Máte
otázku?

Môžem mu zrušiť trvalý pobyt a musím mu nájsť bývanie?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Košice

Otázka: Môžem mu zrušiť trvalý pobyt a musím mu nájsť bývanie?

Dobrý deň, chcela by som sa informovať. Žijem spolu s manželom už 25 rokov. Je alkoholik a momentálne nepracuje, žiadny príjem nedostáva. Aktuálne je aj na PN, ale už nedostáva ani maródku. Žijeme len z môjho platu a začal pracovať aj náš syn. Majiteľkou bytu som len ja, keďže mi rodičia prepsali byt iba na mňa. Môžem mu zrušiť trvalý pobyt? Musím mu nájsť náhradné bývanie? Veľmi pekne ďakujem. Poradte mi, neviem, čo mám robiť. Ďakujem.

Odpoveď: Môžem mu zrušiť trvalý pobyt a musím mu nájsť bývanie?

Dobrý deň,

ako vlastník nehnuteľnosti môžete v zmysle zákon o hlásení pobytu občanov zrušiť trvalý pobyt tomu, kto nemá v nehnuteľnosti užívacie právo, avšak nie je to možné voči manželovi. Zákon to výslovne zakazuje v § 17 ods. 1 písm. f) Zákona o hlásení pobytu občanov.

Pokiaľ ide o náhradné bývanie manželovi, v zásade manžel svoje právo užívať Vašu nehnuteľnosť odvíja od Vášho manželstva. V zmysle judikatúry ho počas manželstva nemôžete vypratať z nehnuteľnosti. Súdy tiež zastávajú názor, že po rozvode manželstva je  manžel (vlastník) povinný nájsť druhému manželovi bytovú náhradu. Dovoľujem si pripojiť aj súdne rozhodnutie v podobnej veci:

Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp.zn. 26 Cdo 1544/2005:

Manžel, ktorý za trvania manželstva užíva byt v dome, ktorého vlastníkom je druhý z manželov, svoje právo bývať v tomto byte odvodzuje od existujúceho rodinnoprávneho vzťahu, lebo obsah tohto vzťahu okrem iného tvorí  povinnosť manželov žiť spolu a vzájomná vyživovacia povinnosť manželov. Na tomto základe má manžel – nevlastník právo bývať so svojím manželom v byte nachádzajúcom sa v dome vo vlastníctve druhého manžela a druhá manžel (vlastník) má povinnosť mu toto bývanie (užívanie bytu) umožniť. Rozvodom manželstva uvedený právny dôvod bývania zaniká a manžel (vlastník) sa môže domáhať vypratania bytu podľa § 126 ods. 1 OZ. Nárok na bytovú náhradu rozvedeného manžela, ktorému rozvodom manželstva zanikol právny dôvod užívania bytu vo vlastníctve druhého manžela a ktorý je preto povinný byt vypratať, nie je v Občianskom zákonníku výslovne upravený. To však neznamená, že rozvedenému manželovi v takomto prípade bytová náhrada nepatrí. Jeho právne postavenie pri zániku jeho právneho dôvodu bývania treba posúdiť analogicky (§ 853 OZ) podľa tohto ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré upravuje právne vzťahy svojím obsahom a účelom najbližšie. Týmto ustanovením je § 713 ods. 1 OZ upravujúci nárok na bytovú náhradu rozvedeného manžela, ktorého právny dôvod užívania bytu bol , rovnako ako v prípade manžela užívajúceho byt v dome vo vlastníctve druhého z manželov, za trvania manželstva odvodený od existencie manželstva a ktorému rozvodom tento právny dôvod bývania zanikol.

Trápi vás "Môžem mu zrušiť trvalý pobyt a musím mu nájsť bývanie?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Môžem mu zrušiť trvalý pobyt a musím mu nájsť bývanie? (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázku. Ja som majiteľ bytu a bývam s partnerkou v ňom. Nie sme manželia, no dal som jej trvalý pobyt. Po 10 rokoch jej chcem ten pobyt zrušiť. Musím jej nájsť náhradné bývanie? Niekto mi vravel, že po 10 rokoch spoločného bývania má na to nárok. Ďakujem za vaše odpovede.

Odpoveď: Môžem mu zrušiť trvalý pobyt a musím mu nájsť bývanie?

(odpoveď odoslaná: 08.07.2024)

Dobrý deň, rady typu, že niekto vám povedal, že po 10 rokoch spoločného bývania vašej priateľke vzniká nárok na nehnutelnosť nie sú pravdivé. Nie sú rady ako rady a preto nie je jedno kto vám radí.
Vašej priateľke nevznká žiadny nárok na podiel na nehnuteľnosti, lebo vy ste jej výlučným vlastníkom. Otázkou je, či počas spoločného bývania ona sama neinvestovala do nehnuteľnosti peniaze a v tomto prípade by mala nárok na ich vrátenie, keďže v zmysle práva zhodnotila cudziu nehnuteľnosť.

Pokial ide o odhlásenie z trvalého pobytu na vašej adrese, k tomu nepotrebujete súhlas vašej priateľky. Vhodné, ale nie povinné je, aby ste jej uvedenú skutočnosť oznámili. Ak sa následne ona sama neprihlási na iný trvalý pobyt, miestom trvalého pobytu bude obec, kde sa vaša nehnuteľnosť nachádza.

K otázke zabehzpečenia náhradného bývania uvádzame, že vy nie ste povinný jej zabezpečiť náhradné bývanie.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Môžem mu zrušiť trvalý pobyt a musím mu nájsť bývanie? (Rodinné právo)

Dobrý deň, Som vlastníkom bytu, v ktorom momentálne žije môj otec. Nedávno mi preniesol byt do vlastníctva s tým, že má právo v ňom bývať až do konca svojho života. Avšak, je to vážny alkoholik, ktorý nielen sebe, ale aj mne spôsobuje psychické utrpenie. Už to viac nevládzem zvládať a nechcem kvôli nemu prepadnúť depresii. Existuje nejaká možnosť, aby som mu mohol zrušiť právo na pobyt v tomto byte?

Odpoveď: Môžem mu zrušiť trvalý pobyt a musím mu nájsť bývanie?

(odpoveď odoslaná: 12.07.2023)

Dobrý deň, chápem, aké ťažké musí byť pre vás zvládať túto situáciu. Na Slovensku je to trochu komplikované, ale môže existovať právna cesta. V zásade, ak je k dožitiu zriadené právo, zrušiť ho jednoducho nemôžete. Avšak, v prípade závažného porušenia povinností ako nájomníka by mohlo byť možné ho žalovať na súde za ukončenie práva na dožitie. Ale on by mohol potom žiadať vrátiť dar. Tým že vás emocionálne vydiera, to môžete odstrániť tým, že s ním nebudete komunikovať. Je potrebné ale s nim z času na čas prehovoriť a opýtať sa, či niečo nepotrebuje. Aby netvrdil, že ste sa k nemu správali v hrubom rozpore s dobrými mravmi. 


Podotázka: Môžem mu zrušiť trvalý pobyt a musím mu nájsť bývanie? (Rodinné právo)

Dobrý deň, vlastním nehnuteľnosť, v ktorej má nahlásený trvalý pobyt moja sestra a jej syn, aj keď tam v skutočnosti nebývajú. Po mojej smrti sa stane dedičkou tejto nehnuteľnosti moja dospelá dcéra. Prosím o radu, či by som v záujme mojej dcéry mal/a zrušiť trvalý pobyt mojej sestre a jej synovi. Ak to neurobím, aké komplikácie ju čakajú?

Odpoveď: Môžem mu zrušiť trvalý pobyt a musím mu nájsť bývanie?

(odpoveď odoslaná: 05.03.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že v zmysle ust. § 3 zákona o hlásení pobytu občanov SR prihlásenie na trvalý pobyt má len evidenčný charakter a z tohto dôvodu nezakladá žiadne právo k nehnuteľnosti, ani k jej vlastníkovi.

Odporúčam sestru a jej syna vyzvať, aby sa prihlásili na svoj pobyt na adrese, kde sa aktuálne zdržiavajú. Toto však závisí od Vášho rozhodnutia ako vlastníka nehnuteľnosti. Ak by tak neurobili sestra a jej syn, potom ich môžete z trvalého pobytu odhlásiť aj bez ich súhlasu. Následne platí, že ak sa neprihlásia na trvalý pobyt na svojej aktuálnej adrese, trvalý pobyt budú mať na obci v ktorej mali hlásený trvalý pobyt.

Prihlásenie na trvalý pobyt môže mať aj ten následok, že na túto adresu im bude resp. chodí rôzna pošta od úradov a podobne s tým, že ak by mali exekúcie /uvádzame pre prípad/, toto miesto trvalého pobytu by mohol navštíviť aj exekútor.


Trápi vás "Môžem mu zrušiť trvalý pobyt a musím mu nájsť bývanie?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môžem mu zrušiť trvalý pobyt a musím mu nájsť bývanie? (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj známy ma požiadal o trvalý pobyt v mojom byte. Musela by som mu, v prípade, že by som mu chcela zrušiť trvalý pobyt, nájsť alebo poskytnúť ubytovanie niekde inde, keďže nič nevlastní a nemá ani finančné prostriedky?

Odpoveď: Môžem mu zrušiť trvalý pobyt a musím mu nájsť bývanie?

(odpoveď odoslaná: 08.02.2023)

Dobrý deň, v zmysle zákona o hlásení pobytu občanov SR prihlásenie na trvalý pobyt nezakladá vlastnícke a ani iné právo k nehnuteľnosti. Pre Vás prihlásenie na trvalý pobyt neznamená, že známemu budete musieť hľadať náhradné bývanie, lebo prihlásenie na trvalý pobyt má len evidenčný charakter. Zrušiť trvalý pobyt môžete kedykoľvek.

Je na Vašom rozhodnutí, ako k veci pristúpite. Možnosťou pre známeho je zriadiť si virtuálny pobyt za minimálny poplatok mesačne.


Podotázka: Môžem mu zrušiť trvalý pobyt a musím mu nájsť bývanie? (Rodinné právo)

Dobrý deň, Žijem so svojím partnerom 25 rokov a spolu máme 20-ročnú dcéru. On je vlastníkom bytu, v ktorom bývame. Môže mi zrušiť trvalý pobyt?

Odpoveď: Môžem mu zrušiť trvalý pobyt a musím mu nájsť bývanie?

(odpoveď odoslaná: 22.10.2022)

Dobrý deň, áno, trvalý pobyt vám zrušiť môže. Trvalý pobyt má však len evidenčný charakter a v zmysle zákona o hlásení pobytu občanov SR prihlásenie na trvalý pobyt nezakladá vlastnícke právo k nehnuteľnosti. Uvádzame, že ak v tomto byte žijete 25 rokov, z bytu Vás nemôže vyhodiť - vysťahovať na ulicu, lebo ide o Vaše obydlie, ktoré je chránené Ústavou SR.

Predpokladáme z otázky, že tento byt ste spoločne s druhom modernizovali prípadne rekonštruovali, preto možnosťou riešenie je, aby dohodnutý podiel na byte Vám daroval. V prípade, že by ste sa nedohodli, Vy v prípade investícií do bytu máte nárok na ich vrátenie. Odporúčam Vám kontaktovať advokáta na konzultáciu a nájdenie najlepšieho riešenia.

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Môžem mu zrušiť trvalý pobyt a musím mu nájsť bývanie? (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám jednu otázku. Moja žena si našla priateľa a idú spolu bývať. Oni už majú aj byt. Môžem jej zrušiť trvalý pobyt, aj keď ešte nie sme rozvedení?

Odpoveď: Môžem mu zrušiť trvalý pobyt a musím mu nájsť bývanie?

(odpoveď odoslaná: 23.07.2022)

Dobrý deň, vzhľadom na okolnosť, že k rozvodu nedošlo, trvalý pobyt manželke nemôžete zrušiť, čo vyplýva z ust. § 7 zákona o hlásení pobytu občanov SR, v zmysle ktorého k zrušeniu trvalého pobytu je potrebné predložiť právoplaný rozsudok o rozvode manželstva, dohodu o vyporiadaní BSM prípadne rozsudok o vyporiadaní BSM ak boli vydané.


Trápi vás "Môžem mu zrušiť trvalý pobyt a musím mu nájsť bývanie?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môžem mu zrušiť trvalý pobyt a musím mu nájsť bývanie? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som zrušiť trvalý pobyt mojej manželky, ktorá odišla z môjho domu, ktorého som výlučným vlastníkom. Svoju svadbu sme mali v roku 2018. Manželka má z predchádzajúceho manželstva dve dcéry. Staršia bude mať v máji 18 a mladšia je vo veku 15 rokov. Odišla odo mňa s mladšou dcérou, staršia žije u priateľa. Zobrali sme si hypotéku, za ktorú je ona ručiteľkou, a ja ju splácam. Keď som ju požiadal, aby si zmenila trvalý pobyt, odmietla. Rozmýšľam, ako mám postupovať ďalej, a zvažujem možnosť rozvodu. Ďakujem za vašu odpoveď. Zuzana

Odpoveď: Môžem mu zrušiť trvalý pobyt a musím mu nájsť bývanie?

(odpoveď odoslaná: 24.02.2022)

Dobrý deň, ak manžel je manžel výlučným vlastníkom domu, Vám ako manželke vzniklo odvodené právo bývania v uvedenom dome a to na základe rodinnoprávnych vzťahov v zmysle ust. § 18 zákona o rodine, z ktorého vyplýva, že povinnosťou manželov je žiť spolu.
Bez ohľadu na to či došlo k rozvodu /zatiaľ nie, nie je podaný ani návrh na rozvod/, manžel Vám nemôže zrušiť trvalý pobyt, a to ani deťom.

Odporúčam kontaktovať advokáta.


Podotázka: Môžem mu zrušiť trvalý pobyt a musím mu nájsť bývanie? (Rodinné právo)

Dobrý deň, Moja sestra zdedila rodinný dom po našich rodičoch. Pôvodne sme boli piati súrodenci vrátane našej mamy, pretože náš otec zomrel v mladom veku. Súhlasom všetkých súrodencov a mamy bol dom postúpený sestre. Situáciu skomplikovalo to, že v dome býval aj náš najmladší brat so svojou manželkou. Brat vlani zomrel a jeho žena tam zostala bývať. Jej správanie je problematické - rada si vypije a už dlhé roky nepracuje, taktiež nechce prispievať na náklady spojené s domom. Chceme vedieť, či je možné jej zrušiť trvalý pobyt a zároveň jej zabezpečiť náhradné bývanie. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môžem mu zrušiť trvalý pobyt a musím mu nájsť bývanie?

(odpoveď odoslaná: 09.08.2021)

Dobrý deň,
ak nemali so sestrou podpísanú nájomnú zmluvu, je možné voči nej podať žalobu o vypratanie nehnuteľnosti, ak by nechcela nehnuteľnosť opustiť. Náhradné bývanie jej nebude potrebné zabezpečovať.


Podotázka: Môžem mu zrušiť trvalý pobyt a musím mu nájsť bývanie? (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázku. Môže ma partner vyhodiť z chalupy, kde mám trvalý pobyt, a kde žijeme spolu s dvoma deťmi? Nie sme manželia, hypotéka na chalupu je zapísaná na jeho meno, rovnako aj dom.

Odpoveď: Môžem mu zrušiť trvalý pobyt a musím mu nájsť bývanie?

(odpoveď odoslaná: 17.02.2021)

Dobrý deň,
samotná skutočnosť, že máte v nehnuteľnosti evidovaný trvalý pobyt nezaručuje žiadne užívacie alebo vlastnícke právo k nehnuteľnosti. Napriek tomu Vás nemôže z nehnuteľnosti svojvoľne vyhodiť alebo nútiť, aby ste ju opustili. K tomu Vás môže donútiť iba súd. V tomto prípade je vo Váš prospech, že máte maloleté deti a zrejme ak by Vás vyhodil z domu, nemali by ste kam ísť. Ak by sa snažil robiť čokoľvek, aby Vás z domu vyhodil, privolajte policajnú hliadku. Ak bude agresívny a násilný, môžu ho z nehnuteľnosti vykázať.


Trápi vás "Môžem mu zrušiť trvalý pobyt a musím mu nájsť bývanie?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môžem mu zrušiť trvalý pobyt a musím mu nájsť bývanie? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či môžem požiadať manžela, aby sa odsťahoval z môjho bytu, ktorý som nadobudla pred manželstvom, ak v ňom nemá ani trvalý, ani prechodný pobyt a máme spolu maloleté dieťa. Odpovede na podobné otázky, ktoré som doteraz videla, sa zaoberajú prípadmi, kedy majú manželia trvalé pobyty, takže chcem vedieť, či toto mení našu situáciu. Ďakujem a pozdravujem.

Odpoveď: Môžem mu zrušiť trvalý pobyt a musím mu nájsť bývanie?

(odpoveď odoslaná: 17.02.2021)

Dobrý deň,
prihlásenie na trvalý pobyt v zmysle zákona o hlásení pobytu občanov SR má len evidenčný charakter a nezakladá vlastnícke právo k nehnuteľnosti.

Oprávnenie Vášho manžela užívať byt, ktorý ste nadobudli pred uzavretím manželstva, vyplýva  ust. zákona o rodine, kde je stanovené povinnosť manželov žiť spolu.

Za tohto stavu Vašu výzvu na vysťahovanie nemusí akceptovať, rovnako ak by ste podali návrh na vysťahovanie manžela, súd by návrh zamietol. Otázkou je prípadné domáce násilie, kedy treba volať políciu.

Ak by ste sa rozviedli, ak sa nedohodnet budete môcť podať návrh na vypratanie. S väčšou pravdepodobnosťou súd rozhodne o povinnosti zabezpečiť náhradné bývanie pre manžela (zmluvu o nájme bytu), t.j. nie kúpiť byt do vlastníctva manžela.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Môžem mu zrušiť trvalý pobyt a musím mu nájsť bývanie?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.