Máte
otázku?

Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banská Bystrica

Otázka: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné

Dobry den. Chcem podat na sud navrh na zverenie deti do osobnej starostlivosti a navrh na vyzivne. Ako mam postupovat? Potrebujem k tomuto priebehu pravnika, ci sa mozem zastupovat na sude sama? Potrebujem dolozit nejake dokazy, popripade su potrebni nejaki svedkovia? S otcom deti nie sme zobrati, on od nas dobrovolne odisiel a o deti sa nezaujima. Nechcem sa s nim na sude hadat. Potrebujem rozhodnutie, ze spolu nezijeme a ze o deti sa staram ja a aby mu sud urcil nejake vyzivne, ktore uz rok neplati. Dakujem.

Odpoveď: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné

Dobrý deň. Návrh na súd na zverenie detí do Vašej osobnej starostlivosti môžete podať na súd aj sama. Pokiaľ si viete návrh sama napísať a budete vedieť súdu predostrieť Váš návrh, v tom prípade advokáta nepotrebujete. Návrh podávate na súde, v mieste kde sa nachádza trvalý pobyt Vašich detí. Návrh musí obsahovať základné náležitosti, t.j. kto ho podáva, akej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť podpísaný a môže byť aj datovaný. Konanie o úprave práv a povinností k maloletým deťom nie je spoplatnené. Návrh podávate Vy ako matka za účasti Vašich maloletých detí. K návrhu je potrebné priložiť rodné listy detí. V návrhu uvediete komu navrhujete, aby boli deti zverené do starostlivosti, kto ich bude zastupovať a spravovať ich majetok a kto bude platiť výživné a v akej výške. Náklady na maloleté deti, ako aj Vaše náklady a Vaše príjmy je potrebné zdokladovať a priložiť k návrhu. Súd po podaní návrhu priberie do konania kolízneho opatrovníka, ktorý zistí pomery vo Vašej rodine a tiež sa vyjadrí k Vášmu návrhu, ako aj k výške výživného. Návrh súd zašle aj otcovi maloletých detí na vyjadrenie sa. Až následne súd vytýči pojednávanie. K rozhodnutiu zväčša dochádza už na prvom pojednávaní, pokiaľ sa pojednávania zúčastnia obaja rodičia. Ak budete potrebovať návrh sformulovať môžete sa obrátiť na nás a odporučíme Vám advokáta vo Vašom okolí. Pokiaľ nemáte finančné prostriedky na advokáta, máte právo sa obrátiť aj na Centrum právnej pomoci.

Trápi vás "Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Mala by som otázku. Mám 8 ročného syna, priateľa som opustila, keď malý mal 4 roky, nemali sme svadbu len sme žili spolu. Po rozchode som ho požiadala o výživné, ktoré platil len občas alebo menej ako sme boli dohodnutý, na súde sme neboli. Teraz už žije v zahraničí a ma slušný príjem a každý druhý mesiac ho musím požiadať o tie peniaze ale stále sa vyhovára, že už poslal alebo, že pošle na budúci mesiac. Už asi 3 mesiace ani cent som nedostala. O syna sa prestal zaujímať ani mu nezavolal ani nekúpil mu nič(vianoce, meniny). Uvažujem, že idem to riešiť cez súd. Ako to mám začať riešiť? Kde treba podať žiadosť? A, keď budeme to riešiť cez súd budem musieť platiť súd alebo advokáta ja? A bude sa dať aj spätne žiadať o tie výživné? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné

(odpoveď odoslaná: 02.02.2022)

Dobrý deň,
návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností sa podáva na súde v mieste bydliska dieťaťa. Tým, že zatiaľ v tejto veci nemáte absolútne žiadne súdne rozhodnutie, bude potrebné, aby súd rozhodol komplexne o výkone všetkých rodičovských práv a povinností, a teda upraviť osobnú starostlivosť, výživné a styk s dieťaťom. 

Takéto súdne konanie je bez poplatkov. Ak si však na zastupovanie zvolíte advokáta, toho budete musieť zaplatiť Vy, nakoľko v týchto konaniach sa nepriznáva nárok na náhradu trov súdneho konania. Ak ste v hmotnej núdzi, môžete požiadať o advokáta cez Centrum právnej pomoci.

Výživné spätne je síce možné žiadať, ale ide o výnimočné prípady. Váš prípad by však nespĺňal podmienky žiadania výživného spätne. Vo Vašom prípade Vám súd prizná výživné až odo dňa podania návrhu na súd.


Podotázka: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Prosím Vás chcela by som sa spýtať ako mám prosím Vás napísať žiadosť o zverenie dieťaťa do starostlivosť matky a zároveň žiadosť o výživné. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné

(odpoveď odoslaná: 22.03.2021)

Dobrý deň,
v prvom rade je potrebné v návrhu uviesť označenie účastníkov konania. Ak nepoznáte adresu, kde sa teraz otec dieťaťa nachádza uveďte poslednú známu adresu. Ďalej v návrhu musíte popísať skutkový stav veci. Tzn. z akého partnerského vzťahu dieťa pochádza, či teraz žijete spoločne s partnerom, ak nie odkedy, ako sa staráte o dieťa, ako a či navštevuje otec dieťa, či platí výživné... Najdôležitejší je tzv. petit návrhu. Tam musí byť uvedené, že žiadate aby súd zveril maloleté dieťa do Vašej osobnej starostlivosti, žiadate aby platil otec výživné v určitej výške a tiež navrhujete určitým spôsobom (alebo nenavrhujete vôbec) upraviť jeho styk s dieťaťom. V týchto konaniach, ak návrh podáva jeden z rodičov, súd striktne nežiada, aby bol petit napísaný presne, ako si to vyžaduje zákon, súdna prax. Z petitu však musí byť zrejmé, čo žiadate.


Podotázka: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné (Rodinné právo)

Chcela by som poradiť. Mám trojročného syna a nedávno sme mali súd s priateľom a bol mu zverený a platím výživné 85eur a ja som momentálne nezamestnaná a chcela by som to znížiť môžem to podať, aj keď to je tak skoro teda pred dvoma týždňami ten súd, či mám počkať pol roka? A potom podať o zníženie výživného? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné

(odpoveď odoslaná: 28.01.2020)

Dobrý deň, o zmenu rozhodnutia vo veci maloletých detí je možné požiadať v takom prípade, ak došlo od posledného rozhodnutia k takej zmene pomerov, ktoré odôvodňuje zmenu súdneho rozhodnutia. V prvom rade je otázne, či vôbec toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. Ak nie, mohli by ste sa ešte voči nemu odvolať. Ak je už rozhodnutie právoplatné, tak bude rozhodujúca tá skutočnosť, kedy došlo k ukončeniu pracovného pomeru. To, že ste v súčasnosti nezamestnaná však automaticky nemusí spôsobiť zmenu súdneho rozhodnutia o výške výživného, nakoľko súdy v takýchto prípadoch vychádzajú aj z tzv. potencionality príjmu. Tzn. že súd prihliada na to, že ste schopná dosahovať určitý príjem, i keď aktuálne nie ste zamestnaná (najmä v tých oblastiach, kde na trhu práce nie je ťažké si nájsť nové miesto). Ak teda k zmene pomerov došlo po právoplatnom skončení súdneho konania, nemusíte čakať pol roka kým podáte návrh na zníženie výživného.


Trápi vás "Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň, ako mám postupovať, keď si chcem podať o výživné na dieťa, ale písomnou formou mimosúdne. Chcem sa dohodnúť písomnou formou. Kde mám začať a treba ísť aj tak na súd? Proste chceme to mimosúdne a dohodnutí sme. Ďakujem.

Odpoveď: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné

(odpoveď odoslaná: 07.11.2019)

Dobrý deň. O výške výživného pre maloleté dieťa sa môžu rodičia pochopiteľne aj dohodnúť. Tu však treba mať na zreteli fakt, že na to, aby bola takáto dohoda právne vynútiteľná, je potrebné, aby ju schválil súd. Inak, v prípade ak sa nedodrží, na jej podklade sa nebude dať začať nútený výkon (exekúcia). Súd takéto dohody schvaľujem rozsudkom.

Preto, ak chcete aby bola dohoda rodičov aj vymáhateľná (tzn. ak by ju povinný rodič porušil, mohla by sa začať exekúcia na výživné), je potrebné dohodu najskôr uzavrieť v písomnej podobe a priložiť ju k návrhu na súd, na základe ktorého sa bude žiadať určenie výživného. Ak bude dohoda uzavretá v najlepšom záujme dieťaťa a bude sledovať jednak jeho odôvodnené potreby a jednak aj schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného rodiča, súd by ju mal rozsudkom schváliť.


Podotázka: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, čo robiť, keď som podávala návrh na súd na maloletého syna (dnes) a nedopatrením som nepriložila jeho rodný list. Akým spôsobom to čím skôr napraviť? Ďakujem veľmi pekne za radu. S pozdravom.

Odpoveď: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné

(odpoveď odoslaná: 18.09.2018)

Dobrý deň, postačuje ak spravíte krátke podanie s názvom Založenie listinného dôkazu do súdneho spisu a spolu s rodným listom toto podanie podáte k spisovej značke konania, ktoré je uvedené na potvrdení o podaní návrhu. Ak ste si na podateľni nevyžiadali potvrdenie o podaní návrhu, budete musieť Vašu spisovú značku najskôr zistiť prostredníctvom infocentra súdu.


Podotázka: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň. Potrebujem poradiť. S bývalým partnerom máme spoločného 12 ročného syna. Manželia sme neboli. Po rozchode sme sa dohodli na výživnom na syna a každý druhý týždeň si ho berie. Takto všetko roky klapalo. No žiaľ situácia sa z jeho strany zmenila. Berie si syna ako jemu vyhovuje. Týmto pádom chcem zveriť syna do svojej starostlivosti a zároveň zvýšiť výživne, plus podieľať sa na polovičnom platení táborov atď. A vymedzenie času kedy s ním má tráviť čas. Nakoľko ma prešla už trpezlivosť. Preto Vás žiadam o radu ako postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné

(odpoveď odoslaná: 03.04.2018)

Dobrý deň, v takýchto prípadoch je potrebné na miestne príslušný súd (podľa bydliska maloletého dieťaťa) podať návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností podľa ustanovenia § 36 Zákona o rodine. V tomto súdnom konaní bude súd rozhodovať o tom, komu bude maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, v akej výške bude druhý rodič platiť výživné a tiež ako bude upravený styk druhého rodiča s dieťaťom. V návrhu na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností je potrebné súdu podrobne popísať skutočný stav veci, t.j. ako sa o Vášho syna staráte v súčasnosti, koľko Vám platí otec na výživu dieťaťa, ako by ste chceli aby boli upravené rodičovské práva a povinnosti. V zmysle Civilného mimosporového poriadku má súd v takýchto konaniach povinnosť vypočuť názor maloletého dieťaťa, ak je rozumovo tak vyspelý, že dokáže sám prejaviť svoj názor. Vzhľadom na to, že Váš syn má 12 rokov predpokladám, že v konaní bude s vysokou pravdepodobnosťou vypočutý a súd pri rozhodovaní prihliadne na jeho prejavenú vôľu. Po zistení skutočného stavu veci a záujmu Vášho maloletého dieťaťa súd pristúpi k rozhodovaniu o úprave výkonu rodičovských práv a povinností.


Trápi vás "Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či môžem požiadať súd pri rozvodovom konaní a pri určovaní výšky výživného o doplatenie výživného nakoľko manžel platil v čase rozvodu nízku čiastku (75e). Na pojednávaní ho sudca upozornil, aby platil viac no sumu upravil na (100e). Chcela by som, aby sudca nariadil doplatenie výživného od začiatku rozvodu, až po koniec rozvodu do takej výšky akú určí súd. Ako postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné

(odpoveď odoslaná: 28.05.2017)

Dobrý deň. V súdnom konaní je potrebné navrhnúť, ak ste Vy ako navrhovateľka, aby súd rozhodol o povinnosti platiť výživné odo dňa podania návrhu na rozvod manželstva, nie od právoplatnosti rozhodnutia súdu. Ak Vám súd vyhovie zaviaže otca maloletého dieťaťa platiť mesačné výživné a ešte aj zameškané výživné, ktoré vypočíta odo dňa podania návrhu na rozvod do rozhodnutia súdu o rozvode manželstva. 


Podotázka: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné (Rodinné právo)

Mám 22 rokov, študujem na VŠ a chcela by som požiadať môjho biologického otca o platenie výživného. On však v mojom rodnom liste nie je uvedený (mám tam uvedené, že otec je neznámy). Moja mama nikdy nepodávala na súd návrh o určenie otcovstva ani návrh na výživné. S mamou ma vychovával môj nevlastný otec približne od 2 rokov. Nevlastný otec a mama neboli zosobášení, nevlastný otec zomrel pred 3 rokmi. Obraciam sa na Vás s otázkou, či môžem vôbec podať na súd návrh na výživné, poprípade, či sa dá vymáhať aj spätne výživné (od doby narodenia) a či plynie/uplynula nejaká premlčacia doba na podanie takéhoto návrhu. 

Odpoveď: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné

(odpoveď odoslaná: 23.05.2017)

Dobrý deň, vo Vašom prípade je nevyhnutné najskôr iniciovať konanie o určenie otcovstva. Podľa § 94 zákona o rodine, ak nedošlo k určeniu otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov, môže dieťa, matka alebo muž, ktorý tvrdí, že je otcom, navrhnúť, aby otcovstvo určil súd. Za otca sa považuje muž, ktorý s matkou dieťaťa súložil v čase, od ktorého neprešlo do narodenia dieťaťa menej ako stoosemdesiat a viac ako tristo dní, ak jeho otcovstvo nevylučujú závažné okolnosti. Na podanie návrhu ste preto ako dieťa oprávnená, pričom návrh môžete podať kedykoľvek bez obmedzenia lehotou.  V zmysle § 77 zákona o rodine platí, že právo na výživné sa nepremlčuje. Možno ho však priznať len odo dňa začatia súdneho konania. V prípade výživného pre maloleté dieťa platí výnimka, keď možno výživné priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa.


Podotázka: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc. Mali sme pojednávanie vo veci zvýšenia výživného, na tomto pojednávaní sme boli iba vypočutí ja a exmanžel – príjmy, výdavky, potreby dieťaťa. Pojednávanie sa skončilo s tým, že musíme doložiť ešte určite papiere do 30 dni. Teda bude aj ďalšie pojednávanie. Exmanžel pracuje v zahraničí domov príde cca o pol roka. Môže ďalšie pojednanie prebehnúť aj bez neho? On ma právneho zástupcu. Ďalej by som sa chcela spýtať, že termín 30 dni sa začína počítať od nasledujúceho dňa po pojednávaní? Ďakujem Vám pekne za odpoveď.

Odpoveď: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné

(odpoveď odoslaná: 08.05.2017)

Dobrý deň, ak má Váš bývalý manžel právneho zástupcu, jeho účasť v predmetnom súdnom konaní nie je potrebná, aj vzhľadom na to, že vo veci už vypovedal a vyjadril sa k návrhu na začatie konania. Podľa § 117 a nasl. Civilného sporového poriadku, lehota je súdom alebo zákonom ustanovený časový úsek na vykonanie úkonu. Lehota môže byť určená podľa hodín, dní, týždňov, mesiacov a rokov. Zároveň platí, že do plynutia lehoty určenej podľa dní sa nezapočítava deň, keď nastala skutočnosť určujúca začiatok lehoty. To znamená, že lehota začala plynúť dňa nasledujúceho po súdnom pojednávaní. Pre vykonanie úkonu platí, že ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa v posledný deň lehoty urobí úkon na súde alebo sa podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť; to platí aj vtedy, ak je podanie urobené elektronickými prostriedkami doručené súdu mimo pracovného času.


Trápi vás "Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné (Rodinné právo)

Som rozvedená a obe deti boli zverené do výchovy mne. 18-ročný syn po hádke so mnou sa rozhodol žiť s otcom, ktorý podal žiadosť, medzitým, na zníženie výživného. Od kedy syn býva s otcom, ten mi nič neprispieva a moja finančná situácia sa dosť zhoršila. Príjem on ma o trocha vačši ako ja ale výdavky zasa ja vyššie. Chcela by som vedieť, či mi bude ex platiť výživné na druhého syna, keď aj on, aj ja sa staráme o jedno dieťa. Starší syn ešte študuje. Synovi som k 18-tke založila účet, kde som mu dala jeho úspory, čo som mu 18 rokov sa snažila sporiť. Teraz je pod vplyvom otca a zarazil ma jeho prístup. Môžem na súde priznať tie peniaze, že ako je o neho postarané z mojej strany, keďže som mu ich sporila. Ďakujem za odpoveď. 

Odpoveď: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné

(odpoveď odoslaná: 28.04.2017)

Dobrý deň, dovoľujem si Vás upozorniť, že výživné slúži na zabezpečovanie životných potrieb oprávneného, ktorým je v tomto prípade Vaše dieťa a nie rodiča, ktorý sa o dieťa osobne stará. Výživné pre plnoleté dieťa sa platí k jeho rukám a nie k rukám jeho rodiča, nakoľko dieťa nadobudlo plnú spôsobilosť k právnym úkonom a teda aj oprávnenie nakladať so svojim majetkom. Vzhľadom na to, že dieťa po nadobudnutí plnoletosti už nezastupujete, všetky nároky súvisiace s výživným, už Váš syn obstaráva vo vlastnom mene na základe vlastných právnych úkonov. Vyživovaciu povinnosť k dieťaťu majú zo zákona obidvaja rodičia. Platí, že pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne súd aj na starostlivosť rodičov o domácnosť. To znamená, že ak syn s Vami nežije a preto mu už nezabezpečujete životné potreby, je oprávnený požadovať, aby ste mu prispievali na výživu peňažným plnením. Výživné môžete poskytovať aj tak, že mu v pravidelných mesačných dávkach budete vyplácať zo sporenia, ktoré ste robili. 


Podotázka: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné (Rodinné právo)

Dobry den, mal som sud o urcenie otcovstva a prebehli testy boli pozitivne. Som otec, teraz sa bude jednat o urcenie alimentov. Matka ziada alimenty pozadu, co je pat rocny chlapec. Ja teraz nerobim, som zivnostnik ale momentalne nepracujem. Rok predtym som bol na urade prace a este predtym som bol tri roky zivnostrnik. Chcem vas poprosit, ako mam postupovat, nemam financne prostriedky na platenie pozadu. Vdaka za odpoved.

Odpoveď: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné

(odpoveď odoslaná: 20.04.2017)

Dobrý deň, podľa § 77 zákona o rodine, právo na výživné sa nepremlčuje. Možno ho však priznať len odo dňa začatia súdneho konania. Výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. Výživné teda možno priznať maximálne 3 roky spätne od podania návrhu na jeho určenie a len v prípade, ak sú na to osobitné dôvody. Vzhľadom na okolnosti určenia otcovstva, je to podľa môjho názoru dôvod osobitného zreteľa, na ktorý súd bude prihliadať pri spätnom určení dlžného výživného. Pri určení výživného bude súd vychádzať z Vašich schopností, možností a majetkových pomerov, pričom zohľadňovať bude aj odôvodnené potreby Vášho syna. V prípade výroku rozsudku, ktorým Vám súd určí povinnosť zaplatiť výživné za minulé obdobie, súd spravidla povolí splnenie v pravidelných mesačných splátkach. 


Podotázka: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň. A ktoré výdavky mám ešte predložiť na súde?

Odpoveď: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné

(odpoveď odoslaná: 01.04.2017)

Dobrý deň, aby súd vedel určiť čo najlepšie výživné podľa reálnych nákladov starostlivosti o domácnosť a tiež o starostlivosť o maloleté deti je potrebné súdu predložiť všetky náklady, ktoré Vám v priebehu mesiaca vznikajú. Tieto náklady však nestačí súdu iba uviesť, ale bude potrebné ich čo najlepšie zdokladovať. T.j. predložiť súdu aj doklady o ich úhrade.


Trápi vás "Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň, žil som s mojou priateľkou v spoločnej domácnosti 2, 5 mesiaca. Po dvoch mesiacoch moja priateľka zistila, že je tehotná a bez udania dôvodu ma opustila. Ja mám podozrenie, že nie som otcom toho dieťaťa. Ešte stále neporodila. Ja by som len chcel vedieť, ak pôjdem na súd a budem otcom toho dieťaťa, čo by ste mi poradili, čo mám povedať, aby som čo najmenej platil výživné lebo som zamestnaný na min. mzdu.

Odpoveď: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné

(odpoveď odoslaná: 31.03.2017)

Dobrý deň, vyživovacia povinnosť je základnou povinnosťou každého rodiča a je v rozpore s podstatným účelom rodičovstva a morálky snaha vyhýbať sa jej plneniu. Skôr ako Vám môže byť stanovený rozsah vyživovacej povinnosti, musíte byť otcom dieťaťa, a to na základe skutočností uvedených v zákone o rodine o určení otcovstva, ktorými nadobudnete všetky práva a povinnosti rodiča. Podľa § 75 ods. 1 zákona o rodine, pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie. Ak výživné nebudete plniť dobrovoľne, súd bude v konaní skúmať najme vaše zárobky a ďalšie majetkové pomery, s prihliadnutím na odôvodnené potreby dieťaťa. Dovoľujem si Vás upozorniť, že matka dieťaťa je v zmysle § 74 ods. 1 zákona o rodine oprávnená sa domáhať, aby otec dieťaťa, za ktorého nie je vydatá, bol povinný najdlhšie po dobu dvoch rokov, najneskôr odo dňa pôrodu prispievať jej primerane na úhradu jej výživy a poskytnúť jej príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom.


Podotázka: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň. Potrebujem na súd o výživné predložiť aj potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku a materskej? Lebo som na rodičovskej už 4 mesiace.

Odpoveď: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné

(odpoveď odoslaná: 27.03.2017)

Dobrý deň, v prípade, že rodičovská a materská sú Vašimi jedinými príjmami môžete súdu predložiť potvrdenie o ich poberaní. Výška rodičovského príspevku je síce súdu známa zo svojej činnosti, ale výška materskej sa pri každej matke líši. Súd má zo zákona povinnosť zisťovať skutočný stav veci, preto sa môže stať, že súd od Vás tieto potvrdenia vyžiada aj z vlastnej iniciatívy.


Podotázka: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť, ako mám ďalej postupovať pri vymáhaní výživného nakoľko už je na bývalého manžela exekúcia ale len do roku 2013 a za posledné roky 2014, 2015, 2016. 2017 mi vyplatil len výživné v sume 156 eur a syn je už dospelý, či môže on pokračovať vo vymáhaní, a či mu bývali manžel môže platiť výživné naďalej ak už nenavštevuje školu ďakujem za radu.

Odpoveď: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné

(odpoveď odoslaná: 23.03.2017)

Dobrý deň,

pokiaľ ide o exekúciu, oprávneným v tomto exekučnom titule je Váš syn a Vy ste boli len jeho zákonný zástupca. Nadobudnutím plnoletosti nastáva to, že dlh môže vymáhať sám, a teda aj exekútor môže posielať sumy priamo na jeho účet. Túto skutočnosť je ale potrebné exekútorovi oznámiť. 

Pokiaľ ide o roky 2014 až 2017, výživné môže za tieto roky vymáhať priamo Váš syn. Aj na výživné, teda konkrétne sumy sa vzťahuje premlčacia, doba. Na súde samozrejme môže Váš syn požadovať aj sumy z pred troch rokov, avšak ak dlžník namietne premlčanie, potom súd sumy z pred troch rokov (doba sa počíta odo dňa podania žaloby spätne tri roky), nepriznal. Bolo by vhodné prebrať presný spôsob s advokátom osobne.


Trápi vás "Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné (Rodinné právo)

Zdravím, potrebovala by som poradiť. Dala som si návrh na zvýšenie výživného. Bývalý manžel ani na jedno pojednávanie neprišiel. Sudca mi výživné zvýšil z 83 eu na 130 eu. Na to sa bývalý odvolal a uviedol, že je 1 rok bez zamestnania a ma nulový príjem a je ochotný platiť mi 100 eu. Pritom nechápem z čoho platil doteraz, ak ma nulový príjem a z čoho bude platiť 100 eu. Mám právo žiadať na súde nech preukáže z čoho platil doposiaľ a nech preukáže, ak tvrdí, že je nezamestnaný, či je evidovaný na úrade práce? Ja viem, že on pracuje na čierno ale netuším, ako to dokázať. Zvýšenie som žiadala prvýkrát od rozvodu a teda po 11 rokoch, nakoľko syn nastúpil na strednú školu a moje výdavky pomerne stúpli, aj na zdravotné náklady a každý rok absolvuje kúpeľnú liečbu, čo tiež stojí nemalé peniaze. Poraďte mi prosím, ako postupovať. Momentálne mi plynie lehota na vyjadrenie k jeho odvolaniu, ale netuším, ako sa brániť. Dakujem pekne.

Odpoveď: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné

(odpoveď odoslaná: 20.02.2017)

Dobrý deň, vo svojom vyjadrení k odvolaniu otca, môžete uviesť všetky okolnosti, ktoré považujete v tejto veci za potrebné. Mali by ste však uvádzať argumenty, ktoré vyvracajú tvrdenie otca a sú Vám, resp. Vášmu synovi na prospech. Vami podaný návrh na zvýšenie výživného je plne opodstatnený, najmä ak ku poslednej úprave vyživovacej povinnosti došlo ešte pred 11 rokmi a Váš syn je už študentom strednej školy, čo pre Vás predstavuje vyššie výdavky na obstaranie jeho životných potrieb. Nestačí, ak povinný rodič argumentuje spôsobom, že nemá zamestnanie. Je povinný počínať si tak, aby mal zamestnanie resp. vykonával inú zárobkovú činnosť, z ktorej dosahuje príjem, keďže má zákonnú povinnosť vyživovať iného, a to svojho syna. 


Podotázka: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné (Rodinné právo)

Dobry den. Som slobodna matka 2 maloletych deti vo veku 2 rokov a 7 mesiacov. Chcem podat ziadost o vyzivne ale otec deti nie je zapisany v rodnom liste detí. Ako mam postupovat? Dakujem

Odpoveď: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné

(odpoveď odoslaná: 01.12.2016)

Dobrý deň, aby bol muž považovaný za otca dieťaťa a nositeľa vyživovacej povinnosti k dieťaťu, je potrebné, aby bolo jeho otcovstvo určené. Určenie otcovstva, ak nejde o manžela matky, sa určuje buď súhlasným vyhlásením rodičov pred matričným úradom alebo súdom alebo rozhodnutím súdu. Odporúčam Vám preto, aby ste ako matka Vašich maloletých detí podala návrh na určenie otcovstva súdnym rozhodnutím a súčasne požiadala o určenie vyživovacej povinnosti pre ich otca. 


Podotázka: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné (Rodinné právo)

Dobry den, som slobodna matka, mam rocnu dceru. Otec dietata mi neplati na dceru ziadne peniaze. Teraz nie sme v kontakte, kym sme boli, platil ale bolo to nepravidelne. Moj prijem je rodicovsky prispevok plus pridavok na dieta. Byvam u rodicov, kedze vlastne byvanie by som financne neutiahla. Zvazujem podat navrh na urcenie vyzivneho. Otec dcerky pracuje, ma aj vysluhovy dochodok, no na krku hrbu exekucii a dlhov. Chcem sa opytat, aku vysku vyzivneho mi moze sud urcit v tomto pripade, kedze z jeho prijmu mu ostava minimum, z vyplaty mu strhavaju a zo zvysku plati dlhy. Chcem, aby dcera dostala peniaze, ktore jej patria a netrpela kvoli jeho exekuciam. Taktiez je dieta zverene stale do starostlivosti matky. Nakolko sa s nou nestretava, nema s nou ziadne skusenosti. Kolko dni moze sud urcit na stretavanie s otcom a da sa to stretavanie urcit iba za podmienok, ze pri stretnuti budem aj ja matka dietata? Stretnutia s nim na mna posobia velmi stresujuco a svoju nervozitu a nepohodlie prenasam na dcerku. Da sa teda obmedzit styk s nim iba na nevyhnutny cas? Samu mu ju urcite nechcem davat, aspon kym je mala, nepozna ho a boji sa cudzich ludi. Ma nazor matky, co sa tyka dietata, na sude nejaku vahu? Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné

(odpoveď odoslaná: 30.11.2016)

Dobrý deň, ak si rodič neplní dobrovoľne svoju zákonnú povinnosť vyživovať svoje dieťa, obráťte sa na súd aby ho zaviazal k uvedenej povinnosti. Súd výšku výživného určí s ohľadom na potreby maloletého dieťaťa a schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného rodiča. Výživné má pritom prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť. Ak chcete upraviť aj stretávanie sa otca s dieťaťom, navrhnite to súdu podľa svojich požiadaviek. Súd bude skúmať, či Vami navrhnutá úprava bude v záujme dieťaťa, inak rozhodne podľa tohto kritéria. V konaní máte právo uvádzať všetky okolnosti, ktoré považujete pri úprave rodičovských práv a povinností za podstatné, pričom súd na tieto bude prihliadať.


Trápi vás "Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň. Som vydatá, avšak žijeme s manželom oddelené v spoločnom dome.. Deti žijú so mnou, manžel neprispieva na obe deti nic, platí len polku nájomného. Staršia dcéra študuje tretí rok na vysokej škole, podala si na súd žiadosť o určenie výživného. Prišlo jej, že má doložiť dôkazy. Viete nám poradiť aké dôkazy?Ďakujem

Odpoveď: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné

(odpoveď odoslaná: 15.09.2016)

Dobrý deň, pokiaľ ide o doklady k výživnému, je potrebné predložiť dôkazy o tom, aké má výdavky. 

 

Na súd predložte:

- doklady o bývaní (aj napriek tomu, že ich platí otec) - zálohový predpis, elektrina, plyn,..

- doklady o zdravotnom stave (ak trpí nejakou chorobou), vrátane dokladov o liekoch, ktoré si pravidelne kupuje

- doklady o škole (nákladoch v škole)

- doklady o koníčkoch (hobby), ktoré dcéra má

- strava a drogéria (ak sa stravuje aj v škole, tak doklad o nákladoch na túto stravu)

 

 


Podotázka: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné (Rodinné právo)

DOBRY DEN, CHCEM SA OPYTAT MANZEL MA PLATIT 240Eur MESACNE. STALE POSLE MENEJ A JE STALE ZAMESTNANEC. AKO ZMENIM TERMIN, A TO, ABY MU BOLO PRIAMO STAHOVANE Z PRIMU. DAKUJEM.

Odpoveď: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné

(odpoveď odoslaná: 01.09.2016)

Dobrý deň,

to, aby bolo manželovi sťahované výživné priamo z príjmu nemôžete požadovať. Je na manželovi z akých zdrojov si splní svoju zákonnú povinnosť. Neuvádzate, či má výživné určené súdom alebo ste sa len dohodli. Ak má určené súdom a neprispieva pravidelne a v stanovenej výške, môžete podať návrh na vykonanie exekúcie na splatné výživné, resp. nedoplatok. Okrem toho môžete žiadať aj úroky z omeškania. Ak prispieva len na základe dohody, potom môžete podať na súd návrh na určenie vyživovacej povinnosti.


Podotázka: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím o radu. Som maminka na rodičovskej dovolenke. Ex platí na malú tak, ako máme dané predbežným opatrením. Môžem žiadať za ten čas od kedy máme predbežné o zvýšenie výživného? Alebo mi bude musieť zaplatiť spätne výživné ako mu súd určí aj za tie mesiace ? Ďakujem

Odpoveď: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné

(odpoveď odoslaná: 30.06.2016)

Dobrý deň  

podľa § 77 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine:

 

“ 1) Právo na výživné sa nepremlčuje. Možno ho však priznať len odo dňa začatia súdneho konania. Výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa.” 

 

Zákonzakotvuje zásadu, podľa ktorej možno priznať výživné len odo dňa podania samotného návrhu na súd. Spätne môže priznať výživné len ako sú na to dôvody, teda súd musí skúmať dôvody, ktoré oprávnenému rodičovi bránili si uplatniť zákonný nárok. 

 

V návrhu musíte uviesť od akého dátumu chcete výživné.


Trápi vás "Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám 4 r. dieťa. Otca dieťaťa som nikde neuviedla. Ako mám postupovať ak chcem žiadať o výživné? Bude mať nárok na dieťa? Mam nárok žiadať o výživné? Ďakujem vopred za odpoveď. 

Odpoveď: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné

(odpoveď odoslaná: 17.06.2016)

Dobrý deň  

pokiaľ ste otca dieťaťa nikde neuviedli, v podstate nemáte od koho žiadať výživné. Otcovstvo sa podľa zákona určuje 3. domniekami a to tak, že za otca dieťaťa sa považuje manžel matky, rodičia urobia súhlasné vyhlásenie alebo otcovstvo určí súd.

 

Samozrejme, ak bude otec určený súdom (pokiaľ podáte návrh na na určenie otcovstva na súd), tento nadobudne práva a povinnosti rodiča k dieťaťu.

 

Konanie o určenie otcovstva je spojené s konaním o určenie výživného. Takže ak podáte návrh na určenie výživného na súd, potom súd určí aj výživné.


Podotázka: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu, ak je to možné. Mám 26 rokov a čerstvo som ukončila školu. Celé štúdium sa s otcom súdila o výživne. Prve 2 roky mi platil najprv 50 eur, potom 70 eur (bolo to dane sudom, nie dobrovoľne) a potom čo som bola na mgr stupni dal navrh na zrušenie vyživovacej povinnosti, čo mu ale neprešlo, znižili mu to však na tretinu životneho minima (spätne mu to znižili), čo je cca 27 eur. Doteraz tento spor nie je ukončeny, nakoľko som sa odvolala, na súdy viac nechodil, ako chodil. Súd mi nikdy vopred neoznámil jeho nepritomnost, takže som vždy musela prist z Čiech a 5 minút pred pojednávanim došla sudkyňa a povedala mi, že otec sa ospravedlnil den vopred poobede, že nepride. Proste cielene mi robil naprieky, lebo si myslel, že to nechám tak. Moji rodičia su rozvedeni 6 rokov a stále vedú spor o majetok, nakoľko sa otec nechce dohodnút. Aj v tomto pojednávani robi naprieky. Malo dojst k dohode s predajom bytu a po 2 týždnoch si to rozmyslel a spor sa ťaha dalej. Pojednávania su vedene na martinskom súde. Nežije usporiadany život, pije, zadlžuje cielene byt, lebo vie, že dlh bude musiet platit mamina a ohovára mňa aj moju sestru s maminou. Po škole som bola na úrade práce, momentálne pracujem len na sezonu v zahraniči a obávam sa, že by ma mohol dat otec na súd s návrhom, aby som ja jemu platila výživne. Nepracuje, je zdravy, mal možnost pracovat, nie je dôchodca, ale proste pre neho je priorita len alkohol. Mate skusenost s výživnym na rodiča, ako to súd posudzuje a aké sú šance, keby dal on mňa súd, že by mu to aj prešlo? Študovala som si aj možnosť zapretie otca, ale podla mojich informácii to môže urobit len jedine on voči mne. Za Vašu odpoved vopred dakujem 

Odpoveď: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné

(odpoveď odoslaná: 25.12.2015)

Dobrý deň, vyživovaciu povinnosť detí k rodičom je možné nariadiť len vo výnimočných prípadoch, kedy už nie je možné inak zabezpečiť výživu rodiča. Tiež má podľa platnej právnej úpravy prednosť vyživovacia povinnosť rodičov k deťom pred vyživovacou povinnosťou detí k rodičom. Tzn. že ak mu žijú rodičia, majú vyživovaciu povinnosť pred Vami. Ďalej je potrebné uviesť, že súd pri určovaní vyživovacej povinnosti vychádza z odôvodnených potrieb oprávneného a schopností, možností a majetkových pomerov povinného. Uviedli ste, že Váš otec je zdravý, avšak napriek tomu je nezamestnaný. Na túto skutočnosť súd tiež prihliada, súd neskúma len jeho aktuálny príjem, ale prihliada i na jeho možnosti (na to, že by sa mohol zamestnať podľa svojho vzdelania prípadne zručností a schopností). Rovnako nie je možné priznať vyživovaciu povinnosť, ak by to bolo v rozpore s dobrými mravmi. Vychádzajúc z Vašej otázky je možné predpokladať, že by mu súd vyživovaciu povinnosť nepriznal (vzhľadom na jeho správanie a situáciu, ktorú si spôsobuje sám).


Podotázka: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné (Rodinné právo)

Dobry den, poprosim Vas o radu. Som rozvedena a byvam u priatela. Mam dve deti 18 a 17r. dcery. Zo zaciatku sme byvali spolu aj s detmi a vsetko bolo fajn. Po case nastali problemy, moja matka zacala deti proti mne stvat a osocovat mojho priatela. Robila vsetko preto, aby sme sa s priatelom rozisli. Navymyslala si rozne veci, ktore sa nezakladaju na pravde. Deti su teraz na strane mojej matky a ich vztah k mojmu priatelovi sa rapidne zhorsil a to az tak, ze odisli byvat k mojej matke. Bola to pre mna velka rana. Nakolko starsia dcera uz dosiahla vek 18 rokov nemohla som jej v tom branit. S mladsou dcerou som sa dohodla, ze ju pustim k babke byvat, ale nakolko ju mam po rozvode v os. starostlivosti a som za nu zodpovedna bude mi podavat vsetky informacie o nej. S dcerami mam naruseny vztah a sme v kontakte zriedka. Teraz prisla dalsia rana. Moja matka si podala na sud ziadost o zverenie mojej ml. dcery do os. starostlivosti a o vyzivne.Urobili to bez toho, aby ma o niecom informovali. Moj ex v auguste tohto roku spachal samovrazdu, lebo mal dlhy. Deti si vybavuju sirotske. Ja som na ciast. inval. dochodku a mam 70% postihnutie, dostavam 267 eur mesacne. Nasla som si preto brigadu na 4 hod. denne, aby som mohla detom aj financne pomahat. Spolu mam prijem cca 500 eur. Chcela, by som spytat, moze mi byt urcena vyska vyzivneho 100 eur na jedno dieta? Dcery studuju na strednych skolach a starsia dcera dostava davku v hmotnej nudzi a stipendium. Ja som zamestnana 5 mesiacov a neviem ako dlho, nakolko mam operovanu chrbticu a mam obavy ako dlho budem moct pracu vykonavat. Ak mi urci sud vyzivne na ml. dceru mam posielat vyzivne aj na st. dceru? A v akej vyske cca? Vopred dakujem za skoru odpoved.

Odpoveď: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné

(odpoveď odoslaná: 14.11.2015)

Dobrý deň, pokiaľ ste spôsobilá na právne úkony a deti môžu bývať u Vás, ale nechcú, potom sa konania o zverenie dieťaťa (mladšieho) do osobnej starostlivosti nemusíte báť. Vy ste zákonným zástupcom dieťaťa, preto ho matke nezveria.

Staršie dieťa si môže na seba požadovať výživné. Pri Vašom príjme 267 eur a 70 % postihnutí je málo pravdepodobné, že by ste dostali vysoké výživné, potom by ste nemali z čoho žiť zasa Vy. Keď si privyrábate ďalších cca 230 eur na brigáde, môže to síce spôsobiť, že Vám súd určí vyššie výživné, ako keby rozhodoval zo sumy 267 eur, ale stále to nebude vysoká suma. 

Preukážte sa nákladmi, ktoré máte: bývanie, strava, a iné..

Na mladšiu dcéru nemusíte posielať výživné, ak nie je určené súdom. Na staršiu dcéru platí to isté, avšak staršia dcéra môže podať návrh na súd na určenie výživného (tak ako som uviedol vyššie). Odhadujem, že výživné, môže byť pri Vašom príjme na straršiu okolo 80 eur. To však závisí aj od Vašich výdavkov a príjmu, a taktiež od výdavkov dcéry.


Trápi vás "Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň,rada by som sa opýtala,ako postupovať.Otec 6ročnej dcerky ku dňu 7.7.2015 nezaplatil výživné vo výške 150 eur.Bolo to po hádke a odvtedy sa neozval,nereagoval,odstrihol sa.Je to zámer,vidí v tom isto plán,aby ma dohnal k sudu a ten mu prisudil minimalnu čiastku,kedže mi raz povedal,že mi može zaplatiť kludne mesačne 25 eur,lebo preukaže nulový príjem.Nič nevlastní,dokonca ani auto,ktoré používa k svojej práci-neoficiálny realitný maklér-nikto ho nezamestnáva,nemá firmu,netuším,ako funguje.Celé roky platil,ale už dlho sa mu na prac.poli nedari,je zadlžený,hovoril o tom raz a tak tipujem,že situácia konfliktu prišla vhod,aby sa platenia zbavil na minimálnu čiastku.Poslala som mu oficiálne doporučený list na adresu jeho mamy(pretože on ma ešte stále,už roky trvalý pobyt prihlásený na moju adresu,ale pošta mu chodi do P.O.BOXU),ktorej byt tiež nie je na ňu napísaný,ako som zistila(sú krásne poistení pred akoukoľvek exekúciou).Ona ten list prebrala zaňho napriek tomu,že bol určený do vlastných rúk..!bolo to 27.7.2015.V ňom bola výzva o upozornení z omeškania,nezaplatení výživného,ktoré čakám ako bolo predtým ústne dohodnuté na mojom učte uhradiť ku koncu tohto mesiaca.Dnešným dňom to teda neuhradil,čiže vedome ignoruje,mňa tlačí finančná situacia,týmto dnňom už sa zadlžujem..Na tiež peniaze som odkázaná.Žijem s dcérkou sama už od rozchodu s nim pomaly 6 rokov,zarábam 480 eur čistého,som vlastníčkou 3-izbového bytu,kde len nájom je 194 eur.balik služieb mobil,TV,net 40 eur.To som ešte nezaplatila škôlku,a ostatne,strava,oblečenie atd.Je leto,musela som vykrývať toto obzvlašť naročné obdobie sama ako časovo,tak finančne a čaká dcérku nástup do školy.Kvantum nových vecí,dcérka veľmi rýchlo rastie,už teraz je kofekčne za druháčku na základnej.., on nemá šajn,koľko ma len oblečenie stojí..On to berie tak,že tie peniaze sú asi pre mňa.Takže.Otázka znie,ako postupovať )dalej.Ďakujem Vám veľmi pekne.S pozdravom Martina.

Odpoveď: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné

(odpoveď odoslaná: 26.08.2015)

Dobrý deň, ak je súčasná výška výživného 150,- EUR priznaná právoplatným a vykonateľným rozhodnutím súdu, tak dlžné výživné môžete vymáhať prostredníctvom exekútora alebo aj trestným oznámením. Ak je však suma 150,- EUR, ktorú Vám bývalý manžel platil, stanovená len na základe ústnej dohody medzi vami, je potrebné sa obrátiť na súd, kde musíte preukázať aké sú celkové náklady na výživu dieťaťa (stravovanie, škola, šatstvo, atď.) a koľko z vášho príjmu dokážete reálne prispievať na výživu Vy po zaplatení všetkých výdavkov na chod domácnosti. Súd pri stanovení výšky príspevku na výživné bude skúmať aj životnú úroveň vášho bývalého manžela, tj. nie len jeho príjmy, ale aj jeho majetok, bývanie, výdavky a bude skúmať z čoho je schopný platiť všetky svoje náklady ak nemá príjem.


Podotázka: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné (Rodinné právo)

dobry den, chcela by som sa opytať, ako dlho trva,kym rodič, ktory neplati vyživne pojde do väzenia. Moj ex nezaplatil 33 mesiacov a stale je na slobode. všetko to trva už 1,5 roka od prveho trestneho oznamenia.minuly tyžden bol na vysluchu, všetko priznal a pustili ho. vraj to musia zase poslať prokuratorovy. už raz dostal podmienku za neplatenie dakujem moc za odpoved

Odpoveď: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné

(odpoveď odoslaná: 22.07.2015)

Dobrý deň, pokiaľ má otec dieťaťa nezaplatené alimenty, ešte to neznamená, že pôjde vo väzenia. Obyčajne, ak ide o prvé odsúdenie alebo niekedy aj druhé, tak stále ešte nemusí vec skončiť nástupom do výkonu trestu. Pre nezaplatenie alimentov páchateľa nezoberie súd do väzby (väzba nie je to isté ako výkon trestu odňatia slobody). Výkon trestu možno nariadiť až po právoplatnom rozhodnutí súdu. Ak páchateľ doplatí výživné (dokonca ešte aj na súde), tak sa vyhne trestnému stíhaniu.


Podotázka: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ako máme postupovať vo veci výživného. Manžel stratil zamestnanie a požiadal o zníženie výživného na maloleté dieťa/ chlapec 15 rokov/. Ja poberám rodičovský príspevok 199 eur a manžel 124 eur vysluh. dôchodok. Výživné mu znížili zo 120 eur na 60 eur / v marci tohto roku /, no matka chlapca sa odvolala na krajský súd a ten to v maji tohto roku zamietol. Teraz mal manžel ďalší súd kde musí doplatiť matke do konca tohto roka dlžnú sumu čo činí okolo 450 eur. Chcem sa opýtať ako sa dá brániť proti tomúto rozsudku? Aj my máme maloleté dieťa, ja neviem z čoho jej do konca tohto roka doplatíme dlžnú sumu, Prosím Vás o radu ako máme ďalej postupovať. Matka chlapca dokonca ešte požiadala o zvýšenie výživného.

Odpoveď: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné

(odpoveď odoslaná: 24.11.2013)

Dobrý deň, 

pokiaľ ide o odpoveď na otázku ako postupovať vo veci výživného vo Vašom prípade uvádzame:  pokiaľ nastala taká zmena pomerov, ktorá odôvodňuje zmenu rozhodnutia súdu o výške výživného, máte právo sa obrátiť na súd a požiadať o zníženie výživného. Vo svojej otázke píšete, že Váš manžel takýto návrhu už podal a súd mu vyhovel. 

 

Pokiaľ ide o konanie o doplatenie 450,- €, ak súd už vydal rozhodnutie a je právoplatné, túto sumu bude potrebné doplatiť. Predpokladám, že ide o splatné výživné. Vyhnúť sa povinnosti z právoplatného rozhodnutia súdu nie je už možné.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku