POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Anglicko a návrh na zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Zahraničie

Otázka: Anglicko a návrh na zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti

Dobrý večer, chcela by som sa opýtať, ako mám postupovať, ak chcem podať žiadosť na súd o zverenie maloletého dieťaťa do svojej starostlivosti. Boli sme so svojim partnerom spolu 12 rokov, nie sme manželia, máme 4-ročného syna. Momentálne už spolu 5 mesiacov nežijeme v spoločnej domácnosti a nefungujeme ako rodina, rozíšli sme sa. No keďže sme boli dlho v zahraničí, v Anglicku 8 rokov, on odišiel späť na Slovensko a ja so synom sme ostali tu, pretože ja tu pracujem a syn už tu chodí rok do škôlky. Neviem, aké mám práva, čo môžem a čo nie, keďže môj bývalý partner mi od mája neplatí na syna žiadne alimenty. Odvtedy mi nič nedal ani korunu na malého, vyhráža sa mi, že mi vezme syna a nedovolí mi, aby som s ním bola v Anglicku. Chcela by som vedieť, či na to má právo... Ďakujem.

Odpoveď: Anglicko a návrh na zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti

Dobrý deň, ak žijete v Anglicku a dieťa tam má obvyklý pobyt. Z Vašej otázky vyplýva, že tak dieťa bude mať obvyklý pobyt, potom budete musieť riešiť návrh na zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti priamo v Anglicku, pretože právomoc slovenského súdu nie je daná. 

Otec dieťaťa nebude mať právo na to, aby dieťa bol presťahované na Slovensko a nemusí Vám dávať ani súhlas na to, aby ste mohli v Anglicku žiť a bývať. Syna Vám nezoberie, pretože on odišiel. Odporúčam teda podať návrh v Anglicku.

Trápi vás "Anglicko a návrh na zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Anglicko a návrh na zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti (Rodinné právo)

Dobrý deň, Ako môžem prevziať dieťa do svojho opatrovníctva, keď nemám podpísané otcovstvo a moja bývalá manželka dostáva peniaze za toto dieťa, hoci žijeme v spoločnej domácnosti?

Odpoveď: Anglicko a návrh na zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti

(odpoveď odoslaná: 13.10.2022)

Dobrý deň, v prvom rade by bolo potrebné, aby ste boli ako otec zapísaný do rodného listu mal. dieťaťa. Zápisom Vám však vznikne aj zákonná vyživovacia povinnosť vo vzťahu k vášmu dieťaťu, t.j. nenadobudnete len rodičovské práva k vášmu dieťaťu, ale aj všetky rodičovské povinnosti. Otcovstvo je možné určiť súhlasným vyhlásením rodičov na matričnom úrade alebo na súde. V prípade, ak by matka nesúhlasila a nechcela súhlasné vyhlásenie urobiť, môžete sa určenia otcovstva domáhať návrhom na určenie otcovstva podaným na súde príslušnom podľa bydliska dieťaťa. Pokiaľ súd v konaní zistí, že ste otcom dieťaťa, rozhodne o tom rozsudkom.  V prípade, že by ste sa potom ako nadobudnete k mal. dieťaťu otcovstvo nevedeli s vašou bývalou manželkou dohodnúť na starostlivosti o mal. dieťa, môžete podať na súd návrh na úpravu práv a povinností k mal. dieťaťu. Súd tak rozhodne o tom, ktorému z rodičov bude dieťa zverené do starostlivosti, resp. dieťa môže zveriť aj obom rodičom do striedavej starostlivosti, pričom práve v takomto prípade by súd rozhodol aj o tom, ktorý z rodičov bude poberať, ktoré konkrétne dávky na dieťa. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Anglicko a návrh na zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti (Rodinné právo)

Dobrý podvečer. So svojím bývalým partnerom žijeme a pracujeme v UK, avšak oddelene. Máme spoločnú dcéru, ktorá sa narodila v UK, ale všetci sme občanmi Slovenskej republiky. Dieťa vychovávam sama a všetky výhody či benefity sú poskytnuté mne. Môžem sa vrátiť žiť na Slovensko so svojou dcérou bez jeho súhlasu? Ďakujem.

Odpoveď: Anglicko a návrh na zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti

(odpoveď odoslaná: 06.07.2018)

Dobrý deň,

pokiaľ žijete s dieťaťom v UK, potom je viac než pravdepodobné, že v UK má obvyklý pobyt. Od obvyklého pobytu sa odvíja aj ďalší postup. Ak sa chcete trvalo vysťahovať s dieťaťom do inej krajiny, než je miesto jeho obvyklého pobytu, potom potrebujete súhlas druhého rodiča, inak by hrozilo, že by otec podal na Slovensku návrh na začatie konania o návrat maloletého dieťaťa. Ak súhlas odmieta udeliť, môžete požiadať súd v UK, aby tento nahradil. Bude však posudzovať, či a ako by bolo o dieťa v inej krajine (SR) postarané (či máte prácu, bývanie, či bude mať dieťa zdrav. starostlivosť, školskú dochádzku a pod.).


Podotázka: Anglicko a návrh na zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázku. Je mi zverený môj šesťročný syn, ktorý momentálne žije na Slovensku s otcom. Otec sa o neho stará odmalička, no väčšinu času to vyzeralo skôr ako striedavá starostlivosť. Udržiavam dobrý vzťah so synom aj s bývalým priateľom. Momentálne žijem v Anglicku s novým partnerom, s ktorým očakávame dieťatko. Radi by sme syna privítali u nás v Anglicku, aby spolu so svojim budúcim súrodencom žil v našej domácnosti. Syn nemá proti tomuto nápadu žiadne výhrady a s ochotou by prišiel, avšak môj bývalý priateľ s tým nesúhlasí. Chcela by som sa informovať, ako mám postupovať, keďže by sme chceli aby syn nastúpil do školy práve tu v Anglicku, a nie na Slovensku. Ak by som syna priniesla sem bez dovolenia anglického súdu, musela by som ho potom vrátiť na Slovensko k otcovi, alebo by mi súd mohol vyhovieť?

Odpoveď: Anglicko a návrh na zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti

(odpoveď odoslaná: 03.06.2018)

Dobrý deň, ak by ste chceli, aby malý syn išiel s vamy do Anglicka, potrebujete k tomu súhlas otca dieťaťa. Ak by ste odišli bez jeho súhlasu, otec by mohol podať návrh na súd na návrat dieťaťa na územie Slovenskej republiky. Správny postup by bol taký, že by ste mali podať návrh na súd na nahradenie vôle otca, aby mohol syn vycestovať s Vami. Nie je pritom rozhodujúce, že dieťa je zverené do vašej starostlivosti.


Trápi vás "Anglicko a návrh na zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Anglicko a návrh na zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti (Rodinné právo)

Dobrý deň, moja dcéra Natália, ktorá má slovenské štátne občianstvo, žije v Anglicku. Má 1,5 ročnú dcéru Annu so svojím partnerom. On je držiteľom litovského štátneho občianstva, anglické nemá, hoci v Anglicku žije už 17 rokov. Malá Anna má len slovenské štátne občianstvo a narodila sa v Anglicku. Moja dcéra by sa rada vrátila na Slovensko s malou Annou, pretože sa plánuje rozísť so svojím partnerom. Momentálne ešte bývajú v spoločnej domácnosti v Anglicku, avšak jej partner s týmto nesúhlasí. Na Slovensku by mala dcéra zabezpečené všetko potrebné. Môžete prosím poradiť, ako by mohla postupovať, aby mohla s dcérkou vycestovať a natrvalo sa usadiť na Slovensku? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Anglicko a návrh na zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti

(odpoveď odoslaná: 19.03.2018)

Dobrý deň, ak chce jeden z rodičov natrvalo vycestovať do inej krajiny potrebuje na to súhlas druhého rodiča. Ak by tak spravila bez súhlasu otca, otcovi dieťaťa by vzniklo právo podať návrh na nariadenie návratu dieťaťa do krajiny pôvodu. Tento návrh sa podáva v mieste aktuálneho pobytu dieťaťa (otec dieťaťa by musel konanie iniciovať na Slovensku). Rodičovské práva a povinnosti sa riešia vždy podľa práva miesta obvyklého pobytu maloletého dieťaťa. Tzn. že ak sa chce s ním rozísť a následne upraviť výkon rodičovských práv a povinností, musela by tak v súčasnosti spraviť v Anglicku. Ak by sa aj presťahovala na Slovensko, obvyklý pobyt dieťaťa sa hneď nezmení a stále by boli príslušné anglické súdy (z judikatúry vyplýva, že sa obvyklý pobyt dieťaťa mení približne po 6 mesiacoch). Podľa slovenského práva, ak jeden z rodičov nesúhlasí s podstatnou vecou týkajúcou sa maloletého dieťaťa (môže podať na súd návrh na nahradenie súhlasu tohto rodiča). V anglickom právnom poriadku bude potrebné nájsť podobný inštitút, ktorý zabezpečí, že sa Vaša dcéra bude môcť vrátiť na Slovensko v súlade s príslušnými právnymi predpismi a otcovi dieťaťa nevznikne právo podať návrh na nariadenie návratu maloletého dieťaťa. V každom prípade je potrebné uviesť, že v takýchto prípadoch je vždy najlepšie riešiť situáciu dohodou rodičov.


Podotázka: Anglicko a návrh na zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, ako je to v prípade, keď som Slovenka, moja 11-mesačná dcéra sa narodila na Slovensku, ale môj priateľ, s ktorým žijeme v spoločnej domácnosti, je Portugalčan. Žijeme v Anglicku už viac ako 2 roky a dcéra tu je od svojich 2 mesiacov. Rada by som ho opustila a vrátila sa na Slovensko so svojou dcérou, ale on mi nedal súhlas. Tvrdí, že so mnou žije len preto, aby bol so svojou dcérou, avšak nevie sa o ňu postarať, dokonca ani plienku jej nedokáže vymeniť či ju nakŕmiť. Na Slovensku som si kvôli nemu zobrala úver 10 000 eur, ktoré sme poslali jeho mame na portugalský účet z dôvodu jeho dlhov. V prípade návratu by sme bývali u mojich rodičov, kde už máme absolútne všetko pripravené. Momentálne čakám na posledný pohovor do firmy Jaguar Land Rover, ktorá je situovaná pri Nitre. V prípade úspechu by som mala nastúpiť do práce 1. júna a moja dcéra by bola na starosti mojej mami, ktorá je na invalidnom dôchodku, teda nie je to žiadna cudzia osoba. Môžete mi, prosím, poradiť, ako by som mala túto situáciu riešiť? Vďaka za odpoveď.

Odpoveď: Anglicko a návrh na zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti

(odpoveď odoslaná: 19.02.2017)

Dobrý deň, pokiaľ má dieťa bydlisko v Anglicku, potom sú príslušné na rozhodovanie anglické súdy. Podľa anglických predpisov si tiež musíte pozrieť, či nejde o únos, ak by ste krajinu upustili bez jeho súhlasu. Podľa slovenských predpisov by to únos nebol.

Slovenský súd zatial nemá právomoc rozhodovať v tomto spore.

Mali sme matku, ktoré mala podobný prípad, odišla aj s dieťaťom na Slovensko a to podala návrh na rozvod. Nakoľko manžel nepodal návrh návrat dieťaťa späť do Anglicka do jedného roka, nemusela sa vrátiť späť do Anglicka.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Anglicko a návrh na zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti (Rodinné právo)

Dobrý deň. Už 10 rokov žijem vo Veľkej Británii spolu s priateľom v spoločnej domácnosti, ale už dva roky žijeme oddelene. Máme spolu dve deti vo veku 3 a 6 rokov. Chcem sa vrátiť na Slovensko, ale môj priateľ s tým nesúhlasí. Deti sa narodili vo Veľkej Británii, ale rodné listy a trvalé pobyty majú na Slovensku. Tiež tu pravidelne navštevujú lekára. Máme tu rodinu, priateľov a aj deťom sa viacej páči na Slovensku, pretože majú tu viac možností stretávať sa s kamarátmi, starými rodičmi a podobne. Oba sme Slováci. Bolo mi odporúčané, aby som si vo Veľkej Británii, cestou súdu, požiadala o povolenie na vycestovanie na Slovensko a zverenie detí do opatery. Jedna známa mi poradila, aby som si o to požiadala na Slovensku, lebo na to doplatila a vo Veľkej Británii musí zostať až do dovŕšenia 15 rokov dieťaťa. Je pravda, že oni sú obojživelníkov - Čech a Grék a deti sa narodili vo Veľkej Británii. Môžete mi, prosím Vás, poradiť, či sa dá všetko riešiť súdom na Slovensku? Počula som, že sa uznáva ten súd, ktorý sa otvorí skôr. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Anglicko a návrh na zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti

(odpoveď odoslaná: 16.01.2017)

Dobrý deň. V prvom rade je potrebné uviesť, že vo veci môže rozhodovať súd tej krajiny, ktorý má na to právomoc v zmysle európskej legislatívy. Kľúčovým predpisom je v tomto smere nariadenie Brusel IIa, ktoré okrem iného upravuje právomoc súdov členských štátov vo veciach rodičovských práv a povinností. Základným kritériom pre určenie právomoci súdu je obvyklý pobyt dieťaťa. Inak povedané právomoc vo veci konať bude mať súd tej krajiny, v ktorej majú Vaše deti obvyklý pobyt. Obvyklý pobyt pritom nemožno stotožňovať s tým štátom, v ktorom má dieťa nahlásený trvalý pobyt, ale ten, v ktorom sa dieťa skutočne zdržiava, kam chodí do školy, kde má vytvorené sociálne väzby a pod. Pokiaľ by ste podali návrh na súd v SR, hoci deti majú obvyklý pobyt na území UK, potom by slovenský súd zrejme konanie zastavil, pretože by nemal právomoc vo veci konať.


Trápi vás "Anglicko a návrh na zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Anglicko a návrh na zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti (Rodinné právo)

Dobrý deň. Už takmer 10 rokov žijem v UK. Momentálne zdieľam domácnosť s mužom, s ktorým nie sme sobášení, avšak máme spolu 2 a pol ročnú dcéru. Tento muž je Angličan. Momentálne nepracujem a plánujem od neho odísť. Chcem vedieť, aké mám práva na styk s našou dcérou a koľko by mi mal platiť na výživné. Jeho príjem je približne 1200 až 1400 libier každé dva týždne a vlastní ešte dva domy. Ďakujem.

Odpoveď: Anglicko a návrh na zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti

(odpoveď odoslaná: 30.10.2016)

Dobrý deň,

pokiaľ sa chystáte odísť z UK aj s maloletým dieťaťom, musíte mať súhlas otca. Ak Vám súhlas odmietne udeliť, môžete sa obrátiť na súdy v UK a požiadať o udelenie povolenia. Súd však bude skúmať, či bude mať dieťa vytvorené dostatočne dobré zázemie, či bude presťahovanie v jeho záujme, či bude mať zabezpečenú lekársku starostlivosť, bývanie, školu, či Vy budete mať príjem a podobne. Pokiaľ ide o výživné, výška je vždy individuálna, pretože záleží od schopností, možností a majetkových pomerov rodiča a potrieb maloletého dieťaťa.


Podotázka: Anglicko a návrh na zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti (Rodinné právo)

Dobrý večer! Chcel by som sa opýtať, žijem v UK s manželkou, avšak už takmer rok nie sme spolu. Máme spolu tri deti, ale keďže ma manželka podvádzala, odišiel som od nej, pretože to proste už nebolo možné. Podal som návrh na súd o stretnutí s deťmi, pretože mi nedovolí ich navštíviť. Už rok som nevidel deti. Manželka voči mne volala políciu a na súde vyhlásila, že sa ma bojí a podobné nepravdy, preto máme znova súd. Prosím, poraďte mi - akú mám šancu, aké mám práva ako otec a ako môžem dokázať, že som v skutočnosti bol dobrým otcom? Ďakujem.

Odpoveď: Anglicko a návrh na zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti

(odpoveď odoslaná: 28.12.2015)

Dobrý deň, žiadajte, aby súd určil nielen výživné ale aby stanovil aj styk, poukazujte na to, že Vám manželka bráni v styku s deťmi. Súd potom určí Váš styk s deťmi tak, aby ste sa s nimi mohli stretávať. Ak nie ste pre deti hrozbou, potom máte nárok na to, aby ste sa s nimi stretávali.


Podotázka: Anglicko a návrh na zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti (Rodinné právo)

Dobrý deň, momentálne som s manželom v rozvodovom konaní a o mesiac máme rozvodový súd na Slovensku. Ja s deťmi plánujeme zostať žiť vo Veľkej Británii, zatiaľ čo on sa vracia na Slovensko. Môžem sa opýtať, či mi alimenty na deti určia na rozvodovom súde hneď, keďže sa on vracia na Slovensko? Alebo by som mala túto otázku adresovať anglickému súdu? Ďakujem.

Odpoveď: Anglicko a návrh na zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti

(odpoveď odoslaná: 13.11.2015)

Dobrý deň, súd určí alimenty súčasne s rozsudkom o rozvode.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Anglicko a návrh na zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.