Máte
otázku?

Do kedy môžem požiadať o určenie otcovstva?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Do kedy môžem požiadať o určenie otcovstva?

Dobry den, chcem sa spytat do kolko mesiacov alebo rokov mozem poziadat o urcenie otcovstva, nakolko dcera ma rok a zatial som to neriesila partner sa staral a prispieval len nechcel uznat otcostvo, len do buducna dcery sa mi to zda neferove dakujem za radu.

Odpoveď: Do kedy môžem požiadať o určenie otcovstva?

Dobrý deň, 

otcovstvo sa v našom Zákone o rodine (ZR) určuje na základe domnienok otcovstva. Z Vasej otázky nie je jasné, či ste manželmi alebo nie. Je to dôležitá skutočnosť vzhľadom na dôkladné zodpovedanie otázky. Budem však vychádzať doslovne z toho, že ide o Vášho partnera a teda zrejme nie manžela.

Pokiaľ skutočne nechce partner uznať otcovstvo, prichádza do úvahy tzv 3.domnienka, podľa § 94 ods.2 ZR. Aktívne legitimovanou, a teda oprávnenou podať návrh ste aj vy z pozície matky dieťaťa. Lehotu na podanie návrhu zákon o rodine neuvádza, a teda tento návrh môžete podať aj v súčasnosti. Bude, ale nutné preukázať, že ste s otcom dieťaťa mali súlož v tzv. rozhodnom čase (čas kedy od súlože do narodenia prešlo minimálne 180 ale nie viac ako 300 dní), ak sa Vám to podarí úspešne preukázať automaticky je otec považovaný za otca dieťaťa a pokiaľ sa mu nepodarí v tom istom spore zaprieť svoje otcovstvo, právoplatnosťou rozhodnutia sa stane otcom dieťaťa aj z právneho hľadiska. Návrh smerujte voči domnelému otcovi ako odporcovi.

Upozorňujem Vás, že pokiaľ by v spore dotyčný výslovne uznal, že je otec, postupuje sa podľa 2.domnienky (§ 90 ZR), nakoľko ide o určenie otcovstva súhlasným vyhlásením a od právoplatnosti rozhodnutia mu plynie 3 ročná lehota na podanie návrhu nazapretie otcovstva.

Trápi vás "Do kedy môžem požiadať o určenie otcovstva?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Do kedy môžem požiadať o určenie otcovstva? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Dcéra ma 12 rokov, otec dieťaťa nie je zapísaný v rodnom liste ani sa o nej nezaujíma, neplatí. Chcem sa opýtať mám šancu uspieť na súde o výživné, aj keď som s tým čakala tak dlho?
Ďakujem za odpoveď

S pozdravom.

Odpoveď: Do kedy môžem požiadať o určenie otcovstva?

(odpoveď odoslaná: 15.11.2021)

Dobrý deň,
kým dieťa nemá zapísaného otca v rodnom liste, nie je voči komu podať návrh na určenie výživného. Tzn. že je potrebné najprv určiť otcovstvo a v rámci tohto konania sa dá potom riešiť aj výživné. Toto však nebude možné požadovať spätne, ale iba do budúcna. To, že ste doteraz túto situáciu neriešili, neznamená, že nárok na výživné zanikol.


Podotázka: Do kedy môžem požiadať o určenie otcovstva? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Chcel by som sa opýtať partnerka mi nechce uznať otcovstvo ani, aby mala dcéra po narodení moje priezvisko chcem sa spýtať aké mám možnosti a koľko po narodení môžem požiadať o uznanie otcovstva nakoľko sa o dcéru chcem starať ďakujem.

Odpoveď: Do kedy môžem požiadať o určenie otcovstva?

(odpoveď odoslaná: 16.07.2021)

Dobrý deň,
určenie otcovstva súdom nie je limitované časom. Odporúčame Vám však riešiť túto situáciu čo najskôr. Je oveľa jednoduchšie si postupne začať budovať vzťah s malým dieťaťom, než s dieťaťom vo veku 3-5 rokov.


Podotázka: Do kedy môžem požiadať o určenie otcovstva? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
mám pár dni pred pôrodom. Manžel pracuje v Nemecku a voľno dostal až 1. 7. 2020. Ak nemám so sebou v pôrodnici prehlásenie o uznaní otcovstva, ako sa to potom rieši?

Odpoveď: Do kedy môžem požiadať o určenie otcovstva?

(odpoveď odoslaná: 10.06.2021)

Dobrý deň,

prehlásenie o uznaní otcovstva do pôrodnice nepotrebujete, pretože Vaše dieťa sa narodí v manželstve. Uplatní sa teda prvá domnienka svedčiaca manželovi matky. Pre jej uplatnenie je rozhodujúci právny stav, teda existencia manželstva v čase narodenia dieťaťa. Naplnenie tejto domnienky nevyžaduje ani zápis v matrike, ktorý má len evidenčné účinky vo forme zápisu dieťaťa do evidencie, avšak tento zápis nemožno doslovne chápať ako potvrdenie otcovstva dieťaťa. Otcovstvo Vášho manžela určené prvou domnienkou vyplýva totiž priamo zo zákona.

Postup bude preto taký, že zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa Vaše dieťa narodí, oznámi narodenie dieťaťa priamo matrike do 3 pracovných dní od jeho narodenia. Pri prevzatí rodného listu budete potrebovať hlásenie o narodení dieťaťa, ktoré nemocnica zašle matrike, a tiež vyhlásenie o mene dieťaťa, ktoré dostanete v nemocnici. Rodný list je potrebné vyzdvihnúť osobne na matrike podľa miesta narodenia dieťaťa. Len pre úplnosť, detského lekára potrebujete mať vybraného už pri príchode do nemocnice. Pripravte si meno pediatra, tel. číslo a adresu ordinácie, kam nemocnica zašle výsledky základných vyšetrení Vášho dieťaťa.


Trápi vás "Do kedy môžem požiadať o určenie otcovstva?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Do kedy môžem požiadať o určenie otcovstva? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
mám 9 ročného syna. Jeho otec nie je zapísaný v rodnom liste, neplatí naňho výživné, ani sa nezaujíma. V prípade, že dám na súd žiadosť o určenie otcovstva a testy DNA potvrdia, že je otec, určí mu súd platiť výživné. Výživné bude platiť od rozhodnutia súdu alebo bude mať zaplatiť aj výživné za 9 rokov od kedy sa syn narodil? Ďakujem.

Odpoveď: Do kedy môžem požiadať o určenie otcovstva?

(odpoveď odoslaná: 09.02.2021)

Dobrý deň,
súd určí výživné až od rozhodnutia súdu o tom, že je otcom dieťaťa.


Podotázka: Do kedy môžem požiadať o určenie otcovstva? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, či môžem podať návrh na určenie otcovstva a úpravu práv a povinnosti rodičov k maloletému dieťaťu ešte pred narodením dieťaťa. Ak áno, tak v časti rozsudok odkedy môžem požadovať výživné od povinného, otca? Od narodenia dieťaťa? Aby som neprišla o peniaze od narodenia po vynesenie rozsudku.
Ďakujem.

Odpoveď: Do kedy môžem požiadať o určenie otcovstva?

(odpoveď odoslaná: 04.12.2020)

Dobrý deň,

otcovstvo k počatému dieťaťu je možné určiť len súhlasným vyhlásením. Ak ale otec otcovstvo odmieta, musíte voči nemu podať návrh a v takom prípade to je možné až keď sa dieťa narodí. Skôr nie.

V tomto návrhu žiadajte priznať výživné od narodenia a vysvetlite súdu, prečo ste nemohli žiadať skôr (lebo sa ešte nenarodilo). Tradične totiž súd prizná výživné len odo dňa podania návrhu, ale výnimočne tak môže urobiť aj spätne, najviac 3 roky. Len tam musí byť dôvod hodný osobitného zreteľa.


Podotázka: Do kedy môžem požiadať o určenie otcovstva? (Rodinné právo)

Dobrý deň, som slobodná matka. Syn má 25 mesiacov, otec nie je uvedený v rodnom liste, pretože neprišiel, keď som list vybavovala. Nedá sa aj tak s ním nijak dohodnúť na platení. Ako by som mohla pokračovať, aby mi platil na malého výživné. Malého nemá snahu ani vídať, videl ho dvakrát, keď mal 4 mesiace a raz, keď nemal ani dva roky. Syn ho nepozná a tým pádom sa ho hanbí a bojí. Ďakujem.

Odpoveď: Do kedy môžem požiadať o určenie otcovstva?

(odpoveď odoslaná: 23.01.2020)

Dobrý deň, na to, aby ste mohli od otca dieťaťa požadovať výživné, musí byť z pohľadu práva a zákonov evidovaný ako otec dieťaťa (v rodnom liste). Nakoľko však zrejme dobrovoľne nechce súhlasne vyhlásiť otcovstvo k dieťaťu podľa druhej zákonnej domnienky, budete musieť na súd podať návrh na určenie otcovstva, aby súd rozhodol o určení otcovstva. Ak nebude súhlasiť s otcovstvom ani na súde, súd nariadi vo veci vykonať znalecké dokazovanie prostredníctvom DNA. Ak DNA testy potvrdia jeho otcovstvo, súd v rozsudku určí jeho otcovstvo a zároveň rozhodne aj o výživnom. Teda jedným návrhom na súd (jedným súdnym konaním) budete mať vyriešené otcovstvo dieťaťa a zároveň aj určené výživné, ktoré Vám bude musieť platiť na maloleté dieťa. Ak by neplatil súdom stanovené výživné, budete môcť podať voči nemu návrh na vykonanie exekúcie, prípadne aj trestné oznámenie, ak nebude výživné platiť dlhodobo.


Trápi vás "Do kedy môžem požiadať o určenie otcovstva?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Do kedy môžem požiadať o určenie otcovstva? (Rodinné právo)

Dobrý deň, v r. 2012 sa mi narodila dcérka na SR, kde biológickým otcom je turecký občan žijúci v Istanbule. Žili sme v jednej domácnosti asi rok. Mesiac pred pôrodom som z Turecka odišla, ale neuviedla som ho ako otca. Do 2 rokov dieťaťa mi platil výživné 1000 eur každý mesiac. Potom prestal, dala som to k súdu, kde je to podané už 3 roky, kde sa malo určiť otcovstvo a následne výživné. Ale doteraz nebolo ani len pojednávanie. Je toto podľa Vás štandardné, že za 3 roky nebolo pojednávanie? Vo veci sa nič nekoná. Píšeme sťažnosti, ale nič. Podľa mňa sudkyňa asi nevie ako má postupovať. Ak by ste mi vedeli poradiť ako ďalej. Či podať žiadosť na zmenu sudcu, alebo od čoho závisí, aby sa prípad začal hýbať. Ďakujem veľmi krásne. S pozdravom.

Odpoveď: Do kedy môžem požiadať o určenie otcovstva?

(odpoveď odoslaná: 15.04.2017)

Dobrý deň, nie je možné, aby za 3 roky nebolo ani len jedno pojednávanie. Ak máte záujem, môžeme Vám pomôcť aspoň s tým, aby sudkyňa začala konať. Je dosť možné, že nevie, čo má robiť.

Vaša vec je už v takom stave, že je to na podanie ústavnej sťažnosti. S tymto Vám vieme pomôcť aj bezplatne.

Môžete mi napísať na môj email advokat@ficek.sk.


Podotázka: Do kedy môžem požiadať o určenie otcovstva? (Rodinné právo)

Zdravim vas, pred 6 rokmi som mal frajerku  a ta otehotnela. V podstate v 3 mesiaci mi oznamila, ze to nie je moje. Odvtedy sme prerusili kontakt. Ja som sa ozenil, mam 2 dcerky. Cez soc. siete mi zacala pisat, ze ma dava na sud ohladom urcenia otcovstva. Momentalne mame hypoteku, pozicky , ktore prevysuju nas prijem v rodine. Ja som zivnostnik. Mam strach, ze budem muset zaplatit testy DNA, a ze budem musiet platit vyzine matke, ktora to robi cisto z vypocitavosti. Co mam robit? Dakujem

Odpoveď: Do kedy môžem požiadať o určenie otcovstva?

(odpoveď odoslaná: 15.11.2016)

Dobrý deň, v prípade, že uznávate otcovstvo, môžete sa vyhnúť jeho určeniu rozhodnutím súdu na podklade výsledkov znaleckého dokazovania. Podľa § 91 zákona o rodine, za otca sa považuje muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov. Súhlasné vyhlásenie rodičov musí byť urobené pred matričným úradom alebo pred súdom. Ak máte pochybnosti, odporúčam Vám v konaní o určenie otcovstva žiadať o test DNA a to aj za cenu náhrady znaleckého dokazovania. S určením otcovstva je spojená vyživovacia povinnosť rodiča k dieťaťu. Na výške výživného sa môžu rodičia dieťaťa dohodnúť, v opačnom prípade ho určí súd s prihliadnutím na potreby maloletého dieťaťa a schopnosti, možnosti a majetkové pomery otca.


Podotázka: Do kedy môžem požiadať o určenie otcovstva? (Rodinné právo)

Dobry den. Chcel by som sa spytat. Priatelka je este stale vydata za byvaleho manzela a ostala tehotna. Je nejaka moznost urcit otcovstvo este pred narodenim dietata? Alebo automaticky bude otcovstvo priznane jej manzelovi? Dakujem za odpoved

Odpoveď: Do kedy môžem požiadať o určenie otcovstva?

(odpoveď odoslaná: 04.11.2016)

Dobrý deň, otcovstvo sa v našom právnom poriadku určuje podľa ustanovení § 85 a nasl. zákona o rodine. Vzhľadom na to, že Vaša priateľka je stále v manželstve, tak sa podľa týchto zákonných ustanovení za otca dieťaťa považuje manžel matky. Nakoľko vo Vašom prípade tak nie je, tak bude potrebné v prvom rade zaprieť otcovstvo manžela matky a následne po úspešnom zapretí otcovstvo bude možné určiť otcovstvo súhlasným vyhlásením pred matrikou.


Trápi vás "Do kedy môžem požiadať o určenie otcovstva?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Do kedy môžem požiadať o určenie otcovstva? (Rodinné právo)

Dobrý deň, ja som Vám už písala. Chcem sa spýtať ako dlho môže trvať určenie otcovstva+určenie výživného bez prítomnosti otca dieťaťa kedže sa ukrýva v ČR a neplatí ani na dcéru pri nej mám aspoň vybavené náhradné výživné. Ďakujem.

Odpoveď: Do kedy môžem požiadať o určenie otcovstva?

(odpoveď odoslaná: 31.08.2016)

Dobrý deň, dĺžku súdnych konaní nie je nikdy možné vopred posúdiť, ani odhadnúť. Dĺžka súdnych konaní závisí na mnohých okolnostiach, ktoré nemáte možnosť ovplyvniť. Po podaní návrhu musí súd tento návrh doručiť žalovanému (domnelému otcovi) na vyjadrenie. Po jeho vyjadrení súd s vysokou pravdepodobnosťou nariadi vo veci pojednávanie. Môže sa stať, že súd rozhodne hneď na prvom pojednávaní, ale môže sa stať i to, že sa pojednávanie bude musieť odročiť (napr. z dôvodu vykonania znaleckého posudku - DNA). Vzhľadom na to, že sa v súčasnosti zdržiava v ČR bude doručovanie návrhu trochu zložitejšie, než keby sa zdržiaval na území SR. V súčasnosti (za účinnosti nové Civilného sporového poriadku) však má súd účinnejšie prostriedky na rozhodovanie aj bez prítomnosti žalovaných. Otázkou však v tomto smere zostáva, či bude potrebné vo Vašej veci vykonať DNA test. V takom prípade totiž bude musieť súd žalovaného vypátrať, inak nebude možné vo Vašej veci rozhodnúť. Z vyššie uvedených dôvodov nie je možné presne odpovedať na otázku ako dlho bude trvať súdne konanie.


Podotázka: Do kedy môžem požiadať o určenie otcovstva? (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím Vás o radu. Mám 14 r. syna či je možné i v tomto veku uviesť otca dieťaťa do rodného listu, i bez jeho prítomnosti kedže sa dlhší čas ukrýva v ČR. Ďakujem.

Odpoveď: Do kedy môžem požiadať o určenie otcovstva?

(odpoveď odoslaná: 11.08.2016)

Dobrý deň, je možné určiť otcovstvo k dieťaťu aj vo veku 14. roka života. Vzhľadom na to, že je pobyt otca dieťaťa neznámy bude možné otcovstvo k dieťaťu určiť iba súdom. Tzn. že sa v tomto prípade bude otcovstvo určovať treťou domnienkou - súdnym rozhodnutím. Budete musieť podať na súd návrh na určenie otcovstva a popísať v návrhu všetky podstatné okolnosti tejto právnej veci. Popísať najmä skutočnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že osoba, ktorú ste vo svojom návrhu označili je otcom dieťaťa. Ak Vám nie je známy jeho aktuálny pobyt, uveďte súdu v žalobe pri jeho označení jeho trvalý pobyt s tým, že zároveň v návrhu súdu uveďte, že podľa Vašich informácií sa nachádza na neznámom mieste v ČR. S konaním o určenie otcovstva je zo zákona spojené aj konanie o určenie výživného. Tzn. že ak súd po vykonaní potrebného dokazovania bude mať za to, že osoba, ktorú vo svojom návrhu označíte je otcom dieťaťa, zároveň mu súd určí vyživovaciu povinnosť.


Podotázka: Do kedy môžem požiadať o určenie otcovstva? (Rodinné právo)

Moze moj byvaly parner poziadat o test otcovstva, ked nie je uvedeny v rodnom liste? Prisiel z vykonu trestu a chce striedavu starostlivost, co je nerealne uz vzhladom na to, ze syn na neho nie je zvyknuty, nakolko ma len 20 mesiacov. Dakujem

Odpoveď: Do kedy môžem požiadať o určenie otcovstva?

(odpoveď odoslaná: 22.09.2015)

Dobrý deň, podľa § 94 zákona o rodine, ak nedošlo k určeniu otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov, môže dieťa, matka alebo muž, ktorý tvrdí, že je otcom, navrhnúť, aby otcovstvo určil súd. Muž, ktorý o sebe tvrdí, že je otcom dieťaťa, je tak legitimovaný na podanie súdnej žaloby o určenie otcovstva. Súd bude v konaní predovšetkým skúmať, či Váš bývalý partner s Vami v rozhodujúcom čase súložil, resp. nariadi znalecké dokazovanie z odboru genetiky a analýzy DNA, ktoré s určitosťou na 99 % dokáže potvrdiť alebo vyvrátiť otcovstvo. S konaním o určenie otcovstva je spojené aj konanie o výchove a výžive maloletého dieťaťa. Na základe Vami uvedených okolností však nepredpokladám, že by v prípade potvrdenia otcovstva, súd nariadil striedavú starostlivosť. Z hľadiska nízkeho veku dieťaťa, absencie akéhokoľvek doterajšieho styku s druhým rodičom, posúdenia otázky morálnych a charakterových vlastností otca, by podľa môjho názoru striedavá starostlivosť nebola v záujme dieťaťa.


Trápi vás "Do kedy môžem požiadať o určenie otcovstva?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Do kedy môžem požiadať o určenie otcovstva? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať. Priateľa zobrali do výkonu trestu odňatia slobody keď som bola v 6 mesiaci tehotenstva. Narodila sa nám dcérka a chcela by som, aby podal na súd návrh na určenie otcovstva alebo poprípade ja by som podala. Ako to prebieha? Príde priateľ na súd a povie že je otcom ? A asi ako by mal návrh na určenie otcovstva vyzerať. Vopred ďakujem za odpoveď. Prajem pekný deň.

Odpoveď: Do kedy môžem požiadať o určenie otcovstva?

(odpoveď odoslaná: 23.07.2015)

Dobrý deň

 

podľa § 91 ods. 1, 2 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine: “ 1) Za otca sa považuje muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov. 2) Súhlasné vyhlásenie rodičov musí byť urobené pred matričným úradom alebo pred súdom.” Vo Vašom prípade je možné, aby bolo urobené súhlasné vyhlásenie pred súdom. Súd vypočuje najprv matku, ktorá označí otca. Následne súd vypočuje toho, koho matka označí za otca dieťaťa. Ak je vyhlásenie oboch strán rovnaké uvedie to súd do zápisnice. Túto skutočnosť, že došlo k určeniu otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov, súd oznámi matričnému úradu. V tomto konaní sa postupuje podľa § 73OSP. Pokiaľ by bolo možné urobiť súhlasné vyhlásenie pred matrikou je nutné dohodnúť postup s Ústavom na výkon trestu odňatia slobody

 

Nepíšete, či Váš priateľ súhlasí s určením otcovstva. Pokiaľ by nesúhlasil, postupovalo by sa podľa § 94 ZoR: “1) Ak nedošlo k určeniu otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov, môže dieťa, matka alebo muž, ktorý tvrdí, že je otcom, navrhnúť, aby otcovstvo určil súd. 2) Za otca sa považuje muž, ktorý s matkou dieťaťa súložil v čase, od ktorého neprešlo do narodenia dieťaťa menej ako stoosemdesiat a viac ako tristo dní, ak jeho otcovstvo nevylučujú závažné okolnosti.”

 


Podotázka: Do kedy môžem požiadať o určenie otcovstva? (Rodinné právo)

Dobry den, chcela by som sa spytat co by mal robit moj kamarat, ktory sa s priatelkou rozisiel a nevedel, ze je tehotna a o narodeni dietata sa dozvedel prostrednictvom socialnej siete? Jeho byvala priatelka mu neoznamila, ze je tehotna a nakolko je dieta uz na svete este ho nekontaktovala. Ako by mal postupovat? Mala pravo jeho byvala priatelka uviest jeho ako otca aj ked on o dietati nic nevedel? Ma pravo uviest ho ako otca ak o nom vsetko vie? Dakujem za pomoc

Odpoveď: Do kedy môžem požiadať o určenie otcovstva?

(odpoveď odoslaná: 15.07.2015)

Dobrý deň, priateľka Vášho kamaráta nemala právo uviesť ho v rodnom liste ako otca. Pri narodení dieťaťa sa otcovstvo určuje 3 právnymi domnienkami, pričom nakoľko Váš kamarát nebol manželom matky prichádzajú do úvahy len 2 domnienky. Tzn. že matka mohla uviesť Vášho kamaráta ako otca v rodnom liste dieťaťa len po ich súhlasnom vyhlásení pred matričným úradom alebo súdom, že je otcom alebo na základe rozhodnutia súdu o tom, že on je otcom. Nakoľko z Vašej otázky nevyplýva, že by sa niektorá z vyššie uvedených skutočností stala, matka dieťaťa nemala právo uviesť Vášho kamaráta v rodnom liste ako otca. Ak si Váš kamarát myslí, že nie je otcom môže otcovstvo na súde zaprieť. Otcovstvo sa zapiera na súde na základe návrhu otca, ktorý sa podáva voči dieťaťu a matke. Odporúčam vypýtať si od matky rodný list dieťaťa, aby mal Váš kamarát doklad o tom, že je zapísaný ako otec dieťaťa, hoci neprávom.


Podotázka: Do kedy môžem požiadať o určenie otcovstva? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako má byť označený muž v žalobe o určenie otcovstva, ak už zomrel. Pripojím k dátumu narodenia aj dátum úmrtia?

Odpoveď: Do kedy môžem požiadať o určenie otcovstva?

(odpoveď odoslaná: 05.12.2013)

Dobrý deň. V takomto prípade sa v zmysle § 95 ods. 1 návrh na určenie otcovstva podáva voči súdom ustanovenému opatrovníkovi. Z tohto dôvodu treba ako odporcu určiť opatrovníka a až v samotnom návrhu uvediete, kedy domnelý otec dieťaťa zomrel. Uvedenému nasvedčuje aj ustálená judikatúra, napr. R 5/1979:

Žaloba o určenie otcovstva muža, ktorý už nie je nažive, smeruje a konanie o tejto žalobe sa vedie proti opatrovníkovi zomretého, ktorého ustanovil súd (§ 55ZR; teraz § 95), a nie proti zomretému, zastúpenému opatrovníkom.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Do kedy môžem požiadať o určenie otcovstva?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku