Máte
otázku?

Majetkové vysporiadanie a SRO


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislava

Otázka: Majetkové vysporiadanie a SRO

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, na aký majetok budem mať po rozvode nárok, ak ani jeden z nás do lehoty troch rokov nepodá žiadosť o majetkové vysporiadanie. Môj manžel má SRO, kde je jediným konateľom, a všetok majetok je na meno tejto SRO. Ja som v tejto firme len zamestnaná. Okrem SRO je naše majetkové portfolio doplnené len o rodinný dom. Manžel mi tvrdí, že z jeho SRO nemám nárok na nič, aj keď ju založil počas nášho manželstva, a ak už uplynie lehota troch rokov od rozvodu, nedostanem už vôbec nič. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie a SRO

Dobrý deň, pokiaľ bola s.r.o. aložená počas manželstva a peniaze na jej založenie boli použité zo spoločného majetku, potom táto s.r.o. patrí do BSM. To, že manžel tvrdí, že s.r.o. nepatrí do BSM, neznamená automaticky, že to tak je. Pokiaľ máte majetok v s.r.o. odporúčam riešiť majetkové vysporiadanie do troch rokov od rozvodu manželstva.

Veľkou výhodou riešenia vysporiadanie BSM do troch rokov je súdny poplatok. Namiesto 6 percent platíte iba 66 eur a ak sa dohodnete a zoberie sa návrh späť, neplatíte žiaden ďalší súdny poplatok.

Ak nepodáte návrh na vysporiadanie BSM do troch rokov, nebudete vysporiadaní a teda nebudete mať žiaden majetok okrem hnuteľných vecí, ktoré ste užívali do uplynutia lehoty 3 rokov a boli spoločné.

Trápi vás "Majetkové vysporiadanie a SRO" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Majetkové vysporiadanie a SRO (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosím o odpoveď. Môj manžel je jediným spoločníkom v s.r.o., ktorá bola založená počas trvania nášho manželstva. Ja som do tejto spoločnosti vložila peniaze z môjho dedičstva (mám k tomu aj príslušné doklady), a za tieto peniaze sme zakúpili byt. Momentálne prebieha náš rozvod a ja by som chcela, aby tento byt pripadol mne. Myslím si, že naň mám nárok. Hodnota bytu sa od doby nákupu zvýšila.

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie a SRO

(odpoveď odoslaná: 16.07.2020)

Dobrý deň,
z otázky nie je úplne jasné, kto je v súčasnosti vlastníkom tohto bytu. Ak ste totiž peniaze vložili do jeho sro a následne táto sro kúpila byt, kde teraz bývate, tak byt patrí sro a nie manželom v bezpodielovom spoluvlastníctve. Následne sa byt ani nebude v rámci BSM vyporiadavať.

Ak sa na kúpu bytu použili ďalšie peniaze, okrem tých, ktoré ste vložili do sro, tak je rozhodujúce to, kto bol uvedený v kúpnej zmluve ako kupujúci. Ak obaja manželia, hoci peniaze na kúpu boli iba Vaše, tak napriek tomu byt patrí do BSM a bude riadne vyporiadavať. V rámci vyporiadania si však môžete uplatniť vnos do BSM vo výške kúpnej ceny nehnuteľnosti.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Majetkové vysporiadanie a SRO (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, som vydatá a náš majetok je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM). Plánujem založiť spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.), ktorá nebude jednoosobová. V danej spoločnosti neplánuje môj manžel pôsobiť ani ako spoločník, ani ako konateľ a ani v nej nebude pracovať. Rada by som sa dozvedela, či je možné prostredníctvom dohody o zúžení BSM alebo nejakej inej zmluvy zabezpečiť, že môj manžel nebude mať podiel v tejto firme. Som si vedomá, že to nebude možné bez jeho súhlasu. Mým cieľom je, aby v prípade jeho smrti nemusela jeho dedičom vyplácať podiel v spoločnosti a aby tento podiel nespadal do dedičského konania o jeho osobe. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie a SRO

(odpoveď odoslaná: 20.11.2019)

Dobrý deň, 

odpoveď na Vami položenú otázku dáva ust. § 143a/ Občianskeho zákonníka :

"(1) Manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku.
(2) Manželia sa môžu dohodnúť, že vyhradia vznik bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva.
(3) Dohoda podľa odsekov 1 a 2 vyžaduje formu notárskej zápisnice. Manželia sa môžu voči inej osobe na túto dohodu odvolať len vtedy, ak jej je táto dohoda známa."

T.t,. : Možnosťou je spísanie notárskej zápisnice o zúžení BSM formou notárskej zápisnice. Poznamenávame, že notárska zápisnica sa spisuje s účinkami do budúcnosti, teda nie spätne. 

Pokiaľ ide o dedenie obchodného podielu v s.r.o., ktorú ako vyplýva z otázky ste ešte nezakladali, platí ust. § 116 ods. 2 Obchodného zákonníka, môžete v spoločenskej zmluve dedenie obchodného podielu vylúčiť (ctujeme) :

"(2) Obchodný podiel sa dedí. Spoločenská zmluva môže dedenie obchodného podielu vylúčiť, ak nejde o spoločnosť s jediným spoločníkom. Dedič, ak nie je jediným spoločníkom, sa môže domáhať zrušenia svojej účasti súdom, ak nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby bol spoločníkom; ustanovenia § 113 ods. 5 a 6 platia primerane."

Pokiaľ ide o postupnosť krokov, najprv je treba spísať zápisnicu o zúžení BSM a až následne založiť s.r.o.

Odporúčame kontaktovať advokátsku kanceláriu.


 


Podotázka: Majetkové vysporiadanie a SRO (Spoluvlastníctvo)

Starala som sa o dcéru a bola som na päťročnej predĺženej materskej dovolenke. Potom som ďalšie štyri roky zostala doma, pretože môj bývalý manžel mi neželal, aby som pracovala. Zakazoval mi to. Som inžinierka ekonómie a doma som preňho na počítači vykonávala všetky práce, ale ešte som nebola oficiálne zamestnaná v jeho firme, keď ju zakladal. Firmu založil v roku 2003 a mňa zamestnal až v roku 2007, keď sa jeho firma rozrástla a musel zamestnať viac ľudí.

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie a SRO

(odpoveď odoslaná: 05.03.2017)

Dobrý deň, ak ste sa v tomto období starali o dieťa, nie je dôvod na to, aby sa určovali iné podiely (ako 1/2 a 1/2)  pri vysporiadaní BSM.


Trápi vás "Majetkové vysporiadanie a SRO" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetkové vysporiadanie a SRO (Spoluvlastníctvo)

Ďakujem za rýchlu odpoveď. Chcem dodať, že som 9 rokov nepracovala a nemala som teda žiaden príjem. Od rodičov som však dostala 600 tisíc SK, ktoré som počas podnikania vložila do firmy. Údajne boli ešte vtedy koruny, ale nemám na to žiaden doklad.

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie a SRO

(odpoveď odoslaná: 26.02.2017)

Ak to chcete požadovat, museli by ste to preukázať.

Váš nárok na majetok z BSM, ak ste nemali deti a nepracovali ste, teda len on pracoval a zarábal peniaze môže byť znížený.

Ak by ste sa však starali o deti, tak nárok na majetok z BSM je zásadne rovnaký u oboch manželov.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Majetkové vysporiadanie a SRO" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.