Máte
otázku?

Registrácia spolužitia ako druh a družka


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Žilina
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Registrácia spolužitia ako druh a družka

S priatelom mame dieta. Chceli by sme zit ako druh a druzka. Kde to vybavim a ako? Musime mat spolocny trvaly pobyt? Mame byt v prenajme a neda sa tu vybavit trvaly pobyt. Vopred dakujeme.

Odpoveď: Registrácia spolužitia ako druh a družka

Dobrý deň,

žiaľ slovenský právny poriadok, na rozdiel od iných zahraničných neumožnuje zoficiálniť partnerský vzťah druha a družky bez toho, aby uzavreli manželstvo.

Vzťah druha a družky nemá z hľadiska slovenského práva právnu relevanciu. Len v určitých prípadoch právny poriadok spája určité právne následky aj s faktickým spolužitím viacerých osôb v spoločnej domácnosti. Napríklad pri dedení zo zákona v druhej dedičskej skupine dedia aj tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Registrácia spolužitia ako druh a družka (Rodinné právo)

Dobrý deň,
ja by som chcel od Vás informáciu, mám taký problém. Pracujem v Rakúsku, som tu s deťmi a ich matkou a chcel by som vybaviť v Bratislave, aby sme spolu žili ako druh a družka. Neviem, že ako a kde a aké papiere potrebujem. Chcel by som, aby ste mi s tým pomohli, aby som mal partnerstvo so s mojou partnerkou. Ďakujem.

Odpoveď: Registrácia spolužitia ako druh a družka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.10.2021)

Dobrý deň,

náš právny poriadok neumožňuje registrovanie partnerského spolužitia druha a družky. Takýmto párom, ktoré chcú zoficiálniť svoj vzťah, umožňuje slovenský právny poriadok uzavrieť manželstvo. Avšak aj napriek uvedenému, v určitých prípadoch slovenské zákonodarstvo spája určité právne následky aj s takýmto faktickým spolužitím viacerých osôb napríklad druha a družky, ak žijú v spoločnej domácnosti. Tak je tomu v prípade dedenia, kedy zo zákona v druhej dedičskej skupine dedia aj tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. V tejto dedičskej skupine sa však nemôžu stať jedinými dedičmi. Ak by nastal takýto prípad, že rodičia, ani manžel poručiteľa nededia, potom sa bude zo zákona dediť podľa tretej dedičskej skupiny, v tejto sa však už  druh alebo družka môžu stať aj len jediným dedičom všetkého majetku po poručiteľovi.

Môžete ale urobiť cestné vyhlásenie oboch na jednom papieri, ktoré si podpíšete obaja a overíte svoje podpisy u notára. Ten doklad potom môžete používať ako dôkaz o existencii partnerstva.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Registrácia spolužitia ako druh a družka (Rodinné právo)

Dobrý deň.
Potrebujem poradiť v veci majetkovej, moja bývala priateľka počas nášho vzťahu začala podnikať s tým, že ja som figuroval vo firme iba ako zamestnanec, pred pol rokom sme sa rozišli a ona z podnikaním skončila a ja som vtedy skončil na úrade práce, teraz mi od nej prišiel mail s výdavkami, ktoré jej ostali s podnikania a žiada, aby som jej polovicu prispieval a to aj napriek tomu, že som jej tento rok už poslal dosť peňazí na to, aby som jej to aspoň troch pomohol znížiť. Viete mi poradiť ako mám postupovať?
Ďakujem. Marek

Odpoveď: Registrácia spolužitia ako druh a družka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.09.2021)

Dobrý deň, vzhľadom na okolnosť, že Vy ste boli len zamestnancom, nenesiete žiadnu zodpovednosť za dlhy priateľky  ako podnikateľky. Nič neuhradzujte nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy. Neposielajte žiadne peniaze, lebo nenesiete žiadnu zodpovednosť za jej dlhy spojené s podnikaním.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Registrácia spolužitia ako druh a družka (Rodinné právo)

Dobrý deň,
s mojim priateľom žijeme spolu 40 rokov. Každý z nás má svoj byt. Partner ma dve deti, s ktorými pravidelne prichádzame do styku. Ako získať potvrdenie, že je to môj životný partner? Pýtam sa preto, že keď bol naposledy hospitalizovaný bol problém s návštevou, ako i s informáciami o zdravotnom stave, keďže nie sme manželia. Zároveň pri vybavovaní pohrebného miesta sme mali problém, nakoľko ja bývam v inom meste ako môj priateľ. Ďakujem.

Odpoveď: Registrácia spolužitia ako druh a družka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.08.2021)

Dobrý deň,

žiaľ, náš právny poriadok nepozná vzťah druha a družky. Ten vzťah nie je predmetom úpravy žiadneho zákona, a preto ako taký z právneho hľadiska neexistuje. Žiadny orgán Vám preto nemôže ani vydať potvrdenie len o tom, že ide o Vášho životného partnera, nakoľko zo žiadneho právneho predpisu nevyplýva takáto kompetencia ani príslušný orgán, ktorý by bol oprávnený vo veci konať. Keďže náš právny poriadok takýto vzťah medzi dvoma osobami nepozná, v praxi sa stretávate s rôznymi komplikáciami, ako ste aj uviedli. Jedným z riešení je Váš vzťah zlegitimizovať sobášom. Pri vybavovaní niektorých záležitostí (napr. pohrebného miesta ako ste uviedli) orgány vyžadujú potvrdenie o spoločnom trvalom pobyte. Riešením týchto situácií by bola zmena trvalého pobytu, tak aby ste ho mali v evidencii rovnaký. Pre úplnosť spomeniem, že občianskoprávna úprava v niektorých prípadoch pamätá na tzv. spolužijúce osoby, napr. v prípade tretej zákonnej dedičskej skupiny, avšak aj tu je podmienkou, aby tieto osoby spolu žili v spoločnej domácnosti po dobu jedného roka pred smrťou poručiteľa. V týchto situáciach je potrebné preukázať žitie v spoločnej domácnosti (napr. potvrdenie o platení spoločných nákladov na bývanie a i.).

Tiež by však mohlo pomôcť správne vypracované vyhlásenie vás oboch na jednej listine, ktoré by ste obaja podpísali a overili si podpisy, každý by si nechal pre seba jedno vyhotovenie a v prípade potreby by ste sa ním preukazovali.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Registrácia spolužitia ako druh a družka" a chcete pomôcť?

Podotázka: Registrácia spolužitia ako druh a družka (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať, či je možné dostať niekde potvrdenie, že sme s priateľom žili ako druh a družka, hoci nemal u mňa ani trvalý ani prechodný pobyt. Ďakujem. Klaudia

Odpoveď: Registrácia spolužitia ako druh a družka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.08.2021)

Dobrý deň,
potvrdenie o spolužití druh - družka Vám nikto nedá a nie je na to ani právny titul.

Nevieme z akého dôvodu potrebujete preukazovať uvedenú okolnosť, ale riešením je len čestné prehlásenie Vás oboch - druha a družky, ste ste spolu žili vo Vašom byte spoločne v určitom období. V prípade problémov v konkr. prípade /nevieme, prečo to potrebujete preukazovať/ budete musieť vedieť preukázať túto okolnosť spolužitia inak.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Registrácia spolužitia ako druh a družka (Rodinné právo)

Dobrý deň,
priateľ, ktorý vlastní nehnuteľnosť s ex, nakoľko sú nie vysporiadaní, ale už 7 rokov rozvedení, by chcel v prípade jeho smrti prepísať z jeho čiastky na mňa. Či je to možné a ak akým spôsobom ?
Ďakujem. Deni

Odpoveď: Registrácia spolužitia ako druh a družka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.07.2021)

Dobrý deň,
ak sa manželia o vyporiadaní BSM nedohodli a ani nepodali návrh na súd v lehote do 3 rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, potom v zmysle ust. § 149 ods. 4 Obč. zákonníka platí, že nehnuteľnosť je zo zákona v podielovom spoluvlastníctve bývalých manželov :

"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

V otázke neuvádzate, či Váš priateľ má aj deti či už z predchádzajúceho manželstva, alebo aj s Vami, teda zákonných dedičov. Ak priateľ nemá žiadne deti, riešením, aby ste nehnuteľnosť pre prípad jeho smrti nadobudli Vy, je spísanie závetu ním vo Váš prospech.

Ak priateľ deti z manželstva má, odporúčame rovnako postupovať, aby spísal závet vo Váš prospech a určil Vám ako závetnému dedičovi podiel na nehnuteľnosti, ktorej je nateraz podiel. spoluvlastníkom. Podiely odporúčame v závete určiť  tak, aby závet nebol napadnuteľný resp. čiastočne neplatný, čo závisí od veku detí /maloleté alebo plnoleté/ v zmysle ust. § 479 Obč. zákonníka :

"Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov."

Závet odporúčame spísať u notára.

 

Najistejšie pre Vás by bolo, aby podiel na nehnuteľnosti Vám daroval teraz za života. Ohľadom spísania darovacej zmluvy kontaktujte advokáta.

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Registrácia spolužitia ako druh a družka (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa opýtať, či sa dá zosobášiť ako druh a družka som rozvedená a žijem s priateľom a chceli by sme sa zobrať ale nie ako manželia ďakujem prajem veľa úspechov v práci.

Odpoveď: Registrácia spolužitia ako druh a družka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.07.2021)

Dobrý deň,
registrácia spolužitia druh - družka v našom právnom poriadku neexistuje. Predpokladáme, že budete žiť na spoločnej adrese, kde budete mať aj rovnaké trvalé bydlisko, čo je dôležité napr. z hľadiska poskytovania prac. voľna na sprevádzanie rodinného príslušníka, možnosť spísania závetu v prospech druha a pod. Žitie ako druh a družka nezakladá a ani nemôže vzniknúť bezpodielové spoluvlastníctvo ako je to v prípade uzatvorenia manželstva.

O vzťahu druh - družka nájdete na stránke našej advokátskej kancelárie množstvo odpovedí /do vyhľadávacie poľa na úvodnej stránke môžete zadať napr. druh družka/.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Registrácia spolužitia ako druh a družka" a chcete pomôcť?

Podotázka: Registrácia spolužitia ako druh a družka (Rodinné právo)

Dobrý deň, žijem s priateľom 7 rokov, byt je môj, ja som ho kúpila zo svojich prostriedkov hospodarime spoločne aj mame spoločný účet. Chcem sa spýtať, či ma nárok na dedičstvo alebo jeho deti z predchádzajúceho vzťahu. Ďakujem.

Odpoveď: Registrácia spolužitia ako druh a družka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.04.2021)

Dobrý deň,

 

Váš partner by po Vás mohol dediť ak by ste v jeho prospech zriadili závet. Ak by mal dediť zo zákona, mohol by dediť ako tzv. spolužijúca osoba (v druhej dedičskej skupine) jedine za predpokladu, že nemáte deti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Registrácia spolužitia ako druh a družka (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa spýtať ako sa postupuje v jednej situácii.
Kúpil som byt na hypotéku (cca 33% vyplatil dopredu) komplet som ho zariadil, rok splácal a našiel si priateľku, ktorá sa ku mne nasťahovala. Byt som splácal naďalej ja sám, výdavky na stravu a domácnosť (toaletný papier, čističe atď) sme platili spoločne. Bývali sme spolu 2 roky a teraz to chcem ukončiť. Bude mať po odsťahovaní nárok na nejaké odškodné/vrátenie peňazí? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Registrácia spolužitia ako druh a družka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.04.2021)

Dobrý deň,

z vami polženej otázky vyplýva, že výlučným vlastníkom nehnuteľnosti ste vy, priateľka nie je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti,len ste zdieľali spoločnú domácnosť.

Z otázky vyplýva, že ste náklady na domácnosť uhradzovali podľa určitých pravidiel, a priateľka sa tiež spolupodieľala na výdavkoch spojených s domácnosťou a to v zmysle ust. § 115 Obč. zákonníka :

"Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby."
 
Nie je právny dôvod, aby ste priateľke platili odškodnenie.
 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Registrácia spolužitia ako druh a družka (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Prosím Vás súrne potrebujem poradiť s družkou sme si zaobstarali rodinný dom a je napísaný na ňu. Investoval som doňho strašne veľa peňazí, prerobil som ho sám. Mám tu trvalý pobyt zo synom a teraz nás vyhadzuje na ulicu a chce zrušiť aj trvalý pobyt po 8 rokoch. Prosím o radu. Ďakujem.

Odpoveď: Registrácia spolužitia ako druh a družka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.03.2021)

Dobrý deň,

nakoľko manželstvo ste neuzavreli, nevznikla medzi Vami a družkou forma bezdpodielového spoluvlastníctva. To je škoda, pretože v prípade, ak by BSM vzniklo, mohli by ste sa pri zániku a vyporiadaní tohto spoluvlastníctva  domáhať aj súdnou cestou, aby Vás vyplatil z polovice hodnoty, ktorú ste investovali do rodinného domu, v ktorom bývate.

Vzhľadom na to, že vzťah druh a družka nemá z pohľadu nášho právneho poriadku právnu váhu, nie je zákonom upravený ani osobitný spôsob riešenia ich vzájomných vzťahov vyplývajúcich zo spolužitia. 

Čo môžete žiadať je vydanie bezdôvodného obohatenia v podobe náhrady náklad na investície do domu. V tomto smere však treba dohliadnuť na premlčacie doby, ktoré Občiansky zákonník pri bezdôvodnom obohatení stanovuje osobitne. Pri bezdôvodom obohatení platí subjektívna premlčacia doba, ktorá je dvojročná a plynie odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil. Najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky. 

Ak aj došlo k premlčaniu Vášho práva na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia, stále môžete podať žalobu na súd. Je potom na strane družky, aby uplatnila námietku premlčania. Ak ju neuplatní, súd môže o Vašom nároku konať a rozhodnúť. Ak bude premlčanie namietať, v tom prípade súd bude musieť žalobu zamietnuť. Mohli by ste však ešte namietať (najmä ak ste žili ako druh a družka) rozpor s dobrými mravmi. Takže to nevidím ako stratené. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Registrácia spolužitia ako druh a družka" a chcete pomôcť?

Podotázka: Registrácia spolužitia ako druh a družka (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, musia mať osoby žijúce v spoločnej domácnosti aj rovnaký trvalý pobyt? Pýtam sa z hľadiska preplatenia časti nákladov na rekreáciu. Čo odo mňa môže môj zamestnávateľ žiadať, aby mi preplatil časť nákladov na rekreáciu mňa, priateľky a jej dcéry. Ako som spomínal, žijeme v spoločnej domácnosti viac ako jeden rok, ale nie sme zobratí. Viem, že SR zákon nepozná pojem druh a družka. Musíme však mať nejaké čestné prehlásenie z matriky, že žijeme na rovnakej adrese (aj, keď trvalý pobyt mám iba ja na nej, priateľka ma u rodičov). Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Registrácia spolužitia ako druh a družka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.07.2020)

Dobrý deň,
trvalý pobyt má z pohľadu nášho právneho poriadku iba evidenčný charakter. Nikde v zákone nie je uvedené, že človek musí bývať na adrese trvalého pobytu. Aj z toho dôvodu mnohé zákony poznajú pojem bydlisko (jedná sa o reálne miesto, kde sa osoba zdržiava a žije).

Čo sa týka rekreačných poukazov, áno stretávame sa s tým, že zamestnávatelia vyžadujú od zamestnancov čestné vyhlásenie, že osoby (rodinní príslušníci) bývajú v spoločnej domácnosti. Toto čestné vyhlásenie dokonca vyžadujú aj v takom prípade, kedy ide o osoby, ktoré majú totožný trvalý pobyt.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Registrácia spolužitia ako druh a družka (Rodinné právo)

Dobrý deň.
Po 16 rokoch sa rozpadol vzťah, z ktorého sú dvaja maloletý chlapci 8 a 11 rokov. V septembri 2019 som bol vyhodený z bytu, nebol som vlastníkom, no celý byt som vlastnoručne prerobil. Kým som býval v byte, družka si platila hypotéku a nájom za byt. Ostatné poplatky strava, telefón, internet, elektriku, sipo, školské veci, jedáleň, družinu, oblečenie a pod. som platil ja. 
V septembri 2019 ako som písal som bol vyhodený z bytu. Mladší syn 8. ročný neostal pri mame, ale odišiel so mnou. Syn navštevuje ZŠ. Je tretiak. Zmena kolektívu a školy bola pre neho veľmi ťažká, no spoločne sme to prekonali. Bývame u mojej mamy.
Starší syn 11. ročný ostal u svojej mami. Jeho mama pracuje, no jej nezáujem o neho stúpa. Matka odkladá syna k jej mame, čo syn veľmi zle znáša, nechce u nej byt, čo sa odráža na jeho psychike a výsledkoch v škole. Jeho mama, keď pracuje cez víkendy, ja s mladším synom chodíme pre neho a odchádzame do Bratislavy alebo ostávame s ním na jeho adrese, zabezpečujem víkendové nákupy počas toho čo sme v jeho mieste bydliska.
Ich matka od septembra 2019 mala tri vzťahy. Teraz v marci 2020 mi matka deti oznámila, že by bolo lepšie, keby starší syn išiel bývať so mnou a mladším synom (bratom), a aby navštevoval aj školu v Bratislave.
Ja ako otec s tým nemám problém, čakal som takúto odozvu. Ani ich babička (moja mama) s tým nemá problém, aj keď je už staršia osoba a zdravie jej už neslúži tak ako by malo.  Medzi mnou a matkou deti nie je žiadna dohoda, nič nie je spísané, nie je nič okrem jednej smsky, ktorú mama napísala synovi, že môže bývať u otca a súhlasí s navštevovaním školy v Bratislave.
Pre mňa nastáva problém, momentálne je v krízovom režime miestny úrad, neviem syna prihlásiť na adresu v Bratislave, a, keďže syn chodí do Špeciálnej základnej školy, neviem mu vybaviť bez adresy v Bratislave ani školu.
Zároveň sa chcem opýtať, či môžem, či mám nárok na podanie žiadosti na súd o výživné a rodinné prídavky, nakoľko ako som písal mladší syn je so mnou od septembra 2019, jeho mama mu neposielala ani rodinné prídavky.
Ako mám prosím pokračovať ? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom  Juraj 

Odpoveď: Registrácia spolužitia ako druh a družka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.03.2020)

Dobrý deň, 
otázkam zverenia maloletého do osobnej starostlivosti a určenie výživného sa venujeme v mnohých našich odpovediach, ktoré  môžu byť pre Vás nápomocné. 

Vo veci musíte podať návrh na súd o zverenie maloletých do Vašej osobnej starostlivosti a určenie výživného aj spätne od kedy sú deti vo Vašej starostlivosti.  Môžete použiť aj formulár na určenie výživného pre maloletého zverejnený na stránke MS SR.
V záujme maloletých dedí by bolo, keby ste spísali s matkou maloletých detí dohodu o zverení maloletých do Vašej osobnej starostlivosti, aj s určením toho kde budú detí bývať a mať súčasne teda trvalé bydlisko, vrátane určenia výživného a túto dali na schválenie na prísl. súd.
Príslušným súdom v zmysle ust. § 112 Civil. mimosporového poriadku je súd :
"Miestna príslušnosť súdu 
(1) Na konanie vo veciach starostlivosti súdu o maloletých je miestne príslušný súd, v ktorého obvode má maloletý v čase začatia konania bydlisko určené dohodou rodičov alebo iným zákonným spôsobom. 
(2) Ak sa zákonným spôsobom zmenia okolnosti, podľa ktorých sa posudzuje miestna príslušnosť, môže súd preniesť svoju príslušnosť na iný súd, ak to vyžaduje záujem maloletého. Ak tento súd nesúhlasí s prenesením príslušnosti, rozhodne jeho nadriadený súd."


V zmysle ust. § 1 zákona o prídavku na dieťa platí, že "prídavok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa a na čiastočnú úhradu školských potrieb na účel podpory plnenia školských povinností nezaopatreného dieťaťa." 
Požiadajte matku, aby prídavok na deti posielala Vám, resp. v samotnej dohode o zverení maloletých detí vyriešite aj túto otázku, teda matka maloletých detí vyplatí prídavok na deti Vám a to aj spätne s uvedením výšky a lehoty úhrady na Váš účet.

Predpokladáme však, že v tejto otázke spätného vyplatenia prídavku na dieťa medzi Vami nedôjde k dohode, preto možnosťou pre Vás je oznámiť prísl. úradu práce, že dieťa/deti sú u Vás a matka maloletých detí prídavok na dieťa nevyužíva na účel, na ktorý je prídavok na dieťa určený.
Následne samotný rozsudok o zverení maloletých detí do Vašej starostlivosti bude pre Vás podkladom, aby ste požiadali prísl. úrad, aby prídavok na deti bol vyplácaný Vám.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Registrácia spolužitia ako druh a družka (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj partner mi navrhol vzťah formou druh a družka. Je Kanadským občanom. Čo je všetko mojou povinnosťou vybaviť na Slovensku, keď naša krajina má iný pohľad na takýto vzťah. Ďakujem.

Odpoveď: Registrácia spolužitia ako druh a družka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.03.2020)

Dobrý deň, náš právny poriadok takýto druh právneho vzťahu medzi dvoma osobami nepozná. Z toho dôvodu ani neupravuje žiadne podmienky alebo predpoklady, ktoré musia osoby splniť ak chcú mať tento štatút. Vzhľadom na zásadu územnej pôsobnosti právnych predpisov jednotlivých štátov musíte v prvom rade zistiť aké doklady a podmienky vyžadujú kanadské zákony. Z nich môže vyplynúť napríklad podmienky preukázania určitej skutočnosti, ktorú Vám bude vedieť osvedčiť matrika alebo obecný úrad ako samosprávny orgán. Z pohľadu slovenských orgánov a slovenského právneho poriadku nemáte žiadne povinnosti vo vzťahu k takémuto partnerstvu, nakoľko ho náš právny poriadok nepozná.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Registrácia spolužitia ako druh a družka" a chcete pomôcť?

Podotázka: Registrácia spolužitia ako druh a družka (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázku, žijeme s priateľom v spoločnej domácnosti, takmer 7 rokov, priateľ sa ku mne prisťahoval, byt je môj, on svojej ex, byt nechal, kvôli deťom, aby im nezobral strechu nad hlavou, teda sa majetkovo nevysporiadali. Mne prispieva na domácnosť, teda na nájom, zariadenie (min. Rok sme prerábali byt, do ktorého som ja investovala zo svojich úspor), teda mi prispieva mesačne na zariadenie, +stravu, dokopy sumou cca 400 euro, priateľ pracuje ako živnostník, zarába cca 1200 euro, teda mne dáva štvrtinu zo svojho platu, čo sa mi zdá malo, on argumentuje voči mne tým, že on ma ešte aj iné výdavky. Tu nastávajú konflikty medzi nami, prišiel vlastne ku streche nad hlavou, ma len základné výdavky, ktoré by mal aj v prípade, keby žil niekde sám, či už v podnájme, či niekde inde, možno aj vyššie výdavky by mal, teda on využíva situáciu, vo svoj prospech, zo svojho prijmu nešetrí nič, nakoľko je veľkorysý k svojim deťom (ktorým ako som už vyššie spomenula, nechal byt, s garážou, a vlastne všetko) teraz im pomáha aj finančne (na úkor mňa), to čo vlastne ušetrí u mňa, minie na "svoje" účely. Ja som si dokázala vždy ušetriť, teda vždy som mala nejakú fin. Rezervu, a to pracujem za min. mzdu, no poberám aj čiastočný inv. dôchodok, no napriek tomu, z toho mala si dokážem odložiť cca 100 euro mes., tie peniaze, ktoré ja som si ušetrila, sme už aj stihli po míňať, lebo som prispievala raz sumou 1500 euro, druhý krát 2000 euro na auta, ktoré sme kupovali, potom som investovala už do spomínanej prerábky bytu, priateľ peniaze nikdy nemá, tak mi len spláca, moja otázka znie, keď aj nie sme manželia, je nejaký "zákon" na to, ako sa majú ľudia podieľať na spoločných výdavkoch? Priateľ, akoby nechcel investovať do vzťahu, nakoľko sa už raz "popálil" a z manželstva si neodniesol nič, ako sa dohodnúť, na ďalších podmienkach vo vzťahu, ktorý ma fungovať, a nemá byt len spokojnosť z jednej strany? Viete mi poradiť, ako ďalej postupovať, aké pravidlá zvoliť? Ináč nás vzťah myslím nemám budúcnosť. Čo v takom prípade, keď si bude priateľ na niečo nárokovať ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Registrácia spolužitia ako druh a družka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.06.2019)

Dobrý deň, 

v otázke uvádzate množstvo problémov, hlavne finančného charakteru pri spoločnom bývaní.

Občiansky zákonník pojem druh družka nepozná, vzťah druha a družky nemá z hľadiska slovenského práva právnu relevanciu. Len v určitých prípadoch právny poriadok spája určité právne následky aj s faktickým spolužitím viacerých osôb v spoločnej domácnosti /napr. dedenie/.

Právnym otázkam vzťahu druh družka z rôznych oblastí sa venujeme v mnohých odpovediach v našej poradni.

Ak máte záujem na riešení spoločného financovania domácnosti s druhom odporúčame kontaktovať mediátora.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Registrácia spolužitia ako druh a družka (Rodinné právo)

Dobrý deň, u zamestnávateľa som predložil potvrdenie o návšteve lekára kde som ako dôvod uviedol "lekár - doprovod rodinného príslušníka". Z osobného oddelenia mi vzápetí volali a žiadali odo mňa informáciu koho som doprevádzal. Keď som povedal, že priateľku (družku), s ktorou žijem v spoločnej domácnosti, ich odpoveď bola, že to nemôžem a žiadajú odo mňa notársky overené čestné vyhlásenie o spoločnej domácnosti (ja a priateľka). Takéto notárom overené čestné vyhlásenie by som možno chápal, kebyže žiadam o nejaké daňové bonusy na spoločne dieťa (ktoré zatiaľ nemáme) alebo niečo podobne, ale na doprovod k lekárovi? Možno čestné prehlásenie aj áno no príde mi to divné, že to chcú až notársky overené. Ma na toto zamestnávateľ právo? Predpokladám, že to isté bude ak si budem chcieť uplatniť rekreačný poukaz. Nechcel som sa so zamestnávateľom hádať a to notárom overené čestné prehlásenie si aj vybavím, ak to tak veľmi potrebujú, no zaujímalo by ma, či na to ma v skutočnosti zamestnávateľ právo odo mňa požadovať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Registrácia spolužitia ako druh a družka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.05.2019)

Dobrý deň, 

na Vami uvedenú otázku uvádzame :

Podľa ust. § 141 ods. 2  Zákonníka práce platí, že zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu okrem iných aj na sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Pojem rodinný príslušník vymedzuje ust. § 40 Zákonníka práce, že je ním na účely tohto zákona je manžel, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení, rodič zamestnanca, súrodenec zamestnanca, manžel súrodenca zamestnanca, rodič manžela, súrodenec manžela, prarodič zamestnanca, prarodič jeho manžela, vnuk zamestnanca a iná osoba, ktorá so zamestnancom žije spoločne v domácnosti.

T.j.: Podľa ZP rodinným príslušníkom je aj Vaša družka.

Notárom overené čestné prehlásenie bude na toto postačovať, požiadavka zamestnávateľa je zákonná, keďže kópiu OP  priateľky - družky 

nemôže požadovať.

Čestné prehlásenie, kde podpis priateľky overí notár byť nemusí; postačuje overenie čestného prehlásenia na obecnom úrade, kde majú aj tlačivo čestného prehlásenia a vyjde Vás to lacnejšie.

Požiadavka zamestnávateľa je zákonná.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Registrácia spolužitia ako druh a družka (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, že asi tak cca 7 rokov dozadu som si vybavovala na obecnom úrade papier, že žijeme s priateľom v jednej domácnosti ako druh a družka. On si však teraz nabral pôžičky ja som to doteraz rušiť nebola. Očakávam, že priateľ príde aj o prácu, do ktorej nechodí. Ja nezarábam, chodím do školy. Priateľ nám dlží dosť peňazí a v banke, kde si bral pôžičku, som vedená ako disponent účtu, nie však ako ručiteľ. Bojím sa, že keď on prestane platiť a ja som stále vedená, ako keby som s ním žila v spoločnej domácnosti, tak to, akože automaticky spadá na mňa. Platí to aj takto, alebo len v prípade vzťahu manžel a manželka? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Registrácia spolužitia ako druh a družka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.07.2018)

Dobrý deň. V zásade platí, že za dlhy si zodpovedá každý sám. V rámci osobitného majetkového spoločenstva, ktoré vzniká medzi manželmi, tzv. bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, platí že: "Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov" (ustanovenie § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Citované ustanovenie sa však netýka vzťahu medzi druhom a družkou

Skutočnosť, že s priateľom žijete, resp. ste žili ako druh a družka samo o sebe nestačí na to, by ste boli zodpovedná za jeho dlhy. Navyše ako sama uvádzate, nie ste ani ručiteľom na jeho pôžičke. Mám preto za to, že dlhy Vášho priateľa nemožno vymáhať aj od Vás.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Registrácia spolužitia ako druh a družka" a chcete pomôcť?

Podotázka: Registrácia spolužitia ako druh a družka (Rodinné právo)

Dobrý deň, priateľ mi nastúpil na výkon trestu potrebujeme dokladovať, že sme pred nástupom žili ako druh družka. Ale problém je ja mám inú trvalú adresu ako on a dokonca jeho babka mu zrušila trvali pobyt a nestihli sme nahlásiť spoločne bydlisko. Ako prosím Vás mám postupovať, aby som mohla chodiť na návštevy? Ako dokladujem, že sme spolu žili? 2, 5roka sme žili u jeho babky a potom v podnájme. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Registrácia spolužitia ako druh a družka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.01.2018)

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

1./ Podľa ust. zákona o výkone trestu odňatia slobody "blízkou osobou manžel, manželka a ich rodičia, druh, družka, rodič, vlastné a osvojené dieťa a jeho manžel alebo manželka, osvojiteľ, starý rodič, vnuk alebo vnučka, súrodenec a jeho manžel alebo manželka a osoba, ktorej bolo dieťa odsúdeného zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov z dôvodu výkonu trestu.

"Príbuzenský vzťah  blízka osoba je povinná preukázať výpisom z matriky, sobášnym listom, rodným listom alebo iným dokladom. Ak odsúdený žil pred nástupom do výkonu trestu ako druh a družka, predloží druh alebo družka potvrdenie o prihlásení k pobytu alebo zdieľaní spoločnej domácnosti s odsúdeným pred nástupom do výkonu trestu."

 

2./ Ďalej podľa § 24 cit. zákona "odsúdený má právo prijímať návštevu blízkych osôb v čase určenom riaditeľom ústavu alebo ním určeným príslušníkom zboru najmenej raz za kalendárny mesiac v trvaní dvoch hodín. Neuplatnené právo prijať návštevu blízkych osôb v čase určenom riaditeľom ústavu alebo ním určeným príslušníkom zboru zaniká. V odôvodnených prípadoch môže riaditeľ ústavu povoliť náhradný termín vykonania návštevy."

3./ Podľa ust. § 116 Obč. zákonníka platí : "Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby."

Sme názoru, že zákon tu nevyžaduje aj zápis spoločného trvalého bydliska podľa zákona o hlásení trvalého pobytu občanov, nakoľko toto má len evidenčný charakter, z čoho vyplýva, že aj keby mali druh a družka spoločné trvalé bydlisko, neznamená to, že aj spolu žijú.

 

Záver : 

Odporúčame Vám predložiť čestné prehlásenie s úradne overeným podpisom na matrike, kde uvediete uvedené okolnosti spoločného žitia a úhrady nákladov na domácnosť. Pokiaľ ste žili spoločne v podnájme a predtým u babky, dobré by bolo požiadať aj uvedené osoby o rovnaké prehlásenie s úradne overeným podpisom. Tlačivo čestného prehlásenia má k dispozícii obec.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Registrácia spolužitia ako druh a družka (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa informovať, otvárame s priateľom rýchle občerstvenie, ale sme len druh a družka, či je možné, aby som pracovala v stánku bez zmluvy, lebo viem, že u manžela a manželky sa to dá. Len potom ju treba niekde evidovať, ďakujem. Marta.

Odpoveď: Registrácia spolužitia ako druh a družka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.11.2017)

Dobrý deň,

záleží na tom, akou formou budete v predmetnom občerstvení vykonávať činnosti. Ak by hoci jeden z Vás vykonával činnosti, ktoré spĺňajú charakteristiku závislej práce, potom musí tieto činnosti vykonávať na základe pracovnej zmluvy, prípadne niektorej z dohôd podľa Zákonníka práce. Ak by ste vykonávali činnosť, ktorá má znaky závislej práce bez pracovnej zmluvy, išlo by o nelegálnu prácu, za ktorú by ste mohli byť sankcionovaní.  Bolo by vhodné stretnúť sa s advokátom osobne a prebrať, akou formou chcete predmetnú činnosť vykonávať a podľa toho sa zariadiť.

Skutočnosť, že ste druh a družka nehrá v tomto prípade žiadnu rolu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Registrácia spolužitia ako druh a družka (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať potrebujeme z priateľom potvrdenie, že sme druh a družka ale nežijeme ani na jeho ani na mojom trvalom pobyte ale na prechodnom, ktoré práve vybavujeme. Kde si môžeme takéto potvrdenie vybaviť? Potrebujeme to veľmi súrne kvôli súdnemu konaniu. Odporučil nám to jeden policajt. Ďakujem.

Odpoveď: Registrácia spolužitia ako druh a družka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.10.2017)

Dobrý deň,

vzťah druh - družka je stavom faktickým, právom neregulovaným. Z tohto dôvodu sa ani nevydávajú potvrdenia o tom, že jedna osoba s druhou osobou žijú ako druh a družka.

 

Ak potrebujete preukázať že ste druh a družka na účely zákona o výkone trestu odňatia slobody, tak na účely uvedeného zákona sa tento vzťah preukazuje buď potvrdením o prihlásení k pobytu alebo zdieľaní spoločnej domácnosti - napr. nájomnou zmluvou, zmluvou o výpožičke, kde predmetom výpožičky je právo bezodplatne užívať nehnuteľnosť a pod.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Registrácia spolužitia ako druh a družka" a chcete pomôcť?

Podotázka: Registrácia spolužitia ako druh a družka (Rodinné právo)

Dobrý deň. S partnerom sme žili v jednej domácnosti 13 rokov a mame spolu jedno dieťa. Chcela by som sa spýtať, že byt je na jeho mene ale ja som vybrala hypotéku na byt, a či mám právo na polovičku bytu, keď ja platím pôžičku a všetky hnuteľné veci ostali v byte. Aký je postup v takom prípade.

Odpoveď: Registrácia spolužitia ako druh a družka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.08.2017)

Dobrý deň,

ak je byt písaný len na Vášho partnera, teda len on je na liste vlastníctva ako výlučný vlastník, potom na byt nemáte nárok. Skutočnosť, že ste na byt brali hypotéku Vám nezakladá právo na spoluvlastníctvo bytu, aj keď je Vaša požiadavka pochopiteľná. Aby ste boli vlastníkom bytu, museli by ste byť uvedená v zmluve o prevode nehnuteľnosti, ako nadobúdateľ. Ak však vynakladáte vlastné finančné prostriedky na byt Vášho partnera (aj keď z hypotéky), ide o jeho bezdôvodné obohatenie na Váš úkor a máte právo žiadať vydanie tohto bezdôvodného obohatenia v peniazoch. Druhá možno je, aby ste sa dohodli na tom, že Vám daruje podiel na nehnuteľnosti (nakoľko financie na jej obstaranie ste už vynaložili). Tým by ste sa mohli stať podielovými spoluvlastníkmi danej nehnuteľnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Registrácia spolužitia ako druh a družka (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela som sa spýtať, či sa dá vybaviť druh a družka lebo môj priateľ išiel sedieť a pokiaľ nie sme zobraný, tak za ním nemôžem ísť na návštevu, ale ak by sme boli druh a družka tak áno, ale inak za ním nesiem ísť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Registrácia spolužitia ako druh a družka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.07.2017)

Dobrý deň, v zmysle nášho právneho poriadku nie je možné registrovať vzťah druha a družky. Náš právny poriadok taký inštitút nepozná. Pre účely zákona o výkone trestu odňatia slobody sa vyžaduje tzv. potvrdenie o tom, že ste druh a družka. Toto potvrdenie Vám vie vydať napr. matrika, ak máte obaja nahlásený pobyt na tom istom mieste. Preukázaním toho, že žijete v spoločnej domácnosti už niekoľko rokov by mal pre Ústav výkonu trestu postačovať. Problém môže nastať vtedy, ak ste nemali nahlásený spoločný pobyt alebo ste si spoločne neprenajímali jeden byt. V takom prípade budete veľmi ťažko preukazovať, že ste druh a družka.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Registrácia spolužitia ako druh a družka (Rodinné právo)

Prosím Vás chceme byt druh a družka čo k tomu potrebujeme ďakujem.

Odpoveď: Registrácia spolužitia ako druh a družka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.07.2017)

Dobrý deň, 

slovenský právny poriadok spolužitie osôb ako druh a družka neupravuje. Vzťah druh - družka je v súčasnosti preto len faktickým vzťahom, s ktorým niektoré zákony v niektorých prípadoch spájajú právne následky. Vo väčšine právnych vzťahov je však vzťah druh - družka ako právom nepoznaný vzťah právne bezvýznamným.

Na to aby ste boli druh - družka preto nič nepotrebujete, tento vzťah vyplynie z Vášho faktického spolužitia.

Na rozdiel od iných krajín, kde je vzťah druh - družka aj právne upraveným vzťahom (registrované spolužitia osôb či už opačného alebo rovnakého pohlavia) v Slovenskej republike sa ani do budúcnosti nepripravuje zavedenie takéhoto nového právneho inštitútu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Registrácia spolužitia ako druh a družka" a chcete pomôcť?

Podotázka: Registrácia spolužitia ako druh a družka (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať čo je potrebné k vybaveniu pomeru druh družka. Moja partnerka je vo výkone trestu a vyžadujú to ako minimálny doklad k návšteve ďakujem.

Odpoveď: Registrácia spolužitia ako druh a družka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.03.2017)

Dobrý deň, tak ako vyplýva z predchádzajúcich odpovedí inštitút druh a družka u nás nie je možné registrovať alebo inak potvrdzovať akýmkoľvek orgánom. V zmysle zákona o výkone trestu odňatia slobody sa na preukázanie spolužitia ako druh a družka vyžaduje predloženie najčastejšie potvrdenia od obecného/mestského úradu o tom, že tieto dve osoby majú hlásený trvalý pobyt na rovnakej adrese. Prípadne je možné preukázať vzťah druha a družky aj predložením relevantných dokladov podľa zákona o rodine (napr. rodný list maloletého dieťaťa, kde ste obaja jeho rodičmi).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Registrácia spolužitia ako druh a družka (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím odpoveď na moju otázku. Otec vlastní byt a má priateľku. Ona má byt, avšak nie v osobnom vlastníctve /byt od mesta pre sociálne odkázaných/. Obaja sú už na dôchodku, stretávajú sa navzájom, navštevujú sa, striedavo raz u nej a raz u neho. My súrodenci sa obávame z dedičstva, môže dediť v prípade smrti otca i táto jeho priateľka? Z právneho hľadiska, môže sa nazvať spoločnou domácnosťou jeho byt? Predsa ona ho nenadobudla, ani neinvestovala do jeho bytu žiadne financie.

Odpoveď: Registrácia spolužitia ako druh a družka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.01.2017)

Dobrý deň, osoby, ktoré s poručiteľom žijú v spoločnej domácnosti môžu za určitých okolností dediť v tzv. druhej dedičskej skupine. V druhej dedičskej skupine sa dedí iba v prípade, ak poručiteľ nemal žiadnych potomkov. Tzn. že kým bude mať Váš otec potomkov, osoba žijúca s ním v spoločnej domácnosti nebude dediť (jedine keby odkázal dedičstvo tejto osobe v závete). Ak by sa však nededilo v prvej dedičskej skupine, v druhej dedičskej skupine dedia manžel, rodičia poručiteľa a aj osoby, ktoré s poručiteľom žili v spoločnej domácnosti aspoň jeden rok pred jeho smrťou a z toho dôvodu sa starali o spoločnú domácnosť (hradili spolu náklady) alebo boli výživou odkázané na poručiteľa. Ak však v druhej skupine nededí manžel, ani žiadny rodič, posúva sa dedičstvo do tretej dedičskej skupiny, kde dedia súrodenci a osoby žijúce s poručiteľom v spoločnej domácnosti aspoň jeden rok pred jeho smrťou. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Registrácia spolužitia ako druh a družka" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku