Máte
otázku?

Kedy vzniká BSM?


Vznik bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)

Bezpodielové spoluvlastníctvo, ako bolo už uvedené vyššie, vzniká len medzi manželmi, to znamená, že bezpodielové spoluvlastníctvo môže vzniknúť najskôr uzatvorením manželstva.
Manželia sa však môžu dohodnúť, že vyhradia vznik bezpodielového spoluvlastníctva manželov ku dňu zániku manželstva. Takáto dohoda vyžaduje formu notárskej zápisnice. Manželia sa môžu voči inej osobe na túto dohodu odvolať len vtedy, ak jej je táto dohoda bola známa.

(späť)
LEXANA - asistentka