Máte
otázku?

Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Banská Bystrica

Otázka: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu

Dobrý deň. Prosím Vám môžte mi povedať, či sa môže požiadať o vysporiadanie bsm po troch rokoch od rozvodu, keď už uplynulo viac ako 7 rokov od rozvodu? Je možné vyporiadanie bsm dohodou alebo vyporiadanie bsm súdom.  Neviem si rady s vysporiadaním bsm po rozvode, prosím o pomoc. Ďakujem. S úctivým pozdravom.

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu

Dobrý deň,

ak uplynuli viac ako 3 roky od rozvodu (právoplatného súdneho rozhodnutia o rozvode manželstva), účastníci (bývalí manželia) nemôžu už platne vysporiadať svoje BSM (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov). Po 3 rokoch od rozvodu manželstva nastáva nevyvrátiteľná právna domnienka:

Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník používa. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerané o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

 

Ak ste teda mali nehnuteľnosti, tie prešli do podielového spoluvlastníctva a tie je možné majetkovo vysporiadať zmluvou o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva a ak sa nedohodnete s bývalým manželom, tak potom súdnou cestou.


Vysporiadanie bsm po troch rokocho od rozvodu je možné iba vtedy, ak by do 3 rokov od rozvodu začalo súdne konanie. Delenie majetku po rozchode partnerov (manželov) je po uplynutí 3 rokov možné iba zmluvou o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva alebo ak sa manželia nedohodnúť na delení majetku, potom je to možné riešiť súdnou cestou.

BSM po rozvode obsahuje veľmi veľa možností a veľakrát klientom úplne zmeníme pohľad na to, ako by ich súd vysporiadal, ak by sa nedohodli. Nie je dobré za každú cenu sa súdiť, pokiaľ však protistrana účelovo chce získať viac ako jej patrí, potom je namieste riešiť to súdnou cestou. 

Z osobnej skúsenosti vieme, že len veľmi málo konaní skončí na súde rozsudkom. 

Neváhajte sa na nás obrátiť o pomoc. Pokiaľ nemáte peniaze na platenú konzultáciu, využite naše 15 minútové bezplatné konzultácie, prípadne si na tejto našej stránke pohľadajte odpoveď na svoje otázky (vpísaním kľúčových slov do vyhľadávacieho poľa vpravo hore). Dozviete sa veľa užitočných informácii. 

Trápi vás "Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
Chcem sa spýtať ak nepožiadam o majetkové vyrovnanie do 3 rokov a som spoluvlastníkom domu z hypotékou nebývam tam a neprispievam ani žiadnou finančnou čiastkou, ak sa bude v budúcnosti dom predávať mám nárok na vyplatenie? Ďakujem.

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu

(odpoveď odoslaná: 21.07.2022)

Dobrý deň, pokiaľ si vaše bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nevyporiadate do troch rokov od jeho zániku dohodou alebo prostredníctvom súdu, tak potom platí zákonná domnienka, že ste ho vyporiadali tak, že pokiaľ ide o hnuteľné veci, má sa za to, že tieto ste si vyporiadali podľa stavu, v akom každý z vás tieto veci pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú vo vašom podielovom spoluvlastníctve a že podiely vás oboch na nich sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

Vzhľadom na to, v prípade, ak v budúcnosti budete dom predávať, budete mať nárok na vyplatenie  polovice sumy z predajnej ceny, nakoľko stále budete jeho podielovou spoluvlastníčkou. Pokiaľ ide o to, že ste sa nepodielali na úhrade splátok spoločnej hypotéky, toto na váš nárok na výplatu z predaja spoločnej nehnuteľnosti nemá vplyv. Váš manžel si totiž polovicu z úhrady každej splátky môže od vás nárokovať hneď po jej úhrade. Ak tak nerobí, vystavuje sa tomu, že tento jeho nárok sa premlčí. 


Podotázka: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
prosím Vás aká je lehota na podanie majetkového vysporiadania po rozvode ďakujem.

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu

(odpoveď odoslaná: 08.07.2022)

Dobrý deň,

 

návrh na súd treba podať alebo dohodu treba uzavrieť do troch rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva. Vychádza to z ustanovenia § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka, ktorý hovorí: "Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."


Podotázka: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň.
Moja terajšia partnerka sa rozviedla cca pred 6 rokmi, dom bol na hypotéku na jej meno bez účasti manžela. Ten však predal pivnicu, ktorú vlastnil a peniaze sa použili na prerábku domu. Po rozvode, nemohla viac hyp. plati, tak dom predala a vyplatil sa dlh. Dnes sa jej exmanžel vyhráža súdom, nakoľko neplatil na deti a dala celú vec na políciu. Moja otázka, môže si on dnes vzniesť nárok na akúkoľvek čiastku z predaja domu, či peňazí použitých na jej prerobené? Boris

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu

(odpoveď odoslaná: 23.03.2022)

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame, že nakoľko rozsudok o rozvode manželstva nadobudol právoplatnosť pred 6 rokmi, potom už nie je možné podať návrh na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, keďže uplynula premlčacia doba, ktorá je tri roky /§ 149 a nasl. Obč. zákonníka/.

Z otázky vyplýva, že priateľka kúpila dom na hypotéku, ktorá bola na jej meno. Uvádzame však, že ak hypotéka bola platená za trvania manželstva i keď by to bolo len zo mzdy Vašej priateľky, uvádzame, že vyplatená mzda patrí do BSM a jej bývalý mal nárok na vyplatenie jednej polovice uhradených splátok počas trvania manželstva, vrátane toho, že peniaze z predaja pivnice, ktorá bola jeho výlučným vlastníctvom, investoval do domu manželky. Nárok na vrátenie uvedenej investície však tiež už uplynul, lebo rozsudok o rozvode manželstav nadobudol právoplatnosť pred 6 rokmi. Záver je ten, že súdnou cestou sa bývalý manžel Vašej priateľky nedomôže vyplatenia adekvátnej náhrady za vloženú investíciu, rovnako ani podielu na uhradených splátkach hypotéky.

V prípade záujmu resp. potreby kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať. Som po rozvode 6 rokov a nevysporiadal som sa exmanželkou. Chcel som predať dom a kúpiť jej byt. Z ničím nesúhlasí. Po celý čas aj v manželstve aj po nepracovala a ja platím aj po rozvode všetko. Aj hypotéku, odpad, daň. Chcem vedieť, či po právnej stránke, keď jej kúpim byt, nemusím brat ohľad na to, či súhlasí alebo nie. Ďakujem. Štefan

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu

(odpoveď odoslaná: 14.01.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že rozsudok o rozvode manželstva nadobudol právoplatnosť pred cca 6 rokmi. Dom, ktorý chcete predať, bol v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.

Ak je to tak, potom v zmysle ust. § 149 ods. 4 Obč. zákonníka platí, že dom je teraz právne v podielovom spoluvklastníctve obidvoch bývalých manželov v pomere 1/2 k celku. V nadväznosti na uvedené ustanovenie platí, že Vy ako bývalý manžel môžete predať len jednu polovicu domu. Odporčúame manželku vyzvať /čo zrejme nebude akceptované resp. zrealizované/ a to vyzvať ju, aby odkúpila Váš podiel. Ak by ste mali kupujúceho a manželka Váš podiel neodkúpi, potom môžete predať svoj podiel záujemcovi o kúpu.

Druhou možnosťou je, aby ste následne podali návrh  na súd na zrušenie podiel. spoluvlastníctva v zmysle ust. § 142 Obč. zákonníka :

"(1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.
(2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku.
(3) Pri zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva rozdelením veci môže súd zriadiť vecné bremeno k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti. Zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva nemôže byť na ujmu osobám, ktorým patria práva viaznúce na nehnuteľnosti."
 
Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta.

 

 


Podotázka: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
Pekný deň, som rozvedená viac ako 10 rokov, exmanžel zomrel, neboli sme majetkovo vysporiadané, deti budú mať dedičské konanie. Chcem sa opýtať, či toto je spravodlivé, ony budú dediť a ja nič. Chceli iba rozvodový papier. Ďakujem.

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu

(odpoveď odoslaná: 30.12.2021)

Dobrý deň,
nakoľko ste v čase jeho smrti už neboli manželmi, tak s Vami Občiansky zákonník nepočíta ako s dedičom. Dedili by ste iba v tom prípade, ak by zomrel počas trvania manželstva, prípadne ak by Vám niečo odkázal v závete.

Ak ste však vlastnili počas trvania manželstva nehnuteľnosti a tieto neboli po rozvode manželstva do 3 rokov vyporiadané, polovica nehnuteľností patrí Vám.


Podotázka: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
Mám otázku po 3 rokoch si chcem z ex manželkou vysporiadať finančne záväzky aký je postup ďakujem.

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu

(odpoveď odoslaná: 14.08.2021)

Dobrý deň,
ak myslíte po troch rokoch od rozvodu manželstva, tak v tomto prípade už uplynula zákonná lehota na dohodu o vyporiadaní BSM a uplatnila sa tzv. zákonná domnienka vyporiadania. Ak sa jedná napríklad o spoločný úver, ktorý platíte od rozvodu manželstva iba Vy, v tomto prípade viete od nej vymáhať nepremlčanú časť dlhu, nakoľko ste po rozvode manželstva platili celý dlh, na ktorom sa mala platením podieľať aj ona.


Trápi vás "Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
neviete mi poradiť, akú žiadosť, zmenu záznamu, či preregistráciu treba na kataster podať 5 rokov po rozvode na zápis podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti?

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu

(odpoveď odoslaná: 05.08.2021)

Dobrý deň,

pokiaľ bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) nebolo v lehote troch rokov od zániku manželstva vysporiadané dohodou, a v tejto lehote nebol ani podaný návrh na vysporiadanie súdom, potom dochádza k vyporiadaniu BSM zákonnou domnienkou podľa § 149 ods. 4 OZ. Keďže práva k nehnuteľnostiam, ktoré vznikli, zmenili sa alebo zanikli zo zákona sa do katastra zapisujú záznamom, môžete podať na príslušný okresný úrad, katastrálny odbor návrh na záznam do katastra nehnuteľností. Nakoľko zápis záznamom vykoná kataster na základe verejnej listiny, ako prílohu priložte rozsudok o rozvode manželstva spolu s doložkou právoplatnosti tohto rozsudku.


Podotázka: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať ako to je s vysporiadaním majetku 5 rokov po rozvode, keď je byt zobratý na hypotéku a stále ho splácam. Ex nikdy neplatil hypotéku a neinvestoval žiadne peniaze do bytu. Ďakujem Iva

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu

(odpoveď odoslaná: 14.06.2021)

Dobrý deň,  v otázke uvádzate, že rozsudok o rozvode manželstva nadobudol právoplatnosť pred cca 5 rokmi. Z otázky predpokladáme, že byt bol nadobudnutý počas trvania manželstva a teda za trvania bezpodielového spoluvlastníctva.

Keďže ste BSM zrejme po rozvode nevyporiadali dohodou prípadne nepodali návrh na súd o vyporiadanie BSM, potom v zmysle ust. § 149 ods. 4 Obč. zákonníka platí :

"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."
 
Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že ak ste  sa ohľadom BSM a teda aj bytu nedohodli, resp. ste ani nepodali návrh na súd o vyporiadanie BSM, potom je byt v podielovom spoluvlastníctve Vás ako bývalých manželov.
Vo veci odporúčame kontaktovať bývalého manžela s návrhom na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, na základe ktorej by ste byt nadobudli Vy ako bývalá manželka a keďže ste za byt platili hypotéku v rozsahu a podľa podmienok zmluvy o úvere, Vami uhradené splátky, poplatky a úroky by znížili podiel manžela na vyplatenie z bytu. 
Odporúčame vec prekonzultovať  s bankou  následne spoločne s bývalým manželom spísať zmluvu o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva s vyporiadaním úveru.

Podotázka: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
chcela by som poradiť ohľadom darovania bytu, ktorými vlastníkmi sú moji rodičia, ktorý sú rozvedený cca 10 rokov. Môžu mi ho darovať obidvaja nakoľko sa medzi sebou nevysporiadali?

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu

(odpoveď odoslaná: 13.05.2021)

Dobrý deň, ak rodičia nevyporiadli BSM zaniknuté rozvodom manželstva, potom platí ust. § 149 ods. 4 Obč. zákonníka :

"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

 

Ak vychádzame z predpokladu, že byt bol v bezpodielovom spoluvlastníctve a BSM nevyporiadli, potom v zmysle ust. § 149 ods. 4 Obč. zákonníka platí, že byt je zo zákona v podielovom spoluvlastníctve oboch bývalých manželov v podiele 1/2 k celku. Byt vám teda môžu rodičia darovať na zákalde darovacej zmluvy. Uvádzame tiež, že ak by jeden z rodičov nesúhlasil s darovacou zmluvou vo váš prospech, druhý rodič môže darovať podiel  1/2 na byte aj bez súhlasu druhého spoluvlastníka - rozvedeného rodiča.

 


Trápi vás "Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, do koľkých rokov môžem podať majetkovoprávne vysporiadanie od rozvodu ?

 

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu

(odpoveď odoslaná: 05.05.2021)

Dobrý deň,
v zmysle ust. §  149 Obč. zákonníka platí, že ak sa s bývalým manželom nedohodnete na vyporiadaní BSM dohodou, potom je treba podať návrh najneskoršie do 3 rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva v zmysle ust. 149 ods. 3  Obč. zákonníka :

 

"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak návrh nepodáte do troch rokov, potom zo zákona platí ohľadom nehnuteľností, že tieto sú podielovom spoluvlastníctve obidvoch manželov v podiele 1/2 k celku a ohľadom hnuteľných vecí platí, že manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva.

Podotázka: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, ako je to s nárokom na úhradu nájmu po rozvode, aj keď sme nemali vyporiadané bezpodielové spoluvlasníctvo manželov, ak je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti bývalý manžel a deti boli zverené do opatery matky, a ja nemám ani nájomnú zmluvu a ani písomnú výzvu na úhradu.

Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu

(odpoveď odoslaná: 14.12.2020)

Dobrý deň,
ak užívate po rozvode manželstva manželo byt (teda byt, ktorý nepatril do BSM, ale patrí iba jemu), mali by ste mať s ním uzatvorenú nájomnú zmluvu alebo inú zmluvu na základe ktorej Vám vznikne užívacie právo k nehnuteľnosti. Ak nemáte žiadnu zmluvu s ním uzatvorenú, užívate byt bez akéhoľkovek právneho dôvodu. V takom prípade má vlastník nehnuteľnosti právo od Vás požadovať vydanie bezdôvodného obohatenia, nakoľko sa na jeho úkor bezdôvodne obohacujete tým, že užívate jeho byt bez právneho dôvodu a bez relevantného plnenia. Výška bezdôvodného obohatenia je vo výške priemerného nájomného za podobné byty v predmetnej lokalite.


Podotázka: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať ako je to s finančným vysporiadaním sa PO UPLYNUTÍ 3 ROKOV OD ROZVODU, čiže peniaze na osobných účtoch, stavebné sporenie, resp. iné prostriedky. Ďakujem, Milan 

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu

(odpoveď odoslaná: 08.12.2019)

Dobrý deň, pri zodpovedaní Vašej otázky je treba vychádzať z ust. § 149 ods. 4 Obč. zákonníka :
"(4) Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."


Z uvedeného zákonného textu vyplýva, že finančné prostriedky na bankovom účte patria tomu z manželov, ktorý bol majiteľom  účtu. 
Pokiaľ  ide o stavebné sporenie, treba vychádzať z textu zmluvy o stavebnom sporení v zmysle ust. zákona o stavebnom sporení. Platí ust. § 4 cit. zákona o stavebnom sporení a to,  že "stavebným sporiteľom môže byť okrem  iných  fyzická osoba, ktorá uzatvorí so stavebnou sporiteľňou zmluvu o stavebnom sporení alebo v prospech ktorej je uzatvorená zmluva o stavebnom sporení."
T.j.  : Pokiaľ ste zmluvu uzatvorili Vy sám vo Váš prospech, potom nasporené fin. prostriedky patria Vám. Ak zmluva o stav. sporení bola uzatvorená v prospech maloletého dieťaťa, nasporené finančné prostriedky patria maloletému. Ak by ste chceli zrušiť účet, ktorý je v prospech maloletého, budete potrebovať súhlas súdu (§ 111 Civil. mimospor. poriadku). 
 


Trápi vás "Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Prosím o objasnenie otázky : Ak sa exmanžel znovu oženil, bude v príp. jeho smrti nová manželka dedičkou jeho podielu v dome, ktorý sme v minulosti spolu postavili ? Ďakujem vopred.

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu

(odpoveď odoslaná: 25.11.2019)

Dobrý deň,

vo  Vami uvedenom prípade keďže dom nepatrí do novovzniknutého BSM nového manželstva, manželka Vášho bývalého manžela bude dedičom jeho podielu spolu s Vašimi spoločnými deťmi /jeden syn/ a to v každý rovnakým dielom, čo vyplýva z ust. § 473 Obč. zákonníka :
"V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom."

V  dedičskom konaní môže dôjsť aj k dohode dedičov a to tak, že podiel na dome po Vašom bývalom manželovi nadobudne Váš spoločný syn.


Podotázka: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň.
Prosím o radu. Som 13 rokov po rozvode. Mame 1 syna. S bývalým manželom sme dodnes neriešili vysporiadanie spoločne postaveného domu, teda neprebehlo BSM. Je to jediný majetok, ktorý mame spoločne.
Ex manžel sa však (ako ťažko chorý pacient s onkol. ochorením a geneticky podmienenou ľahšou formou mentálneho poškodenia) nečakane oženil pred krátkym časom s partnerkou, s ktorou býva tretí rok. Ma navyše aj dlžobu, ktorú si vzal už počas ťažkého ochorenia a vtedajšia (ešte len) partnerka o tom vedela.
Mojou otázkou ostáva-ako najlepšie ochrániť dom pred novou možnou spolumajiteľkou, aké právne kroky podstúpiť ?
Je možné brať do úvahy aj množstvo rokov, kedy som sa starala o dom sama a platila všetky výdavky spojené s domom a tiež je možné prihliadať aj na vyššie uvedené okolností vo veci zdravot. stavu ?
Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu

(odpoveď odoslaná: 24.11.2019)

Dobrý deň, 

vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 149 odst. 4 Občianskeho zákonníka
"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak ste RD nadobudli počas trvania manželstva a patril do BSM, uplynutím troch rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva je RD v podielovom spoluvlastníctve.
Za tohto právneho stavu riešením je dohodnúť sa na zrušení podiel. spoluvlastníctva a toto vyporiadať, teda poslať bývalému manželovi návrh na odkúpenie Vášho podielu na RD a v prípade, že k dohode nedôjde, podať návrh na súd o zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva
Možnosťou je tiež, že mu ponúknete, ak to teda prichádza do úvahy, na predaj svoj podiel a ak ponúknutú cenu nevyplatí v lehote do dvoch mesiacov, svoj podiel na dome predáť tretej osobe. 
Pokiaľ ide o výdavky spojené s užívaním domu a nákladmi na jeho prevádzku, tu treba uviesť, že pokiaľ by ste chceli uplatňovať nároky spred 13 rokov, tieto sú už premlčané. Všeobecná premlčacia doba je tri roky.
Naviac pokiaľ manžel užíva celý dom, riešením je aj rozdelenie domu na dve samostatné časti so samostatným prívodom vody, el. energie, samostatnými vchodom. Tu by ste však potrebovali znalecký posudok na technické rozdelenie nehnuteľnosti a povolenie stav. úradu, následne po realizácii by bol RD zapísaný v katastri nehnuteľností ako dve samostatné nehnuteľnosti. Uvedené sa týka aj pozemku ak bol v BSM.

Píšete o chorobách manžela, len poznamenávame, že jeho podiel nemôže patriť do jeho novovzniknutého BSM, ktoré vzniklo uzatvorením manželstva, keďže RD nadobudol počas trvania manželstva s Vami.
Poznamenávame, že Vy ako bývalá manželka nezodpovedáte za dlhy manžela, ktoré vznikli po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku o rozvode; pri exekúcií však môže byť postihnutý spoluvlastnícky podiel bývalého manžela na RD.

Zdravotný stav.  bývalého manžela ho neobmedzuje v jeho vlastníckom práve.

Možnosťou resp. aspon čiastočným usporiadaním vlastníckych vzťahov je spísanie dohody o nájme Vášho spoluvlastníckeho podielu na RD.

Za  účelom vyporiadania odporúčame kontaktovať advokáta.


Podotázka: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či mám ešte nárok po 30 rokoch na vysporiadanie majetku. Bohužiaľ ešte stále som od bývalej ženy nedostal ani cent. Nakoľko som jej 4 izbový byt chcel nechať, že ho darujem dcéram, ale oni tam nebývajú a býva tam len ona s druhým manželom. A teraz chce ten byt predať a mňa ani nevyplatila, čo mám teraz spraviť. Zistil som, že majiteľkou toho bytu je len ona a jej nový manžel. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu

(odpoveď odoslaná: 21.10.2019)

Dobrý deň,
z otázky usudzujeme, že byt bol zrejme v bezdpodielovom spoluvlatníctve manželov, k rozvodu došlo pred  30 rokmi a k vyporiadaniu BSM dohodou nedošlo a ani nebol podaný návrh na súd v lehote do 3 rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva.
V otázke píšete, že k rozvodu došlo pred 30 rokmi a teda v zmysle ust. § 149 ods. 4 Obč. zákonníka platí (citujeme) :
"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

Z uvedeného vyplýva, že ak byt bol v BSM, potom po uplynutí troch rokov je v podielovom spoluvlastníctve bývalých manželov ak nedošlo k dohode a ani nebol podaný návrh na súd o vyporiadanie BSM.

Predpokladáme, že skutočnosť, že došlo k rozvodu, nebola oznámená katastru nehnuteľností na vyznačenie podiel. spoluvlastníctva.
Túto skutočnosť môžete oznámiť katastrálnemu odboru aj teraz zaslaním právoplatného rozsudku o rozvode manželstva s doložkou právoplatnosti alebo je ho osvedčenú kópiu (vyznačí infocentrum prísl. súdu) a žiadať o vykonanie záznamu na prísl. LV.
Podľa § 36a/ zákona o katastri nehnuteľností následne platí :
"(1) Ak je vlastnícke právo k nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva a na vykonanie záznamu je predložená ďalšia verejná listina alebo iná listina, ktorá nevychádza z údajov katastra, okresný úrad nevykoná záznam a túto skutočnosť oznámi tomu, kto ju predložil, a tomu, v koho prospech právo k nehnuteľnosti svedčí podľa listiny. Okresný úrad súčasne vyzve dotknuté osoby, aby uzavreli dohodu alebo podali na súde žalobu o určenie práva k nehnuteľnosti."

T.j.  Postup katastrálneho odboru by mal byť ten, že Vám oznámi, že záznam nevykoná a oznámi to  Vám a aj osobám zapísaným na LV a vyzve Vás, aby ste sa dohodli alebo podali na súde žalobu o určenie práva k nehnuteľností.

Záverom uvádzame, že z otázky nevieme presne usúdiť právny stav nehnuteľnosti počas trvania manželstva. Len poznamenávame, že ak nehnuteľnosť bola vo výlučnom vlastníctve Vašej manželky, po uplynutí 30 rokov do rozvodu manželstva sa už nemôžete domáhať ani vydania bezdôvodného obohatenia, ktoré by mohlo spočívať v investíciách počas trvania BSM, keďže uplynula premlčacia doba.

Nie je nám známe na základe akých skutočností je stav na LV taký ako uvádzate v otázke, preto odporúčame postup voči katastru nehnuteľností ako uvádzame vyššie a súčasne kontaktovať advokáta za účelom preštudovania Vašich dokladov.


Trápi vás "Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ako je to v prípade ak som 3 roky po rozvode, dohodu o vysp. majetku sme neuzavreli ani nikam nepodávali, manželmi sme boli 3 roky, počas tej doby som robila dodatočne stavebné povolenie (DSP) k domu, ktorý som nadobudla dávno pred manželstvom do výlučného vlastníctva, zaujíma ma, či ma exmanžel nárok na nejakú časť domu, keďže to DSP bolo robené počas manželstva, a tiež by ma zaujímalo, či ma vôbec nárok na nejaké hnuteľné/nehnutelne veci, keďže sme neuzavreli dohodu o BSM, ale sme ich spoločne užívali. Ďakujem za odpoveď, Oravcová.

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu

(odpoveď odoslaná: 14.10.2019)

Dobrý deň, v nadväznosti na vašu otázku uvádzame, že podľa § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka platí :
"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."
 

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že pokiaľ ste sa s bývalým manželom nedohodli na vyporiadaní BSM prípadne ani v lehote do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode nebol podaný návrh na súd o vyporiadanie BSM, potom platí uvedené ustanovenie  § 149 ods. 4 Obč. zákonníka, teda k vyporiadaniu fakticky došlo zo zákona.

V otázke uvádzate, že nehnuteľnosť  ste nadobudli pred uzatvorením manželstva, teda je vo vašom výlučnom vlastníctve. Podiel na dome z toho dôvodu, že ste v tomto dome bývali a prípadne realizovali investície zo spoločných prostriedkov patriacich do BSM na základe dodatočného stavebného povolenia, z tohot  dôvodu bývalý manžel sa nestal zo zákona podielovým spoluvlastníkom domu. 

Otázka prípadných investícií na základe dodatočného stav. povolenia, tu platí, že v prípade investícií realizovaných počas trvania manželstva, manžel by mal  teoreticky nárok na vrátenie jednej polovice investícií do majetku vo vašom výlučnom vlastníctve, keďže bol zveľadený váš výlučný majetok počas trvania BSM z prostriedkov patriacich do BSM.

Podľa ust. § 107 Obč. zákonníka platí :

"(1) Právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil.

(2) Najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky, a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo."

Objektívna premlčacia doba podľa ods. 2 § 107 - trojročná - začala plynúť dňom právoplatnosti rozsudku o rozvode a v rámci tejto mohol bývalý manžel uplatniť na súde svoje právo na vydanie bezdôvodného obohatenia. Prípadne aj mohol podať návrh na súd o vyporiadanie BSM.

Odporúčame vám preto zistiť v infocentre prísl. okresného súdu, teda okresného súdu miesta vášho trvalého pobytu a zistiť či bývalý manžel si uplatnil cestou súdu návrh na vyporiadanie BSM  prípadne návrh na vydanie bezdôvodného obohatenia

V prípade kladnej odpovede, a teda bude vám doručená žaloba zo súdu, napíšte nám do podotázok, aby sme vám pomohli, prípadne podľa už uvedeného by ste mohli vzniesť námietku, že k vyporiadaniu BSM došlo zo zákona v zmysle ust. § 149 ods. 4 Obč. zákonníka, resp. vzniesť námietku premlčania ohľadom vydania bezdôvodného obohatenia.

 


Podotázka: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosím Vás s manželom nežijem už 3 roky, ešte nie sme rozvedení a ja už žijem na byte s priateľom a mame veci a auto, ktoré je písané na mňa. Teraz chcem požiadať o rozvod, ma manžel právo na moje veci a auto po rozvode? Keď už 3 roky mám iný trvalý pobyt? Ma manžel právo po rozvode aj na tieto veci? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu

(odpoveď odoslaná: 30.07.2019)

Dobrý deň prajem,

bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zaniká až právoplatnosťou rozvodu. Ak ste sa odsťahovali BSM nezaniklo a stále trvá, a preto pokiaľ ste nadobudli hodnotnejšie veci, ako je auto, do vlastníctva, potom patria tieto veci do BSM v prípade zániku manželstva a BSM sa budú vyporiadavať. Manžel teda na ne bude mať právo. 


Podotázka: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, som tri roky po rozvode, nepodala som o majetkové vysporiadanie. Ja som ostala so synom v 2, 5 pol izbovom byte a môj exmanžel sa odsťahoval do našej novo postavenej rekreačnej chatky / je postavená ako rodinný dom/ mňa so synom tam ani nepustil a on rozhodol, že tam nemáme právo chodiť. Nechcela som sa súdiť lebo sme sa dohodli, že všetko sa prepíše na nášho spoločného syna, ale rozmyslel si to. Teraz ani neviem ako postupovať ďalej, dohodnúť sa sním nie je možné. On v dome býva so svojom snúbenicou a ja som ostala v byte s terajším manželom, Nechcela by som, aby to ostalo takto nevysporiadané. Viem urobila som chybu, že som mu verila, Teraz mi tvrdí, že už nemám právo na dom a na žiadne vysporiadanie.

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu

(odpoveď odoslaná: 07.11.2018)

Dobrý deň,

ak od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode uplynuli 3 roky, potom nastalo vyporiadanie zo zákona a už nie je možné BSM tým pádom vyporiadať. Podľa ustanovenia § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

Ak dané nehnuteľnosti patrili do BSM (byt aj chatka) a nedošlo k ich vyporiadaniu, potom v zmysle § 149 ods. 4 OZ prešli do režimu podielového spoluvlastníctva. Aj toto spoluvlastníctvo je možné zrušiť a vyporiadať, a to buď dohodou alebo žalobou. 

Môžete teda exmanželovi navrhnúť zrušenie a vyporiadanie oboch nehnuteľností a ak nebude súhlasiť môžete podať žalobu na súd.


Trápi vás "Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, sme v rozvodovom konaní dohodli sme sa, že spoločný byt predáme a rozdelíme sa. Tak som z bytu odišla aj s maloletou dcérou a predávame ho. Manžel sa zrazu rozhodol, že on si byt chce nechať a mne moju čiastku vyplatiť ale, keď nebudem súhlasiť tak žiada vyššiu čiastku pri predaji ako v prípade keby ho kúpil on. Čo môžem robiť ja nesúhlasím, aby si byt nechal on chcem ho proste predať slušne sa rozdeliť. Vlastne momentálne ani neviem, či som dobre urobila, že som odišla. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu

(odpoveď odoslaná: 17.10.2018)

Dobrý deň,

tým, že ste odišli ste na byt, pokiaľ je aj vo Vašom vlastníctve, nestratili právny nárok. Ak ste v rozvodom konaní a byt je v BSM, treba počkať do právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Potom sa vykonáva vyporiadanie BSM a to buď dohodou, alebo súdne. Ak sa nedohodnete, súd po preskúmaní skutkového stavu autoritatívne rozhodne a môže priznať byt aj jednému z Vás za náhradu. Ak by už uplynula 3 ročná lehota od zániku manželstva, potom sa byt transformoval do podielového spoluvlastníctva. Podielového spoluvlastníka nikto nemôže nútiť, aby zotrval v spoluvlastníctva. Podielové spoluvlastníctvo môžete zrušiť a vyporiadať dohodou a ak sa nedohodnete tak súdne, pričom súd postupuje striktne podľa zákona, a teda ak sa vec nedá deliť, tak ju prikáže jednému zo spoluvlastníkom za náhradu (podľa znaleckého posudku) a ak žiadny zo spoluvlastníkov vec nechce tak nariadi predaj a rozdelenie výťažku. Vy reálne nedokážete zabrániť tomu, aby byt pripadol len manželovi. 


Podotázka: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosím Vás sme 2 roky rozvedení. Exmanželka ostala bývať v byte, na ktorý sme si brali hypotéku. Nechce sa dohodnúť o vysporiadaní, a ani neplatí hypotéku. Všetko platím sám nakoľko sa nechcem dostať do problémov s exekútorom. Čo sa stane, keď prejdú 3 roky od rozvodu ako vyriešiť hypotéku? Banka mi povedala, že pokiaľ sa nedohodneme tak nemôžu prepísať hypotéku na nikoho. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu

(odpoveď odoslaná: 04.07.2018)

Dobrý deň, pokiaľ sa v rámci trojročnej lehoty nedohodnete a rovnako ani jeden z manželov nepodá na súd žalobu o vyporiadanie BSM, uplatní sa tzv. nevyvrátiteľná zákonná domnienka vyporiadania BSM upravená v ustanovení § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka. Vo vzťahu k nehnuteľnosti bude potom platiť, že ju budete vlastniť v tzv. podielovom spoluvlastníctve, každý s rovnakým podielom 1/2. V banke Vám správne uviedli, že na prepis hypotéky potrebujete súhlas aj druhého manžela. Ak by ste sa ani na tomto nevedeli dohodnúť uplatní sa podobná domnienka vyporiadania ako pri nehnuteľnostiach. Podľa judikátu R 22/1991: „Ak mali spoločnú pôžičku manželia, ktorí sa rozviedli, a o ich spoločnom majetku platí to, čo je ustanovené v § 149 ods. 4 OZ, potom sa ten z bývalých manželov, ktorý zaplatil celý dlh z tejto pôžičky (alebo viac ako polovicu) môže žalobou na súde domáhať, aby mu druhý z bývalých manželov nahradil, čo mal na tento dlh platiť podľa rovnakého podielu ich obidvoch na tomto dlhu.“ Vychádzajúc z toho je možné vyvodiť, že Vaše podiely na záväzku budú tiež predstavovať 1/2, hoci voči banke budete naďalej vystupovať obaja ako tzv. solidárni dlžníci.

 


Podotázka: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu (Spoluvlastníctvo)

Doby deň chcem sa opýtať som rozvedená už 4 roky nedala som na BSM, lebo sa nedalo dohodnúť. Chcela by som prepísať svoju polovicu na dcéru ako mám ďalej postupovať. Ďakujem za skorú odpoveď.

 

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu

(odpoveď odoslaná: 15.11.2017)

 

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

 

1./ V zmysle ust. § 140 Obč. zákonníka platí : 

Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov.

Podľa ust. § 116 Obč. zákonníka blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

 

2./ Z uvedeného vyplýva, že Vy ako podielová spoluvlastníčka 1/2 bytu môžete tento darovať prípadne predať svojej dcére, nakoľko sa jedná o blízku osobu.

 

 

 

 


Trápi vás "Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, v roku 2014 bol rozvod. V r. 2016 bolo súdnym zmierom rozdelené BSM. Ak by sa zmier zrušil teraz, bolo by to viac ako tri roky od rozvodu. Čo by nasledovalo, súd odznova alebo paragraf 149 ods. 4 OZ?

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu

(odpoveď odoslaná: 14.09.2017)

Dobrý deň. V súvislosti s Vašou otázkou si Vám dovoľujem v prvom rade uviesť, že s účinnosťou od 01.07.2016 platia nové procesné kódexy, pričom Civilný sporový poriadok, ako základný procesný predpis, už neupravuje možnosť zrušiť rozhodnutie, ktorým bol schválený zmier.

V novom kódexe je zmier upravený v ustanovení § 148, pričom dôvodová správa k tomuto ustanoveniu vyslovene uvádza, že: „odstraňuje sa redundantný prvok spočívajúci v opätovnom potenciálnom prejednaní veci, ktorá už bola právoplatne rozhodnutá (...)“. Pritom účelom odstránenia tohto prvku je podľa zákonodarcu posilnenie právnej istoty.

Odhliadnuc od vyššie uvedeného, pokiaľ by existovala možnosť zrušiť rozhodnutie o schválení súdneho zmieru a k jeho zrušeniu by skutočne došlo, domnievam sa, že by to malo za následok skôr nastúpenie účinkov nevyvrátiteľnej právnej domnienky o vyporiadaní BSM upravenej v ustanovení § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka.


Podotázka: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Sme s manželom 2,5 roka rozvedení. Vlastníme rodinný dom, v ktorom ostal bývať exmanžel aj s deťmi. Exmanžel nekomunikuje, vyše roka sa so mnou nerozpráva. Nedá sa s ním dohodnúť. Momentálne som zohnala na dom kupca. Keďže manžel nekomunikuje, navrhla som kupcovi, aby mi predložil cenovú ponuku. Je možné cestou súdu prinútiť exmanžela, aby cenovú ponuku prijal a uzavrel kúpnopredajnú zmnluvu? resp. ako zvykne súd postupovať pri vysporiadaní BSM? Kým nebola reálna možnosť predaja domu, nechcela som na exmanžela tlačiť, viem, že peniaze nemá. Ale teraz tá možnosť je a nedá sa s ním pohnúť.

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu

(odpoveď odoslaná: 06.08.2017)

Dobrý deň, manžela nie je možné súdom prinútiť k tomu, aby predal dom. Súd takto v konaní o BSM nerozhoduje. V konaní o vysporiadanie BSM súd rozhodne tak, že prikazáže majetok jednému z manželov a zaviaže ho, aby druhého manžela vyplatil alebo prikáže nehnuteľnosť do podielového spoluvlastníctva.

Manželovi táto situácia určite vyhovuje, pretože užíva dom a nemusíš nič riešiť. Pokiaľ podáte návrh na súd do troch rokov od rozvodu manželstva, zaplatíte na začiatku súdny poplatok iba 66 eur. Pokiaľ by už však uplynuli tri roky od rozvodu manželstva, potom by ste na začiatku po podaní návrhu platili hneď šesť percent z hodnoty polovice nehnuteľnosti. Podajte preto návrh na súd do troch rokov od rozvodu manželstva.


Podotázka: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu ako vyriešiť majetkové vysporiadanie. Môj manžel je už 3 roky rozvedený so svojou ex manželkou bývame v byte, ktorý bol ich. Exmanželka sa nechcela dohodnúť. Už vyše troch rokov býva v ČR a neplatí ani hypotéku a ani výživné čo jej bolo súdom nariadené. Ako máme vyriešiť tento problém. Musíme podať žiadosť na súd o majetkové vyrovnanie alebo dá sa to aj inak? Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu

(odpoveď odoslaná: 25.07.2017)

Dobrý deň, ak sa do troch rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode nedohodli, tak v súčasnosti vlastnia predmetnú nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve. Podielové spoluvlastníctvo je možné zrušiť a vyporiadať buď na základe dohody alebo žalobou na súde. Ak sa bude chcieť Váš manžel stať výlučným vlastníkom tejto nehnuteľnosti, bude jej musieť vyplatiť 1/2 trhovej hodnoty nehnuteľnosti. Na druhej strane však má Váš manžel právo požadovať od nej zaplatenie 1/2 splátok hypotéky. Jeho exmanželka sa totiž na jeho úkor bezdôvodne obohacuje. Takéto bezdôvodné obohatenie sa však premlčí v dvojročnej lehote. Tzn. že by v súčasnosti mohol požadovať 1/2 splátok za uplynulé dva roky. Ak neplatí súdom určené výživné je možné voči nej začať exekučné konanie na vymoženie zročného výživného, ale aj bežného výživného.


Trápi vás "Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Moja otázka. S bývalou manželkou sme nadobudli počas manželstva nehnuteľnosť byt. Vzhľadom na skutočnosť, že od rozvodu uplynulo viac ako 3 roky neukončili sme BSM. Momentálne sme na LV zapísaní stále ako 1/1 obaja spoločne. Mám záujem jej byt prenechať bezodplatne. Ako postupovať a aké zmluvy uzavrieť, aby to kataster urobil čo najjednoduchšie a najrýchlejšie. Ďakujem. S pozdravom JB.

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu

(odpoveď odoslaná: 12.04.2017)

Dobrý deň. Keďže ste nevyporiadali bezpodielové spoluvlastníctvo manželov do 3 rokov od právoplatného rozvodu manželstva stali ste sa automaticky obaja podieloví spoluvlastníci nehnuteľnosti, kadžý v podiele 1/2 v pomere k celku. Pokiaľ máte záujem previesť svoju 1/2 na bývalú manželku môžete obaja uzavrieť dohodu o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva na základe ktorej jej prevediete podiel o veľkosti 1/2 na nehnuteľnosti bezodplatne. Dohoda spolu s návrhom na vklad a správnym poplatkom vo výške 66 EUR sa podá na Okresný úrad, katastrálny odbor, ktorý dohodu najneskôr do 30 dní zapíše. Taktiež môžete uzavrieť darovaciu zmluvu na základe ktorej prevediete svoj podiel na bývalú manželku. S prípravou listín je najlepšie obrátiť sa na advokáta. Advokáti disponujú aj elektronickým podpisom a vedia Vám zmluvy podať elektronicky, čím ušetríte polovicu správneho poplatku. 


Podotázka: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Moji rodičia sa pred dvoma rokmi rozviedli. Otec zostal žiť v byte s dvoma dcérami, ktorý je zaťažený hypotékou a matka je polovičný spoluvlastník (spoluručiteľ). Matka sa pred dvoma rokmi odsťahovala a neplatí mu nič. Otec chcel, aby svoj podiel prepísala naňho, čo odmietla. Ako ma otec prosím postupovať ďalej? Za odpoveď Vám vopred ďakujem. S pozdravom.

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu

(odpoveď odoslaná: 05.02.2017)

Dobrý deň, pokiaľ sa nedohodli na vysporiadaní majetku po rozvode, potom na návrh ktoréhokoľvek z nich rozhodne súd. Treba sa ale pripraviť na to, že pokiaľ bude nehnuteľnosť zverená jednému z nich bude tento manžel zaviazaný na vyplatenie peňazí na vyrovnanie podielov. Nie je teda možné štandardne nadobudnúť podiel niekoho iného bezodplatne (bez toho aby musel vyplatiť toho druhého). Iba vo výnimočných prípadoch by to bolo možné ale tie sú naozaj zriedkavé.


Podotázka: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, rozviedla som sa v roku 2014, zatiaľ nemáme vysporiadané BSM kvôli tomu, ze z ex manželom sa nedá dohodnut. Ex manžel ma nepustí do domu robí mi problémy. Dom sme darovali deťom kvôli jeho exekúcii v roku 2004 /za podvod s pozemkami/ mám tam doživotne právo užívania a bývania, som vecne bremeno v minulosti sa mi vyhrážal zabitím to vravel aj dcére. Mám obavy o svoj život. Chcem Vás poprosiť o radu, co mam robiť. Vopred Vám Ďakujem. S pozdravom.

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu

(odpoveď odoslaná: 24.01.2017)

Dobrý deň, ak sa s ním nedá dohodnúť, obráťte sa na súd. Pred podaním žaloby však prediskutujte svoju situáciu s advokátom, pretože nie je dobré podávať žalobu za každú cenu. Najskôr musíte vedieť, či máte šancu uspieť. Advokát Vám to zhodnotí.


Trápi vás "Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu (Spoluvlastníctvo)

prosím Vás, je možné požiadať o zrušenie majetkového vysporiadania, ak bolo vykonané pred viac ako 2 rokmi alebo požiadať o jeho prehodnotenie? Dakujem za skorú odpoveď 

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu

(odpoveď odoslaná: 16.11.2015)

Dobrý deň, ak bolo majetkové vysporiadanie riešené súdom tak, len veľmi ťažko dokážete opätovne otvoriť toto konanie. Existuje možnosť obnovy konania, ale to nie je také jednoduché a musia byť na to splnené zákonné dôvody. 

Ak ste uzatvorili dohodu o majetkovom vysporiadaní, tak v tomto prípade je potrebné sa pozrieť na zmluvu a posúdiť možnosti jej zrušenia alebo zneplatnenia.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Majetkové vysporiadanie po uplynutí 3 rokov od rozvodu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku