POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

Som slobodná matka, žijúca s otcom našich detí. Nežijeme ako partnerský pár. Deti nosia otcovo priezvisko. Sú to tríročné a dvojročné dieťa. Plánujeme sa rozísť. Je možné, že deti dostanem ja, aj keď nenesú moje meno? Ďakujem.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

Dobrý deň, ak máte s partnerom spoločné deti, tak po rozchode môžete na súde podať návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom (alebo sa o úprave práv a povinností dohodnúť a dať dohodu schváliť súdu). Súd v tomto konaní rozhoduje o komplexnej úprave výkonu rodičovských práv a povinností (osobná starostlivosť, výživné, styk...). Súd pri rozhodovaní o zverení do osobnej starostlivosti neberie do úvahy skutočnosť, čie priezvisko majú deti. Priezvisko maloletých detí nie je podkladom pre rozhodnutie o zverení do osobnej starostlivosti. Súd pri rozhodovaní berie do úvahy v prvom rade záujem maloletých detí. Rovnako súd prihliadne na to, kto sa o maloleté deti staral doteraz, akým spôsobom, ktorý z rodičov má vhodné podmienky na poskytnutie potrebnej starostlivosti... Tzn. že máte možnosť získať deti do svojej osobnej starostlivosti, aj keď nemajú Vaše priezvisko.  

Trápi vás "Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj syn, ktorý má 17 rokov, bol po rozvode zverený do starostlivosti mne, jeho matke. Chcela by som vedieť, či po dosiahnutí jeho 18 rokov musí byť výživné zasielané priamo jemu. Stále bývame spoločne v jednej domácnosti a on je študentom tretieho ročníka strednej školy. Ako matka sa pýtam, či si budem musieť od syna vyžadovať prispievanie na bývanie, stravu, školné a podobne. Výživné predsa nie je jeho vreckové a sama nie som schopná pokryť všetky tieto náklady. Čo by som mala robiť, ak sa nebudeme vedieť dohodnúť? Ďakujem za vašu radu.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 06.03.2024)

Dobrý deň,
potom ako dieťa dosiahne 18 rokov, tak otec môže platiť výživné priamo k jeho rukám. Vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu máte ako Vy, tak aj otec. Otcova vyživovacia povinnosť je vyjadrená určitou finančnou čiastkou a Vaša vyživovacia povinnosť spočíva v zabezpečení bývania, stravy a podobne. Výživné je však určené priamo dieťaťu a v tomto smere rodičia nemajú akýsi spätný nárok. Otec síce môže ďalej platiť výživné aj k rukám matky, ak by sa však rozhodol, že bude platiť priamo synovi, tak potom s týmto sa žiaľ nedá nič urobiť. Môžete sa však so synom dohodnúť tak, že nakoľko dostáva výživné, tak si bude platiť niektoré náklady sám, napríklad stravu, oblečenie a podobne, prípadne Vám bude nejakou sumou prispievať na chod domácnosti, avšak nemusí s tým súhlasiť a následne sa takáto povinnosť ani súdom nedá uložiť. Ak má syn 18 rokov je plnoletý a ak nebude rešpektovať Vaše rozhodnutia, môžete ho požiadať, aby s Vami nebýval. Už je totiž dospelý a nenesiete za neho zodpovednosť. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám žiaka, ktorý nedávno dovŕšil 18 rokov a nechce už byť zverený do osobnej starostlivosti svojej tety. Uvádza, že teta ho využíva - ak si zarobí na brigádach, musí sa starať o jej malé deti a nemá dostatok jedla ani súkromia. Nepúšťa ho von, musí byť len doma a pomáhať s domácimi prácami a výchovou malých detí v rodine. Mohli by ste mi, prosím, poradiť, ako a kde má adresovať žiadosť o ukončenie zverenia do osobnej starostlivosti?

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 10.10.2023)

Dobrý deň,
na základe Vášho opisu sa domnievam, že v tomto smere pôjde o náhradnú osobnú starostlivosť, nakoľko osobnú starostlivosť v zmysle zákona o rodine vykonávajú len rodičia a momentálne ju vykonáva teta. V tomto smere zákon o rodine vyslovene uvádza, že náhradná osobná starostlivosť zaniká dosiahnutím plnoletosti dieťaťa. Podľa ust. § 47 ods. 1 písm. a) Zákona o rodine:

(1) Náhradná osobná starostlivosť zaniká a) dosiahnutím plnoletosti dieťaťa,   Táto zaniká zo zákona a preto nie je potrebné vo veci podávať ani návrh na súd. Prikladám aj úryvok z komentára k zákonu o rodine:   Dňom plnoletosti dieťaťa zo zákona (bez potreby ďalšieho rozhodnutia) nariadená náhradná osobná starostlivosť zaniká. Plnoletosť sa nadobúda buď 18. rokom veku (00.00 toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď sa osoba pred 18. rokmi narodila),

Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím o radu. Som matka dvoch maloletých detí vo veku 4 a 10 rokov. Deti sú zverené do mojej starostlivosti ako matky. Deti chodia k svojmu otcovi vždy po vzájomnej dohode. No v poslednom čase sa nedohaduje so mnou, ale s maloletým synom, ktorý má 10 rokov. A syn mi potom iba oznámi, že si otec príde po neho. Takže jeho otec mi ani neneoznámi, kedy si po deti príde a kedy mi ich vráti späť domov. Moja otázka teda znie: Môže si otec prísť pre svoje deti kedykoľvek sa mu zachce a vrátiť mi ich podľa svojho výberu, aj keď s tým ja ako matka, ktorej sú deti zverené, nesúhlasím? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 02.10.2023)

Dobrý deň,
nakoľko uvádzate, že sú deti zverené do osobnej starostlivosti Vám, tak zrejme disponujete súdnym rozhodnutím. Styk Vášho otca podľa všetkého nie je presne upravený a deti sa s otcom stýkajú ako uvádzate, kedy sa otcovi zachce. Ak styk v rozhodnutí nie je presne definovaný, tak sa Vy ako rodičia musíte dohodnúť na tom, kedy a na ako dlho k styku dôjde, teda nemalo by to prebiehať tak, že otec si deti príde vyzdvihnúť bez predchádzajúceho upozornenia. Povedzte otcovi, že deti majú svoj režim a požadujte, aby Vám oznámil, kedy si plánuje deti vyzdvihnúť a kedy ich vrátiť. Ak s tým nebude súhlasiť, tak pri ďalšej neohlásenej návšteve mu oznámte, že ak nebude rešpektovať Vašu požiadavku, tak nech podá návrh na súd, aby styk s deťmi určil presne, nakoľko od Vás nemôže požadovať odovzdanie detí čisto podľa jeho vôle a je potrebné sa na tom dohodnúť. 


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, po rozvode mi boli zverené naše dve deti. Dcéra, ktorá má 17 rokov, sa rozhodla ísť bývať k biologickému otcovi, pretože sme s priateľom boli na ňu prísní. Syn zostal bývať s nami. Bývalý manžel požaduje od mňa výživné vo výške 200 eur. Ja dostávam opatrovateľský príspevok na priateľovu mamu vo výške 525 eur. Môže súd určiť takéto vysoké výživné? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 01.07.2023)

Dobrý deň,
vo Vašom prípade ako uvádzate bol výkon rodičovských práv a povinností upravený súdnym rozhodnutím pri rozvode manželstva. Kým nedôjde k zmene tohto rozhodnutia, tak je povinný platiť výživné otec, ak bol naň zaviazaný v zmysle daného rozhodnutia. Ak požaduje výživné z dôvodu, že sa zmenili pomery, teda, že sa dcéra, ktorá je už takmer dospelá rozhodla žiť s ním, tak musí podať návrh na súd na zmenu tohto rozhodnutia v časti styku s Vašou dcérou, pričom nie je vylúčené, že súd bude zisťovať aj to či nedošlo k zmene pomerov vo vzťahu k Vášmu synovi. Pri výpočte výživného sa vychádza z príjmov a výdavkov oboch rodičov a z výdavkov na dieťa. Suma 200 eur ako výživného by sa dala očakávať v prípadoch, ak by Vaše príjmy dosahovali približne 800 až 1000 eur mesačne netto. 


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázku. Rozvádzam sa so svojou manželkou. Máme dve deti - chlapca, ktorý má 20 rokov, chodí na vysokú školu a práve ukončil prvý ročník, a dcéru, ktorá má 11 rokov. Manželka by ju chcela mať v osobnej starostlivosti. Moja otázka sa týka nášho syna, ktorý by chcel bývať so mnou. Narodenie syna a jeho rodný list sa v našom návrhu na rozvod vôbec nespomínajú, okrem úvodnej časti. Ako by sme mali postupovať?

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 29.06.2023)

Dobrý deň, v prípade rozvodu manželstva s maloletými deťmi je potrebné prejsť konaním o úprave výkonu rodičovských práv a povinnosti k maloletým deťom. V tomto konaní sa určuje, ktorý z rodičov bude mať právo na osobnú starostlivosť nad dieťaťom a aké bude výška príspevku na výživu dieťaťa. V prípade, že sa s manželkou nedokážete dohodnúť na podmienkach rozvodu a úpravy výkonu rodičovských práv a povinnosti k maloletým deťom po rozvode, môžete sa obrátiť na súd. 

Pokiaľ ide o plnoleté dieťa, tak pri nom sa neurčuje výživné v rozvode. Ak chce bývať s Vami, tak on sám môže požiadať matku, aby mu platila výživné. Ak nebude chcieť dobrovoľne, tak potom môže žiadať o to cez súd. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý večer, prosím Vás o radu! S otcom mojich detí už skoro tri roky nežijem. Máme spolu tri deti: 17-ročného syna, 16-ročnú dcéru a 12-ročnú dcéru. Na striedavej starostlivosti sme sa dohodli ústne, pretože ja pracujem ako opatrovateľka v Rakúsku v dvojtýždňových turnusoch a na Slovensku, kde bývam, je prácu takmer nemožné nájsť. Takže dva týždne sú deti so mnou a dva týždne žijú deti s ich starou mamou (matkou ich otca). Ona sa o nich starala, kým nedostala nedávno mozgovú príhodu. Od vtedy je na vozíku a stará sa o ňu jej dcéra. Otec mojich detí je už ženatý s inou ženou a majú spolu dve deti. Chcela by som si svoje deti dať do osobnej starostlivosti a ich otec by s tým nemal problém. Problém by však nastal na mojej strane, pretože by som musela ostať doma bez práce. Už skoro dva roky financujem oblečenie, topánky a ďalšie veci len ja. Ich otec sa na tom podieľal len prvý rok, a to napriek tomu, že poberá na deti zo Slovenska detské prídavky plus bonusy na deti. Moja otázka na Vás je, či by mi súd dal deti do osobnej starostlivosti a ako by súd riešil výdavky týkajúce sa detí, detské prídavky, bonusy, výživné? Za odpoveď Vám ďakujem.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 22.06.2023)

Dobrý deň,
ak by ste sa rozhodli podať návrh na zverenie detí do Vašej osobnej starostlivosti, tak to býva v drvivej väčšine prípadov tak, že rodič, ktorému súd dieťa zverí do osobnej starostlivosti poberá bonus na dieťa aj prídavky, a rodič, ktorý sa o deti nestará platí výživné v súdom určenej výške (väčšinou 20% až 30% z príjmu povinného rodiča). 

Samozrejme, ak sa s otcom detí viete dohodnúť, tak sa to dá vyriešiť aj bez zásahu súdu.  V konaní by sa však súd od Vášho návrhu mohol aj odchýliť, ak by sa o deti chcel starať aj otec. V prípade, že by mal otec o takúto starostlivosť záujem skúmal by sa aj názor detí. 

Pri výpočte výživného by sa vychádzalo z príjmov a výdavkov rodičov, ako aj s výdavkov detí. Úlohu by zohrávalo aj to, že otcovi vznikli ďalšie dve vyživovacie povinnosti.


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, súd mi zveril dcéru do osobnej starostlivosti. Otec dcéry, ktorý si po 14 rokoch spomenul, že jeho dcéra chodí do školy, získal informácie cez telefónny rozhovor so školou, bez toho, že by ma ako matku upovedomili. Má právo takto po telefóne žiadať informácie? Myslím si, že škola ma ako matku a zákonnú zástupkyňu mala kontaktovať okamžite. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 08.06.2023)

Dobrý deň,
v rozhodnutí o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti by mal byť vymedzený aj režim ohľadom zastupovania dieťaťa. V tomto smere však platí, že rodič, ktorý dieťa nemá vo svojej osobnej starostlivosti má právo na informácie o svojom dieťati. Povinnosť druhého rodiča informovať má rodič, ktorý sa o dieťa osobne stará, pričom medzi poskytované informácie patria napríklad aj štúdijné výsledky. Ak sa otec informoval priamo v škole, tak taktiež nepostupoval protiprávne.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala. Podala som návrh na rozvod, mám stálu prácu, vlastním nehnuteľnosť a s manželom máme dve maloleté deti. On prácu nemá a je na polovičnom invalidnom dôchodku. Koľká je pravdepodobnosť, že nás súd rozvedie a deti mi zverí do osobnej starostlivosti? Manžel s rozvodom nesúhlasí.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 08.06.2023)

Dobrý deň,

pokiaľ váš manžel s rozvodom nesúhlasí, potom bude súd najskôr skúmať, či nie je možné obnoviť vaše manželské spolužitie. Môže vás najprv odkázať na zmierne riešenie cez mediáciu. Súd má totiž primárne povinnosť viesť manželov k odstráneniu príčin rozvratu vzťahov medzi manželmi a usilovať sa o ich zmierenie. Ak by však mediácia k ničomu neviedla, potom by vás súd mal rozviesť. Musíte však súdu preukázať, že vaše vzťahy sú tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že vaše manželstvo už neplní svoju funkciu a svoj účel a že obnovenie manželského spolužitia nemožno očakávať.

To, či súd zverí mal. deti do vašej starostlivosti bude závisieť od viacerých okolností. Súd sa totiž musí zaoberať možnosťou zveriť deti do striedavej starostlivosti oboch rodičov, ak čo i len jeden z nich o striedavú starostlivosť prejaví záujem. Taktiež platí, že súd musí prihliadať aj na názor mal. detí, predovšetkým, ak sú už schopné tento vyjadriť s prihliadnutím na ich rozumovú  a vôľovú vyspelosť. Ak sa deti vyjadria, že chcú byť s vami, je možné povedať, že súd ich do striedavej starostlivosti nezverí. Rovnako tak striedavá starostlivosť si vyžaduje, aby manželia vedeli medzi sebou komunikovať, ak komunikácia medzi vami viazne, môžete aj toto oprieť vaše záporné stanovisko k striedavej starostlivosti. To komu budú deti zverené, resp. do akej starostlivosti bude skutočne závisieť od viacerých faktorov, aj od toho, ktorý sudca bude vašu vec rozhodovať. Nedá sa to vôbec s istotou vopred posúdiť. 


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, žijem so svojím partnerom v spoločnej domácnosti, ale prakticky len kvôli našej štyriročnej dcére. Teda, teoreticky, for sme sa mohli kedykoľvek rozijsť a už sme predbežne dohodnutí na striedavej starostlivosti. Môj partner však tvrdí, že by chcel získať výhradnú osobnú starostlivosť o dcéru pre prípad, že by som sa chcela presťahovať približne o 200 km ďalej, tak aby sa on nemusel tiež kvôli dcére sťahovať. Keby sme žili príliš ďaleko od seba, striedavá starostlivosť by nebola možná. Momentálne sa o dcéru staráme spoločne (ja ako mama prirodzene o niečo viac), obaja sme finančne aj bytovo samostatne zabezpečení. Môže súd z tohto dôvodu (aby ma držal vo svojej moci) schváliť jeho výhradnú osobnú starostlivosť? Pokiaľ áno, záleží len na tom, kto to prvý podá na súd?

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 23.05.2023)

Dobrý deň,
prioritná je Vaša dohoda. Ak sa dokážete dohodnúť, tak v zásade nie je potrebný žiadny zásah súdu. V prípade však, že by bol podaný návrh na súd, tak súd bude zisťovať, čo je v najlepšom záujme dieťaťa. Je pravdou, že v prípade, že majú rodičia od seba ďaleko byty, resp. domy, tak ide o okolnosť, ktorá do istej miery znemožňuje nariadenie striedavej starostlivosti, a súd by pravdepodobne pristúpil k zvereniu dieťaťa do osobnej starostlivosti Vám alebo otcovi. Súd však bude rozhodovať v najlepšom záujme dieťaťa a nie je rozhodujúce, kto podá návrh skôr.

Ak ste dohodnutí na striedavke, dajte si ju schváliť. Ak bývate ako píšete, tak súd neverí dieťa otcovi, lebo si myslí, že sa odsťahujete. Skúste s nim spísať dohodu a ak to neurobí, tak podajte návrh na súd aj sama a žiadajte striedavku. Nečakajte, pretože situácia sa môže zmeniť veľmi rychlo. 


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím vás, som rozvedená a mám dieťa zverené do mojej starostlivosti. Môže otec dieťaťa zmeniť trvalé bydlisko? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 30.04.2023)

Dobrý deň, otec vášho dieťaťa mu nemôže zmeniť trvalé bydlisko bez vášho súhlasu, nakoľko sa jedná o podstatnú vec súvisiacu s výkonom rodičovských práv a povinností, na ktorú je potrebný súhlas oboch rodičov. Vychádza sa pritom z ust. § 35 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine, ktorý hovorí: 

Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd.

Pod podstatnú vec týkajúcu sa mal. dieťaťa, o ktorej rodičia rozhodujú spoločne zahrňujeme aj rozhodnutie o mieste trvalého pobytu dieťaťa. Ak tento súhlas jeden z rodičov nedá, potom ho je možné nahradiť rozhodnutím súdu. Na to, aby to súd povolil však musia existovať riadne dôvody. 

Takýmto rozhodnutím sa rozumie aj rozhodnutie o zverení dieťaťa po rozvode rodičov jednému z nich. Preto sa pri tejto zmene pobytu dieťaťa súhlas druhého rodiča nevyžaduje.  Preto iba v prípade, že by súd rozhodol o zmene rozhodnutia vo veci starostlivosti, a teda by zveril ma. dieťa otcovi, tento by mohol bez vášho súhlasu pristúpiť k zmene trvalého pobytu vášho dieťaťa. V opačnom prípade by tak urobiť nemôže.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.