POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Výživné na deti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Košice

Otázka: Výživné na deti

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či mám nárok na výživné na deti a na seba od manžela spätne. Dňa 12. 6. 2017 sme mali pojednávanie o rozvode, avšak rozhodnutie o rozvode nám zatiaľ neprišlo. Posledné 4 roky som žila z 430 eur, kým môj manžel zarábal 1200 eur. Nemala som nárok na jeho peniaze a sama som musela platiť za stravu a oblečenie detí, ako aj za iné výdavky spojené s domácnosťou a podobne. Môžem ešte požiadať manžela o peniaze na seba a deti?

Odpoveď: Výživné na deti

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ Podľa ust. § 72  zákona  o rodine rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi. Možno  ho priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode.  Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru.

2./ Spätné výživné na dieťa : Podľa ust. § 77 zákona o rodine  výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. Z dôvodovej správy k tomuto ustanoveniu vyplýva, že cieľom doplnenia klauzuly možnosti spätného priznania výživného len v prípadoch ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa bolo, zdôrazniť výnimočnosť priznania výživného pre maloleté dieťa spätne od začatia konania a zamedziť tak možným špekuláciám a zneužívaniu tejto možnosti. Dôvodová správa uvádza, že v takýchto prípadoch súd bude skúmať dôvody, ktoré bránili oprávnenému, teda Vám.

"Súd v týchto prípadoch nie je viazaný návrhom, sám musí určiť začiatok, kedy povinný prestal platiť výživné, alebo ho platil v obmedzenej miere a či v danom prípade existujú dôvody hodné osobitného zreteľa. V prípade, ak súd zistí existenciu dôvodov hodných osobitného zreteľa, pri určovaní výživného za minulé obdobie súd ďalej zisťuje, aké boli konkrétne schopnosti, možnosti, zárobkové pomery povinného, potreby dieťaťa, prihliada na už ktoré bránili oprávnenému rodičovi uplatniť nárok ihneď po tom, ako povinný rodič prestal plniť svoju vyživovaciu povinnosť." /OS Revúca : 5PP/10/2013/.

Už v čase keď si manžel neplnil vyživ. povinnosť ste mala možnosť podať návrh v zmysle ust. § 65 : Ak rodičia maloletého dieťaťa spolu nežijú, súd upraví rozsah ich vyživovacej povinnosti alebo schváli ich dohodu o výške výživného. Súd postupuje rovnako aj v prípade, ak rodičia spolu žijú, ale jeden z nich svoju vyživovaciu povinnosť voči maloletému dieťaťu dobrovoľne neplní.

Odporúčame kontaktovať advokáta.

 

 

 

 

 

 

 

Trápi vás "Výživné na deti" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Výživné na deti (Rodinné právo)

Dobrý deň, odkiaľ sa čerpajú informácie pre výživné na deti a kto akú sumu zarába? Môže muž oklamať súd tvrdením, že zarába menej, ako je jeho skutočný príjem prichádzajúci na bankový účet? Ďakujem.

Odpoveď: Výživné na deti

(odpoveď odoslaná: 22.04.2024)

Dobrý deň,
doklady v tomto smere väčšinou zabezpečujú priamo strany konania, avšak, ak máte podozrenie, že otec neuvádza reálne príjmy, tak môžete navrhnúť súdu nech vykoná dopyt na sociálnu poisťovňu a zistí skutočný príjem otca. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Výživné na deti (Rodinné právo)

Dobrý deň, potrebujem podať návrh na zvýšenie výživného pre moju dcéru, ktorá nastúpila na strednú školu a internát. Aké podklady musím priložiť k žiadosti, keď som v posledných 12 mesiacoch mala štyri pracovné miesta a medzitým som bola aj na úrade práce? Je potrebné osloviť každého zamestnávateľa a vyžiadať to? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výživné na deti

(odpoveď odoslaná: 07.09.2023)

Dobrý deň,
pre súd sú dôležité príjmy a výdavky rodičov, ako aj výdavky na dieťa v čase rozhodovania. Pripojte teda Váš príjem v aktuálnom období. Tiež pripojte aké výdavky platíte (úvery, platby za energie, strava a pod.) Výdavky tiež rozpíšte aj vo vzťahu k Vašej dcére a zdôvodnite prečo navrhujete zvýšenie výživného.

Súd si vyžiada obyčajne 12 mesiacov spätne. Ale nie je to podmienka, takže počkajte ohľadom príjmu na výzvu súdu. 


Podotázka: Výživné na deti (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala na postup v určitej životnej situácii. Momentálne som zatiaľ nezrozvedená a môj manžel žije s inou ženou. Neprispieva dostatočne na výživu našich dvoch detí, nemôžem pokryť náklady na ich výchovu a starostlivosť. Zároveň sa nechce rozviesť. Otázkou je, či je možné od neho požadovať finančné prostriedky, pokiaľ je vlastníkom firmy a ja som na invalidnom dôchodku. Ráda by som upozornila, že ma v minulosti fyzicky napadol, o čom mám doklad. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výživné na deti

(odpoveď odoslaná: 11.06.2023)

Dobrý deň,
pokiaľ si váš manžel neplní voči svojim deťom svoju zákonnú vyživovaciu povinnosť, potom môžete proti nemu podať návrh na určenie výživného na mal. deti. Uvedené je možné aj v prípade, ak nie ste s manželom rozvedení. Návrh môžete podať aj samostatne. V návrhu je potrebné opísať oprávnené výdavky mal. detí (strava, oblečenie, hygiena, krúžky, hobby, školné, stravné, lieky, zdravotná starostlivosť a pomôcky a pod.) a súčasne váš mesačný príjem, vaše možnosti, kde pracujete. Súd si však v konaní ako od vás tak aj od vášho manžela vyžiada výplatné pásky alebo potvrdenie o príjme za posledných 12 mesiacov. 


Trápi vás "Výživné na deti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné na deti (Rodinné právo)

Dobrý deň, Mali by rozvedení rodičia prispievať na výživu svojich detí rovnakou sumou. Koľko by teda mala prispievať matka, ktorá nepracuje z vlastnej vôle a nemá vlastný príjem?

Odpoveď: Výživné na deti

(odpoveď odoslaná: 25.04.2022)

Dobrý deň,
ak má dieťa vo svojej osobnej starostlivosti a stará sa o dieťa veľkú časť mesiaca, tak svoju časť vyživovacej povinnosti plní osobnou starostlivosťou a osobným plnením. Výživné nemusí byť platené vždy určitým peňažným plnením, ale z pohľadu rodiča, ktorý sa o dieťa stará je plnené osobnou starostlivosťou. Nakúpi a navarí stravu, operie, stará sa o domácnosť a bytové potreby, platí náklady na bývanie... Týmto spôsobom plní svoju časť vyživovacej povinnosti. Ak nemá príjem, je skôr otázne to, odkiaľ berie prostriedky na to, aby tieto veci platila a aby mala z čoho osobne plniť potreby dieťaťa.


Podotázka: Výživné na deti (Rodinné právo)

Dobrý deň, Som v rozvodovom konaní so svojím manželom, pri ktorom zatiaľ nebol stanovený dátum pojednávania. Spolu máme troch synov. Od nás odišiel pred jedným a pol rokom, dohodli sme sa, že na každého syna bude prispievať sumou 100 eur mesačne. Tento mesiac im však poslal len 100 eur s odôvodnením, že má poškriabané auto a musí ho opraviť. Okrem toho ma obvinil, že som to auto poškriabala ja. Ako mám svojho manžela upozorniť, že výživné je určené pre deti, a nie na opravu auta? Už som ho na to upozorňovala mnohokrát. Ďakujem za vašu odpoveď.

Odpoveď: Výživné na deti

(odpoveď odoslaná: 01.04.2022)

Dobrý deň,
v prípade, že zatiaľ nemáte rozhodnutie o výživnom (neodkladné opatrenie) a toto výživné Vám posielal iba na základe vašej vzájomnej dohody, tak nie je možné ho inak na to upozorniť, iba prostredníctvom vzájomnej komunikácie. Ak by ste mali neodkladné opatrenie na výživné, mohli by ste výživné od neho vymáhať exekučne. Na jeho prístup k deťom môžete poukázať aj v konaní o rozvod manželstva. Sudkyňa ho tiež upozorní na to, že výživné má prednosť pred takýmito výdavkami povinného rodiča.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Výživné na deti (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som sa informovala, ako si uplatniť výživné od manžela, ktorý sa odsťahoval k rodičom a už dva roky mi neposkytuje finančnú podporu ani na domácnosť. Manžel je ZŤP a poberá invalidný dôchodok. Zatiaľ nie sme rozvedení a máme spolu dve deti. Ďakujem.

Odpoveď: Výživné na deti

(odpoveď odoslaná: 13.03.2019)

Dobrý deň, ak nemáte súdom určené výživné, je v prvom rade potrebné podať na súd návrh na určenie výživného. Súd zaviaže manžela aby platil výživné. Súd určí výživné od podania návrhu, avšak nie spätne. Ak nebude platiť ani na základe rozhodnutia, môžete vymáhať splnenie povinnosti platiť výživné prostredníctvom exekútora. 


Trápi vás "Výživné na deti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné na deti (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako mám postupovať v situácii, keď môj bývalý manžel má súdom stanovené výživné na dve deti, a to 130 eur na jedno, teda spolu 260 eur. Napriek tomu si výživné plní len čiastočne a posiela sumu medzi 180 až 200 eurami. V posledných dvoch mesiacoch však neposlal žiadne peniaze. Mám v takejto situácii možnosť požiadať o náhradné výživné, alebo by bolo lepšie podať návrh na vykonanie exekúcie? Obávam sa však, že by som neuspela, pretože môj bývalý manžel nevlastní žiaden majetok. Platil dokonca len sporadicky, vtedy, keď mu hrozilo väzenie. Vopred ďakujem za akúkoľvek radu. S pozdravom.

Odpoveď: Výživné na deti

(odpoveď odoslaná: 18.06.2017)

Dobrý deň, pred žiadosťou o náhradné výživné je potrebné podať návrh na vykonanie exekúcie. Až keď je aj exekúcia neúspešná a nie je možné od povinného rodiča vymôcť výživné, je možné celú vec vybaviť tzv. náhradným výživným prostredníctvom úrade práce, soc. vecí a rodiny. Súdny exekútor Vám vydá potvrdenie o neúspešnosti exekúcie.


Podotázka: Výživné na deti (Rodinné právo)

Dobrý deň, potrebujem poradiť ohľadom výživného na deti. S manželom sme boli zosobášení štyri roky a počas nášho manželstva sa nám narodili dve deti. Posledný rok však v našom manželstve nastali nezhody a manžel prestal finančne prispievať na deti. Zostala som na to sama, aj napriek tomu, že manžel pracuje. O rozvode zatiaľ neuvažujem, ale chcem sa informovať, či je možné súdne vymáhať výživné, aj keď nebudeme rozvedení a či môžeme manželovi súdne uložiť povinnosť platiť výživné. Tiež by som sa rada dozvedela, na koho sa mám v tejto veci obrátiť. Ďakujem vopred za odpoveď a za vybavenie mojej žiadosti.

Odpoveď: Výživné na deti

(odpoveď odoslaná: 28.05.2017)

Dobrý deň, ak sa s Vaším manželom neviete dohodnúť na prispievaní na spoločnú domácnosť a starostlivosť o deti, môžete požiadať súd o určenie výživného aj bez toho, aby ste zároveň podali návrh na rozvod manželstva. Bez toho, aby súd schválil rodičovskú dohodu o výživnom alebo sám súd rozhodol o vyživovacej povinnosti otca nie je možné od neho výživné prostredníctvom exekúcie vymáhať. Najprv musíte disponovať tzv. exekučným titulom (súdom schválenou rodičovskou dohodou alebo právoplatným súdnym rozhodnutím o výživnom). Až následne môžete nútenou formou vymáhať od neho výživné. Preto bude potrebné najprv na príslušný súd podať návrh na určenie výživného.


Podotázka: Výživné na deti (Rodinné právo)

Ďakujem veľmi pekne, som veľmi rada, že ste mi odpísali. Chcem sa opýtať, či pri podaní papierov na súd o výživné do času rozvodu, je potrebné platiť kolky? Túto informáciu som zahrnula aj do návrhu na rozvod, v ktorom som spomínala výživné do času aj po rozvode. No zatiaľ, kým sa to bude riešiť, potrebujem platiť účty. Chystám sa podať ďalší návrh a chcem vedieť, či je potrebné aj tam zakúpiť kolky. Ďakujem, Ďurovcová.

Odpoveď: Výživné na deti

(odpoveď odoslaná: 03.04.2017)

Práve pre to je potrebné podať návrh na neodkladné opatrenie, pretože toto súd musí vydať rýchlo, a to v lehote 30 dní od podania návrhu, aby ste nezostali v núdzi. Za takýto návrh sa súdny poplatok neplatí. 


Trápi vás "Výživné na deti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné na deti (Rodinné právo)

Dobrý večer, podala som žiadosť o rozvod a chcem sa opýtať, či mám nárok na výživné na deti (9, 14) až do času rozvodu. Môj manžel mi poskytuje málo peňazí na chod domácnosti, občas mi nedáva nič. Od novembra 2016 som na PN a musela som si požičiavať peniaze, aby som zaplatila potrebné účty. Keď ho požiadam o peniaze, tvrdí, že nemá a nezaujíma ho, z čoho to zaplatím. Ďakujem, Ďurovcová.

Odpoveď: Výživné na deti

(odpoveď odoslaná: 03.04.2017)

Dobrý deň,

samozrejme, na výživné pre maloleté deti máte nárok aj pred rozvodom. Na to, aby bolo vymožiteľné, je potrebné podať na súd návrh na nariadenie neodkladného opatrenie, ktorým súd určí povinnosť otcovi detí platiť výživné  v sume, ktorú navrhnete a ktorú bude súd považovať za primeranú, a to až do času, kým nebudete mať právoplatný rozsudok o rozvode a úprave práv a povinností k maloletým deťom. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Výživné na deti" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.