Máte
otázku?

Registrácia spolužitia ako druh a družka


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Žilina

Otázka: Registrácia spolužitia ako druh a družka

Mám s priateľom dieťa a chceli by sme žiť ako druh a družka. Ako a kde môžem tento stav vybaviť? Je potrebné, aby sme mali spoločný trvalý pobyt? Momentálne bývame v prenajatom byte, kde sa trvalý pobyt nedá zaregistrovať. Vopred ďakujeme.

Odpoveď: Registrácia spolužitia ako druh a družka

Dobrý deň,

žiaľ slovenský právny poriadok, na rozdiel od iných zahraničných neumožnuje zoficiálniť partnerský vzťah druha a družky bez toho, aby uzavreli manželstvo.

Vzťah druha a družky nemá z hľadiska slovenského práva právnu relevanciu. Len v určitých prípadoch právny poriadok spája určité právne následky aj s faktickým spolužitím viacerých osôb v spoločnej domácnosti. Napríklad pri dedení zo zákona v druhej dedičskej skupine dedia aj tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

Trápi vás "Registrácia spolužitia ako druh a družka" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Registrácia spolužitia ako druh a družka (Rodinné právo)

Dobrý deň, s priateľom už niekoľko rokov žijeme v spoločnej domácnosti. Máme spoločný trvalý pobyt, byt je v mojom vlastníctve. Priateľ má hypotéku na iný byt a dva spotrebné úvery. Chcela by som sa informovať, či by v prípade, že by neplatil tieto úvery a hypotéku, to narážalo na mňa nejakým spôsobom? Prešli by jeho dlhy na mňa, keďže žijeme v spoločnej domácnosti? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Registrácia spolužitia ako druh a družka

(odpoveď odoslaná: 10.08.2023)

Dobrý deň, vzhľadom na skutočnosť, že žijete ako druh a družka, toto spolužitie a zdieľanie spoločnej domácnosti nezakladá vašu povinnosť platiť jeho dlhy a to ani v prípade rozchodu, resp. úmrtia vášho priateľa. Nik od vás nemôže vymáhať jeho dlhy a to ani cestou súdu len na základe spolužitia.


Podotázka: Registrácia spolužitia ako druh a družka (Rodinné právo)

Dobrý deň, už 10 rokov žijeme s priateľom spolu. Spolu máme dcéru. Až do februára 2023 jeho výplata prichádzala na môj účet, pravdaže, od chvíle, keď sme začali spoločne žiť. Teraz sa rozchádzame a on nechce odísť bez peňazí, pretože sa zo spoločných finančných prostriedkov kupovalo zariadenie do bytu. Byt doteraz patril mojej mame, ale od marca je môj. Má nárok na niečo? Nie sme manželia. Chcem vziať našu dcéru na dovolenku do zahraničia, musím mať od neho súhlas? Ďakujem, Dada.

Odpoveď: Registrácia spolužitia ako druh a družka

(odpoveď odoslaná: 08.06.2023)

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame,, že hoci výplata mzdy chodila na bankový účet, ktorého ste Vy majiteľkou, to ešte v zmysle práva neznamená, že ste vlastníkom predmetných finančných prostriedkov a patria výlučne Vám. Bankový účet je len platobné miesto, ktoré bolo dohodnuté u zamestnávateľa otca dieťaťa na výplatu mzdy. Z uvedeného dôvodu v podstate Váš priateľ má nárok na vrátenie pomernej časti fin. prostriedkov na kúpu spoločných vecí počas trvania Vášho vzťahu. Odporúčam dohodnúť sa s ním a vec finančne vyporiadať, lebo on môže podať žalobu o vydanie bezdôvodného obohatenia v zmysle ust. § 451 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Pokiaľ ide o dovolenku v zahraničí, na túto nepotrebujete súhlas otca dieťaťa. Otcovi dieťaťa je potrebné však oznámiť kde a kedy sa budete nachádzať, lebo otec dieťaťa má rovnaké rodičovské práva a povinnosti ako aj Vy ako matka dieťaťa. Je to potrebné aj z dôvodu možných udalostí počas dovolenky, ktoré nemôže predvídať.


Podotázka: Registrácia spolužitia ako druh a družka (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím Vás, mám jednu otázku. Mám priateľa, s ktorým žijeme spolu už 9 rokov v byte, ktorý som kúpila ja ešte predtým, ako som ho spoznala. Byt je na moje meno a on má tu len prechodný pobyt. Moja otázka znie: má právo na neho zdediť aj jeho dcéra, alebo keď zomriem, bude byt patriť len a len môjmu synovi? Ďakujem.

Odpoveď: Registrácia spolužitia ako druh a družka

(odpoveď odoslaná: 23.05.2023)

Dobrý deň,
vzhľadom na okolnosť, že nie ste manželia, jediným dedičom po Vás bude výlučne Váš vlastný syn. V prípade, že by priateľ zomrel skôr ako Vy, rovnako dedičmi nebudú ani deti Vášho priateľa, lebo Vy nie ste ich matkou.


Trápi vás "Registrácia spolužitia ako druh a družka" a chcete pomôcť?

Podotázka: Registrácia spolužitia ako druh a družka (Rodinné právo)

Dobrý deň, Približne pred 5 rokmi som si kúpil dom, ktorý je zapísaný na moje meno a v ktorom nikto iný nie je uvedený. Nasťahoval som sa sem s priateľkou a s našimi deťmi. Teraz sa rozchádzame a ona požaduje od mňa vyplatenie z hodnoty domu. Mám sa jej na to riadiť alebo nema na to nárok? Nežijeme v manželstve.

Odpoveď: Registrácia spolužitia ako druh a družka

(odpoveď odoslaná: 03.10.2022)

Dobrý deň,
odpoveď na vami položenú otázku je jednoduchá : Ak ste výlučným vlastníkom domu, nie je právny dôvod, aby ste svoju priateľku z domu vyplácali. Predpokladáme, že za trvania spoločného žitia v dome vaša priateľka do domu neinvestovala žiadne peniaze v tom smere, že by došlo k zvýšeniu jeho hodnoty. Spoločné platenie el. energie, vody a pod. pri spoločnom bývalí vás a vašej priateľky a vašimi deťmi nie je možné považovať za investíciu.


Podotázka: Registrácia spolužitia ako druh a družka (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať. Žijem s priateľkou takmer 14 rokov a chcem sa s ňou rozísť, pretože si už vôbec nerozumieme. Stále mi tvrdí, že sme životní partneri a že mám zabezpečiť jej náhradné bývanie. Podľa mňa je to nesmyselné, pretože nevlastníme žiaden spoločný majetok a nemáme spoločné dieťa. Všetok finančný záväzok som zabezpečoval ja. Napriek tomu od nej počúvam, že by som sa mal o ňu starať. Okrem toho mi neustále vyhráža políciou a súdom s tým, že ju chcem vyhodiť z bytu, ktorý mimochodom prenajímame. Ďakujem. Karol

Odpoveď: Registrácia spolužitia ako druh a družka

(odpoveď odoslaná: 08.05.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že žijete spolu s priateľkou v byte, ktorý máte v nájme. Nie ste manželia.

Uvádzáme, že náš právny poriadok nepozná pojem druh - družka. V prípade, že by ste sa rozišli, vy nie ste povinný jej zabezpečovať jej potreby pre život, čo sa týka aj bývania.

Ak ste v nájme, podpísali ste teda zmluvu o nájme podľa ust. Obč. zákonníka alebo zákona o krátkodobom nájme bytu, otázkou je, kto je nájomcom, keďže aj v tomto prípade platí, ak ste sa nedohodli inak, potom aj priateľka je povinná prispievať na nájom, čo vyplýva aj z ust. § 115 Obč. zákonníka :

"Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby"

Vo veci nájmu odporúčam kontaktovťa advokáta, aby preštudoval vašu zmluvu o nájme a našiel najlepšie riešenie.


Podotázka: Registrácia spolužitia ako druh a družka (Rodinné právo)

Dobrý deň, kúpil som byt a vyplatil som približne 33 % z úspor. Následne ho už niekoľko rokov splácam, napriek tomu, že sa k mne nasťahovala priateľka. Ostatné výdavky sme si delili. Má moja priateľka právo nárokovať nejakú formu "odškodnenia" po ukončení vzťahu a odsťahovaní sa? Bola by situácia iná, keby prispievala aj na splátku hypotéky? Ďakujem. Martin

Odpoveď: Registrácia spolužitia ako druh a družka

(odpoveď odoslaná: 03.03.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že byt je vo Vašom výlučnom vlastníctve, splácate hypotéku. S priateľkou ste si dedili bežné výdavky spojené s bývaním vo Vašom byte. Otázku odškodného právny poriadok nerieši. Odškodné resp. náhrada škody by prichádzala do úvahy len v prípade, že by ste jej škodu spôsobili a bola by daná Vaša zodpovednosť za vzniklú škodu. Odškodné po ukončení vzťahu ako právny inštitút neexistuje.

Otázkou je či ste spolu kupovali nejaké zariadenie bytu spoločne. Táto otázka vyporiadania tohto zariadenia by bola tiež vecou dohody, kto si nechá vec samotnú a druhú strany vyplatí z ivestície do spoločnej veci.
Sme názoru, že sa nemusíte obávať toho, aby priateľka od Vás požadovala "odškodné" za trvanie resp. ukončenie vzťahu.


Trápi vás "Registrácia spolužitia ako druh a družka" a chcete pomôcť?

Podotázka: Registrácia spolužitia ako druh a družka (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázku. Potrebujem si vybaviť papier, ktorý má názov "Druh a družka", kde nám dajú to potvrdenie. Môžem ho požiadať aj mimo svojho bydliska? Ďakujem. Ľubomíra

Odpoveď: Registrácia spolužitia ako druh a družka

(odpoveď odoslaná: 11.12.2021)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že potvrdenie o spolužití ako druh a družka Vám nikto nevydá, keďže na to nie je právna úprava.

Nevieme kto od Vás požaduje takéto potvrdenie, ale Občiansky zákonník pozná len pojem "domácnosť" v zmysle ust. § 115 Občianskeho zákonníka :

"Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby."

Zrejme žijete so svojim priateľom na jednej adrese a usudzujeme, že na tejto ste aj prihlásená na trvalý pobyt v zmysle ust. zákona o hlásení pobytu občanov SR.

Uvádzame, že Zákonník práce umožňuje pre Vás ako spolužijúce osoby poskytnutie pracovného voľa na sprevádzanie rodinného príslušníka, ktorého definuje v ust. § 40 ods. 5 Zákonníka práce :

"Rodinný príslušník na účely tohto zákona je manžel, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení, rodič zamestnanca, súrodenec zamestnanca, manžel súrodenca zamestnanca, rodič manžela, súrodenec manžela, prarodič zamestnanca, prarodič jeho manžela, vnuk zamestnanca a iná osoba, ktorá so zamestnancom žije spoločne v domácnosti."

 


Podotázka: Registrácia spolužitia ako druh a družka (Rodinné právo)

Dobrý deň, rád by som od vás získal informáciu ohľadom problému, s ktorým sa stretávam. Pracujem v Rakúsku, kde som so svojimi deťmi a ich matkou. Chcel by som sa v Bratislave formálne zaregistrovať ako životní partneri. Nemám jasnú predstavu o tom, kde a aké dokumenty pre tieto účely potrebujem. Bol by som vďačný, keby ste mi s týmto pomohli, aby som mohol formálne usporiadať naše partnerstvo. Ďakujem.

Odpoveď: Registrácia spolužitia ako druh a družka

(odpoveď odoslaná: 27.10.2021)

Dobrý deň,

náš právny poriadok neumožňuje registrovanie partnerského spolužitia druha a družky. Takýmto párom, ktoré chcú zoficiálniť svoj vzťah, umožňuje slovenský právny poriadok uzavrieť manželstvo. Avšak aj napriek uvedenému, v určitých prípadoch slovenské zákonodarstvo spája určité právne následky aj s takýmto faktickým spolužitím viacerých osôb napríklad druha a družky, ak žijú v spoločnej domácnosti. Tak je tomu v prípade dedenia, kedy zo zákona v druhej dedičskej skupine dedia aj tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. V tejto dedičskej skupine sa však nemôžu stať jedinými dedičmi. Ak by nastal takýto prípad, že rodičia, ani manžel poručiteľa nededia, potom sa bude zo zákona dediť podľa tretej dedičskej skupiny, v tejto sa však už  druh alebo družka môžu stať aj len jediným dedičom všetkého majetku po poručiteľovi.

Môžete ale urobiť cestné vyhlásenie oboch na jednom papieri, ktoré si podpíšete obaja a overíte svoje podpisy u notára. Ten doklad potom môžete používať ako dôkaz o existencii partnerstva.


Podotázka: Registrácia spolužitia ako druh a družka (Rodinné právo)

Dobrý deň, Potrebujem poradiť v majetkovej otázke. Moja bývalá priateľka počas nášho vzťahu začala podnikať. Ja som vo firme figuroval iba ako zamestnanec. Pred pol rokom sme sa rozišli, ona skončila s podnikaním a ja som nakoniec skončil na úrade práce. Nedávno mi od nej prišiel email s výdavkami, ktoré jej ostali z podnikania. Žiada ma, aby som jej prispieval na ich pokrytie polovicou-sumou, a to aj napriek tomu, že som jej tento rok už poslal dosť peňazí, aby som aspoň trochu pomohol znížiť tieto náklady. Vie mi niekto poradiť, ako mám postupovať? Ďakujem, Marek

Odpoveď: Registrácia spolužitia ako druh a družka

(odpoveď odoslaná: 07.09.2021)

Dobrý deň, vzhľadom na okolnosť, že Vy ste boli len zamestnancom, nenesiete žiadnu zodpovednosť za dlhy priateľky  ako podnikateľky. Nič neuhradzujte nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy. Neposielajte žiadne peniaze, lebo nenesiete žiadnu zodpovednosť za jej dlhy spojené s podnikaním.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Registrácia spolužitia ako druh a družka" a chcete pomôcť?

Podotázka: Registrácia spolužitia ako druh a družka (Rodinné právo)

Dobrý deň, Spolu s mojím priateľom žijeme už 40 rokov. Každý z nás vlastní svoj vlastný byt. Môj partner má dve deti, s ktorými pravidelne vstupujeme do kontaktu. Chcela by som sa opýtať, ako získať potvrdenie o tom, že je to môj životný partner. Pýtam sa z dôvodu problémov, ktoré sme mali pri jeho poslednej hospitalizácii. Akože nie sme manželia, skúšalil sme čeliť komplikáciám s návštevou nemocnice a získaním informácii o jeho zdravotnom stave. Taktiež sme sa stretli s problémami pri vybavovaní pohrebnej služby, keďže ja žijem v inom meste ako môj partner. Ďakujem.

Odpoveď: Registrácia spolužitia ako druh a družka

(odpoveď odoslaná: 19.08.2021)

Dobrý deň,

žiaľ, náš právny poriadok nepozná vzťah druha a družky. Ten vzťah nie je predmetom úpravy žiadneho zákona, a preto ako taký z právneho hľadiska neexistuje. Žiadny orgán Vám preto nemôže ani vydať potvrdenie len o tom, že ide o Vášho životného partnera, nakoľko zo žiadneho právneho predpisu nevyplýva takáto kompetencia ani príslušný orgán, ktorý by bol oprávnený vo veci konať. Keďže náš právny poriadok takýto vzťah medzi dvoma osobami nepozná, v praxi sa stretávate s rôznymi komplikáciami, ako ste aj uviedli. Jedným z riešení je Váš vzťah zlegitimizovať sobášom. Pri vybavovaní niektorých záležitostí (napr. pohrebného miesta ako ste uviedli) orgány vyžadujú potvrdenie o spoločnom trvalom pobyte. Riešením týchto situácií by bola zmena trvalého pobytu, tak aby ste ho mali v evidencii rovnaký. Pre úplnosť spomeniem, že občianskoprávna úprava v niektorých prípadoch pamätá na tzv. spolužijúce osoby, napr. v prípade tretej zákonnej dedičskej skupiny, avšak aj tu je podmienkou, aby tieto osoby spolu žili v spoločnej domácnosti po dobu jedného roka pred smrťou poručiteľa. V týchto situáciach je potrebné preukázať žitie v spoločnej domácnosti (napr. potvrdenie o platení spoločných nákladov na bývanie a i.).

Tiež by však mohlo pomôcť správne vypracované vyhlásenie vás oboch na jednej listine, ktoré by ste obaja podpísali a overili si podpisy, každý by si nechal pre seba jedno vyhotovenie a v prípade potreby by ste sa ním preukazovali.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Registrácia spolužitia ako druh a družka" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava