Máte
otázku?

Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

Som slobodna matka, zijuca s otcom nasich deti. Nezijeme ani ako druh a druzka. Deti maju otcovo priezvisko. Ide o 3 rocne a 2 rocne dieta. Chceme sa rozist. Mam moznost ziskat deti ja, ak aj nemaju moje meno? Dakujem

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

Dobrý deň, ak máte s partnerom spoločné deti, tak po rozchode môžete na súde podať návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom (alebo sa o úprave práv a povinností dohodnúť a dať dohodu schváliť súdu). Súd v tomto konaní rozhoduje o komplexnej úprave výkonu rodičovských práv a povinností (osobná starostlivosť, výživné, styk...). Súd pri rozhodovaní o zverení do osobnej starostlivosti neberie do úvahy skutočnosť, čie priezvisko majú deti. Priezvisko maloletých detí nie je podkladom pre rozhodnutie o zverení do osobnej starostlivosti. Súd pri rozhodovaní berie do úvahy v prvom rade záujem maloletých detí. Rovnako súd prihliadne na to, kto sa o maloleté deti staral doteraz, akým spôsobom, ktorý z rodičov má vhodné podmienky na poskytnutie potrebnej starostlivosti... Tzn. že máte možnosť získať deti do svojej osobnej starostlivosti, aj keď nemajú Vaše priezvisko.  

Trápi vás "Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať ako postupovať. Dcéra má s priateľom dve maloleté deti. Žijú spolu s jeho rodičmi. Momentálne sa rozchádzajú, lebo si našiel priateľku. Dohodu spísať nechce a zároveň chce, aby sa s deťmi odsťahovala. Ja ako jej matka jej neviem poskytnúť bývanie. Sama bývam v podnájme, ktorý platí otec mojej dva a pol ročnej dcérky. Chcem sa opýtať ako má dcéra podať návrh na úpravu rodičovských práv a výživné, a či ju môže len tak poslať preč bez toho, aby jej zabezpečil bývanie s deťmi. Dcéra poberá len rodičovský príspevok. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 02.12.2022)

Dobrý deň,
ak dohoda nie je možná, tak bude treba podať návrh na úpravu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom, ktorý sa podáva na príslušný súd, teda súd, kde má maloleté dieťa, resp. deti bydlisko určené dohodou rodičov alebo iným zákonným spôsobom. Ak nemá peniaze na advokáta, tak na internete nájde vzory na súd.

Súd bude v tomto konaní skúmať komu deti zverí do osobnej starostlivosti a bude pritom pozerať na majetkové pomery rodičov, teda ich príjem a kto a v akej miere je z rodičov schopný zabezpečiť deťom bývanie a bude pri rozhodovaní vychádzať z najlepšieho záujmu dieťaťa.

Vaša dcéra však žiaľ nemá právny nárok nato, aby mohla ostať bývať s priateľom v domácnosti priateľových rodičov, avšak minimálne voči deťom má ich otec rodičovské práva a povinnosti, a je povinný deťom zabezpečiť bývanie, ak ho momentálne nie je schopná zabezpečiť matka detí.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať čo potrebujem k tomu, aby som si vybavila zverenie deti do svojej starostlivosti?

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 03.11.2022)

Dobrý deň,
v prípade, že sa s druhým rodičom neviete dohodnúť, tak bude potrebné podať návrh na príslušný súd, aby bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti Vám. Príslušným súdom bude súd v zmysle § 112 ods. 1 Civilného mimosporového poriadku:

Na konanie vo veciach starostlivosti súdu o maloletých je miestne príslušný súd, v ktorého obvode má maloletý v čase začatia konania bydlisko určené dohodou rodičov alebo iným zákonným spôsobom.

Zároveň v návrhu na začatie konania žiadajte aj určenie výživného pre druhého rodiča maloletého dieťaťa a navrhnite aj úpravu ostatných práv a povinností, teda kto bude spravovať majetok dieťaťa, kto bude dieťa zastupovať. Návrh je potrebné doložiť rodným listom dieťaťa, dokladom preukazujúcim Vaše náklady a Vaše príjmy. 

Možnosťou je dať sa zastúpiť advokátom, aby Vám s celou záležitosťou a vypracovaním daného návrhu pomohol alebo v prípade nedostatku finančných prostriedkov je možné obrátiť sa aj na Centrum právnej pomoci. 

 


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň,
S partnerom máme spoločné dieťa vo veku krátko cez jeden rok. On má okrem neho ešte dve deti z predchádzajúceho manželstva predškolského a školského veku na striedavej starostlivosti. Naše cesty ako partnerov sa bohužiaľ čoskoro rozídu, chcem sa ale prosím ešte predtým poradiť, či môže nastať situácia. kedy by súd pridelil striedavú starostlivosť aj takého malého dieťaťa. O dieťa som sa doteraz statala prevažne ja, aj vzhľadom k jeho vyťaženosti s dvomi staršími deťmi.
Ďakujem.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 24.10.2022)

Dobrý deň,
pri ročnom dieťati si viem striedavú starostlivosť predstaviť iba v tom prípade, ak sa na tom s otcom dieťaťa dohodnete a budete s ňou súhlasiť aj Vy. Jednak ide o tak útly vek dieťaťa, že vyžaduje celodennú starostlivosť (nevie ho odložiť do školy alebo škôlky). Preto si myslím, že ak nebudete súhlasiť a budete vecne argumentovať potrebami dieťaťa a jeho vyťažením, je veľmi malá pravdepodobnosť, že by súd rozhodol inak než zverením dieťaťa do Vašej osobnej starostlivosti.
Trápi vás "Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň,
S ex priateľom sme sa rozišli v máji a mame spolu 2. 5 ročného synčeka. Sľuboval, že bude mesačne posielať peniaze zatiaľ som dostala len za jeden mesiac. Jeho povolanie je kamionista pre zahraničnú firmu čiže nie je nikdy doma. Ako mám postupovať, aby bol synček zverený do mojej starostivosti a mala som nárok na nejaké výživné od neho. On ma SRO takže neviem koľko by na malého bol ochotný dávať.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 06.09.2022)

Dobrý deň,
o úprave výkonu rodičovských práv a povinností rozhoduje súd. Tzn. že budete musieť podať na miestne príslušný súd (podľa bydliska dieťaťa) návrh na určenie rodičovských práv a povinností. Súd bude rozhodovať o jeho zverení do osobnej starostlivosti, výške výživného a tiež o úprave styku otca s dieťaťom.

Súdne konanie však môže trvať dlhšiu dobu. Ak Vám výživné neplatí, môžete to riešiť dvoma spôsobmi, promptnejšie. Buď podáte okrem návrhu na určenie aj návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, o ňom musí súd rozhodnúť do 30 dní. Rovnako môžete na neho podať aj trestné oznámenie, pretože hoci nemáte súdne rozhodnutie o zverení dieťaťa a výške výživného, jeho vyživovacia povinnosť (ak je zapísaný v rodnom liste dieťaťa) vzniká narodením dieťaťa. Ak si ju neplní od jeho narodenia, a najmenej 2 mesiace, pácha trestný čin.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, priateľ ma dcéru vo svojej starostlivosti. Nemala som 18, keď som porodila. Boli sme aj na súde, kde mi priznali rodičovské práva a povinnosti. Prosím Vás ako ďalej postupovať, keď chcem dcéru do svojej starostlivosti? Žijeme spolu, ale človek nikdy nevie. Ďakujem.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 18.08.2022)

Dobrý deň,
aj keby Vám súd rodičovské práva a povinnosti v čase, keď ste bola maloletá nepriznal, automaticky by ste ich získali dosiahnutím plnoletosti. Tieto práva teda máte ako Vy, tak aj Váš priateľ. Medzi tieto práva patrí aj osobná starostlivosť o dieťa, pričom v rovnakej miere ju má aj Váš priateľ. To znamená, že o nič súd žiadať nemusíte, nakoľko toto právo Vám už prislúcha. V prípade, ak by došlo k nejakému posunu vo vzťahu s Vaším priateľom v dôsledku, ktorého by bolo potrebné upraviť výkon rodičovských práv a povinností k Vášmu dieťaťu, resp. upraviť styk s dieťaťom, v takom prípade sa môžete s Vaším priateľom v budúcnosti dohodnúť ako budete tieto práva vykonávať. Ak by ste sa dohodnúť nedokázali, potom sa treba obrátiť na súd, ktorý upraví výkon týchto práv k dieťaťu, avšak samozrejme k tejto situácii ani nemusí dôjsť a zatiaľ nie je potrebné riešiť podobný postup.

Ak sa chcete ale zabezpečiť do budúcna, dohodnite sa s ním, ze upravíte súdom určené práva a povinnosti už teraz. Podpíšete dohodu a dáte si ju schváliť súdom. 


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň,
s manželom máme jednu dcéru 4 ročnú na základe opakovanej nevery z jeho strany chcem podať o rozvod. Je šanca, že ja ako nezamestnaná ju dostanem do starostlivosti? Moja celá rodina žije v Nemecku a chcela by som tam aj ja s dcérou odísť po rozvode a nájsť si tam prácu, byt aj škôlku. Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 06.07.2022)

Dobrý deň,
to, že ste nezamestnaná nemusí automaticky znamenať, že by ste dieťa nemohli dostať do svojej starostlivosti. Pri tak malých deťoch je výnimočné, že sú zverené do striedavej osobnej starostlivosti. To by musela byť bezproblémová komunikácia medzi rodičmi a bezproblémová starostlivosť zo strany otca. To však zrejme nie je dané. Problém však vidím v tom, že by ste sa chceli odsťahovať do Nemecka. Na to budete potrebovať súhlas Vášho manžela. Bez jeho súhlasu sa totiž nemôžete trvalo vysťahovať s dieťaťom do zahraničia. Ak súhlas nebude chcieť udeliť, tak okrem rozvodu budete musieť v budúcnosti riešiť aj nahradenie jeho súhlasu rozhodnutím súdu. Súd bude v konaní zisťovať, či bude vysťahovanie s dieťaťom do Nemecka v súlade s najlepšími záujmami dieťaťa.


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň,
s bývalým partnerom máme 14 ročného syna. Od jeho 4 rokov sa o neho starám výlučne sama. Bývalý partner od roku 2014 neprejavil žiaden záujem o syna. Posiela mu výživné v sume 50 e. Nemáme to súdnou cestou, ale ústnou dohodou medzi nami. Chcela by som zo synom vycestovať a natrvalo sa usadiť v zahraničí. Potrebujem súhlas otca a ak áno ako dlho budem čakať na rozhodnutie súdu. Ak by sa dalo čo najrýchlejšie. Alebo bude stačiť ak podpíšeme papier na súde a dám to overiť Ďakujem pekne za odpoveď. Jana

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 04.07.2022)

Dobrý deň,
vo vami uvedneom prípade paltí ust. § 35 zákona o rodine :

"Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd."

 

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že na trvalé presťahovanie maloletého do zahraničia potrebujete písomný súhlas otca dieťaťa. Odporúčam v tomto smere kontaktovať advokáta, aby spísal doklad o súhlase otca dieťaťa na vycestovanie - podpis otca dieťaťa musí byť úradne overený. V prípade, že by medzi vami nedošlo k dohode o vycestovaní maloletého do zahraničia, príslušným na rozhodnutie vo veci je okresný súd miesta trvalého bydliska maloletého. Súd bude okrem iných skúmať, či v mieste nového bydliska bude mať maloletý zabezpečenú školu - škôlku, vy zamestnanie a bývanie.

Uvádzame tiež, že ak nemáte súdne rozhodnutie vo vecoi výživného na maloletého, odporúčam rovnako spísať dohodu a túto dať na schválenie na súd.

Odporúčam kontaktovať advokáta.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcem podať návrh na súd o zverenie mojej štvorročnej dcérky do mojej osobnej starostlivosti, neviem nájsť tlačivo, viete mi ho poslať do emailu.
Zároveň sa chcem spýtať, ak sa mi partner vyhráža, že nepríde na súd tak budem mať problém so získaním dcéry?
Celé štyri roky sa o ňu starám ja, bývam v tri a pol izbovom byte u rodičov on býva u svojej mamy v jednoizbovom byte, vyhráža sa mi, že mi ju vezme, pritom pije tvrdý alkohol a nevie s tým prestať, lenže jemu to nikto nedokáže lebo on vie zo dna na deň prestať, aby sa ukázal ako triezvy, pracuje ako vodič mhd, a keď ma voľno alebo je na pn vždy si dá alkohol a to už 5 krát povedal, že prestane.

Vopred ďakujem veľmi pekne.
S pozdravom a prianím pekného dňa

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 05.04.2022)

Dobrý deň,
tlačivá a vzory pre takéto prípady nemáme. Rozhodovanie súdu o starostlivosti o maloleté dieťa je natoľko individuálnou záležitosťou, že to ani nie je možné. Aj s ohľadom na skutočnosti uvedené vo Vašej otázke mám za to, že je nutné, aby bol návrh vypracovaný individuálne pre Váš prípad.

To, že sa nechce pojednávania zúčastniť bude prekážkou pre súd v tom, aby bolo konanie rýchlo ukončené. Najmä ak by robil úmyselne prieťahy. Nie je to však prekážkou rozhodnutia súdu. Ak otec bude ignorovať všetky svoje práva a nebude sa o konanie zaujímať, súd vie rozhodnúť aj bez jeho aktívnej účasti.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň,
prosím Vás potrebujem poradiť, žijeme s partnerom, mame 1 dieťa, sme pred rozchodom, a potrebujem, aby mi ho súd zveril do starostlivosti bez toho, aby to partner vedel, je to možné?

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 01.04.2022)

Dobrý deň,
nie je to možné. O zverení bude rozhodovať súd, pričom otec dieťaťa bude účastníkom súdneho konania. Súd nemôže vo veci konať bez toho, aby o konaní informoval druhého účastníka, aby ho predvolal na pojednávanie, doručil mu návrh na vyjadrenie... Ak chcete mať úpravu výkonu rodičovských práv a povinností uvedenú v súdnom rozhodnutí, otec dieťaťa musí o takom rozhodovaní súdu vedieť a musí mať možnosť sa na ňom zúčastniť. Samozrejme, ak by bol pasívny alebo by so všetkým súhlasil, súdne konanie prebehne hladko, aj bez jeho väčšej aktivity.


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň,
veľmi rád by som Vás poprosil o zodpovedanie otázky, ktorá sa týka môjho syna, ktorého mám so svojou priateľkou. Pracujem momentálne mimo SK a mám podozrenie, že počas mojej neprítomnosti si priateľka zažiadala o to, že bude len ona zákonná zástupkyňa nášho syna. Dá sa to prosím zistiť? Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 06.12.2021)

Dobrý deň,
vo Vami popísanom prípade, ak by si Vaša priateľka zažiadala o to, aby len ona bola jednou zákonnou zástupkyňou Vášho spoločného dieťaťa, mohla by tak urobiť jedine prostredníctvom návrhu na úpravu rodičovských práv a povinností k mal. dieťaťu podaného na príslušnom súde. Ak by takýto návrh podala, pokiaľ ste v rodnom liste dieťaťa evidovaný ako otec mal. dieťaťa, účastníkom takéhoto konania na súde by ste museli byť aj Vy. To, či tak urobila si viete zistiť na súde príslušnom podľa bydliska Vášho mal. syna, tak, že zavoláte do infocentra tohto súdu a opýtate sa či je vedené konanie, ktorého by ste boli účastníkom. Ak Vám súdna úradníčka nebude chcieť poskytnúť informácie, budete tam musieť ísť osobne.

Súd Vás nemôže pozbaviť Vášho práva zastupovať Vaše mal. dieťa len tak bezdôvodne.

Medzi jedno zo základných oprávnení každého rodiča patrí právo rodiča zastupovať svoje mal. dieťa a to bez ohľadu na to, či daný rodič má dieťa zverené do svojej osobnej starostlivosti alebo nie. Tohto rodičovského práva Vás môže súd pozbaviť jedine vtedy, ak by ste boli súdom obmedzený v spôsobilosti na právne úkony alebo ak by ste boli súdom obmedzený vo výkone Vašich rodičovských práv a povinností, prípadne by ste boli  ich výkonu pozbavený alebo ak by Vám bol ich výkon pozastavený. Avšak k takýmto zásahom do rodičovských práv môže prísť len ak sú na to dané zákonné dôvody. Zákon hovorí, že ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd rodičom obmedzí výkon ich rodičovských práv, ak žijú trvalo neusporiadaným spôsobom života alebo ak svoje povinnosti vyplývajúce z rodičovských práv a povinností nevykonávajú vôbec alebo ak nezabezpečujú výchovu maloletého dieťaťa. Pokiaľ sa takéhoto konania voči mal. dieťaťu nedopúšťate súd Vás nemôže ani len obmedziť vo výkone Vašich rodičovských práv a teda ani vo výkone práva byť zákonným zástupcom Vášho mal. dieťaťa. Čo sa týka pozastavenia výkonu rod. práv, toto prichádza do úvahy, ak rodičovi bráni vo výkone týchto práv závažná prekážka, toto by však v konaní pred súdom muselo byť preukázané. Pozbavenie rodičovských práv a povinností k dieťaťu prichádza do úvahy iba ak rodič zneužíva svoje rodičovské práva a povinnosti najmä týraním, zneužívaním, zanedbávaním maloletého dieťaťa alebo iným zlým zaobchádzaním s maloletým dieťaťom. Aj toto by však muselo byť pred súdom preukázané, na to aby ste boli pozbavený svojho práva zastupovať Vaše mal. dieťa. 


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň,
vedeli by ste mi poslať nejaký vzor ako má vyzerať, keď si chcem podať na súd zverenie syna, a aby otec platil výživné?

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 15.11.2021)

Dobrý deň,

všeobecný vzor neexistuje. Podanie môžete označiť ako návrh na úpravu práv a povinností k maloletému dieťaťu. Pokiaľ ste ešte rodičovské práva a povinnosti nemali súdnym rozhodnutím upravené, v návrhu poukážte na dôvody, pre ktoré návrh podávate, dôsledne opíšte skutkovú situáciu a súčasne žiadajte, aby súd zveril maloleté dieťa Vám do osobnej starostlivosti a otca zaviazal na plnenie vyživovacej povinnosti. Keďže súd bude riešiť úpravu rodičovských práv a povinností komplexne, vyjadrite sa aj k otázke úpravy styku otca s maloletým dieťaťom. Styk môžete žiadať aj neupraviť, prípadne navrhnite konkrétnu úpravu styku, ktorú si viete predstaviť. Súd bude od Vás žiadať, aby ste preukázali výšku Vašich príjmov (rovnako to bude žiadať aj od otca) a súčasne musíte preukázať i výšku oprávnených nákladov na dieťa.

Návrh nemá predpísanú formu. 


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň,
mala by som otázku. Mám 1,5 ročného syna s bývalým priateľom, s ktorým už nežijem v spoločnej domácnosti. O malého sa do jeho 1 roka vôbec nezaujímal, starala som sa o neho výlučne iba ja. Vôbec ho syn nezaujímal, keď som od neho odišla. Vtedy si uvedomil, že syna má. Vrátila som sa k nemu späť, chcela som zachrániť náš vzťah len kvôli nášmu synovi, no zbytočne. Bývali sme spolu v podnájme, ktorý bol na jeho meno, vyhodil ma aj s malým z tade, a išla som bývať ku kamarátke. No otázka je tá, že už niekoľkokrát som chcela podať návrh na súd, aby bol malý zverený v mojej opatere, určenie styku, výživné. Ale vyhráža sa mi, že on je dohodnutý s právničkou, a že malého budeme mať 50 na 50. Takto presne mi to napísal, že budem ľutovať, že ho na súd dám. Môže sa stať, že by určili striedavú starostlivosť? Ja by som to nezvládla, on je človek, ktorý si rád vypije. Malý je zvyknutý na mňa, samozrejme jeho otcovi ho dávam vždy, keď chce. Bez mojej prítomnosti, aj keď s tým veľmi nesúhlasím, keďže má na neho zlý vplyv. Snažím sa malého viesť správnou cestou a on, aby urobil napriek mne, mu to zakazuje. Obaja máme na výchovu rozdielne názory. Môžem podať návrh a nemusím sa báť, že to dopadne zle? Ja svojho syna milujem a mám veľa svedkov, ktorí videli a aj vedia čo je bývalý zač. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 10.11.2021)

Dobrý deň,

odporúčam Vám podať návrh na úpravu rodičovských práv a povinností vo vzťahu k maloletému dieťaťu. Žiadajte zveriť dieťa do Vašej osobnej starostlivosti, tiež aby ste zastupovali a spravovali jeho majetok a aby súd zaviazal otca na plnenie vyživovacej povinnosti. V otázke styku môžete žiadať úpravu konkrétneho času, kedy navrhujete aby sa maloletý s otcom stýkal, prípadne ak by ste sa vedeli s otcom dohodnúť, môžete žiadať styk aj neupraviť (styk ostane na dohode rodičov). Pokiaľ on bude žiadať dieťa do striedavej starostlivosti, môžete v konaní súdu poukázať na skutkové okolnosti, z ktorých bude vyplýva, že zverenie do striedavej starostlivosti nie je v najlepšom záujme dieťaťa (opíšete ako sa správa otec k synovi, jeho vplyv na syna, navrhnúť môžete i svedkov a pod.). Zákon o rodine určuje, že ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Súd teda zverí maloletého do striedavej starostlivosti, pokiaľ s tým súhlasia obaja rodičia a je to v záujme dieťaťa. Pokiaľ však so striedavou starostlivosťou súhlasí len jeden z rodičov, tak súd bude musieť v konaní skúmať, či to bude v záujme dieťaťa. Pri takom malom dieťati a pri jeho doterajšom správaní súd určite dieťa nezverí do striedavej osobnej starostlivosti. 


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň,
ako dlho budem čakať kým sa začne súd o rodičovské práva?

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 13.09.2021)

Dobrý deň,

odpoveď na Vašu otázku závisí od typu konania, ktoré máte na mysli. Ak by sa totiž jednalo napr. o konanie vo veci nariadenia nedokladného opatrenia týkajúce sa osobnej starostlivosti o maloleté dieťa, potom o takom návrhu musí byť rozhodnuté do siedmich dní od doručenia návrhu. V ostatných typoch konania vo veciach starostlivosti o maloletého (napr. týkajúce sa úpravy práv a povinností, čí vyživovacej povinnosti a i.) by Vám súd mal doručiť návrh na začatie konania (ak ste návrh Vy nepodávali) spolu s výzvou na vyjadrenie sa, avšak zákon výslovne neurčuje lehotu, v ktorej by tak súd mal učiniť. Na Vašom mieste by som sa informoval na príslušnom súde (cestou informačného centra) a spýtal sa na stav konania, resp. tiež aký úkon je evidovaný ako posledný. Objednať sa môžete aj na nahliadnutie do spisu, tiež cestou informačného centra, pričom máte právo robiť si výpisy, odpisy a kópie dokumentov nachádzajúcich sa v súdnom spise. Ak očakávate vo veci pojednávanie, tiež môžete vec urgovať podaním písomnej žiadosti o nariadenie termínu pojednávania. Aj takouto žiadosťou viete preukázať Váš aktívny postoj a v mnohých prípadoch ide o účinný prostriedok, ako docieliť, aby súd vo veci začal konať.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Chcem sa spýtať, či existuje niečo ako premlčacia doba pre biologického otca dieťaťa. Mame spolu babo, ale už začiatkom tehotenstva nás opustil, nie je ani na rodnom liste. O tehotenstve aj narodení dieťaťa vie, nikdy nemal záujem o ňu. Chcem vedieť, či existuje nejaký časový limit dokedy sa môže k nej začať hlásiť a žiadať nejaké rodičovské práva. A po tomto limite už by nemal nárok, sa spamätať”, že je jej otec. Žiadne povinnosti voči nemu si ani neuplatňujem. Pozná zákon nejakú ohraničenú dobu pre neho? Keby sa mu ozvalo svedomie aj po desiatich rokoch mal by možnosť nám vstúpiť do života a nárokovať si styk s dcérou?

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 01.05.2021)

Dobrý deň,
vzhľadom na uvádzané skutočnosti, by sa v budúcnosti zrejme domáhal určenia otcovstva súdnou cestou (ustanovenie § 94 Zákona o rodine). Na takéto určenie otcovstva však neexistuje žiadny zákonom stanovený časový rámec. O určenie otcovstva bude môcť požiadať napríklad aj o 5 rokov. Áno, styk s dcérou si bude môcť nárokovať aj o 10 rokov. Samozrejme pri úprave styku súd prihliadne na jeho doterajšie správanie, aj názor dieťaťa. Ak by dieťa nesúhlasilo, určite by sa s dieťaťom nemohol vídať na celý víkend s prespaním.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Ako mám napísať návrh na súd na zverenie dieťaťa do svojej starostlivosti? Synček ma 11 rokov a u mňa by sa mal oveľa lepšie. Budú prihliadať na to, kde chce bývať on alebo na to kde ma lepšie podmienky? Ja by som sa o neho lepšie postarala. Otec sa o nich nikdy nestaral. Len pil. Mám ešte dcérku a menšieho synčeka, ktorý sú pri mne, nedávno sa bývalý zastavil za nimi a prišiel ešte opitý.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 13.04.2021)

Dobrý deň,
v prvom rade je potrebné v návrhu popísať ako žijete teraz, ako sa staráte o deti, prípadne či existuje vo vzťahu k 11 ročnému synovi skoršie súdne rozhodnutie. Následne treba uviesť prečo máte za to, že by sa mal zmeniť spôsob starostlivosti o syna. Prečo by sa mal u Vás lepšie. Z pohľadu súdu je najpodstatnejší záujem maloletého dieťaťa. Tento súd bude skúmať aj prostredníctvom pohovoru s dieťaťom (cez kolízneho opatrovníka). Zároveň však súd bude skúmať aj výchovné prostredie dieťaťa. Ak žije s otcom alkoholikom, je vysoká pravdepodobnosť, že by súd zmenil starostlivosť, ak by dieťa mohlo žiť s Vami v pokojnom a bezpečnom prostredí.


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň,
prosím Vás chcela by som sa opýtať mám 4 mesačne babatko. S priateľom nežijem a chcela by som ho udať. Výživné platí, chodí za malou raz do týždňa a v sobotu na 3h. Chcela by som to mať súdnou cestou. Otec sa mi vyhráža, že mi ublíži, keď mu malinku nebudem ukazovať je na mňa agresívny a veľmi sa ho bojím. Mám strach o malinku. Odsťahovala som sa od neho. Teraz bývam u mojich rodičov z malinkou. Bojím sa, že mi zoberie malinku mám o nu strach.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 30.03.2021)

Dobrý deň,
ak máte obavu o Váš život, či zdravie, tak môžete podať trestné oznámenie za nebezpečné vyhrážanie. Ak chcete mať stanovené presné pravidlá styku s dieťaťom, tak podajte na súd návrh na zverenie dieťaťa do Vašej starostlivosti. Zároveň môžete žiadať aj pevne upraviť výživné a styk s otcom. Ak by ohrozoval Vás, alebo dieťa, máte právo žiadať aj obmedzenie styku, resp. jeho úplný zákaz.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Prosím Vás chcem sa opýtať. S manželom už spolu nežijeme. Chcem si dať syna do svojej starostlivosti, aby mi ho nemohol kedykoľvek brať. Keďže sa s ním nedá normálne dohodnúť. Chcem sa opýtať, či sa to dá vyriešiť aj pred rozvodom a ako. Či mám nejakú šancu. Keďže s ním sa nedá normálne dohodnúť. Ďakujem.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 03.02.2021)

Dobrý deň,
áno dá sa to riešiť aj úpravou výkonu rodičovských práv a povinností na čas do rozvodu (ak sa zatiaľ nechystáte rozvádzať). Dokonca ak je situácia vážna a nerozvážne správanie otca ohrozuje zdravý vývoj dieťaťa, je možné súd požiadať aj o vydanie neodkladného opatrenia v časti starostlivosti a styku, aby mal syn stabilné zázemie a nemal narúšaný denný režim.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň,

po rozchode s partnerom by som chcela mať dcérku výlučne vo svojej starostlivosti. Potrebné dokumenty mi vie spísať advokát? Lebo neviem ako v tomto kroku pokračovať.

Ďakujem.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 02.02.2021)

Dobrý deň,

 

za daných okolností sa bude podávať návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k mal. dieťaťu. S takýmto návrhom Vám určite bude vedieť pomôcť advokát. Môžete sa obrátiť aj na niektorého z našich advokátov. 


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Mám 8 mesačného syna s druhom, s ktorým som žila 3 roky no vyhodila som ho z bytu, kt. mám v podnájme nakolko ma ohrozoval vyhrážaním a bol pod vplyvom drog. Je tomu týždeň, stále mi píše, že chce vidieť syna, ale ja sa strašne bojím sa s ním stretnúť, že splní svoje vyhrážanie sa. Ako mám prosím postupovať? Dieťa je plne kojené a u mňa má všetko potrebné. Ešte chcem dodať, že priateľ za 3 roky pracoval len posledné 4 mesiace. Všetko som zabezpečovala ja nakoľko som pracovala ako opatrovateľka v Rakúsku.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 19.01.2021)

Dobrý deň,
v prvom rade Vám odporúčam kontaktovať úrad práce, soc. vecí a rodiny - sociálnu kuratelu. Informujte ich o tomto probléme a požiadajte ich prípadne o rady.

Ak sa však otca dieťaťa bojíte, a máte obavu, že reálne by vykonal svoje vyhrážky, nestretávajte sa s ním osamote. Ak chce dieťa vidieť, nech je pritom tretia osoba (Váš otec, brat...), môžete sa stretnúť vonku na verejnosti, aby sa stretnutie neodohrávalo v súkromí. Treba sa vyhnúť tomu, aby vznikla taká situácia, kedy by mal možnosť uskutočniť svoje vyhrážky.

Ak sa naozaj bojíte, že môže svoje vyhrážky splniť, nabudúce kontaktujte ihneď políciu.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Ďakujem pekne za odpoveď ohodnotenie určite dám :) no bohužiaľ on so mnou žil 3 mesiace tak prebaliť nakŕmiť uspať vie a povedal mi, že keby aj každý druhý víkend tak on by bol u svojich rodičov ale bez prítomnosti matky, pretože ma novú priateľku. Tak som chcela vedieť, či by mu to súd uznal lebo bude bojovať za malú aj keby neviem čo bolo. Ma o ňu záujem a chce sa starať o ňu aj najďalej aj výživné, že mi navrhne, že mi bude dávať. Tak, či sa mám pripraviť, že každý druhý víkend mu ju budem dávať na pár hodín bez mojej prítomnosti.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 12.07.2020)

Dobrý deň,
ako sme uviedli v predchádzajúcej odpovedi, v tomto prípade je pre súd rozhodujúci záujem maloletého dieťaťa a nie otca dieťaťa. S ohľadom na to, že dieťa kojíte, otec sa o dieťa nikdy fakticky nestaral je takmer vylúčené, aby súd zo začiatku určil styk inak, než vo Vašej prítomnosti.

Samozrejme neskôr, keď dieťa vyrastie, otec si osvojí starostlivosť o jeho potreby, tak bude môcť žiadať aj o styk vo Vašej neprítomnosti.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať. Mám 1 ročne dieťa s mužom, s ktorým nežijeme. Dôvodom bol alkohol. Do pol roka sa o ňu nezaujímal ani k nej nechodil. Na jej výživu mi nič nedával, neriešili sme to súdom. Teraz k nej chodí a mám strach, že si ju niekedy môže zobrať na dlhšie. Mám strach z toho dôvodu, že ju skoro vôbec nepozná, nevie sa s ňou hrať, nevie ju prebaliť, uspať, nevie ako sa stravuje, proste nič. Vždy je s ňou iba v mojej prítomnosti. Existuje nejaká šanca, že by som ju dostala do osobnej starostlivosti s tým, že sa s ňou môže stretávať iba v mojej prítomnosti? Aby sa nemohlo stať, že mi ju zoberie na dlhšie? A ako mám postupovať? Vďaka.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 15.06.2020)

Dobrý deň,
vzhľadom na vek dieťaťa a doterajšiu starostlivosť o dieťa, najmä zo strany otca, je vysoká pravdepodobnosť, že súd rozhodne o zverení dieťaťa do Vašej osobnej starostlivosti. Od ďalšieho dokazovania bude závisieť, či súd upraví jeho styk vo Vašej prítomnosti alebo bez nej.

Ak sa však otec nevie o dieťa postarať, najmä po osobnej a hygienickej stránke, je potrebné na tieto skutočnosti v súdnom konaní poukázať. Rovnako keď príde kolízny opatrovník k Vám je potrebné obavu o tieto veci uviesť. Súd totiž musí postupovať v súlade so záujmami maloletého dieťaťa, pričom dlhší styk s osobou, ktorá sa o dieťa nevie postarať nie je v jeho záujme. Musíte však na druhú stranu vziať zreteľ aj na to, že ako bude dieťa starnúť, súd môže neskôr určiť, že už bude môcť stretávanie aj bez Vašej prítomnosti.


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý den,
som rozvedená približne 2,5 roka a deti máme po dohode v striedavej starostlivosti. Aké kroky by som mala podniknúť, ak to chcem zmeniť, a aby deti boli už iba u mňa a ak sa začne proces, načo sa treba pripraviť a co sa bude skúmať. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 21.04.2020)

Dobrý deň, 

pokiaľ chcete zmenu súdneho rozhodnutia, musia byť na to splnené zákonné podmienky. Základnou podmienkou je, že nastala podstatná zmena pomerov. Súdne rozhodnutie je možné zmeniť len iným súdnym rozhodnutím. Návrh na súd je potrebné napísať tak, že v ňom zdôrazníte podstatnú zmenu pomerov. Nejde teda len o bežnú zmenu pomerov ale tá musí byť podstatná. Ako príklad vám môžem uviesť, čo je podstatná zmena pomerov: napríklad po nariadení striedavky ste zistili, že dieťaťu táto forma striedania nevyhovuje a bolo by vhodnejšie, aby dieťa bolo iba u jedného z rodičov. Toto musí byť podložené konkrétnym dôkazom, nebude stačiť, ak by ste to iba tvrdili. Súd musí ustáliť to, že nastala podstatá zmena pomerov a toto bude to najpodstatnejšie, čo bude súd skúmať. Ak sa to nepreukáže, súd žalobu zamietne.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám otázku dcéra sa rozišla s priateľom, keď mala moja vnučka 1 rok. Ako dôvod odchodu uviedol, že si s ňou život nepredstavuje. Pravidelne navštevuje dcéru a ona mu nebráni v styku s dieťaťom. Vždy v piatok si ju berie domov. V lete chceme ísť na dovolenku k moru a jej priateľ jej oznámil, že aj on chce zobrať malú na dovolenku. Keď sa ho dcéra spýtala kam chce ísť jeho odpoveď bola, že karavanom a nevie ešte kam a kde sa možno Rakúsko možno niekam inde. Môže mu zabrániť v takomto výlete alebo ako by sa vedela brániť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 25.02.2020)

Dobrý deň, vo veci odporúčame spísať dohodu o zverení maloletej do starostlivosti matky a určení styku s maloletou, ako aj o dohode o výživnom a túto dať na schválenie na súd. 
Ak bude dohoda súdom schválená, je treba sa ju aj z hľadiska prázdnin dodržiavať.
Podľa ust. § 35 zákona o rodine platí :
"Rozhodovanie súdu pri nezhode rodičov
Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd."

Z  uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že na vycestovanie s maloletým dieťaťom na prázdniny resp. dovolenku v čase osobnej starostlivosti jedného z rodičov tento nepotrebuje súhlas druhého rodiča, je však treba druhého rodiča o vycestovaní do zahraničia prípadne v rámci SR minimálne informovať a to z dôvodu, že rodič má právo na informácie o svojom dieťati v súlade s ust. § 28 Zákona o rodine :

"(1) Súčasťou rodičovských práv a povinností sú najmä
a) sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývin maloletého dieťaťa,
b) zastupovanie maloletého dieťaťa,
c) správa majetku maloletého dieťaťa.
(2) Rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia. Pri ich výkone sú povinní chrániť záujmy maloletého dieťaťa."

 

Konanie vo veciach maloletých je v zmysle zákona o súdnych poplatkoch oslobodené od platenia súdnych poplatkov.

Otázke zverenia maloletého do starostlivosti matky sa venujeme v mnohých našich odpovediach, ktoré môžu byť aj pre Vás nápomocné.

Vzor návrhu na určenie výživného na maloleté dieťa sa nachádza aj na stránke MS SR, ktorý tiež môžete tiež využiť.

 


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, pán JuDr. Ficek.
Chcem Vás poprosiť o právnu radu. S bývalou partnerkou - nie sme manželia, sme žili v spoločnej domácnosti, ktorej sme obaja vlastníci v pomere 50/50. Mame spoločnú dcéru, ktorá ma 9,5 roka. Bývala partnerka si našla milenca a odsťahovala sa zo spoločnej domácnosti. Dcéra zostala so mnou, pretože odmietla ísť bývať s ňou a jej milencom. Partnerka chce dosiahnuť dohodu o striedavej starostlivosti, čo ja odmietam, keďže ako som uviedol, dcéra chce zostať so mnou a opakovane to povedala aj jej ako mame. Chcel by som Vás preto poprosiť o radu ako postupovať v tejto zložitej situácii. Ďakujem za Vás čas a odpoveď M.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 04.12.2019)

Dobrý deň, 
vo veci je potrebné podať návrh na súd na zverenie maloletej do Vašej osobnej starostlivosti Vás ako otca a určenie výživného vrátane úpravy styku s maloletou. 

Otázkam  zverenia dieťaťa do opatery otca resp. otázkam zverenia dieťaťa do osobnej starostlivosti otca sa venujeme v mnohých našich odpovediach, ktoré môžu byť pre Vás nápomocné. Môžete využiť služby advokáta prípadne použiť informácie zo stránky našej advokátskej kancelárie.

Dôležité pre rozhodnutie súdu, kedy prvoradým je záujem dieťaťa, je, že máte  zamestnanie, samostatné bývanie, viete sa o maloletú postarať. Vzhľadom na vek maloletej, je možné , že ju súd vypočuje spôsobom primeraným jej veku v zmysle ust. § 38 Civil. mimosporového poriadku.
"(1) Ak je účastníkom maloletý, ktorý je schopný vyjadriť samostatne svoj názor, súd na jeho názor prihliadne.
(2) Názor maloletého zisťuje súd spôsobom zodpovedajúcim jeho veku a vyspelosti. Podľa povahy veci zisťuje súd názor maloletého bez prítomnosti iných osôb."

Najjednoduchším riešením by bolo, čo však vzhľadom na postoj matky zrejme nebude reálne, dohodnúť sa na zverení maloletej a na výživnom, ako aj na úprave styku s maloletou, a túto dohodu by ste dali na schválenie na súd.

Miestne príslušným je okresný súd, v ktorého obvode má maloletý v čase začatia konania bydlisko určené dohodou rodičov alebo iným zákonným spôsobom (§ 112 Civil. mimosporového poriadku).

 


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, mám syna vo veku 2 rokov. S manželom sme sa rozviedli a dohodli sme sa na striedavej starostlivosti kvôli tomu, lebo som pracovala. Momentálne som nezamestnaná a chcela by som malého výlučne do vlastnej starostlivosti, ako mám postupovať.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 25.10.2019)

Dobrý deň. Ak bolo súdnym rozhodnutím zverené dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obom rodičom, tak zmena takéhoto rozhodnutia v zásade je možná. Základným predpokladom je však to, že v porovnaní s pôvodným rozhodnutím nastala podstatná zmena pomerov, ktorá by odôvodňovala zmenu rozhodnutia ohľadom zverenia dieťaťa zo striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov, do výlučnej osobnej starostlivosti jedného z nich.

Ak chcete docieliť zmenu pôvodného súdneho rozhodnutia, musíte podať na súd nový návrh, kde budete navrhovať spomínanú zmenu. V rámci konania bude potrebné preukázať podstatnú zmenu pomerov. Tu si však dovolím vysloviť názor, že len samotný fakt, že momentálne nie ste zamestnaná nemusí súd vyhodnotiť ako podstatnú zmenu. Dôležité tiež bude to, ako sa k návrhu postaví druhý rodič.

 


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Prajem pekný deň, potrebujem poradiť ako postupovať v prípade, že chcem deti do svojej výhradnej starostlivosti. Som rozvedená 3 roky pri rozvode sme sa dohodli s exmanželom na striedavej starostlivosti na základe odporúčanie detskej psyhologičky. Momentálne sú 12 a 15 rokov staré. Neustále riešime, že deti chcú byt výlučne so mnou, exmanžela sa však boja nakoľko ich psychicky týra, a to ohováraním mojej osoby a psychickým nátlakom. Momentálne si exmanžel našiel partnerku a zdieľajú spoločnú domácnosť. V čase kedy sú u neho sa im nevenuje a zanedbáva ich. Chlapci mi píšu jednotlivé prípady, ale nechcú, aby som s ním niečo riešila nakoľko sa ho boja. Je to nekonečne začarovaný kruh, niekedy mám pocit, že sa tu jedna len o alimenty, nakoľko si nič neplatíme.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 10.07.2019)

Dobrý deň,

každé súdne rozhodnutie o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťa je možné zmeniť, ak nastala taká zmena pomerov, ktorá odôvodňuje zmenu súdneho rozhodnutia. Vychádzajúc zo správania sa otca mám za to, že došlo k takej zmene pomerov, ktorá odôvodňuje zmenu súdneho rozhodnutia. Veľakrát sa otcovia snažia o striedavú osobnú starostlivosť aj z toho dôvodu, aby nemuseli platiť výživné. Vo Vašom prípade je potrebné na súde podať návrh na zmenu zverenia maloletého dieťaťa. V návrhu je potrebné podrobne popísať akým spôsobom rozhodol naposledy súd (predpokladám v rozhodnutí o rozvode manželstva) a súdu bližšie popísať k akým zmenám došlo. Treba klásť dôraz na konanie otca dieťaťa, a to, že nejaví žiadny záujem o starostlivosť o maloleté dieťa. Súd na rozhodnutie vo veci nariadi pojednávanie a na tomto pojednávaní vypočuje oboch rodičov.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Zdravím, mám 5 ročnú dcérku o, ktorú sa starám výlučne ja. Najprv sme bývali aj spolu s ex v jeho byte. Často sme sa hádali (aj ma bil) a mala to všetko videla. Začala sa báť vždy, keď zvýšil hlas. Odišli sme od neho k mojej mame kde bývame doteraz. Chcem sa presťahovať do južnej Ameriky a malú vziať so sebou. Bojím sa však, že mi jej otec bude robiť problémy. Ako mám postupovať? On sa o malú nestaral nikdy. Brávajú si ju občas na víkend jeho rodičia (oni sa snažia mi pomáhať s malou ako sa dá) on je momentálne na protidrogovom liečení kde ma zakázaný kontakt s kýmkoľvek čiže nieje možné sa s ním ani na ničom dohodnúť. Alimenty platil tak, že platil mesačne náklady na škôlku t.j. cca 70, -. Vo februári máme v pláne odletieť viete mi s týmto poradiť ? Ďakujem.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 08.01.2019)

Dobrý deň, 

vzhľadom na okolnosť, ako uvádzate aj v otázke, pre trvalé vysťahovanie do južnej Ameriky musíte mať buď písomný súhlas otca s jeho úradne overeným podpisom alebo súdne rozhodnutie, ktorým bude jeho súhlas nahradený.

Poznamenávame, že aj podľa informácií zverejnených na stránke Ministerstva zahraničných vecí a eur. záležitostí SR pri vstupe do krajín južnej Ameriky potrebujete súhlas druhého rodiča s jeho úradne overeným podpisom, ktorý doklad alebo súdne rozhodnutie musia byť preložené do príslušného úradného jazyka/španielsky, anglicky/.  Súhlas potrebujete aj pri krátkodobej ceste do tam uvedených krajín.

Bližšie informácie nájdete na stránke citovaného ministerstva pri jednotlivých štátoch.

Záver : Musíte požiadať súd zverenie maloletej do Vašej osobnej starostlivosti a o nahradenie súhlasu otca dieťaťa s presťahovaním.  Vzhľadom na okolnosť, že súhlas nemáte, do jednotlivých krajín by Vás ani nevpustili.


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý večer, chcela by som sa opýtať, že keď sme sa s priateľom (ex) dohodli, že malého budem mať prisúdeného ja aj výživné mi bude posielať (dohodnutá suma) a stretávať sa s malým bude tiež kedy bude chcieť, dá sa to takto na súde určiť, alebo súd bude chcieť dať vlastne výživné alebo určený čas stretávania sa? Ďakujem.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 14.09.2018)

Dobrý deň. Na súde je ohľadom výkonu rodičovských práv a povinností možné uzavrieť dohodu, ktorá podlieha schváleniu súdom (inak je nevykonateľná). Ak bude mať súd za to, že dohoda medzi rodičmi o výkone ich rodičovských práv a povinností je primeraná a v prospech dieťaťa, rozsudkom takúto dohodu schváli.

Inak povedané, ak sa s otcom dieťaťa dohodnete na zverení dieťaťa, na výške výživného a na tom, že styk zostane neupravený (t.j. fakticky bez obmedzenia), súd môže takúto dohodu schváliť.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám 5 ročnú dcérku a po 8 rokoch vzťahu sme sa partnerom rozišli (rok ma podvádzal). Teraz mám nového partnera, s ktorým má dcérka úžasný vzťah. Chcem požiadať o výživné a aby dcérka bola zverená do mojej opatery. Je toho viac ohľadom tejto situácii, no dcérka k otcovi - môjmu bývalému partnerovi nechce ísť. Často kričal a dcérka sa ho bojí. On sa mi vyhráža, že na mňa pošle sociálku, že mu ju nechcem dať, no čo mám robiť, keď dcérka k nemu nechce ísť? Popritom on je na polovičnom invalidnom, nemá príjem a chce ju do opatery. Viete mi poradiť, ako postupovať?

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 27.06.2018)

Dobrý deň. Ak máte s otcom Vášho dieťaťa problematickú situáciu ohľadom výživného a starostlivosti a styku s dieťaťom, je na mieste podať návrh na súd, ktorým by sa upravil výkon rodičovských práv a povinností.

Pokiaľ dieťa otca odmieta a ak otec nedokáže zabezpečiť relevantnú starostlivosť o dieťa, súd zrejme dieťa zverí do Vašej osobnej starostlivosti a otcovi vzhľadom na jeho schopnosti, možnosti a majetkové pomery určí výživné.

Treba však počítať aj s tým, že súd zároveň určí rámec styku otca s dieťaťom. V tomto smere bude potrebné postupovať s ohľadom na najlepší záujem dieťaťa. Styk by mal byť upravený tak, aby si dieťa mohlo s otcom vybudovať vzťah, a preto nie je vylúčené, aby súd za daných okolností určil styk najskôr tak, že sa bude realizovať za Vašej prítomnosti.

Ako by súd v konečnom dôsledku rozhodol, sa však vopred nedá jednoznačne predvídať. Vždy je totiž potrebné vziať do úvahy individuálne okolnosti každej jednej veci. V tomto konkrétnom prípade sa bude musieť súd vysporiadať na jednej strane s tým, že vo všeobecnosti je v záujme dieťaťa, aby malo vzťah k obom rodičom a takisto otec má ako rodič práva vo vzťahu k dieťaťu, ale na strane druhej dieťa v súčasnosti nechce byť s otcom.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či môže zavážiť, pri rozvode, keď matka dvoch deti chce deti do výlučnej starostlivosti a pracuje ale zatiaľ nemá trvalý pracovný pomer. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 25.06.2018)

Dobrý deň,

súd pri zverení dieťaťa do starostlivosti rodiča posudzuje najlepší záujem dieťaťa a v tejto súvislosti aj to, kde bude dieťa bývať, či bude mať zabezpečené základné životné potreby, zdravotnú starostlivosť, vzdelanie, mimoškolské aktivity a pod. Trvalý pracovný pomer môže hrať veľmi výraznú rolu, aj keď nie je podmienkou mať TPP, ak sa rodič vie dostatočne o dieťa postarať. Súdu však bude potrebné preukázať, že máte zdroj príjmu, resp. budete ho v najbližšej dobe mať.


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, s priateľom žijeme v spoločnej domácnosti. Mame spolu dve deti. Chcela by som od neho odísť ale chcem, aby deti boli zverené len mne, nie na striedavú starostlivosť. On robieva každý deň 10 hodinovky, aj ráno aj poobede, takže by sa on sám nemohol starať o deti, ale určite by sa s nimi nasťahoval kk matk nech mu pomáha, máme byt na hypotéku, ale je písaný len na neho, a máme tu všetci trvalý pobyt. Dalo by sa ešte pri spolužití začať riešiť komu budú zverené deti? A myslíte, že by tam bolo možné, že ich súd pridelí mne? Ďakujem.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 04.06.2018)

Dobrý deň, áno, dalo by sa to riešiť ešte predtým ako by ste sa rozišli. Pokiaľ nemá možnosti sa o deti postarať, potom mu súd ich nezverí. Z toho čo ste napísali nie je možné posúdiť, či prichádza do úvahy striedavá starostlivosť. Argumentovať iba tým, že tým že pracuje 10 hodín denne je málo.

Súd pozerá aj na to, či má zabezpečené bývanie, a tiež hlavne na vzťah detí k otcovi. Pokiaľ sú deti staršie ako 5-6 rokov, súd ich môže nechať vypočuť znalcom a na základe toho určiť, čo je pre ne najvhodnejšie.

Pokiaľ určite chcete, aby boli deti zverené iba vám, je potrebné sa na súdne pojednávanie pripraviť. A vopred stanoviť akým spôsobom budete na súde postupovať.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na riešenie mojej situácie nakoľko som bezradná. Žijem s otcom môjho dieťa v spoločnej domácnosti. Máme spoločnú hypotéku, ale manželia nie sme. Syn má 3 roky a chcela by som odísť od priateľa, nakoľko nevieme spolu fungovať a ani mi neprispieva na dieťa, keď mu dám nejaké riešenie s ničím nesúhlasí. Syn neskutočne lipne na svojho otca. Neviem, čo mám robiť, či podať výhradnú starostlivosť do svojej opatery a zároveň podať žiadosť o výživné. Prosím Vás o radu a pokiaľ by sa dalo poslať aj nejaký vzor žiadosti, ako to podať. Ďakujem Vám veľmi pekne.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 29.03.2018)

Dobrý deň, v takýchto prípadoch je vždy vhodné podať návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu. Súd v týchto prípadoch upraví výkon všetkých rodičovských práv a povinností. Tzn. že súd rozhodne o tom komu bude maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, v akej výške bude musieť otec platiť výživné a ako bude upravený jeho styk s maloletým dieťaťom. Súd v rámci súdneho konania vykoná zisťovanie skutočného stavu veci a po zistení všetkých potrebných informácií (aj prostredníctvom kolízneho opatrovníka) rozhodne o tom, aká forma starostlivosti bude najvhodnejšia z pohľadu záujmov maloletého dieťaťa. Je potrebné vedieť, že pri týchto konaniach je pre súd prvoradým skúmanie najlepšieho záujmu maloletého dieťaťa. Vzor návrhu na úpravu rodičovských práv a povinností nájdete určite na internete, hoci ich velmi neodporúčam.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň. S partnerom máme 8 mesačnú dcérku. Vyhráža sa mi, že mi ju vezme, asi ako každý muž. Mám ale dlh a následnú exekúciu. Má to vplyv na zverenie do starostlivosti? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 21.03.2018)

Dobrý deň. Pokiaľ ide o rozhodovanie súdu o výkone rodičovských práv a povinností, medzi ktoré patrí aj zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov, prípadne do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov, v tomto smere je rozhodujúce predovšetkým to, či sa o dieťa dokážete a chce postarať. Pri schopnosti postarať sa o dieťa sa bude samozrejme posudzovať aj to, či dokážete dieťa zabezpečiť aj po materiálnej stránke.

Samotná skutočnosť, že je voči Vám vedená exekúcia však ešte neznamená, že by Vám nebolo možné zveriť dieťa do starostlivosti. Fakt, že sa nachádzate v nepriaznivej finančnej situácii, by mohol mať vplyv na rozhodnutie o zverení dieťaťa vtedy, ak by išlo o taký výrazný dlh, ktorý by Vám objektívne znemožňoval poskytnúť dieťaťu adekvátne materiálne zabezpečenie.


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, s partnerom máme 5 mesačnú dcérku, no náš vzťah nefunguje. Už počas tehotenstva nefungoval a chcem sa rozísť. Má však priznané otcovstvo a dieťa má jeho priezvisko a trvalý pobyt v jeho byte. Chcela by som sa presťahovať k rodičom, prehlásiť trvalý pobyt sebe aj dieťaťu, mám na to právo? Aký je postup? Takisto by som potrebovala vedieť, či návrh podaný na súd bude riešiť ten súd, kde máme momentálne trvalý pobyt ( u partnera)? Ako je to so starostlivosťou, keďže predpokladám, že partner bude robiť problémy, ale reálne na dieťa čas nemá, a starám sa o malú výlučne ja sama. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 17.01.2018)

Dobrý deň, žiadny zákon Vás neobmedzuje v slobodnom pohybe (i s dieťaťom) v rámci územia SR. Na presťahovanie od svojho partnera nepotrebujete jeho súhlas. Ten sa vyžaduje až v prípade, že sa chcete s dieťaťom vysťahovať do zahraničia. Návrh na následnú úpravu výkonu rodičovských práv a povinnosti sa podáva v súlade s ustanovením § 112 ods. 1 na tom okresnom súde, ktorý je miestne príslušný. Miestna príslušnosť sa určuje podľa miesta bydliska (nie trvalého pobytu) dieťaťa, ktoré je určené dohodou rodičov alebo iným zákonným spôsobom. Čo sa týka spôsobu rozhodnutia súdu o starostlivosti o Vaše dieťa je možné predpokladať, že vzhľadom na jeho útly vek a väčšiu potrebu matky v prvých rokoch života bude dieťa zverené do Vašej osobnej starostlivosti. Ak by aj otec dieťaťa chcel striedavú starostlivosť, tá by musela byť v súlade s najlepšími záujmami dieťaťa. Súd však bude podrobne zisťovať skutočný stav veci a tiež záujem maloletého dieťaťa a na základe nich rozhodne. Z toho dôvodu je možné sa iba domnievať ako asi súd rozhodne.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať rozišla som sa s partnerom som v 7 mesiaci tehotenstva a vyhráža sa mi, že mi malého po narodení hneď zoberie. Ja žijem na slovensku ale on je zamestnaný v zahraničí a tam žije chodí na Slovensko len každé tri mesiace na 1 týždeň. Ja teraz študujem posledný rok ale rodičia mi pomáhajú so všetkým, a že mi pomôžu aj s dieťaťom. Aké mám možnosti, aby mi malého nijako nezobral, a aby mi platil výživné? Musí byt dieťa uvedené pod jeho priezviskom alebo ako to funguje ďakujem.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 15.01.2018)

 

 

 

 

 

Dobrý deň, 

ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

1./ Pokiaľ dieťa nie je narodené a dochádza k vyhrážkam zo strany budúceho otca dieťaťa, mohli by ste podať návrh na súd na vydanie neodkladného opatrenia. Súdu je potrebné opísať skutkový stav, teda čo je dôvodom Vášho návrhu. Ak chcete, aby súd zakázal približovať sa  k Vám, potom je potrebné uviesť rozhodujúce skutočnosti, ktoré osvedčia to, že dotyčný je agresívny, vyhráža sa a pod., prípadne uviesť svedkov a podobne, a že máte odôvodnenú obavu o seba a dieťa. 

2./ Pokiaľ menovaný nebude zapísaný ako otec dieťaťa nemá voči nemu žiadne práva, ale ani povinnosti, teda ani platenie výživného.

3./ Vy ako budúca matka  v zmysle ust. § 74 zákona o rodine máte nárok na príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke :

"Otec dieťaťa, za ktorého matka dieťaťa nie je vydatá, je povinný najdlhšie po dobu dvoch rokov, najneskôr odo dňa pôrodu prispievať matke primerane na úhradu jej výživy a poskytnúť jej príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom.

Súd môže na návrh tehotnej ženy uložiť mužovi, ktorého otcovstvo je pravdepodobné, aby poskytol vopred sumu potrebnú na zabezpečenie jej výživy podľa odseku 1, príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom a sumu potrebnú na zabezpečenie výživy dieťaťa po dobu, počas ktorej by žene patrila materská dovolenka podľa osobitného predpisu.

Právo žiadať príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom podľa odseku 1 sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa pôrodu."

Záver : Vo veci odporúčame kontaktovať advokáta. Návrh podľa vyššie uvedeného môžete podať už teraz. Odporúčame súčasne už teraz  odkladať pokladničné doklady - ošatenie, zvýšení nároky na stravu, vyšetrenia u lekára, cestovné a podobne.

 

 


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, rozvedená, 2 ročná dcérka súdom zverené matke. Znovu na materskej dovolenke s tretím dieťaťom (nie s bývalým manželom). Kto má nárok na detské prídavky na 2 ročnú dcérku, bývalý manžel pracuje v zahraničí. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 21.12.2017)

Dobrý podvečer,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ Podľa ust. § 2 odst. 1 zákona o prídavku na dieťa platí :

"Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na prídavok je

a) rodič nezaopatreného dieťaťa,

b) rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,

c) osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu."

 

Nakoľko Vám bolo dieťa zverené súdom potom oprávnenou osobou ste Vy ako matka maloletej.


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Čítala som tu, že ak chcem dieťa do osobnej starostlivosti, s čím súhlasí aj otec dieťaťa, stačí spísať dohodu a dať ju schváliť súdu. Čo musí takáto dohoda obsahovať? Je nutné v nej riešiť stretávanie otca s dieťaťom ak funguje na báze dohôd? Musí obsahovať riešenie výživného, ak ho nevyžadujem? Musí byť podpísaná pred notárom? Na súd sa to iba posiela alebo musia sa dostaviť obaja rodičia? A ako dlho trvá niečo také? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 30.09.2017)

Dobrý deň, rodičovská dohoda musí obsahovať presné označenie účastníkov dohody i maloletých detí, aby bolo zrejmý rodičia, ktorého dieťaťa ho podpisujú. Každá rodičovská dohoda by mala obsahovať úpravu výkonu osobnej starostlivosti. T.j. či bude dieťa zverené Vám, otcovi alebo do osobnej striedavej starostlivosti. Následne je potrebné upraviť aj výšku výživného. Platenie výživného je totiž zákonnou povinnosťou rodičov a nemáte právo odopierať dieťaťu právo na výživného, nemôžete si povedať, že výživné nechcete. Ak by rodičovská dohoda neobsahovala časť týkajúcu sa výživného, buď by ju súd neschválil vôbec alebo by ste dohodu museli na pojednávaní v tejto časti ústne doplniť. Styk nemusí byť v dohode upravený, nakoľko zákon o rodine pripúšťa styk neupravovať. V takom prípade bude otec oprávnený stretávať sa s maloletým dieťaťom po predchádzajúcej dohode s Vami. Podpisy nemusia byť úradne overené. Súd na schválenie rodičovskej dohody nariadi pojednávanie, kde sa budete musieť obaja dostaviť. Ak by súd v niektorej časti považoval rodičovskú dohodu za nesúladnú s najlepším záujmom dieťaťa, môže na Vás pôsobiť, aby bola dohoda v tejto časti upravená, inak ju neschváli (napríklad spomínané výživné, prípadne jeho výška). To, v akom časovom horizonte nariadi súd pojednávanie, na ktorom schváli Vašu rodičovskú dohodu závisí na pracovnej vyťaženosti súdu. Niektoré súdy konajú rýchlejšie, niektoré pomalšie. Všeobecne je možné povedať, že priemerný čas nariadenia pojednávania sa môže pohybovať okolo 2-4 mesiacov.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, píšem ohľadom zverejnia syna 6 rokov do osobnej starostlivosti, rada by som vedela ako postupovať, môj bývalý sa mi vyhráža, že mi syna vezme, ďalej by som chcela vedieť ako to je z výživným ako postupovať. Som zamestnaná mám byt na hypotéku, syn býva zatiaľ u mňa ale, keď som v práci je u otca zatiaľ. Mám nárok požiadať aj na príspevok na opatrovateľku, keďže robím 12 hodinovky a aj nočné?

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 03.09.2017)

Dobrý deň, pokiaľ nechávate dieťa u otca a ten má s dieťatom vybudovaný vzťah a tiež má aj podmienky na to, aby dieťa u neho prespávalo, potom môže otec žiadať aj o striedavú starostlivosť. 

Ak chcete dieťa zveriť do svojej starostlivosti, otec by nemal mať vytvorené podmienky pre dieťa. 

Podajte návrh na súd a žiadajte zveriť dieťa do svojej starostlivosti a tiež žiadajte určiť výživné. 

Keď podáte návrh, súd ho doručí otcovi a on sa k nemu vyjadrí a uvedie ako chce on upraviť styk s dieťaťom.

Podľa toho sa potom zariadite.

Ak robíte nočné, potom dieťa niekde v tomto čase musí byť. Je to trochu nevýhoda pre Vás ale neznamená to, že o dieťa prídete. Najhoršie čo by sa mohlo stať je striedavá starostlivosť. Súhlasili by ste so striedavkou?


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať. Chcela by som deti do svojej starostlivosti, aj môj druh s tým súhlasí, momentálne sme v jednej domácnosti. Je možné podať ako ústnu dohodu, keďže pýtajú  od nás súdom potvrdený  papier o zverení dieťaťa ?  Môže súd potvrdiť niečo  také?

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 14.08.2017)

Dobrý deň, ak podpíšete dohodu a túto dáte schváliť súdu, potom to bude pre súd pomerne jednoduché a Vašu dohodu schváli. Pokiaľ s tým druh súhlasí, spíšte si sami alebo si nechajte spísať dohodu a požiadajte súd o jej schválenie.


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať ako postupovať žijeme s priateľom v jednej domácnosti, na ktorú mame spoločnú hypotéku ale rozchádzame sa mame 2 ročnú dcérku. Ja by som odišla bývať k rodičom je možnosť, že keď podám návrh na zverenie do svojej starostlivosti tak mi ju dajú? Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 14.08.2017)

Dobrý deň, pokiaľ je dieťa ešte malé (tak ako to Vaše) tak je vyššia šanca, že dieťa bude zverené Vám. Tento vek obyčajne nie je vhodný na striedavú starostlivosť, pretože je ťažšie preskúmať to, čo je pre dieťa najlepšie. Ak to chcete urobiť, tak to urobte čo najskôr. 


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, Vám prajem, mám dcéru, ktorá ma 3 roky a je zverená do matkinej opatery. Neboli sme zobraní a nežijeme spolu už dva roky. Povedala mi jej mama, že fetuje a berie pervitín. Potrebujem moju dcéru dostať od nej preč, nakoľko je už dosť zničená a bojím sa, že to zle dopadne. Prosím čo mám robiť a ako mám postupovať, aby som neporušil zákon. Napríklad podať o zverenie opatery starostlivosti, ale bojím sa, že to bude zdĺhavé a bude neskoro. Prosím pomôžte čo mám robiť. Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 12.08.2017)

Dobrý deň, ak máte za to, že je zdravie a život maloletého dieťaťa v starostlivosti matky ohrozený, môžete sa rýchlej nápravy takéhoto stavu na súde domáhať aj návrhom na nariadenie neodkladného opatrenia. O takomto neodkladnom opatrení musí súd rozhodnúť v lehote 7 dní od jeho podania. Ak osvedčíte skutočnosti uvedené vo Vašom návrhu, t.j. že zdravie dieťaťa je v starostlivosti matky ohrozené, súd rozhodne o dočasnom zverení maloletého dieťaťa do Vašej osobnej starostlivosti. Spolu s návrhom na nariadenie neodkladného opatrenia by ste museli podať aj návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností. Neodkladné opatrenie by platilo do rozhodnutia vo veci samej. V konaní súdu o úprave výkonu rodičovských práv a povinností vykoná súd dôkladné a komplexné zisťovanie skutočného stavu a na základe toho následne rozhodne o úprave výkonu rodičovských práv a povinností.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, mame za sebou prvé rozvodové pojednávanie. Súd nás nerozviedol nakoľko manžel nepodpísal mediačnú dohodu ohľadne opatery nášho dieťaťa. Sudkyňa sa vyjadrila, že dieťa by priradila manželovi ale, keďže sa s ním dcéra odmieta stretávať, po tom čo nezvládol striedavú starostlivosť, navrhla súdneho znalca. Taktiež sa vyjadrila, že mne by dcéru dala len v prípade, že by som ostala bývať v mieste bydliska. Dochádzam za prácou 50km a, keďže dcéra ukončila 5. Ročník základnej školy, prehlásila som ju od septembra do novej v mieste môjho nového bydliska. Pol roka som bývalá v prenajatom byte s dcérou v jej rodnom meste a dochádzala každý deň do práce. Momentálne bývame spolu v mieste kde mám prácu. Moja otázka je, môže sudkyňa vôbec vysloviť niečo také, že mi dcéru nedá lebo som sa presťahovala do mesta kde mám prácu? A beriem dieťa z jeho domáceho prostredia? Otec sa o ňu nestaral, teraz sa hra na dokonalého otecka a sudkyňa aj sociálna kurátorka sú z neho paf. Neexistujú prípady, že sa matka presťahuje do iného mesta a deti idú s ňou? Alebo sú všetci podplatený manželom? Ten si býva naďalej v dome, kúpil si nové auto, behá ďalej za frajerkami a ako povedal, bude mi robiť do prieku, aby som dcéru nedostala. Lebo si mysli, že sa po kolenačky k nemu vrátim a takým to spôsobom ubližuje mne aj dcére. Budem vďačná za akúkoľvek odpoveď.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 07.07.2017)

Dobrý deň,

sudca je vždy na prvom pojednávaní vyjadriť predbežné právne posúdenie veci. Ak preto sudkyňa zastáva v danej veci v súčasnosti Vami uvedené názory, bola povinná ich na pojednávaní predniesť. Z procesného hľadiska tak postupovala v súlade s príslušnými procesnými predpismi.

K Vašej ďalšej otázke možno uviesť že áno, z aplikačnej praxe sú známe mnohé prípady keď súdy zverili dieťa do osobnej starostlivosti tomu z rodičovi, ktorý býval aj pracoval v mieste bydliska dieťaťa, samozrejme za predpokladu, že sa o dieťa riadne stará, prejavuje oň záujem a dieťa má uňho zabezpečené všetky potreby. 

Súd pri rozhodovaní o tom, komu zverí dieťa do osobnej starostlivosti vždy vychádza z najlepšieho záujmu dieťaťa. Jedným z kritérii, ktoré má vplyv na ustálenie najlepšieho záujmu dieťaťa je aj stálosť rodinného a výchovného prostredia. Ak je preto súd názoru, že v danom prípade nie je v záujme maloletého dieťaťa jeho presťahovanie do cudzieho prostredia (výchovného, školského a pod.) a má to riadne preukázané, je postup súdu správny.

Aj na základe týchto a Vami uvedených skutočností možno v súčasnosti postup súdu hodnotiť ako správny, keď nariadil vykonanie znaleckého dokazovania pre ustálenie, či je zmena rodinného a výchovného prostredia v záujme maloletej alebo bude mať na ňu negatívny vplyv.


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať ako postupovať, keď partner je cudzinec, ja žijem s mojim synom tu, on v Taliansku. Chcem dieťa do mojej opateri. Ako postupovať? Chcela by som ho výhradne do mojej starostlivosti, lebo viem, že by mi ho zobral (partner je z Pakistanu) Ďakujem.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 04.07.2017)

Dobrý deň. Pokiaľ žijete s dieťaťom na Slovensku, máte právo podať návrh na zverenie dieťaťa do Vašej osobnej starostlivosti na slovenský súd. Príslušnosť súdu sa určuje podľa trvalého bydliska dieťaťa. Konanie na súde nie je spoplatnené, ale odporúčam vyhľadať advokáta, ktorý Vám pomôže so spísaním návrhu, prípadne Vás bude v celom konaní aj zastupovať. 


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som opýtať. Moja budúca partnerka nie je zosobášená s priateľom, ale chce od neho odísť kvôli nadmernému alkoholu a správaniu. Chcel by som vedieť, či jej zveria malú 5 ročnú do opatery a čo potrebuje na to, aby jej ju dali?

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 07.06.2017)

Dobrý deň, ako prvé bude musieť Vaša partnerka podať na súd návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností podľa ustanovenia § 36 zákona o rodine. V tomto návrhu je potrebné čo najdôkladnejšie popísať ich rodinný stav a odôvodniť, prečo žiada, aby bola ich dcéra zverená do jej starostlivosti. Po podaní návrhu súd vo veci vykoná dokazovanie, ktorým bude zisťovať skutočný stav veci. Po zistení všetkých relevantných informácií bude súd rozhodovať o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti niektorého z rodičov. Súd pritom dbá najmä na najlepší záujem maloletého dieťaťa. 


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, Po rozvode s mojou ex manželkou bolo naše dieťa zverené matke. No momentálne je situácia taká, že sa vieme spolu dohodnúť a súhlasíme obaja s tým, aby som syna vychovával ja. Je potrebné túto zmenu ohlasovať na súde, aby tak rozhodol, alebo stačí sa dohodnúť za účasti právnika? Synovi budem meniť aj trvalý pobyt, keďže sa bude sťahovať do iného mesta. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 06.06.2017)

Dobrý deň. 

Z dôvodu toho, že úprava rodičovských práv k maloletému dieťaťu bola upravená rozhodnutím súdu, je potrebné podať návrh na zmenu tohto rozhodnutia. Aj keby ste uzavreli dohodu o úprave práv k maloletému dieťaťu, túto dohodu je potrebné následne predložiť na schválenie súdu, aby bola vykonateľná. Preto odporúčam podať na súd návrh, ktorým budete žiadať o zmenu rozhodnutia tak, ako ste sa dohodli. Následne súd vydá nové rozhodnutie, ktorým sa predchádzajúce rozhodnutie v danej časti zmení a bude platiť nová úprava rodičovských práv k maloletému dieťaťu. 


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám priateľa/snúbenca, s ktorým si plánujeme tento rok sobáš a založiť si rodinu. Je rozvedený. Z prvého manželstva ma 5 ročného syna, ktorý je zverený matke. Stretáva sa s ním každý druhý víkend, presne podľa súdneho rozhodnutia. Rozviedol sa, pretože jeho manželka si našla inú známosť. Priateľ ma trvalý pobyt u rodičov. Pretože pri rozvode museli predať dom, v ktorom bývali s bývalou manželkou. Ja s jeho synom nevychádzam. Ak by jeho bývalá manželka požiadala o striedavú starostlivoť, s ktorou by môj priateľ nesúhlasil (nemá svoje bývanie, je od rana do večera v práci, ja ako jeho priateľka s tým nesúhlasím a s jeho synom nevychádzam) je možné, aby to schválili? Ďakujem. Alena.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 25.04.2017)

Dobrý deň,

podľa § 24 ods. 2 veta druhá zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v účinnom znení (ďalej len "zákon o rodine") ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa.

Podľa Vami opísaného skutkového stavu, ak bude takto preukázaný aj pred súdom (napr. výpoveďou otca dieťaťa či Vás), nebude v najlepšom záujme dieťaťa jeho zverenie do striedavej osobnej starostlivosti (nesúhlas otca s takouto úpravou styku, nedobré vzťahy s Vami ako osobou, s ktorou žije otec dieťaťa v spoločnej domácnosti, v ktorej by malo viac času tráviť aj dieťa, nedostatok voľného času, ktorý by otec mohol so synom tráviť a podobne).

Naviac je potrebné uviesť, že súd by mohol pristúpiť k zmene rozsudku v časti úpravy rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu len v prípade, ak došlo k zmene pomerov od posledného rozhodovania. Ak sa od posledného rozhodovania o úprave rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu pomery na strane žiadneho z rodičov ani dieťaťa nezmenili, nie sú splnené podmienky ani na to, aby súd zmenil úpravu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň. Muž podal žiadosť o rozvod a napísal, že chce deti do osobnej starostlivosti a ja mám platiť výživné. Pritom sme sa dohodli, že deti chceme do striedavej starostlivosti. Chcem sa spýtať, ak s touto žiadosťou nesúhlasím môžem požiadať súd o striedavej starostlivosti alebo do pojednávania musia byť zverené iba jednému z rodičov lebo tak mi to vysvetlil muž, že sa to ináč nedá, že až pri pojednávaní sa môže rozhodnúť o striedavej starostlivosti. Vopred Ďakujem za odpoveď. 

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 25.04.2017)

Dobrý deň, pokiaľ s návrhom manžela nesúhlasíte, potom je potrebné, aby ste súdu zaslali svoje vyjadrenie, v ktorom súd oboznámite so svojim stanoviskom ako aj s tým, že nesúhlasíte so zverením detí do jeho starostlivosti.

Určite nečakajte až do pojednávania, pretože súd by malo vedieť Vaše stanovisko ešte predtým ako bude na pojednávanie.

Svoje vyjadrenie by ste mali veľmi dobre odôvodniť.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobry den, chcela by som sa spytat, ci je nutne poziadat sud o zverenie syna do mojej starostlivosti, ked ho mam s byvalym partnerom, s ktorym sme sa rozisli, ale neboli sme manzelia. Dohodli sme sa, ze si ho vyzdvihne kazdu sobotu, co respektujem a syna mu stale davam. Staci to alebo to musim mat pre buducnost rozhodnutie sudu? 

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 22.04.2017)

Dobrý deň, podľa § 36 zákona o rodine, rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Z uvedeného vyplýva, že zákon uprednostňuje dohodu rodičov o výkone rodičovských práv a povinnosti pred rozhodnutím súdu, napr. aj v otázke osobnej starostlivosti a stretávania sa maloletého dieťaťa so svojim rodičom. Touto rodičovskou dohodou sú rodičia povinní sa spravovať. Platí však, že ak nie je schválená súdom, je nevykonateľná. To znamená, že v prípade jej nerešpektovania jedným z rodičov, sa druhý rodič nemôže domáhať núteného výkonu prostredníctvom súdu resp. súdneho exekútora.


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, Dovoľujem si Vás poprosiť o právnu radu ohľadom starostlivosti o moju 81 ročnú matku. Situácia je nasledovná: V súčasnosti je moja matka v Domove pre seniorov (ďalej DS) s mesačným nákladom 600e a rodinný dom (ďalej RD) s mesačným nákladom 200e. Vdovský dôchodok mojej matky je 330e. Mesačne musíme piati súrodenci doplácať 800e-264e (20% ostáva matke vreckové v DS), t.j. 536e. Stav matky je vážny. Je síce mobilná, ale nevie si už ani naliať vody do pohára. Potrebuje 24 hod opateru. Matka vlastní 7/12 RD a 10 árový pozemok. Piati súrodenci vlastníme po 1/12 RD. Traja vlastníci tvrdíme, že treba najprv predať RD s pozemkom a platiť rozdiel matkiných nákladov (536e) z jej majetku. Matka a ďalší dvaja súrodenci sú proti predaju majetku a nútia nás mesačne doplácať a 107,20 eur na súrodenca. Otázka: 1. Sme povinní doplácať každý z nás 107, 20e, aj keď matka má majetok, ktorý by pokryl jej cca 15 ročný pobyt v DS? Ak áno: 2. Akým spôsobom zabezpečiť majetok matky, aby ho v slabej chvíli nedarovala iba jednému zo súrodencov? (v súčasnosti začínajúca demencia liečená psychiatrom v DS). 3. Akým spôsobom zabezpečiť podpísanú generálnu plnú moc matky v prospech brata, aby s ňou nemohol prevádzať/ predávať majetok matky? S úctou.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 04.04.2017)

Dobrý deň, v tomto prípade by som Vám odporúčal podať návrh na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva. Prebiehajúce konanie o vysporiadanie spoluvlastníctva odporúčam nechať zaznačiť aj do katastra.

V tomto konaní môžete žiadať aj to, aby sa dom predal. Súd môže nariadiť predaj, ak žiaden zo spoluvlastníkov dom nebude chcieť do svojho vlastníctva.

Pokiaľ je matka v stave demencie a v prípade, ak by darovala niektorému z Vašich súrodencov svoj podiel, potom by ste to mohli napadnúť po jej smrti na súde.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, s manželom sme spolu 14 let a svoji sme 1, 5 roka. Mame dve deti: 11 letou dcéru a 1 ročného syna. Chcem od neho odísť, lebo manžel je alkoholik. Čo musím si vybaviť abych je dostala do starostlivosti. A mohla s nimi odísť do Česka. Som česká a deti majú aj české občianstvo. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 04.04.2017)

Dobrý deň, v prvom rade je potrebné podať návrh na rozvod. V rámci konania o rozvod sa rozhoduje i o úprave styku s maloletými deťmi (striedavá starostlivosť, resp. starostlivosť jedného z rodičov a druhému sa urči, kedy sa bude stretávať so svojimi deťmi) a taktiež o výške výživného na deti. V prípade ak nastane situácia, že manžel bude ohrozovať Vaše deti, môžete podať návrh na vydanie neodkladného opatrenia, ktorým súd zamedzí prístup manžela k deťom, o čom rozhodne v lehote do 24 hodín.

 


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať ako mám postupovať a aké mám možnosti na zverenie dcérky do mojej opatery? Asi pred trištvrte rokom dostali moji rodičia dcérku do opatery ale o malú som sa začala starať aj chodiť do práce, no vyhodili ma z domu, pretože sme si nesadli s ostatnými obyvateľmi domu a rodičia ma vydieraju tým, že mi malú nechcú ukázať a to aj pri malej nezhode alebo hádke. Chcem Vás poprosiť o radu alebo pomoc. Ďakujem.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 29.03.2017)

Dobrý deň, pokiaľ sa o dieťa staráte v súčasnosti a nastala zmena pomerov oproti stavu, keď bolo dieťa zverené rodičom, potom môžete podať návrh na súd na zverenie dieťaťa do Vašej opatery. Na súde budete musieť preukázať, že ste už schopná sa o dieťa postarať a dieťaťu sú zabezpečené všetky potreby.


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Zdravím Vás, som slobodná matka s 5 ročným synom. Otec dieťaťa ma nechal, keď som bola v 4 mesiaci tehotenstva. Neboli sme zosobášeni. Mala som súd a aj priznané výživné, čo platí ako ma. S malým sa nestretáva vôbec. Ale nevedela som, to mi až na úrade povedali, že potrebujem ešte súd o zverenie malého do mojej opatery. Ja som myslela, že je to automaticky, keď mám výživné. Tak by som chcela radu ako postupovať, aby som mala aj na papieri, že sa o malého starám iba ja a že je mne zverený. Ďakujem. 

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 28.03.2017)

Dobrý deň, v konaniach, v ktorom súd určuje výkon rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu pre rodičov, ktorí spolu nežijú a to v časti určenia vyživovacej povinnosti, spravidla rozhodne aj o tom, ktorý rodič sa má o dieťa osobne starať. V prípade, že rozsudok taký výrok z rôznych dôvodov neobsahuje, môžete podať návrh, ktorým budete požadovať zverenie Vášho syna do Vašej osobnej starostlivosti. Svoj návrh odôvodnite všetkými relevantnými skutočnosťami, najmä upozornite na Vašu doterajšiu osobnú starostlivosť, stabilné výchovné prostredie a napríklad aj nezáujem otca o svojho syna.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Prosím Vás mohli by ste mi poradiť ako mám napísať zverenie dieťaťa do mojej os. Starostlivosti. Som síce vydatá ale otec dieťaťa je momentálne vo väzbe ja som sama žijem v podnájme a veľmi mi chýbajú peniaze. Chcela by som zveriť dcérku sebe do výchovy a dať, aby otec dieťaťa nanu prispieval. Viem, že jeho matka by to za neho platila pokiaľ je vo väzbe. Ďakujem veľmi vopred za odpoveď. S pozdravom Mirka.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 28.03.2017)

Dobrý deň,

v prvom rade je nutné uviesť, že nie je dôvod na to, aby Vám súd zveril dcéru do osobnej starostlivosti, keďže ju v osobnej starostlivosti fakticky už máte. 

Ak chcete stanoviť otcovi dieťaťa priespievať na dcéru výživné, postačí podať návrh na úpravu vyživovacej povinnosti, ktorým by súd určil otcovi prispievať na maloletú dcéru výživné v určitej výške.

Treba ale uviesť, že súd bude vychádzať pri určovaní výživného zo súčasných majetkových možností otca, ktoré sú značne ovplyvnené tým, že je vo väzbe. Súd nestanoví výšku vyživovacej povinnosti vo výške, aká je obvyklá v prípadoch, keď otec nie je vo väzbe - súd totiž neprihliada na to, že ak by aj určil výživné obvyklé v prípadoch, keď žiaden z rodičov nie je vo väzbe, tak by výživné za otca hradila jeho matka.

Návrh na úpravu, resp. určenie vyživovacej povinnosti sa podáva na súd, v obvode ktorého má Vaša maloletá dcéra v čase podania návrhu bydlisko určené dohodou rodičov alebo iným zákonným spôsobom.

V návrhu je potrebné uviesť údaje Vaše, Vašej dcéry ako aj otca dieťaťa, ďalej skutočnosti o tom, že otec neprispieva na výživu maloletej (resp. ak prispieva tak je nutné uviesť v akej výške, ako pravidelne, a to, že je to nepostačujúce - resp. že sa na výške neviete dohodnúť), uviesť náklady na maloletú, a aj to, v akej výške požadujete výživné určiť. Rovnako je vhodné k návrhu doložiť prípadne aj dôkazy preukazujúce uvedené skutočnosti, rovnako aj rodný list maloletej a pod. V návrhu je nutné uviesť aj údaj, že otec maloletej je vo väzbe a aj miesto, kde väzbu vykonáva - súd mu totiž bude tento Váš návrh doručovať.

Následne súd nariadi pojednávania na ktorom bude konať o Vašom návrhu.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, pán advokát ide o vec, že dňa 4. 5. 2016 mi moja matka dala ako formou pomsty za vyporiadanie majetkového spoluvlastníctva bytu odobrať sociálnou kuratelou mojich dvoch synov vo veku 7 a 9 rokov. Stali sa do slova a do písmenká rukojemníkmi starej matky a a jej syna (v zátvorke uvádzam mojej biologickej matky a môjho brata). Nitrianska kuratela neberie v úvahu, že som sa o deti od narodenia starala ako matka, ale, že som zlyhala vo veci kedy sme nemali kde bývať a požiadala som starú matku o pomoc, aby deti mohli u nej prespávať. Nakoľko túto moju slabosť nevedieť zabezpečiť strechu nad hlavou doslova zneužila, zapojila do danej veci svojho syna (môjho brata) a jej brata (môjho strýka) a dnes ma označuje za osobu alkoholickú, strašiaka a únoscu deti, čo im je dennodenne vtĺkané do hlavičiek. Napriek tomu, že bývam v garzónke, za ktorú si riadne platím, chcem svoje deti späť, neporodila som ich ako darček pre svojho brata, ktorý vo veku 42 rokov si nebol schopný založiť vlastnú rodinu a mať svoje deti - vlastne. Otec je právnik, ale nevie mi pomôcť nakoľko ho má predsedkyňa súdu prostredníctvom vyššie uvedených osôb za nič a berie ho ako otca a nie ako právneho zástupcu. Dá sa v tejto veci nejako pomôcť? S pozdravom.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 22.03.2017)

Dobrý deň, z Vašej otázky mi vyplýva, že už prebieha súdne konanie o zverenie maloletých do náhradnej osobnej starostlivosti. V tomto konaní má súd zo zákona povinnosť skúmať skutočný stav veci a vykonať dokazovanie aj nad rámec navrhnutých dôkazov. Musíte súdu v konaní preukázať, že ste schopná sa o Vaše maloleté deti postarať a Vaša matka iba zneužila chvíľkovú zlú situáciu týkajúcu sa Vašich bytových potrieb. Rovnako súd prostredníctvom kolízneho opatrovníka vykoná šetrenie vo Vašej domácnosti a tiež v domácnosti Vašej matky, aby zistil, kde sú zabezpečené lepšie podmienky pre zdravý vývoj maloletých detí. Súd môže deti zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti iba v prípade ak je to nevyhnutné a ak je to v záujme maloletých detí. Prioritne však má starostlivosť o maloleté deti zabezpečovať biologický rodič, a nie "náhradný" rodič formou náhradnej osobnej starostlivosti.


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcel by som vedieť, čo by sa dalo urobiť, aby som nemusel platiť na dieťa? Problém je v tom, že partnerka zostala tehotná, ale rozišli sme sa, pretože som zistil, že berie drogy! Na potrat nechce ísť a vyhráža sa mi, že keď sa dieťa narodí tak budem platiť alimenty! Lenže problém je v tom, že ona tie drogy brať neprestane! A ja nechcem mať dieťa s takým človekom! Čo, keď sa nakazí nejakou chorobou (žltačka, hiv)? Je nejaká možnosť ako by sa dalo po právnej stránke zabrániť tomu, že po narodení dieťaťa bude odo mňa požadovať alimenty? Pretože ja také dieťa nechcem, keď matka počas tehotenstva berie drogy! Vopred Vám ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 19.03.2017)

Dobrý deň, máte dve možnosti ako postupovať. Prvou možnosťou je neurčiť súhlasným vyhlásením otcovstvo po narodení dieťaťa. Ak súhlasne s matkou pred matrikou nevyhlásite, že ste otcom dieťaťa, matka bude musieť na súd podať návrh na určenie otcovstva. V rámci tohto konania sa budete môcť brániť pred určením otcovstva, ak máte pochybnosti, či ste naozaj otcom dieťaťa. V prípade, že súd vyhlási, že ste otcom dieťaťa, zároveň Vám určí platiť na dieťa výživné v primeranej výške vzhľadom na odôvodnené potreby maloletého dieťaťa a Vaše schopnosti, možnosti a majetkové pomery. Ak súd určí, že ste octom dieťaťa, prichádza do úvahy druhá možnosť, a to podať návrh na zverenie maloletého dieťaťa do Vašej osobnej starostlivosti. Vzhľadom na spôsob života matky nie je vylúčené, že súd zverí maloleté dieťa do Vašej osobnej starostlivosti. V takom prípade by ste dokonca Vy mohli od matky požadovať platiť výživné.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň. Som matka desať mesačného dieťaťa, ktoré ma priezvisko jeho otca ale nie je mojim partnerom. Nežijeme spolu. Chcem vedieť, keďže sme ani výživné ani starostlivosť neriešili cez súd ale vzájomnou dohodou, či je dieťa automaticky právne v mojej starostlivosti, alebo na to potrebujem papier. Môže mi dieťa kedykoľvek zobrať na dlhšiu dobu aj proti mojej vôli? Ak by som išla na dovolenku mimo SK, potrebujem jeho písomný súhlas? Aké nevýhody alebo naopak výhody, pre mňa ma, že sme neriešili nič cez súd? Stále kojim. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 17.03.2017)

Dobrý deň,

o výkone rodičovských práv a povinností sa rodičia môžu dohodnúť a až keď sa nedohodnú rozhoduje súd. Proti Vašej vôli Vám dieťa vziať nemôže, pretože to by už vlastne bolo porušením Vašej vzájomnej dohody. Odporúčam však upraviť si výkon práv najmä výživné, styk a pod. dohodou, ktorú necháte schváliť súdom. V prípade akýchkoľvek problémov by ste potom mohli požadovať súd. aby zakročil. 

Čo sa týka dovolenky, ak nejde o trvalé vysťahovanie sa zo SR, potom nepotrebujete súhlas otca. Vy len vykonávate svoje právo na styk s dieťaťom a je na Vás kde, resp. v ktorej krajine sa bude realizovať. Zdôrazňujem však, že to platí len ak nejde o trvalé vysťahovanie.

Ak to zhrniem, bolo by vhodné dohodnúť sa, komu bude dieťa zverené do osobnej starostlivosti, aká bude výška výživného, ako často bude mať otec s dieťaťom možnosť stretávať sa a pod. a následne dať túto dohodu schváliť na súd. Ak bude dohoda v záujme dieťaťa, súd ju schváli.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, s partnerom, s ktorým žijem, mám dieťa. Chce nás vyhodiť z bytu, ktorý je v jeho vlastníctve. Chcela by som podať návrh, aby dieťa zverili do mojej osobnej starostlivosti, veľmi sa bojím, pretože partner ma aj psychicky vydiera. Môžu dieťa zveriť aj jemu?

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 15.03.2017)

Dobrý deň, pokiaľ s otcom dieťaťa žijete v jednej domácnosti, žiadať zveriť dieťa do vašej výlučnej osobnej starostlivosti nemá praktický zmysel. Uvedenú podmienku vyjadruje aj zákonná úprava. V zmysle § 36 ods. 1 zákona o rodine, rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Vyhrážky Vášho partnera svedčia o tom, že o Vás a ani o dieťa nemá skutočný záujem. V prípade, že sa rozhodnete odsťahovať, podajte návrh, v ktorom budete žiadať súd, aby Vám zveril dieťa do Vašej osobnej starostlivosti a súčasne aby zaviazal otca na plnenie vyživovacej povinnosti. Súd vo veci rozhodne predovšetkým s ohľadom na záujem dieťaťa cez skúmanie všetkých podmienok potrebných pre jeho riadnu výchovu a zabezpečovanie jeho životných potrieb.


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, s manželom sme v rozvodovom konaní. Sme dohodnutí na zverení syna do mojej starostlivosti aj na výške výživného. Syn je zťp a zdravotné oslabený je na individuálnom štúdiu (žiak ZŠ), preto sa mu plne venujem a teraz nepracujem nemám žiadny príjem. Manžel mi hradí účty aj dáva peniaze čo mieni robiť aj po rozvode. Otázka znie nebude problémom pri zverení syna do mojej starostlivosti, že sa zatiaľ o neho neviem finančne postarať? S manželom žijeme oddelene. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 03.03.2017)

Dobrý deň, súd v každom rozvodom konaní týkajúcom sa maloletých detí skúma, či sú dostatočne zabezpečené finančné a tiež bytové potreby rodiča, ktorý chce zveriť dieťa do svojej osobnej starostlivosti. Súd pri tom skúma v koho vlastníctve je byt kde bývate, aký máte príjem... Rovnako bude súd skúmať kto v súčasnosti platí účty za jednotlivé potreby maloletého dieťaťa a tiež za bytové potreby. Problém môže nastať v tom smere, že síce súd zaviaže otca na platenie výživného, avšak výživné tvorí vždy iba časť nákladov na domácnosť a maloleté dieťa. Vo zvyšnej časti je uhrádzanie účtov na jeho dobrej vôli. Predpokladám, že súd bude skúmať i túto časť hradenia nákladov a bude od otca dieťaťa skúmať, či je z jeho strany opravdivý a vážny záujem naďalej platiť všetky náklady na starostlivosť o maloletého.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, môžem sa spýtať? Mame spoločný byt s ocom našej dcérky. Malú si chcem dať do svojej starostlivosti ale jej otec žije v zahraničí. Ako postupuje súd. Predvolajú si ho alebo bez neho to vyriešia. Ďakujem.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 26.02.2017)

Dobrý deň, dôležité je, kde žije dieťa. Ak je to na Slovensku, podajte návrh na úpravu práv a povinností k dieťaťu na Slovensku. Otca si súd predvolá. Môže sa stať, že nepríde. Súd môže rozhodnúť aj v jeho neprítomnosti.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, žijem s manželom v jednej domácnosti a máme spolu syna (1 rok). Chceme sa rozvádzať no žijeme zatiaľ u mojej matky. Manžel chce odísť ku svojej matke kde spolu s ňou žijú ďalšie 3 osoby vrátane jedného maloletého v 3 izbovom byte. Po rozvode ostávam u svojej matky kde sme v 3 izb. Byte ja môj brat a matka. Chcem sa opýtať, či mám nárok o úplnú starostlivosť syna, keďže nemá ani 3 roky.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 26.02.2017)

Dobrý deň,

to, komu bude dieťa zverené do osobnej starostlivosti nezáleží na veku dieťaťa, ale na schopnosti rodiča postarať sa o dieťa, zabezpečiť mu základné potreby ako je bývanie, strava, ošatenie, zdravotná starostlivosť, školská dochádzka, mimoškolské aktivity a pod. Ak sa rodičia nedohodnú na tom, komu bude dieťa zverené, rozhodne súd. Súde zváži všetky vyššie uvedené skutočnosti a rozhodne tak, aby to bolo v najlepšom záujme dieťaťa. Ak ste schopná zabezpečiť dieťaťu riadnu starostlivosť a nebude ohrozený jeho vývin, potom by nemal byť so zverením do Vašej starostlivosti žiaden problém. Ako som však uvádzal, prvoradá je dohoda rodičov. Až keď sa nedohodnú, rozhoduje súd.


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj problém sa týka dcérky, nemôžem nikdy dovoliť, aby jej otec ju vyhľadal a priblížil sa. Chcem ju mať vo vlastnej starostlivosti no zároveň chcem, aby otec dcérky nebol zbavený rodičovských povinností. Nech platí na ňu výživné, (môj dôvod sú klamstvá, dlhy, vyhrážky, podvody, viacnásobná nevera, tiež pýtanie eur z jeho strany voči mne, zadĺženie mňa). Už ďalej nemôžem, som vyčerpaná z každej strany počúvam len reči, nadávky, urážky kvôli nemu. Prišla som o rodinu, myslím svojich rodičov, bratov, no komplet, tiež o priateľov a predovšetkým o prácu. Všetko kvôli nemu. Jeho klamstvá zašli tak ďaleko, že to nie je možné. Viem, že si zriadil doma privat, ponúkal sexuálne služby za eura, tiež kopec ľudí ktorých zneužíval. Je dlžníkom na daniach, v poisťovniach, exekúcie. A ani neviem čo všetko.  Jednoducho potrebujem obrovskú pomoc voči nemu, čím a ako skôr ho vylúčiť z našich životov a tiež o obmedzenie styku s nami. Ďakujem veľmi pekne. Kto sa odhodlá mi pomoc?

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 07.02.2017)

Dobrý deň. Neuviedli ste či ste s otcom dieťaťa manželia, alebo len partneri. V prípade ak ste manželia musíte podať najprv návrh na rozvod manželstva, kde súd zároveň upraví aj práva a povinnosti k maloletému dieťaťu, t.j. určí komu bude dieťa zverené do starostlivosti, kto bude platiť výživné a v akej výške a na žiadosť upraví aj styk s maloletým dieťaťom, prípadne styk s dieťaťom neupraví. Otec dieťaťa má zo zákona o rodine nielen povinnosti, ale aj práva. V prípade, ak tieto práva chcete obmedziť musíte mať na to vážne dôvody a o obmedzení rozhoduje výlučne len súd. Ak nie ste manželia stačí, ak sa obrátite na súd s návrhom na úpravu práv a povinností k maloletému dieťaťu. So sformulovaním návrhu sa môžete obrátiť na advokáta. Môžeme Vám poradiť advokáta. Pokiaľ nemáte finančné prostriedky na advokáta odporúčam Vám obrátiť sa na Centrum právnej pomoci, ktoré po posúdení Vašej finančnej situácie určí advokáta a tento Vás bude zastupovať bezplatne. Centrum právnej pomoci má pobočky v každom väčšom meste. 


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobry den, som obcianka SR, trvaly pobyt na Slovensku, prechodny pobyt v CR, kde uz tretim rokom zijem a pracujem. S partnerom, obcanom CR, (nie sme zosobaseni) mame 3 rocneho syna (partner ma uznane otcovstvo). Syn ma rodny list slovensky aj cesky, trvaly pobyt ma na Slovensku rovnako ako ja, pas ma slovensky. S partnerom sa rozchadzame a ja sa stahujem na Slovensko. Komu prosim pripadne syn? Resp. ako postupovat v otazke zverenia dietata do mojej starostlivosti? Je vobec mozna striedava starostlivost, ked ja budem zit na Slovensku a partner v Ceskej republike? Dakujem za informacie a pomoc.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 26.01.2017)

Dobrý deň,

pokiaľ sa chcete so synom odsťahovať na Slovensko, budete musieť mať súhlas otca. V opačnom prípade by sa moholo jednať o únos dieťaťa a otec by mohol podať návrh na začatie konania o návrat dieťaťa do krajiny obvyklého pobytu. Pokiaľ ide o to, komu bude dieťa zverené, ak sa rodičia nedohodnú o tejto otázke rozhodne súd, pričom keďže je obvyklým pobyt dieťaťa ČR, rozhodoval by o tejto otázke súd v ČR. Cezhraničná striedavá starostlivosť by bola komplikovanejšia. Súdy rozhodujú vždy tak, aby to bolo v najlepšom záujme dieťaťa. Ak súd zhodnotí, že to nie je v záujme dieťaťa, potom zrejme striedavú starostlivosť nepovolí.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobry vecer. Mal by som zaujem o zverenie synčeka do mojej opatery. S exmanzelkou sme sa rozviedli 30.5.2016 a sud zveril matke synčeka do opatery. Ex si teraz nasla pracu, ktoru by vykonavala denne od 8:30 do 18:00 a synčeka chce zatvorit na cele tie dni do skolky. No ake je to teda vychovavanie synceka? Preto by som ho chcel do svojej opatery. Bolo by to mozne? Obstalo by to na sude, ze vlastne syna by vychovavala skolka a nie ona? Nie som si vsak isty, či by ex na sude s tym suhlasila. Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 20.01.2017)

Dobrý deň, ak máte pocit, že dokážete zabezpečiť starostlivosť a výchovu svojho syna lepšie ako Vaša bývala manželka, môžete podať súdny návrh, ktorým zmeníte úpravu výkonu rodičovských práv a povinností uvedenú v rozsudku. Dovoľujem si Vás však upozorniť, že je bežnou praxou, ak niektorý z rodičov umiestňuje svoje dieťa do predškolského zariadenia a to na čas, v ktorom pracuje. Je to zo zrejmých logických dôvodov. Predpokladám, že ani Vy by ste neboli schopný osobne sa venovať svojmu dieťaťu nepretržite 24 hodín denne a taktiež potrebujete v časti dňa pracovať. Nič Vám nebráni uzavrieť s matkou dieťaťa dohodu, na základe ktorej by Váš syn namiesto trávenia posledných popoludňajších hodín v škôlke, trávil čas s Vami ako s otcom. 


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som vás poprosiť o radu. S bývalým partnerom máme 5 ročnú dcérku, neboli sme manželia, opustila som spoločnú domácnosť, kde sa malá narodila a vyrastala po 3 rokoch spolunažívania z dôvodu alkoholizmu z priateľovej strany a fyzických útokov. Alkohol u neho aj naďalej pretrváva, požíva aj marihuanu, malej sa nevenuje ako rodič, vychováva ju jej stará matka, ktorá s nimi žije. Chcela by som dcérku do osobnej starostlivosti, nie len kvôli zázemiu, ale hlavne preto, že si želám, aby bola so mnou štastná a v poriadku. Bývalý sa mi vyhráža, že nikdy nedovolí, aby bola malá zverená mne a vymýšla si na mňa, že pri nej fajčím a že sa jej nevenujem, čo nie je pravda. Žijem v spoločnej domácnosti s mojim priateľom a ďalším 9 mesačným synčekom. Prosím o radu ako postupovať. Bývalý, teda otec dcéry, žije hýrivý život a každý víkend strieda partnerky, vypráva, že dcérka nechce ku mne chodiť, ale keď je so mnou je šťastná. Ďakujem

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 03.12.2016)

Dobrý deň

z Vášho popisu mi vyplýva, že dcéra v tomto čase žije so svojím otcom. Nepíšete, či prebehol súd o zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti a chcete zmeniť toto rozhodnutie alebo nebolo zverenie dieťaťa do tohto času súdom upravené. V každom prípade je potrebné podať návrh na zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti na príslušný súd, kde opíšete rozhodné skutočnosti. Súd rozhoduje na základe dôkazov (výpovede, listinné dôkazy a pod.) ktoré sú vykonávané počas konania a najmä rozhoduje v prospech maloletého dieťaťa. Súd rozhoduje každý prípad individuálne, preto nie je možné predpokladať výsledok konania.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, dcéra nám tohto roku zomrela jej syn bol zverený do opatery jej, ale rok je s otcom v nemecku. Bol tam ešte pred jej smrťou. Neboli zosobášení, ale otcovstvo podpísal. Teraz je malý s ním. Jej vražda sa je ešte v procese vyšetrovania a my chceme vedieť či máme nejakú šancu vnuka získať. Ďakujem.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 11.11.2016)

Dobrý deň,

do úvahy by vo Vašom prípade prichádzala tzv. Náhradná osobná starostlivosť podľa § 45 Zákona o rodine. Podľa ustálenej súdnej praxe však súdy rozhodnú o zverení do tohto druhu starostlivosti v prípade ak rodičia nevedia alebo nemôžu riadne zabezpečovať starostlivosť o dieťa a neplnia si svoje rodičovské povinnosti. Uvádzate, že dieťa je s otcom. Ak sa o neho otec riadne stará a nie je to v rozpore so záujmom dieťaťa (čo môže posúdiť len súd), potom je nepravdepodobné, aby súd rozhodol o zverení dieťaťa do Vašej starostlivosti.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobry vecer, chcela by som poradit. Mam sud ohladom rozvodu a mam dve deti. On chce striedavu starostlivot, ale ja s tym nesuhlasim. Co vsetko mam pre to spravit, aby som ich mala ja. A este zacala som zit s priatelom a pozaduju jeho plat za 12 mesiacov, ale my spolu byvame iba dva mesiace. Ma to predlozit, ci ako to vsetko je. Dakujem.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 02.11.2016)

Dobrý deň. V prvom rade je potrebné uviesť, že ohľadom maloletých detí je pre súd najdôležitejší ich najlepší záujem. Preto ak chcete, aby boli deti zverené na čas po rozvode do Vašej starostlivosti, z vykonaného dokazovania musí vyplynúť, že by to bolo v ich najlepšom záujme. Čo sa týka dokladovania príjmu za posledných 12 mesiacov, toto je dôležité z toho hľadiska, aby mal súd prehľad o majetkových pomeroch a priemernom príjme za posledný rok.


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovat na starostivost o dieta po rozvode. Teda, ak chcem mat dcéru (9 mesačnú ) vo výhradnej starostivosti a nemám záujem o striedavú starostlivosť, aké opatrenia mám urobiť. S manželom sa dohodnúť nebude dať a nakoľko on pracuje a spláca pozicky, nemá sa o ňu ako postarať. Vopred ďakujem za rýchlu odpoveď

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 01.11.2016)

Dobrý deň, v rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. V predmetnom konaní preto žiadajte, aby Vám bola Vaša dcéra zverená do osobnej starostlivosti. Vzhľadom na nízky vek dieťaťa je pravdepodobné, že Vám súd vyhovie. V každom prípade však preukážte súdu, že na rozdiel od otca, ste schopná samostatne zabezpečiť riadnu výchovu Vašej dcéry a ani striedavá osobná starostlivosť nezaistí potreby dieťaťa lepšie.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Zdravím Vás. Prosím Vás...poradili by ste mi úradny postup,keď mi otec dieťaťa odmieta po víkende vydať dieťa. Ďakujem.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 18.10.2016)

Dobrý deň,

zavisí to od toho, či máte styk upravený súdnym rozhodnutím. Ak áno potom môžete podať na súd návrh na výkon súdneho rozhodnutia. Súd otca vyzve, aby Vám dieťa vydal. Pokiaľ odmietne, tak súd môže v súčinnosti s orgánom sociálnej kurately dieťa otcovi odňať. Ak styk nemáte upravený súdnym rozhodnutím, môžete podať na súd návrh na úpravu styku, resp. pred tým návrh na nariadenie neodkladného opatrenia.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Zdravím Vás a vopred ďakujem za odpoveď...,no chcela by som sa Vás ešte opýtať, do akej mieri má vplyv na rozhodnutie súdu názor dieťaťa, nakoľko naň nárok už údajne má...keďže dosiahol zákonom stanovenú hranicu veku údajne 9rokov. (Syn má 11r). Ďakujem.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 11.10.2016)

Dobrý deň,

v zmysle medzináronych zmlúv týkajúcich sa maloletých detí, existuje tzv. participačné právo dieťaťa, resp. právo vyjadriť svoj názor. Každé konanie,  či už rodičov alebo štátnych orgánov, musí byť v záujme dieťaťa. Jeho záujem sa zisťuje aj názorom dieťaťa na podstatné skutočnosti, ktoré sa ho týkajú. Súdy by na názor dieťaťa mali prihliadať a rozhodnúť v jeho najlepšom záujme. Napr. ak chce dieťa bývať len s matkou a okolnosti by umožňovali, aby bývalo aj s otcom, súd by mal rešpektovať názor a záujem dieťaťa.


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Zdravím Vás. Žijem so synom 11r, nakoľko nás jeho otec opustil, hneď po oznámení, že som tehotná. Žila som správne rodičmi, ale tí sa mi celý čas starali do výchovy tak, že môj syn už nevedel koho má vlastné počúvať. Tak sme sa cez víkendy stahli k priatelovi 25 km od bydliska a boli tam. V nedeľu večer naspäť k rodičom. Dieťa je nahucane, ze priateľ, ktorého mám je zlý lebo mal slovnú výmenu názorov a mojim otcom...odvtedy mi dieťa zobral jeho biol.otec, ze kým si poriesim svoje problémy. Dieťa je zverené do osobnej starostlivosti mne a moji rodičia, alebo jeho biol. otec mi ho odmietajú dať, lebo vraj môj priateľ nie je pre neho vhodný. Všetko je však na hučanie dieťaťa, ktore je už tak labilne, ze drží pri kom stojí. Nedám si svoje dieťa vziať, som úplne na dne, starala som sa o neho vždy vzorne, preco mi ho berú a hucia do hlavy všetko proti mne. Akemam práva? Ved to je únos, co robia oni, ale zas zavolám policajnú hliadku a spôsobom decku ďalšiu traumu. Čo mám robiť? Môže si ho biol.otec žiadať do opatery aj napriek tomu, ze dieťa je bezomna hotové Pocikava sa, nespi dobre v noci, na hučanie ako od starych rodičov, tak od biol.otca. čo mám robiť? Nezrieknem sa ho. L

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 10.10.2016)

Dobrý deň,

obaja rodičia majú k dieťaťu rodičovské práva a povinnosti. Obaja majú aj právo styku s dieťaťom. Ak však bol syn zverený do Vašej osobnej starostlivosti a otec má napr. vyčlenené dni styku s dieťaťom, potom má dieťa u seba neoprávnene. Neohovoriac o starých rodičoch. Ani otec, ani starí rodičia nemajú právo rozhodovať o tom, kto je alebo nie je vhodný pre maloleté dieťa. Dieťa bolo zverené Vám a pokiaľ sa otec domnieva, že takáto úprava nie je v súlade so záujmom dieťaťa je oprávnený podať na súd návrh na zverenie do jeho osobnej starostlivosti. Nemôže to však urobiť svojvoľne, proti Vašej vôli. Pokiaľ teda disponujete súdnym rozhodnutím, môžete v najkrajnejšom prípade požiadať aj o výkon súdneho rozhodnutia. Odpor


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň chcem sa opýtať momentálne bývame oddelene s manželkou. Manželka býva vo svojom dome, je Angličanka, má občianstvo Veľkej Británie má 7 detí, to siedme dieťa má so mnou. Ja bývam v prenájme v tom istom meste. Bývame na Slovensku, naša dcéra sa narodila na Slovensku, sobášení sme na Slovensku. Dcéra má teraz tri mesiace. S manželkou sme sa rozišli asi mesiac po narodení dieťaťa, po mesiaci si našla priateľa. Veľká Británia vystupuje z EÚ, manželka vraví, že sa bude a aj chce vrátiť do Británie a chce zobrať našu dcéru so sebou. Ako otec mám šancu, aby dcéra ostala tu na území Slovenska?

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 29.09.2016)

Dobrý deň

nepíšete či sa budete rozvádzať, prípadne či bolo dieťa niekomu do času do rozvodu zverené.

 

Podľa § 35, § 36 ods. 1 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine: “Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd.

 

1) Rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. 

 

Aksa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Ustanovenia § 24, § 25 a 26 sa použijú primerane.” 

 

Súd rozhoduje na základe konkrétnych skutočností, teda každý prípad hodnotí a rozhoduje jednotlivo, preto Vám neviem zodpovedať aké šance máte, avšak ako otec máte samozrejme právo domáhať sa svojich práv.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, Obraciam sa na Vás so žiadosťou o pomoc vo veci spoločnej opatery o dieťa. Momentálne žijeme v UK, ale po vzájomnej dohode teraz už s bývalou priateľkou sme sa mali vrátiť na SR koncom tohto roku. Bolo mi ale oznámené že sa žiadny odchod konať nebude a že dieťa zostane v UK. Ja sa však chcem vrátiť na SR a myslím si že aj moja dcérka. Chcel by som Vás preto poprosiť či moja bývalá priateľka matka môjho dieťaťa má právo akokoľvek brániť v návrate domov na SR s mojím dieťaťom pritom sme všetci občania SR. Veľmi pekne Vám ďakujem za akúkoľvek pomoc. S pozdravom

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 30.08.2016)

Dobrý deň,

pokiaľ matka odmieta dodržať Vašu dohodu, môžete sa obrátiť na súd s návrhom na zverenie dieťaťa do Vašej starostlivosti a s návrhom na udelenie povolenia na odsťahovanie do SR. Príslušným súdom však bude súd obvyklého pobytu dieťaťa, teda v tomto prípade súd v UK. Zároveň Vám odporúčam obrátiť sa na britského advokáta, ktorý príslušné predpisy pozná lepšie.


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, z prvého manželstva mám 2 synov, 16 a 8-ročného. V súčasnosti žijem s partnerkou, s ktorou máme 5 ročného syna. Starší syn u nás trávi celé letné prázdniny, nakoľko brigáduje a z bydliska, kde žije matka, nemá spoj. Už dlhšiu dobu uvažujem o zverení staršieho syna do mojej opateri a toto leto ma presvedčilo, že to je správne rozhodnutie, s ktorým súhlasí aj starší syn. Mladší syn je ešte veľmi citovo naviazaný na matku, preto rozmýšlam o tomto kroku len so starším synom. Akú mám šancu uspieť? Ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 15.08.2016)

Dobrý deň, podľa § 26 zákona o rodine, ak sa zmenia pomery, súd môže aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o výkone rodičovských práv a povinností alebo dohodu o výkone rodičovských práv a povinností. Musí sa jednať o podstatnú zmenu pomerov oproti času, keď súd rozhodoval o úprave výkonu rodičovských práv a povinností, vo vašom prípade v otázke zverenia dieťaťa do osobnej starostlivosti. Hľadiská, ktoré súd pri rozhodovaní skúma a prihliada sú najmä rešpektovanie práva maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom, v prvom rade záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Nemám vedomosť, z akých konkrétnych dôvodov vychádzate, keď žiadate zmeniť rozhodnutie o osobnej starostlivosti, teda že Vami poskytovaná osobná výchova bude vo vyššom záujme pre syna, ako tomu bolo doteraz. Predpokladám, že sa s matkou dieťaťa dokážete o výchove syna dohodnúť, aj vzhľadom k tomu, že Vám ho zverila do starostlivosti počas letných mesiacov. Z tohto hľadiska, ako aj z dôvodu, že Váš syn dosiahne o 2 roky plnoletosť, Vám navrhujem svoje rozhodnutie dôkladne premyslieť.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň prajem, mám vážny problém a neviem si poradiť... Bývaly priateľ mi vrátil spätne alimenty 1000,- eur, ale pod podmienkou, že mu zverim našu dcéru do starostlivosti. Boli sme u notára a podpisala som súhlas. Nakoľko som bola dosť v zlom psychickom rozpolozeni som to podpisala. Prosím poraďte mi

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 04.08.2016)

Dobrý deň, výkon rodičovských práv a povinností je možné upraviť dohodou rodičov. Pre vykonateľnosť tejto dohody je potrebné, aby bola schválená súdom, inak nie je vykonateľná. Ak nie je dohoda rodičov súdom schválená, Váš bývalý priateľ sa nemôže prostredníctvom súdu domáhať výkonu podľa tejto dohody. Uviedli ste vo svojej otázke, že ste podpísali "súhlas". Ak išlo iba o určité vyhlásenia a nie rodičovskú dohodu, tak tento súhlas žiadnym spôsobom nemení predchádzajúce súdne rozhodnutie o zverení maloletého dieťaťa do Vašej osobnej starostlivosti. Maximálne ho môže Váš bývalý priateľ v novom súdnom konaní o zmene úpravy starostlivosti použiť ako listinný dôkaz. V rámci súdneho konania sa však môžete brániť, že ste to podpísali v tiesni a v zlom psychickom stave. Ak by ste však podpísali rodičovskú dohodu a následne by ju súd schválil, k zmene úpravy výkonu rodičovských práv a povinností môže dôjsť uzatvorením novej dohody alebo súdnym rozhodnutím (po tom, čo nastane zmena pomerov odôvodňujúca zmenu úpravy rodičovských práv a povinností).


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či je možné, aby muž so zamestnaním dostal do opatery dve maloleté deti vo veku 4 a 6 rokov a výživné platila žena na bez príjmu. Ak áno, za akých podmienok by súd mohol takto deti prisúdiť. Za prípadnú odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 10.06.2016)

Dobrý deň. Súd v prihliada v prvom rade na najlepšie záujmy maloletých detí. S ohľadom na toto základné kritérium následne skúma najmä u ktorého z rodičov majú deti zabezpečené lepšie podmienky na výchovu a zdravý vývoj. Svoj význam preto majú aj osobnostné a majetkové predpoklady oboch rodičov. Rozhodnutie súdu by malo byť vždy individuálne a vychádzať zo skutkových okolností tej ktorej veci. Ak súd zistí, že v najlepšom záujem maloletých detí bude ich zverenie do starostlivosti otca, potom by ich mal zveriť otcovi. Pokiaľ ide o výživné, toto je zákonnou povinnosťou oboch rodičov. Rodič, ktorému dieťa nebolo zverené by mal na deti platiť výživné podľa svojich objektívnych schopností, možností a majetkových pomerov, pričom právne predpisy určujú aj minimálnu výšku výživného 27,13 €.


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobry den prosim vas chcel by som sa spytat chcem sa rozist zo svojou manželkou lebo som si nášiel priatelku mame spolu 2 deti dcera ma 21 uz je dospela a syn ma 11 rokov ....A chcem sa spytat, chcel by som syna do vlastnej opatery a to z dôvodu, že manželka tu robi v dome take zlo krici po synovi je velmi agresivna mala pracovny uraz v praci a odvtedy sa to tu snou neda vydržat mam velky strach o syna..zatial byvame spolu v dome ona je sama v izbe a ja som zo synom v izbe...stale si nieco najde a robi tu pred synom bordel a syn ma strach jej lekarka ju poslala psychologovi, ale ona nesla, neviem čo mam robit, prosim vas o pomoc Dakujem 

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 08.06.2016)

Dobrý deň,

v takomto prípade môžete podať návrh na rozvod. S konaním o rozvode sa vždy spája konanie o úpravu výkonu práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode. V návrhu je potrebné podrobne opísať všetky skutočnosti. Najmä však to, že už k manželke nič necítite, že Vaše manželstvo je hlboko a trvalo rozvrátené pričom nie je nádej na jeho obnovu. Rovnako je dobré uviesť,  že máte Vážnu známosť a chcete si s ňou založiť rodinu, Pokiaľ ide o syna, tak v rozvode musíte uviesť skutočnosti, ktoré ste uviedli aj v otázke. Teda najmä to, že manželka je často agresívna, odmieta psychologickú liečbu aj napriek odporúčaniu, že nemá dobrý vplyv na zdravý psychický vývin dieťaťa a sny má z nej strach. Je vhodné uviesť aj skutočnosť, že máte potrebné podmienky pre riadnu starostlivosť o syna.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň. S bývalou manželkou sme rozvedení, staráme sa o 10 ročnú dcérku. Manželka je konfliktný typ, pri každej príležitosti hľadá možnosť ako ma vydierať cez dcéru, čo bolo dôvodom straty mojej dôvery k nej a nakoniec aj rozpadu manželstva. Momentálne dcérke zistili ochorenie, ktoré je bohužiaľ doživotné a neliečiteľné. Bývalá manželka okamžite zneužíva situáciu a obviňuje ma, že za to môžem ja lebo to má zo stresu a samozrejme, že ten spôsobujem ja. Ohovára ma, že na dcéru kričím, tvrdí, že sa postará aby som mal zakázaný styk s dcérou a pôjde s ňou k psychologičke a dá si spraviť taký posudok, k čomu vôbec nemá dôvod, no v našej úplatnej republike je to ľahko dosiahnuteľné. Ona je hysterická, vulgárna a ja som pravý opak. Je toho veľa, čo ani nebudem písať, lebo som sa s takým prístupom v živote nestretol a jediné o čo mi ide, aby mala dcéra kľud. Podľa rozhodnutia súdu mám dcérku u seba každý druhý víkend a už sa viackrát totiž stalo, že mi dcérka plakala, že chce byť viac so mnou, no a ak by to bolo ešte viac obmedzené, bude trpieť ešte viac. Mám s dcérkou veľmi dobrý vzťah a psychicky už nezvládam večné dohadovanie s bývalou o tom, či môžem s dcérou byť alebo nie, no nikdy sa jej nevzdám. Bohužiaľ nemám ako zabrániť tomu,aby bývalá dcére nerozprávala hlúposti,viem o tom, iba keď sa mi dcérka sťažuje. Preto vás prosím o radu, čo robiť, ako nastaviť komunikáciu v takomto prípade, sám som už úplne bezmocný a vidím, že dcérka tieto večné boje znáša veľmi ťažko. Ďakujem.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 10.05.2016)

Dobrý deň. Komunikácia rozvedených manželov býva častokrát veľmi zložitá a neraz sa stáva to, že dieťa je využívané ako prostriedok na to, ako ublížiť druhému rodičovi. Z Vašej otázky vypláva, že ide práve o tento prípad. Pri komunikácii sa snažte o to, aby Vás bývalá manželka nevtiahla do zbytočných hádok, ktoré potom negatívne ovplyvňujú dieťa. Vyvarujte sa tiež invektív na jej osobu a všetku komunikáciu si snažte uchovať. V prípade ak sa niekedy rozhodnete podať návrh na zmenu úpravy výkonu rodičovský práv a povinností k maloletej, v konaní potom môžete využiť uchovanú komunikáciu, z ktorej bude zrejmé, že práve Vaša bývala manželka sa snaží vyvolávať konflikty a dieťa využíva ako prostriedok na to, aby Vám ublížila.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobry den. Chcem sa spytat, s priatelkou vychovavame 8 rocneho syna. Priatelka dva a pol roka pracuje pre jednu financnu poradensku firmu a na syna uplne zanevrela, celu starostlivost o neho prebrala jej mama, ktora tiez zije s nami v spolocnej domacnosti. Ja som 7 az 8 mesiacov v zahranici, po navrate sa synovi venujem maximalne, kedy vsak ani v tejto dobe sa priatelka synovi nevenuje. Odpovedou je ze ked som doma ja, mam sa starat ja. Ked som bol mimo, tak starostlivost o syna, varenie, ucenie, rozhovory su na svokre. Priatelka syna odvezie do skoly, niekedy aj dovezie, ale po prichode je hned za pocitacom. Syn vyrasta ako samorast. Syn nevie co je to rozhovor s mamou, stale ho len karha za akukolvek malickost. Chcel som odist, ale nedokazem syna nechat priatelke, ktora o neho nejavi zaujem. Mam so synom vyborny vztah, vela sa rozpravame, ucime sa,sme spolu v kuchyni, v prirode. Nechcem mu vziat mamu, ale nedokazem sa pozerat ako mama o neho nema zaujem. Dakujem

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 05.04.2016)

Dobrý deň, v zmysle zákona o rodine sa rodičia, ktorí spolu nežijú, môžu na výkone rodičovských práv a povinností dohodnúť. Až keď sa im dohodnúť nepodarí je možné podať na súd návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností. Vo Vašej situácii je potrebné si v prvom rade uvedomiť, že v zahraničí strávite väčšinu roka (podľa skutočností uvedených vo Vašej otázke). Ak by ste chceli požiadať súd o zverenie syna do Vašej starostlivosti, buď by ste sa museli nasťahovať späť na Slovensko alebo by musel syn vycestovať za Vami. O dlhodobom pobyte (vysťahovaní sa) maloletého dieťaťa v zahraničí sa musia rodičia dieťaťa dohodnúť (ak sa nedohodnú, je potrebné podať na súd ďalší návrh). V prípade, že by ste sa vrátili na Slovensko a osamostatnili sa od Vašej priateľky bolo by možné požiadať súd o zverenie maloletého do Vašej osobnej starostlivosti. Vzhľadom na Vami tvrdené skutočnosti mám za to, že by sa Vám podarilo preukázať, že starostlivosť o syna z Vašej strany by bola v jeho najlepšom záujem (vzhľadom na váš vytvorený vzťah a správanie sa matky). Súdy totiž v konaniach týkajúcich sa maloletých detí vždy prihliadajú na najlepší záujem maloletých detí.


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobry den, manželka mi zobrala dieta a žije u sestry, ktora ma 2 miliony exekuciu a nemaju, čo jest. Byva tam aj moja dcerka. Jej priatel ma problemy so zakonom, moja zena uviedla dôvod odchodu, ze uz je to stereotyp  a chce ist zit do podnajmu ked ma plat 400 eur: Dcerku mala u mna doma ked, že sa o moje dieta, ked bolo chore, starali rodicia, kupili nam a spravili izby nabytok atd. Dali peniaze na auto atd. Bojim sa o malu, aj som jej vravel, ked ma frajera chalapa nech kludne ide, ale nechmi nebere moju dcerku, je to môj život! Nema podporu rodiny, jej mama nebola u nas sa ani pozriet na malu uz 5 rokov odkedy sa narodila možno raz bola ani jej nic nekupila ani nedala - žena je z rozvratenej rodiny nikdy som jej to nevycital. Este som jej vravel lubim ta, zostan ved rodina ma byt kompletna. Ked neches zit s mojimi rodicmi postavime baracik vzadu na pozemku a ona ze nie! Pytal som sa jej, kto ti bude pomahat s malou tvoja rodina sa o malu nikdy nezaujmali ani o teba!  Hovoril som jej, nezvladnes to, ze je tažka doba. Presviedcal som ju nech zostane, ze to napravime, no onanie odisla. Tu ma mala lepsie byvanie, bude mat vsetko, rodicia nepiju  a problemy s financiami u nas nehrozia, ked mala bude chodit do skoly atd jaku mas sancu ze sa ten chlap postara o malu, pytal som sa jej. Navrhol som jej, ze dokedy nema podmienky, aspon nech mi ju necha ked ma nelubis. Ja mam cas vybrat zo skoly malu atd. Dakujem.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 14.03.2016)

Dobrý deň, 

je možné podať na súd návrh na rozvod manželstva. Rodičia sa môžu dohodnúť o výkone rodičovských práv a povinnosti k dieťaťu, a táto dohoda by sa stala súčasťou rozhodnutia súdu o rozvode manželstva. Pokiaľ sa nedohodnú, rozhodne súd popri tom, či manželstvo rozvádza, aj o výkone rodičovských práv a povinností . Pokiaľ Vaša dcéra skutočne nemá u matky, resp. jej sestry vhodné podmienky pre život, môže byť reálne ohrozený jej záujem a výchova. Odporúčam Vám teda obrátiť sa na príslušný okresný súd s návrhom na rozvod manželstva a zverenie dcéry do Vašej osobnej starostlivosti, resp. striedavej starostlivosti (už prečo sa rozhodnete). Prvoradý je vždy záujem maloletého dieťaťa, teda podmienky na bývanie, strava, ošatenie, vzdelávanie, zábava, aktivity a riadny psychický vývin. 

 


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobry den. Pred štyrmi rokmi som sa rozviedla a manžel mi odobral syna zo starostlivosti. Ja rodičov nemam, takže mi nema kto pomoct ohladom byvania. Pred rozvodom dosiel za mnou s tym, že bud mu dam syna do starostlivosti alebo sa mam ihned odstahovat. Bola som vtedy ešte na materskej dovolenke, maly nemal ani tri roky. A že ak budem suhlasit tak možem zostat byvat v jeho byte, s tym že s malym môžem byt kedykolvek, co aj som. Do malého 18. narodenín možem tzostat byvat v jeho byte. Sud prebiehal na zaklade toho, že bol po znamosti a bolo to vopred vsetko dohodnute a podplatene, aby sa stalo tak ako chcel on. On je majitelom jednej firmy, takže peniaze nie su problémom. Kedže som vtedy bola este na materskej a nemala som kam ist suhlasila som. Ale na malého to vsetko velmi zle vplyva, nechce k nemu chodit, on ako sukromnik nema na neho cas a vždy sa o neho stara jeho mama ciže synova babka alebo niekto z rodiny z jeho strany a malému to vadi. V priebehu niekolkych dni mi zrusil trvaly pobyt v jeho byte. Odvtedy prešli 4 roky a ja som si nasla priatela, ktory je z Prahy, sme spolu rok. Maly s nim komunikuje a ma ho rad, aj on malého tam nie je žiadny problem. Ide o to, že nam navrhol aby sme sli k nemu byvat do Prahy, ale pokial nemam malého v starostlivosti nemožem tak urobit. Som zamestnana robim v Bratislave na staly pracovny uväzok. Zarabam okolo 580 eur v čistom. Chcela by som sa spýtat, co mam robit aby som malého ziskala spät do starostlivosti a ci je to vôbec možne. Viem, že keby sa tak stalo moj byvaly ex manžel ma dost penazi, aby zase podplatil niekolkych ludi a nebolo tak ako ja chcem. Dakujem za odpoved 

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 03.03.2016)

Dobrý deň, podľa ustanovení zákona o rodine súd aj bez návrhu zmení rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností, ak sa zmenia pomery. Vo Vašom prípade k veľkej zmene pomerov od rozvodu nedošlo, avšak čas ukázal, že takýto spôsob starostlivosti o Vášho syna nie je v jeho záujme. Súd v každom konaní týkajúceho sa maloletého dieťaťa musí v prvom rade brať do úvahy najlepší záujem maloletého dieťaťa. Súd vždy skúma výchovné prostredie u oboch rodičov, či sú obaja schopní adekvátne sa postarať o maloleté dieťa. Vaša situácia je komplikovaná i tým, že v súčasnosti bývate v byte Vášho ex-manžela (vlastné bývanie nemáte) a zároveň sa chcete odsťahovať s maloletým mimo územia Slovenskej republiky. Ak by aj súd rozhodol o zverení maloletého do Vašej osobnej starostlivosti, pri odsťahovaní sa do zahraničia (nie na krátkodobý výlet) potrebujete súhlas druhého rodiča. Ak by v tejto otázke došlo k nezhode rodičov (nedokázali by ste sa dohodnúť) znovu by ste museli podať ďalší návrh na súd podľa ustanovenia § 35 Zákona o rodine (rozhodovanie súdu pri nezhode rodičov).


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím Vás, chcela by som sa informovať ohľadom práva otca a syna v prípade, že matka sa odsťahovala aj so synom, ktorý je naviazaný na svojho otca a trpí v novom prostredí. Nechce žiť s matkou, ktorá žije aj so svojou novou partnerkou v lesbickom vzťahu. Matka sa chce rozviesť. Má otec nádej, že mu syna zveria do osobnej starostlivosti? Matka žije hýrivým spôsobom života, cez víkendy syn býva u otca, ale zakaždým, keď ho vracia matke strašne vyvádza a nechce ísť k nej. Aj v škôlke stále plače, že chce ísť späť k otcovi domov. V období, keď žili manželia ešte spolu, o dieťa sa staral neustále otec, matka už vtedy nejavila veľký záujem o dieťa. Vopred ďakujem za pomoc S pozdravom 

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 26.02.2016)

Dobrý deň

v rozhodnutí, ktorým sa manželstvo rozvádza, sa upravuje aj výkon rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, teda určí komu bude dieťa zverené, kto bude spravovať jeho majetok a kto ho bude zastupovať. Taktiež sa určuje výživné. Toto môže byť nahradené rodičovskou dohodou, ktorá však musí byť schválená súdom. Podľa § 24 ods. 4, 5 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine: “ 4) Súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Súd dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi. 5) Súd pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov dbá na právo toho rodiča, ktorému nebude maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati. Rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, môže sa práva na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati domáhať na súde.” Teda nie je možné jednoznačne odpovedať na vašu otázku, či má otec šancu na zverenie dieťaťa do starostlivosti (rovnakú šancu má otec i matka). Súd rieši každý prípad jednotlivo, pritom prihliada na potreby maloletého a rozhoduje na základe skutočností, ktoré sú v prospech maloletého dieťaťa. 

 

 


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobry den. Surne potrebujem poradit. Mam 11 rocneho syna a 14 rocnu dceru. Rozisli sme sa s partnerom. Velmi sa bojim, ze bude chciet syna do opatery. Byvam v podnajme a pracujem na dohodu. Raz do tyzdna, ked pracujem do 9-tej vecer je so synom moja sestra. Mojmu byvalemu sa to nepaci, lebo syn ma lepsi vztah k mojej rodine. Mam velky strach, ze bude ziadat syna do opatery. Rozisli sme sa, lebo vela pil a bil ma. Opity rozbil auto a narazil do stlpu. So synom musim chodit k psychologicke. Je velmi nekludny a otcove spravanie ho velmi ranilo. Byvaly sa nastahoval spat k rodicom. Moje deti su pre mna vsetkym a velmi sa bojim. Prosim pekne poradte mi. Neviem aku velku sancu ma moj byvaly aby dostal do opatery syna. Dakujem za pomoc

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 07.02.2016)

Dobrý deň, v prípade, že by Váš ex-priateľ podal návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností a žiadal by zverenie dieťaťa do svojej opatery, súd v konaní o starostlivosti o maloletých skúma vždy najlepší záujem dieťaťa. Tzn. že by otec dieťaťa musel preukázať a dokázať, že je v záujme dieťaťa zverenie do jeho osobnej starostlivosti. Vychádzajúc zo skutočností uvedených vo Vašej otázke však mám za to, že toto by preukazoval veľmi ťažko. Ak v budúcnosti podá spomínaný návrh je potrebné, aby ste v súdnom konaní poukázali na to, že nie je schopný poskytnúť Vášmu synovi adekvátnu starostlivosť (najmä vzhľadom na jeho spôsob života). Súd v týchto konaniach však aj z vlastnej iniciatívy skúma výchovné prostredia u jednotlivých rodičov, nie vždy však odhalí to, čo by mal. Preto je vhodné v konaní súdu oznámiť všetky podstatné skutočnosti týkajúce sa výchovného prostredia otca dieťaťa.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobry den, chcem sa opytat... rozisla som sa s priatelom a mame dcerku 2roky a 8mesiacov staru. Podala som navrh na vyzivne, ale on to urobil skor. Chce si ju kazdy druhy vikend bravat k sebe, s cim ja nesuhlasim, pretoze je na mna naviazana a on ju za tie dva roky nikdy nestrazil sam. Taktiez u neho doma, ako aj u jeho rodicov bola maximalne 4-krat. Do 10dni sa mam vyjadrit, chcem sa opytat ako mam postupovat a ake mam sance. Dakujem

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 24.01.2016)

Dobrý deň, vo vyjadrení je potrebné uviesť čo najpresnejší opis skutočností, ktoré preukazujú, že otec dieťaťa je schopný sa postarať o Vašu dcéru, resp. nie je v záujem Vašej dcéry, aby sa jej otec stretával s dcérou bez Vašej prítomnosti. Súdy v týchto konaniach prihliadajú na najlepší záujem dieťaťa. Tzn. Vy musíte v konaní preukázať, že starostlivosť otca o dcéru nie je v jej záujme. Je potrebné uviesť, že za dva roky otec videl malú len 4-krát, malá vôbec nie je zvyknutá na neho. Pre ňu je prakticky cudzou osobou a vo Vašej neprítomnosti je malá nesvoja, keďže je veľmi na Vás citovo naviazaná. Prípadne môžete súhlasiť s tým, že otec môže dcéru stretávať každý druhý víkend (napr. v sobotu alebo v nedeľu), ale výhradne za Vašej prítomnosti, aby sa ho malá nebála. Výživné súd určuje podľa odôvodnených potrieb oprávneného (Vašej dcéry) a podľa schopností, možností a majetkových pomerov povinného (otca). Súdu je potrebné kvalifikovane preukázať potreby maloletej a tiež poukázať na schopnosti a možnosti povinného.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobry den, prosim Vas s ex sme rozvedeni, nasiel si priatelku, kupili si auto, a vzdy ked maju dojst pre syna, tak nikdy ho nevezmu, pretoze im nechcem dat autosedacku. My nemame auto, takze nepotrebujeme ju, ale oni tvrdia, ze to ja som povinna matautosedacku aj ked auto nemam a autosedacku im davat, prosim Vas ja uz neviem ako im to mam vysvetlit, ze ja auto nemam, a ze oni by mali zzabezpečiť jazdu autom dietatu. Prosim Vas kto ma pravdu, musim ju mat ja? dakujem za odpoved

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 31.12.2015)

Dobrý deň, to, komu patrí autosedačka vyplýva z toho, kedy ste ju kúpili a kto ju kúpil. Ak ste si kúpili autosedačku Vy, potom mu ju nemusíte dávať, pretože je to Váš majetok. Ak ste kúpili autosedačku spolu s manželom počas manželstva, potom je autosedačka spoločná (ak ešte neuplynuli 3 roky od rozvodu). V tomto prípade platí, že ak sa neviete dohodnúť, kto bude autosedačku používať, potom rozhodne vo veci súd na návrh niektorého z Vás. Ak by exmanžel podal návrh na súd, tak by súd rozhodol s najväčšou pravdepodobnosťou, že autosedačku má používať bývalý manžel a to z dôvodu, že Vy nemáte automobil.


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Som slobodná matka 5 mesačnej dcéry. S otcom dieťaťa nežijeme v jednej domácnosti a preto som podala na okresný súd v mieste bydliska Žiadosť o zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky, určenie výživného pre maloletú dcéru a o upravenie styku otca s maloletou dcérou. Otec dcéry sa mi vyhráža, že mi dcéru vezme. Liečil sa z gemblérstva a alkoholizmu, ak má vypité je agresívny. Chcela by som podať Návrh na nariadenie predbežného opatrenia na zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti matky, pretože sa mi vyhrážal, že v nedeľu k nám príde s políciou a dcéru mi vezme. 5 mesiacov sa o ňu nezaujímal, nič nevie o jej výchove. Potrebujem pomoc, resp. radu ako mám postupovať, ak mi dieťa nebolo zverené a bojím sa o ňu, ako aj o seba. Vypisuje mi niekoľko sms denne, kde ma uráža a ponižuje a obmedzuje ma v osobnej slobode tým, že ma dáva sledovať po meste svojimi príbuznými, ktorí mu podávajú telefonicky informácie do Nemecka, kde momentálne pracuje. Vopred ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 17.12.2015)

Dobrý deň, zákon o rodine pri výkone rodičovských práva a povinností, medzi ktoré patri aj osobná starostlivosť o maloleté dieťa, predpokladá dohodu rodičov. Pokiaľ k dohode nedôjde, výkon rodičovských práv a povinností upraví súd. V danom prípade preto otec dieťaťa nie je oprávnený Vám dcéru z osobnej starostlivosti násilím vziať, a tobôž nie za asistencie polície, bez toho aby mu uvedené právo priznávalo súdne rozhodnutie. Z Vášho príspevku naopak vyplýva, že otec dieťaťa nespĺňa predpoklady na to, aby bol schopný samostatného osobného styku so svojou dcérou, a to ani v súdom určených krátkych časových intervaloch. Pokiaľ jeho osobné a morálne vlastnosti nedosahujú dostatočnú kvalitu, podľa môjho názoru nie je v záujme dieťaťa, aby sa, aj vzhľadom na nízky vek, podieľal na jeho výchove, resp. aby s dcérou trávil čas bez Vašej prítomnosti. 


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o pomoc a radu. Jedná sa o moju dcéru. Žil som s priateľkou 8 rokov, rozišli sme sa a ja som vrátil z Čiech na Slovensko, pričom som súhlasil, aby moja dnes 9 ročná dcéra ostala žiť s matkou v Ostrave, kde navštevovala ZŠ. Súdom bolo určené že ju mám každý druhý víkend a platím alimenty (800KČ). Po dcéru si vždy musím isť sám, pretože matka mojej dcéry mi ju nikdy nechce doviesť a cesta ma vyjde na jeden víkend na 40 eur. Pričom moj mesačný príjem je 180 eur. Môj problém spočíva v tom, že matka mojej dcéry sa vydala a jej manžel nemá dobrý vplyv na moju dcéru. Spomínaný muž droguje, fyzicky ubližuje matke mojej dcéry, má ďalšie dve svoje deti, ktoré upredňostňuje a tiež jedno dieťa už s matkou mojej dcery. Neprajem si preto, aby moja dcéra vyrastala v prostredí, v ktorom sa nachádza a trápi sa strachom o seba a svoju matku. Večer a v noci mi dcera volá s plačom, že nemože spat, lebo sa bojí. Matka ju odstrčila a nevenuje jej žiadny čas a ani pozornosť. Dieťa nemá svoje súkromie, už dvakrát sa sťahovali. Učieva sa sama po večeroch, všetky podrobnosti písať nejdem, len Vás prosím o radu či ako otec, ktorý bol súdne trestaný pred 12timi rokmi mám nejakú šancu, získať dcéru z Čiech na Slovensko k sebe, lebo viem že psychický vývoj mojej dcery by bol lepší tu, ako tam v tejto situácií. Vopred Vám ďakujem za pomoc a pochopenie. Verím že spravodlivosť a dobrí ľudia existujú.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 05.11.2015)

Dobrý deň, v každom konaní týkajúcom sa starostlivosti súdu o maloleté dieťa je prvoradý záujem maloletého dieťaťa. Tzn. že súd musí prihliadať v konaní v prvom rade na záujem Vašej maloletej dcéry, t.j. aby mala zabezpečenú riadnu osobnú starostlivosť, prostredie na zdravý fyzický a duševný vývoj. Súd záujem maloletej skúma v čase rozhodovania, tzn. že by súd skúmal aktuálne prostredie, v ktorom maloletá vyrastá. Taktiež by súd skúmal Vaše schopnosti, možnosti a pomery. To, že ste boli súdom trestaný pred 12 rokmi protistrana určite použije ako argument prečo maloletú neumiestniť do Vašej osobnej starostlivosti. Avšak ak ste počas uplynulých 12 rokov žili usporiadaným spôsobom života, ste zamestnaný, máte zabezpečné bývanie tak mám za to, že súd nebude brať veľký ohľad na to, že ste v minulosti boli súdom trestaný (závisí to aj od toho, aký trestný čin ste spáchali). Myslím si, že z Vášho opisu rodinného prostredia, v ktorom Vaša dcéra vyrastá, je zrejmé, že výchova v takom prostredí vôbec nie je v jej záujme a jej zdravý fyzický a psychický vývoj je ohrozený.

Vzhľadom na to, že obvyklý pobyt maloletej je v Českej republike a o starostlivosti o maloletú sa naposledy rozhodovalo (predpokladám) tiež v Českej republike, tak aj o zmene umiestnenia maloletej, resp. o úprave výkonu rodičovských práv a povinností bude rozhodovať súd v Českej republike.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň prajem. Chcem vás touto cestou poprosiť o radu pripadne o pomoc pri vyriešení môjho problému. V júli tohto roku sme sa rozviedli a našeho syna pridelil sud do opatrovníctva mojej bývalej manželke. nakoľko doposiaľ i po rozvode sme zdieľali spoločne bývanie v dvojizbovom byte náš syn mal všetko, čo dieťa k životu potrebuje. moja bývala manželka si nasla priateľa a nedokaže našmu synovi dať to teplo domova nakoľko jej terajší priateľ je rozvedený a ma 20 ročnu dcéru, ktorá ma trvale bydlisko jednoizbovom byte totožne s priateľom mojej bývalej manželky. ja mam stabilnú prácu a viem, že dám môjmu synovi to čo si každé dieťa zaslúži, teplo domova a veškerú starostlivosť. Ďakujem Vám za radu, ako mám ďalej pokračovať v riešení môjho problému.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 27.10.2015)

Dobrý deň, pokiaľ súd rozhodol len teraz v júli, potom nie je také jednoduché po tak krátkom čase zmeniť rozhodnutie súdu. Ak sa však zmenili pomery, pričom musí ísť o podstatnú zmenu, môžete sa o to pokúsiť. 

Pokiaľ manželka nemá vytvorené pre dieťa miesto, kde by býval, mal svoju posteľ, priestor, skúste podať návrh na zmenu zverenia. Dôležitý bude aj postoj bývalej manželky k návrhu. Pretože, ak nebude chcieť o dieťa prísť, tak si vytvorí podmienky.


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobry den,chcem sa opytat, ak by som sa rozviedla s manželom kvoli nezhodam, komu by pridelili dieta? Lebo tvrdi, že v takom pripade, ak sa rozvedieme, mi ho neda. Dakujem

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 08.09.2015)

Dobrý deň, základným kritériom pre zverenie maloletého dieťaťa do starostlivosti jedného z rodičov v konaní o rozvod manželstva je záujem maloletého dieťaťa. Na základe Vášho príspevku nepredpokladám, že s otcom dieťaťa dokážete dospieť k rodičovskej dohode. Vzhľadom na vyššie uvedené základné kritérium, bude súd skúmať všetky rozhodujúce aspekty, medzi ktoré patria najmä: citové väzby dieťaťa, zabezpečenie materiálnych podmienok, schopnosť rodiča ovplyvňovať orientáciu detského myslenia a konania vo vzťahu k základným zásadám ľudskosti a morálky, stabilitu výchovného prostredia resp. aj schopnosť rodičov dohodnúť sa a kooperovať pri výchove dieťaťa. V prípade nízkeho veku dieťaťa je predpoklad, že všetky tieto aspekty spĺňa predovšetkým matka dieťaťa, čo zodpovedá rozhodovacej praxi súdov, kde vo väčšine prípadov sú deti nižšieho veku zverené do starostlivosti matky. V každom prípade pri zverení dieťaťa do starostlivosti jedného z rodičov, musí súd rešpektovať právo dieťaťa na udržiavanie pravidelného a rovnocenného osobného styku s druhým rodičom.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám syna (16 rokov) je u exmanželky.... aký je postup o zverenie do opatery otca, čo mám podniknúť .... Ďakujem pekne.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 30.08.2015)

Dobrý deň, ak chcete, aby bol syn zvrený do Vašej opatery ako otca, mali by ste zabezpečiť, aby bol s Vami syn čo najviac, aby ste si s ním vytvorili vzťah. Často sa súdy priklonia k takej úprave zverenia a styku, aká tu je do času rozvodu. 

V otázke píšete, že syn je už u bývalej manželky, to znamená, že ste už mali úpravované zverenie dieťaťa. Na to, aby súd zveril dieťa do Vašej starostlivosti, teda zmenil rozhodnutie, potom je potrebné, aby nastala podstatná zmena pomerov. Ak takáto zmena nenastala, súd o zmene zverenia nerozhodne.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň prajem.Velmi pekne Vas prosim o radu.S priatelom sme sa rozišli,nakolko bol agresívny a nasu spoločnú dcéru mi zverili do opatery.Otec maloletej s tým suhlasil aby bola zverená mne,ale teraz chce požiadať súd aby mal striedavu starostlivost,z jeho strany ide iba o vypocitavost a chce ublizovat mne a nepozera nato aky vplyv by to malo na dcérku.Som zúfalá,prosím poraďte mi ci má sancu dostat dceru do striedavej starostlivosti ked uz ju mam zverenu do opatery a on s tym suhlasil.alebo ako by som mala postupovat.PROSÍM PORAĎTE VOPRED ĎAKUJEM

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 25.08.2015)

Dobrý deň, otec maloletej môže podať návrh na zverenie dieťaťa do striedavej starostlivosti oboch rodičov aj napriek tomu, ze súhlasil s pridelením dieťaťa do osobnej starostlivosti matky, avšak súd bude skúmať, najmä či je to v záujme maloletej a či Váš bývalý partner bude schopný sa o dieťa postarať a poskytnúť mu starostlivosť akú si vyžaduje. V prípade, že sa pred súdom preukáže, že Vám Váš bývalý partner ubližoval a tým ubližoval aj vašej dcére a striedavá starostlivosť by nebola v záujme dieťaťa, súd tieto skutočnosti vo svojom rozhodnutí zohľadní a podľa toho jeho návrh zamietne.


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám 10-mesačnú dcéru, ktorá sa narodila vo Švajčiarsku. Žijem tu a pracujem. O mesiac sa chystám s malou na návštevu na Slovensko. Jej otec doteraz o ňu nejavil žiaden záujem, nie je uvedený ani v rodnom liste ako jej otec. Chcem sa opýtať, či ma môže na Slovensku nejako právnicky napadnúť, alebo či mi môže zabrániť vrátiť sa naspäť do Švajčiarska. Ďakujem

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 19.08.2015)

Dobrý deň, pokiaľ otec dieťaťa nie je uvedený v rodnom liste dieťaťa, z právneho hľadiska nemá k dieťaťu žiadny vzťah a teda mu nepatrí žiadne z rodičovských práv a povinností uvedených v zákone o rodine. V súvislosti s rozhodovaním o starostlivosti a pobyte Vášho dieťaťa, Vás teda nemôže žiadnym spôsobom obmedzovať. Otec však môže iniciovať súdne konanie o určenie otcovstva. S konaním o určenie otcovstva je spojené konanie o výchove a výžive maloletého dieťaťa, teda aj otázka osobného styku toho rodiča s dieťaťom, ktorému nebolo zverené do osobnej starostlivosti. 


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobry den. Obraciam sa na Vas s prosbou o pomoc. S manzelom Zijeme v zahranici,mame 5 ročne dieta.Naše manzelstvo je v krize,ja by som sa chcela vratit spat na Slovensko, manzel toto vsak odmieta. V prvom rade nas asi bude cakat rozvod. neviem,ci je to lepsie riesit na Slovensku, kde manzelstvo bolo uzavrete (Obaja sme obcania SR) alebo tu, kde uz zijeme niekolko rokov. Omnoho zavaznejsie je pre mna vsak starostlivost o dieta, zrejme nic take ako striedava starostlivost medzi dvoma krajinami neexistuje... A obavam sa toho, ze keby som s malou odcestovala, bolo by to brane ako unos. Za kazdu radu vam Vopred dakujem. Je to pre mna dost dolezite.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 22.07.2015)

Dobrý deň, pokiaľ ide o rozvod a starostlivosť o dieťa, odporúčam Vám rozvod na Slovensku, pretože, ak sa rozvediete na Slovensku, rozvod Vám platí aj v zahraničí. Ak by ste sa rozviedli v zahraničí budete musieť aj tak podať návrh na súd na uznanie rozhodnutia na Slovensku. Bez uznania rozhodnutia o rozvode sa na slovensku považujete za vydatú. 

Pokiaľ ide o vysťahovanie sa na Slovensko s dieťaťom, nešlo by o únos pokiaľ by manžel nemal dieťa zverené do svojej starostlivosti. Ak by mal dieťa zverené do svojej starostlivosti a Vy by ste s ním odišli, až vtedy by šlo o únos (trestný čin). Jediné, čo Vám hrozí je to, že bude žiadať o to, aby sa dieťa vrátilo späť na územie cudzieho štátu, kde ma dieťa obvyklé bydlisko. Tento návrh musí podať do 1 roka od vtedy, odkedy ste sa vysťahovali. 

Preto odporúčam, ak sa rozhodnete ísť na územie SR s dieťaťom hneď podať návrh na rozvod a predbežné opatrenie o úpravu práv a povinností k dieťaťu na čas do rozvodu.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň. Sme manželia 20 rokov. 18.2. 2015 nás manželka opustila. Je v prenájme. Mne zostal syn 15. ročný. Pokúšal som sa o manželskú poradňu ale zbytočné. Podal som žiadosť o výživné lebo manželka so synom len telefonuje. Bola ho pozrieť asi ešte na začiatku keď si potrebovala oprat veci, ale ako si kúpila práčku tak tu nechodí aj keď mala kľúče. Moja otázka znie: Je rozdiel kto poda žiadosť o rozvod, keď chcem aby syn zostal v mojej starostlivosti? Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 20.07.2015)

Dobrý deň, v podstate nezáleží úplne na tom, kto podá návrh na rozvod, avšak ak chcete dieťa do svojej starostlivosti a tento stav pretrváva, potom je vhodné, aby ste návrh na rozvod podali práve Vy. 


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobry den, mali sme prve pojednavanie ohladom rozvodu. Manzelka nas opustila 20.2.2015. zostal som so 15 rocnym synom v spolocnom byte. Vyzivne nam neplati, neplati ani ciatocnu uhradu za byt aj ked tam ma trvaly pobyt. Manzelka sla do prenajmu. Ja s rozvodom nesuhlasim. Bol som vzorny manzel, staral sa o rodinu. Ako dovod uviedla, ze som sa viac venoval rybam ako jej. Na pojednavani nas nerozviedli, situacia je napäta a nerozpravame sa. Druhe pojednavanie odrocili na neurcito. Syn nechce ist do prenajmu ku manzelke. Bol nam navrhnuty aj psycholog. Ja, ako som spominal s rozvodom nesuhlasim, ale ak nas rozvedu, chcem mojho syna do opatery. Co mozem preto urobit? Dakujem.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 17.07.2015)

Dobrý deň, súd sa Vás na pojednávaní bude pýtať, ako si predstavujete zverenie dieťaťa. Okrem toho, že poviete, že s rozvodom nesúhlasíte, súd Vám túto otázku určite položí. Vtedy povedzte, že chcete, aby Vám syn bol zverený. Syn je už schopný sa sám vyjadriť, preto sa môže stať, že sudkyňa bude chcieť syna vypočuť (to najmä v prípade, ak matka bude chcieť, aby jej syn bol zverený. Preto by bolo vhodné sa so synom porozprávať, čo vlastne chce a pripraviť ho na to, že môže byť vypočutý aj na súde. Veľmi ho však netraumatizujte, deti to ťažko prežívajú, aj keď to na sebe nedajú znať.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobry den.Chcem sa spytat ci mi moze manzel pri rozvode vziat deti nakolko mam len rodicovsky prispevok a iny prijem nemam a popri tom si dorabam skolu. Stale sa mi vyhraza, ze mi ich vezme a ze budem rada ak ich uvidim. Mali sme pred rokmi problemy ale zvladli sme ich ale teraz sa to pokazilo a uz sa to neda vydrzat. Dakujem

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 17.07.2015)

Dobrý deň, samotná skutočnosť, že nemáte príjem nie je dôvodom na to, aby boli deti odovzdané otcovi. Je to dôvod na to, aby Vám otec detí platil vyššie výživné. Žiadajte rozhodnúť o tom, aby deti boli zverené Vám a aby Vám bolo určené výživné, ak Vám manžel neplatí.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám 19 mesačného synčeka. S mojím ex už vyše pol roka nežijem a rada by som sa opýtala, koľko hodín s malým môže stráviť bez mojej prítomnosti a ako často s ním môže byť? Môj ex partner mi začína robiť problémy kvôli malému a chce si ho získať na svoju stranu. Ďakujem.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 14.07.2015)

Dobrý deň. Pokiaľ nemáte zverenie dieťaťa a styk upravený súdnou cestou, dĺžka času styku otca s maloletým bez Vašej prítomnosti a periodicita tohto styku nie je určená autoritatívnym a vynútiteľným spôsobom. V zásade teda platí faktický stav a Vaša vzájomná dohoda. Ak by ste chceli právne záväzným spôsobom určiť zverenie dieťaťa do Vašej starostlivosti a upraviť styk otca s maloletým (na presné dni a hodiny), museli by ste podať na súd návrh na úpravu rodičovských práv a povinností, prípade sa môžete (ak nájdete spoločnú reč) dohodnúť na výkone rodičovských práv a povinností. Na to, aby bola dohoda o výkone rodičovských práv a povinností vykonateľná, je potrebné jej schválenie súdom.

Ja by som Vám odporúčal podať návrh na úpravu práv a povinností už teraz pretože je syn ešte malý a je malá šanca, že by ho súd zveril jemu. V neskoršom veku prichádza do úvahy aj striedava starostlivosť.


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň. Manželka má z prvého manželstva dvoch synov jeden má 15 rokov a druhý 12 rokov. Máme spolu ďalšie dve deti maloleté (4 a 2 roky). Aká je pravdepodobnosť, že po rozvode by som deti dostal ja. Ďakujem

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 07.07.2015)

Dobrý deň

 

 

pri určovaní, komu majú byť deti zverené do výchovy, súd musí skúmať u ktorého z rodičov sú lepšie podmienky pre výchovu. Podmienky neskúmajú len z hľadiska hmotného zaopatrenia, ale aj z hľadiska toho, ktorý rodič je lepšie schopný deti vychovávať, teda zaobstarať duševný a telesný vývoj maloletých. Skúmajú sa osobné vlastnosti rodičov, ich zdravotný, telesný, duševný stav a pod. Je potrebné aby sa tieto skutočnosti dokazovali pre daný konkrétny prípad. Je možné, aby boli deti zverené do striedavej starostlivosti, s čím však musí súhlasiť aspoň jeden z rodičov. K deťom z prvého manželstva manželky nepíšete aký máte vzťah (či ste si ich osvojili, majú upravený styk so svojim otcom a pod.), čo je v tomto prípade dosť podstatné. 


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcela by som poprosiť o radu, ako postupovať pri riešení zverenia maloletého dieťaťa výlučne do mojej opatery, čiže opatery matky. Otec sa o dieťa nezaujíma a ani finančne neprispieva okrem 50 eur. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 01.05.2015)

Dobrý deň. Pokiaľ ide o zverenie dieťaťa jednému z rodičov, hoci to vo Vašej otázke nie je priamo uvedené, vychádzam z toho, že s otcom dieťaťa nie ste manželia. V takom prípade môžete podať na súd návrh na úpravu práv a povinností k maloletému dieťaťu, v ktorom navrhnete, aby bolo dieťa zverené do Vašej starostlivosti a aby ste dieťa v bežných veciach zastupovala a spravovala jeho majetok. V tomto návrhu tiež môžete navrhnúť, aby súd upravil vyživovaciu povinnosť otca, prípadne môžete navrhnúť aj úpravu styku dieťaťa s otcom. Vzhľadom na skutočnosť, že otec dieťaťa oň neprejavuje skutočný záujem, v takomto konaní možno predpokladať úspech. Je však potrebné dodať, že pokiaľ je otec dieťaťa naklonený mimosúdnemu riešeniu veci, môžete zverenie dieťaťa, jeho zastupovanie, správu majetku a tiež výživné a styk s otcom upraviť v tzv. rodičovskej dohode podľa ustanovenia § 24 ods. 3 Zákona o rodine. Podmienkou vykonateľnosti tejto dohody je však jej schválenie súdom.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Chcem sa s manželom rozviesť. Manžel vyše štyroch rokov udržiava mimomanželský pomer so svojou kolegyňou, dva roky to predo mnou tajil, potom sa priznal. Dva roky sme potom spolu bývali ako cudzí ľudia v spoločnom dome a potom som sa presťahovala k rodičom spolu so svojou mladšou dcérou, ktorá má 16 rokov. Staršia dcéra má 24 rokov a býva samostatne. U rodićov bývame 7 mesiacov a mladšia dcéra chce bývať so mnou. Chcela by som vedieť, či súd bude rozhodovať o tom, komu bude zverená do starostlivosti, alebo bude stačiť jej osobné vyjadrenie.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 26.01.2015)

Dobrý deň. Konanie o rozvod manželstva je zo zákona (viď. ustanovenie § 113 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku) spojené aj s konaním o úpravu pomerov manželov k maloletým deťom z ich manželstva na čas po rozvode (tzn., že súd bude okrem iného rozhodovať aj o zverení dieťaťa do starostlivosti rodičov). Súd musí pri rozhodovaní rešpektovať právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom, pričom vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Vzhľadom na vek dieťaťa (16 rokov) môže byť v konaní vypočuté a vyjadriť tak svoju vôľu týkajúcu sa zverenia do starostlivosti jednému z rodičov.


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, chem podať návrh na rozvod manželstva a zverenie maloletého dieťaťa do mojej starostlivosti.S manželkou už 2 mesiace nebývam. Tá sa so synom odsťahovala k svojej sestre. Viem, že vo väčšine prípadov súd zverí dieťa matke, lenže ja mám svojho syna rád a chcem, aby žil so mnou a mojou priateľkou. Je podľa Vás možné, aby súd zveril syna do mojej starostlivosti? Ďakujem.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 10.10.2014)

Dobrý deň, 

máte pravdu, že vačšinou súdy zveria deti do starostlivosti matke. Je však dôležité povedať, že to nie je pravidlom. Súd každý prípad skúma osobitne. Skúma materiálne zabezpečenie, vzťah rodičov k dieťaťu ako aj vzťah samotného dieťaťa k rodičom. Ako príklad uvádzam rozhodnutie súdu R 21/1965 :Aj v prípade, ak je u otca priaznivé prostredie na výchovu maloletého, treba uvážiť, či na zverenie dieťaťa do výchovy sú v čase rozhodovania súdov náležité predpoklady, či dieťa malo možnosť si na svojho otca zvyknúť a priľnúť k nemu, aby premiestnením do nového prostredia nebol ohrozený jeho ďalší vývoj.

V zmysle vyššie uvedeého rozhodnutia je zrejmé, že aj keď u otca je vhodné prostredie pre výchovu dieťaťa, hľadí súd predovšetkým na záujmy maloletých detí, resp. dôležitý je vzťah dieťaťa k otcovi ako aj to do akej miery si  zvyklo na matku a prostredie, v ktorom doteraz žilo. Ak by to malo ohroziť jeho vývoj alebo záujmy, súd by v takomto prípade zrejme zveril syna do starostlivosti matky.

 

Príjatím právnej úpravy o striedavej strarostlivosti, začali byť súdy otvorenejšie tomu, aby dieťa zverili či už otcovi alebo do striedavej starostlivosti. Ak ste sa doteraz o syna riadne starali a máte k nemu vybudovaný hlboký vzťah, je vhodné požiadať o striedavú starostlivosť.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj prípad je dosť zložitý. Mám len otázku : Mali sme rozvod manželstva a úpravu práv a povinnosti k maloletým deťom Rozvod bol v máji 2014 a bolo rozhodnuté,že obe dve deti sa zverujú manželovi a stretávať sa môžem s nimi po vzájomnej dohode. Kedy nadobúda účinnosť rozsudok? Kedy má právo si deti zobrať do osobnej starostlivosti? A ak mi ich nebude chcieť dávať? A brániť mi styku s nimi? Ako mám postupovať? Ďakujem pekne za skorú odpoveď.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 01.06.2014)

Dobrý deň, pokiaľ ide o Vašu otázku o rozvode a zverení detí otcovi, tak k tomu uvádzame nasledovné: rozsudok o rozvode sa stáva právoplatným a vykonateľným okamihom, keď proti nemu nie je prípustné odvolanie. Ak ste sa nevzdali na pojednávaní odvolania, tak najskôr si musíte počkať na doručenie rozsudku. Ak uplynie 15 dní od jeho doručenia, tak uplynutím tejto lehoty poslednému z účastníkov sa stáva rozsudok právoplatný a vykonateľný. Od vtedy ste povinná otcovi dať deti (ak ich ešte nemá). 

Ak nemáte v rozsudku upravený styk konkrétnymi dňami a hodinami, potom platí, že ak by ste chceli deti a od by s tým nesúhlasil, museli by ste sa obrátiť znova na súd a žiadať upraviť styk rozsudkom. Inak sa s deťmi nestretnete. Dá sa však využiť aj inštitút predbežného opatrenia, ktorým by sa upravil styk do času, kým by súd nerozhodol s konečnu platnosťou.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, bol by som vďačný za radu. Po rozvode zveril súd maloletú dcéru do mojej starostlivosti, pričom bývalú manželku zaviazal vyživovacou povinnosťou voči dcére vo výške 100 eur. Túto vyživovaciu povinnosť si ale riadne neplní. Argumentuje tým, že má ešte chorú  matku, voči ktorej má taktiež vyživovaciu povinnosť a keďže jej stav je veľmi zlý, bez jej výživného by nemala peniaze na lieky. Chcem sa preto opýtať, či má právo takto postupovať a neplatiť súdom určené výživné?

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 22.11.2013)

Dobrý deň,

táto problematika patrí do kategórie tzv. konkurencie vyživovacích povinností.Ako odpoveď na Vašu otázku uvádzam judikát:

R 102/1967

 Vyživovacia povinnosť, ktorú má matka k dieťaťu, predchádza vyživovaciu povinnosť, ktorú má voči svojim rodičom.


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

S manželkou sa rozvádzame a keďže ani jeden z nás sa o maloletého syna nemôže starať, dospeli k sme k dohode, že najlepšie by bolo, ak by sa o nášho syna starala tretia osoba aspoň dočasne. Manželkina mama s týmto nápadom súhlasila a tak by sme radi podnikli právne kroky k tomu, aby bola táto dohoda uskutočnená a po rozvode manželstva dostala našu dcéru do opatery práve ona. Je to vôbec môžné?

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 19.11.2013)

Dobrý deň,

zverenie dieťaťa tretej osobe (kamarátke, alebo rodičom) nie je možné len tak na základe dohody, pokiaľ to chcete riešiť právnou cestou. Práva dieťaťa nemôžu byť porušené. Nezriedka deti bývajú u starých rodičov a biologickí rodičia o ne neprejavujú záujem. Nie je to však možné riešiť v rozvode ale osobitným súdnym konaním. Súd v takýchto prípadoch určuje aj výživné na dieťa zo strany rodičov. Je to ich zákonná povinnosť. Pripájam nizšie súdne rozhodnutie.

 

R 59/1973

Dohodu rodičov podľa ustanovenia § 26 ods. 2 ZR (teraz § 24 ods. 3) nie je dohoda rodičov s iným občanom o tom, že po rozvode manželstva rodičov bude on ich dieťa vychovávať.

O zverení do výchovy iného občana než rodiča a o vymedzení rozsahu jeho práv a povinností k dieťaťu musí rozhodnúť súd a toto jeho rozhodnutie nemožno nahradiť dohodou rodičov.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám otázku týkajúcu sa starostlivosti o dieťa. Pred rokom ma opustil manžel. Zatiaľ som na rodičovskej dovolenke. Máme spolu syna, ktorý bude mať za chvíľu 3 roky. Zatiaľ platí hypotéku a posiela peniaze na malého, ale čo sa týka starostlivosti o dieťa, chce ho len vidieť, žiť s nami nechce. Zatiaľ nejaví záujem o pomoc do budúcna, čo sa týka škôlky a mojej práce. Bývame v Trnave a robotu mám v Bratislave. Neviete mi poradiť čo má slobodná matka v takejto situácií robiť a na čo všetko má nárok. Nemám tu nikoho, som na všetko sama a moja práca je na zmeny.  Ako to je so starostlivosťou o dieťa? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 27.10.2013)

Dobrý deň

Z Vašej otázky mi nie je jasné, či prebehlo aj rozvodové konanie. Z tohto dôvodu neviem, či Vám manžel prispieva na základe dohody alebo podľa rozhodnutia súd, resp. či došlo k rozvodu.

 

Odporúčam Vám túto situáciu najskôr prediskutovať s manželom (ak ste ešte zosobášení) a nájsť kompromis, vyššie príspevky na dieťa, aby ste si mohli zabezpečiť opatrovanie pre maloleté dieťa na čas, kedy budete v práci.

 

V prípade, že nenájdete kompromis, budete sa musieť obrátiť na súd.

 

Ak ste ešte stále manželmi, máte právo požiadať súd, aby určil, že otec (manžel) je povinný prispievať na dieťa. Súd by Vášmu návrhu vyhovel. Starostlivosť o dieťa je na oboch rodičoch. Pokiaľ manžel nemá záujem o starostlivosť o dieťa, je povinný platiť vyššie výživné.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku