Zrušenie, Vysporiadanie BSM - bezpodielového spoluvlastníctva manželov


Vznik bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)

Bezpodielové spoluvlastníctvo, ako bolo už uvedené vyššie, vzniká len medzi manželmi, to znamená, že bezpodielové spoluvlastníctvo môže vzniknúť najskôr uzatvorením manželstva.
Manželia sa však môžu dohodnúť, že vyhradia vznik bezpodielového spoluvlastníctva manželov ku dňu zániku manželstva. Takáto dohoda vyžaduje formu notárskej zápisnice. Manželia sa môžu voči inej osobe na túto dohodu odvolať len vtedy, ak jej je táto dohoda bola známa.

(späť)
Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Ficek.sk. Bližšie informácie nájdete v Pravidlách používania cookies.