Máte
otázku?

Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

Som slobodna matka, zijuca s otcom nasich deti. Nezijeme ani ako druh a druzka. Deti maju otcovo priezvisko. Ide o 3 rocne a 2 rocne dieta. Chceme sa rozist. Mam moznost ziskat deti ja, ak aj nemaju moje meno? Dakujem

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

Dobrý deň, ak máte s partnerom spoločné deti, tak po rozchode môžete na súde podať návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom (alebo sa o úprave práv a povinností dohodnúť a dať dohodu schváliť súdu). Súd v tomto konaní rozhoduje o komplexnej úprave výkonu rodičovských práv a povinností (osobná starostlivosť, výživné, styk...). Súd pri rozhodovaní o zverení do osobnej starostlivosti neberie do úvahy skutočnosť, čie priezvisko majú deti. Priezvisko maloletých detí nie je podkladom pre rozhodnutie o zverení do osobnej starostlivosti. Súd pri rozhodovaní berie do úvahy v prvom rade záujem maloletých detí. Rovnako súd prihliadne na to, kto sa o maloleté deti staral doteraz, akým spôsobom, ktorý z rodičov má vhodné podmienky na poskytnutie potrebnej starostlivosti... Tzn. že máte možnosť získať deti do svojej osobnej starostlivosti, aj keď nemajú Vaše priezvisko.  

Trápi vás "Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, žijeme s priateľom v spoločnej domácnosti, ale žijeme spolu prakticky len kôli dcérke - 4 ročnej, takže sa môžme rozísť úplne kedykoľvek, a sme predbežné dohodnutí na striedavej starostlivosti. Priateľ mi, ale hovorí, že si chce zveriť dcéru do výhradnej osobnej starostlivosti, pre prípad, že by som sa chcela presťahovať napríklad cca o 200 km ďalej, a aby sa on nemusel tiež kvôli dcére sťahovať. Lebo keby sme boli ďaleko, nebola by možná striedavá starostlivosť. O dcérku sa staráme momentálne spoločne ( ja ako mama prirodzene o niečo viac), obaja sme finančne aj bytovo osobitne zabezpečení. Môže mu súd pre toto (aby mňa on držal v šachu) schváliť výhradnú osobnú starostlivosť? Lebo, ak áno, je to len o tom kto to prvý podá na súd?

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 23.05.2023)

Dobrý deň,
prioritná je Vaša dohoda. Ak sa dokážete dohodnúť, tak v zásade nie je potrebný žiadny zásah súdu. V prípade však, že by bol podaný návrh na súd, tak súd bude zisťovať, čo je v najlepšom záujme dieťaťa. Je pravdou, že v prípade, že majú rodičia od seba ďaleko byty, resp. domy, tak ide o okolnosť, ktorá do istej miery znemožňuje nariadenie striedavej starostlivosti, a súd by pravdepodobne pristúpil k zvereniu dieťaťa do osobnej starostlivosti Vám alebo otcovi. Súd však bude rozhodovať v najlepšom záujme dieťaťa a nie je rozhodujúce, kto podá návrh skôr.

Ak ste dohodnutí na striedavke, dajte si ju schváliť. Ak bývate ako píšete, tak súd neverí dieťa otcovi, lebo si myslí, že sa odsťahujete. Skúste s nim spísať dohodu a ak to neurobí, tak podajte návrh na súd aj sama a žiadajte striedavku. Nečakajte, pretože situácia sa môže zmeniť veľmi rychlo. 


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím Vás, som rozvedená a mám dieťa zverené do mojej starostlivosti. Môže otec dieťaťu zmeniť trvalé bydlisko? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 30.04.2023)

Dobrý deň, otec vášho dieťaťa mu nemôže zmeniť trvalé bydlisko bez vášho súhlasu, nakoľko sa jedná o podstatnú vec súvisiacu s výkonom rodičovských práv a povinností, na ktorú je potrebný súhlas oboch rodičov. Vychádza sa pritom z ust. § 35 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine, ktorý hovorí: 

Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd.

Pod podstatnú vec týkajúcu sa mal. dieťaťa, o ktorej rodičia rozhodujú spoločne zahrňujeme aj rozhodnutie o mieste trvalého pobytu dieťaťa. Ak tento súhlas jeden z rodičov nedá, potom ho je možné nahradiť rozhodnutím súdu. Na to, aby to súd povolil však musia existovať riadne dôvody. 

Takýmto rozhodnutím sa rozumie aj rozhodnutie o zverení dieťaťa po rozvode rodičov jednému z nich. Preto sa pri tejto zmene pobytu dieťaťa súhlas druhého rodiča nevyžaduje.  Preto iba v prípade, že by súd rozhodol o zmene rozhodnutia vo veci starostlivosti, a teda by zveril ma. dieťa otcovi, tento by mohol bez vášho súhlasu pristúpiť k zmene trvalého pobytu vášho dieťaťa. V opačnom prípade by tak urobiť nemôže.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať mali sme s expartnerkou súd o výživnom, v ktorom sme spísali dohodu na 4000 Čk s tým, že pán sudca bol v presvedčení o tom, že dieťa (6 mesačne) ostane v starostlivosti matky, a že mi ho dovoľuje vídať. Ale situácia vyvrcholila nakoniec tak, že ja platím alimenty ale matka začína vymýšľať a určovať si, ako sa jej zachce, kedy ho ja budem vidieť. Chcem sa opýtať, ako mám postupovať, aby som dosiahol nejaké súdne rozhodnutie, kedy môžem svojho syna vidieť, aby expartnerka sa toho držala.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 28.03.2023)

Dobrý deň,

v prípade ak doposiaľ nebolo vydané žiadne súdne rozhodnutie o styku otca s dieťaťom, tak môžete podať návrh na určenie styku s dieťaťom, kde navrhnete kedy, a ako často sa chcete stretávať s dieťaťom. Vy ako otec máte na to zákonné právo. 

Návrh podáte na rovnaký súd, ktorý rozhodoval o výživnom a uvediete v ňom, že matka Vám nechce umožniť stretávanie s dieťaťom a že navrhujete stretávanie napríklad každú druhú sobotu.

Návrh by mal byť čo najviac konkrétny, napríklad že každú druhú sobotu od 9tej do 16tej, pričom vyzdvihnutie dieťaťa a jeho odovzdanie  bude v mieste bydliska matky, stretnutie bude bez prítomnosti matky alebo v prítomnosti matky.

Na takéto podanie, ktoré má špecifické požiadavky a náležitosti, by som Vám odporučila využiť služby advokátskej kancelárie, ktorá Vám zabezpečí rýchle a efektívne rozhodnutie vo veci tak, aby ste sa mohli stretávať s Vaším synom. 


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň,
mám deti zverené do mojej starostlivosti. Žili sme s ich otcom v spoločnej domácnosti. Chcem odísť od neho. Vyhráža sa mi, že deti mi vezme. Môžem odísť a nebude mať právo mi brániť? Ďakujem.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 23.02.2023)

Dobrý deň,
otec detí Vám vo Vašom odchode zo spoločnej domácnosti brániť nemôže a na také konanie nemá žiadne právo. Ak bolo deti zverené do osobnej starostlivosti Vám súdnym rozhodnutím, tak potom máte právo na to, aby deti žili u Vás. Ak by sa otec chcel o deti taktiež osobne starať, tak by musel podať návrh na súd, a nato, aby bol úspešný by musel preukázať, že došlo k zmene pomerov.


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, rozchádzam sa s partnerom. Máme 3,5 ročného syna a ešte bývame v spoločnom byte. Chcem požiadať o zverenie syna do mojej starostlivosti. Neviem, či sa mám najprv odsťahovať a potom riešiť súd? Alebo môžem podať návrh aj teraz? Alebo nejak súčasne to riešiť? On na striedavú starostlivosť nikdy nepristúpi a dohodnúť sa s ním nedá. Bude mi chcieť syna zobrať. Bude súd prihliadať na to, že on ostane bývať vo väčšom byte v OV a ja sa presťahujem do menšieho prenajatého bytu?

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 14.02.2023)

Dobrý deň,
návrh môžete podať aj teraz. Ak však už s otcom neplánujete ďalej žiť v spoločnej domácnosti, tak bude lepšie, ak v čase podania návrhu už budete bývať sama a uvediete to aj vo Vašom návrhu na úpravu rodičovských práv a povinností. Súd v konaní o úprave styku bude skúmať ako vedia rodičia zabezpečiť starostlivosť o dieťa, avšak fakt, že otec dieťaťa bude mať väčší byt než vy, sám o sebe neodôvodňuje rozhodnutie, že dieťa bude zverené otcovi. Súd bude skúmať výdavky, príjmy rodičov a výdavky na dieťa a bude rozhodovať v najlepšom záujme dieťaťa. 


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň,
máme s partnerom 10 mesačnú dcérku, nás vzťah sa ale nevyvíja dobre a vyhráža sa mi, že ak by došlo k rozchodu, tak mi vezme dcéru. Moja otázka znie: môže súd zveriť opateru otcovi, ak mám výdavky, splátky, ktoré musím ešte niekoľko mesiacov platiť. Výška mesačne je cca 80eu. Poberám zvýšený rodičovský a prídavok.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 02.02.2023)

Dobrý deň,
rodičovské práva a povinnosti patria obom rodičom. Ak by ste sa o ich výkone po Vašom rozchode nevedeli dohodnúť, tak potom bude potrebné podať návrh na súd. V konaní sa bude skúmať, kto z rodičov je schopný zabezpečiť dieťaťu bývanie a má predpoklady na výchovu dieťaťa. Môže sa stať, že ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa záujem obaja rodičia, tak bude dieťa zverené do striedavej starostlivosti. V konaní sa budú zisťovať príjmy a výdavky rodičov, ako aj výdavky spojené s dieťaťom, avšak samotná skutočnosť, že máte výdavky a že musíte platiť splátky nemôže spôsobiť, že dieťa bude zverené výlučne do starostlivosti otca, toho sa báť nemusíte.

V prípade, ak by ste so zastupovaním v súdnom konaní potrebovali pomôcť, tak je možné obrátiť sa na advokáta.


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý večer, chcela by som sa spýtať partner sa mi stále vyhráža, že mi vezme a nedá mladšieho syna s tým, že nechcem s ním už žiť. Psychicky som už z neho vyčerpaná. Chcem sa s ním rozísť, len on to nechce nejak chápať a za to sa mi stále vyhráža. A nielen deťmi, ale aj inými vecami. Chcem sa spýtať ako by som mohla postupovať ďalej. Mám právo na deti ja? Nie sme ani zobratý a majú len jeho priezvisko. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 26.01.2023)

Dobrý deň, chápeme Vás, nejde o ľahkú situáciu. V takom prípade pravdepodobne dohoda o výkone rodičovských práv a povinností neprichádza do úvahy a bude potrebné podať návrh na súd. Príslušným súdom bude súd, v ktorého obvode má maloleté dieťa bydlisko určené dohodou rodičov alebo iným zákonným spôsobom. Rodičovské práva a povinnosti patria obom rodičom a súd bude v konaní skúmať, čo je v najlepšom záujme dieťaťa . Dieťa môže byť buď zverené do osobnej starostlivosti jedného z rodičov alebo môže výkon rodičovských práv prebiehať formou striedavej starostlivosti. Súd bude skúmať aké majú rodičia morálne predpoklady na výchovu dieťaťa, kto má záujem sa o dieťa osobne starať atď. V konaní pred súdom Vám môže poskytnúť pomoc a zastúpiť Vás advokátska kancelária. 


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň,
plánujem podať predbežné opatrenie ohľadne úpravy rodičovských práv ( stretávanie, výživné). Chcem sa opýtať, po jeho schválení, existuje nejaká lehota dokedy následne to treba riešiť aj súdnou cestou? Ide o to, že momentálne som tak zdeptaná z bývalého partnera, používa na mňa psychický nátlak, doslova mnou manipuluje. Takže k prípadnému súdu by som išla najradšej až s odstupom času, kým sa nejako psychicky pozviecham. Preto teraz chcem podať aspoň to predbežné opatrenie. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 14.01.2023)

Dobrý deň, máte to skutočne náročné. Vedeli by ste postupovať aj tak, že by ste žiadali súd, aby neodkladné opatrenie (NO) nariadil vo veci samej, t.j. nebolo by vydané len dočasne a už by sa ďalej vo veci nerozhodovalo, jedine na podklade nového návrhu, ktorý by musel podať otec maloletého.

Môže sa však stať, že súd bude mať za to, že NO nie je možné nariadiť tzv. natrvalo. V takomto prípade by nariadil NO len dočasne s tým, že by vám vo výroku uznesenia o nariadení NO uložil povinnosť v určitej lehote spravidla min. 30 dní od právoplatnosti uznesenia podať návrh na úpravu práv a povinností (ÚPP) rodičov k mal. dieťaťu. Táto lehota nie je striktne stanovená zákonom. Je to na úvahe súdu, akú lehotu v uznesení navrhovateľovi ustanoví.  V takomto prípade by ste boli povinná návrh podať s tým, že súd by následne vyzval otca mal., aby sa k tomuto vyjadril a až následne by vytýčil pojednávanie vo veci, t. j. uplynul by nejaký čas, ktorý by s väčšou pravdepodobnosťou nemusel byť zrovna krátky, čiže aj v takomto prípade sa nemusíte obávať, že by ste sa museli pojednávania zúčastniť vo veľmi krátkom čase po podaní návrhu na ÚPP. 


Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň, s ex priateľom máme spoločne 15-mesačné dieťa. Rozišli sme sa a nežijeme spolu. Má o neho záujem a aj ja súhlasím s tým, aby sa stretávali. Dohodli sme sa bez súdu na intenzite 3 x do týždňa  s tým, že si ho bráva ku sebe (bezo mňa) 2 x na 1, 5 hodiny a 1 x na 8 hodín. Deje sa ale to, že ex partner pokladá toto medzi nami dohodnuté striedanie za záväzné i, keď sú napríklad dni, kedy naše dieťatko nie je vo svojej koži a nepokladám za vhodné ho dať odo mňa preč. Viete mi prosím povedať, ako mám postupovať? Môžem mu ho aj nedať? Alebo je to mojou povinnosťou mu ho dať za každých okoloností? Moje argumenty nechce akceptovať.
Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 12.01.2023)

Dobrý deň, pokiaľ nie je styk striktne upravený súdom, potom je na rodičovi, ktorý má dieťa v starostlivosti, či toto dieťa druhému rodičovi vydá na styk alebo nie. Ak by s tým otec nesúhlasil, mohol by podať návrh na súd a žiadať, aby súd upravil styk s maloletým striktne. To sa deje pri nezhode rodičov. On chce styk s dieťaťom a Vy nie, potom treba žiadať upraviť styk súdom. Potom, ak by súd o styku rozhodol a presne by stanovil časy, kedy sa otec môže s maloletým stretávať, budete musieť takéto súdne rozhodnutie rešpektovať. V opačnom prípade môže potom otec podať aj návrh na výkon rozhodnutia. V súčasnosti sa však nedopúšťate žiadneho konania v rozpore so zákonom ak mu dieťa nedáte. Nemôže zavolať políciu, aby to riešila. Jedine sa obrátiť na súd. Ale ak by Vám zobral dieťa a už vám ho nedal, tak tiež nemôžete volať políciu, aby to vyriešila autoritatívne. Polícia vás pošle, aby ste to riešili súdom. 


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky (Rodinné právo)

Dobrý deň,
mám záujem podať návrh o zverenie dieťaťa do mojej výhradnej starostlivosti. Ako to celé prebieha? Koľko stojí celá služba advokáta za vybavenie náležitosti spolu so súdnymi poplatkami?
Ďakujem.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky

(odpoveď odoslaná: 08.01.2023)

Dobrý deň,
čo sa týka výkonu rodičovských práv a povinností, tak platí, že na ich výkone sa majú prednostne dohodnúť rodičia, a teda, ak by otec s Vaším návrhom súhlasil, tak sa dá celá vec vyriešiť bez zásahu súdu. V prípade, že súhlasiť nebude, tak je potrebné podať návrh na príslušný súd, aby bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti Vám a aby bol otec zaviazaný na platenie výživného. Súd však Vaším návrhom nebude viazaný a bude v konaní skúmať čo je v najlepšom záujme dieťaťa, teda ktorý rodič dokáže zabezpečí pre výchovu dieťaťa lepšie podmienky. Môže rozhodnúť aj tak, že nariadi striedavú starostlivosť o dieťa. Čo sa týka výživného bude záležať od majetkových možností a pomerov rodiča, avšak môže sa stať, najmä v prípade, že bude dieťa v striedavej starostlivosti oboch rodičov, že výživné súd neurčí vôbec. 

Súdny poplatok sa v tomto prípade neplatí, nakoľko ide o konanie vo veciach starostlivosti súdu o maloletých. Čo sa týka ceny zastupovania v takomto konaní, tak v prípade záujmu by sme Vám zaslali cenovú ponuku.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku