návrh na súd podľa Vášho návrhu, keďže ide o oprávnený nárok.

Uvádzame, že aj na stránke Ministerstva spravodlivosti nájdete vzor návrhu, ktorý môžete vo Vašom prípade použiť.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Nárok na výživné pred rozvodom (Rodinné právo)

Dobrý deň, nachádzam sa v rozvodovom konaní, keďže sa môj manžel odsťahoval zo spoločnej domácnosti v 12/2018. Žiadosť o rozvod som podala v 2/2019. Máme dve spoločné maloleté deti, ktoré bývajú so mnou a starostlivosť o ne je výlučne na mne. Manžel mi na deti posiela peniaze, avšak to robí veľmi nepravidelne a vo výške, ktorá je nedostatočná. Chcela by som sa opýtať, či má do vynesenia rozsudku zákonnú povinnosť prispievať na deti a ak áno, v akom rozsahu. Keby k tomu nedochádzalo, môžem podať na neho trestné oznámenie? Alebo je vhodnejšie podanie predbežného opatrenia o určenie výživného? Veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Nárok na výživné pred rozvodom

(odpoveď odoslaná: 24.04.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 62  zákona o rodine platí :
"(1) Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. 
(2) Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. 
(3) Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona."

Životné minimum je v súčasnosti ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa vo výške  93,61 €.

Výživné už v samotnom súdnom konaní súdy určujú vo výške cca 25 - 30 % príjmu povinného.


Vo veci môžete podať návrh na vydanie neodkladného opatrenia na platenie výživného v nevyhnutnej miere tak, aby nebola ohrozená výživa maloletých detí.

Podľa § 326 Civilného sporového poriadku musíte popísať rozhodujúce skutočností odôvodňujúce potrebu neodkladnej úpravy pomerov (t.j. výšku Vášho príjmu, náklady na výživu na maloleté deti, akou sumou ak vôbec prispel otec maloletých detí na ich výživu do podania návrhu na vydanie neodkladného opatrenia, že je podaný návrh na rozvod vrátane čísla konania, opísanie skutočností hodnoverne osvedčujúcich dôvodnosť a trvanie nároku, ktorému sa má poskytnúť ochrana a musí byť z neho zrejmé, akého neodkladného opatrenia sa domáhate - platenie výživného na čas do rozvodu manželstva a jeho výšku na zabezpečenie výživy a krytie najzákladnejších potrieb dieťaťa.

K návrhu musíte pripojiť listiny, na ktoré sa odvolávate.

O návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia rozhodne súd najneskôr do 30 dní od doručenia návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia; súd môže rozhodnúť o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia aj bez výsluchu a vyjadrenia strán a bez nariadenia pojednávania.

Ak nechcete využiť služby advokáta, môžete ako pomôcku použiť aj formulár návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia zo stránky Ministerstva spravodlivosti SR.


 


 


Podotázka: Nárok na výživné pred rozvodom (Rodinné právo)

Dobrý deň. Obraciam sa na Vás s otázkou ohľadom rozvodu, ktorý som podala 27. 09. 2016. Prostredníctvom právničky a náležite som jej zaplatila podanie a kolok dokopy necelých 180 eur. Keďže som po dvoch mesiacoch nedostala žiadne vyrozumenie zašla som osobné na súd a na podateľni mi oznámili, že môj rozvod bol podaný až 14. 11. 2016. Právnička mi vrátila sumu, ktorú som jej zaplatila so slovami, že nedopatrením moje rozvodové papiere, založila. Už aj od 14. 11. 2016 ubehli 4 mesiace a môj termín rozvodu neexistuje. Situácia doma je neúnosná manžel zaplatí nájom a elektrinu pričom elektrinu využíva najmä on, pretože pracuje ako programátor a pracuje doma na pc aj 8 až 14 hodín, máme dcéru 19 r a syna 15 r. Deti, ktoré potrebujú veľa jesť a obliekať sa, celú domácnosť financujem už 11 mesiacov sama zo svojho 400 eurového platu a, ktorý bol donedávna 380eur, deti zjedia viac ako ja chcú mlieko, syn mäso, sladkosti, mliečne výrobky. Drogériu na pranie a bežne hygienické činnosti, som zamestnaná a mám ako psychicky tak fyzicky náročnú prácu, manžel sa stará len a len sám o seba, ja ťahám finančne celú domácnosť a celý chod od prania upratovania varenia nákupov, synovi platím telefón, odhlásili nám televíziu, lebo manžel nezaplatil a mne nedochádza už týždeň pred výplatou. Neoperie deťom, nikdy nekúpi desiatu, raňajky nestará sa čo a či budú jesť cez víkend, dcére nedobil kredit už skoro rok a nedal jej ani žiadne vreckové ja platím synovi telefón 10eur mesačne a rodinné prídavky, ktoré dostanem idú na školskú jedáleň. Manžel za sebou neumyje ani pohár od kávy všetko čo použije nahádže do umývadla a vie, že pre kľud deti spravím všetko. Som už veľmi vyčerpaná a na právnu pomoc nemám financie a neviem kam sa mám obrátiť na urýchlenie rozvodu. Za Vašu cennú radu ďakujem.

Odpoveď: Nárok na výživné pred rozvodom

(odpoveď odoslaná: 13.03.2017)

Dobrý deň.

Súd nemá zákonom stanovenú žiadnu lehotu na vydanie rozhodnutia v konaní o rozvod manželstva, ale ak je s rozvodom spojená aj úprava práv a povinnosti voči maloletým deťom na čas po rozvode, tak vo väčšine prípadov súd stanovuje prvý termín pojednávania do 6 mesiacov od podania návrhu na súd. Súd musí určiť maloletému opatrovníka (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny), ktorý musí prísť do domácnosti a posúdiť podmienky bývania maloletého. Až po tejto návšteve vo väčšine prípadov súd vytýči termín pojednávania. 

V zmysle § 71 Zákona o rodine majú manželia vzájomnú vyživovaciu povinnosť, ktorá zaniká právoplatnosťou rozhodnutia o rozvode manželstva. Ak si Váš manžel túto povinnosť neplní, máte právo podať návrh na súd, ktorý určí rozsah jeho vyživovacej povinnosti tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká. Pri jej určení súd prihliadne aj na starostlivosť o domácnosť.

Z dôvodu toho, že jedno Vaše dieťa je plnoleté, tak toto plnoleté dieťa má právo podať na súd návrh, ktorým bude od svojho otca žiadať výživné, pričom spolu s návrhom môže žiadať súd aj o vydanie neodkladného opatrenia, na základe ktorého bude určené výživné, ktoré musí otec synovi platiť až do právoplatného rozhodnutia súdu o jeho návrhu.

Terajšiu situáciu môžete vyriešiť tým, že podáte na súd návrh na vydanie neodkladného opatrenia, ktorým budete žiadať o určenie vyživovacej povinnosti voči maloletému a vzájomnej vyživovacej povinnosti manželom. Ak budú splnené podmienky na vydanie takýchto neodkladných opatrení, tak súd určí tieto vyživovacie povinnosti, ktoré bude musieť Váš manžel plniť a to až do právoplatného rozhodnutia súdu o návrhu na rozvod. 

V prípade, že nemáte dostatočné finančné prostriedky, môžete sa obrátiť na Centrum právnej pomoci, ktorý Vám poskytne právne rady a aj advokáta, ak splníte zákonom stanovené podmienky na priznanie tejto právnej pomoci.

 


Trápi vás "Nárok na výživné pred rozvodom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na výživné pred rozvodom (Rodinné právo)

Dobrý deň, som 64-ročná invalidná dôchodkyňa, 40 rokov som žila v manželstve s psychicky chorým človekom, ktorý mal všade problémy. Za socializmu sa mu nechcelo pracovať, opíjal sa, vyhrážal sa samovraždami a psychicky týral mňa aj deti. Pri mojich chemoterapiách a počas celej mojej diagnózy ma ignoroval; bol voči mne zlý a krutý - nadával mi, ubližoval mi, bol nevšímavý voči mne, ale aj voči našim deťom a vnúčatám. Bol to egoista. Lieky od psychiatra užíval podľa svojho uváženia. Teraz si našiel známosť v práci a odišiel zo spoločnej domácnosti. Žije s kolegyňou a podvádza ma, hoci sme stále manželia. Tvrdí, že sa chce rozviesť. Jeho momentálny príjem je 930 €, môj invalidný dôchodok je 370 €. Bývam v byte so slobodnou dcérou, ktorému sme tento byt darovali. Mám v tejto situácii nárok požiadať o vyživné? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nárok na výživné pred rozvodom

(odpoveď odoslaná: 08.09.2015)

Dobrý deň, áno, môžete žiadať už počas manželstva manželské výživné a po rozvode je to príspevok na výživu rozvedeného manžela


Podotázka: Nárok na výživné pred rozvodom (Rodinné právo)

Môže sa požiadať o výživné aj pred rozvodom?

Odpoveď: Nárok na výživné pred rozvodom

(odpoveď odoslaná: 31.08.2015)

Dobrý deň, áno, o výživne je možné žiadať aj pred rozvodom. Nerieši sa to však v rozvodom konaní ale pod inou spisovou značkou, dokonca môže o tom rozhodovať iná sudkyňa (sudca) ako v rozvodovom konaní.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nárok na výživné pred rozvodom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.