Máte
otázku?

Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banská Bystrica

Otázka: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné

Dobry den. Chcem podat na sud navrh na zverenie deti do osobnej starostlivosti a navrh na vyzivne. Ako mam postupovat? Potrebujem k tomuto priebehu pravnika, ci sa mozem zastupovat na sude sama? Potrebujem dolozit nejake dokazy, popripade su potrebni nejaki svedkovia? S otcom deti nie sme zobrati, on od nas dobrovolne odisiel a o deti sa nezaujima. Nechcem sa s nim na sude hadat. Potrebujem rozhodnutie, ze spolu nezijeme a ze o deti sa staram ja a aby mu sud urcil nejake vyzivne, ktore uz rok neplati. Dakujem.

Odpoveď: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné

Dobrý deň. Návrh na súd na zverenie detí do Vašej osobnej starostlivosti môžete podať na súd aj sama. Pokiaľ si viete návrh sama napísať a budete vedieť súdu predostrieť Váš návrh, v tom prípade advokáta nepotrebujete. Návrh podávate na súde, v mieste kde sa nachádza trvalý pobyt Vašich detí. Návrh musí obsahovať základné náležitosti, t.j. kto ho podáva, akej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť podpísaný a môže byť aj datovaný. Konanie o úprave práv a povinností k maloletým deťom nie je spoplatnené. Návrh podávate Vy ako matka za účasti Vašich maloletých detí. K návrhu je potrebné priložiť rodné listy detí. V návrhu uvediete komu navrhujete, aby boli deti zverené do starostlivosti, kto ich bude zastupovať a spravovať ich majetok a kto bude platiť výživné a v akej výške. Náklady na maloleté deti, ako aj Vaše náklady a Vaše príjmy je potrebné zdokladovať a priložiť k návrhu. Súd po podaní návrhu priberie do konania kolízneho opatrovníka, ktorý zistí pomery vo Vašej rodine a tiež sa vyjadrí k Vášmu návrhu, ako aj k výške výživného. Návrh súd zašle aj otcovi maloletých detí na vyjadrenie sa. Až následne súd vytýči pojednávanie. K rozhodnutiu zväčša dochádza už na prvom pojednávaní, pokiaľ sa pojednávania zúčastnia obaja rodičia. Ak budete potrebovať návrh sformulovať môžete sa obrátiť na nás a odporučíme Vám advokáta. Pokiaľ nemáte finančné prostriedky na advokáta, máte právo sa obrátiť aj na Centrum právnej pomoci.

Trápi vás "Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň,
potrebovala by som poradiť ako napísať návrh na súd o zverenie dieťaťa do mojej výlučnej starostlivosti.

Odpoveď: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné

(odpoveď odoslaná: 31.03.2023)

Dobrý deň,
najprv je potrebné zistiť či bol výkon rodičovských práv a povinností určený iba dohodou Vás a druhého rodiča alebo autoritatívnym spôsobom, teda súdnym rozhodnutím. Ak bol výkon určený rozhodnutím, tak Vám odporúčame návrh podať až keď sa zmenili pomery. V návrhu na zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti Vám bude potrebné popísať v akom režime funguje dieťa v súčasnosti, tiež bude potrebné súdu preukázať, aké príjmy a výdavky majú obaja rodičia a aké sú výdavky na dieťa.

Ak budete navrhovať, aby bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti Vám, tak súčasne navrhnite, aby súd určil aj výživné. Môže sa však stať, že súd rozhodne aj inak ako navrhujete, nakoľko nie je v konaní viazaný Vaším návrhom a kľúčovým pri rozhodovaní bude najlepší záujem dieťaťa.

Aj keď návrh nebude dokonalý, nevadí to, súd bude rozhodovať vždy v záujme dieťaťa. Možno by som Vám ale odporúčal aspoň krátku konzultáciu s advokátom. Predídete tak veľa problémom. 


Podotázka: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať,  mám ako matka dieťaťa ŤZP právo, aby ma zastupoval právnik na súde ohľadne zverenia dieťaťa do osobnej starostlivosti a výživného na dieťa? A vedel by mi právnik spísať aj návrhy na tieto dve veci? A ešte by som poprosila ako je to spoplatnené a koľko by to stalo. Ďakujem.

Odpoveď: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné

(odpoveď odoslaná: 08.01.2023)

Dobrý deň, ktokoľvek, kto sa rozhodne pre začatie civilného konania na súde je oprávnený nechať sa zastúpiť či už advokátom alebo všeobecným zástupcom. Civilný sporový poriadok v ust. § 89 ods. 2 súčasne ustanovuje, že "Ak zvoleným zástupcom nie je advokát, súd uznesením, ktoré doručí zastúpenej strane, rozhodne, že zastúpenie podľa odseku 1 nepripúšťa, ak zástupca zjavne nie je spôsobilý na riadne zastupovanie alebo ak ako zástupca vystupuje vo viacerých konaniach." Preto je lepšie nechať sa rovno zastúpiť advokátom a nie pokutníkom. 

Samozrejme advokát je spôsobilý na to, aby vám spísal návrh na úpravu práv a povinností k mal. dieťaťu, ktorý v sebe zahŕňa aj návrh na určenie výživného na mal. dieťa. Advokát vás dokáže aj v celom konaní pred súdom zastúpiť. Pokiaľ ide o odmenu advokáta, táto nie je ustanovená striktne, naopak závisí od okolností konkrétneho prípadu. U nás je postup taký, že klienti si najprv objednajú konzultáciu (tel./ osobnú / video), kde s advokátom preberú celú vec a následne advokát po oboznámení sa s konkrétnym skutkovým stavom stanoví presnú odmenu za úkon právnej pomoci.

Ak nemáte dostatočný príjem na zastupovanie advokátom, môžete sa obrátiť na centrum právnej pomoci, ktoré prideľuje advokátov (ak splníte podmienky - príjmové a majetkové). 


Podotázka: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň,
môžem podať návrh na určenie výživného pre moje dieťa ak som vydatá, žijeme s manželom v spoločnej domácnosti, ale na dieťa vôbec neprispieva?

Odpoveď: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné

(odpoveď odoslaná: 28.12.2022)

Dobrý deň,
v prípade, že je Váš manžel zároveň aj otcom dieťaťa, tak má rodičovské práva a povinnosti k svojmu dieťa. Vyživovacia povinnosť sa ukladá najmä v tích prípadoch, keď je dieťa zverené do osobnej starostlivosti jedného z rodičov. Keďže tento rodič poskytuje dieťaťu bývanie a stará sa o neho na každodennej báze, tak druhý rodič túto svoju povinnosť vykonáva platením výživného, ktoré slúži nato, aby všetky náklady neznášal iba jeden rodič. Keď spolu žijete v jednej domácnosti a staráte sa o dieťa spoločne, tak by bolo určovanie výživného náročnejšie, avšak nebolo by to nemožné. Taktiež platí, že sa rodičia o výkone práv a povinností k maloletému dieťaťu majú dohodnúť. Ak sa však dohodnúť neviete a Váš manžel je zároveň otcom dieťaťa, tak potom môžete podať na súd návrh.

Ak však Váš manžel nie je otcom dieťaťa, tak potom rodičovské práva a povinnosti nemá. V prípade, že sa dieťa narodilo už počas Vášho manželstva, tak sa stáva Váš manžel otcom automaticky. V prípade, že by sa narodilo pred vznikom manželstva, tak bude potrebné otcovstvo určiť.


Trápi vás "Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem podať návrh na opatrovanie dcérky ako matka. Čo mi k tomu treba? A ako sa vypisuje žiadosť?

Odpoveď: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné

(odpoveď odoslaná: 21.11.2022)

Dobrý deň,
v zmysle Vami uvedených informácií predpokladám, že dohoda o výkone práv a povinností s druhým rodičom k Vašej dcére nie je možná. V takom prípade je potrebné obrátiť sa na súd a podať návrh na zverenie dieťaťa do Vašej osobnej starostlivosti a určenie výživného pre druhého rodiča. Návrh sa podáva na miestne príslušný súd, ktorým je súd v obvode ktorého má dieťa bydlisko určené dohodou rodičov, prípadne iným zákonným spôsobom.

V návrh opíšte skutkové okolnosti a podložte ich dôkazmi. Súd pri rozhodovaní bude vychádzať z najlepšieho záujmu maloletého, a teda bude zisťovať, či viete výkon osobnej starostlivosti o dieťa zabezpečiť, teda či viete dieťaťu poskytnúť vhodné ubytovanie, či dosahujete príjem atď. Na preukázanie uvedených skutočností môžu poslúžiť fotografie domu, detských izieb a aj výplatné pásky, ktoré môžete predložiť rovno k návrhu. Ak by ste s vypracovaním návrhu potrebovali pomôcť, tak môžete vyhľadať pomoc advokáta.


Podotázka: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Mala by som otázku. Mám 8 ročného syna, priateľa som opustila, keď malý mal 4 roky, nemali sme svadbu len sme žili spolu. Po rozchode som ho požiadala o výživné, ktoré platil len občas alebo menej ako sme boli dohodnutý, na súde sme neboli. Teraz už žije v zahraničí a ma slušný príjem a každý druhý mesiac ho musím požiadať o tie peniaze ale stále sa vyhovára, že už poslal alebo, že pošle na budúci mesiac. Už asi 3 mesiace ani cent som nedostala. O syna sa prestal zaujímať ani mu nezavolal ani nekúpil mu nič(vianoce, meniny). Uvažujem, že idem to riešiť cez súd. Ako to mám začať riešiť? Kde treba podať žiadosť? A, keď budeme to riešiť cez súd budem musieť platiť súd alebo advokáta ja? A bude sa dať aj spätne žiadať o tie výživné? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné

(odpoveď odoslaná: 02.02.2022)

Dobrý deň,
návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností sa podáva na súde v mieste bydliska dieťaťa. Tým, že zatiaľ v tejto veci nemáte absolútne žiadne súdne rozhodnutie, bude potrebné, aby súd rozhodol komplexne o výkone všetkých rodičovských práv a povinností, a teda upraviť osobnú starostlivosť, výživné a styk s dieťaťom. 

Takéto súdne konanie je bez poplatkov. Ak si však na zastupovanie zvolíte advokáta, toho budete musieť zaplatiť Vy, nakoľko v týchto konaniach sa nepriznáva nárok na náhradu trov súdneho konania. Ak ste v hmotnej núdzi, môžete požiadať o advokáta cez Centrum právnej pomoci.

Výživné spätne je síce možné žiadať, ale ide o výnimočné prípady. Váš prípad by však nespĺňal podmienky žiadania výživného spätne. Vo Vašom prípade Vám súd prizná výživné až odo dňa podania návrhu na súd.


Podotázka: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Prosím Vás chcela by som sa spýtať ako mám prosím Vás napísať žiadosť o zverenie dieťaťa do starostlivosť matky a zároveň žiadosť o výživné. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné

(odpoveď odoslaná: 22.03.2021)

Dobrý deň,
v prvom rade je potrebné v návrhu uviesť označenie účastníkov konania. Ak nepoznáte adresu, kde sa teraz otec dieťaťa nachádza uveďte poslednú známu adresu. Ďalej v návrhu musíte popísať skutkový stav veci. Tzn. z akého partnerského vzťahu dieťa pochádza, či teraz žijete spoločne s partnerom, ak nie odkedy, ako sa staráte o dieťa, ako a či navštevuje otec dieťa, či platí výživné... Najdôležitejší je tzv. petit návrhu. Tam musí byť uvedené, že žiadate aby súd zveril maloleté dieťa do Vašej osobnej starostlivosti, žiadate aby platil otec výživné v určitej výške a tiež navrhujete určitým spôsobom (alebo nenavrhujete vôbec) upraviť jeho styk s dieťaťom. V týchto konaniach, ak návrh podáva jeden z rodičov, súd striktne nežiada, aby bol petit napísaný presne, ako si to vyžaduje zákon, súdna prax. Z petitu však musí byť zrejmé, čo žiadate.


Trápi vás "Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné (Rodinné právo)

Chcela by som poradiť. Mám trojročného syna a nedávno sme mali súd s priateľom a bol mu zverený a platím výživné 85eur a ja som momentálne nezamestnaná a chcela by som to znížiť môžem to podať, aj keď to je tak skoro teda pred dvoma týždňami ten súd, či mám počkať pol roka? A potom podať o zníženie výživného? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné

(odpoveď odoslaná: 28.01.2020)

Dobrý deň, o zmenu rozhodnutia vo veci maloletých detí je možné požiadať v takom prípade, ak došlo od posledného rozhodnutia k takej zmene pomerov, ktoré odôvodňuje zmenu súdneho rozhodnutia. V prvom rade je otázne, či vôbec toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. Ak nie, mohli by ste sa ešte voči nemu odvolať. Ak je už rozhodnutie právoplatné, tak bude rozhodujúca tá skutočnosť, kedy došlo k ukončeniu pracovného pomeru. To, že ste v súčasnosti nezamestnaná však automaticky nemusí spôsobiť zmenu súdneho rozhodnutia o výške výživného, nakoľko súdy v takýchto prípadoch vychádzajú aj z tzv. potencionality príjmu. Tzn. že súd prihliada na to, že ste schopná dosahovať určitý príjem, i keď aktuálne nie ste zamestnaná (najmä v tých oblastiach, kde na trhu práce nie je ťažké si nájsť nové miesto). Ak teda k zmene pomerov došlo po právoplatnom skončení súdneho konania, nemusíte čakať pol roka kým podáte návrh na zníženie výživného.


Podotázka: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň, ako mám postupovať, keď si chcem podať o výživné na dieťa, ale písomnou formou mimosúdne. Chcem sa dohodnúť písomnou formou. Kde mám začať a treba ísť aj tak na súd? Proste chceme to mimosúdne a dohodnutí sme. Ďakujem.

Odpoveď: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné

(odpoveď odoslaná: 07.11.2019)

Dobrý deň. O výške výživného pre maloleté dieťa sa môžu rodičia pochopiteľne aj dohodnúť. Tu však treba mať na zreteli fakt, že na to, aby bola takáto dohoda právne vynútiteľná, je potrebné, aby ju schválil súd. Inak, v prípade ak sa nedodrží, na jej podklade sa nebude dať začať nútený výkon (exekúcia). Súd takéto dohody schvaľujem rozsudkom.

Preto, ak chcete aby bola dohoda rodičov aj vymáhateľná (tzn. ak by ju povinný rodič porušil, mohla by sa začať exekúcia na výživné), je potrebné dohodu najskôr uzavrieť v písomnej podobe a priložiť ju k návrhu na súd, na základe ktorého sa bude žiadať určenie výživného. Ak bude dohoda uzavretá v najlepšom záujme dieťaťa a bude sledovať jednak jeho odôvodnené potreby a jednak aj schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného rodiča, súd by ju mal rozsudkom schváliť.


Podotázka: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, čo robiť, keď som podávala návrh na súd na maloletého syna (dnes) a nedopatrením som nepriložila jeho rodný list. Akým spôsobom to čím skôr napraviť? Ďakujem veľmi pekne za radu. S pozdravom.

Odpoveď: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné

(odpoveď odoslaná: 18.09.2018)

Dobrý deň, postačuje ak spravíte krátke podanie s názvom Založenie listinného dôkazu do súdneho spisu a spolu s rodným listom toto podanie podáte k spisovej značke konania, ktoré je uvedené na potvrdení o podaní návrhu. Ak ste si na podateľni nevyžiadali potvrdenie o podaní návrhu, budete musieť Vašu spisovú značku najskôr zistiť prostredníctvom infocentra súdu.


Trápi vás "Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň. Potrebujem poradiť. S bývalým partnerom máme spoločného 12 ročného syna. Manželia sme neboli. Po rozchode sme sa dohodli na výživnom na syna a každý druhý týždeň si ho berie. Takto všetko roky klapalo. No žiaľ situácia sa z jeho strany zmenila. Berie si syna ako jemu vyhovuje. Týmto pádom chcem zveriť syna do svojej starostlivosti a zároveň zvýšiť výživne, plus podieľať sa na polovičnom platení táborov atď. A vymedzenie času kedy s ním má tráviť čas. Nakoľko ma prešla už trpezlivosť. Preto Vás žiadam o radu ako postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné

(odpoveď odoslaná: 03.04.2018)

Dobrý deň, v takýchto prípadoch je potrebné na miestne príslušný súd (podľa bydliska maloletého dieťaťa) podať návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností podľa ustanovenia § 36 Zákona o rodine. V tomto súdnom konaní bude súd rozhodovať o tom, komu bude maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, v akej výške bude druhý rodič platiť výživné a tiež ako bude upravený styk druhého rodiča s dieťaťom. V návrhu na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností je potrebné súdu podrobne popísať skutočný stav veci, t.j. ako sa o Vášho syna staráte v súčasnosti, koľko Vám platí otec na výživu dieťaťa, ako by ste chceli aby boli upravené rodičovské práva a povinnosti. V zmysle Civilného mimosporového poriadku má súd v takýchto konaniach povinnosť vypočuť názor maloletého dieťaťa, ak je rozumovo tak vyspelý, že dokáže sám prejaviť svoj názor. Vzhľadom na to, že Váš syn má 12 rokov predpokladám, že v konaní bude s vysokou pravdepodobnosťou vypočutý a súd pri rozhodovaní prihliadne na jeho prejavenú vôľu. Po zistení skutočného stavu veci a záujmu Vášho maloletého dieťaťa súd pristúpi k rozhodovaniu o úprave výkonu rodičovských práv a povinností.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku