Mám ešte nádej získať dieťa späť?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Mimo územia SR
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 2. 12. 2015

Otázka: Mám ešte nádej získať dieťa späť?

Dobrý deň, pred rokom som mala súd ohľadom mojej 4 ročnej dcérky pretože som odcestovala do Anglicka za prácou a bola som nútená zveriť ju do starostlivosti môjho exmanžela, ten ale nechce malú dávať vôbec mojim rodičom a nechce ani povoliť aby som si ju občas sem zobrala na prázdniny, má na to právo, dá sa nejako bojovať? Bude možné ju získať po cca 4 rokoch naspäť bez problémov?? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď som strašne zúfalá.

Odpoveď: Mám ešte nádej získať dieťa späť?

Dobrý deň, 

na úvod by som rád poukázal na § 28 ods.2 Zákona o rodine, v zmysle ktorého majú rodičovské práva a povinnosti obaja rodičia. Právo styku nie je výnimkou. Ani Váš rozvod s manželom, nie je dôvodom na obmedzenie Vášho styku s dcérou, pokiaľ je styk s Vami v dcérinom záujme. 

Pokiaľ  v rozsudku, ktorým súd rozviedol Vaše manželstvo neupravil styk s dieťaťom a Váš bývalý manžel nie je ochotný umožniť Vám styk s dcérou, je možné požiadať súd, aby Váš styk s dcérou upravil súdnym rozhodnutím, podľa § 25 ods.2 Zákona o rodine. Do času kým súd rozhodne o Vašom návrhu na úpravu styku je možné a vhodné podať návrh na vydanie predbežného opatrenia podľa § 75 Občianského súdneho poriadku. V odôvodnení návrhu na vydanie predbežného opatrenia, však musíte uviesť dôvody  potreby dočasnej úpravy pomerov maloletého dieťaťa v záujme maloletého dieťaťa. Ak však súd upravil v rozsudku o rozvode s Vaším bývalým manželom a Váš bývalý manžel ho nerešpektuje a odmieta Vám umožňovať styk s dcérou, potom  prichádza do úvahy podať návrh na súd, v ktorom požiadate súd  o zmenu rozohdnutia o osobnej starostlivosti (§ 25 ods.4 Zákona o rodine).

Pri posudzovaní záujmu maloletého dieťaťa sa berú do úvahy najmä jeho  citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a pod. Určite je v záujme Vašej dcéry, aby poznala svoju matku, trávila s ňou čas, rovnako aby s Vami mohla budovať vzťah. To všetko sa následne odrazí na vlastnostiach a charaktere Vašej dcéry v budúcnosti. Preto je dôležité, aby sa citové väzby medzi rodičmi a dieťaťom nepretrhli a aby sa naďalej stretávali. 

Ako však uvádzate, dôvodom prečo ste súhlasili so zverením dcéry do osobnej starostlivosti jej otca je Vaša práca v Anglicku, preto je zrejme vhodnejšie požiadať súd o úpravu výkonu práv a povinností k maloletému dieťaťu, pričom nemusíte žiadať pravidelný styk (napr. každé dva týždne). Je možné žiadať aj o styk nepravidelný, napr. počas letných prázdnin, Vianoc, atď. Súdy zvyknú určovať styk v podobných prípadoch ako je ten Váš, spôsobom, že určia styk na dlhšie časové obdobie a viac krát do roka, napr. na dva týždne a pod.

Čo sa týka toho, že Váš bývalý manžel odmieta umožniť styk s Vašou dcérou jej starým rodičom, uvádzam že aj toto konanie je v rozpore so Zákonom o rodine, keďže podľa § 25 ods.5 Zákona o rodine môže súd upraviť aj styk s blízkymi osobami (sem patria aj starí rodičia), pokiaľ je to v záujme maloletého dieťaťa.

Na záver  si dovolím uviesť skutočnosť, že vo veciach, v ktorých sa rozhoduje o maloletých ďeťoch je vždy kľúčový záujem dieťaťa. Pokiaľ by teda Vaše stretnutia s dcérou boli v jej záujme s najväčeou pravdebodobnosťou by súd rozhodol vo Váš prospech. Ako som uviedol vyššie, máte možnosť podať návrh na úpravu styku s dcérou, pričom môžete žiadať aj nepravidelné stretnutia. Zdôrazňujem, že dieťa ma právo na styk s oboma rodičmi, pokiaľ je to v jeho záujme. Dieťa ma rovnako právo na styk aj so starými rodičmi. Netreba zabúdať ani na to, že v zmysle judikatúry aj v zmysle medzinárodných dohovorov o základných právach a právach dieťaťa sa zdôrazňuje potreba a právo dieťaťa poznať oboch rodičov a stretávať sa s nimi.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk