POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Registrácia spolužitia ako druh a družka


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Žilina

Otázka: Registrácia spolužitia ako druh a družka

Mám s priateľom dieťa a chceli by sme žiť ako druh a družka. Ako a kde môžem tento stav vybaviť? Je potrebné, aby sme mali spoločný trvalý pobyt? Momentálne bývame v prenajatom byte, kde sa trvalý pobyt nedá zaregistrovať. Vopred ďakujeme.

Odpoveď: Registrácia spolužitia ako druh a družka

Dobrý deň,

žiaľ slovenský právny poriadok, na rozdiel od iných zahraničných neumožnuje zoficiálniť partnerský vzťah druha a družky bez toho, aby uzavreli manželstvo.

Vzťah druha a družky nemá z hľadiska slovenského práva právnu relevanciu. Len v určitých prípadoch právny poriadok spája určité právne následky aj s faktickým spolužitím viacerých osôb v spoločnej domácnosti. Napríklad pri dedení zo zákona v druhej dedičskej skupine dedia aj tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

Trápi vás "Registrácia spolužitia ako druh a družka" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Registrácia spolužitia ako druh a družka (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať, čo je potrebné urobiť a aké formuláre treba vyplniť, aby sme mohli byť oficiálne uznaní za partnerov/partnerky, pokiaľ sme bez domova.

Odpoveď: Registrácia spolužitia ako druh a družka

(odpoveď odoslaná: 19.04.2024)

Dobrý deň,

slovenský právny poriadok nepozná inštitút registrácie partnerského spolužitia druha a družky. Takýmto párom, ktoré chcú zoficiálniť svoj vzťah, umožňuje slovenský právny poriadok uzavrieť manželstvo. čo však môžete urobiť, je čestné vyhlásenie oboch na jednom papieri, ktoré si obaja podpíšete a svoje podpisy úradne overíte. Tento  doklad potom môžete používať ako dôkaz o existencii partnerstva. S takýmto dokladom však zákon primárne nespája žiadne právne následky.

V určitých prípadoch však slovenské zákonodarstvo spája právne následky s faktickým spolužitím viacerých osôb napríklad druha a družky (a to aj bez existencie spomenutého čestného vyhlásenia), ak žijú v spoločnej domácnosti. Tak je tomu v prípade dedenia, kedy zo zákona v druhej dedičskej skupine dedia aj tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. V tejto dedičskej skupine sa však nemôžu stať jedinými dedičmi. Ak by nastal takýto prípad, že rodičia, ani manžel poručiteľa nededia, potom sa bude zo zákona dediť podľa tretej dedičskej skupiny, v tejto sa už  druh alebo družka môžu stať aj len jediným dedičom všetkého majetku po poručiteľovi.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Registrácia spolužitia ako druh a družka (Rodinné právo)

Dobrý deň, v spoločnej domácnosti žijem so svojím partnerom. Nehnuteľnosť, rodinný dom, je vo vlastníctve mňa a mojich dospelých detí. Mám obavy, čo bude v prípade nášho rozchodu. Musíme nájsť náhradné bývanie pre môjho partnera? Mám podozrenie, že partner má sklon k hazardným hrám – peniaze, ktoré by mohol ušetriť na bývaní vďaka mne a mojim deťom, prehráva. Samozrejme sa k tomu neprizná a má aj vlastné dospelé deti. Zatiaľ prispieva len malou sumou na energie. Bojím sa, že by si v prípade rozchodu mohol nárokovať náhradné bývanie, najmä ak by som mu odteraz začala požadovať finančnú sumu – nájomné za bývanie, po viac ako šiestich rokoch našej spoločnej domácnosti.

Odpoveď: Registrácia spolužitia ako druh a družka

(odpoveď odoslaná: 20.01.2024)

Dobrý deň, v situácii, keď sa rozchod bude týkať spoločného bývania, je dôležité poznať konkrétnosti vášho prípadu, aby sme vedeli posúdiť práva a povinnosti oboch strán. Právna regulácia nárokov na bývanie po rozchode zohľadňuje rôzne faktory, vrátane toho, či išlo o manželstvo alebo len spolužitie. V prípade, že partner neprispieva významne na domácnosť a nemá spoluvlastnícky podiel na nehnutelnosti, jeho právne nároky by mohli byť obmedzené.

To znamená, že nie je dôvod na to, aby ste mu hľadali náhradné bývanie. Dôležité je, či ste v minulosti nebolo manželia. Ak nie, tak mu môžete povedať, ze v prípade ak nezačne riadne prispievať na domácnosť, tak sa môže sťahovať. O tom ako sa nakladá s nehnuteľnosťami a kto ich užíva, tak o tom rozhodujú vlastníci resp.spoluvlastnici podľa veľkosti podielov. Ak by sa potom nevystahoval, tak mi napíšte sem a ja Vám poradím ako ho dostať z domu preč. 


Podotázka: Registrácia spolužitia ako druh a družka (Rodinné právo)

Dobrý deň, poskytujem finančnú podporu svojmu partnerovi, pretože je invalidný dôchodca s nedostatočnými prostriedkami na živobytie. Nežijeme spoločne; každý z nás má vlastný byt. Chcela by som vedieť, ako by sme mali postupovať, aby som po jeho úmrtí mohla dostať dedičstvo. Partner má deti a obávam sa, že v tejto situácii by mi nič neostalo. Ďakujem za vašu odpoveď.

Odpoveď: Registrácia spolužitia ako druh a družka

(odpoveď odoslaná: 13.12.2023)

Dobrý deň, ďakujeme za prejavenú dôveru.

Vo veci uvádzame, že ak váš priateľ má vlastné deti, potom v prípade jeho úmrtia sú výlučnými zákonnými dedičmi jeho deti, nie vy ako jeho priateľka.

Ak chcete obaja riešiť majetok pre prípad úmrtia, riešením je síce spísanie závetu vo váš prospech, ale treba vedieť, že tento by bol v časti dedenie neplatný, lebo deti sú neopomenuteľnými dedičmi, pričom maloletým sa musí dostať ich zákonný podiel a plnoletým potomkom minimálne jedna polovica ich zákonného podielu. Preto závet nie je najlepším riešením.

Z vyššie uvedeného dôvodu preto odporúčam, aby ste spísali darovaciu zmluvu teraz už za života, kde sa dohodnete na podiele majetku, ktorý bude predmetom darovania. Zostatok podielu, ktorý na vás váš priateľ neprevedie bude následne predmetom dedenia.

Najlepším riešením by však bolo uzatvorenie manželstva, kde ako manželka by ste boli zákonným dedičom spolu s deťmi vášho budúceho manžela.

Vo veci na vyporiadanie odporúčam kontaktovať advokáta.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Registrácia spolužitia ako druh a družka" a chcete pomôcť?

Podotázka: Registrácia spolužitia ako druh a družka (Rodinné právo)

Dobrý deň, s priateľom už niekoľko rokov žijeme v spoločnej domácnosti. Máme spoločný trvalý pobyt, byt je v mojom vlastníctve. Priateľ má hypotéku na iný byt a dva spotrebné úvery. Chcela by som sa informovať, či by v prípade, že by neplatil tieto úvery a hypotéku, to narážalo na mňa nejakým spôsobom? Prešli by jeho dlhy na mňa, keďže žijeme v spoločnej domácnosti? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Registrácia spolužitia ako druh a družka

(odpoveď odoslaná: 10.08.2023)

Dobrý deň, vzhľadom na skutočnosť, že žijete ako druh a družka, toto spolužitie a zdieľanie spoločnej domácnosti nezakladá vašu povinnosť platiť jeho dlhy a to ani v prípade rozchodu, resp. úmrtia vášho priateľa. Nik od vás nemôže vymáhať jeho dlhy a to ani cestou súdu len na základe spolužitia.


Podotázka: Registrácia spolužitia ako druh a družka (Rodinné právo)

Dobrý deň, už 10 rokov žijeme s priateľom spolu. Spolu máme dcéru. Až do februára 2023 jeho výplata prichádzala na môj účet, pravdaže, od chvíle, keď sme začali spoločne žiť. Teraz sa rozchádzame a on nechce odísť bez peňazí, pretože sa zo spoločných finančných prostriedkov kupovalo zariadenie do bytu. Byt doteraz patril mojej mame, ale od marca je môj. Má nárok na niečo? Nie sme manželia. Chcem vziať našu dcéru na dovolenku do zahraničia, musím mať od neho súhlas? Ďakujem, Dada.

Odpoveď: Registrácia spolužitia ako druh a družka

(odpoveď odoslaná: 08.06.2023)

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame,, že hoci výplata mzdy chodila na bankový účet, ktorého ste Vy majiteľkou, to ešte v zmysle práva neznamená, že ste vlastníkom predmetných finančných prostriedkov a patria výlučne Vám. Bankový účet je len platobné miesto, ktoré bolo dohodnuté u zamestnávateľa otca dieťaťa na výplatu mzdy. Z uvedeného dôvodu v podstate Váš priateľ má nárok na vrátenie pomernej časti fin. prostriedkov na kúpu spoločných vecí počas trvania Vášho vzťahu. Odporúčam dohodnúť sa s ním a vec finančne vyporiadať, lebo on môže podať žalobu o vydanie bezdôvodného obohatenia v zmysle ust. § 451 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Pokiaľ ide o dovolenku v zahraničí, na túto nepotrebujete súhlas otca dieťaťa. Otcovi dieťaťa je potrebné však oznámiť kde a kedy sa budete nachádzať, lebo otec dieťaťa má rovnaké rodičovské práva a povinnosti ako aj Vy ako matka dieťaťa. Je to potrebné aj z dôvodu možných udalostí počas dovolenky, ktoré nemôže predvídať.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Registrácia spolužitia ako druh a družka (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím Vás, mám jednu otázku. Mám priateľa, s ktorým žijeme spolu už 9 rokov v byte, ktorý som kúpila ja ešte predtým, ako som ho spoznala. Byt je na moje meno a on má tu len prechodný pobyt. Moja otázka znie: má právo na neho zdediť aj jeho dcéra, alebo keď zomriem, bude byt patriť len a len môjmu synovi? Ďakujem.

Odpoveď: Registrácia spolužitia ako druh a družka

(odpoveď odoslaná: 23.05.2023)

Dobrý deň,
vzhľadom na okolnosť, že nie ste manželia, jediným dedičom po Vás bude výlučne Váš vlastný syn. V prípade, že by priateľ zomrel skôr ako Vy, rovnako dedičmi nebudú ani deti Vášho priateľa, lebo Vy nie ste ich matkou.


Trápi vás "Registrácia spolužitia ako druh a družka" a chcete pomôcť?

Podotázka: Registrácia spolužitia ako druh a družka (Rodinné právo)

Dobrý deň, Približne pred 5 rokmi som si kúpil dom, ktorý je zapísaný na moje meno a v ktorom nikto iný nie je uvedený. Nasťahoval som sa sem s priateľkou a s našimi deťmi. Teraz sa rozchádzame a ona požaduje od mňa vyplatenie z hodnoty domu. Mám sa jej na to riadiť alebo nema na to nárok? Nežijeme v manželstve.

Odpoveď: Registrácia spolužitia ako druh a družka

(odpoveď odoslaná: 03.10.2022)

Dobrý deň,
odpoveď na vami položenú otázku je jednoduchá : Ak ste výlučným vlastníkom domu, nie je právny dôvod, aby ste svoju priateľku z domu vyplácali. Predpokladáme, že za trvania spoločného žitia v dome vaša priateľka do domu neinvestovala žiadne peniaze v tom smere, že by došlo k zvýšeniu jeho hodnoty. Spoločné platenie el. energie, vody a pod. pri spoločnom bývalí vás a vašej priateľky a vašimi deťmi nie je možné považovať za investíciu.


Podotázka: Registrácia spolužitia ako druh a družka (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať. Žijem s priateľkou takmer 14 rokov a chcem sa s ňou rozísť, pretože si už vôbec nerozumieme. Stále mi tvrdí, že sme životní partneri a že mám zabezpečiť jej náhradné bývanie. Podľa mňa je to nesmyselné, pretože nevlastníme žiaden spoločný majetok a nemáme spoločné dieťa. Všetok finančný záväzok som zabezpečoval ja. Napriek tomu od nej počúvam, že by som sa mal o ňu starať. Okrem toho mi neustále vyhráža políciou a súdom s tým, že ju chcem vyhodiť z bytu, ktorý mimochodom prenajímame. Ďakujem. Karol

Odpoveď: Registrácia spolužitia ako druh a družka

(odpoveď odoslaná: 08.05.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že žijete spolu s priateľkou v byte, ktorý máte v nájme. Nie ste manželia.

Uvádzáme, že náš právny poriadok nepozná pojem druh - družka. V prípade, že by ste sa rozišli, vy nie ste povinný jej zabezpečovať jej potreby pre život, čo sa týka aj bývania.

Ak ste v nájme, podpísali ste teda zmluvu o nájme podľa ust. Obč. zákonníka alebo zákona o krátkodobom nájme bytu, otázkou je, kto je nájomcom, keďže aj v tomto prípade platí, ak ste sa nedohodli inak, potom aj priateľka je povinná prispievať na nájom, čo vyplýva aj z ust. § 115 Obč. zákonníka :

"Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby"

Vo veci nájmu odporúčam kontaktovťa advokáta, aby preštudoval vašu zmluvu o nájme a našiel najlepšie riešenie.


Podotázka: Registrácia spolužitia ako druh a družka (Rodinné právo)

Dobrý deň, kúpil som byt a vyplatil som približne 33 % z úspor. Následne ho už niekoľko rokov splácam, napriek tomu, že sa k mne nasťahovala priateľka. Ostatné výdavky sme si delili. Má moja priateľka právo nárokovať nejakú formu "odškodnenia" po ukončení vzťahu a odsťahovaní sa? Bola by situácia iná, keby prispievala aj na splátku hypotéky? Ďakujem. Martin

Odpoveď: Registrácia spolužitia ako druh a družka

(odpoveď odoslaná: 03.03.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že byt je vo Vašom výlučnom vlastníctve, splácate hypotéku. S priateľkou ste si dedili bežné výdavky spojené s bývaním vo Vašom byte. Otázku odškodného právny poriadok nerieši. Odškodné resp. náhrada škody by prichádzala do úvahy len v prípade, že by ste jej škodu spôsobili a bola by daná Vaša zodpovednosť za vzniklú škodu. Odškodné po ukončení vzťahu ako právny inštitút neexistuje.

Otázkou je či ste spolu kupovali nejaké zariadenie bytu spoločne. Táto otázka vyporiadania tohto zariadenia by bola tiež vecou dohody, kto si nechá vec samotnú a druhú strany vyplatí z ivestície do spoločnej veci.
Sme názoru, že sa nemusíte obávať toho, aby priateľka od Vás požadovala "odškodné" za trvanie resp. ukončenie vzťahu.


Trápi vás "Registrácia spolužitia ako druh a družka" a chcete pomôcť?

Podotázka: Registrácia spolužitia ako druh a družka (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázku. Potrebujem si vybaviť papier, ktorý má názov "Druh a družka", kde nám dajú to potvrdenie. Môžem ho požiadať aj mimo svojho bydliska? Ďakujem. Ľubomíra

Odpoveď: Registrácia spolužitia ako druh a družka

(odpoveď odoslaná: 11.12.2021)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že potvrdenie o spolužití ako druh a družka Vám nikto nevydá, keďže na to nie je právna úprava.

Nevieme kto od Vás požaduje takéto potvrdenie, ale Občiansky zákonník pozná len pojem "domácnosť" v zmysle ust. § 115 Občianskeho zákonníka :

"Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby."

Zrejme žijete so svojim priateľom na jednej adrese a usudzujeme, že na tejto ste aj prihlásená na trvalý pobyt v zmysle ust. zákona o hlásení pobytu občanov SR.

Uvádzame, že Zákonník práce umožňuje pre Vás ako spolužijúce osoby poskytnutie pracovného voľa na sprevádzanie rodinného príslušníka, ktorého definuje v ust. § 40 ods. 5 Zákonníka práce :

"Rodinný príslušník na účely tohto zákona je manžel, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení, rodič zamestnanca, súrodenec zamestnanca, manžel súrodenca zamestnanca, rodič manžela, súrodenec manžela, prarodič zamestnanca, prarodič jeho manžela, vnuk zamestnanca a iná osoba, ktorá so zamestnancom žije spoločne v domácnosti."

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Registrácia spolužitia ako druh a družka" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.