Máte
otázku?

Rozvod zo zahraničia


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Prešov

Otázka: Rozvod zo zahraničia

Dobrý deň, chcem sa rozviesť. Momentálne som v zahraničí a už nevládzem so svojou manželkou. Máme spolu dve deti. Môžete mi, prosím, pomôcť? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Rozvod zo zahraničia

Dobrý deň,

pokiaľ ide o rozvod zo zahraničia, v tomto prípade Vám odporúčam zastupovanie advokátom. Advokát za Vás vybaví všetko potrebné tak, aby rozvod prebehol čo najrýchlejšie a bez problémov.

 

Nakoľko však máte dve deti, je vysoko pravdepodobné, že súd bude trvať na Vašom výsluchu, rovnako bude súd potrebovať potvrdenie o Vašom príjme. Pokiaľ sa viete s manželkou dohodnúť, určite je vhodné spísať dohodu, ktorou upravíte všetky práva a povinnosti k obom maloletým deťom. Túto dohodu nechá0te súdom schváliť. Najskôr sa porozprávajte so svojou manželkou, či súhlasí s rýchlym rozvodom a pokúste sa dohodnúť na zverení detí do osobnej starostlivosti, výške výživného, úprave styku s deťmi a zastupovaní a správou majetku oboch deti.

 

Advokát Vám môže zo všetkými dokumentami pomôcť.

Trápi vás "Rozvod zo zahraničia" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Rozvod zo zahraničia (Rozvod)

Dobrý deň, so svojím manželom sme sa vzali na Slovensku, no momentálne obaja žijeme v zahraničí, konkrétne v Kanade, už takmer 5 rokov. Nemáme deti. Rada by som sa spýtala, na ktorý príslušný orgán môžem podať návrh na rozvod? Trvalý pobyt máme obaja stále na Slovensku. Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod zo zahraničia

(odpoveď odoslaná: 17.10.2023)

Dobrý deň, pokiaľ ste slovenskí štátni príslušníci, potom môžete podať návrh na rozvod aj na Slovensku, nakoľko na konanie bude príslušný aj slovenský súd. Slovensky súd, ak je to mimo Európskej únie má právo rozhodovať o rozvode, ak je jeden z manželov Slovák. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Rozvod zo zahraničia (Rozvod)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala. Ja a môj manžel sme sa vzali v zahraničí (ČR), kde sme vtedy obaja žili. Postupom času sme sa presťahovali na Slovensko, kde sme sa obaja narodili. Je možné, aby sme sa rozviedli na Slovensku, keď tu teraz žijeme a máme dve spoločné deti? Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod zo zahraničia

(odpoveď odoslaná: 08.07.2023)

Dobrý deň,

samozrejme, ak je váš obvyklý pobyt momentálne SK, na konanie o rozvode Vášho manželstva bude mať právomoc slovenský súd príslušný podľa vášho posledného spoločného bydliska. Uvedené upravuje čl. 3 NARIADENIA RADY (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000.

K návrhu však bude ale potrebné priložiť apostilovaný sobášny list, nakoľko ste manželstvo neuzatvorili na Slovensku.

Ak tu spoločne vychovávate aj svoje maloleté deti, potom konanie o rozvod manželstva bude spojené s konaním o úpravu práv a povinností k mal. deťom na čas po rozvode. 

 


Podotázka: Rozvod zo zahraničia (Rozvod)

Dobrý deň, môj otec sa chce rozviesť s mojou matkou. Už štyri roky nežijú spolu. Napriek tomu má moja matka stále trvalý pobyt na spoločnej adrese. Aktuálne sa zdržuje v zahraničí, no otec nemá žiadne informácie o jej mieste pobytu. O sebe sa prakticky nedáva vedieť. Naposledy bola, pokiaľ vieme, v Nemecku. Obaja majú nové partnerské vzťahy. My - moja sestra a ja - sme už dospelé a máme svoje vlastné rodiny, takže otázka výživného by sa nekladla. Mohli by ste nám, prosím, poradiť, ako by mal náš otec postupovať? Čo má robiť v prípade, ak sa matka nachádza mimo dosahu? Jeho želaním je rozviesť sa čo najskôr. Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod zo zahraničia

(odpoveď odoslaná: 08.02.2023)

Dobrý deň,
odporúčam Vám, aby otec podal návrh na rozvod. S vypracovaním návrhu Vám môže pomôcť advokát. Návrh potom podajte na príslušný súd, ktorým je súd v zmysle ust. § 92 CMP:

Na konanie o rozvod manželstva je miestne príslušný súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich. Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa.

Ideálne by bolo zistiť adresu skutočného pobytu Vašej matky, prípadne ju skúsiť za tým účelom kontaktovať, aby bola celá vec vybavená rýchlejšie. V prípade, že sa to nepodarí, tak v návrhu nech uvedie adresu trvalého pobytu alebo poslednú známu adresu. Návrh podlieha privilegovanému doručovaniu, to znamená, že ak sa súdu nepodarí doručiť návrh na rozvod Vašej matke na adresu trvalého pobytu, bude adresu skutočného pobytu Vašej matky zisťovať. V prípade, ak sa mu to nepodarí, tak návrh zverejní na svojej úradnej tabuli a webovej stránke a po 15 dňoch odo dňa zverejnenia nastúpi fikcia doručenia a v konaní sa bude pokračovať. Takže rozvod prebehne aj bez nej. 


Trápi vás "Rozvod zo zahraničia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod zo zahraničia (Rozvod)

Dobrý deň, chcem sa rozviesť s manželom. Obaja sme Slováci a už takmer dva roky žijeme v Nemecku, zatiaľ spoločne. Chcem sa rozviesť na Slovensku. Je možné, aby nás advokát zastupoval? Aké sú podmienky pre rýchle rozvedenie? Ďakujem za odpoveď. Andrea

Odpoveď: Rozvod zo zahraničia

(odpoveď odoslaná: 22.07.2021)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade nie je možná rozvod na Slovensku, a to z dôvodu, že obaja manželia žijete v Nemecku. Právomoc súdov sa určuje podľa nariadenia Brusel II, pričom je potrebné, aby ste na Slovensku bývali aspoň 6 mesiacov nepretržite pred podaním návrhu na rozvod manželstva. Inak by sa mohlo stať, že právomoc rozhodovať o rozvode manželstva budú mať súdy v Nemecku. Ani zastupovanie advokátom na Slovensku v tomto prípade nezakladá právomoc slov. súdu.


Podotázka: Rozvod zo zahraničia (Rozvod)

Dobrý deň. Spolu s manželom sme sa zosobášili na Slovensku, kde sme mali nahlásený spoločný trvalý pobyt, no žili sme a stále žijeme v zahraničí. Po takmer štyroch rokoch manželstva sa chceme rozviesť. Ja som si po čase zmenila adresu na Slovensku spolu so synom, teda každý z nás má teraz trvalý pobyt na Slovensku na inej adrese. Napriek tomu v zahraničí stále bývame spolu. Chcela by som sa opýtať, ktorú adresu mám zadať do žiadosti o rozvod a kde ju mám podať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rozvod zo zahraničia

(odpoveď odoslaná: 15.06.2020)

Dobrý deň,
nakoľko žijete v zahraničí, uveďte aktuálnu adresu trvalého pobytu. Miestnu príslušnosť súdov vo veci rozvodu manželstva upravuje ustanovenie § 92 Civilného mimosporového poriadku.

Nakoľko nie je možné vo Vašom prípade určiť príslušnosť podľa posledného spoločného bydliska manželov (už ani jeden z Vás nebýva v obvode tohto súdu), tak je potrebné podať návrh na miestne príslušný súd podľa trvalého pobytu toho z manžela, ktorý návrh nepodáva. Tzn. vo Vašom prípade je potrebné návrh podať na súd, v obvode ktorého má manžel trvalý pobyt.

Nad rámec Vašej otázky si Vám však dovoľujeme uviesť, že ak je Vaše dieťa maloleté, slovenské súdy nebudú môcť rozhodovať o úprave výkonu rodičovských práv a povinností, nakoľko dlhodobo žijete v zahraničí a v tejto časti podľa európskych predpisov nebudú mať právomoc konať.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Rozvod zo zahraničia (Rozvod)

Dobrý deň, som občianka Gruzínska a môj manžel je občan Slovenska. Dohodli sme sa na rozvode. Máme 18-mesačné dieťa a dohodli sme sa, že s dieťaťom sa presťahujem naspäť do Gruzínska. Momentálne som na materskej dovolenke a v Gruzínsku nemám prácu. Je možné, že mi súd nebude dovoliť odísť s dieťaťom? Manžel s tým súhlasí. Ďakujem za odpoveď a ospravedlňujem sa za chyby.

Odpoveď: Rozvod zo zahraničia

(odpoveď odoslaná: 02.08.2019)

Dobrý deň,

Na ich výkone rodičovských práv a povinností sa musíte v prvom rade dohodnúť, až keď sa nedokážete dohodnúť na ich výkone je možné, aby ich výkon upravil súd. Aj keď bude po rozvode dieťa zverené do vašej osobnej starostlivosti súdnym rozhodnutím o podstatných veciach týkajúcich sa vašej maloletej dcéry sa musíte s jej otcom dohodnúť. Ak sa Vám nepodarí dohodnúť, môžete podať podľa ustanovenia § 35 zákona o rodine návrh na rozhodovanie súdom pri nezhode rodičov.  Bez súhlasu otca dieťaťa, resp. bez súdneho rozhodnutia nahrádzajúceho jeho súhlas nie je možné, aby ste sa s dieťaťom vysťahovali do cudziny. Otec dieťaťa by mohol podať návrh na návrat dieťaťa. Z pohľadu práva by išlo o neoprávnené premiestnenie maloletého dieťaťa.

V danom prípade, ak sa s manželom dohodnete na vysťahovaní a dá vám na to súhlas, môžete sa presťahovať do Gruzínska, avšak súd upraví styk otca s dieťaťom. Na úprave styku s dieťaťom sa môžete buď dohodnúť alebo ho upraví súd sám. Súd bude dbať na to, aby nedošlo k pretrhnutiu citových väzieb otca s dieťaťom a s rodinnými príslušníkmi, ale nemyslím si, že by vám zakázal sa s dieťaťom presťahovať, ak s tým manžel súhlasí. 


Trápi vás "Rozvod zo zahraničia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod zo zahraničia (Rozvod)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal, či môžem požiadať o rozvod zo zahraničia a aký by bol postup, ak žijem v zahraničí a moja manželka žije a pracuje na Slovensku. Už 12 mesiacov sme takto rozdelení. Máme dvoch plnoletých synov, ktorí žijú v zahraničí. Všetci máme slovenské občianstvo. Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod zo zahraničia

(odpoveď odoslaná: 05.11.2018)

Dobrý deň,

ak vychádzame z okolnosti, že žijete a pracujete v zahraničí, teda máte tam obvyklé obydlie, najjednoduchšie bude ak návrh na rozvod podá Vaša manželka na príslušný okresný súd.

Podľa ust. § 92 Civilného mimosporového poriadku platí (citujeme) :

"Na konanie o rozvod manželstva je miestne príslušný súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich. Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa."

Aby ste sa nemuseli dostavovať na súdne pojednávanie, najjednoduchšie by bolo, aby ste si zvolili právneho zástupcu advokáta, ktorý by Vás v konaní zastupoval. Dôležité a podstatné bude zdôvodnenie samotného návrhu na rozvod manželstva ako bude tento odôvodnený, vrátane Vášho vyjadrenia k nemu tak, aby súdne konanie prebehlo bez komplikácií a Vy by ste sa nemuseli dostaviť na pojednávanie, keďže by Vás zastupoval advokát. 

 


Podotázka: Rozvod zo zahraničia (Rozvod)

Dobrý deň, vysobila som sa v Rakúsku a môj manžel je Srb. Už sme mali stanovený termín rozvodu, avšak manžel požiadal o jeho posunutie. Už sme navštívili aj poradňu, v ktorej sme sa mali dohodnúť na opatere dieťaťa, na výške alimentov a podobne, ale aj na frekvencii, s akou môže otec vídať dieťa (16 mesiacov). Tento aspekt by ma najviac zaujímal. Tam sme sa dohodli, že raz do týždňa, avšak ja by som toto riešenie chcela zmeniť. Aktuálne totiž nemám k dispozícii žiaden voľný víkend pre nás a nebudem môcť ani vycestovať na Slovensko za rodinou na víkend. Je ešte možné zmeniť toto rozhodnutie na súde? A existuje nejaká štandardná frekvencia návštev stanovená súdom?

Odpoveď: Rozvod zo zahraničia

(odpoveď odoslaná: 22.03.2018)

Dobrý deň, vzhľadom na obvyklý pobyt oboch bývalých manželov a tiež obvyklý pobyt maloletého dieťaťa je potrebné túto vec riešiť podľa rakúskeho práva, rakúskymi súdmi. Môžeme Vám však priblížiť slovenskú právnu úpravu, ktorá v tomto prípade hovorí, že keď nastane zmena pomerov na základe ktorého bolo vo veci rozhodnuté, je možné každé súdne rozhodnutie týkajúce sa maloletého dieťaťa zmeniť. Rovnako podotýkam, že v zmysle ustálenej rozhodovacej praxe súdov na Slovensku nie je možné upraviť styk otca s dieťaťom tak, že ani jeden z rodičov nemôže s dieťaťom stráviť ucelený víkend. Na Slovensku by ste sa týmto spôsobom ani nemohli dohodnúť, lebo by to slovenský súd neakceptoval. Je možné, že súdna prax v Rakúsku je iná. Odporúčame Vám skontaktovať sa s rakúskym advokátom, ktorý Vám bude vedieť v tejto veci najlepšie pomôcť.


Podotázka: Rozvod zo zahraničia (Rozvod)

Dobrý deň, prajem. Mohli by ste mi, prosím, poradiť? Ak sa rozvod uskutočnil v Tureckej republike a týkajúce sa manželstva, ktoré bolo vedené aj na slovenskej matrike, ale rozvod na Slovensku nebol oznámený po dobu 9 rokov, stále oficiálne figuruje stav vydatá či ženatý s trvalým pobytom na Slovensku. Môže ma to postihnúť finančne a v akých výškach? Existujú nejaké možnosti, ako tomu predísť? Pekne ďakujem.

Odpoveď: Rozvod zo zahraničia

(odpoveď odoslaná: 23.02.2018)

 

Dobrý večer, 

ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

Je pravdou, že doba 9 rokov od rozvodu je pomerne dlhá na nevybavenie si nového občianskeho preukazu.

Podľa ust. § 7 ods. 3  zákona o občianskych preukazoch platí, že nový občiansky preukaz sa vydá občanovi okrem iných aj v prípade po prihlásené na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo ak je jeho občiansky preukaz neplatný zo zákonných dôvodov. 

Podľa ust. § 10 citovaného zákona je občiansky preukaz neplatný, ak obsahuje neplatné alebo nesprávne údaje, alebo neoprávnene vykonané zmeny, alebo sa zmenil niektorý údaj v ňom zapísaný okrem údajov zapísaných na žiadosť občana.  V lehote do 30 dní ste mali požiadať okresné riaditeľstvo  PZ o vydanie nového obč. preukazu o vydanie nového občianskeho preukazu, resp. požiadať o vydanie občianskeho preukazu najneskôr 30 dní po prihlásení sa na trvalý pobyt na území SR.

Podľa  § 14 zákona o obč. preukazoch Vám za nesplnenie povinností v tomto smere môže byť uložená pokuta vo výške 33 €.  priestupok prejednáva okresné riaditeľstvo PZ.

Pokiaľ sa jední o možnosť odpustenia sankcie, v tomto smere uvádzame, že zákon hovorí  o tom, že "uloží sa pokuta", nehovorí o tom, že "môže sa uložiť pokuta", teda uloženie sankcie je obligatórne. 

Odporúčame Vám vec čo najrýchlejšie vyriešiť.

 

 

 

 

 

 


Trápi vás "Rozvod zo zahraničia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod zo zahraničia (Rozvod)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať: Ak môj manžel žije v Anglicku a ja na Slovensku a sme dohodnutí na rozvode, môže manžel vniesť návrh na rozvod z Anglicka? Sme spolu len jeden rok a deti nemáme. Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod zo zahraničia

(odpoveď odoslaná: 27.12.2017)

Dobrý deň, v takýchto prípadoch odporúčame klientom, aby sa manžel, ktorý je v zahraničí dal právne zastúpiť na Slovensku. Tým odpadnú ťažkosti pri doručovaní písomností súdom, nakoľko súd bude všetky písomnosti doručovať právnemu zástupcovi manžela. Čo sa týka účasti na pojednávaní, je možné pojednávanie uskutočniť aj bez jeho osobnej účasti, pričom na pojednávaní je prítomný je právny zástupca. Iba veľmi výnimočne sa stáva, že sudcovia trvajú na osobnom výsluchu oboch manželov. Nakoľko však s rozvod manželstva obaja súhlasíte a v prípade nariadeného pojednávania by ste boli na pojednávaní prítomná, máme za to, že by bolo možné rozhodnúť o rozvode Vášho manželstva aj bez jeho osobnej účasti. V každom prípade je však potrebné v prvom posúdiť, či majú slovenské súdy právomoc rozhodovať o rozvode Vášho manželstva. Právomoc súdov sa určuje podľa nariadenia Brusel II, pričom je potrebné, aby ste na Slovensku bývali aspoň 6 mesiacov nepretržite pred podaním návrhu na rozvod manželstva. Inak by sa mohlo stať, že právomoc rozhodovať o rozvode manželstva budú mať súdy v Anglicku. Pre bližšie informácie ohľadom postupu v tejto veci nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu uvedeného na našej stránke.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Rozvod zo zahraničia" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.