Máte
otázku?

Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Košice

Otázka: Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok?

Dobrý deň, mám k vám jednu otázku. Má moja manželka pri rozvode nárok na polovicu môjho rodičovského domu, ktorý mi bol darovaný počas manželstva? Ďakujem.

Odpoveď: Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok?

Dobrý deň,

ak bola polovica domu darované iba Vám, potom na ňu manželka pri rozvode nárok nemá, nakoľko dary sú zákonom vylúčené z BSM. Podľa § 143 Občianskeho zákonníka V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.3)

 

Trápi vás "Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Otec mi daroval dom, ale už v ňom bývam s manželkou. Má moja manželka na tomto dome tiež nejaký nárok?

Odpoveď: Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok?

(odpoveď odoslaná: 08.07.2023)

Dobrý deň,
ust. § 143 Občianskeho zákonníka:

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.   Tak ako je uvedené vyššie, v prípade, že ste počas manželstva nadobudli dom darovacou zmluvou, tento dom bude vo Vašom výlučnom majetku a nie v BSM, teda Vaša manželka nebude mať naň žiadny nárok za predpokladu, že ste boli obdarovaný iba Vy sám a nie aj Vaša manželka. 

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, môže ma manžel vyhodiť z darovaného domu pred rozvodom? Ďakujem.

Odpoveď: Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok?

(odpoveď odoslaná: 03.11.2022)

Dobrý deň, aj keď ide o dom darovaný výlučne Vášmu manželovi, Vám ako manželke vzniklo odvodené právo bývania v uvedenom dome na základe ustanovení zákona o rodine, keďže povinnosťou manželov je žiť spolu.

Manžel Vás nemôže z domu vyhodiť pred rozvodom, ako ani po rozvode. Ak by manžel chcel po rozvode, aby ste sa vysťahovali a nedohodli by ste sa na Vašom dobrovoľnom odsťahovaní, musel by podať návrh na vypratanie nehnuteľnosti. Ak by ste sa ani na základe rozsudku súdu neodsťahovali, musel by potom už bývalý manžel podať návrh na vykonanie exekúcie.


Podotázka: Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcel by som sa Vás opýtať. Rodičia mi prepísali rodinný dom darovacou zmluvou. S priateľkou máme dcéru a plánujeme si na budúci rok povedať svoje "áno". Chcem sa preto informovať, či by v prípade rozvodu mala nárok na polovicu tohto majetku. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, L.

Odpoveď: Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok?

(odpoveď odoslaná: 20.10.2022)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že ak by vám rodičia darovali rodinný dom a len vy by ste boli v zmysle darovacej zmluvy oodarovaným, tento majetok nadobudnutý darovaním nemôže a ani nebude patriť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, čo vyplýva z ust. § 143 Obč. zákonníka :

"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka." V prípade, že by došlo k rozvodu manželstva, predmetný rodinný dom nebude predmetom vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, lebo doň nepatrí. Otázkou je, či by ste počas trvania manželstva investovali napr. do prestavby tohto rodinného domu zo spoločných finančných prostriedkov patriach do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Ak áno, potom v prípade rozvodu by mala manželka nárok na jednu polovicu vložených investícií do rodinného domu, čo vyplýva z ust. §150 Obč. zákonníka : "Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."  
Trápi vás "Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Ak synovi darujem dom pred jeho manželstvom, ale počas manželstva bude dom prerábajú alebo opravujú spoločne so ženou, mala by potom pri rozvode jeho žena nárok na polovicu domu? Dom je napísaný iba na syna, ako dar. Ďakujem za odpoveď. Jana

Odpoveď: Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok?

(odpoveď odoslaná: 13.06.2022)

Dobrý deň,
na vam položenú otázku uvádzame, že dom, ktorý by ste darovali výlučne vášmu synovi, nebude patriť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v zmysle ust. § 143 Obč. zákonníka. Treba však vedieť, že syn môže svojej manželke podarovať podiel na dome. Ak by došlo k rozvodu manželstva a právny stav domu sa nezmení, bude vo výlučnom vlastníctva syna, darovaný rodinný dom nebude predmetom vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode. Ak by syn za trvania manželstva dom spolu s manželkou rekonštruovali, manželka v prípade rozvodu by mala nárok na vrátenie jednej polovice vložených investícií počas trvania manželstva, čo vyplýva z ust. § 150 Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."
 
Ak sa rozhodnete synovi dom darovať, nechajte vypracovať znalecký posudok na ohodnotenie trhovej ceny nehnuteľosti, aby mal doklad o stave  domu v čase darovania.
Na spísanie darovacej zmluvy kontaktujte advokáta.
Vo veci môžete kontaktovať aj našu adovkátsku kanceláriu.

 


Podotázka: Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, počas nášho manželstva mi babička darovala rodinný dom, ktorý som neskôr vymenil za byt. Teraz sa rozvádzam. Má moja manželka z tohto bytu, ktorý som vymenil, nárok na polovicu? Ďakujem.

Odpoveď: Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok?

(odpoveď odoslaná: 15.11.2021)

Dobrý deň,
v tomto prípade je potrebné sa podrobne pozrieť na to akým spôsobom došlo k výmene. Ak ide výslovne o zámenu bez toho, aby ste čokoľvek doplatili za byt, byt patrí iba Vám (jediný rozdiel by bol, ak by ste za byt doplácali zo spoločných peňazí alebo by ste na zmluve k bytu boli uvedení obaja ako manželia). Ak išlo naozaj o zámenu (dom za byt, bez priplácania) nemá nárok na vyplatenie 1/2 hodnoty bytu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať. Od mojej matky som kúpila byt a chcem vedieť, či môj manžel má právo na tento byt. Zaujíma ma, či som povinná dať mu istú sumu po predaji bytu alebo či na to nemá nárok, keďže je to moja matka. Ďakujem veľmi pekne za skorú odpoveď. S pozdravom, Ivet.

Odpoveď: Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok?

(odpoveď odoslaná: 18.04.2021)

Dobrý deň,

z otázky vyplýva, že ste kúpili od matky byt. Neuvádzate, kedy došlo ku kúpe bytu, či za trvania manželstva alebo pred uzatvorenímm manželstva. Podľa ust. § 143 Obč. zákonníka platí :

"V  bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

Z uvedneého zák. ustanovenia vyplýva okrem iných aj to, že príjem zo zamestnannia patrí do BSM. Ak ste byt od matky kupovali za trvania manželstva z príjmov patriacich do BSM, potom byt patrí do BSM. Nie je podstatné to, že predávajúcim bola vaša matka.  Následne platí, že aj príjem z predaj bytu patriaceho do BSM patrí rovnako do BSM.

Ak ste byt kupovali pred uzatvorením manželstva, byt je vašim vlastníctvom a príjem z predaja nepatrí do BSM a teda nie ste povinná manželovi nič vyplácať.

 


Trápi vás "Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či má manželka právo na majetok alebo hotovosť, ktorý manžel po rozvode daruje svojim deťom?

Odpoveď: Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok?

(odpoveď odoslaná: 25.11.2020)

Dobrý deň,

 

ak manžel (rodič) daruje niečo deťom, tak manželka, resp. bývalá manželka (druhý rodič) nemá k predmetu daru vlastnícke právo. Môže s predmetom radu nakladať jedine ako zákonný zástupca maloletých obdarovaných v rámci výkonu rodičovských práv, kam patrí aj správa majetku detí.


Podotázka: Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Plánujeme darovať nášmu synovi pozemok. Uvedomujeme si, že podľa zákona to bude výhradne jeho majetok. Zaujíma nás, ako mu poskytnúť plnú sumu na postavenie domu na tom pozemku a zabezpečiť základné zariadenie (napríklad kuchyňu, chladničku, sporák, práčku) tak, aby pri prípadnom rozvode zostal tento dom rovnako len jeho majetkom. Je možné darovať peniaze darovacou zmluvou? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok?

(odpoveď odoslaná: 29.10.2020)

Dobrý deň,

správne vychádzate z toho, že darované veci (vrátane peňazí) budú vždy len majetok obdarovaného, a to aj keď je v manželskom zväzku. Teoreticky by malo stačiť darovať dostatok peňazí na stavbu a zariadenie domu a tieto držať preukázateľne oddelene od ostatných finančných prostriedkov rodiny. všetko na stavbu domu a jeho zariadenia by sa malo financovať výhradne z darovaných peňazí, pretože ak sa dá na stavbu domu čo i len časť zo spoločných prostriedkov, tak dom bude patriť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Najspoľahlivejšie by bolo postaviť a zariadiť dom z Vašej strany a až potom ho ako taký darovať synovi.

 


Podotázka: Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Môj manžel po svadbe dostal pozemok prostredníctvom darovacej zmluvy. Na tomto pozemku sme postavili dom, na ktorý sme si spoločne vzali hypotekárny úver a do ktorého sme spoločne investovali peniaze už počas manželstva. Dom je zapísaný len na neho. Aká sú moje práva k tomuto domu v prípade rozvodu? Ako by prebehlo vysporiadanie majetku? Ďakujem.

Odpoveď: Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok?

(odpoveď odoslaná: 14.07.2020)

Dobrý deň,
pozemok, ak bol darovaný výlučne manželovi, zostáva aj naďalej jeho vlastníctvom a nespadá do BSM.
RD keďže bol postavený počas trvania manželstva, patrí do BSM, nie ej podstatné, že na LV je zapísaný iba manžel.

Pokiaľ ide o vyporiadanie RD po rozvode, zjednodušene platí, že ak sa potom s už bývalým manželom nedohodnete na jeho vyporiadaní, pričom dohoda musí byť písomná a účinnosť nadobudne vkladom do katastra nehnuteľností, potom v lehote do 3 rokov musíte podať návrh na súd o vyporiadanie BSM v zmysle ust. § 149 Obč. zákonníka :

"(1) Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150.
(2) Ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali.
(3) Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd.
(4) Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.
(5) Ak sa po vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov rozhodnutím súdu alebo dohodou objaví majetok, ktorý nebol zahrnutý v rámci vyporiadania, platí preň domnienka uvedená v odseku 4."

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že ak v lehote do 3 rokov sa nedohodnete na vyporiadaní a ani nepodáte návrh na súd, platí ust. § 149 ods. 4 Obč. zákonníka, že RD bude v podielovom spoluvlastníctve Vás ako bývalých manželov v podiele 1/2 k celku. Právny režim pozemku však zostane nezmenený.

Poznamenávame, že po rozvode nie ste Vy a ani Váš manžel povinný sa z RD vysťahovať.

V prípade záujmu kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s otázkou týkajúcou sa môjho prípadného rozvodu. Som s manželom vydatá 13 rokov a uvažujem o rozvode. Chcela by som vedieť, ako by sme sa vysporiadali s našim majetkom. Máme spoločnú hypotéku na dom, ktorý som počas manželstva získala darovacou zmluvou. Okrem toho sme si zobrali aj spotrebný úver. Ak by som si nechala hypotéku na seba po rozvode, zaujímalo by ma, či by som musela manžela vyplácať z hodnoty domu. Aktuálna zostávajúca suma k úhrade hypotéky je približne 27 000, pôvodne sme si zobrali 33 000.

Odpoveď: Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok?

(odpoveď odoslaná: 27.01.2020)

Dobrý deň, ak Vám dom bol počas manželstva darovaný, tento nepatrí do BSM a nebudete ho musieť z domu vyplácať. Predpokladám, že peniaze z úveru boli minuté na rekonštrukciu domu. Ak je to správny predpoklad, Váš manžel bude môcť v budúcnosti nárokovať, aby sa mu nahradilo to, čo sa zo spoločného vynaložilo na Váš výlučný majetok (nakoľko dom nie je spoločný). Vzhľadom na to, že úvery by ste vzali na seba, tak s vysokou pravdepodobnosťou matematicky vznikne taký stav, že jeden druhému nebudete musieť vyplácať žiadny vyrovnací podiel. Závisí to samozrejme od výšky investícií, zostatkov úverov a prípadne aj od ďalších okolností financovania Vašej rodiny a spoločných záležitostí.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Má manželka po rozvode nárok na mne darovaný majetok?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.