Výživné na deti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Výživné na deti

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či mám nárok na výživné na deti aj seba od manžela spätne. 12. 6. 2017 sme mali pojednávanie o rozvode. S tým, že rozhodnutie o rozvode nám ešte neprišlo. Posledné 4 roky som žila so 430 eur on zarábal 1200 eur a nemala som právo na jeho peniaze platila deťom stravu. Oblečenie výdavky spojené na domácnosť atď. Môžem ešte žiadať od manžela peniažky na seba a deti?

Odpoveď: Výživné na deti

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ Podľa ust. § 72  zákona  o rodine rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi. Možno  ho priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode.  Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru.

2./ Spätné výživné na dieťa : Podľa ust. § 77 zákona o rodine  výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. Z dôvodovej správy k tomuto ustanoveniu vyplýva, že cieľom doplnenia klauzuly možnosti spätného priznania výživného len v prípadoch ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa bolo, zdôrazniť výnimočnosť priznania výživného pre maloleté dieťa spätne od začatia konania a zamedziť tak možným špekuláciám a zneužívaniu tejto možnosti. Dôvodová správa uvádza, že v takýchto prípadoch súd bude skúmať dôvody, ktoré bránili oprávnenému, teda Vám.

"Súd v týchto prípadoch nie je viazaný návrhom, sám musí určiť začiatok, kedy povinný prestal platiť výživné, alebo ho platil v obmedzenej miere a či v danom prípade existujú dôvody hodné osobitného zreteľa. V prípade, ak súd zistí existenciu dôvodov hodných osobitného zreteľa, pri určovaní výživného za minulé obdobie súd ďalej zisťuje, aké boli konkrétne schopnosti, možnosti, zárobkové pomery povinného, potreby dieťaťa, prihliada na už ktoré bránili oprávnenému rodičovi uplatniť nárok ihneď po tom, ako povinný rodič prestal plniť svoju vyživovaciu povinnosť." /OS Revúca : 5PP/10/2013/.

Už v čase keď si manžel neplnil vyživ. povinnosť ste mala možnosť podať návrh v zmysle ust. § 65 : Ak rodičia maloletého dieťaťa spolu nežijú, súd upraví rozsah ich vyživovacej povinnosti alebo schváli ich dohodu o výške výživného. Súd postupuje rovnako aj v prípade, ak rodičia spolu žijú, ale jeden z nich svoju vyživovaciu povinnosť voči maloletému dieťaťu dobrovoľne neplní.

Odporúčame kontaktovať advokáta.

 

 

 

 

 

 

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Výživné na deti (Rodinné právo)

Dobrý deň, ako si uplatniť výživné od manžela, ktorý sa odsťahoval k rodičom a dva roky dozadu mi neplatil ani na domácnosť; je ZŤP, poberá invalidný dôchodok. Rozvedení nie sme, máme 2 deti ďakujem.

Odpoveď: Výživné na deti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.03.2019)

Dobrý deň, ak nemáte súdom určené výživné, je v prvom rade potrebné podať na súd návrh na určenie výživného. Súd zaviaže manžela aby platil výživné. Súd určí výživné od podania návrhu, avšak nie spätne. Ak nebude platiť ani na základe rozhodnutia, môžete vymáhať splnenie povinnosti platiť výživné prostredníctvom exekútora. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na deti (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať ako postupovať, keď ma môj bývalý súdom stanovené výživné na dve deti 130 na jedno čiže spolu 260 eur a plní si len čiastočne, že pošle 180-200 eur a posledné dva mesiace neposlal žiadne výživné, či si môžem požiadať o náhradné výživné alebo skôr podať návrh na vykonanie exekúcie čo si myslím, že nepochodím, lebo nič nevlastní nikdy neplatil vždy chvíľkovo a to len vtedy, keď mu hrozilo väzenie. Za každú radu vopred ďakujem. S pozdravom.

Odpoveď: Výživné na deti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.06.2017)

Dobrý deň, pred žiadosťou o náhradné výživné je potrebné podať návrh na vykonanie exekúcie. Až keď je aj exekúcia neúspešná a nie je možné od povinného rodiča vymôcť výživné, je možné celú vec vybaviť tzv. náhradným výživným prostredníctvom úrade práce, soc. vecí a rodiny. Súdny exekútor Vám vydá potvrdenie o neúspešnosti exekúcie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na deti (Rodinné právo)

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť ohľadom výživného na deti. S manželom sme zosobášení 4 roky, počas nášho manželstva sa nám narodili dve deti. Posledný rok sa vyskytli v manželstve nezhody a manžel mi prestal, akokoľvek finančne pomáhať, či prispievať na deti. Na všetko som sama, aj keď manžel pracuje. O rozvode zatiaľ nepremýšľam len sa chcem spýtať, či sa dá súdne vymáhať výživné, aj keď nebudeme rozvedení, a či môže niekto manželovi udeliť povinnosť platiť výživné, prípadne na koho sa mám obrátiť. Za kladné vybavenie a odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Výživné na deti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.05.2017)

Dobrý deň, ak sa s Vaším manželom neviete dohodnúť na prispievaní na spoločnú domácnosť a starostlivosť o deti, môžete požiadať súd o určenie výživného aj bez toho, aby ste zároveň podali návrh na rozvod manželstva. Bez toho, aby súd schválil rodičovskú dohodu o výživnom alebo sám súd rozhodol o vyživovacej povinnosti otca nie je možné od neho výživné prostredníctvom exekúcie vymáhať. Najprv musíte disponovať tzv. exekučným titulom (súdom schválenou rodičovskou dohodou alebo právoplatným súdnym rozhodnutím o výživnom). Až následne môžete nútenou formou vymáhať od neho výživné. Preto bude potrebné najprv na príslušný súd podať návrh na určenie výživného.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na deti (Rodinné právo)

Ďakujem veľmi pekne, som veľmi rada, že ste mi odpísali. Keď budem podávať papier na súd o to výživné do času rozvodu, aj za to sa platia kolky? Napísala som si to aj do návrhu na rozvod, myslím to výživné do času a po rozvode, ale to kým sa bude riešiť, potrebujem platiť šeky tak to si budem podávať ďalší návrh tak, či aj tam treba kúpiť kolky ďakujem Ďurovcova.

Odpoveď: Výživné na deti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.04.2017)

Práve pre to je potrebné podať návrh na neodkladné opatrenie, pretože toto súd musí vydať rýchlo, a to v lehote 30 dní od podania návrhu, aby ste nezostali v núdzi. Za takýto návrh sa súdny poplatok neplatí. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na deti (Rodinné právo)

Dobrý večer, podala som si žiadosť o rozvod a chcem sa opýtať, či mám nárok na Výživné na deti (9, 14) do času rozvodu. Manžel mi dáva malo peňazí na chod domácnosti niekedy mi nedával nič. Ja som od novembra 2016 na PN a musela som si požičiavať financie nech zaplatím potrebné šeky. Keď si pýtam peniaze povie, že nemá a je mu jedno za čo to zaplatím. Ďakujem Ďurovcová.

Odpoveď: Výživné na deti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.04.2017)

Dobrý deň,

samozrejme, na výživné pre maloleté deti máte nárok aj pred rozvodom. Na to, aby bolo vymožiteľné, je potrebné podať na súd návrh na nariadenie neodkladného opatrenie, ktorým súd určí povinnosť otcovi detí platiť výživné  v sume, ktorú navrhnete a ktorú bude súd považovať za primeranú, a to až do času, kým nebudete mať právoplatný rozsudok o rozvode a úprave práv a povinností k maloletým deťom. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na deti (Rodinné právo)

Dobrý deň. Som rozvedená maminka v hmotnej núdzi. Zobrali mi náhradné výživné na deti a teraz chcú aj hmotnú núdzu. Uviedli taký dôvod, že nespolupracujem s CIPC. Spolupracovala som od 2009, ale dodnes nič nevymáhali od bývalého českého manžela. Preto som ukončila spoluprácu, lebo stále chceli po mne informácie o bývalom manželovi a preto lebo doteraz ani cent nevymáhali od neho a preto lebo keď včas neposlali na tunajší úrad dokumentáciu, tak zobrali mi všetky peniaze len detské prídavky som dostala (46e) a mala som veľkú dlžobu. Neustále ma naháňa štát kvôli tomu, že bývalý manžel neplatí. Som už z toho smutná. Mám aj iné starosti ako neustále posielať žiadosti, čestné vyhlásenie atď. A to mi stoja peniaze, ale naspäť nedostanem nič, len do väčšieho problému. A ja som nevedela, že keď nespolupracujem s nimi tak budem mať taký problém. Som už zúfalá, lebo potom z čoho budeme žiť! Platím nájom, elektriku, obed, cestovné do školy atď. Prosím Vás mohli by ste mi povedať, či majú úrady na to právo? Ďakujem.

Odpoveď: Výživné na deti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.03.2017)

Dobrý deň

je potrebné priamo kontaktovať CIPC a následne sa s nimi dohodnúť. Dávku v hmotnej núdzi vypláca Úrad práce, soc vecí a rodiny, preto by bolo dobré kontaktovať aj príslušný úrad a informovať sa o podmienkach vyplácania tejto dávky.

 

Ak rozhodli o odňatí dávky neprávom potom je voči tomuto rozhodnutiu možné podať odvolanie. 

 

Nie úplne zrejmé v akom rozsahu ste nemali spolupracovať a či to bol dôvod na odobratie poskytovanej dávky. Môžete sa obrátiť na Centrum právnej pomoci.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk