Máte
otázku?

Majetkové vysporiadanie a SRO


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislava

Otázka: Majetkové vysporiadanie a SRO

Dobrý deň, chcem sa spýtať, na aký majetok po rozvode budem mať nárok, ak ani jeden z nás nepodá do lehoty 3 rokov žiadosť o majetkové vysporiadanie. Totižto manžel ma sro a všetok majetok je na sro, kde je len on konateľ. Ja som vo firme len zamestnaná. Mimo sro je len náš rodinný dom. Manžel mi hovorí, že z jeho sro nemám nárok na nič, aj keď ju vytvoril počas manželstva a ak prejde lehota 3 rokov od rozvodu už nedostanem vôbec nič. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie a SRO

Dobrý deň, pokiaľ bola s.r.o. aložená počas manželstva a peniaze na jej založenie boli použité zo spoločného majetku, potom táto s.r.o. patrí do BSM. To, že manžel tvrdí, že s.r.o. nepatrí do BSM, neznamená automaticky, že to tak je. Pokiaľ máte majetok v s.r.o. odporúčam riešiť majetkové vysporiadanie do troch rokov od rozvodu manželstva.

Veľkou výhodou riešenia vysporiadanie BSM do troch rokov je súdny poplatok. Namiesto 6 percent platíte iba 66 eur a ak sa dohodnete a zoberie sa návrh späť, neplatíte žiaden ďalší súdny poplatok.

Ak nepodáte návrh na vysporiadanie BSM do troch rokov, nebudete vysporiadaní a teda nebudete mať žiaden majetok okrem hnuteľných vecí, ktoré ste užívali do uplynutia lehoty 3 rokov a boli spoločné.

Trápi vás "Majetkové vysporiadanie a SRO" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Majetkové vysporiadanie a SRO (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosím o odpoveď.
Môj manžel je jediným spoločníkom v s.r.o.. Táto bola založená počas trvania manželstva. Ja som vložila do s.r.o. peniaze / z môjho dedičstva -mám na to doklady/, za tieto peniaze sme kúpili byt. Teraz sa s manželom rozvádzame a ja by som chcela, aby byt pripadol mne. Mám naň nárok. Byt ma momentálne vyššiu hodnotu ako sme kupovali.

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie a SRO

(odpoveď odoslaná: 16.07.2020)

Dobrý deň,
z otázky nie je úplne jasné, kto je v súčasnosti vlastníkom tohto bytu. Ak ste totiž peniaze vložili do jeho sro a následne táto sro kúpila byt, kde teraz bývate, tak byt patrí sro a nie manželom v bezpodielovom spoluvlastníctve. Následne sa byt ani nebude v rámci BSM vyporiadavať.

Ak sa na kúpu bytu použili ďalšie peniaze, okrem tých, ktoré ste vložili do sro, tak je rozhodujúce to, kto bol uvedený v kúpnej zmluve ako kupujúci. Ak obaja manželia, hoci peniaze na kúpu boli iba Vaše, tak napriek tomu byt patrí do BSM a bude riadne vyporiadavať. V rámci vyporiadania si však môžete uplatniť vnos do BSM vo výške kúpnej ceny nehnuteľnosti.


Podotázka: Majetkové vysporiadanie a SRO (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
som vydatá, majetok mame v BSM. Plánujem založiť s.r.o., nebude jednoosobova. Manžel nebude ani spoločník, ani konateľ, ani nebude pracovať v danej spoločnosti. Zaujíma ma, či je možné dohodou o zúžení BSM alebo inou zmluvou zabezpečiť, aby manžel nemal podiel v tejto firme. Uvedomujem si, že bez jeho súhlasu to nepôjde. Ide mi o to, aby som v prípade jeho smrti nemusela vyplácať jeho dedičov, t.j. aby podiel v spoločnosti nešiel do dedičského konania o jeho osobe. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie a SRO

(odpoveď odoslaná: 20.11.2019)

Dobrý deň, 

odpoveď na Vami položenú otázku dáva ust. § 143a/ Občianskeho zákonníka :

"(1) Manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku.
(2) Manželia sa môžu dohodnúť, že vyhradia vznik bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva.
(3) Dohoda podľa odsekov 1 a 2 vyžaduje formu notárskej zápisnice. Manželia sa môžu voči inej osobe na túto dohodu odvolať len vtedy, ak jej je táto dohoda známa."

T.t,. : Možnosťou je spísanie notárskej zápisnice o zúžení BSM formou notárskej zápisnice. Poznamenávame, že notárska zápisnica sa spisuje s účinkami do budúcnosti, teda nie spätne. 

Pokiaľ ide o dedenie obchodného podielu v s.r.o., ktorú ako vyplýva z otázky ste ešte nezakladali, platí ust. § 116 ods. 2 Obchodného zákonníka, môžete v spoločenskej zmluve dedenie obchodného podielu vylúčiť (ctujeme) :

"(2) Obchodný podiel sa dedí. Spoločenská zmluva môže dedenie obchodného podielu vylúčiť, ak nejde o spoločnosť s jediným spoločníkom. Dedič, ak nie je jediným spoločníkom, sa môže domáhať zrušenia svojej účasti súdom, ak nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby bol spoločníkom; ustanovenia § 113 ods. 5 a 6 platia primerane."

Pokiaľ ide o postupnosť krokov, najprv je treba spísať zápisnicu o zúžení BSM a až následne založiť s.r.o.

Odporúčame kontaktovať advokátsku kanceláriu.


 


Podotázka: Majetkové vysporiadanie a SRO (Spoluvlastníctvo)

Starala som sa o dcéru a bola som na 5 ročnej predĺženej materskej. A potom ďalšie 4 roky doma nakoľko si exmanžel neželal, aby som chodila do roboty, zakazoval mi. Ja som inžinierka ekonómie a robila som mu všetko doma na počítači, ale nebola som vtedy ešte vo firme zamestnaná, keď začínal. Firmu založil v 2003 a mňa zamestnal až v 2007, keď sa mu firma rozrástla a musel zamestnať viacej ľudí.

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie a SRO

(odpoveď odoslaná: 05.03.2017)

Dobrý deň, ak ste sa v tomto období starali o dieťa, nie je dôvod na to, aby sa určovali iné podiely (ako 1/2 a 1/2)  pri vysporiadaní BSM.


Trápi vás "Majetkové vysporiadanie a SRO" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetkové vysporiadanie a SRO (Spoluvlastníctvo)

Ďakujem za rýchlu odpoveď. Môžem k tomu dodať, že som 9 rokov nepracovala, a teda nemala žiaden príjem ale dostala som od rodičov 600 tis. SK vtedy boli ešte koruny a to vložil počas podnikania do firmy ale nemám na to žiaden papier.

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie a SRO

(odpoveď odoslaná: 26.02.2017)

Ak to chcete požadovat, museli by ste to preukázať.

Váš nárok na majetok z BSM, ak ste nemali deti a nepracovali ste, teda len on pracoval a zarábal peniaze môže byť znížený.

Ak by ste sa však starali o deti, tak nárok na majetok z BSM je zásadne rovnaký u oboch manželov.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Majetkové vysporiadanie a SRO" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku