Máte
otázku?

Zrušenie trvalého pobytu manželom po rozvode


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Nitra

Otázka: Zrušenie trvalého pobytu manželom po rozvode

Dobrý deň. Po rozvode chce môj manžel zrušiť trvalý pobyt mne a našej maloletú dcére. Vlastníkom bytového nehnuteľnosti je on, pričom časť bytu získal pred uzavretím manželstva. Druhú časť sme dokupili spoločne. Na listu vlastníctva figuruje ako vlastník iba on s plným podielom 1/1. Môže mi zrušiť trvalý pobyt, aj keď ešte nemáme vysporiadané bývalé spoločné manželstvo a nemá povinnosť zabezpečiť nám náhradné bývanie? Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu manželom po rozvode

Dobrý deň,

Pokiaľ nie ste rozvedený, Váš manžel Vám nemôže svojvoľne zrušiť TP a ani Vašej dcére. Ak by ste boli rozvedení, Vám manžel môže zrušiť trvalý pobyt, ale nie Vašej dcére, ak je stále nezaopatrená.

 

Pokiaľ ide o náhradné bývanie, tak na to máte nárok (v obdobnom prípade už rozhodoval aj Najvyšší súd). Manžel, je povinný Vám nájsť náhradné bývanie, aj keď nie ste uvedená na liste vlatníctva. BSM môžete vyporiadať buď dohodou alebo súdnou cestou.

Trápi vás "Zrušenie trvalého pobytu manželom po rozvode" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu manželom po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na situáciu, ktorá je nasledovná: Vlastním spolu s dcérou na spoluvlastnícky podiel polovicu 3-izbového bytu po bývalom manželovi. Od roku 2014 tu žil so mnou môj súčasný manžel, ktorý byt zrekonštruoval z pôvodného stavu. V roku 2018 sme uzavreli manželstvo. Vydala som sa teda podruhé, ale v liste vlastníctva sme zapísané len my dve s dcérou. Teraz sme však vo fáze rozvodu, ktorý by mal byť finalizovaný 14.5.2024. Problém vznikol, keď si manžel nárokuje veci, ktoré sa nachádzajú v byte a ktoré rekonštruoval, a nechce opustiť byt, ktorý máme záujem predať. Požaduje, aby som mu vyplatila časť peňazí, ktoré investoval do prerábky, a to aj počas manželstva. Momentálne je čiastočne na invalidnom vozíku. Je našou povinnosťou nájsť mu náhradné bývanie? Našli sme niekoľko možností, ale nesúhlasí s odchodom z bytu. Ďakujem a s pozdravom.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu manželom po rozvode

(odpoveď odoslaná: 29.03.2024)

Dobrý deň, Váš prípad týkajúci sa nároku vášho manžela na investície do bytu a vyvstávajúce otázky ohľadom jeho práv a povinností v súvislosti s bývaním je upravený v občianskom práve. Je dôležité zdôrazniť, že investície do nehnuteľnosti počas manželstva sa spravujú pravidlami §150 Občianskeho zákonníka. 
Keďže byt je vo vlastníctve vás a vašej dcéry, a váš manžel do neho investoval, mohol by mať nárok na náhradu za investície. Rozhodujúce by boli okolnosti týkajúce sa dohôd medzi vami a vaším manželom a konkrétne prínosy jeho investícií. Suma sa dá určiť ale ak to bolo investované počas manželstva, tak by mohol mať nárok na polovicu investovanej sumy. 

Ohľadne otázky nájsť mu náhradné bývanie, právny predpis priamo neukladá takú povinnosť ale judikatúra áno.

Keďže situácia je zložitá a vyžaduje individuálnu právnu analýzu, odporúčam Vám obrátiť sa na právneho zástupcu, ktorý by Vás mohol detailnejšie poradiť. Konzultáciu si môžete objednať cez webstránku www.ficek.sk, aby sme Vašu situáciu mohli preskúmať podrobnejšie.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu manželom po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám právo zrušiť bývalú manželku pobyt v spoločnom dome? Rozviedli sme sa a ona už dva roky v dome nežije. Bezpodielové vlastníctvo zatiaľ nie je vyriešené. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu manželom po rozvode

(odpoveď odoslaná: 26.03.2024)

Dobrý deň, právo zrušiť exmanželke pobyt v spoločnom dome závisí od toho, či je exmanželka stále spoluvlastníčkou nehnuteľnosti. Ak je nehnuteľnosť ešte stále v spoluvlastníctve, zrušenie spoluvlastníctva a otázky týkajúce sa bývania by mali byť riešené buď dohodou alebo súdnou cestou.

Pri riešení otázok spoluvlastníctva súd prihliada na možnosti bývania ostatných spoluvlastníkov a na zásady účelného hospodárenia s nehnuteľnosťami. 

Ak by nemala spoluvlastnícke právo a dom je napísaný na katastri len na Vaše meno, môžete to urobiť a trvalý pobyt jej zrušiť. 


Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu manželom po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, počas manželstva sme nadobudli nehnuteľnosť. V katastri nehnuteľností je ako vlastník zaregistrovaný iba môj bývalý manžel, zatiaľ čo ja mám v tejto nehnuteľnosti trvalý pobyt. Spoločne spláceme hypotéku, pričom každý z nás prispieva polovicou. Platby sú realizované inkasom z účtu bývalého manžela. Teraz požaduje, aby som prispievala aj na polovicu inkasa, a hrozí mi, že inak mi zruší trvalý pobyt. Má právo takto postupovať?

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu manželom po rozvode

(odpoveď odoslaná: 25.11.2023)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že bezpodielové spoluvlastníctvo manželov po rozvode vyporiadané nemáte.

Ak je to tak, potom platí ust. § 7 ods. 2 Zákona o hlásení pobytu občanov SR v tom, že ak by vám chcel bývalý manžel zrušiť trvalý pobyt, musel by na obci predložiť dohodu o vyporiadaní BSM, prípadne právoplatné súdne rozhodnutie o vyporiadaní BSM.

 


Trápi vás "Zrušenie trvalého pobytu manželom po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu manželom po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázku. Môj kamarát po rozvode vyplatil svojej ex-manželke jej polovicu domu a zrušil jej trvalý pobyt na tejto adrese. Ona si z tejto sumy kúpila byt, ale neprijala tam trvalý pobyt. Napriek tomu však stále využíva starú adresu pri všetkých úkonoch, kde jej bol trvalý pobyt zrušený. Má na to právo takto zneužívať starú adresu?

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu manželom po rozvode

(odpoveď odoslaná: 06.02.2021)

Dobrý deň,
pokiaľ bol trvalý pobyt bývalej manželke zrušený v súlade s ust. zákona o hlásení pobytu občanov SR a teda bola ohlasovni predložená dohoda o vyporiadaní BSM, potom mal byť trvalý pobyt zrušený. Ak sa bývalá manželka neprihlásila na nový trvalý pobyt na inej adrese nového bytu, potom miestom trv. pobytu bývalej manželky je obec.

Treba bývalú manželku vyzvať jej bývalým manželom, aby sa prihlásila na nový trvalý pobyt a oznámila zamestnávateľovi, soc. a zdra. poisťovni, prípadne daňov. úradu a ostatným orgánom a organizáciam, s ktorými je v zmluvnom vzťahu, že zmenila trvalý pobyt.

Bývalý manžel nie je povinný jej poštu preposielať.

 

 


Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu manželom po rozvode (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám priateľku, ktorá je už rok rozvedená a bývam s ňou. Nedávno som sa dozvedel, že jej exmanžel má stále po rozvode u nej trvalý pobyt. Dom, ktorý nadobudli počas manželstva, jej po rozvode bez nároku na vlastníctvo nechal. Napriek tomu si však trval na tom, aby mu za tento ústupkový krok nechala tam trvalý pobyt. Mám obavy, že by to mohol v budúcnosti nejako zneužiť, napríklad keď by si bral hypotéku alebo žiadal súdnou cestou polovicu domu späť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu manželom po rozvode

(odpoveď odoslaná: 30.04.2018)

Dobrý deň, trvalý pobyt žiadnej osoby v nehnuteľnosti nezakladá žiadne užívacie, ani vlastnícke právo k nehnuteľnosti. Tzn. že osoba, ktorá má v nehnuteľnosti trvalý pobyt nemôže zriadiť na nehnuteľnosť záložné právo na zabezpečenie hypotéky (to môže spraviť iba vlastník nehnuteľnosti). Ak by k tomu došlo, potreboval by jej exmanžel súhlas, resp. podpis Vašej priateľky. Čo sa týka polky nehnuteľnosti, ak došlo medzi nimi k vyporiadaniu BSM po rozvode manželstva, je toto vyporiadanie zväčša konečné (jedine keby sa objavili také vady dohody, ktoré by spôsobili jej absolútnu neplatnosť). To, že má stále evidovaný trvalý pobyt v jej nehnuteľnosti nezakladá právo požadovať 1/2 nehnuteľnosti. Ako sme uviedli, trvalý pobyt je evidenčného charakteru. Súdy i iné orgány hľadajú danú osobu vždy prioritne na adrese trvalého pobytu, tzn. že Vám tam môže chodiť jeho pošta. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zrušenie trvalého pobytu manželom po rozvode" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.