Môžem mu zrušiť trvalý pobyt a musím mu nájsť bývanie?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 8. 12. 2016

Otázka: Môžem mu zrušiť trvalý pobyt a musím mu nájsť bývanie?

Dobry den chcela by som sa informovat zijem spolu s manzelom 25r. Je alkoholik a momentalne nepracuje, ziadny prijem nedostava. Momentalne je aj pn, no ani marodku uz nedostava. Zijeme len z mojho platu a zacal pracovat aj syn. Majitelom bytu som len ja kedze mi rodicia prepisali byt len na mna. Mozem mu zrusit trval. pobyt a mu musim najst nahradne byvanie? Velmi pekne dakujem. Poradte mi neviem, co mam robit. Dakujem.

Odpoveď: Môžem mu zrušiť trvalý pobyt a musím mu nájsť bývanie?

Dobrý deň,

ako vlastník nehnuteľnosti môžete v zmysle zákon o hlásení pobytu občanov zrušiť trvalý pobyt tomu, kto nemá v nehnuteľnosti užívacie právo, avšak nie je to možné voči manželovi. Zákon to výslovne zakazuje v § 17 ods. 1 písm. f) Zákona o hlásení pobytu občanov.

Pokiaľ ide o náhradné bývanie manželovi, v zásade manžel svoje právo užívať Vašu nehnuteľnosť odvíja od Vášho manželstva. V zmysle judikatúry ho počas manželstva nemôžete vypratať z nehnuteľnosti. Súdy tiež zastávajú názor, že po rozvode manželstva je  manžel (vlastník) povinný nájsť druhému manželovi bytovú náhradu. Dovoľujem si pripojiť aj súdne rozhodnutie v podobnej veci:

Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp.zn. 26 Cdo 1544/2005:

Manžel, ktorý za trvania manželstva užíva byt v dome, ktorého vlastníkom je druhý z manželov, svoje právo bývať v tomto byte odvodzuje od existujúceho rodinnoprávneho vzťahu, lebo obsah tohto vzťahu okrem iného tvorí  povinnosť manželov žiť spolu a vzájomná vyživovacia povinnosť manželov. Na tomto základe má manžel – nevlastník právo bývať so svojím manželom v byte nachádzajúcom sa v dome vo vlastníctve druhého manžela a druhá manžel (vlastník) má povinnosť mu toto bývanie (užívanie bytu) umožniť. Rozvodom manželstva uvedený právny dôvod bývania zaniká a manžel (vlastník) sa môže domáhať vypratania bytu podľa § 126 ods. 1 OZ. Nárok na bytovú náhradu rozvedeného manžela, ktorému rozvodom manželstva zanikol právny dôvod užívania bytu vo vlastníctve druhého manžela a ktorý je preto povinný byt vypratať, nie je v Občianskom zákonníku výslovne upravený. To však neznamená, že rozvedenému manželovi v takomto prípade bytová náhrada nepatrí. Jeho právne postavenie pri zániku jeho právneho dôvodu bývania treba posúdiť analogicky (§ 853 OZ) podľa tohto ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré upravuje právne vzťahy svojím obsahom a účelom najbližšie. Týmto ustanovením je § 713 ods. 1 OZ upravujúci nárok na bytovú náhradu rozvedeného manžela, ktorého právny dôvod užívania bytu bol , rovnako ako v prípade manžela užívajúceho byt v dome vo vlastníctve druhého z manželov, za trvania manželstva odvodený od existencie manželstva a ktorému rozvodom tento právny dôvod bývania zanikol.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Môžem mu zrušiť trvalý pobyt a musím mu nájsť bývanie? (Rodinné právo)

Tak, že keď pôjde na obecný úrad a bude chcieť, aby mi zrušili pobyt, tak oni to spraviť nemôžu? A kto ma väčšie právo byt naďalej užívať? Podľa čoho súd rozhoduje? Máme dve deti a striedavú starostlivosť určenú súdom. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môžem mu zrušiť trvalý pobyt a musím mu nájsť bývanie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.02.2020)

Dobrý deň, podľa ustanovenia § 705 ods. 3 Občianskeho zákonníka má súd prihliadnuť najmä na záujmy maloletých detí a stanovisko prenajímateľa. Súd teda bude zisťovať ktorý z rodičov zabezpečuje starostlivosť o deti, akou formou, či máte iný spôsob zabezpečenia bývania... Rovnako súd prihliadne na vyjadrenie prenajímateľa. Ich vyjadrenia bývajú odlišné. Niektorí trvajú na tom, aby nehnuteľnosť užívala tá osoba, s ktorou mali uzatvorenú nájomnú zmluvu. Iní prenajímatelia prihliadajú aj na správanie nájomcu, doterajšiu komunikáciu... Zákonom uvedené skutočnosti, na ktoré má súd prihliadnuť nie sú konečné a ako dôkaz môžu slúžiť aj iné dôkazy, vyjadrenia...


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem mu zrušiť trvalý pobyt a musím mu nájsť bývanie? (Rodinné právo)

Dobrý deň, pred mesiacom sme sa s manželom rozviedli, bývame spolu stále v podnájme v obecnom byte. Zmluva je písaná na ex manžela, ja tam mám trvalý pobyt. Môže ma vysťahovať, alebo zrušiť trvalý pobyt?

Odpoveď: Môžem mu zrušiť trvalý pobyt a musím mu nájsť bývanie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.02.2020)

Dobrý deň, tým, že jeden z manželov sa počas trvania manželstva stal nájomcom bytu, vznikol tzv. spoločný nájom bytu manželmi. Rozvodom tento spoločný nájom bytu zaniká a manželia sa majú dohodnúť, ktorý z nich bude byt naďalej užívať a bude v právnom vzťahu s vlastníkom nehnuteľnosti. Občiansky zákonník pamätá aj na situácie, kedy sa manželia nevedia o ďalšom nájme bytu dohodnúť. Podľa ustanovenia § 705 ods. 1 OZ  Ak sa rozvedení manželia nedohodnú o nájme bytu, súd na návrh jedného z nich rozhodne, že sa zrušuje právo spoločného nájmu bytu. Súčasne určí, ktorý z manželov bude byt ďalej užívať ako nájomca. Kým súd nerozhodne o tom, ktorý z manželov bude byt ďalej užívať, nemôže Vás vysťahovať, ani zrušiť trvalý pobyt.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem mu zrušiť trvalý pobyt a musím mu nájsť bývanie? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Zdedila som byt po rodičoch a nechala som bývať brata u seba ma trvalý pobyt, ale chcela by som, aby sa odsťahoval, ale odmieta a ani mi neplatí nič. Čo mám robiť, ako postupovať. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môžem mu zrušiť trvalý pobyt a musím mu nájsť bývanie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.01.2020)

Dobrý deň, 
otázke vypratania bytu a otázkam súvisiacim s vyprataním bytu  sa venujeme v mnohých našich odpovediach, ktoré by Vám mohli byť nápomocné. 
Všeobecne možno uviesť, že ak ste výlučnou vlastníčkou bytu a brat nie je ochotný pristúpiť na dohodu o platbách spojených s bývaním, prípadne aj na úhrade nájomného, riešením je vyzvať ho písomne k uzatvoreniu dohody za podmienky, že táto možnosť je pre Vás prijateľná, vrátane vyporiadania úhrad za prechádzajúce obdobie. Ak táto možnosť z Vašej strany nie je prijateľná, vyzvať brata rovnako písomne, aby sa z bytu odsťahoval a určiť mu primeranú lehotu na nájdenie samostatného bývania.

Ak chcete, aby byt opustil natrvalo, potom  budete musieť podať návrh na  súd o vypratanie bytu. Sú sa v konaní bude zaoberať aj prípadnou bytovou náhradou, ktorú budete musieť zabezpečiť. Nejde pritom o to, aby ste mu kupovali byt do jeho vlastníctva, ale zabezpečili bývanie formou zmluvy o nájme.

Zrejme sa jedná o užívanie bytu už dlhšiu dobu bez toho, aby hradil aj náklady spojené s bývaním /voda, elektrina, plyn a kúrenie/, budete môcť vymáhať aj podiel na uvedených nákladoch titulom bezdôvodného obohatenia na strane brata.
Až po súdnom rozhodnutí, ktorým  súd určí, že brat je povinný sa z bytu vysťahovať, a ak nedôjde k dobrovoľnému vysťahovaniu z bytu, budete musieť podať návrh na exekučné konanie o vypratanie bytu. 
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem mu zrušiť trvalý pobyt a musím mu nájsť bývanie? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mala by som jednu otázku. Priateľ vlastnil byt, ktorý si sám odkúpil do osobného vlastníctva. Dostal sa do finančných problémov a vtedy ho jeho otec presvedčil, nech na neho byt prepise darom, kým si vyrieši finančne problémy. Otec však náhle umrel na rakovinu. Pred smrťou však byt prepísal na svoju terajšiu manželku. Ona 2 týždne po pohrebe vyzvala môjho priateľa, aby sa do 14 dni z bytu vysťahoval. Bol to byt, v ktorom žil 30 rokov, ktorý platil do poslednej chvíle ( nájom na bytovom podniku je doteraz na jeho mene). Musí byt opustiť, ale ma inú možnosť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môžem mu zrušiť trvalý pobyt a musím mu nájsť bývanie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.11.2019)

Dobrý deň. Vidím, že Váš priateľ sa dostal do veľmi komplikovanej situácie. V zásade platí, že pokiaľ niekomu nesvedčí užívací titul k bytu, tak na základe výzvy vlastníka by mal byt vypratať. Ak tak neurobí, vlastník môže podať žalobu o vypratanie a následne, ak ani to neprinúti užívateľa byt opustiť, tak exekučný návrh.

Vychádzajúc zo zadanej otázky musím konštatovať, že Vášmu partnerovi skutočne nesvedčí užívací titul k bytu, a teda by ho mal na základe výzvy vlastníka opustiť.

Ako jediné riešenie sa mi javí spochybnenie prvého prevodu s tým, že darovacia zmluva bola len zastretým právny úkonom a účastníci zmluvy mali pri jej uzavretí úplne iný úmysel, než trvalý prevod vlastníckeho práva. Touto však dávam len malú šancu, okrem iného aj preto, že jeden z účastníkov už nežije a v prípade sporu by zrejme Váš priateľ neuniesol dôkazné bremeno ohľadom svojich tvrdení.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem mu zrušiť trvalý pobyt a musím mu nájsť bývanie? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Ja Vás chcem poprosiť o radu, mám tetu, ktorá je jedinou vlastníčkou domu. S ujom sú stále manželmi, on tam má trvalý pobyt. Ako som sa vyššie dočítala, nevie mu ho zrušiť kým sú manželmi. Ale ona ho odmieta vpustiť do domu a na pozemok. A to je moja otázka, či tam má on právo dostať sa i napriek jej vôli. On tam ma stále všetky svoje veci, on od nej nechce odísť. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Môžem mu zrušiť trvalý pobyt a musím mu nájsť bývanie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.09.2019)

Dobrý deň. Kľúčovým faktom vo Vašej otázke je to, že Vaša teta je s ujom stále v manželskom zväzku. Z titulu manželstva by mal mať Váš ujo právo užívať tento dom, hoci je vo výlučnom vlastníctve Vašej tety. Problém však zrejme bude v praktickej možnosti uplatnenia tohto práva.

Odporúčam Vám, pokúsiť sa pôsobiť na Vašu tetu a dohovoriť jej v tom zmysle, že pokým sú manželmi, tak aj Váš ujo má právo bývať v danom dome. Ak už nič iné, určite by mu nemala bezdôvodne zadržiavať jeho veci. Pokúste sa jej teda dohovoriť a apelovať na ňu, že nemáte záujem vec riešiť právnou cestou, ale ak to bude nevyhnutné, ste pripravení aj na vykonanie potrebných právnych krokov.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem mu zrušiť trvalý pobyt a musím mu nájsť bývanie? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
rad by som sa spýtal k tejto téme a síce, či ma otec právo vysťahovať ma z domu, ktorý je písaný na neho, ale ja tu mám trvalé bydlisko, respektíve, či nie je povinný mi uhradiť náhradné bývanie alebo zabezpečiť ubytovanie na jeho náklady? Mám 25 rokov a som už zárobkovo činný, ale isto uznáte, že zohnať ubytovanie za prijateľnú cenu nie je jednoduché. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môžem mu zrušiť trvalý pobyt a musím mu nájsť bývanie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.09.2019)

Dobrý deň, 

plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je podľa ust. 62 ods. 1 Zákona o rodine ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Keďže vy ako uvádzate ste už schopnosť sám sa živiť nadobudli, váš otec už k vám nemá vyživovaciu povinnosť. 

Z uvedeného vyplýva, že vám nie je povinný zabezpečiť náhradné bývanie, ubytovanie a dokonca vás môže i vysťahovať z domu. 

Ak nemáte uzavretú nejakú zmluvu, napr. nájomnú a nie ste ani vlastníkom alebo spoluvlastníkom nehnuteľnosti, môže vás otec ako vlastník, alebo iná oprávnená osoba požiadať, aby ste nehnuteľnosť opustili. Zákon neupravuje žiadnu lehotu. Ak by ste sa nevysťahovali dobrovoľne, mohol by sa vypratania domáhať aj súdne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môžem mu zrušiť trvalý pobyt a musím mu nájsť bývanie? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Rodičia sú vlastníci rodinného domu (RD). Sestra sa po rozvode nasťahovala k rodičom do RD v 5/2017. Obaja rodičia jej dali súhlas na trvalý pobyt. Po celú dobu tzn. vyše roka neplatí rodičom žiadne peniaze aj napriek tomu, že ju k tomu niekoľkokrát slovne vyzvali. Jej správanie k rodičom je neospravedlniteľné. Je arogantná, ignoruje ich, vyvoláva hádky... Ja, ako mladšia sestra, som sa jej snažila dohovoriť, ale začala útočiť a osočovať aj mňa. Rodičia sú v dôchodkovom veku po 70-ke, otec prekonal infarkt, potrebujú kľud a pomoc. Rodičia sú zúfalí a sklamaní z jej správania. Môžu jej vypovedať trvalý pobyt? A čo potom?

Odpoveď: Môžem mu zrušiť trvalý pobyt a musím mu nájsť bývanie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.10.2018)

Dobrý deň. Vychádzajúc zo zadanej situácie usudzujem, že cieľom Vašich rodičov nie je len zrušenie trvalého pobytu danej dcére (Vašej sestre), ale aj to, aby ju z ich domu dostali preč. Ak totiž len zrušia trvalý pobyt, čo môžu vykonať v príslušnej ohlasovni, ešte to samo o sebe nemusí znamenať to, že dcéra ich dom reálne opustí.

Zrušenie trvalého pobytu bude mať za následok to, že ak si daná dcéra nenahlási trvalý pobyt inde, bude mať ako trvalý pobyt iba príslušnú obec.

Čo sa týka faktického vypratania - vysťahovania dcéry z rodinného domu, v tomto smere Vám odporúčam, aby ju rodičia vyzvali, ideálne písomne, na vysťahovanie. Ak to nepomôže, môžu sa domáhať vypratania nehnuteľnosti súdnou cestou.

Svojpomocné vypratanie, hoci môže byť za určitých okolností právom aprobované (dovolené), neodporúčam. Pre úplnosť si však v súvislosti so svojpomocou dovoľujem poukázať na rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. III. ÚS 235/08-38 ktorý k svojpomoci uviedol, že: „Občiansky zákonník upravuje svojpomoc v ustanovení § 6, v ktorom sa uvádza, že ak hrozí neoprávnený zásah do práva bezprostredne, môže ten, kto je takto ohrozený, primeraným spôsobom zásah sám odvrátiť. Ide o prostriedok ochrany, ktorý právny poriadok pripúšťa výnimočne po splnení zákonom ustanovených podmienok. Svojpomoc spočíva vo využití vlastných síl ohrozeného na ochranu svojich práv. Všetky podmienky svojpomoci (1. zásah do určitého subjektívneho práva, 2. zásah musí hroziť bezprostredne3. zásah musí byť neoprávnený4. svojpomoc môže vykonávať iba ten, koho právo je ohrozené) musia byť splnené súčasne (kumulatívne). Absencia ktorejkoľvek z už uvedených štyroch podmienok znamená, že ide o protiprávne konanie. Svojpomoc je možné použiť iba na odvrátenie zásahu (tzv. obranná, defenzívna svojpomoc, ktorej cieľom je zachovať doterajší stav). Útočná (ofenzívna) svojpomoc, ktorej cieľom je zmeniť existujúci stav, nie je prípustná."


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk